Roche ACCU-CHEK Inform II Användarmanual

varumärke
Roche
Modell
ACCU-CHEK Inform II
Typ
Användarmanual
Accu-Chek
®
Inform II
BLODGLUKOSKONTROLLSYSTEM
Tillägg till användarhandboken
Accu-Chek Inform II Base Unit (NY)
2
Revideringshistorik
Dokumentets syfte
I det här dokumentet finns tilläggsinformation för användarhandboken.
Det här tillägget gäller för och är avsett att användas tillsammans med användarhandboken till
Accu-Chek Inform II (alla versioner upp till 5.0). Det är inte en ersättning för den fullständiga
användarhandboken till Accu-Chek Inform II.
© 2015, Roche Diagnostics. Med ensamrätt.
Innehållet i det här dokumentet, inklusive alla bilder, tillhör Roche Diagnostics. Ingen del av
dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller med hjälp av någon som helst
metod, elektronisk eller mekanisk, i något som helst syfte, utan uttryckligt skriftligt tillstånd
från Roche Diagnostics. Roche Diagnostics har vidtagit alla rimliga åtgärder för att se till att all
information i den här handboken är korrekt vid tidpunkten för tryckningen. Roche Diagnostics
förbehåller sig dock rätten att göra ändringar i handboken utan föregående meddelande som
en del av sin pågående produktutveckling.
Kontakta din lokala Roche-representant om du har frågor eller kommentarer som gäller
dokumentet.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM och COBAS är varumärken som tillhör Roche.
Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.
Dokumentversion Senast reviderad Ändringar
Version 1.0 2015-07 Nytt dokument, tillägg till användarhandboken:
Accu-Chek Inform II Base Unit (NY) – beskrivning
av ändringar
Se till att du läser den fullständiga användarhandboken till Accu-Chek
Inform II.
3
Dokumentets syfte............................................................................................................................................. 2
Tillägg till användarhandboken: Accu-Chek Inform II Base Unit (NY) 5
Nyheter................................................................................................................................................................... 5
Översikt över Accu-Chek Inform II Base Unit (NY) ...................................................................................... 6
Ansluta Accu-Chek Inform II Base Unit (NY) ................................................................................................ 7
Tekniska data ............................................................................................................................................................. 8
Mer information.......................................................................................................................................................... 9
Beställning............................................................................................................................................................ 9
4
Den här sidan har avsiktligt lämnats tom.
5
Tillägg till användarhandboken:
Accu-Chek Inform II Base Unit (NY)
Följande beskrivning av ändringar gäller endast
Accu-Chek Inform II Base Unit med den NYA
maskinvaran/programvaran (REF 07671717190).
En beskrivning av de äldre versionerna av
Accu-Chek Inform II Base Unit (REF 05060290001)
finns i användarhandboken till Accu-Chek Inform II
(alla versioner upp till 5.0).
Accu-Chek Inform II Base Unit Light ändras inte, vilket
innebär att beskrivningen i användarhandboken till
Accu-Chek Inform II fortfarande gäller.
Nyheter
Nya generationens processor
Snabbare uppstartstid
Ny utformning på laddningskontakterna
USB-kabeln har nu en micro-B-kontakt
Nätsladdens kontakt har förbättrats
Information för systemadministratören: Ytterligare
teknisk information om installation och konfigurering
av Accu-Chek Inform II Base Unit (NY) finns på
bipacksedeln som medföljer enheten och i dokumen-
tet ”Technical Note” som finns på Accu-Chek Inform II
Base Unit (NY) i form av en PDF-fil. Du kommer åt den
här filen genom att koppla dockningsstationen till en
PC med USB-kabeln.
6
Översikt över Accu-Chek Inform II Base Unit (NY)
1 Laddningskontakter
2 Infrarött fönster
3 Statuslampa
4 Borttagbar platta för
väggmontering
5 Uttag för den strömförsörjningsenhet som medföljer
6 Nätverksanslutning – LAN, ethernet (RJ45)
7 USB-anslutning
8 Strömförsörjningsenhet ( )
9 USB-kabel (USB A till USB micro-B)
2
1
3
5
4
6
7
8
9
12V 1,25A
7
Ansluta Accu-Chek Inform II Base Unit (NY)
1 Skjut dockningsstationen uppåt och ta loss den
från väggmonteringen (om sådan används).
2 Anslut nätsladden till lämpligt uttag.
3 Om du vill ansluta Accu-Chek Inform II Base
Unit till ett trådbundet nätverk: Anslut ethernet-
kabeln (RJ45) eller USB-kabeln till respektive uttag.
Använd endast den USB-kabel som medföljer
Accu-Chek Inform II-systemet.
4 Skjut tillbaka dockningsstationen på
väggmonteringen (om sådan används).
OBS!
