Oregon Scientific BAR826HG Användarmanual

Kategori
Bordsklockor
Typ
Användarmanual
SWE
1
Trådlös Väderstation
Modell: BAR826HG
BRUKSANVISNING
INNEHÅLL
Introduktion .............................................................. 2
Produktöversikt ........................................................ 3
Vy Framsida ........................................................... 3
Vy Baksida ............................................................. 4
För vägg och bordsplacering ................................. 5
Trådlös Fjärrenhet (RTGR328N) ........................... 7
Att Komma Igång ..................................................... 8
Batterier ................................................................. 8
Ändra inställningar ................................................. 9
Trådlös fjärrenhet ..................................................... 9
Ställ In Termo- / Hygrometer (RTGR328N)
............................................................................... 9
Sensordataöverföring .......................................... 10
Sökning av Fjärrenheter ...................................... 11
Klocka och Kalender ............................................. 11
Radiokontrollerad Klocka ..................................... 11
Slå TILL / FRÅN den Radiokontrollerade Klockan .... 12
Ställ In Klockan .................................................... 12
Ändra Klockans Display ....................................... 12
Alarm ....................................................................... 13
ALARMINSTÄLLNING ......................................... 13
Inställning av Föralarm ........................................ 13
Aktivera Alarm ...................................................... 14
Snooze ................................................................ 14
Barometer ............................................................... 14
Visa barometerområdet ....................................... 14
Välj mätenhet ....................................................... 14
Visa historiskt tryck .............................................. 14
Inställning av höjd ................................................ 14
Väderprognos ......................................................... 15
Ikoner För Väderprognosen ................................. 15
Temperatur och Luftfuktighet ............................... 15
Visa Temperatur och Luftfuktighetsområdet ........ 16
Välj Mätenhet ....................................................... 16
Val av Kanalnummer ............................................ 16
Max / Min Temperatur .......................................... 16
Temp, Luftfuktighet, lufttryckstrend ...................... 16
Komfortzon .......................................................... 17
Bakgrundsbelysning ............................................. 17
Återställning av Produkten ................................... 17
Säkerhet och Underhåll ......................................... 17
Varningsmeddelanden ........................................... 17
Felsökning .............................................................. 18
Specifikationer ....................................................... 18
Om Oregon Scientific ............................................ 20
Försäkran Om Överensstämmelse ....................... 20
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:43 AM1
SWE
2
INTRODUKTION
Tack för ditt val av en Oregon Scientific
TM
Trådlös
Väderstation (BAR826HG). Denna kraftfulla utrustning
knyter samman tidtagning, väderrapportering, inomhus-
och utomhustemperatur, luftfuktighetsmätning,
barometertrend och höjdjusteringar till ett komplett
verktyg som lämpar sig till hemmet.
I denna förpackning hittar du:
Huvudenhet
•Trådlös sensor (RTGR328N)
Batterier
Huvudenheten är kompatibel med följande
sensorer:
THGR228N, THGR328N, THR228N, THR328N,
THWR288.
Extra fjärrenheter säljs separat. Kontakta din närmaste
återförsäljare för mer information.
Ha denna manual till hands när du använder din nya
produkt.Den innehåller en praktisk steg-för-steg
instruktion, samt teknisk specifikation och
varningsmeddelanden som du bör känna till.
NOTERING
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:43 AM2
SWE
3
1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
PRODUKTÖVERSIKT
VY FRAMSIDA
1. SNOOZE / LIGHT: Aktiverar 8-minuters snooze eller
bakgrundsbelysning
2. LCD display
3. Väderprognosområde: Animerad väderprognos
4. Temperaturs- / Luftfuktighetsområdet: Värden
och trendlinjer; Kanalnummer för sensor
5. Barometerområde: Lufttryck och trendlinjer
6. Klocka / Alarm / Datumområde: Radiokontrollerad
klocka; alarm; datum
7. MODE: Växla områden; ändra inställningar / display
/ : Visa alarmstatus; alarminställning
8.
