Oregon Scientific BAR908HG / BAR908HGU / BAR908HGA Användarmanual

Kategori
Bordsklockor
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

SWE
1
Metall Väderstation
Modell: BAR908HG / BAR908HGU /
BAR908HGA
Bruksanvisning
INNEHÅLL
Produktöversikt ............................................................. 3
Vy Framsida ................................................................ 3
Bakifrån ....................................................................... 4
LCD display ................................................................ 5
Trådlös Fjärrenhet ...................................................... 7
Att Komma Igång ........................................................... 9
Batterier ...................................................................... 9
AC Nätadapter (Huvudenhet) ..................................... 9
Ändra Inställningar ...................................................... 9
Trådlös Fjärrenhet ......................................................... 9
Ställ In Termo- / Hygrometer ..................................... 10
Sensordataöverföring ............................................... 10
Sökning av Fjärrenheter ........................................... 11
Klocka och Kalender ................................................... 11
Radiokontrollerad Klocka .......................................... 11
Slå Till / Från den Radiokontrollerade Klockan ......... 12
Ställ In Klockan ......................................................... 12
Ändra Klockans Display ............................................ 12
Alarm ............................................................................ 12
Alarminställning ........................................................ 12
Föralarminställning ................................................... 13
Aktivera Alarm ........................................................... 13
Snooze ...................................................................... 13
Barometer .................................................................... 13
Visa Barometerområdet ............................................ 13
Välj Mätenhet ............................................................ 14
Visa Barometerhistorik .............................................. 14
Stapeldiagramsdisplay .............................................. 14
Ställ in Höjd ............................................................... 14
Väderprognos .............................................................. 14
Ikoner För Väderprognosen ...................................... 14
UV-Mätning ................................................................... 15
Nya UV-tilläggsfunktioner ......................................... 15
Temperatur och Luftfuktighet .................................... 16
Visa Temperatur och Luftfuktighetsområdet ............. 16
Välj Mätenhet ............................................................ 16
Val av Kanalnummer ................................................. 16
Max / Min Temperatur ............................................... 16
Temperatur och Luftfuktighetstrend .......................... 16
Komfortzon ............................................................... 16
Värmeindex ............................................................... 17
Återställning av Produkten ......................................... 17
Försiktighetsåtgärder ................................................. 17
SWE
2
Felsökning ................................................................... 18
Specifikationer ............................................................. 18
Om Oregon Scientific .................................................. 20
EU-försäkran Om Överensstämmelse ......................... 20
SWE
3
PRODUKTÖVERSIKT
VY FRAMSIDA
1
2
3
4
1. Väderprognosområde: Animerad väderprognos
