Princess 180726 Super Fryer 3L Bruksanvisning

Kategori
Fritöser
Typ
Bruksanvisning

Denna manual är också lämplig för

TYPE 180726
SUPER FRYER 3L
Gebruiksaanwijzing
Instructions for use
Mode d’emploi
Anleitung
Instrucciones de Uso
Istruzioni d’uso
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instruções de utilização
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Anleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Instrucciones de Uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Istruzioni d’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Instruções de utilização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
DEC 2010 V1
NL
UK
F
D
E
I
S
DK
N
SF
P
GR
ARAB
19
Non spostate mai la friggitrice durante l’uso. L’olio diventa caldo e potete correre il rischio di ustionarvi.
Attendete che l’olio si sia raffreddato prima di spostare l’apparecchio.
Non immergete mai l'apparecchio in acqua.
Non lasciate mai l’apparecchio incustodito quando è acceso. Sorvegliate sempre bene la friggitrice quando la
usate in presenza di bambini.
Non utilizzate l’apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato. In tal caso, per sicurezza, inviatelo
al nostro centro assistenza. Il cavo di alimentazione di questo tipo di apparecchio può essere sostituito solo
presso il nostro centro di assistenza, con l’ausilio di attrezzi speciali.
Assicuratevi che i tubicini sottili che corrono lungo gli elementi riscaldanti non vengano danneggiati (non
schiacciateli o deformateli).
La parte elettrica è dotata di un dispositivo di sicurezza che permette il funzionamento dell’elemento
riscaldante solo se questo è posizionato correttamente sulla pentola.
Non utilizzate mai alimenti già scongelati e successivamente ricongelati. Essi contengono una grande quantità
di acqua che fa schizzare l’olio.
Controllare i bambini affinché non giochino con l’apparecchio.
L’uso di questo apparecchio da parte di bambini o persone con
problemi fisici, sensoriali, mentali o motori,
o con scarsa esperienza o conoscenza, può causare gravi pericoli.
Le persone responsabili per la loro sicurezza devono dare loro
istruzioni chiare o supervisionare l’uso dell’apparecchio.
In caso di surriscaldamento il dispositivo di protezione termica
provvede a spegnere l'apparecchio. Il dispositivo di protezione è
situato sul retro della parte elettrica. Se il dispositivo di
protezione termica è intervenuto è possibile ripristinarlo
premendo il pulsantino con un attrezzo lungo e appuntito.
Il pulsantino è situato in profondità nel foro, pertanto usate
l’apposito perno in dotazione per premerlo. Togliete prima la
spina dalla presa di alimentazione!
PRINCESS SUPER FRYER 3L ART. 180726
INNAN DU BÖRJAR
Läs först instruktionerna noggrant och behåll dem för framtida referens. Anslut apparaten endast till ett jordat uttag.
Avlägsna förpackningsmaterialet före den första användningen och diska tillbehören och pannan i varmt vatten.
Låt dem torka väl före bruk. Se till att de elektriska delarna hålls torra. Apparaten levereras komplett med en
justerbar termostat och indikatorlampa. Indikatorlampan tänds när apparaten värms upp. Så snart den slocknar
har den inställda temperaturen uppnåtts. Det "öppna" frityrsystemet innebär att du får samma professionella
resultat som man förväntar sig i en restaurang och gör dessutom rengöringen mycket lätt.
ANVÄNDNING AV FLOTTYRPANNAN
Denna typ av apparaten är endast lämplig för bruk med olja eller flytande fett, och inte för fett i fast form.
Om du använder fast fett föreligger risk att vatten fångas i fettet vilket gör att det stänker häftigt när det
värms upp. Se även till att oljan/fettet inte förorenas av vatten, till exempel från frusna produkter, eftersom
