Princess Easy Fryer 3L Specifikation

Kategori
Fritöser
Typ
Specifikation
34
SV
Gratulerar!
Du har valt en apparat från Princess. Vårt mål
är att kunna erbjuda kvalitetsprodukter med
en smakfull design till ett överkomligt pris.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av
denna produkt i många år.
Beskrivning (fig. A)
Din 183726 Princess fritös har konstruerats för
fritering av livsmedel med hjälp av olja eller
flytande fett. Apparaten lämpar sig inte för
fritering av livsmedel med hjälp av fast fett.
Apparaten är bara avsedd för inomhusbruk.
Apparaten är endast lämpad för hushållsbruk.
Apparatens maximala kapacitet är 3 liter.
Den maximala vikten av färska pommes frites
är 900 gram. Den maximala vikten av frysta
pommes frites är 600 gram.
1. Termostatratt
2. Effektindikator
3. Temperaturindikator
4. Återställningsknapp
5. Elektronisk styrenhet
6. Löstagbar panna
7. Säkerhetsfilter
8. Korg
9. Korghandtag
10. Lock
Första användningen
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Kontrollera att det finns tillräckligt med
fritt utrymme runt apparatenatt
värmen kan ledas bort och ge tillräcklig
ventilation.
Rengöra apparaten. Se avsnittet •
”Rengöring och underhåll”.
Rengöra tillbehören. Se avsnittet •
”Rengöring och underhåll”.
Montering
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Dra alltid ut nätkontakten från
vägguttaget innan apparaten monteras.
Fritösen har en ’kall zon’ i botten
apparaten. Den ’kalla zonen’ är en zon dit
större matpartiklar sjunker och den lägre
temperaturen förhindrar att de bränns av
oljan eller det flytande fettet. Fritöser med en
’kall zon’ har många fördelar, men kräver
också extra uppmärksamhet. Fritöser med en
’kall zon’ är känsliga för vatten eftersom
värmeelementen är nedsänkta i olja eller
flytande fett. Vatten kan komma i kontakt
med oljan eller det flytande fettet av flera
orsaker:
- De flesta födoämnen, speciellt potatis,
innehåller naturligt vatten.
- Kondensering av het ånga.
- Ispartiklar i frysta födoämnen.
- Livsmedlen sköljs men torkas inte
ordentligt före tillagning.
- Den löstagbara pannan torkas inte
ordentligt efter rengöring.
- Fel typ av olja eller flytande fett används.
Om vatten kommer i kontakt med oljan eller
det flytande fettet, kan substasen börja
skvätta, skumma eller flöda över kraftigt. För
att optimera fritöserna har Princess utvecklar
ett speciellt säkerhetsfilter som sänker
temperaturen i den ’kalla zonen’ ytterligare
och fördelar vatenpartiklarna mer effektivt.
Säkerhetsfiltret hindrar substansen från att
skvätta, skumma eller flöda över.
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Byt regelbundet oljan eller det flytande
fettet.
- Rengör säkerhetsfiltret regelbundet.
Kontrollera att öppningarna i
säkerhetsfiltret inte är tilltäppta.
Placera den löstagbara pannan (6) i •
apparaten.
Placera säkerhetsfiltret (7)botten av •
den löstagbara pannan (6).
Montera den elektroniska styrenheten (5) •
på apparaten.
Fäst korghandtaget (9) i korgen (8). Placera •
korgen (8) i den löstagbara pannan (6).
Placera locket (10) på apparaten.•
35
SV
Användning
På- och avslagning (fig. A)
Apparaten är utrustad med en termostat som
håller oljan eller det flytande fettet vid önskad
temperatur.
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Använd inte apparaten när den löstagbara
pannan inte är fylld med olja eller flytande
fett.
Anslut nätkontakten till vägguttaget. •
Effektindikatorn (2) tänds.
För att slå på apparaten, vrid •
termostatratten (1) till önskad temperatur.
Temperaturindikatorn (3) är tänd medan
termostaten värmer upp oljan eller det
flytande fettet. Temperaturindikatorn (3)
slocknar när oljan eller det flytande fettet
når önskad temperatur.
Medan apparaten är på kommer •
temperaturindikatorn (3) att tändas och
släckas när termostaten slåroch stänger
av värmeelementen för att upprätthålla
önskad temperatur.
För att stänga av apparaten, vrid •
termostatratten (1) till av-läget. Kontrollera
att prickarna på termostatratten (1) och
den elektroniska styrenheten (5) är i linje
med varandra. Temperaturindikatorn (3)
släcks.
Dra ut nätkontakten från vägguttaget. •
Effektindikatorn (2) släcks.
Inställning av temperaturen (fig. A)
Temperaturen kan ställas in från 160 °C till 190 °C.
Vrid termostatratten (1) för att ställa in •
temperaturen. Temperaturindikatorn (3)
slocknar när oljan eller det flytande fettet
når önskad temperatur.
