Metos 7410TCEPQ Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar
700 - 900 Ravintolalaitesarja - Restaurangserie - Series
DOC.NO CR0733550
SÄHKÖ-/KAASULIEDET, TASOKAASULIEDET -
EL-/GASSPIS, SPIS MED HEL HÄLL - RANGE, GAS SOLID TOP
Asennus- ja käyttöohjeet
7.6.2011 / EDITION 001
Alkuperäisten ohjeiden käännös
Tyyppi/typ/type: 7210TCG, 7410TCG, 7610TCG, 7410CGG, 7610CGG, 7410CGE, 7610CGE, 7210TCEPQ, 7410TCEPQ,
7610TCEPQ, 7410CEEPQ, 7610CEEEPT, 7410TCTG, 7410CTGG, 7610CTGG
4228000, 4228002, 4228004, 4228006, 4228008, 4228010, 4228012, 4228014, 4228016, 4228018,
4228020, 4228022, 4228024, 4228026, 4228028
Översättning av tillverkarens manual
Installations- och användningsanvisningar
Installation and Operation Manual
SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLLSFÖRTECKNING - TABLE OF CONTENTS
TEKNISET TIEDOT - TEKNISK INFORMATION - TECHNICAL INFORMATION ............................................. 4
SUOMI ............................................................................................................................................................ 31
SVENSKA ........................................................................................................................................................ 39
ENGLISH ......................................................................................................................................................... 49
7.6.2011 METOS 700 Sähkö-/kaasuliedet, tasokaasuliedet - El-/gasspis, spis med hel häll - Ranges, Gas solid top
4
Asennuskuva - installationsbild - Installation diagram
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
80
120
G
G
E
G - E G
GE
H2O*
G
G
H2O*H2O*
42,5
105
4811
105
40
G
73
42,5
G - E G
GE
105
4811
108,5
G - E
25
72/10 TCG 74/10 TCG 76/10 TCG
72/10 CG 74/10 CG 76/10 CG
74/10 CGG
74/10 CGE
76/10 CGG
76/10 CGE *
76/10 CGGE
76/10 CGEE *
(*)
80
120
G
G
E
G - E G
GE
H2O*
G
G
H2O*H2O*
42,5
105
4811
105
40
G
73
42,5
G - E G
GE
105
4811
108,5
G - E
25
72/10 TCG 74/10 TCG 76/10 TCG
72/10 CG 74/10 CG 76/10 CG
74/10 CGG
74/10 CGE
76/10 CGG
76/10 CGE *
76/10 CGGE
76/10 CGEE *
(*)
E: Liitosjohdon vedonpoistaja - Elkabelns dragavlastare / Electric cable stress relief
G: Kaasuliitäntä / Gasanslutning / Gas connection EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1G 1/2 (DK)
H2O*
Vesiliitäntä / Vattenanslutning / Water inlet EN ISO 228-1 G 3/4
Mittayksikkö / måttenhet / dimensions: cm
7.6.2011METOS 700 Sähkö-/kaasuliedet, tasokaasuliedet - El-/gasspis, spis med hel häll - Ranges, Gas solid top
5
G
105
120
G
73
42,5
G
82
8
90
48
113
11
76/10 CGGFL
G
105
120
G
73
42,5
G
82
8
90
48
113
11
76/10 CGGFL
G: Kaasuliitäntä / Gasanslutning / Gas connection EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1G 1/2 (DK)
Asennuskuva - installationsbild - Installation diagram
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
7.6.2011 METOS 700 Sähkö-/kaasuliedet, tasokaasuliedet - El-/gasspis, spis med hel häll - Ranges, Gas solid top
6
H2O*
H2O*
48
11
105
73
36
58,5
58,5
36
48
11
105
36
48
11
36
48
11
36
45
36
105
105
120
