Oregon Scientific BAR28 3 Användarmanual

varumärke
Oregon Scientific
Kategori
väderstationer
Modell
BAR28 3
Typ
Användarmanual
SWE
1
INTRODUKTION
Tack för at du valt Oregon Scientific
TM
Jumbo Väderstation
(BAR283). Detta kraftfulla verktyg kombinerar
väderprognoser, inomhus- och utomhustemperatur i
en enda enhet som du bekvämt använder i hemmet.
I denna förpackning hittar du:
Huvudenhet (BAR283)
Trådlös Fjärrenhet (RTHR328N)
Batterier till Huvudenheten, 4 x UM-3 (AA) 1.5V
Fjärrenhetsbatterier 2 x UM-3 (AA) 1.5V
NOTERING THGR328N (5-kanaler) och THR228N
(3-Kanaler) trådlösa sensorer är också kompatibla med
denna väderstation. Om du köper en THGR328N sensor,
kommer inte luftfuktigheten att visas din BAR289.
Extra fjärrenheter säljs separat. Kontakta din närmaste
återförsäljare för mer information.
Ha denna manual till hands när du använder din
nya produkt. Den inneller en praktisk steg-för-
steg instruktion, samt teknisk specifikation och
varningsmeddelanden som du bör känna till.
Jumbo Väderstation
Modell: BAR283
Användarmanual
INNEHÅLL
Introduktion ............................................................... 1
Produktöversikt ........................................................ 2
Vy Framsida ........................................................... 2
Vy Baksida ............................................................. 2
LCD display .................................................... 2
Trådlös Sensor (RTHR328n) - Framsida ............... 3
Trådlös Sensor (RTHR328n) - Baksida .................. 3
Trådlös Sensor (RTHR328n) - Display ................... 3
Att Komma Igång ...................................................... 3
Batterier .................................................................. 3
Trådlös Fjärrenhet (RTHR328N) ............................. 3
Sensorinställning .................................................... 4
Sensordataöverföring ............................................. 4
Val av Kanalnummer .............................................. 4
Sökning av Fjärrenheter ......................................... 4
Klocka och Kalender ................................................ 4
Radiokontrollerad Klocka ....................................... 4
Slå TILL / FRÅN den Radiokontrollerade Klockan . 5
Ställ In Klockan ...................................................... 5
Ändra Klockans Display ......................................... 5
Timslag ................................................................... 6
Alarm .........................................................................6
Visa Alarminställningar ........................................... 6
Alarminställning ...................................................... 6
Aktivera Alarm ........................................................ 6
Stäng av Alarm ....................................................... 6
Väderprognos ........................................................... 6
Ikoner för Väderprognosen .................................... 6
Temperatur ................................................................ 6
Max / Min Temperatur ............................................ 6
Välj Mätenhet ......................................................... 6
Bakgrundsbelysning ................................................ 6
Återställning av produkten ...................................... 7
Säkerhet och Underhåll .......................................... 7
Varningsmeddelanden ............................................. 7
Felsökning ................................................................. 7
