Oregon Scientific BAR926HG / BAR966HG Användarmanual

varumärke
Oregon Scientific
Kategori
bordsklockor
Modell
BAR926HG / BAR966HG
Typ
Användarmanual
SWE
1
Ändra Klockans Display .......................................
14
Världsklocka .........................................................
14
Alarm .......................................................................19
Alarminställning ....................................................
19
Inställning av Föralarm ......................................... 19
Aktivera Alarm ......................................................
20
Snooze .................................................................
20
Barometer ................................................................ 20
Visa Barometerområdet .......................................
20
Välj Mätenhet ....................................................... 20
Visa Barometerhistorik .........................................
20
Stapeldiagramsdisplay .........................................
21
Ställ in höjd ...........................................................
21
Väderprognos ......................................................... 21
Ikoner För Väderprognosen ................................. 21
UV-Mätning ..............................................................
22
Nya UV-tilläggsfunktioner .....................................
22
Temperatur och Luftfuktighet ................................
23
Visa Temperatur och Luftfuktighetsområdet .........
24
Välj Mätenhet ....................................................... 24
Val av Kanalnummer ............................................
24
Max / Min Temperatur ..........................................
24
Temperatur och luftfuktighetstrend .......................
24
Komfortzon ...........................................................
24
Heat Index ............................................................ 25
TRÅDLÖS VÄDERSTATION MED
VÄRLDSTIDSKLOCKA
Modell: BAR926HG / BAR966HG
BRUKSANVISNING
INNEHÅLL
Introduktion ............................................................... 3
Produktöversikt ........................................................ 4
Vy Framsida ..........................................................
4
Vy Baksida ............................................................
5
Bordsställ eller Väggmontering
.......................... 5
LCD display ...........................................................
6
Trådlös Fjärrenhet (RTGR328N) ............................ 9
Att Komma Igång ...................................................... 9
Batterier ..................................................................
9
Ändra inställningar ...............................................
10
Trådlös fjärrenhet ...................................................
10
Ställ In Termo- / Hygrometer (RTGR328N) ......... 11
Sensordataöverföring ...........................................
12
Sökning av Fjärrenheter .......................................
12
Klocka och Kalender .............................................. 12
Radiokontrollerad Klocka .....................................
13
Slå TILL / FRÅN den Radiokontrollerade
Klockan ................................................................
13
Ställ In Klockan ...................................................
14
SWE
2
Bakgrundsbelysning .............................................. 25
Återställning av Produkten .................................... 25
Säkerhet och Underhåll ......................................... 25
Varningsmeddelanden ........................................... 26
Felsökning ............................................................... 26
Specifikationer ........................................................
27
Om Oregon Scientific .............................................
28
Försäkran Om Överensstämmelse ....................... 29
SWE
3
INTRODUKTION
Tack för ditt val av en Oregon ScientificTM Trådlös
Väderstation med världsklocka (BAR926HG/
BAR966HG). Denna kraftfulla utrustning knyter
samman tidtagning, derrapportering, inomhus-
och utomhustemperatur, luftfuktighetsmätning,
barometertrend och jdjusteringar till ett komplett
verktyg som lämpar sig till hemmet.
I denna förpackning hittar du:
Huvudenhet
Trådlös sensor (RTGR328N)
UV sensor som tillval (UVR128)
Batterier
BAR926HG --- BAR926HG Huvudenhet + RTGR328N
Trådlös fjärrenhet
BAR966HG --- BAR926HG Huvudenhet + RTGR328N
Fjärrenhet + UVR128 UV Sensor
NOTERING
Huvudenheten är kompatibel med
följande sensorer: THGR228N, THGR328N, THR228N,
THR328N, THWR288. Extra fjärrenheter säljs separat.
Kontakta din närmaste återförsäljare för mer
information.
Ha denna manual till hands när du använder din nya
produkt.
