Roche ACCU-CHEK Inform II Användarmanual

varumärke
Roche
Modell
ACCU-CHEK Inform II
Typ
Användarmanual
Accu-Chek
®
Inform II
BLODGLUKOSKONTROLLSYSTEM
Tillägg till användarhandboken
Accu-Chek Inform II
Base Unit Light (NY)
2 0 8403457001 (01) 2017-11 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II
Revideringshistorik
Dokumentets syfte
I det här dokumentet finns tilläggsinformation för användarhandboken.
Det här tillägget gäller för och är avsett att användas tillsammans med användarhandboken till
Accu-Chek Inform II (alla versioner upp till 6.0). Det är inte en ersättning för den fullständiga
användarhandboken till Accu-Chek Inform II.
© 2017, Roche Diagnostics. Med ensamrätt.
Innehållet i det här dokumentet, inklusive alla bilder, tillhör Roche Diagnostics. Ingen del av
dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller med hjälp av någon som helst
metod, elektronisk eller mekanisk, i något som helst syfte, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från
Roche Diagnostics. Roche Diagnostics har vidtagit alla rimliga åtgärder för att se till att all infor-
mation i den här handboken är korrekt vid tidpunkten för tryckningen. Roche Diagnostics förbe-
håller sig dock rätten att göra ändringar i handboken utan föregående meddelande som en del
av sin pågående produktutveckling.
Kontakta din lokala Roche-representant om du har frågor eller kommentarer som gäller
dokumentet.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM och COBAS är varumärken som tillhör Roche.
Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.
Dokumentversion Senast reviderad Ändringar
Version 1.0 2017-11 Nytt dokument, tillägg till användarhandboken:
Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NY) –
beskrivning av ändringar
Se till att du läser den fullständiga användarhandboken till Accu-Chek
Inform II.
0 8403457001 (01) 2017-11 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II 3
Dokumentets syfte............................................................................................................................................. 2
Tillägg till användarhandboken: Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NY) 5
Nyheter................................................................................................................................................................... 5
Översikt över Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NY)........................................................................... 6
Ansluta Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NY) ..................................................................................... 7
Använda Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NY)
tillsammans med Accu-Chek Inform II Base Unit Hub................................................................................ 8
Tekniska data ............................................................................................................................................................. 9
Mer information........................................................................................................................................................ 10
Beställning.......................................................................................................................................................... 10
4 0 8403457001 (01) 2017-11 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II
Den här sidan har avsiktligt lämnats tom.
0 8403457001 (01) 2017-11 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II 5
Tillägg till användarhandboken: Accu-Chek Inform II
Base Unit Light (NY)
Följande beskrivning av ändringar gäller endast
Accu-Chek Inform II Base Unit Light med den NYA
maskinvaran (REF 08376824190).
En beskrivning av de äldre versionerna av Accu-Chek
Inform II Base Unit Light (REF 05920353001) finns i
användarhandboken till Accu-Chek Inform II (alla
versioner upp till 6.0).
Nyheter
Nytt hölje
Ny utformning på laddningskontakterna
Nätsladdens kontakt har förbättrats
Ny strömförsörjningsenhet (mer information finns
på sidan 10)
Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NY) kan anslu-
tas till Accu-Chek Inform II Base Unit Hub på samma
sätt som legacy-versionen av Accu-Chek Inform II Base
Unit Light (REF 05920353001). Mer information finns på
sidan 8 i det här tillägget och i den fullständiga
användarhandboken till Accu-Chek Inform II.
6 0 8403457001 (01) 2017-11 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II
Översikt över Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NY)
1 Laddningskontakter
2 Infrarött fönster
3 Statuslampa
4 Borttagbar platta för
väggmontering
5 Uttag för strömförsörjningsenheten
6 RJ25-port (nätverkskommunikation är möjlig via
Base Unit Hub)
7 Strömförsörjningsenhet ( )
2
1
3
5
4
6
7
12V 1.25A
0 8403457001 (01) 2017-11 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II 7
Ansluta Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NY)
1 Skjut dockningsstationen uppåt och ta loss den
från väggmonteringen (om sådan används).