: Öka inställning; växla mellan displaylägen
: Öka inställning; växla mellan displaylägen
9. MEM: Växla mellan fjärrenheter
10. Bordsstativ
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:44 AM3
SWE
4
1
2
3
4
5 6
7
VY BAKSIDA
1. Väggmontering
2. Ventilationskanal
3. Bordsstativ
4. °C/°F omkopplare
5. RESET-knapp
6. mb / inHg omkopplare
7. Batterifack (Lock av)
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:44 AM4
SWE
5
1
2
FÖR VÄGG OCH BORDSPLACERING
För att fixera stativet på undersidan av produkten:
För väggmontering av enheten:
Väderprognosområde
1. Ikon för låg batterinivå i huvudenheten
2. Väderdisplay
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:44 AM5
SWE
6
1
2
3
5
6
7
8
9
10
4
Temperaturs- / Luftfuktighetsområdet
1. Ikon för valt område
2. Temperaturtrend
3. Kanalnummer (1-5) / mottagningsstatus
4. Ikon för låg batterinivå i sensorn
5. Luftfuktighetstrend
6. MAX / MIN temperatur
7. Temperatur – °C / °F
8. MAX / MIN luftfuktighet
9. Luftfuktighet
10. Komfortnivåer
1
2
3
4
1
2
3
4
6
5
7
Barometerområde
1. Visning av barometertrycktrend
2. Barometertrycket
3. Barometerhistorik t ex,
-1 betyder barometertrycket för en timme sedan,
-2 betyder 2 timmar sedan osv
4. Lufttrycksenhet
Klocka / Alarm / Kalenderområde
1. Föralarmsdisplay / Föralarmsinställning eller
inställning
2. Föralarm inställt
3. Kanal med RF klockmottagning är låst
4. Ikon för RF radiomottagning
5. Dagligt alarm inställt
6. Offsetinställning för tidszon
7. Tid / datum / kalender
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:44 AM6
SWE
7
1
2
3
1
4
5
6
7
2
3
TRÅDLÖS FJÄRRENHET (RTGR328N)
1. LCD display
2. LED indikator
3. Ventilationskanal
1. Signalmottagning
2. Kanalnummer
3. Ikon för låg batterinivå
4. Tid
5. Temp (°C eller °F)
6. Luftfuktighet %
7. Temp / Luftfuktighet
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:44 AM7
SWE
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Väggmontering
2. Kanalomkopplare (1-5)
3. RESET
4. °C / °F
5. SEARCH
6. EU / UK radioformatsomkopplare
7. Batterifack
8. Utfällbart stativ
ATT KOMMA IGÅNG
BATTERIER
Batterier medföljer produkten:
Huvudenhet 3 x UM-3 (AA) 1.5V
Fjärrenhet 2 x UM-3 (AA) 1.5V
Se till att batterierna sätts in enligt figuren i batterifacket.
För bästa resultat, installera batterierna i fjärrenheten
före huvudenheten. Tryck RESET efter varje batteribyte.
Att installera huvudenhetens batterier:
OBS: Använd inte laddningsbara batterier.
visas vid låg batterinivå.
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:44 AM8
SWE
9
Det rekommenderas att använda Alkaline
batterier till denna produkt för maximal drifttid.
ENHET PLATS
Huvudenhet Väderprognosområde
Fjärrenhet Temperaturs- / Luftfuktighetsområdet
ÄNDRA INSTÄLLNINGAR
1. Tryck MODE för att växla mellan olika områden.
indikerar valt område
2. De flesta områdena har ett alternativt displayval (t.ex.
Klocka / Datum). Tryck
eller för att ändra val
eller / för att växla mellan klocka och alarm.
3. Tryck och håll inne MODE i 2 sekunder för att gå in
i inställningsläget.
4. Tryck
eller för att ändra inställning.
5. Tryck MODE för att bekräfta.
TRÅDLÖS FJÄRRENHET
Denna produkt levereras med en RTGR328N Termo- /
Hygro-sensor. Huvudenheten kan ta emot data från upp
till 5 sensorer (5 Termo / Hygrosensorer). Huvudenheten
är kompatibel med följande sensorer:
THGR228N, THGR328N, THR228N, THR328N,
THWR288.
(Extra fjärrenheter säljs separat. Kontakta din närmaste
återförsäljare för mer information.)
RTGR328N-sensorn samlar in temperatur- och
luftfuktighetsinformation och signaler från officiella
tidkontrollorganisationer åt den radiokontrollerade
klockan.
STÄLL IN TERMO- / HYGROMETER (RTGR328N)
1. Öppna batterifacket med en liten Phillips
skruvmejsel.
2. Sätt i batterierna.
3. Ställ in kanal och formatet för radiosignalen.
Omkopplarna finns i batterifacket.
OMKOPPLARE VAL
Kanal Om du använder fler än en
fjärrenhet skall varje enhet tilldelas
var sitt nummer.