SWE
4
1. SNOOZE / LIGHT: Aktiverar 8-minuters snooze eller
bakgrundsbelysning
2. LCD display
3. SEL: Växlar områden
4. MODE: Ändra display / inställningar
5. : Öka inställning / aktivera radiokontrollerad
klocka
6. : Minska inställning / inaktivera radiokontrollerad
klocka
7. MEM: Visa aktuell, högsta och lägsta temperatur /
luftfuktighet / UV värden
8. HIST: Visa historik för barometern och UV värden
9. CH: Växla mellan fjärrenheter
10. / : Visa alarmstatus; aktivera radiokontrollerad
klocka
PRODUKTÖVERSIKT
VY FRAMSIDA
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
8
8
9
10
10
SWE
5
1. mb / inHg omkopplare (i batterifacket)
2. RESET knapp (i batterifacket)
3. C° / F° omkopplare (i batterifacket)
4. Batterifack (Lock av)
5. Väggmonteringshål
6. Låsknapp Placera de 2 delarna av enheten bredvid
varandra enligt figuren. Vrid låsknappen för att
hålla ihop de 2 delarna . Vrid moturs för att lösgöra
de 2 delarna från varandra.
VY BAKSIDA
BORDSSTÄLL OCH VÄGGMONTERING
För att ställa enheten ett bord, vrid låsknappen (på
baksidan av enheten) att de 2 delarna kan separeras.
Positionera därefter enheten enligt figuren nedan.
För att montera enheten en vägg, vrid låsknappen
(på baksidan av enheten) att de 2 delarna låses
samman. Montera därefter enligt figuren nedan.
1
2
3
5
6
4
SWE
6
1. Väderprognosområde Animerad väderprognos
2. Temperatur / Luftfuktighet / Komfortområde:
Värden och trendlinjer; Komfortzoner; Kanalnummer
för sensor
3. UVI / Barometerområde: UV-nioch stapeldiagram
för barometertryck; UV Index och barometervärden
4. Klocka / Alarm / Datumområde: Radiokontrollerad
klocka med världstid; alarm; datum
LCD DISPLAY
1
2
3
4
SWE
7
Väderprognosområde
1
2
1. Ikon för låg batterinivå i huvudenheten
2. Väderdisplay
Temperatur / Luftfuktighet / Komfortområde
7
8
10
6
9
11
2
1
5
3
4
1. Ikon för valt område
2. Temperaturtrend
3. Kanalnummer (1-5) / mottagningsstatus
4. Ikon för låg batterinivå i sensorn
5. Luftfuktighetstrend
6. MAX / MIN temperatur
7. Temperatur – °C / °F
8. Heat Index
9. MAX / MIN luftfuktighet
10. Luftfuktighet
11. Komfortnivåer
SWE
8
UVI / Barometerområde
11
9
10
8
12
1
2
4
3
6
7
5
1. Barometertrycket visas
2. UV visas
3. Ikon för låg batterinivå i UV sensorn
4. UVI värde visas
5. Nedräkning för UV exponeringstid har startat
6. UV-index-nivå
7. UV exponeringstid för användare
8. Barometer / UV-diagram
9. SPF anges till användaren för UV exponering
10. Användarens hudtyp för UV exponering
11. Användarnummer (för UV-läge) eller timhistorik för
UV / Barometertryck
12. Höjd / barometertryck / UVI värden
Klocka / Alarm / Kalenderområde
3
2
4
5
1
7
8
9
6
1. Föralarm inställt
2. Föralarmsdisplay / Föralarmsinställning
3. Kanal med RF klockmottagning är låst
4. Ikon för RF radiomottagning
5. Dagligt alarm inställt
6. Hem / världstid
7. RF tid (t ex hemtiden) / datum
8. Offsetinställning för tidszon
9. Världstid / Datum
SWE
9
TRÅDLÖS SENSOR (RTGR328N)
1
2
3
1. LCD display
2. LED indikator
3. Ventilationskanal
1
4
5
6
7
2
3
1. Signalmottagning
2. Kanalnummer
3. Ikon för låg batterinivå
4. Tid
5. Temp (°C eller °F)
6. Luftfuktighet %
7. Temp / Luftfuktighet
ATT KOMMA IGÅNG
BATTERIER
Batterier medföljer produkten:
• Huvudenhet 4 x UM-3 (AA) 1.5V
• Fjärrenhet 2 x UM-3 (AA) 1.5V
Se till att batterierna sätts in enligt figuren i batterifacket.