2 Anslut strömförsörjningsenheten till uttaget. (En ny
strömförsörjningsenhet behövs för Base Unit Light
(NY). Beställningsinformation finns på sidan 10.)
3 Om du vill ansluta Accu-Chek Inform II Base
Unit Light (NY) till ett trådbundet nätverk:
Anslut en RJ25-kabel från Accu-Chek Inform II
Base Unit Hub till RJ25-porten på Base Unit Light
(se bild på föregående sida). Använd endast den
RJ25-kabel som medföljer Base Unit Hub.
4 Skjut tillbaka dockningsstationen på väggmonte-
ringen (om sådan används).
OBS!
Använd endast den strömförsörjningsenhet som är
avsedd för Accu-Chek Inform II-systemet så garanteras
kontinuerlig säkerhet och pålitlig funktion (beställnings-
information finns på sidan 10 i det här tillägget).
8 0 8403457001 (01) 2017-11 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II
Använda Accu-Chek Inform II Base Unit Light (NY) tillsammans med
Accu-Chek Inform II Base Unit Hub
Accu-Chek Inform II Base Unit Hub kan ansluta upp
till 4 Accu-Chek Inform II Base Unit Light (RJ25) och
stöder kommunikation med ett datahanteringssystem
via ethernet (RJ45).
Mer information om hur du arbetar med Accu-Chek
Inform II Base Unit Light tillsammans med Accu-Chek
Inform II Base Unit Hub finns i den fullständiga användar-
handboken till Accu-Chek Inform II. Du kan även kon-
takta din Roche-representant.
Väggmonteringsplattan till Accu-Chek Inform II Base
Unit passar Accu-Chek Inform II Base Unit (både
legacy-versioner och nya versioner) och Accu-Chek
Inform II Base Unit Light (både legacy-versioner och
nya versioner).
Information för systemadministratören: När du ska
installera och konfigurera Accu-Chek Inform II Base
Unit Hub ska du läsa informationen på bipacksedeln
som medföljer hubben samt dokumentet ”Technical
Note” som finns på hubben i form av en PDF-fil. Du
kommer åt den här PDF-filen genom att koppla
hubben till en PC med USB-kabeln. Kontakta din
Roche-representant om du behöver mer hjälp.
0 8403457001 (01) 2017-11 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II 9
Tekniska data
* Accu-Chek Inform II Base Unit Light
** Accu-Chek Inform II Base Unit Hub
Specifikation Accu-Chek Inform II
Base Unit Light (NY)
Strömförsörjningsenhet
(NY)
Höjd 123 mm (max.) 35 mm +
AC-kontakt (28–40 mm)
Bredd 130 mm (max.) 51 mm
Längd 130 mm (max.) 87 mm
Vikt Accu-Chek Inform II
Base Unit Light
ca 660 g med väggmonterings-
platta
170 g
Användargränssnitt Lysdiod (två färger: röd, grön) N/A
Användningstemperatur 3 till 50 °C
37 till 122 °F
0 till 40 °C
32 till 104 °F
Villkor för förvaring (långtidsförvaring) 5 till 40 °C vid 10–85 % rel. luftfuktighet (ingen kondensering)
Luftfuktighet (användning) 10–90 % rel. luftfuktighet (ingen kondensering)
Spänning +12 V DC 100 till 240 V AC
Frekvens DC 50 till 60 Hz
Ström 1,25 A (max.) 350 till 150 mA
Anslutningar Laddningskontakter
IR-port
RJ25 för anslutning till hubben
DC-kontakt
Utbytbara AC-inmatnings-
kontakter
Dataöverföringshastighet Vid användning i kombina-
tion med Base Unit Hub:
IR: 9,6–115 Kbit/s*
Ethernet:
10 Mbit/s halv duplex**
N/A
10 0 8403457001 (01) 2017-11 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II
Mer information
Beställning Ändringar av beställningsinformationen i version 4.0 av
användarhandboken till Accu-Chek Inform II (mätare
med äldre maskinvara och serienr lägre än UU14000000)
och/eller version 5.0 eller 6.0 av användarhandboken
visas i rött.
