HQ SEC-SA301RF Specifikation

Kategori
Rökdetektorer
Typ
Specifikation
English
Deutsch
FrançaisNederlandsItalianoEspañolMagyarSuomiSvenskaČeskyRomânăΕλληνικά
26
SVENSKA
Den fotoelektriska trådlösa optiska brandvarnaren KD-101LF kan kopplas samman i system.
Kommunikationen görs väldigt enkelt med knappen LEARN-IN. I ett självlärande trådlöst optiskt
brandvarnarsystem kommer alla att larma samtidigt om en av brandvarnarnarna upptäcker rök och larmar.
På det sättet sätts larmet igång.
Produkten är avsedd för användning i hem och i rökfria utrymmen.
• TESTA
1. Sätt i ett 9V batteri och 3 x 1,5V batteri (se guren).
2. Den RÖDA LED-lampan (LARM) blinkar ungefär en gång var 40:e sekund då larmet är i drift (se
guren).
3. Tryck på TEST under era sekunder, den RÖDA LED-lampan (LARM), och den RÖD/GRÖNA
LED-lampan (LEARN-IN) blinkar och sedna kommer larmet att tjuta. Det visar att larmet fungerar
och är igång (se guren).
9V batteri
3 x 1,5V
batteri
Siren
LEARN-IN LED
(Röd/Grön)
Larm LED
(Röd)
Testknapp LEARN-IN
knapp
• LEARN-IN
Ställa in huvudbrandvarnare/hjälpbrandvarnare
1. Efter TEST, starta LEARN-IN av den trådlösa optiska brandvarnaren i systemet. Tryck på LEARN-IN
knappen en gång, LED-lampan LEARN-IN skiftar från röd till grön.
2. Huvudbrandvarnare: se till att LEARN-IN LED-lampan (på huvudbrandvarnaren) är GRÖN.
3. Hjälpbrandvarnare: se till att LEARN-IN LED-lampan på övriga (hjälpbrandvarnarna) är RÖD.
4. LEARN-IN drift: Tryck på Huvudbrandvarnarens testknapp era sekunder för att skicka ut en
signal till hjälpbrandvarnarna; i detta fallet ska den RÖDA LED-lampan (LARM) blinka och
Huvudbrandvarnaren larma; hjälpbrandvarnarna får signalen och larmar samtidigt. Tryck sedan
på Testknappen på var och en av hjälpbrandvarnarna era sekunder för att skicka en signal till
Huvudbrandvarnaren. Huvudbrandvarnaren tar mot signalen och larmar.
• INSTALLATION
1. Använd de medföljande skruvarna för att installera brandvarnaren enligt gur nedan.
2. Fäst monteringsplattan i taket med de två medföljande skruvarna.
3. Sätt i kroken på monteringsplattan i brandvarnarens hål och vrid på brandvarnaren motsols.
9V batteri
installation
1,5V batteri
installation
Skruvhål
Skruvhål
Hål
Hål
Krok
Krok
Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά
DeutschEnglish
27
• Tekniska specikationer
Strömstyrka: DC9V (röktest)
DC4,5V (sändare/mottagning: 3 x 1,5V batteri)
Ström: DC9V genomsnittlig ström vid stand-by ≤10uA
DC9V genomsnittlig ström vid larm ≤ 20mA
DC4,5V genomsnittlig driftström ≤120 uA
Ljudstyrka larm: 85dB/3m
Larm LED: Röd LED
LEARN-IN LED: Röd/Grön LED
Frekvens: 433,92 MHz
Avstånd sändare/mottagare: ≤60m
Driftstemperatur: -10°C~40°C
• Viktigt:
1. Inga utbytbara delar inuti. Endast batteriet kan bytas ut.
2. Använd inte produkten i fuktiga, dammiga eller rökiga utrymmen.
3. Då batteriet har låg laddning och behöver bytas kommer brandvarnaren att pipa var 45:e sekund .
4. Testa brandvarnaren varje vecka.
• Kvalitetsgaranti:
1. Produkten garanteras i två år av tillverkaren.
2. Vid reparation av tredje part eller felaktig användning gäller inte garantin.
ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRKLARING
Vi,
Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC ’s-Hertogenbosch, Holland
Tel: 0031 73 599 1055, e-post: [email protected]
intygar att produkten:
Märke: HQ / SEC-SA301RF
Modell: KD-101LD
Beskrivning: Optisk trådlös brandvarnare
överensstämmer med följande standarder:
EN 14604: 2005, EN 300 220-2 V2.1.2, EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-03 V1.4.1
Och uppfyller kraven enligt EU-direktiv 89/106/EEC och RF enligt 1999/5/EC.
‘s-Hertogenbosch, 01-09-2009
J. Gilad
Inköpschef
English
Deutsch
FrançaisNederlandsItalianoEspañolMagyarSuomiSvenskaČeskyRomânăΕλληνικά
28
Säkerhetsanvisningar:
RISK FÖR ELSTÖT
ÖPPNA INTE
VARNING
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt ENDAST
öppnas av behörig tekniker när service behövs. Dra ut strömkabeln från
eluttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle
uppstå. Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller
slipmedel.
Garanti:
Ingen garanti gäller vid ändringar eller modieringar av produkten eller för skador som har uppstått på
grund av felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
Utseende och specikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare och
är härmed erkända som sådana.
Behåll handboken för eventuell framtida referens.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller
elektroniska produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det nns särskilda
återvinningssystem för dessa produkter.
Copyright ©
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37

HQ SEC-SA301RF Specifikation

Kategori
Rökdetektorer
Typ
Specifikation