För bästa resultat, installera batterierna i fjärrenheten
före huvudenheten. Tryck RESET efter varje batteribyte.
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Väggmontering
2. Kanalomkopplare (1-5)
3. RESET
4. °C / °F omkopplare
5. SEARCH
6. EU / UK
radioformatsomkopplare
7. Batterifack
8. Utfällbart stativ
SWE
10
Att installera huvudenhetens batterier:
NOTERING
Använd inte laddningsbara batterier.
visas vid låg batterinivå.
NOTERING
Det rekommenderas att använda Alkaline
batterier till denna produkt för maximal drifttid.
ÄNDRA INSTÄLLNINGAR
1. Tryck SEL för att växla mellan olika områden.
indikerar valt område.
ENHET
PLATS
Huvudenhet Väderprognosområde
Fjärrenhet
Temperaturs-/Luftfuktighetsområdet
UV
UVI-sensor /
Barometertrycksområde
2. De flesta områdena har ett alternativt displayval (t.ex.
Klocka / Alarm eller Barometer / UVI). Tryck
MODE
för att ändra val eller
/ för att växla mellan klocka
och alarm.
3. Tryck och håll inne
MODE i 2 sekunder för att gå in
i inställningsläget.
4. Tryck
eller för att ändra inställning.
5. Tryck
MODE för att bekräfta.
TRÅDLÖS FJÄRRENHET
Denna produkt levereras med en RTGR328N Termo- /
Hygro-sensor. Huvudenheten kan ta emot data från
upp till 6 sensorer (5 Termo / Hygro Sensorer och 1
UV Sensor).
Huvudenheten är kompatibel med följande sensorer:
THGR228N, THGR328N, THR228N, THR328N och
THWR288. (Extra fjärrenheter säljs separat. Kontakta
din närmaste återförsäljare för mer information.)
SWE
11
RTGR328N-sensorn samlar in temperatur- och luftfuktig
hetsinformation och signaler från officiella tidkontrollorg
anisationer åt den radiokontrollerade klockan.
STÄLL IN TERMO- / HYGROMETER
(RTGR328N)
1. Öppna batterifacket med en liten Phillips
skruvmejsel.
2. Sätt i batterierna.
3. Ställ in kanal och formatet för radiosignalen.
Omkopplarna finns i batterifacket.
4. T r y c k p å R E S E T. S t ä l l d ä r e f t e r i n
temperatursenheten.
5. Stäng batterifacket.
Att fälla ut stativet:
1
2
För bästa resultat:
Sätt i batterierna och välj kanal, enhet och format för
radiosignalen innan du monterar sensorn.
Undvik att placera enheten att den utsätts för direkt
solljus eller fukt.
Placera inte sensorn längre än 70 meter (230 fot) från
huvudenheten.
Placera fjärrenheten så att den är riktad mot
huvudenheten, minimera hinder såsom dörrar, väggar
och möbler.
Placera fjärrenheten med fri sikt mot himlen, avskild
från metall– och elektroniska föremål.
Placera fjärrenheten nära huvudenheten under
vintermånaderna temperaturer under nollpunkten
kan påverka batterilivslängd och signalstyrka.
NOTERING
Överföringsräckvidden kan variera och
är beroende av huvudenhetens mottagningsräckvidd.
Du kan behöva experimentera med olika platser för att
erhålla det bästa resultatet.
OMKOPPLARE
VAL
Kanal Om du använder fler än en
fjärrenhet skall varje enhet
tilldelas var sitt nummer.