Använd endast den strömförsörjningsenhet som är
avsedd för Accu-Chek Inform II-systemet så garanteras
kontinuerlig säkerhet och pålitlig funktion (beställnings-
information finns på sidan 9 i det här tillägget).
Kontakta din Roche-representant om du vill ha
information om hur Accu-Chek Inform II Base Unit
konfigureras.
8
Tekniska data
Specifikation Accu-Chek Inform II
Base Unit (NY)
Strömförsörjningsenhet
(NY)
Höjd 123 mm (max.) 35 mm + AC-kontakt
(28–40 mm)
Bredd 130 mm (max.) 51 mm
Längd 130 mm (max.) 87 mm
Vikt Accu-Chek Inform II
Base Unit
671 g med väggmonterings-
platta
170 g
Användargränssnitt Lysdiod (trefärgs: röd,
grön, blå)
N/A
Användningstemperatur 3 till 50 °C 0 till 40 °C
Villkor för förvaring (långtidsförvaring) 5 till 40 °C vid 10–85 % rel. luftfuktighet (ingen kondensering)
Luftfuktighet (användning) 10–90 % rel. luftfuktighet (ingen kondensering)
Spänning +12 V DC 100 till 240 V AC
Frekvens DC 50 till 60 Hz
Ström 1,25 A (max.) 350 till 150 mA
Anslutningar Laddningskontakter
IR-port
RJ45 ethernet
USB-typ micro-B
DC-kontakt
Utbytbara AC-inmatnings-
kontakter
Dataöverföringshastighet IR: 9,6–115 Kbit/s
Ethernet: 10/100 Mbit/s
USB: 12 Mbit/s
N/A
9
Mer information
Beställning Ändringar av beställningsinformationen i de aktuella
versionerna 4.0 och 5.0 av användarhandboken till
Accu-Chek Inform II visas i rött.
Vara Beskrivning REF/artikel-
nummer
Accu-Chek Inform II-mätare Mätare, utan WLAN-funktion (utgående) 05060311001
Accu-Chek Inform II-mätare Mätare, med WLAN-funktion 05060303001
Batterienhet för Accu-Chek Inform II Uppladdningsbar batterienhet (för mätare
med serienr högre än UU14000000)
06869904001
Lucka till batterifack för
Accu-Chek Inform II
Ersättningslucka till mätarens batterifack (för
mätare med serienr högre än UU14000000)
06869823001
Accu-Chek Inform II Base Unit Utrustad med laddnings- och
anslutningsfunktion (utgående)
05060290001
Accu-Chek Inform II Base Unit Light Utrustad med laddningsfunktion 05920353001
Strömförsörjningsenhet Strömförsörjningsenhet till Base Unit Light/Base
Unit REF 05060290001 (internationell variant)
04805666001
Strömförsörjningsenhet Strömförsörjningsenhet till Base Unit Light/
Base Unit REF 05060290001 (Nordamerika)
05388805001
Accu-Chek Inform II Base Unit (NY) Utrustad med laddnings- och
anslutningsfunktion
07671717190
Strömförsörjningsenhet Strömförsörjningsenhet till Base Unit (NY)
REF 07671717190 (internationell variant)
07006098001
Strömförsörjningsenhet Strömförsörjningsenhet till Base Unit (NY)
REF 07671717190 (Nordamerika)
07455976190
Väggmonteringsplatta till
Accu-Chek Inform II Base Unit
Väggmonteringsplatta till Base Unit (passar
både gamla och nya versioner)/Base Unit Light
05404878001
10
Accu-Chek Inform II Base Unit Hub Hubb, utrustad med ström- och anslutnings-
funktion för Accu-Chek Inform II Base Unit Light
05888760001
Nätsladd Behövs för strömförsörjning av hubb för
dockningsstation (Nordamerika)
03868133001
Nätsladd Behövs för strömförsörjning av hubb för
dockningsstation (Storbritannien)
03034933001
Nätsladd Behövs för strömförsörjning av hubb för
dockningsstation (internationellt)
11800515001
Chipläsare för Accu-Chek Inform II 04884671001
Tillbehörslåda för Accu-Chek Inform II 05060281001
Batterienhet för Accu-Chek Inform II Uppladdningsbar batterienhet (tillbehör,
för mätare med äldre maskinvara och serienr
lägre än UU14000000)
04882326001
RF-kortkit för Accu-Chek Inform II Ersättningskort för trådlöst nätverk (tillbehör,
för mätare med äldre maskinvara och serienr
lägre än UU14000000)
05112699001
Vara Beskrivning REF/artikel-
nummer
11
Den här sidan har avsiktligt lämnats tom.
0 7674490001 (01) 2015-07 SV
c
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM och COBAS
är varumärken som tillhör Roche.
M
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Tyskland
www.roche.com
www.accu-chek.com
/