72/10TCEP...T, Q 74/10TCEP...T, Q 76/10TCEPT
72/10CEP...T, Q 74/10CEP...T, Q 76/10CEPT
74/10CEEP...T, Q 76/10CEEEPT*
(*)
E EE
EE E
EEE
H2O*
H2O*
48
11
105
73
36
58,5
58,5
36
48
11
105
36
48
11
36
48
11
36
45
36
105
105
120
72/10TCEP...T, Q 74/10TCEP...T, Q 76/10TCEPT
72/10CEP...T, Q 74/10CEP...T, Q 76/10CEPT
74/10CEEP...T, Q 76/10CEEEPT*
(*)
E EE
EE E
EEE
E: Liitosjohdon vedonpoistaja - Elkabelns dragavlastare / Electric cable stress relief
H2O* Vesiliitäntä / Vattenanslutning / Water inlet EN ISO 228-1 G 3/4
Mittayksikkö / måttenhet / dimensions: cm
Asennuskuva - installationsbild - Installation diagram
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
7.6.2011METOS 700 Sähkö-/kaasuliedet, tasokaasuliedet - El-/gasspis, spis med hel häll - Ranges, Gas solid top
7
H2O*
H2O*
GE
4811
105
108,5
73
42,5
E
80
H2O*
E
80
G - E
74/10 TCTG
74/10 CTG 74/10 CTGG
H2O*
H2O*
GE
4811
105
108,5
73
42,5
E
80
H2O*
E
80
G - E
74/10 TCTG
74/10 CTG 74/10 CTGG
Asennuskuva - installationsbild - Installation diagram
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
E: Liitosjohdon vedonpoistaja - Elkabelns dragavlastare / Electric cable stress relief
G: Kaasuliitäntä / Gasanslutning / Gas connection EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1G 1/2 (DK)
H2O* Vesiliitäntä / Vattenanslutning / Water inlet EN ISO 228-1 G 3/4
Mittayksikkö / måttenhet / dimensions: cm
7.6.2011 METOS 700 Sähkö-/kaasuliedet, tasokaasuliedet - El-/gasspis, spis med hel häll - Ranges, Gas solid top
8
H2O*
GE
4811
105
108,5
73
42,5
E
80
80
E
G
G - EG - E
74/10 TCTG DX
74/10 CTGG SX
74/10 CTGG SX
74/10 CTG SX
74/10 CTG DX
74/10 TCTG SX
SX
DX
H2O*
GE
4811
105
108,5
73
42,5
E
80
80
E
G
G - EG - E
74/10 TCTG DX
74/10 CTGG SX
74/10 CTGG SX
74/10 CTG SX
74/10 CTG DX
74/10 TCTG SX
SX
DX
G: Kaasuliitäntä / Gasanslutning / Gas connection EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1G 1/2 (DK)
H2O* Vesiliitäntä / Vattenanslutning / Water inlet EN ISO 228-1 G 3/4
Mittayksikkö / måttenhet / dimensions: cm
Asennuskuva - installationsbild - Installation diagram
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
7.6.2011METOS 700 Sähkö-/kaasuliedet, tasokaasuliedet - El-/gasspis, spis med hel häll - Ranges, Gas solid top
9
H2O*
H2O*
GE
4811
105
108,5
120
G - E E
E
76/10 CTGG
73
42,5
H2O*
H2O*
GE
4811
105
108,5
120
G - E E
E
76/10 CTGG
73
42,5
Asennuskuva - installationsbild - Installation diagram
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
E: Liitosjohdon vedonpoistaja - Elkabelns dragavlastare / Electric cable stress relief
G: Kaasuliitäntä / Gasanslutning / Gas connection EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1G 1/2 (DK)
H2O* Vesiliitäntä / Vattenanslutning / Water inlet EN ISO 228-1 G 3/4
Mittayksikkö / måttenhet / dimensions: cm
7.6.2011 METOS 700 Sähkö-/kaasuliedet, tasokaasuliedet - El-/gasspis, spis med hel häll - Ranges, Gas solid top
10
40 40 - 80 - 120 - 160
G
G
G
GG G
GE
H2O*
H2O*
G
G
H2O*
25
E
7
G
92/10 TCG
92/10 TCGP
92/10 TCG1P
92/10 CG
92/10 CGP
92/10 CG1P
98/10 CG
98/10 CGP
98/10 CG2P
98/10 CGG
98/10 CGGP
98/10 CGG2P
98/10 CGE
98/10 CGEP
98/10 CGE2P