Radio
Formatering
EU (DCF) / UK (MSF)
OMKOPPLARE VAL
Temp °C / °F
SWE
12
SENSORDATAÖVERFÖRING
Sänds från sensorn var 60:e sekund. Mottagningsikonen
som visas i temperatur- och luftfuktighetsområdet visar
statusen.
SÖKNING AV FJÄRRENHETER
För att leta efter en Termo / Hygrosensor, tryck SEL
för att till Temperatur- / Luftfuktighetsområdet.
Kommer att visas bredvid Området. Därefter, tryck och
håll inne både MEM och CH i 2 sekunder.
För att leta efter en UV-sensor, tryck SEL för att till UVI
/ Barometerområdet
visas intill området. Därefter,
tryck och håll inne både MEM och CH i 2 sekunder.
NOTERING
Om frrenheten fortfarande inte kan
hittas, kontrollera batterierna.
KLOCKA OCH DATUM
Denna produkt inhämtar tid och datum m h a
radiosignaler som mottagits av fjärrenheten
RTGR328N eller genom manuell inställning.
1
2
3
1. RF Klocka
2. Världstidsstad
3. Världsklocka
RADIOKONTROLLERAD KLOCKA
Denna produkt synkroniserar automatiskt datum
och tid med den officiella tidskontrollorganisationen i
Frankfurt (Tyskland) och Rugby (England) såvida du
inte inaktiverar funktionen.
Signalerna tas emot av fjärrenheten (RTGR328N)
när den är inom 1 500 km (932 miles) avstånd från
en signal.
IKON BESKRIVNING
Huvudenheten söker
efter fjärrenheter.
Minst en kanal har
hittats.
Sensor 1 sänder data
(Siffran visar vald
sensor.)
--- visas i Temp- /
Luftfuktighetsområdet
Vald sensor kan
inte hittas. Sök efter
fjärrenheten eller byt
batterier.
SWE
13
Den initiala mottagningen tar 2-10 minuter och är
initierad fort du ställt in enheten och även när RESET
tryckts in. Förutom att visa lokal tid och datum kan du
även visa tiden för 130 större världsstäder.
Ikonen
som visas i klockområdet indikerar 2
faktorer:
Kontakt mellan huvudenheten och sensorn som
inhämtar RF-signalerna (
)
RF signalmottagning ( )
Hur dessa signaler fungerar tillsammans:
NOTERING
För att göra en manuell sökning av
klocksignal, tryck och håll inne
SEARCH sensorn
(RTGR328N) i 2 sekunder.
SLÅ RADIOKONTROLLERINGEN AV
KLOCKAN AV OCH TILL
Om du önskar att ställa in klockan manuellt måste du
först inaktivera radiokontrollfunktionen. För att göra
detta, till Clock / Alarmområdet. Därefter, tryck och håll
inne huvudenheten i 2 sekunder. För att aktivera
funktionen, till Clock / Alarmområdet, tryck därefter
in i 2 sekunder.
RF-klockan aktiverad:
RF-klockan inaktiverad:
E n h e t e n k a n i n t e n å
fjärrsensorn.
IKON
FÖRKLARING
Enheten har kontakt med sensorn
och har synkroniserat tiden.
Enheten har kontakt med sensorn
men tiden har ej synkroniserats.
Enheten har förlorat kontakt med
sensorn men har synkroniserat
tiden.
Enheten har förlorat kontakt
med sensorn och tiden är ej
synkroniserad.
SWE
14
STÄLL IN KLOCKAN
Du behöver endast göra detta om du har inaktiverat
klockfunktionen (t.ex. om du är för långt ifrån eller inte
kan mottaga en signal).
1. Try ck SEL fö r a tt gå til l K loc komr åde t.
visas intill området.
2. Tryck och håll inne MODE i 2 sekunder.
3. Välj tid för din hemstad, Världsstad, 12 / 24
timmarsformat, timme, minut, år, dag/månadsformat,
månad, dag och språk.
4. Tryck
eller för att ändra inställning.