2. Temperatur / Luftfuktighet / Komfortområde:
Värden och trendlinjer; Komfortzoner; Kanalnummer
för sensor
3. UVI / Barometerområde: UV-nivå och stapeldiagram
för barometertryck; UV-index och barometervärden
4. Klocka / Alarm / Kalenderområde: Radiokontrollerad
klocka; alarm; datum
SWE
4
BAKIFRÅN
1
2
3
4
10
11
5
6
7
8
9
13
12
1. ALARM : Visa alarmstatus; alarminställning
2. SELECT: Växlar områden
3. UP: Öka inställning / aktivera radiokontrollerad klocka
4. CHANNEL: Växla mellan fjärrenheter
5. MODE: Ändra display / inställningar
6. HISTORY: Visa historik för barometern och UV
värden
7. DOWN: Minska inställning / inaktivera radiokontrollerad
klocka
8. MEM: Visa aktuell, högsta och lägsta temperatur
luftfuktighet / UV värden
9. Anslutningsjack för AC adapter
10. mb / inHg omkopplare
11. RESET knapp
12. °C / °F omkopplare
13. SNOOZE: Aktiverar 8-minuters snooze
LCD DISPLAY
SWE
5
Väderprognosområde
1
2
1. Ikon för låg batterinivå i huvudenheten
2. Väderdisplay
Temperatur / Luftfuktighet / Komfortområde
1
2
3
4
6
9
8
11
10
7
5
1. Ikon för valt område
2. Värmeindex
3. In- och utomhuskanalnummer (IN, 1-5) /
mottagningsstatus
4. Ikon för låg batterinivå i sensorn
5. MAX / MIN temperatur
6. Komfortnivåer
7. MAX / MIN luftfuktighet
8. Temperaturtrend
9. Temperatur-°C / °F
10. Luftfuktighetstrend
11. Luftfuktighet
SWE
6
UVI / Barometerområde
1
8
9
10
11
12
2
4
3
6
7
5
1. Barometertrycket visas
2. UV visas
3. Ikon för låg batterinivå i UV sensorn
4. UVI värde visas
5. Nedräkning för UV exponeringstid har startat
6. UV-index-nivå
7. UV exponeringstid för användare
8. Barometer / UV-diagram
9. SPF anges till användaren för UV exponering
10. Användarens hudtyp för UV exponering
11. Användarnummer (för UV-läge) eller timhistorik för UV /
Barometertryck
12. Höjd / barometertryck / UVI värden
Klocka / Alarm / Kalenderområde
D
M
M
D
Yr
4
5
2
3
1
6
7
1. Föralarm inställt
2. Föralarmsdisplay / Föralarmsinställning
3. Dagligt alarm inställt
4. Kanal med RF klockmottagning är låst
5. Ikon för RF radiomottagning
6. Offsetinställning för tidszon
7. Tid / datum / kalender
SWE
7
TRÅDLÖS FJÄRRENHET
RTGN318 / RTGN318D
1
2
4
3
5
6
1. RESET
2. EU / UK radioformatsomkopplare (endast
RTGN318D)
3. Dubbelhäftande tejp
4. Kanalomkopplare (1-5)
5. Väggmontering
6. Batterifack
SWE
8
RTGN318A
1
3
2
4
5
1. RESET
2. Dubbelhäftande tejp
3. Kanalomkopplare (1-5)
4. Väggmontering
5. Batterifack
SWE
9
ATT KOMMA IGÅNG
BATTERIER
Batterier medföljer produkten:
• Huvudenhet 3 x UM-4 (AAA) 1,5V
• Fjärrenhet 1 x UM-3 (AA) 1,5V
Se till att batterierna sätts in enligt figuren i batterifacket.
För bästa resultat, installera batterierna i fjärrenheten före
huvudenheten. Tryck RESET efter varje batteribyte.
OBS Använd inte laddningsbara batterier.Batterierna får inte
utsättas för extrem hetta som till exempel solsken eller eld.
visas vid låg batterinivå.
ENHET
PLATS
Huvudenhet Väderprognos område
Fjärrenhet Temperatur /
Luftfuktighetsområde
UV-Sensor UVI / Barometerområde
NOTERING Det rekommenderas att använda Alkaline
batterier till denna produkt för maximal drifttid.
AC NÄTADAPTER (HUVUDENHET)
Batterierna används till backup för enheten. För kontinuerligt
bruk, anslut AC adaptern på basen av enheten.
Se till att adaptern inte är skadad och att adapterkontakten
är lätt åtkomlig till enheten.
För att koppla bort strömmen helt ska adaptern kopplas bort
från huvudenheten.
NOTERA Huvudenheten och adapter får inte utsättas för
väta. Inga objekt fyllda med vätska, såsom vaser, får placeras
på huvudenheten och adaptern.
ÄNDRA INSTÄLLNINGAR
1. Tryck SELECT för att växla mellan olika områden.
indikerar valt område.
2. De flesta områdena har ett alternativt displayval (t.ex.
Klocka / Alarm eller Barometer / UVI). Tryck MODE för
att ändra val eller ALARM för att växla mellan klocka
och alarm.
3. Tryck och håll inne MODE i 2 sekunder för att in i
inställningsläget.