Friteringstemperatur
Livsmedel Temperatur (°C)
Pommes frites (för-fritering) 170
Pommes frites (slut-fritering) 175
Parmesanfondue 170
Ostkroketter 170
Potatiskroketter 175
Köttkroketter 175
Fiskkroketter 175
Fisk 170
Fiskpinnar 180
Friterad ost 180
Friterade räkor 180
Varmkorv av hackat kött 180
Kyckling 170
För bästa möjliga pommes frites,
rekommenderas följande metod:
- Fritera pommes fritesen vid 170 °C i
5-10 minuter. Skaka korgen så att pommes
fritesen lossnar. Låt pommes fritesen svalna
en kort stund i en skål.
- Fritera pommes fritesen vid 175 °C i
2-4 minuter. Skaka korgen så att pommes
fritesen lossnar. Låt pommes fritesen svalna
en kort stund i en skål.
Återställning av apparaten (fig. C)
Om apparaten inte fungerar som den ska, eller
om ett fel inträffar, kan apparaten återställas.
Tryck på återställningsknappen (4) på den •
elektroniska styrenheten (5) för att
återställa apparaten. Använd
återställningspinnen (11).
Tips för användning
Placera apparaten på ett plant och stabilt •
underlag.
Sätta samman apparaten. Se avsnittet •
”Montering”.
Fyll den löstagbara pannan med olja eller •
flytande fett. Kontrollera att olje/flytande
fett-nivån ligger mellan min- och max-
markeringarna på den löstagbara pannan
(fig. B).
Placera locket på apparaten.•
Anslut nätkontakten till vägguttaget. •
Effektindikatorn tänds.
36
SV
Ställ in önskad temperatur. Se erfordrad •
temperatur och tid på
livsmedelsförpackningen.
Temperaturindikatorn slocknar när oljan
eller det flytande fettet når önskad
temperatur.
Låt apparaten förvärma i ca 15 minuter •
med oljan eller det flytande fettet vid
önskad temperatur.
Ta bort is från frusna livsmedel och torka •
livsmedlet för att undvika stänk av het olja
eller flytande fett.
Fyll korgen med livsmedlet.•
Placera korgen i apparaten.•
Placera locket på apparaten.•
När processen är klar, ta bort locket från •
apparaten.
Ta bort korgen från apparaten.•
Håll i korghandtaget och skaka korgen •
med livsmedlet för att ta bort överflödig
olja eller flytande fett.
Töm korgen på en plåt eller ett fat.•
Om du vill fritera mer livsmedel, upprepa •
då ovanstående steg. Kontrollera
regelbundet att olje/flytande fett-nivån
ligger mellan min- och max-markeringarna
på den löstagbara pannan (fig. B). Om så
erfordras, fyll på mer olja eller flytande
fett.
Efter användning, stäng av apparaten, dra •
ut nätkontakten från vägguttaget och
vänta tills apparaten har svalnat.
Framgångshemligheter från Holländske
mästerkocken Cas Spijkers
Använd flytande vegetabilisk olja, som •
jordnötsolja, majsolja eller sojaolja för
smakligast resultat.
Fritera alltid livsmedlet vid rätt temperatur. •
Kontrollera att livsmedlet finns i korgen
under den automatiska upphettningstiden.
Eftersom locket sitter på apparaten under
friteringen, förloras ingen värme och den
automatiska uppvärmningstiden blir kort.
Tina upp livsmedlet före användning för •
nyttigast resultat.
Fritera inte för-kokade pommes frites mer •
än en gång. För-fritera alltid färska
pommes frites.
Fyll inte korgen med för mycket livsmedel •
för att undvika oönskat friteringsresultat.
Fräscha regelbundet upp oljan eller •
flytande fettet för nyttigast resultat.
Byt alltid oljan eller flytande fettet efter
fritering av rått tilltugg, som kycklinglår.
Håll oljan eller det flytande fettet färskt •
under längre tid genom att sila det efter
användning för att ta bort livsmedelsrester.
Rengöring och underhåll
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Före rengöring eller underhåll, dra ut
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller
någon annan vätska.
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Använd inte aggressiva eller slipande
rengöringsmedel vid rengöring av
apparaten.
- Använd inte vassa föremål vid rengöring av
apparaten.
Kontrollera apparaten regelbundet med •
avseende på eventuella skador.
Rengör korgen, säkerhetsfiltret och den •
löstagbara pannan i såpvatten.
Rengör apparaten, den elektroniska •
styrenheten och locket med en mjuk,
fuktad trasa och några droppar diskmedel.
Torka apparaten och tillbehören ordentligt.•
Sätta samman apparaten.•
Förvara apparaten på en torr och frostfri •
plats, utom räckhåll för barn.
Uppfräschning av olja eller flytande
fett
Oljan eller det flytande fettet måste fräschas
upp efter var 4:e användning.
Ta bort locket, korgen och den •
elektroniska styrenheten från apparaten.
Ta bort den löstagbara pannan från •
apparaten.