5. Tryck MODE för att bekräfta.
NOTERING
Språkalternativen är (E) Engelska, (F)
Franska, (D) Tyska, (I) Italienska och (S) Spanska. Ditt
valda språk bestämmer veckodagen.
ÄNDRA KLOCKANS DISPLAY
Tryck SEL för att till Klockområdet. visas intill området.
Tryck
MODE för att växla mellan olika displayer:
r Världsstadstiden inte är inslld kan du växla
mellan,
• Klocka med sekunder och datum.
• Klocka med dag och datum.
När Världsstadstiden är inställd kan du växla mellan,
• RF klocka med sekunder och Världstidsklocka
RF och Världstidsklocka med veckodag
RF och Världstidsklocka med datum
VÄRLDSKLOCKA
Denna funktion erbjuder dig möjligheten att se vad
klockan (med automatisk sommartid) är i en mängd
olika städer i världen. Städernas namn är förkortade till
3-bokstäver, t ex FRA för Frankfurt, Tyskland.
SWE
15
LANDSNAMN STADSKOD
TIDSSKILLNAD
(GMT = 0)
DST-PERIOD
Addis Abeba, Etiopien ADD 3 Ej DST
Adelaide, Australien
ADL 9.5 Från sista söndagen i oktober till sista söndagen i mars
Auckland, Nya Zeeland AKL 12 Från första söndagen i oktober till tredje söndagen i mars
Ankara, Turkiet
AKR 2 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Alger, Algeriet ALG 1 Ej DST
Amsterdam, Holland AMS 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Anchorage AK, USA
ANC -9 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Antananarivo, Madagaskar ANT 3 Ej DST
Asuncion, Paraguay ASU -4 Från första söndagen i september till första söndagen i april
Aten, Grekland ATH 2 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Atlanta GA, USA ATL -5 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten AUH 4 Ej DST
Bukarest, Rumänien BBU 2 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Barcelona, Spanien BCN 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Bagdad, Irak BDD 3 Från första april till första oktober
Belgrad, Jugoslavien BEG 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Peking, Kina BEJ 8 Ej DST
Berlin, Tyskland
BER 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Beirut, Libanon BEY 2 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Bangkok, Thailand BKK 7 Ej DST
Brisbane, Australien BNE 10 Ej DST
Bogota, Colombia BOG -5 Ej DST
Boston MA, USA BOS -5 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Bern, Schweiz BRN 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Bryssel, Belgien BRU 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Brasilia, Brasilien BSB -3 Från andra söndagen i oktober till tredje söndagen i februari
Buenos Aires, Argentina BUA -3 Ej DST
Budapest, Ungern BUD 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Kairo, Egypten CAI 2 Från sista fredagen i april till sista fredagen i september
Casablanca, Marocko CAS 0 Ej DST
Canberra, Australien CBR 10 Från sista söndagen i oktober till sista söndagen i mars
Caracas, Venezuela CCS -4 Ej DST
Calcutta, Indien CCU 5.5 Ej DST
Chicago IL, USA CGX -6 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Colombo, Sri Lanka CMB 6 Ej DST
SWE
16
Köpenhamn, Danmark CPH 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Kapstaden, Sydafrika CPT 2 Ej DST
Dhaka, Bangladesh DAC 6 Ej DST
Damaskus, Syrien DAM 2 Från första april till första oktober
New Delhi, Indien DEL 5.5 Ej DST
Detroit MI, USA DTW -5 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Dublin, Irland DUB 0 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Frankfurt, Tyskland FRA 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Guatemala City, Guatemala GUA -6 Ej DST
Geneve, Schweiz GVA 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Hamburg, Tyskland
HAM 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Hanoi, Vietnam
HAN 7 Ej DST
Havanna, Kuba HAV -5 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Ho Chi Minh-staden, Vietnam HCM 7 Ej DST
Helsingfors, Finland HEL 2 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Hong Kong, Kina HKG 8 Ej DST
Honolulu HI, USA HNL -10 Ej DST
Houston TX, USA HOU -6 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Indianapolis, IN, USA IND -5 Från andra söndagen i oktober till tredje söndagen i februari
Istanbul, Turkiet
IST 2 Ej DST
Jakarta, Indonesien JKT 7 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Johannesburg, Sydafrika JNB 2 Från sista fredagen i april till sista fredagen i september
Kabul, Afghanistan KBL 4.5 Ej DST