G
98/10 TCG
98/10 TCGP
98/10 TCG2P
40 40 - 80 - 120 - 160
G
G
G
GG G
GE
H2O*
H2O*
G
G
H2O*
25
E
7
G
92/10 TCG
92/10 TCGP
92/10 TCG1P
92/10 CG
92/10 CGP
92/10 CG1P
98/10 CG
98/10 CGP
98/10 CG2P
98/10 CGG
98/10 CGGP
98/10 CGG2P
98/10 CGE
98/10 CGEP
98/10 CGE2P
G
98/10 TCG
98/10 TCGP
98/10 TCG2P
Asennuskuva - installationsbild - Installation diagram
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
E: Liitosjohdon vedonpoistaja - Elkabelns dragavlastare / Electric cable stress relief
G: Kaasuliitäntä / Gasanslutning / Gas connection EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1G 1/2 (DK)
H2O* Vesiliitäntä / Vattenanslutning / Water inlet EN ISO 228-1 G 3/4
Mittayksikkö / måttenhet / dimensions: cm
7.6.2011METOS 700 Sähkö-/kaasuliedet, tasokaasuliedet - El-/gasspis, spis med hel häll - Ranges, Gas solid top
11
80 120
G
G
G
E
G - E
GE
H2O*
H2O*
G
G
H2O*H2O*
10565
E
7
94/10 TCG
94/10 TCGP, 94/10 TCG1P
96/10 TCG
96/10 TCGP, 96/10 TCG2P
GG
G
H2O*
10565
94/10 CG
94/10 CGP, 94/10 CG1P
96/10 CG
96/10 CGP, 96/10 CG2P
6,5
G - E
E
94/10 CGG
94/10 CGGP
94/10 CGG1P
94/10 CGE
94/10 CGEP
94/10 CGE1P
96/10 CGG
96/10 CGGP
96/10 CGG2P
96/10 CGGE*
96/10 CGEE*
96/10 CGEEP*
96/10 CGEE2P*
96/10 CGGEP*
96/10 CGE
96/10 CGEP
96/10 CGE2P
96/10 CGGE2P*
(*)
80 120
G
G
G
E
G - E
GE
H2O*
H2O*
G
G
H2O*H2O*
10565
E
7
94/10 TCG
94/10 TCGP, 94/10 TCG1P
96/10 TCG
96/10 TCGP, 96/10 TCG2P
GG
G
H2O*
10565
94/10 CG
94/10 CGP, 94/10 CG1P
96/10 CG
96/10 CGP, 96/10 CG2P
6,5
G - E
E
94/10 CGG
94/10 CGGP
94/10 CGG1P
94/10 CGE
94/10 CGEP
94/10 CGE1P
96/10 CGG
96/10 CGGP
96/10 CGG2P
96/10 CGGE*
96/10 CGEE*
96/10 CGEEP*
96/10 CGEE2P*
96/10 CGGEP*
96/10 CGE
96/10 CGEP
96/10 CGE2P
96/10 CGGE2P*
(*)
Asennuskuva - installationsbild - Installation diagram
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
E: Liitosjohdon vedonpoistaja - Elkabelns dragavlastare / Electric cable stress relief
G: Kaasuliitäntä / Gasanslutning / Gas connection EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1G 1/2 (DK)
H2O* Vesiliitäntä / Vattenanslutning / Water inlet EN ISO 228-1 G 3/4
Mittayksikkö / måttenhet / dimensions: cm
7.6.2011 METOS 700 Sähkö-/kaasuliedet, tasokaasuliedet - El-/gasspis, spis med hel häll - Ranges, Gas solid top
12
120
G
G
G
96/10 CGFL
96/10 CGFLP
96/10 CGFL2P
82
8
90
105
120
G
G
G
96/10 CGFL
96/10 CGFLP
96/10 CGFL2P
82
8
90
105
Asennuskuva - installationsbild - Installation diagram
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
G: Kaasuliitäntä / Gasanslutning / Gas connection EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1G 1/2 (DK)
H2O* Vesiliitäntä / Vattenanslutning / Water inlet EN ISO 228-1 G 3/4
Mittayksikkö / måttenhet / dimensions: cm
7.6.2011METOS 700 Sähkö-/kaasuliedet, tasokaasuliedet - El-/gasspis, spis med hel häll - Ranges, Gas solid top
13
H2O*
H2O*
H2O*
H2O*
45
4747
105
105
120
92/10TCEPQ 94/10TCEPQ 96/10TCEPQ
92/10CEPQ 94/10CEPQ 96/10CEPQ
94/10CEEPQ 96/10CEEEPQ*
(*)
E E E
E
E E
H2O*
H2O*
H2O*
H2O*
45
4747
105
105
120
92/10TCEPQ 94/10TCEPQ 96/10TCEPQ
92/10CEPQ 94/10CEPQ 96/10CEPQ
94/10CEEPQ 96/10CEEEPQ*
(*)
E E E
E
E E