Specifikationer .......................................................... 7
Om Oregon Scientific ............................................... 8
EU-Försäkran om Överrensstämmelse .................. 8
BAR283_SWE.indd 1 3/17/06 6:52:14 PM
P/N: 086L004374-016_SWE REV1
1/8
SWE
2
PRODUKTÖVERSIKT
VY FRAMSIDA
1. CHANNEL: Växla mellan fjärrenheter
2. MEMORY: Visa nuvarande, högsta och lägsta
temperatur
3. MODE / LIGHT: Ändra display/inställningar,
aktivera bakgrundsbelysning
4. LCD display
5. ALARM: Visa alarmstatus; alarminställning
6. UP / DOWN: Öka / minska inställning, aktivera /
inaktivera radiokontrollerad klocka
VY BAKSIDA
1
2
3
4
5
6
1. Väggmontering
2. Bordsstativ
3. Batterifack Använder 4 x UM-3 (AA) 1.5V batterier
4. Återställningsknapp
5. °C / °F knapp
6. Ventilationskanal
LCD DISPLAY
1
2
3
4
1. Klocka / Alarm / Datumområde:
Radiokontrollerad klocka; alarm; datum
2. Inomhustemperatursområde: Visa nuvarande,
högsta och lägsta mätning
3. Väderprognosområde: Animerad väderprognos
4. Utomhustemperatursområde: Visa nuvarande,
högsta och lägsta mätning; kanalnummer för
sensorn
Klocka / Alarm / Kalenderområde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Alternativ Tidszon
2. Tid / datum / kalender
3. Kanalnummer 1-5
4. RF klockmottagning
5. Bakgrundsbelysningen är inaktiverad (vid låg
batterinivå)
6. Alarminställningar
7. Alarm aktiverat
8. Ikon för låg batterinivå i huvudenheten
9. Timslagsikon
Inomhustemperatursområde
2
1
3
1. Inomhustemperatur-°C / °F
2. Inomhusikon
3. MAX / MIN temperatur
Utomhustemperatursområde
1. Utomhustemperatur - °C / °F
2. Kanalnummer (1-5) / mottagningsstatus
3. Ikon för låg batterinivå i sensorn
4. MAX / MIN temperatur
BAR283_SWE.indd 2 3/17/06 6:52:18 PM
P/N: 086L004374-016_SWE REV1
2/8
SWE
3
TRÅDLÖS SENSOR (RTHR328N) - FRAMSIDA
1
2
3
1. LCD display
2. LED indikator
3. Ventilationskanal
TRÅDLÖS SENSOR (RTHR328N) - BAKSIDA
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Väggmontering
2. Kanalomkopplare (1-5)
3. RESET
4. °C / °F
5. SEARCH
6. EU / UK radioformatsomkopplare
7. Batterifack
8. Utfällbart stativ
TRÅDLÖS SENSOR (RTHR328N) - DISPLAY
1. Mottagning
2. Kanalnummer 1-5
3. Indikator för låg batterinivå
4. Tid
5. Temperatur-°C / °F
6. Temperaturavläsning
ATT KOMMA IGÅNG
BATTERIER
Batterier medföljer produkten:
Huvudenhet 4 x UM-3 (AA) 1,5V
Trådlös fjärrenhet 2 x UM-3 (AA) 1,5V
Se till att batterierna sätts in enligt figuren i batterifacket.
För bästa resultat, installera batterierna i fjärrenheten före
huvudenheten. Tryck RESET efter varje batteribyte.
Att installera huvudenhetens batterier:
NOTERING Använd inte laddningsbara batterier.
visas vid låg batterinivå.
ENHET
PLATS
Huvudenhet Klocka / Alarm /
Kalenderområde
Trådlös
fjärrenhet
Utomhustemperatursområde
NOTERING Det rekommenderas att använda Alkaline
batterier till denna produkt för maximal drifttid.
TRÅDLÖS FJÄRRENHET (RTHR328N)
Denna produkt levereras med en RTGR328N Trådlös
Sensor. Huvudenheten kan samla in data från upp till
5 sensorer.
THGR328N och THR228N sensorer är också kompatibla
med denna väderstation. (Extra frrenheter ljs
separat. Kontakta din närmaste återförsäljare för mer
information.)
RTHR328N sensorn samlar in temperatur och
signaler från officiella tidkontrollorganisationer för den
radiokontrollerade klockan.
BAR283_SWE.indd 3 3/17/06 6:52:21 PM
P/N: 086L004374-016_SWE REV1
3/8
SWE
4
SENSORINSTÄLLNING
1. Öppna batteriluckan med en liten Phillips
skruvmejsel och se till att batterierna sätts in så att
polariteten matchas (+ och -) enligt figuren nedan.