Khartoum, Sudan KHA 3 Från sista söndagen i oktober till sista söndagen i mars
Kiev, Ukraina
KIE 2 Ej DST
Kingston, Jamaica KIN -5 Ej DST
Katmandu, Nepal KTM 5.75 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Kuala Lumpur, Malaysia KUL 8 Ej DST
Kuwait City, Kuwait KWI 3 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Las Vegas NV, USA
LAS -8 Ej DST
Los Angeles CA, USA LAX -8 Ej DST
Lima, Peru LIM -5 Från första april till första oktober
Lissabon, Portugal LIS 0 Ej DST
London, UK LON 0 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Lagos, Nigeria LOS 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
La Paz, Bolivia LPB -4 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Luxemburg, Luxemburg LUX 1 Ej DST
SWE
17
Madrid, Spanien MAD 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Melbourne, Australien
MEL 10 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Mexico City, Mexico MEX -6 Ej DST
Managua, Nicaragua MGA -6 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Miami FL, USA MIA -5 Ej DST
Milano, Italien MIL 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Manama, Bahrain MNA 3 Ej DST
Manila, Filippinerna MNL 8 Ej DST
Montreal, Canada MON -5 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Moskva, Ryssland MOW 3 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Montevideo, Uruguay MVD -3 Ej DST
Nassau, Bahamas NAS -5 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Nairobi, Kenya NRB 3 Ej DST
New York NY, USA
NYC -5 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Oslo, Norge OSL 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Ottawa, Canada OTW -5 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Port-au-Prince, Haiti PAP -5 Ej DST
Paris, Frankrike PAR 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Perth, Australien
PER 8 Ej DST
Phoenix, AZ, USA PHE -7 Ej DST
Phnom Penh, Kambodja PNH 7 Ej DST
Port Of Spain, Trinidad & Tobago
POS -4 Ej DST
Panama City, Panama
PPT -10 Ej DST
Prag, Tjeckien
PRG 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Portland OR, USA PTL -8 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Pretoria, Sydafrika PTR 2 Ej DST
Panama City, Panama
PTY -5 Ej DST
Rangoon, Burma RGN 6.5 Ej DST
Rio de Janeiro, Brasilien RIO -3 Från andra söndagen i oktober till tredje söndagen i februari
Reykjavik, Island RKV 0 Ej DST
Rom, Italien ROM 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Riyadh, Saudi Arabia
RUH 3 Ej DST
San Salvador, El Salvador SAL -6 Ej DST
Santiago, Chile SCL -4
Från söndagen den nionde oktober eller första söndagen därefter
till söndagen den nionde mars eller första söndagen därefter
Seattle WA, USA
SEA -8 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Seoul, Sydkorea SEL 9 Ej DST
SWE
18
San Francisco CA, USA SFO -8 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Shanghai, Kina SHA 8 Ej DST
Singapore, Singapore SIN 8 Ej DST
San Jose, Costa Rica SJO -6 Ej DST
San Juan, Puerto Rico SJU -4 Ej DST
Salt Lake City UT, USA SLC -7 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Sofia, Bulgarien
SOF 2 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Sao Paulo, Brasilien SPL -3 Från andra söndagen i oktober till tredje söndagen i februari
Stockholm, Sverige STH 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Sydney, Australien SYD 10 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Tasjkent, Uzbekistan TAS 5 Ej DST
Tokyo, Japan
TKY 9 Ej DST
Taipei, Taiwan
TPE 8 Ej DST
Tripoli, Libyen
TRP 2 Ej DST
Toronto, Canada TRT -5 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Quito, Ecuador UIO -5 Ej DST
Vancouver, Canada VAC
-8 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Wien, Österrike VIE 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Warszawa, Polen WAW
1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
Washington DC, USA WDC -5 Från första söndagen i april till sista söndagen i oktober
Wellington, Nya Zeeland WLG 12 Från första söndagen i oktober till tredje söndagen i mars
Zürich, Schweiz ZRH 1 Från sista söndagen i mars till sista söndagen i oktober
SWE
19
ALARM
Denna produkt har 2 alarm: Det dagliga alarmet och
ett för-alarm för snöoväder. Det dagliga alarmet kan
ställas in så att det går igång varenda dag. För-alarmet
ljuder endast om det dagliga alarmet är aktiverat och
om utomhustemperaturen från sensor 1 är 2°C (35.6
°F) eller lägre.