detta gör att oljan stänker kraftigt.
- Koppla aldrig in pannan utan olja eller fett, detta skulle skada apparaten. Fyll pannan heller aldrig med andra
vätskor, t.ex. vatten.
- Placera flottyrpannan på ett torrt, stadigt underlag. Eftersom pannan blir varm under bruk måste du se till att
den inte står för nära andra föremål.
- Öppna flottyrpannans lock.
- Fyll apparaten med önskad mängd olja eller fett. Var noga med att fylla apparaten minst till
miniminivån och aldrig mer än maximinivån. Dessa står angivna på pannans insida. För att få
bästa resultat bör du inte blanda olika sorters olja med varandra.
- Välj en lämpad temperatur för produkten som ska flottyrkokas. Se temperaturtabellen.
- Använd handtaget för att sätta korgen i pannan.
- Lägg livsmedlet i korgen. För bästa resultat bör ingredienserna läggas torra i korgen.
- Sänk ned korgen långsamt för att förhindra att olja bubblar för mycket.
- När indikatorlampan slocknar har den inställda temperaturen uppnåtts. Vänta alltid tills detta sker.
För att hålla oljan vid den inställda temperaturen kommer termostaten att klicka till och från. Härvid
tänds och slocknar indikatorlampan.
20
- Lyft korgen igen när bakningstiden har gått och häng den vid fästet i pannan så att oljan kan rinna ut.
- Tag alltid ut kontakten ur vägguttaget.
- När apparaten har kallnat helt kan du ställa undan den. Förvara pannan med stängt lock på en torr och mörk
plats. Oljan och korgen kan stå kvar i pannan.
FRITERINGSTIPS
- Skaka ut frysta produkter över diskhon för att avlägsna överflödig is.
- Om du gör pommes frites av färsk potatis: Torka dem efter sköljning så att det inte hamnar vatten i oljan.
- Baka pommes frites i 2 omgångar. Första omgången (förbakning) 5 till 10 minuter vid 170 grader. Andra
omgången (färdigbakning) 2 till 4 minuter vid 175 grader. Låt droppa av ordentligt.
MAXIMAL PRODUKTKVANTITET
TYP Liter max gr max gr
180726 3 900 600
STEKTABELL
RATT BAKNINGSTEMPERATUR
Förstekning pommes frites 170 °C
Färdigbakning pommes frites 175 °C
Fondue Parmesan 170 °C
Ostkroketter 170 °C
Kött/fisk/potatiskroketter 175 °C
Fisk 170 °C
Fiskpinnar 180 °C
Ostbeignet 180 °C
Oljemunkar 175 °C
Fryst korv 190 °C
Kyckling 175 °C
Räkbeignet 180 °C
Minimera bildandet av akrylamid genom att inte tillaga produkter med en hög andel stärkelse, till exempel pota-
tis och sädesprodukter, vid temperaturer över 175 °C.
SÄKERHETSFILTER FÖR FRITÖSER
Fritösen har en ’kall zon’ i botten på apparaten. Den ’kalla zonen’ är en zon
dit större matpartiklar sjunker och den lägre temperaturen förhindrar att de
bränns av oljan eller det flytande fettet. Fritöser med en ’kall zon’ har
många fördelar, men kräver också extra uppmärksamhet. Fritöser med en
’kall zon’ är känsliga för vatten eftersom värmeelementen är nedsänkta i olja
eller flytande fett. Vatten kan komma i kontakt med oljan eller det flytande
fettet av flera orsaker:
- De flesta födoämnen, speciellt potatis, innehåller naturligt vatten.
- Kondensering av het ånga.
- Ispartiklar i frysta födoämnen.
- Livsmedlen sköljs men torkas inte ordentligt före tillagning.
- Den löstagbara pannan torkas inte ordentligt efter rengöring.
- Fel typ av olja eller flytande fett används.
Handboken innehåller anvisningar om att hindra vatten från
att komma i kontakt med oljan eller det flytande fettet. Om
vatten kommer i kontakt med oljan eller det flytande fettet,
kan substasen börja skvätta, skumma eller flöda över kraftigt.
För att optimera fritöserna har Princess utvecklar ett
speciellt säkerhetsfilter som sänker temperaturen i den
’kalla zonen’ ytterligare och fördelar vatenpartiklarna mer
effektivt. Säkerhetsfiltret hindrar substansen från att skvätta,