2. Ställ in kanalen genom att trycka på CHANNEL
knappen till önskat nummer. Om du använder fler
än en fjärrenhet skall varje enhet tilldelas var sitt
nummer.
3. Skjut EU / UK omkopplaren till den position som
motsvarar den plats du befinner dig på.
4. Tryck RESET.
5. Placera sensorn nära huvudenheten.
6. Tryck SEARCH för att manuellt initiera signalen
som sänds mellan fjärr-och huvudenhet.
Mottagningsikonen på huvudenheten kommer att
blinka ca 3 minuter medan den letar efter en
sensor. (Se sektionen för “Sensordataöverföring”
för ytterligare information.)
7. Tryck på °C / °F knappen för önskad inställning.
8. Stäng batterifacket för fjärrenheten.
9. Montera sensorn på önskat ställe genom att
använda väggmontering eller bordsstativ.
Att fälla ut stativet:
1
2
För bästa resultat:
Sätt i batterierna och välj kanal, enhet och format
för radiosignalen innan du monterar sensorn.
Undvik att placera enheten så att den utsätts för
direkt solljus eller fukt.
Placera inte fjärrenheten längre än 30 meter (100
fot) från huvudenheten.
Placera fjärrenheten så att den är riktad mot
huvudenheten, minimera hinder såsom dörrar,
väggar och möbler.
Placera fjärrenheten med fri sikt mot himlen,
avskild från metall-och elektroniska föremål.
Placera fjärrenheten nära huvudenheten under
vintermånaderna temperaturer under nollpunkten
kan påverka batterilivslängd och
signalstyrka.
NOTERING Överföringsräckvidden kan variera och är
beroende av huvudenhetens mottagningsräckvidd.
Du kan behöva experimentera med olika platser för att
erhålla det bästa resultatet.
SENSORDATAÖVERFÖRING
Data sänds från sensorn var 60: e sekund.
Mottagningsikonen som visas i Utomhustemperaturs-
området visar statusen.
IKON BESKRIVNING
Huvudenheten söker efter
fjärrenheter.
Minst en kanal har hittats.
Sensor 1 sänder data (Siffran
visar vald sensor.)
- - - v i s a s i
Temperaturområdet
Vald sensor kan inte hittas.
Sök efter fjärrenheten eller byt
batterier.
VAL AV KANALNUMMER
Tryck CHANNEL på huvudenheten för att växla mellan
fjärrenheterna 1-5.
Husikonen visar den valda sensorn.
För automatisk växling av sensorer, tryck och håll inne
CHANNEL i 2 sekunder. Varje fjärrenhets data kommer
att visas i 3 sekunder.
För att avsluta automatisk växling, tryck CHANNEL
eller MEMORY.
SÖKNING AV FJÄRRENHETER
För att söka efter en fjärrenhet, tryck och håll inne
MEMORY och CHANNEL samtidigt i 2 sekunder.
NOTERING om fjärrenheten fortfarande inte kan hittas,
kontrollera batterierna.
KLOCKA OCH KALENDER
Denna produkt inhämtar tid och datum m h a radiosignaler
som mottagits av fjärrenheten RTHR328N eller genom
manuell inställning.
RADIOKONTROLLERAD KLOCKA
Denna produkt synkroniserar automatiskt datum
och tid med den officiella tidskontrollorganisationen i
Frankfurt (Tyskland) och Rugby (England) såvida du
inte inaktiverar funktionen. Signalerna tas emot av
fjärrenheten (RTHR328N) när den är inom 1500 km
(932 miles) avstånd från en signal.
Den initiala mottagningen tar 2-10 minuter och är
initierad fort du ställt in enheten och även när RESET
tryckts in. fort den har mottagit informationen kommer
mottagningsikonen att sluta blinka.
