Philips HD 4266 Användarmanual

Kategori
Fritöser
Typ
Användarmanual
2
English Page 4
Keep page 3 open when reading these
operating instructions.
Français Page 8
Pour le mode d'emploi: dépliez la page 3.
Deutsch Seite 12
Schlagen Sie beim Lesen der
Gebrauchsanweisung Seite 3 auf.
Nederlands Pagina 16
Sla bij het lezen van de gebruiksaanwijzing
pagina 3 op.
Italiano Pagina 20
Prima di usare l'apparecchio, aprite
la pagina 3 e leggete attentamente le
istruzioni per l'uso.
Español Página 24
Desplegar la página 3 al leer las
instrucciones de manejo.
Português Página 28
Durante a leitura do modo de emprêgo,
desdobre e verifique a pág. 3.
Dansk Side 32
Hold side 3 opslået mens De læser
brugsanvisningen.
Norsk Side 36
Slå opp på side 3 før De leser videre.
Svenska Sid 39
Ha sidan 3 utvikt när ni läser bruksanvisningen.
Suomi Sivu 43
Pidä sivu 3 auki samalla kun luet käyttöohjetta.
39
Om sladden på denna apparat skadas
måste den bytas av Philips eller av deras
serviceombud, eftersom specialverktyg
krävs.
Drag alltid ur stickproppen ur
vägguttaget före rengöring.
Fritösens delar. Fig. 1 och 2.
A Lock med anti-os-filter. Nya filter kan köpas i
handeln. Fig 2 visar hur filtret byts.
B Friterkorg med löstagbart handtag. Hur
handtaget sätts fast framgår av fig 3. Förfar i
motsatt ordning för att lossa det.
C Kontrollampa. Lampan lyser när värmning
pågår.
D Temperaturratt för inställning av
friteringstemperatur.
Före första användning
- Diska friterkorgen med vatten och milt
diskmedel.
- Häll i litet varmt vatten med milt diskmedel i
fritösen och diska den inuti.
- Skölj ur fritösen med rent vatten. Du kan
använda t ex en kopp. Torka den noggrant.
Fritering
- Fig 4. Fyll fritösen, som skall vara torr, med
olja/fett. Nivån på oljan eller det smälta fettet
skall vara mellan de två nivåmarkeringarna på
fritösens insida. Det går åt 1 liter olja eller 900 g
friterfett.
Obs! Blanda aldrig två sortes olja/fett.
- Fig 5. Sätt på locket, som har anti-os-filter.
- Ställ temperaturratten på önskad temperatur.
Se tabellen.
- Fig 6. Sätt stickproppen i vägguttaget. Nu tänds
kontrollampan (C).
- Låt nu oljan/fettet värmas 15 - 20 minuter.
Medan värmningen pågår lyser
kontrollampan (C). När den inställda
temperaturen uppnåtts slocknar den. Medan
friteringen pågår tänds och släcks lampan
upprepade gånger, vilket visar att den inställda
temperaturen hålls konstant.
- Sätt fast handtaget på friterkorgen som fig 3
visar.
- Fyll friterkorgen innan du sätter den i fritösen.
För bästa resultat, följ i tabellen om
rekommenderade mängder.
- Fig 7. Sänk ner friterkorgen försiktigt i
Svenska
Viktigt
Fritösen är avsedd för 220 - 230 volt
växelström, vilket står angivet på
typskylten. Uppvisar typskylten annan
märkning, vänd dig då till inköpsstället.
Fritösen kan anslutas till såväl jordat
som icke jordat vägguttag. I utrymmen
där jordat vägguttag finns skall
apparaten anslutas till detta.
Doppa aldrig fritösen i vatten. Du får inte
heller spola den under vattenkranen.
Torka av de olika delarna med en fuktig
trasa före fritering. Se till att allt är helt
torrt innan du fyller i olja/fett.
Koppla inte på fritösen utan att det är
olja/fett i den.
Vid smältning av fett: Välj inställningen
160°C (320°F) och höj inte temperaturen
förrän allt fett smält. Fettet skall smältas
direkt i fritösen inte i friterkorgen.
Använd endast olja eller fett, som
rekommenderas för fritering.
Information därom finns på dessa
produkters förpackning.
Vid fritering måste fritösen alltid var
fylld med olja/fett till mellan
markeringarna MIN och MAX.
Kontrollera att så är fallet innan du
börjar fritera.
•Överskrid inte i tabellen
rekommenderade mängder och fyll inte
friterkorgen till mer än
3
4.
Om friterkorgen är för full kan
oljan/fettet rinna över.
Under friteringen kommer det att
strömma ut ånga genom filtret i locket.