Asennuskuva - installationsbild - Installation diagram
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
E: Liitosjohdon vedonpoistaja - Elkabelns dragavlastare / Electric cable stress relief
H2O* Vesiliitäntä / Vattenanslutning / Water inlet EN ISO 228-1 G 3/4
Mittayksikkö / måttenhet / dimensions: cm
7.6.2011 METOS 700 Sähkö-/kaasuliedet, tasokaasuliedet - El-/gasspis, spis med hel häll - Ranges, Gas solid top
14
H2O*
H2O*
H2O*
94/10 TCTG
94/10 CTG
H2O*
94/10 CTGG
H2O*
H2O*
H2O*
94/10 TCTG
94/10 CTG
H2O*
94/10 CTGG
Asennuskuva - installationsbild - Installation diagram
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
E: Liitosjohdon vedonpoistaja - Elkabelns dragavlastare / Electric cable stress relief
G: Kaasuliitäntä / Gasanslutning / Gas connection EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1G 1/2 (DK)
H2O* Vesiliitäntä / Vattenanslutning / Water inlet EN ISO 228-1 G 3/4
Mittayksikkö / måttenhet / dimensions: cm
7.6.2011METOS 700 Sähkö-/kaasuliedet, tasokaasuliedet - El-/gasspis, spis med hel häll - Ranges, Gas solid top
15
H2O*
H2O*
H2O*
H2O*
94/10 TCTG DX
94/10 TCTG SX
94/10 CTG DX *
94/10 CTG SX
94/10 CTGG DX
94/10 CTGG SX
DX *
SX
H2O*
H2O*
H2O*
H2O*
94/10 TCTG DX
94/10 TCTG SX
94/10 CTG DX *
94/10 CTG SX
94/10 CTGG DX
94/10 CTGG SX
DX *
SX
Asennuskuva - installationsbild - Installation diagram
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
E: Liitosjohdon vedonpoistaja - Elkabelns dragavlastare / Electric cable stress relief
G: Kaasuliitäntä / Gasanslutning / Gas connection EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1G 1/2 (DK)
H2O* Vesiliitäntä / Vattenanslutning / Water inlet EN ISO 228-1 G 3/4
Mittayksikkö / måttenhet / dimensions: cm
7.6.2011 METOS 700 Sähkö-/kaasuliedet, tasokaasuliedet - El-/gasspis, spis med hel häll - Ranges, Gas solid top
16
H2O*
H2O*
H2O*
96/10 TCTG DX96/10 TCTG SX
H2O*
96/10 CTG DX *
96/10 CTG SX
96/10 CTGG DX *
96/10 CTGG SX
DX *
SX
H2O*
H2O*
H2O*
96/10 TCTG DX96/10 TCTG SX
H2O*
96/10 CTG DX *
96/10 CTG SX
96/10 CTGG DX *
96/10 CTGG SX
DX *
SX
Asennuskuva - installationsbild - Installation diagram
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
E: Liitosjohdon vedonpoistaja - Elkabelns dragavlastare / Electric cable stress relief
G: Kaasuliitäntä / Gasanslutning / Gas connection EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1G 1/2 (DK)
H2O* Vesiliitäntä / Vattenanslutning / Water inlet EN ISO 228-1 G 3/4
Mittayksikkö / måttenhet / dimensions: cm
7.6.2011METOS 700 Sähkö-/kaasuliedet, tasokaasuliedet - El-/gasspis, spis med hel häll - Ranges, Gas solid top
17
Laitteiden kiinnittäminen toisiinsa - Ihopkoppling av enheter - Combining Appliances
7.6.2011 METOS 700 Sähkö-/kaasuliedet, tasokaasuliedet - El-/gasspis, spis med hel häll - Ranges, Gas solid top
18
PP
PP
Um
UM
V
A
Z
UP
R
UP
R
UM
VZ
A
R
V
A
UM
UP R
PP
PP
Um
UM
V
A
Z
UP
R
UP
R
UM
VZ
A
R
V
A
UM
UP R
7.6.2011METOS 700 Sähkö-/kaasuliedet, tasokaasuliedet - El-/gasspis, spis med hel häll - Ranges, Gas solid top
19
)$
N:
)$
N:
)
N:
)
N:
)$
N:
)$
N:
)$
N:
)$
N:
)
N:
)
N:
73
N:
80  5    5 5    
83           
$PP