Radiosignal EU (DCF) / UK (MSF)
Formatering
NOTERING
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:44 AM9
SWE
10
1
2
4. Tryck på RESET. Ställ därefter in temperatursenheten.
OMKOPPLARE VAL
Temp °C / °F
5. Stäng batterifacket.
Att fälla ut stativet:
För bästa resultat:
Sätt i batterierna och välj kanal, enhet och format
för radiosignalen innan du monterar sensorn.
Undvik att placera enheten så att den utsätts för
direkt solljus eller fukt.
Placera inte sensorn längre än 70 meter (230 fot)
från huvudenheten.
•Placera fjärrenheten så att den är riktad mot
huvudenheten, minimera hinder såsom dörrar,
väggar och möbler.
Placera fjärrenheten med fri sikt mot himlen, avskild
från metall– och elektroniska föremål.
Placera fjärrenheten nära huvudenheten under
vintermånaderna då temperaturer under nollpunkten
kan påverka batterilivslängd och signalstyrka.
Överföringsräckvidden kan variera och är
beroende av huvudenhetens mottagningsräckvidd.
Du kan behöva experimentera med olika platser för att
erhålla det bästa resultatet.
SENSORDATAÖVERFÖRING.
Data sänds från sensorn var 60: e sekund.
Mottagningsikonen som visas i temperatur- och
luftfuktighetsområdet visar statusen.
IKON BESKRIVNING
Huvudenheten söker efter
fjärrenheter.
Minst en kanal har hittats.
Sensor 1 sänder data
(Siffran visar vald sensor.)
— visas i Temp- / Vald sensor kan inte
Luftfuktighetsområdet hittas. Sök efter
fjärrenheten eller byt
batterier.
NOTERING
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:44 AM10
SWE
11
SÖKNING AV FJÄRRENHETER
För att leta efter en Termo / Hygrosensor, tryck MODE
för att gå till Temperatur- / Luftfuktighetsområdet.
visas intill området. Därefter, tryck och håll inne MEM/
CH i 2 sekunder.
Om fjärrenheten fortfarande inte kan
hittas, kontrollera batterierna.
KLOCKA OCH KALENDER
Denna produkt inhämtar tid och datum m h a
radiosignaler som mottagits av fjärrenheten RTGR328N
eller genom manuell inställning.
RADIOKONTROLLERAD KLOCKA
Denna produkt synkroniserar automatiskt datum och tid
med den officiella tidskontrollorganisationen i Frankfurt
(Tyskland) och Rugby (England) såvida du inte
inaktiverar funktionen. Signalerna tas emot av
fjärrenheten (RTGR328N) när den är inom 1 500 km
(932 miles) avstånd från en signal.
NOTERING
Den initiala mottagningen tar 2-10 minuter och är initierad
så fort du ställt in enheten och även när RESET tryckts
in. Så fort den har mottagit informationen kommer
mottagningsikonen att sluta blinka.
Ikonen
som visas i klockområdet indikerar 2
faktorer:
Kontakt mellan huvudenheten och sensorn som
inhämtar RF-signalerna (
)
RF signalmottagning (
):
Hur dessa signaler fungerar tillsammans:
IKON FÖRKLARING
Enheten har kontakt med sensorn
och har synkroniserat tiden.
Enheten har kontakt med sensorn
men tiden har ej synkroniserats.
Enheten har förlorat kontakt med
sensorn men har synkroniserat
tiden.
Enheten har förlorat kontakt med
sensorn och tiden är ej
synkroniserad.
Enheten kan inte nå fjärrsensorn.
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:44 AM11
SWE
12
För att göra en manuell sökning av
klocksignal, tryck och håll inne SEARCH på sensorn
(RTGR328N) i 2 sekunder.
SLÅ TILL / FRÅN DEN RADIOKONTROLLERADE
KLOCKAN
Om du önskar att ställa in klockan manuellt måste du
först inaktivera radiokontrollfunktionen. För att göra detta,
gå till Clock / Alarmområdet. Därefter, tryck och håll inne
på huvudenheten i 2 sekunder. För att aktivera
funktionen, gå till Clock / Alarmområdet, tryck därefter
in
i 2 sekunder.
RF-klockan aktiverad
RF-klockan inaktiverad:
STÄLL IN KLOCKAN
Du behöver endast göra detta om du har inaktiverat
klockfunktionen (t.ex. om du är för långt ifrån eller inte
kan mottaga en signal).
NOTERING
1. Tryck MODE för att gå till Klockläget.
kommer att
visas bredvid Området.