4. Tryck UP eller DOWN för att ändra inställning.
5. Tryck MODE för att bekräfta.
TRÅDLÖS FJÄRRENHET
Denna produkt levereras med en RTGN318 / RTGN318D /
RTGN318A Termo- / Hygro-sensor. Huvudenheten kan ta
emot data från upp till 6 sensorer (5 Termo / Hygro Sensorer
och 1 UV Sensor). (Extra fjärrenheter säljs separat. Kontakta
din närmaste återförsäljare för mer information.)
RTGN318 / RTGN318D / RTGN318A-sensorn samlar in
temperatur-och luftfuktighetsinformation och signaler från
officiella tidkontrollorganisationer åt den radiokontrollerade
klockan.
SWE
10
STÄLL IN TERMO- / HYGROMETER
1. Öppna batterifacket.
2. Sätt i batterierna.
3. Ställ in kanal och formatet för radiosignalen (endast
RTGN318D). Omkopplarna finns i batterifacket.
OMKOPPLARE VAL
Kanal Om du använder mer än en
sensor, välj en annan kanal
för varje sensor
Radiosignalsformat EU (DCF) / UK (MSF)
(endast RTGN318D)
4. Tryck RESET.
5. Stäng batterifacket.
För bästa resultat:
Sätt i batterierna och välj kanal, enhet och format för
radiosignalen innan du monterar sensorn.
Undvik att placera enheten så att den utsätts för direkt
solljus eller fukt.
Placera inte fjärrenheten längre än 70 meter (230 fot)
från huvudenheten.
Placera fjärrenheten att den är riktad mot
huvudenheten, minimera hinder såsom dörrar, väggar
och möbler.
Placera fjärrenheten med fri sikt mot himlen, avskild från
metall- och elektroniska föremål.
Placera fjärrenheten nära huvudenheten under
vintermånaderna temperaturer under nollpunkten
kan påverka batterilivslängd och signalstyrka.
NOTERING Överföringsräckvidden kan variera och är
beroende av huvudenhetens mottagningsräckvidd.
Du kan behöva experimentera med olika platser för att erhålla
det bästa resultatet.
SENSORDATAÖVERFÖRING
Data sänds från sensorn var 60:e sekund. Mottagningsikonen
som visas i temperatur- och luftfuktighetsområdet visar
statusen.
IKON BESKRIVNING
Huvudenheten söker efter
fjärrenheter.
Minst en kanal har hittats.
Sensor 1 sänder data
(Siffran visar vald
sensor.)
--- visas i Temp- /
Luftfuktighetsområdet
Vald sensor kan
inte hittas. Sök efter
fjärrenheten eller byt
batterier.
SWE
11
SÖKNING AV FJÄRRENHETER
För att leta efter en Termo / Hygro sensor, tryck SELECT
för att gå till Temperatur- / Luftfuktighetsområdet.
visas
intill området. Därefter, tryck och håll inne både MEM och
CHANNEL i 2 sekunder.
NOTERING Om fjärrenheten fortfarande inte kan hittas,
kontrollera batterierna.
KLOCKA OCH KALENDER
Denna produkt inhämtar tid och datum m h a radiosignaler
som mottagits av fjärrenheten RTGN318 / RTGN318D /
RTGN318A eller genom manuell inställning.
RADIOKONTROLLERAD KLOCKA
Denna produkt synkroniserar automatiskt datum. Signalerna
tas emot av fjärrenheten RTGN318 / RTGN318D /
RTGN318A.
• BAR908HG (RTGN318):
DCF-77 signal: inom 1500 km från Frankfurt, Tyskland.
• BAR908HGU (RTGN318D):
Ställ EU / UK för att välja önskad signal.
EU: DCF-77 signal: inom 1500 km från Frankfurt,
Tyskland.
UK: MSF-60 signal: inom 1500 km från Anthorn, England.