BAR283_SWE.indd 4 3/17/06 6:52:24 PM
P/N: 086L004374-016_SWE REV1
4/8
SWE
5
Ikonen som visas i klockomdet indikerar 2
faktorer:
• Kontakt mellan huvudenheten och sensorn som
inhämtar RF-signalerna ( )
• RF mottagningssignal ( )
Hur dessa signaler fungerar tillsammans:
IKON FÖRKLARING
Enheten har kontakt med
sensorn och har synkroniserat
tiden.
Enheten har kontakt med
sensorn men tiden har ej
synkroniserat.
Enheten har förlorat kontakt
med sensorn men har
synkroniserat tiden.
Enheten har förlorat kontakt
med sensorn och tiden är ej
synkroniserat.
Enheten kan inte nå
fjärrsensorn.
NOTERING För att göra en manuell kning av
klocksignalen, tryck och håll inne SEARCH sensorn
(RTHR328N) i 2 sekunder.
SLÅ TILL / FRÅN DEN RADIOKONTROLLERADE
KLOCKAN
Om du önskar att ställa in klockan manuellt måste du
först inaktivera radiokontrollfunktionen. För att göra
detta måste du se till att du inte är i inställningsläget,
tryck därefter och håll inne DOWNhuvudenheten i 2
sekunder. För att aktivera den, tryck UP i 2 sekunder.
• När RF klockan är aktiverad kommer denna ikon
att visas i displayen.
• När RF klockan är inaktiverad kommer denna
ikonen INTE att visas i displayen.
STÄLL IN KLOCKAN
Du behöver endast göra detta om du har inaktiverat
klockfunktionen (t.ex. om du är för långt ifrån eller inte
kan mottaga en signal).
1. Tryck och håll inne MODE / LIGHT i 2 sekunder för
att gå in i inställningsläget.
2. Inställningen kommer att blinka för att indikera att
den kan ändras.
3. Tryck UP eller DOWN för att ändra inställning.
4. Tryck MODE / LIGHT för att verkställa och gå
till nästa inställning. Ordningen för inställningarna
är: offset för tidszon (+ / - 23 timmar), 12 / 24
timmarsformat, timme, minut, år,
dag/månadsformat, månad, dag, språk och
timslagsfunktion (AV / PÅ).
Du kan välja 1 av de 5 följande språken.
SYMBOL SPRÅK
Engelska
Tyska
Franska
Italienska
Spanska
ÄNDRA KLOCKANS DISPLAY
Tryck MODE / LIGHT för att xla mellan följande
displaylägen:
RF-tid med tidzonsoffset (HH:MM)
• Veckodag
Datum
RF-tid utan tidzonsoffset
Timinställning för tidszon
BAR283_SWE.indd 5 3/17/06 6:52:29 PM
P/N: 086L004374-016_SWE REV1
5/8
SWE
6
Varje displayläge kommer att vara bakgrundsbelyst
i 5 sekunder för att sedan återgå till huvudläget efter
10 sekunder.
TIMSLAG
r timslagsfunktionen är PÅ kommer klockan att
pipa i början av varje hel timme och timslagsikonen
kommer att visas.
ALARM
Denna produkt är utrustad med ett 2-minuters
crescendo alarm.
VISA ALARMINSTÄLLNINGAR
Tryck på ALARM. Alarmtid och alarmstatus visas i
klockområdet.
ALARMINSTÄLLNING
1. Tryck ALARM för att växla till Alarmläget.
2. Tryck och håll inne ALARM igen i 2 sekunder.
Alarminställningen kommer att blinka.
3. Välj timme och minut Tryck UP eller DOWN för att
ändra inställning. Tryck ALARM för att bekräfta.
Alarmet kommer att aktiveras automatiskt.
AKTIVERA ALARM
Tryck ALARM två gånger för att börja växla mellan alarm
PÅ och alarm AV.
visas i Klock / Alarmområdet när alarmet är
aktiverat.
NOTERING Tryck MODE, eller nta 1 minut för att
återgå till klockläget.