Ta bort säkerhetsfiltret från den löstagbara •
pannan.
37
SV
Häll oljan eller det flytande fettet i en •
behållare. Kassera oljan eller det flytande
fettet.
Rengör säkerhetsfiltret i såpvatten.•
Rengör den löstagbara pannan i såpvatten.•
Torka tillbehören noggrant.•
Sätta samman apparaten.•
Fyll den den löstagbara pannan med färsk •
olja eller flytande fett precis innan
apparaten ska användas på nytt.
Säkerhetsanvisningar
Allmän säkerhet
Läs noggrant igenom handboken före •
användning. Behåll handboken för framtida
behov.
Använd bara apparaten och tillbehören för •
de avsedda ändamålen. Använd inte
apparaten och tillbehören för andra syften
än de som beskrivs i handboken.
Använd inte apparaten om någon del eller •
tillbehör är skadat eller defekt. Om någon
del eller tillbehör är skadat eller defekt,
måste den bytas av tillverkaren eller behörig
serviceverkstad.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de •
inte leker med apparaten.
Om barn eller personer med fysiska, •
sensoriska, mentala eller motoriska problem
eller personer som saknar erfarenhet och
kunskap använder apparaten kan det
innebära risker. Personer som ansvarar för
deras säkerhet bör ge uttryckliga
anvisningar eller övervaka användningen av
apparaten.
Använd inte apparaten nära badkar, •
duschar, bassänger eller andra kärl som
innehåller vatten.
Sänk inte ned apparaten i vatten eller •
någon annan vätska. Om apparaten
hamnar i vatten eller någon annan vätska
får inte apparaten tas bort med händerna.
Dra omedelbart ut nätkontakten från
vägguttaget. Om apparaten hamnar under
vatten eller någon annan vätska får den
inte användas igen.
El-säkerhet
Före användning, kontrollera alltid att •
spänningen i det använda nätuttaget
överensstämmer med den som anges
märkplåten.
Apparaten är inte avsedd att användas •
med hjälp av en yttre timer eller separat
fjärrstyrningssystem.
Anslut apparaten till ett jordat vägguttag. •
Om nödvändigt, använd en jordad
förlängningskabel med lämplig diameter
(minst 3 x 1 mm
2
).
För ytterligare skydd, installera en •
jordfelsbrytare med en nominell felström
som inte överskrider 30 mA.
Kontrollera att vatten inte kan komma in i •
kontaktstiften på nätkabeln eller
förlängningskabeln.
Nysta alltid upp nätkabeln och •
förlängningskabeln helt.
Kontrollera att nätkabeln inte hänger över •
en bordskant och att den inte kan fastna
av misstag eller trampas på.
Håll nätkabeln borta från hetta, olja och •
skarpa kanter.
Använd inte apparaten om nätkabeln eller •
nätkontakten är skadad eller defekt.
Om nätkabeln eller nätkontakten är
skadad eller defekt, måste den bytas av
tillverkaren eller behörig serviceverkstad.
Dra aldrig i nätkabeln när du ska lossa •
nätkontakten från nätuttaget.
Lossa nätkontakten från nätuttaget när •
apparaten inte används, före montering
eller demontering och före rengöring och
underhåll.
Säkerhetsanvisningar för fritöser
Placera apparaten på ett plant och stabilt •
underlag.
Placera apparaten på ett värmebeständigt •
och vattensäkert underlag.
Placera inte apparaten på en spishäll.•
Kontrollera att det finns tillräckligt med •
fritt utrymme runt apparatenatt
värmen kan ledas bort och ge tillräcklig
ventilation.
Täck inte över apparaten.•
Kontrollera att apparaten inte kommer i •
kontakt med lättantändliga material.
38
SV
Håll apparaten borta från värmekällor.•
Använd bara olja eller flytande fett. Använd •
inte fast fett. Det är tillåtet att använda
vegetabiliska oljor, som solrosolja, olivolja,
sesamolja och rapsolja.
Ta bort is från frusna livsmedel och torka •
livsmedlet för att undvika stänk av het olja
eller flytande fett.
Se upp för stänk när livsmedlet sänks i •
apparaten fylld med het olja eller flytande
fett.
Akta dig för heta delar. Ytorna som är •
märkta med en varningssymbol för heta
ytor riskerar att bli heta vid användning.
Den åtkomliga ytan kan bli het när
apparaten används. Den yttre ytan kan bli
het när apparaten används.
Kontrollera så att dina händer är torra •
innan du rör vid apparaten.
Flytta inte apparaten medan den är •
påslagen eller fortfarande varm. Dra ut
nätkontakten från vägguttaget och vänta
tills apparaten har svalnat.
Förvara apparaten på en torr plats när den •
inte används. Se till att barn inte kommer åt
förvarade apparater.
Friskrivning
Specifikationer kan bli föremål för ändringar
utan föregående meddelande.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72

Princess Easy Fryer 3L Specifikation

Kategori
Fritöser
Typ
Specifikation