• BAR908HGA (RTGN318A):
WWVB-60 signal: inom 3200 km (2000 miles) från Fort
Collins, Colorado.
Den initiala mottagningen tar 2-10 minuter och är initierad så
fort du ställt in enheten och även när RESET tryckts in. Så fort
den har mottagit informationen kommer mottagningsikonen
att sluta blinka.
Ikonen
som visas I klockområdet indikerar 2
faktorer:
Kontakt mellan huvudenheten och sensorn som
inhämtar RF-signalerna (
)
RF mottagningssignal (
)
Hur dessa signaler fungerar tillsammans:
IKON FÖRKLARING
Enheten har kontakt
med sensorn och har
synkroniserat tiden.
Enheten har kontakt med
sensorn men tiden har ej
synkroniserats.
Enheten har förlorat kontakt
med sensorn men har
synkroniserat tiden.
Enheten har förlorat kontakt
med sensorn och tiden är ej
synkroniserad.
Enheten kan inte nå
fjärrsensorn.
SWE
12
SLÅ TILL / FRÅN DEN RADIOKONTROLLERADE
KLOCKAN
Om du önskar att ställa in klockan manuellt måste du först
inaktivera radiokontrollfunktionen. För att göra detta, gå till
Clock / Alarmområdet. Därefter, tryck och håll inne DOWN
huvudenheten i 2 sekunder. För att aktivera funktionen, gå till
Clock / Alarmområdet, tryck därefter in UP i 2 sekunder.
RF-klockan aktiverad:
RF-klockan inaktiverad:
STÄLL IN KLOCKAN
Du behöver endast göra detta om du har inaktiverat
klockfunktionen (t.ex. om du är för långt ifrån eller inte kan
mottaga en signal).
1. Tryck SELECT för att gå till Klockområdet.
visas
intill området.
2. Tryck och håll inne MODE i 2 sekunder.
3. Välj offset för tidszonen (+ / - 23 timmar), 12 / 24
timmarsformat, timme, minut, år, dag / månadsformat,
månad, dag och språk.
4. Tryck UP eller DOWN för att ändra inställning.
5. Tryck MODE för att bekräfta.
BAR908HGA: Välj tidszonen: (0) Pacific, (+1) Mountain, (+2)
Central eller (+3) Eastern.
NOTERING Språkalternativen är (E) Engelska, (F) Franska,
(D) Tyska, (I) Italienska och (S) Spanska. Ditt valda språk
bestämmer veckodagsspråket.
ÄNDRA KLOCKANS DISPLAY
Tryck SELECT för att gå till Klockområdet. visas intill
området.
Tryck MODE för att växla mellan:
Klocka med sekunder
Klocka med veckodag
Klocka med tidzonsoffset
Datum
ALARM
Denna produkt har 2 alarm: Det dagliga alarmet och ett för-
alarm för snöoväder. Det dagliga alarmet kan ställas in så att
det går igång varenda dag. För-alarmet ljuder endast om det
dagliga alarmet är aktiverat och om utomhustemperaturen
från sensor 1 är 2°C (35.6 °F) eller lägre.
ALARMINSTÄLLNING
1. Tryck SELECT för att gå till Klockområdet. visas
intill området.
SWE
13
2. Tryck ALARM för att visa alarm. (AL kommer att visas
överst.)
3. Tryck och håll inne ALARM i 2 sekunder.
4. Välj timme och minut .Tryck UP eller DOWN för att ändra
inställning.
5. Tryck ALARM för att bekräfta.
6. Ikonen för dagligt alarm
kommer att visas när alarmet
är inställt.
FÖRALARMINSTÄLLNING
Föralarmet kan ställas in så att det ljuder 15, 30, 45 eller 60
minuter före det Dagliga Alarmet. Det kommer att gå igång
så fort den uppmätta temperaturen från sensorn på kanal 1
är 2°C (35.6°F) eller under.
Om du t.ex. sätter alarmet till 7:00 AM och Föralarmet till 45
minuter, kommer Föralarmet att gå igång 6:15 AM förutsatt
att utomhustemperaturen är 2°C eller under.