2. Tryck och håll inne MODE i 2 sekunder.
3. Välj offset för tidszonen (+/- 23 timmar), 12 / 24
timmarsformat, timme, minut, år, dag/månadsformat,
månad, dag och språk.
4. Tryck
eller för att ändra inställning.
5. Tryck MODE för att bekräfta.
Språkalternativen är (E) Engelska, (F)
Franska, (D) Tyska, (I) Italienska och (S) Spanska. Ditt
valda språk bestämmer veckodagen.
ÄNDRA KLOCKANS DISPLAY
Tryck MODE för att gå till Klockområdet.
visas intill
området.
Tryck
eller för att växla mellan:
Klocka med sekunder
Klocka med dag
Klocka med tidzonsoffset
Datum
NOTERING
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:44 AM12
SWE
13
ALARM
Denna produkt har 2 alarm: Det dagliga alarmet och ett
föralarm. dagliga alarmet kan ställas in så att det går igång
varenda dag. För-alarmet ljuder endast om det dagliga
alarmet är aktiverat och om utomhustemperaturen från
sensor 1 är 2°C (2,00°C) eller lägre.
ALARMINSTÄLLNING
1. Tryck MODE för att gå till Klockläget.
kommer att
visas bredvid Området.
2. Tryck
/ för att visa alarmet. (AL kommer att visas
överst.)
3. Tryck och håll inne
/ i 2 sekunder.
4. Välj timme och minut Tryck
eller
för att ändra
inställning.
5. Tryck
/ för att bekräfta.
6. Ikonen för dagligt alarm
kommer att visas när
alarmet är inställt.
INSTÄLLNING AV FÖRALARM
Föralarmet kan ställas in så att det ljuder 15, 30, 45
eller 60 minuter före det Dagliga Alarmet. Det kommer
att gå igång så fort den uppmätta temperaturen från
sensorn på kanal 1 är 2°C (35.6°F) eller under.
Om du t.ex. sätter alarmet till 7:00 AM och för-alarmet
till 45 minuter, kommer för-alarmet att gå igång 6:15 AM
förutsatt att utomhustemperaturen är 2°C eller under.
1. Ställ in och aktivera dagligt alarm.
2. Tryck
/ för att växla till Föralarmet. (PRE-AL
kommer att visas överst.)
3. Tryck och håll inne
/ i 2 sekunder.
4. Tryck
eller för att välja 15, 30, 45 eller 60 minuter.
Föralarmet går igång före det dagliga alarmet enligt
inställt tid. Föralarmet aktiveras automatiskt efter att
tiden har valts.
5. Tryck
/ för att bekräfta.
Visas när föralarmet är inställt.
Det dagliga alarmet går inte igång förrän
nästa dag om föralarmet har utlösts. Om du inaktiverar
det dagliga alarmet, inaktiveras även föralarmet.
NOTERING
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:44 AM13
SWE
14
AKTIVERA ALARM
Gå till Klockområdet, tryck därefter
/
för att växla till
dagligt eller för-alarm. Tryck eller för att aktivera
eller avaktivera alarmet.
När alarmtiden är nådd kommer bakgrundsbelysningen
att tändas i 8 sekunder och crescendo alarmet att låta i
2 minuter. Tryck på valfri knapp (förutom snooze) för att
stoppa alarmet. Det kommer att gå igång vid samma tid
nästa dag.
SNOOZE
Tryck SNOOZE/LIGHT för att tillfälligt inaktivera alarmet i 8
minuter.
eller
kommer att blinka medan Snooze är igång
BAROMETER
Denna produkt spårar förändringar i barometertrycket
för att kunna ge en väderprognos, aktuell och en 24-
timmars historik av barometertrycket mäts och visas av
huvudenheten.
VISA BAROMETEROMRÅDET
Tryck MODE för att gå till Barometerområdet.
VÄLJ MÄTENHET
Skjut mb / inHg omkopplaren till önskat läge (i
batterifacket), för att ändra mätenheten.
VISA HISTORISKT TRYCK
Gå till Barometerområdet. Tryck därefter MEM
upprepade gånger för att bläddra igenom de olika
mätvärdena. Numret i HR rutan indikerar förfluten tid
sen senaste mätning (t.ex. för 2 timmar sen, 3 timmar
sen, etc.).
INSTÄLLNING AV HÖJD
Ställ in höjden så att den motsvarar hur högt över
havsytan du bor. Detta är för att
barometertrycksmätningarna skall vara noggranna.