8P       
80  5    5 5    
83           
$PP

8P       
80  5    5 5    
83           
$PP

8P       
80  5    5 5    
83           
$PP

8P       
80  5    5 5    
83           
$PP

8P       
80           
83           
$PP     7$
8P       
80
          
83
          
$PP
7$
8P
      
80
          
83
          
$PP
    7$
8P
      
80
          
83
          
$PP


8P
UHJ UHJ UHJ UHJ UHJ UHJ UHJ
80
          
83
          
$PP


8P
UHJ UHJ UHJ UHJ UHJ UHJ UHJ
3D3UHVVLRQHGLDOODFFLDPHQWR$QVFKOXVVGUXFN6X
SS
O
\
S
UHVVXUH3UHVVLRQGHUDFFRUGHPHQW3UHVVLyQGHFRQH[LyQ$DQVOXLWGUXFN
808
J
HOOR0$;'VH0$;0$;QR]]OH%XVH0$;%R
T
XLOOD0È;6
S
URHLHU0$
;
8P8
J
HOOR0,1'VH0,10,1QR]]OH%XVH0,1%R
T
XLOOD0,16
S
URHLHU0,
1
833LORWD=QGIODPPH3LORW9HLOOHXVH
J
D]3LORWR:DDNYODP
$$
S
HUWXUD$HUHDWRUHgIIQHQ/XIWULQ
J
$HUDWRU2
S
HQLQ
J
2XYHUWXUH$pUDWHXU$EHUWXUDGHODLUHDGRU2
S
HQLQ
J
EHOXFKWHU
)
$
)XRFKRD
S
HUWR2IIHQH.RFKVWHOOHQ2
S
HQEXUQHU)HX[YLIV)XH
J
RDELHUWR2
S
HQEUDQGHU
))RUQR%DFNRIHQ2YHQ)RXU+RUQRV2YHQ
737XWWD
S
LDVWUD*OK
S
ODWWH&RRNLQ
J
KRW
S
ODWH3OD
T
XHFRX
S
GHIHX3ODFDVUDGLDQWHV*ORHL
S
ODDWKDDUG
UH
5H
J
RODWR(LQ
J
HVWHOOW5H
J
XODWHG5p
J
LH5H
J
XODGR*HUH
J
HOG
7$6HQ]D$HUHDWRUH2KQH=XOXIWUH
J
OHU:LWKRXW$LU5H
J
XODWRU6DQVDpUDWHXU6LQUH
J
XODGRUGHDLUH=RQGHUEHOXFKWHU
&RQ$HUHDWRUH0LW=XOXIWUH
J
OHU:LWK$LU5H
J
XODWRU$YHFDpUDWHXU&RQUH
J
XODGRUGHDLUH0HWEHOXFKWH
U
33LDVWUDULVFDOGDQWH:lUP
S
ODWWH:DUPLQ
J
S
ODWH3OD
T
XHFKDXIIDQWH3ODFDGHFDOHQWDPLHQWR6WUDDO
S
ODWHQ
 
3DHVH/DQG
&RXQWU\3D\V3DtV
*DV*D] 3DPEDU


7
$7%(%*&+&='(
'.(((6),)5*%
*5+5,(,7/7/8
/9123/37526(
6,6.75
*
**


'(
*
+8
*
* 

+8
* 
1/
6(
*
,7&+6('.
*
%(%*&<&='.((
(6),)5*%*5+5
+8,(,7/7/8/9
071/1237526(
6,6.75
8JHOOLHUHJROD]LRQL'VHQXQG(LQVWHOOXQJHQ1R]]OHVDQGVHWWLQJV
%XVHVHWOHVSDUDPqWUHV%RTXLOODV\ORVDMXVWHV1R]]OHVHQLQVWHOOLQJHQ
$7&+'(+8
** 
3/
** 
**