1. Ställ in och aktivera dagligt alarm.
2. Tryck ALARM för att växla till Föralarmet. (PRE-AL
kommer att visas överst.)
3. Tryck och håll inne ALARM i 2 sekunder.
4. Tryck UP eller DOWN för att välja 15, 30, 45 eller 60
minuter. Föralarmet går igång före det dagliga alarmet
enligt inställt tid. Föralarmet aktiveras automatiskt efter
att tiden har valts.
5. Tryck ALARM för att bekräfta.
Visas när Föralarmet är inställt.
NOTERING Det dagliga alarmet går inte igång förrän nästa
dag om Föralarmet har utlösts. Om du inaktiverar det dagliga
alarmet, inaktiveras även Föralarmet.
AKTIVERA ALARM
Gå till Klockområdet, tryck därefter ALARM för att växla till
dagligt eller Föralarmet. Tryck UP eller DOWN för att aktivera
eller avaktivera alarmet.
När alarmtiden är nådd kommer bakgrundsbelysningen att
tändas i 8 sekunder och crescendo alarmet att låta i 2 minuter.
Tryck på valfri knapp (förutom snooze) för att stoppa alarmet.
Det kommer att gå igång vid samma tid nästa dag.
SNOOZE
Tryck SNOOZE för att tillfälligt inaktivera alarmet i 8 minuter.
eller kommer att blinka medan Snooze är igång.
BAROMETER
Denna produkt spårar förändringar i barometertrycket för att
kunna ge en väderprognos, aktuell och en 24-timmars historik
av barometertrycket mäts och visas av huvudenheten.
VISA BAROMETEROMRÅDET
Tryck SELECT för att gå till Barometerområdet.
Om
inte visas, tryck MODE.
Barometertrycksdata visas i 2 områden i den nedre delen
av displayen. Det övre området visar ett 24-timmars
stapeldiagram.Det undre området visar aktuella och
historikvärden.
SWE
14
VÄLJ MÄTENHET
Skjut mb / inHg omkopplaren till önskat läge (i batterifacket),
för att ändra mätenheten.
VISA BAROMETERHISTORIK
Gå till Barometerområdet. Tryck därefter HISTORY upprepade
gånger för att bläddra igenom de olika mätvärdena. Numret
i HR rutan indikerar förfluten tid sen senaste mätning (t.ex.
för 2 timmar sen, 3 timmar sen, etc.).
STAPELDIAGRAMSDISPLAY
Stapeldiagrammet visar atmosfäriska tryckförändringar för
de senaste 24 timmarna.
STÄLL IN HÖJD
Ställ in höjden så att den motsvarar hur högt över havsytan
du bor. Detta är för att barometertrycksmätningarna skall
vara noggranna.
1. Gå till Barometerområdet.
2. Tryck och håll inne HISTORY i 2 sekunder.
3. Tryck UP eller DOWN för att ställa in höjden i 10-
meterssteg (-100m till 2500m).
4. Tryck HISTORY för att bekräfta.
VÄDERPROGNOS
Denna produkt förutspår vädret för de kommande 12
till 24 timmarna inom en 30-50 km (19-31 miles) radie.
Väderprognosen baseras på trenden för lufttrycket.
Det övre området visar en animerad ikon som indikerar det
förutspådda vädret.
IKONER FÖR VÄDERPROGNOSEN
IKON BESKRIVNING
Dag / Natt
Klart
Dag / Natt
Halvklart
Molnigt
Regnigt
Snöigt
SWE
15
NOTERING Ikonen för nattetid visas mellan 18.00 till 06.00.
När sensorn på kanal 1 detekterar en temperatur på 2°C
(35.6 °F) eller lägre, ändras regnikonen till snöikon.