1. Gå till Barometerområdet.
2. Tryck och håll inne MODE i 2 sekunder.
3. Tryck
eller för att ställa in höjden i 10-meterssteg
(-100m till 2500m).
4. Tryck MODE för att bekräfta.
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:44 AM14
SWE
15
Regnigt
Snöigt
IKON BESKRIVNING
VÄDERPROGNOS
Denna produkt förutspår vädret för de kommande 12 till
24 timmarna inom en 30—50 km (19 –-31 miles) radie.
Väderprognosen baseras på trenden för lufttrycket.
Det övre området visar en animerad ikon som indikerar
det förutspådda vädret.
IKONER FÖR VÄDERPROGNOSEN
IKON BESKRIVNING
Klart
Dag / Natt
Halvklart
Dag / Natt
Molnigt
Nattetidsikonen visas från 18.00 till 06.00.
När sensorn på kanal 1 detekterar en temperatur på
2°C (35,6°F) eller lägre, ändras regnikonen till snöikon.
TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET
Väderstationen kan visa följande information från alla
av de 5 fjärrenheterna:
Aktuell, min- och maxtemperatur och relativ %
luftfuktighet .
Komfortnivåindikator och trendlinje (stigande,
fallande eller stadig).
Data uppdateras var 60:e sekund.
NOTERING
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:44 AM15
SWE
16
VISA TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHETS-
OMRÅDET
Tryck MODE för att gå till Temperatur och
Luftfuktighetsområdet.
Temperaturen visas ovanför luftfuktigheten.
VÄLJ MÄTENHET
Skjut °C / °F omkopplaren (i batterifacket) till önskat läge.
VAL AV KANALNUMMER
Tryck CH för att växla mellan olika fjärrenheter 1-5.
Husikonen visar den valda sensorn.
För automatisk växling av sensorer, tryck och håll
inne CH i 2 sekunder. Varje fjärrenhets data kommer
att visas i 3 sekunder.
För att avsluta automatisk växling, tryck CH eller
MEM med temperatur och luftfuktighetsområdet valt.
Om du använder en sensor som endast
mäter temperatur kommer inte luftfuktigheten att visas.
MAX / MIN TEMPERATUR
•Tryck MEM upprepade gånger för att visa aktuella,
max och min mätningar för den valda sensorn.
För att nollställa minnet, tryck och håll inne MEM i 2
sekunder. Ett pip hörs när minnet nollställts.
TEMP, LUFTFUKTIGHET, LUFTTRYCKSTREND
TREND
STIGANDE STADIGT FALLANDE
TEMPERATUR
LUFTFUKTIGHET
LUFTTRYCK
NOTERING
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:44 AM16
SWE
17
KOMFORTZON
Komfortzonen, som baseras på temperatur och
luftfuktighetsdata, indikerar hur behagligt klimatet är.
ZON TEMPERATUR LUFTFUKTIGHET
WET (FUKTIGT)
Vilken som helst
>70%
COM 20-25°C 40-70%
(BEHAGLIGT) (68-77°F)
DRY (TORRT) Vilken som helst <40%
Denna information visas i Luftfuktig-
hetsområdet när aktuella mätvärden visas.
BAKGRUNDSBELYSNING
Tryck SNOOZE/LIGHT för att tända bakgrundsbe-
lysningen i 8 sekunder.
ÅTERSTÄLLNING AV PRODUKTEN
RESET knappen finns i huvudenhetens batterifack. Tryck
RESET så fort du bytt batterier eller när produkten inte
fungerar som förväntat (t.ex. när radiosignalen inte kan
etablera kontakt med den automatiska klockan).
När du trycker på RESET kommer
produkten att återställas till fabriksinställning och all
sparad information kommer att försvinna.
NOTERING
NOTERING
SÄKERHET OCH UNDERHÅLL
Rengör produkten med en lätt fuktad trasa och milt alkoholfritt
tvättmedel. Undvik att tappa produkten eller att placera den
i ett högtrafikerat område (signalmässigt).
VARNINGSMEDDELANDEN
Denna produkt är designad för att ge dig många års
glädje om den hanteras på ett korrekt sätt. Oregon
Scientific är inte ansvariga om några avsteg från
instruktionsmanualen gällande användningen av
produkten görs eller om icke godkända förändringar eller
reparationer utförs. Se följande anvisningar:
Lägg aldrig ner produkten i vatten. Detta kan orsaka
en elektrisk stöt som förstör produkten.
Utsätt inte huvudenheten för extrema krafter, stötar
eller variationer i temperatur eller luftfuktighet.