ALARMINSTÄLLNING
1 Tryck SELECT för att till Klockområdet. visas
intill området.
2. Tryck / för att visa alarm. (AL kommer att visas
överst.)
3. Tryck och håll inne
/
i 2 sekunder.
4. Välj timme och minut Tryck
eller för att ändra
inställning.
5. Tryck / för att bekräfta.
6. Ikonen för dagligt alarm
kommer att visas när
alarmet är inställt.
INSTÄLLNING AV FÖRALARM
Föralarmet kan ställas in att det ljuder 15, 30, 45 eller
60 minuter före det Dagliga Alarmet. Det kommer att
igång så fort den uppmätta temperaturen från sensorn
på kanal 1 är 2°C (35.6°F) eller under.
Om du t.ex. sätter alarmet till 7:00 AM och föralarmet
till 45 minuter, kommer föralarmet att gå igång 6:15 AM
förutsatt att utomhustemperaturen är 2°C eller under.
1. Ställ in och aktivera dagligt alarm.
2. Tryck
/ för att växla till föralarmet. (PREAL
kommer att visas överst.)
3. Tryck och håll inne /
i 2 sekunder.
4. Tryck
eller för att välja 15, 30, 45 eller 60
minuter. Föralarmet går igång före det dagliga
alarmet enligt inställt tid. föralarmet aktiveras
automatiskt efter att tiden har valts.
5. Tryck
/ för att bekräfta.
Visas när föralarmet är inställt.
NOTERING
Det dagliga alarmet går inte igång förrän
nästa dag om föralarmet har utlösts. Om du inaktiverar
det dagliga alarmet, inaktiveras även föralarmet.
SWE
20
AKTIVERA ALARM
till Klockområdet, tryck därefter / för att växla
till dagligt eller föralarm. Tryck eller r att aktivera
eller avaktivera alarmet.
När alarmtiden är nådd kommer bakgrundsbelysningen
att tändas i 8 sekunder och crescendo alarmet att låta
i 2 minuter. Tryck på valfri knapp (förutom snooze) för
att stoppa alarmet. Det kommer att igång vid samma
tid nästa dag.
SNOOZE
Tryck SNOOZE / LIGHT för att tillfälligt inaktivera alarmet
i 8 minuter.
eller kommer att blinka medan Snooze
är igång.
BAROMETER
Denna produkt spårar förändringar i barometertrycket
för att kunna ge en väderprognos, samt aktuell och
24-timmars historik av barometertrycket som mäts och
visas av huvudenheten.
VISA BAROMETEROMRÅDET
Tryck SEL för att gå till Barometerområdet.
Om inte visas, tryck MODE.
Barometertrycksdata visas i 2 områden i den nedre
delen av displayen. Det övre området visar ett 24-
timmars stapeldiagram.
Det undre området visar aktuella och historikvärden.
VÄLJ MÄTENHET
Skjut mb / inHg omkopplaren till önskat läge (i
batterifacket), för att ändra mätenheten.
VISA BAROMETERHISTORIK
till Barometerområdet. Tryck därefter HIST upprepade
gånger för att bläddra igenom de olika tvärdena.
Numret i HR rutan indikerar förfluten tid sen senaste
mätning (t.ex. för 2 timmar sen, 3 timmar sen, etc.).
/