UV-MÄTNING
UVR128 Ultraviolett Strålningssensor finns som tillval till
BAR908HG / BAR908HGU / BAR908HGA. UV-sensorn ger
dig följande information:
10-timmars Ultraviolett Index (UVI).
Automatisk beräkning av accepterad UV exponeringstid
som baseras de förinställda användarprofilerna (max
4 användare).
UVI-larm då UV-Index når skadliga nivåer.
UV-data visas i samma område som Barometern. Tryck
SELECT för att till Barometerområdet. Tryck därefter
MODE för att visa
UV-ikonen och datavärden.
NYA UV-TILLÄGGSFUNKTIONER
NEDRÄKNINGSTIMER FÖR UV EXPONERING
För att ställa in nedräkningstimern för exponering måste du
ställa in Hudtyp och Solskyddsfaktor (SPF) enligt följande:
1. Tryck SELECT för att till Barometerområdet, tryck
därefter MODE för att välja UV-displayen.
2. Tryck CHANNEL för att välja användare 1-4.
3. Tryck och håll inne MODE i 2 sekunder för att gå in i
inställningsläget för Hudtyp för vald användare.
4. Tryck UP eller DOWN för att välja 1 av de 4 hudtyperna.
Tryck därefter MODE för att bekräfta och gå in i SPF-
inställningsläget.
5. Tryck UP eller DOWN för att öka eller minska SPF
värdet. Tryck därefter MODE för att bekräfta och gå in
i läget för nedräkningstimern för UV-exponering.
6. Tryck UP eller DOWN för att aktivera eller inaktivera
nedräkning. Tryck MODE för att avsluta inställningsläget
och starta nedräkningen av exponeringstiden.
Återstående UV-exponeringstid för användaren visas
i displayen och
ikonen blinkar.
7. När nedräkningstimern har nått “0” kommer ett alarm
att ljuda i 2 minuter. Tryck på valfri knapp för att stoppa
alarmet.
ikonen kommer att blinka i 2 minuter även
om du har stoppat alarmljudet.
MAX / MIN MINNE FÖR UVI
För att visa max och min minnet för UVI:
1. Tryck SELECT för att gå till Barometerområdet.
2. Tryck MODE för att välja UV-displayen.
3. Tryck MEM för att visa max, min och aktuell UVI-
mätning.
4. Tryck och håll inne MEM i 2 sekunder för att nollställa
UVI-minnet.
NOTERING UV-sensorn måste vara aktiverad innan du
försöker att ställa in dessa funktionerna.
SWE
16
TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET
Väderstationen kan visa följande information från alla av de
5 fjärrenheterna:
Aktuell, min- och maxtemperatur och relativ %
luftfuktighet .
Komfortnivåindikator och trendlinje (stigande, fallande
eller stadig).
Data uppdateras var 60:e sekund.
VISA TEMPERATUR
OCH LUFTFUKTIGHETSOMRÅDET
Tryck SELECT för att till Temperatur och
Luftfuktighetsområdet.
Temperaturen visas ovanför luftfuktigheten.
VÄLJ MÄTENHET
Skjut °C / °F omkopplaren (i batterifacket) till önskat läge.
VAL AV KANALNUMMER
Tryck CHANNEL för att växla mellan olika fjärrenheter 1-5.
För automatisk växling av sensorer, tryck och håll inne
CHANNEL i 2 sekunder. Varje fjärrenhets data kommer
att visas i 3 sekunder.
För att avsluta automatisk växling, tryck CHANNEL eller
MEM med temperatur och luftfuktighetsområdet valt.
NOTERING Om du använder en sensor som endast mäter
temperatur kommer inte luftfuktigheten att visas.
MAX / MIN TEMPERATUR
Tryck MEM upprepade gånger för att visa aktuella, max
och min mätningar för den valda sensorn.
För att nollställa mätvärdena, tryck och håll inne MEM
i 2 sekunder. Ett pip hörs när minnet nollställts.
TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHETSTREND
Trendlinjerna visas bredvid temperatur och
luftfuktighetsvärdena.