Se upp så att du inte bränner dig på
ångan t ex på händerna eller i ansiktet.
Flytta inte fritösen när den är varm.
Du kan bränna dig allvarligt på den heta
oljan om du spiller. Drag ut
stickproppen ur vägguttaget och låt
fritösen kallna först.
Se till att barn inte får tag på fritösen,
speciellt inte när den är varm.
Låt inte sladden hänga ner över
bänk/bordskanten så att fritösen kan
rivas ner av misstag.
Läs först hela bruksanvisningen och studera
samtidigt illustrationerna! Spara
bruksanvisningen! Spara köpbevis och kvitto!
Typ av mat Temperatur Största mängd/omgång Tid i Minuter *)
Färskt Fryst
40
oljan/fettet. Använd locket som skydd mot
stänk, fig 5.
- Fig 8. Lossa handtaget från friterkorgen.
- Fig 9. Sätt på locket.
- Rekommenderade friteringstider finns angivna i
tabellen.
- När friteringen är klar, lyft av locket och sätt på
handtaget på friterkorgen igen.
- Fig 10. Lyft upp friterkorgen och haka fast den
på fritösens kant för att låta oljan/fettet rinna av.
Nu måste oljan eventuellt värmas upp igen till
inställd temperatur. Det kan ta 2 - 3 minuter.
- Stjälp upp det friterade i ett durkslag eller en sil
med något absorberande papper t ex
hushållspapper.
- Tag bort lösa partiklar från oljan/fettet med en
hålslev.
- Drag ut stickproppen från vägguttaget.
- Filtrera oljan/fettet om så behövs efter att det
kallnat till lämplig temperatur, se “Tips”.
- Ställ undan fritösen med påsatt lock, som
skyddar oljan/fettet mot damm och andra
föroreningar.
Tabell
Tabellen innehåller olika typer av mat, som är
lämpliga att fritera, med uppgift om lämplig
temperatur, friteringstid och största mängder, som
är lämpliga att fritera per gång. Beroende på den
totala mängd, som skall friteras och på personlig
smak kan rekommenderade temperaturer och
tider ändras.
Pommes frites
För att få det bästa och frasigaste resultatet när
du gör pommes frites, gör så här:
Använd inte färsk potatis
Skala och skär potatisarna i stavar. Skölj dem
under kallvattenkranen, i ett durkslag, för att
förhindra att de fastnar i varann under
friteringen. Torka dem på ren handduk eller
hushållspapper.
Pommes frites och annan friterad potatis
friteras i två steg:
-Första gången vid 160 °C under 8 - 10 mi-
nuter beroende på stavarnas grovlek.
- Andra gången vid 190 °C under 2 - 4 mi-
nuter.
*) För fryst mat kan tiderna bli längre.
**) För nya pommes frites, se avsnittet Pommes frites.
150 g
3 stk
2-3 stk
2-3 stk
2-3 stk
3 stk
5-7 stk
5-6 stk
2-3 stk
250 g
2-3 stk
2-3 stk
2-3 stk
250 g
1 stk
100 g
2 stk
3 stk
150 g
2 stk
2 stk
2 stk
150 g
10-15
5
2-4
4-5
2-4
5
4-5
2
1
2
-3
2-4
5
3-4
3-4
3-4
5
2
1
2
-3
Kyckling,
filé, ben
Ostkroketter
Räkor/havskräftor
Äppelmunkar
Friterad ost
Fiskfilé/pinnar
Köttbullar
Musslor
Munkringar
Pommes frites **)
Fiskkroketter
Köttkroketter
Potatiskroketter
Potatis-chips
Wienerschnitzel
160 °C
170 °C
180 °C
190 °C
41
Skaka friterkorgen då och då under andra
steget av friteringen så att potatisen bryns
jämnt och fint.
Djupfryst mat
Djupfryst mat kyler oljan/fettet avsevärt när den
sänks ner i fritösen.
Fritera inte stora mängder djupfryst mat.
Låt fritösen få rätt friteringstemperaturen innan
du lägger i en omgång djupfryst mat. Tänk på
detta också vid fritering av mat, som kräver
noggrann behandling t ex köttkroketter.
Sätt temperaturratten på högsta temperaturen,
190 °C, eller den temperatur som anges på
matförpackningen. Värm ca 15 - 20 minuter.
Djupfryst pommes frites är förfriterad och kan
friteras i ett enda steg vid 190 °C i ungefär
5 minuter.
Djupfryst mat kan innehålla iskristaller. Försök
att skaka bort så mycket som möjligt av isen
över diskhon. Sänk ner maten i oljan/fettet
försiktigt, eftersom djupfrysta produkter kan
göra att oljan/fettet bubblar och stänker häftigt.