skumma eller flöda över.
21
FÖRSIKTIG!
- Byt regelbundet oljan eller det flytande fettet.
- Rengör säkerhetsfiltret regelbundet. Kontrollera att öppningarna i säkerhetsfiltret inte är tilltäppta.
• Placera den löstagbara pannan (1) i apparaten.
• Placera säkerhetsfiltret (2) på botten av den löstagbara pannan (1).
• Montera den elektroniska styrenheten (3) på apparaten.
• Placera korgen (4) i den löstagbara pannan (1).
• Placera locket (5) på apparaten.
BYTE AV OLJA
Se till att apparaten och oljan har svalnat ordentligt innan du byter olja (drag ut kontakten ur vägguttaget). Byt
olja regelbundet. Detta är särskilt nödvändigt när oljan eller fetter blir mörkt eller lukten förändras. Byt oljan
minst per 10 användningar. Byt all olja samtidigt, blanda aldrig gammal och ny olja. Använd olja belastar
miljön. Kasta den alltså inte utan vidare, utan följ anvisningarna för avfall som gäller i din kommun.
RENGÖRING OCH UNDERHALL
Sänk aldrig apparaten i vatten! Tag ut kontakten från uttaget.
- Alla icke-elektriska delar kan rengöras i varmt tvålvatten. Torka dem noga innan de används igen.
- Vi rekommenderar inte att du rengör delarna i diskmaskin.
- Rengör regelbundet flottyrpannans in- och utsida.
- Rengör pannans utsida regelbundet med en fuktig trasa och torka den med en mjuk, ren duk.
- Använd aldrig slipmedel.
- Vid byte av oljan kan du samtidigt rengöra flottyrpannans insida. Töm pannan och rengör insidan först med
hushållspapper och sedan med en våt trasa med diskvatten. Torka sedan ut insidan med en fuktig trasa och låt
den torka ordentligt.
PRINCESS-TIPS
- Sätt flottyrpannan alltid på ett stabilt underlag och håll den undan från brännbara material.
- Ställ aldrig pannan på eller nära en inkopplad kokplatta.
- Innan du börjar använda pannan måste den vara fylld med en tillräcklig mängd olja eller fett. Koppla aldrig in
pannan utan olja eller fett, detta skulle förstöra apparaten.
- Flytta aldrig pannan under bruk. Oljan blir het och kan orsaka brännsår. Vänta med att flytta pannan tills oljan
har svalnat.
- Sänk aldrig apparaten i vatten!
- Lämna aldrig apparaten utan tillsyn medan den används. Var särskilt uppmärksam om det finns barn i närheten.
- Använd inte apparaten om sladden skadats. Skicka den till vår serviceavdelning för att minimera riskerna.
Skadade sladdar hos den här typen av maskiner ska bara bytas ut av vår serviceavdelning med användning av
speciella verktyg.
- Se till att de tunna rören som går längs värmeelementen inte skadas (gör inga märken och böj dem inte).
- Den elektriska delen levereras komplett med en säkerhetsbrytare, som säkerställer att värmeelementet endast
fungerar när det placeras korrekt i pannan.
- Använd aldrig tidigare upptinade och därefter åter infrusna produkter. Dessa innehåller mycket vatten, vilket
orsakar kraftiga stänk.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Om apparaten används av personer med ett fysiskt, mentalt eller motoriskt funktionshinder eller nedsatt
sinnesförmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, kan fara uppstå. Personer som är ansvariga för deras
säkerhet ska ge uttryckliga instruktioner eller hålla dem under uppsikt när de använder apparaten.
Vid överhettning stängs pannan av automatiskt.
Denna säkerhetsmekanism finns under den elektriska
delen. Om den stängs av kan du återaktivera den genom
att trycka in knappen med ett långt, spetsigt föremål.
Knappen finns djupt i hålet, så du bör använda det
medföljande återställningsstiftet. Ta först ut kontakten
från eluttaget.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

Princess 180726 Super Fryer 3L Bruksanvisning

Kategori
Fritöser
Typ
Bruksanvisning
Denna manual är också lämplig för