TREND STIGANDE STADIGT FALLANDE
TEMPERATUR
LUFTFUKTIGHET
KOMFORTZON
Komfortzonen, som baseras på temperatur och
luftfuktigthetsdata, indikerar hur behagligt klimatet är.
ZON TEMPERATUR LUFTFUKTIGHET
WET (FUKTIGT) Vilken som helst >70%
COM
(BEHAGLIGT)
20-25°C(68-77°F) 40-70%
DRY (TORRT) Vilken som helst <40%
NOTERING Denna information visas i Luftfuktighetsområdet
när aktuella mätvärden visas.
SWE
17
VÄRMEINDEX
Värmeindex har 4 varningsnivåer om temperaturen är hög.
VARNINGSKATEGORI TEMPERATUR
°C °F
Extrem fara >54.5 >130
Fara 40.5-54.4 105-130
Extrem Varning 32.2-40.5 90-105
Varning 26.6-32.2 80-90
Att visa Värmeindex:
1. Tryck SELECT för att gå till Temperaturområdet.
visas intill området.
2. Tryck MODE för att gå till Värmeindexdisplayen.
3. Tryck CHANNEL för att välja önskad kanal.
NOTERING Om temperaturen är under 26°C / 80°F eller
om önskad kanal inte fungerar, kommer Värmeindex att
visa “NA”.
ÅTERSTÄLLNING AV PRODUKTEN
RESET-knappen finns undersidan av produkten. Tryck
RESET så fort du bytt batterier eller när produkten inte
fungerar som förväntat (t.ex. när radiosignalen inte kan
etablera kontakt med den automatiska klockan).
NOTERING När du trycker på RESET kommer produkten
att återställas till fabriksinställning och all sparad information
kommer att försvinna.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Utsätt inte apparaten för kraftigt våld, stötar, damm,
extrema temperaturer eller fukt.
Täck inte för ventilationshålen. Försäkra dig om att
närliggande föremål såsom tidningar, dukar, gardiner
m.m. inte täcker för ventilationshålen.
Utsätt inte produkten för vatten. Om du spiller vätska
över den, torka omedelbart med en mjuk, luddfri
trasa.
Rengör inte apparaten med frätande eller slipande
material.
Mixtra inte med enhetens interna komponenter detta
kan påverka garantin.
Använd enbart nya batterier. Blanda inte nya och gamla
batterier.
Av trycktekniska skäl, kan displaybilderna i denna
manual skilja sig från dem i verkligheten.
Förbrukad produkt måste sorteras som specialavfall
på avsedd miljöstation och får inte slängas som vanligt
restavfall.
Om denna produkt placeras på ytor med speciell finish
såsom lackat trä etc. kan dessa ytor skadas. Ta kontakt
med din möbeltillverkare för att få mer information
om huruvida det går bra att placera föremål på ytan.
Oregon Scientific kan inte hållas ansvariga för skador
på träytor som uppkommit på grund av kontakt med
denna produkt.
Innehållet I denna manual får ej kopieras utan
tillverkarens medgivande.
SWE
18
Kassera inte gamla batterier som osorterade sopor.
Insamling av kasserade batterier måste ske separat.
Notera att vissa enheter är utrustade med en
batterisäkerhetsstrip. Ta bort denna strip från
batteriutrymmet innan produkten används första
gången.
NOTERING De tekniska specifikationerna för denna produkt
och innehållet I användarmanualen kan komma att ändras
utan vidare upplysning.
NOTERING Egenskaper och tillbehör kan skilja mellan
olika länder.För mer information, kontakta ditt lokala
inköpsställe.