STÄNG AV ALARM
När alarmtiden är nådd kommer bakgrundsbelysningen
att tändas i 5 sekunder och crescendo alarmet att låta i
2 minuter. För att stänga av alarmet:
Tryck på en knapp på huvudenheten för att stänga
av larmet och återaktivera det efter 24 timmar.
Om du inte trycker någon knapp, kommer alarmet
automatiskt att stoppa efter 2 min.
VÄDERPROGNOS
Denna produkt förutspår vädret för de kommande 12 till
24 timmarna inom en 30-50 km (19 --31 miles) radie.
Väderprognosen baseras på trenden för lufttrycket.
LCD-displayen visar en animerad ikon som indikerar det
förutspådda vädret.
IKONER FÖR VÄDERPROGNOSEN
IKON BESKRIVNING
/
Dag / Natt
Klart
/
Dag / Natt
Halvklart
Molnigt
Regnigt
Snöigt
NOTERING Nattetidsikonen visas från 06.00 till 18.00.
TEMPERATUR
Denna produkt kan visa nuvarande, lägsta och högsta
temperatur som har inhämtats av fjärrenheterna och
huvudenheten.
MAX / MIN TEMPERATUR
• Tryck MEMORY för att växla mellan nuvarande,
högsta (MAX) och lägsta (MIN) temperatur.
* För att nollställa minnet, tryck och håll inne
MEMORY i 2 sekunder. Ett pip hörs när minnet
nollställts.
VÄLJ MÄTENHET
Tryck °C / °F knappen för önskad inställning.
Displayen kan visa inomhustemperaturen inom
intervallet -5°C till +50°C (23°F till 122°F).
BAKGRUNDSBELYSNING
För att tända bakgrundsbelysningen i 5 sekunder:
• Tryck MODE / LIGHT på huvudenheten.
BAR283_SWE.indd 6 3/17/06 6:52:32 PM
P/N: 086L004374-016_SWE REV1
6/8
SWE
7
NOTERING r visas är bakgrundsbelysningen
inaktiverad pga. låg batterinivå. Byt ut gamla mot nya
batterier för att kunna använda denna funktion igen.
ÅTERSTÄLLNING AV PRODUKTEN
För in ett gem (eller liknande) i hålet under RESET för
att återställa enheten till grundinställning.
NOTERING När du trycker på RESET kommer
produkten att återställas till fabriksinställning och all
sparad information kommer att försvinna.
SÄKERHET OCH UNDERHÅLL
Rengör produkten med en lätt fuktad trasa och milt
alkoholfritt tvättmedel. Undvik att tappa produkten
eller att placera den i ett högtrafikerat område (
signalmässigt).
VARNINGSMEDDELANDEN
Denna produkt är designad för att ge dig många års
glädje om den hanteras på ett korrekt sätt. Oregon
Scientific är inte ansvariga om gra avsteg från
instruktionsmanualen gällande användningen av
produkten görs eller om icke godkända förändringar eller
reparationer utförs. Se följande anvisningar:
• Lägg aldrig ner produkten i vatten. Detta kan
orsaka en elektrisk stöt som förstör produkten.
• Utsätt inte huvudenheten för extrema krafter, stötar
eller variationer i temperatur eller luftfuktighet.
• Mixtra inte med interna komponenter.
• Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier
av olika fabrikat.
• Använd inte laddningsbara batterier till denna
produkt.
• Plocka ur batterierna om produkten skall förvaras
under en längre period.
• Repa inte LCD displayen.
• Om denna produkt placeras på ytor med speciell
finish såsom lackat trä etc. kan dessa ytor
skadas. Ta kontakt med din möbeltillverkare för att
få mer information om huruvida det går bra att
placera föremål på ytan. Oregon Scientific kan inte
hållas ansvariga för skador på träyto r som
uppkommit på grund av kontakt med denna
produkt.