Mixtra inte med interna komponenter.
Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier
av olika fabrikat.
Använd inte laddningsbara batterier till denna produkt.
Plocka ur batterierna om produkten skall förvaras
under en längre period.
Repa inte LCD displayen.
De tekniska specifikationerna och
innehållet i denna manual kan komma att ändras utan
vidare upplysning. Bilderna är inte ritade i skala.
NOTERING
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:44 AM17
SWE
18
FELSÖKNING
PROBLEM SYMTOM ÅTGÄRD
Barometer Konstig Ställ in höjd / enhet
avläsning
Datum Konstig Ändra språk
dag / månad
Klocka Kan inte Inaktivera
justera radiokontrollerad
klockan klocka
Kan inte 1. Justera batterierna.
auto- 2. Tryck RESET
synkronisera 3. Aktivera
radiokontrollerad
klocka manuellt
Temp Visar ” LLL” Temperaturen är
eller ”HHH”. utanför mätområdet
Trådlös Hittar inte Kontrollera
fjärrenhet fjärrenhet batterierna
SPECIFIKATIONER
Dimensioner för huvudenheten
L x B x H 120 x 67 x 205 mm
(4.7 x 2.6 x 8.1 tum)
Vikt 364 g (12.8 ounces)
utan batteri
Dimensioner för fjärrenheten
L x B x H 70 x 24.5 x 116 mm
(2.76 x 0.96 x 4.57 tum)
Vikt 108 gram (0,24 lbs)
utan batteri
Temperatur
Enhet °C eller °F
Mätområde Inomhus -5 °C till 50 °C
(23ºF till 122ºF)
Mätområde Utomhus -20 °C till 60 °C
(-4ºF till 140ºF)
Upplösning 0.1 °C (0.2° F)
Minne Min / Max
Relativ Luftfuktighet
Område 25% till 95%
Upplösning 1%
Minne Min / Max
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:44 AM18
SWE
19
Barometer
Enhet mb/hPa eller inHg
Upplösning 1 mb (0.03 inHg)
Höjd -100 till 2500 meter
(-328 till 8202 fot)
Display Soligt (dag / natt),
halvklart (dag / natt),
molnigt, regnigt, snöigt
Trådlös fjärrenhet (RTGR328N)
RF frekvens 433 MHz
Område Upp till 70 meter (230 fot)
Utan hinder
Sändning Ca. varje minut
Kanalnummer 1, 2, 3, 4 eller 5
Enhet °C eller °F
Radiokontrollerad Klocka
Synkronisering Auto eller inaktiverad
Klock display TT:MM:SS
Timformat
12 timmars AM/PM
(MSF format)
24 timmars (DCF format)
Datum DD / MM eller MM / DD
Veckodag på 1 av 5 språk
(E, T, F, I, S)
Alarm Dagligt och föralarm:
2 minuters stigande i
ljudstyrka
Snooze 8 minuters snooze
Strömförsörjning
Huvudenhet
Batterier 3 x UM-3 (AA) 1,5V
Termo / Hygro fjärrenhet
Batterier 2 x UM-3 (AA) 1,5V
Det rekommenderas att använda Alkaline
batterier till denna produkt för maximal drifttid.
NOTERING
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:44 AM19
SWE
20
OM OREGON SCIENTIFIC
Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för att se
mer av våra produkter såsom digitalkameror; MP3
spelare; projektionsklockor; hälsoprodukter;
väderstationer; DECT-telefoner och konferenstelefoner.
Hemsidan innehåller också information för våra kunder
i de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver
ladda ner information. Vi hoppas du hittar all information
du behöver på vår hemsida och om du vill komma i
kontakt med Oregon Scientific kundkontakt besöker du
vår okala hemsida www.oregonscientific.se eller
www.oregonscientific.com för att finna telefonnummer
till respektive supportavdelning.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed intygar Oregon Scientific att denna BAR826HG
står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som
framgår av direktiv 1999/5/EG.
Ett exemplar av en undertecknad och daterad
”Declaration of Conformity” kan på begäran erhållas via
Oregon Scientific kundservice.
LÄNDER SOM OMFATTAS RTTE-DIREKTIVET
Alla länder inom EU, Schweiz
och Norge
CH
H
BAR826HG_UM_SWE.p65 2005.3.8, 11:44 AM20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162

Oregon Scientific BAR826HG Användarmanual

Kategori
Bordsklockor
Typ
Användarmanual