König CMP-MOUSEBT10 Specifikation

Kategori
Möss
Typ
Specifikation
English
Deutsch
FrançaisNederlandsItalianoEspañolMagyarSuomiSvenskaČeskyRomânăΕλληνικά
18
SVENSKA
Installera batterierna
För att installera de 2 AAA-batterierna ska du ytta det övre locket till höger (1), och därefter dra locket
uppåt för att komma åt batterifacket (2).
2
1
Installera Bluetooth-musen på din dator
Kontrollera först att din Bluetooth-enhet är installerad och sök efter Bluetooth®-enheter.
Tryck därefter på anslutningsknappen på Bluetooth®-musens undersida. Den optiska
sensorlampan kommer nu att tändas och släckas upprepade gånger.
När Bluetooth®-programvaran på din dator hittar Bluetooth®-musen öppnas antingen en bild för
lösenordsinställning eller för att ange lösenord. Om sidan för lösenordsinställningar öppnas kan
du välja “inget lösenord behövs”. Om sidan för att ange lösenord öppnas kan du ange “0000”.
Bluetooth®-musen är nu ansluten och klar att användas.
Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά
DeutschEnglish
19
ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRKLARING
Vi,
Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC ’s-Hertogenbosch, Holland
Tel.: 0031-73 599 1055, e-post: [email protected]
intygar att produkten:
Märke: König Electronic
Modell: CMP-MOUSEBT10
Beskrivning: Optisk bluetooth-mus
överensstämmer med följande standarder:
EN 60950
EN301 489
EN300 328
och uppfyller kraven enligt Europeiska unionens direktiv 1999/5/EC.
‘s-Hertogenbosch, 09-05-15
J. Gilad
Inköpschef
Säkerhetsanvisningar:
Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Annd inga renringsmedel som innehåller sningsmedel eller
slipmedel.
Garanti:
Ingen garanti gäller vid ändringar eller modieringar av produkten eller för skador som har uppstått på
grund av felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
Utseende och specikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare
och är härmed erkända som sådana.
Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller elektroniska
produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det nns särskilda återvinningssystem
för dessa produkter.
Copyright ©
1 / 1

König CMP-MOUSEBT10 Specifikation

Kategori
Möss
Typ
Specifikation