• Förbrukad produkt måste sorteras som
specialavfall på avsedd miljöstation och får inte
slängas som vanligt restavfall.
NOTERING De tekniska specifikationerna och innehållet
i denna manual kan komma att ändras utan vidare
upplysning. Bilderna är inte ritade i skala.
FELSÖKNING
PROBLEM SYMTOM ATGÄRD
Datum Konstig day
/månad
Ändra språk
Klocka Kan inte
justera
klockan
Inaktivera
radiokontrollerad
klocka
Kan inte
auto-
synkronisera
1. Justera baterierna
2. Tryck RESET
3. Aktivera den
radiokontrollerade
klockan manuellt
Temp VisarLLL
eller “HHH”
Temperaturen
är utanför
temperatursmätområdet
Trådlös
fjärrenhet
Hittar inte
fjärrenhet
Kontrollera batterierna
WARNINGSZ
SPECIFIKATIONER
Dimensioner för huvudenheten
L x B x H 225 x 24 x 141 mm
(8,86 x 0,94 x 5,55 tum)
Vikt 542 gram (1,19 lbs)
utan batteri
Dimensioner för Fjärrenheten
L x B x H 70 x 24,5 x 116 mm
(2,76 x 0,96 x 4,57 tum)
Vikt 108 gram (0,24 lbs)
utan batteri
Temperatur
Enhet °C eller °F
Mätområde Inomhus -5°C to 50°C
(23°F to 122°F)
Mätområde Utomhus -20°C to 60°C
(-4°F to 140°F)
Upplösning 0.1°C (0.2°F)
Minne Min / Max
Väderprognos
Display Soligt (day / natt), halvklart
(day / natt), molnigt, regnigt,
snöigt
Trådlös Fjärrenheten (RTHR328N)
RF frekvens 433 MHz
Avstånd Upp till 30 meter (100 fot)
vid fri sikt
Sändning Ca. varje minut
Kanal Nummer 1, 2, 3, 4 eller 5
Enhet °C eller °F
BAR283_SWE.indd 7 3/17/06 6:52:34 PM
P/N: 086L004374-016_SWE REV1
7/8
SWE
8
Radiokontrollerad Klocka
Synkromisering Auto eller inaktiverad
Klock display HH:MM
Timformat 12 timmars AM / PM
(MSF format)
24 timmars (DCF format)
Datum DD / MM eller MM / DD
Veckodag på 5 språk
(E, T, F, I, S)
Alarm Dagligt, 2 minuters stigande i
ljudstyrka
Strömförsörjning
Huvudenhet
Batterier 4 x UM-3 (AA) 1,5V
Trådlös fjärrenhet
Batterier 2 x UM-3 (AA) 1,5V
NOTERING Det rekommenderas att använda Alkaline
batterier till denna produkt för maximal drifttid.
OM OREGON SCIENTIFIC
Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) r
att se mer av våra produkter såsom digitalkameror;
MP3 spelare; projektionsklockor; hälsoprodukter;
väderstationer; DECT-telefoner och konferenstelefoner.
Hemsidan innehåller också information för våra kunder
i de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver
ladda ner information. Vi hoppas du hittar all information
du behöver vår hemsida och om du vill komma i
kontakt med Oregon Scientific kundkontakt besöker du
vår lokala hemsida www.oregonscientific.se eller www.
oregonscientific.com för att finna telefonnummer till
respektive supportavdelning.
EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
rmed intygar Oregon Scientific att denna Jumbo
Väderstation BAR283 står I överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En
signerad kopia av “DECLARATION OF CONFORMITY”
kan erhållas vid hänvändelse till OREGON SCIENTIFIC
servicecenter.
LÄNDER SOM OMFATTAS AV RTTE-DIREKTIVET
Alla länder inom EU, Schweiz CH
och Norge N
BAR283_SWE.indd 8 3/17/06 6:52:34 PM
P/N: 086L004374-016_SWE REV1
8/8
/