FELSÖKNING
PROBLEM SYMPTOM ÅTGÄRD
Barometer Konstig avläsning Ställ in höjd / enhet
Datum Konstig dag / månad Ändra språk
Klocka Kan inte justera
klockan
Inaktivera
radiokontrollerad
klocka
Kan inte
autosynkronisera
1. Justera batterierna
2. Tryck RESET
3. Aktivera
radiokontrollerad
klocka manuellt
Temperatur Visar “ LLL” eller
“HHH”
Temperaturen är
utanför mätområdet
Trådlös
fjärrenhet
Hittar inte fjärrenhet Kontrollera
batterierna
Kan inte ändra kanal Kontrollera
fjärrenheterna.
Endast en fjärrenhet
fungerar
SPECIFIKATIONER
Dimensioner för huvudenheten
L x B x H 175 x 93 x 93 mm
(6.89 x 3.66 x 3.66 in)
Vikt 336 g (11.85 lbs) utan batteri
Dimensioner för fjärrenheten
L x B x H 117 x 80 x 171 mm
(4.61 x 3.15 x 6.73 in)
Vikt 80 g (2.82 lbs) utan batteri
Temperatur
Enhet °C eller °F
Mätområde Inomhus -5 °C till 50 °C
(23 °F till 122 °F)
Mätområde Utomhus -20 °C till 60 °C
(-4 °F till 140 °F)
SWE
19
Upplösning 0.1 °C (0.2°F)
Komfort 20 °C till 25 °C
(68 °F till 77 °F)
Minne Min / Max
Relativ Luftfuktighet
Avstånd 25% till 95%
Upplösning 1%
Komfort 40% till 70%
Minne Min / Max
Barometer
Enhet mb / hPa eller inHg
Avstånd 500 till 1050 mb
(20,67 till 31.01 inHg)
Upplösning 1 mb (0.03 inHg)
Höjd -100 till 2500 m
(-328 till 2734 fot)
Display Soligt (dag / natt),
halvklart (dag / natt),
molnigt, regnigt, snöigt
Trådlös fjärrenhet
RF frekvens 433 MHz
Avstånd Upp till 70 meter
(230 fot) fri sikt
Sändning Ca. varje minut
Kanal Nummer 1, 2, 3, 4 eller 5
Enhet °C eller °F
Radiokontrollerad klocka
Synkronisering Auto eller inaktiverad
Klock display TT:MM:SS
Timformat 12 timmars AM / PM
24 timmars
Datum DD/MM eller MM / DD
Veckodag på 5 språk
(E, T, F, I, S)
Alarm Dagligt och föralarm
2 minuters stigande i
ljudstyrka
Snooze 8 minuters snooze
Strömförsörjning
Huvudenhet
Nätadapter 6V AC adapter
Batterier 3 x UM-4 (AAA) 1,5V
Termo / Hygro fjärrenhet
Batterier 1 x UM-3 (AA) 1,5V
SWE
20
NOTERING Det rekommenderas att använda Alkaline
batterier till denna produkt för maximal drifttid.
OM OREGON SCIENTIFIC
Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för att
se mer av våra produkter såsom digitalkameror; MP3
spelare; projektionsklockor; hälsoprodukter; väderstationer;
DECTtelefoner och konferenstelefoner.
Hemsidan innehåller också information för våra kunder i de
fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver ladda ner
information.Vi hoppas du hittar all information du behöver på
vår hemsida och om du vill komma i kontakt med Oregon
Scientific kundkontakt besöker du vår lokala hemsida www.
oregonscientific.se eller www.oregonscientific.com för att
nna telefonnummer till respektive supportavdelning.
LÄNDER SOM OMFATTAS AV RTTE-DIREKTIVET
Alla länder inom EU, Schweiz CH
och Norge N
EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed intygar Oregon Scientific att denna Metall
Väderstation (Modell: BAR908HG / BAR908HGU /
BAR908HGA) står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som
framgår av direktiv 1999/5/EG. En signerad kopia av
“DECLARATION OF CONFORMITY” kan erhållas vid
hänvändelse till OREGON SCIENTIFIC servicecenter.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166

Oregon Scientific BAR908HG / BAR908HGU / BAR908HGA Användarmanual

Kategori
Bordsklockor
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för