Vara Beskrivning
REF/
artikelnummer
Accu-Chek Inform II-mätare Mätare, utan WLAN-funktion
(utgående)
05060311001
Accu-Chek Inform II-mätare tare, med inbyggd WLAN-funktion 05060303001
Batterienhet för Accu-Chek Inform II Uppladdningsbar batterienhet (för mätare med
serienr högre än UU14000000)
06869904001
Accu-Chek Inform II
Lucka till batterifack
Ersättningslucka till mätarens batterifack (för
mätare med serienr högre än UU14000000)
06869823001
Accu-Chek Inform II Base Unit Utrustad med laddnings- och anslutnings-
funktion (utgående)
05060290001
Accu-Chek Inform II Base Unit Light Utrustad med laddningsfunktion (utgående) 05920353001
Strömförsörjningsenhet Strömförsörjningsenhet (internationell variant)
för
legacy-version av Base Unit Light
REF 05920353001/
legacy-version av Base Unit REF 05060290001
04805666001
Strömförsörjningsenhet Strömförsörjningsenhet (Nordamerika) för
legacy-version av Base Unit Light
REF 05920353001/
legacy-version av Base Unit REF 05060290001
05388805001
Accu-Chek Inform II Base Unit (NY) Utrustad med laddnings- och anslutningsfunk-
tion
07671717190
Accu-Chek Inform II Base Unit Light
(NY)
Utrustad med laddningsfunktion 08376824190
Strömförsörjningsenhet Strömförsörjningsenhet (internationell variant)
för
Base Unit Light (NY) REF 08376824190/
Base Unit (NY) REF 07671717190
07006098001
Strömförsörjningsenhet Strömförsörjningsenhet (Nordamerika) för
Base Unit Light (NY) REF 08376824190/
Base Unit (NY) REF 07671717190
07455976190
0 8403457001 (01) 2017-11 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II 11
Väggmonteringsplatta till Accu-Chek
Inform II Base Unit
Väggmonteringsplatta till Base Unit/Base Unit
Light (passar både legacy-versioner och nya
versioner)
05404878001
Accu-Chek Inform II Base Unit Hub Hubb, utrustad med ström- och anslutnings-
funktion för Accu-Chek Inform II Base Unit Light
05888760001
Nätsladd Behövs för strömförsörjning av Base Unit Hub
(Nordamerika)
03868133001
Nätsladd Behövs för strömförsörjning av Base Unit Hub
(Storbritannien)
03034933001
Nätsladd Behövs för strömförsörjning av Base Unit Hub
(internationellt)
11800515001
Chipläsare för Accu-Chek Inform II 04884671001
Accu-Chek Inform II-tillbehörslåda 05060281001
Batterienhet för Accu-Chek Inform II Uppladdningsbar batterienhet (för mätare med
äldre maskinvara och serienr lägre än
UU14000000)
04882326001
RF-kortkit för Accu-Chek Inform II Ersättningskort för trådlöst nätverk (för mätare
med äldre maskinvara och serienr lägre än
UU14000000)
05112699001
Vara Beskrivning
REF/
artikelnummer
12 0 8403457001 (01) 2017-11 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II
Den här sidan har avsiktligt lämnats tom.
0 8403457001 (01) 2017-11 SV • Tillägg till användarhandboken för Accu-Chek Inform II 13
Den här sidan har avsiktligt lämnats tom.
0 8403457001 (01) 2017-11 SV
c
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM och COBAS
är varumärken som tillhör Roche.
M
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Tyskland
www.roche.com
www.cobas.com
/