Tips
Använd olja eller fett som rekommenderas för
fritering, d v s 100% fett. Alltså skall inte
margarin eller smör användas.
Byt ut oljan/fettet regelbundet. Blanda aldrig ny
olja/fett med gammal.
I allmänhet förändras - försämras fettet ganska
snabbt när man friterar proteinrik mat, t ex kött
och fisk. När oljan/fettet huvudsakligen används
för att fritera potatis och filtreras efter varje
användning, kan det användas 10-12 gånger.
Dock bör det inte användas längre tid än
6 månader. Därefter skall det kasseras. Det får
inte hällas i avloppet utan skall kastas i
hushållssoporna. Häll först olja, efter att den
kallnat, i en flaska eller burk, packa in stelnat
fett i papper. Stelnat fett kan lätt lossas ur
fritösen efter att det värmts i ungefär 1 minut vid
160 °C. Det smälter då runt sidorna och
lossnar.
Byt alltid ut oljan/fettet:
- När det börjar bli mörkfärgat och skummar vid
upphettning.
- När lukt och smak försämras.
- När det blir mer tjockflytande, sirapsliknande.
Se till att maten som skall friteras är torr innan
den doppas ner i oljan/fettet.
Filtrera oljan/fettet vid behov. Gör så här:
- Drag ur stickproppen ur vägguttaget. Låt
oljan/fettet svalna något, men inte mer än att
det fortfarande är lättflytande.
- Lägg ett pappersfilter eller en tunn tygduk i ett
durkslag eller sil och häll oljan/fettet därigenom,
fig 12. Var försiktig så att du inte bränner
dig.
Torka ur fritösen med hushållspapper, såväl
insida som utsida.
Om du inte använder fritösen regelbundet
förvarar du oljan/fettet bäst i tillslutna burkar
eller flaskor i kylskåpet. Förvara inte oljan/fettet
i fritösen någon längre tid.
Om oljan/fettet har fått en bismak....
Vissa typer av mat, speciellt fisk, avger en del av
sin egen saft när den friteras. Denna saft kan ge
en bismak åt oljan/fettet, vilken kan avges till mat
som friteras senare i samma olja/fett.
För att ta bort bismaken; upphetta oljan/fettet till
160 °C. Fritera sedan två tunna skivor (5 - 6 mm)
bröd. Vänta tills luftbubblorna har försvunnit och
brödet är brunt runt om. Tag ur brödet och släng
bort det. Oljan/fettet har nu fått en neutralare
smak igen.
Rengöring
Drag ut stickproppen ur vägguttaget och låt
fritösen svalna.
Doppa aldrig fritösen i vatten.
Utanpå: Torka av fritösens utsida med en fuktig
väl urvriden trasa och/eller hushållspapper, ev.
med litet diskmedel.
Inuti: Avlägsna allt fett, som har fastnat med t ex
en tuss hushållspapper.
För noggrann rengöring, som rekommenderas när
man skall byta olja/fett:
Häll litet varmt vatten med diskmedel i fritösen.
Borsta runt med en diskborste. Häll ur diskvattnet
och skölj efter med rent vatten. Skölj inte under
vattenkranen utan använd t ex en kopp för att ösa
i sköljvattnet.
Torka alltid både ut- och insida noggrant efter
rengöring.
SVERIGE
Reklamation och service
I Sverige inköpt och i Sverige för service inlämnad
produkt åtgärdas inom två år från styrkt
inköpsdatum enligt KONSUMENTKÖP EHL 91
och EHL Trygghetsförsäkring. Den fullständiga
texten tillhandahålls av er handlare.
42
Dessutom gäller Philips Världsservice. Denna
innebär att oavsett i vilket land produkten köpts
eller lämnas för service åtgärdas material- och
fabrikationsfel kostnadsfritt inom ett år från styrkt
inköpsdatum via Philips-Service. Undantag gäller
för:
- förbrukningsdetaljer som konsumenten själv
kan byta.
- skada genom normalt slitage samt bristfällighet
i underhåll eller felaktig hantering.
- skada i samband med reparation utförd av
annan än av Philips-Service eller av Philips
auktoriserad verkstad.
Service kan erhållas i alla länder där produkten
marknadsförs av Philips. I länder där produkten
inte marknadsförs av Philips kan service i de
flesta fall ändå påräknas dock med längre väntetid
för bl a anskaffning av reservdelar.
Vid svårigheter att nå Philips lokalt, kontakta
Philips Domestic Appliances and
Personal Care B.V.
Service Department
P.O. Box 225
9700 AE GRONINGEN
The Netherlands
Fax +31 50 138016
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47

Philips HD 4266 Användarmanual

Kategori
Fritöser
Typ
Användarmanual