)$
N:
)$
N:
)
N:
)
N:
)$
N:
)$
N:
)$
N:
)$
N:
)
N:
)
N:
73
N:
80  5    5 5    
83           
$PP

8P       
80  5    5 5    
83           
$PP

8P       
80  5    5 5    
83           
$PP

8P       
80  5    5 5    
83           
$PP

8P       
80  5    5 5    
83           
$PP

8P       
80           
83           
$PP     7$
8P       
80
          
83
          
$PP
7$
8P
      
80
          
83
          
$PP
    7$
8P
      
80
          
83
          
$PP


8P
UHJ UHJ UHJ UHJ UHJ UHJ UHJ
80
          
83
          
$PP


8P
UHJ UHJ UHJ UHJ UHJ UHJ UHJ
3D3UHVVLRQHGLDOODFFLDPHQWR$QVFKOXVVGUXFN6X
SS
O
\
S
UHVVXUH3UHVVLRQGHUDFFRUGHPHQW3UHVVLyQGHFRQH[LyQ$DQVOXLWGUXFN
808
J
HOOR0$;'VH0$;0$;QR]]OH%XVH0$;%R
T
XLOOD0È;6
S
URHLHU0$
;
8P8
J
HOOR0,1'VH0,10,1QR]]OH%XVH0,1%R
T
XLOOD0,16
S
URHLHU0,
1
833LORWD=QGIODPPH3LORW9HLOOHXVH
J
D]3LORWR:DDNYODP
$$
S
HUWXUD$HUHDWRUHgIIQHQ/XIWULQ
J
$HUDWRU2
S
HQLQ
J
2XYHUWXUH$pUDWHXU$EHUWXUDGHODLUHDGRU2
S
HQLQ
J
EHOXFKWHU
)
$
)XRFKRD
S
HUWR2IIHQH.RFKVWHOOHQ2
S
HQEXUQHU)HX[YLIV)XH
J
RDELHUWR2
S
HQEUDQGHU
))RUQR%DFNRIHQ2YHQ)RXU+RUQRV2YHQ
737XWWD
S
LDVWUD*OK
S
ODWWH&RRNLQ
J
KRW
S
ODWH3OD
T
XHFRX
S
GHIHX3ODFDVUDGLDQWHV*ORHL
S
ODDWKDDUG
UH
5H
J
RODWR(LQ
J
HVWHOOW5H
J
XODWHG5p
J
LH5H
J
XODGR*HUH
J
HOG
7$6HQ]D$HUHDWRUH2KQH=XOXIWUH
J
OHU:LWKRXW$LU5H
J
XODWRU6DQVDpUDWHXU6LQUH
J
XODGRUGHDLUH=RQGHUEHOXFKWHU
&RQ$HUHDWRUH0LW=XOXIWUH
J
OHU:LWK$LU5H
J
XODWRU$YHFDpUDWHXU&RQUH
J
XODGRUGHDLUH0HWEHOXFKWH
U
33LDVWUDULVFDOGDQWH:lUP
S
ODWWH:DUPLQ
J
S
ODWH3OD
T
XHFKDXIIDQWH3ODFDGHFDOHQWDPLHQWR6WUDDO
S
ODWHQ
 
3DHVH/DQG
&RXQWU\3D\V3DtV
*DV*D] 3DPEDU


7
$7%(%*&+&='(
'.(((6),)5*%
*5+5,(,7/7/8
/9123/37526(
6,6.75
*
**


'(
*
+8
*
* 

+8
* 
1/
6(
*
,7&+6('.
*
%(%*&<&='.((
(6),)5*%*5+5
+8,(,7/7/8/9
071/1237526(
6,6.75
8JHOOLHUHJROD]LRQL'VHQXQG(LQVWHOOXQJHQ1R]]OHVDQGVHWWLQJV
%XVHVHWOHVSDUDPqWUHV%RTXLOODV\ORVDMXVWHV1R]]OHVHQLQVWHOOLQJHQ
$7&+'(+8
** 
3/
** 
**

TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
Suuttimet ja asetukset - Dysor och inställningar - Nozzles and settings
Maa - Land - Country
Kaasu -
Gas
Pääpolttimen suutin - Huvudbrännarens dys - Main Burner Nozzle
Minimiliekin suutin - Minimilågans dys - Minimum Nozzle
Sytytyspolttimen suutin - Tändbrännarens dys - Pilot Burner Nozzle
Ensiöilman rako - Primärluftens avstånd - Aerator opening
Kaasun liitäntäpaine - Gastryck - Supply pressure
Säädetty - Innställt - Regulated
Ilman ilmasäätöä - Utan luftregulator - Without air regulator
Ilmasäätimellä - Med luftregulator - With regulator
Lämpölevy - Värmeplatta - Warming plate
Tasoliesi - Häll - Cooking hot plate
Uuni - Ugn - Oven
Avopoltin - Öppen brännare - Open burner
7.6.2011 METOS 700 Sähkö-/kaasuliedet, tasokaasuliedet - El-/gasspis, spis med hel häll - Ranges, Gas solid top
20
17
1RP
1HHQ
1RUP
1RUPDO
0LQ 0D[
/83/ ,( * 
12 ,+ *   
1/ ,/ *   
/8 , **   
121/&<07 ,%3 **   
3/ ,%3 **   
**   
**   
*   
*   
**   
*   
**   
*   
**   
*   
**   
*   
*   
**   
*   
*   
**   
*   
**   
* 
* 
*   
**   
* 
*   
* 
$7&+
+8
+8
,,D+,7&+
,,,DE+%36(
,,,D+%3'.
*DV
*D]
3UHVVLRQHGLDOODFFLDPHQWR
$QVFKOXVVGUXFN
6XSSO\SUHVVXUH
3UHVVLRQGHUDFFRUGHPHQW
3UHVVLyQ
GHFRQH[LyQ
$DQVOXLWGUXFN
PEDU
(6*%*5,(,7376.
),%*((/9/7&=6,75+552
3DHVH/DQG&RXQWU\3D\V3DtV
'(
%()5
&DWHJRULD
.DWHJRULH
&DWHJRU\
&DWpJRULH
&DWHJRUtD
&DWHJRULH
7
,,+%3
,,+6%3
,,+6%3
,,(
,,(//%3
,,+
,,+%3

&DWHJRULHDSUHVVLRQL.DWHJRULHQH'UXFN&DWHJRULHVDQGSUH
VVXUHV
&DWpJRULHVHWSUHVVLRQV/DV
FDWHJRUtDV\ODVSUHVLRQHV&DWHJRULHsQHQGUXN
1RP
1HHQ
1RUP
1RUPDO
0LQ 0D[
/83/ ,( * 
12 ,+ *   
1/ ,/ *   
/8 , **   
121/&<07 ,%3 **   
3/ ,%3 **   
**   
**   
*   
*   
**   
*   
**   
*   
**   
*   
**   
*   
*   
**   
*   
*   
**   
*   
**   
* 
* 
*   
**   
* 
*   
* 
$7&+
+8
+8
,,D+,7&+
,,,DE+%36(
,,,D+%3'.
*DV
*D]
3UHVVLRQHGLDOODFFLDPHQWR
$QVFKOXVVGUXFN
6XSSO\SUHVVXUH
3UHVVLRQGHUDFFRUGHPHQW
3UHVVLyQ
GHFRQH[LyQ
$DQVOXLWGUXFN
PEDU
(6*%*5,(,7376.
),%*((/9/7&=6,75+552
3DHVH/DQG&RXQWU\3D\V3DtV
'(
%()5
&DWHJRULD
.DWHJRULH
&DWHJRU\
&DWpJRULH
&DWHJRUtD
&DWHJRULH
7
,,+%3
,,+6%3
,,+6%3
,,(
,,(//%3
,,+
,,+%3

&DWHJRULHDSUHVVLRQL.DWHJRULHQH'UXFN&DWHJRULHVDQGSUH
VVXUHV
&DWpJRULHVHWSUHVVLRQV/DV
FDWHJRUtDV\ODVSUHVLRQHV&DWHJRULHsQHQGUXN
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
Maa - Land - Country
Kategoriat ja paineet - Kategorier och anslutningstryck - Categories and pressures
Kategoria
Kategori
Category
Kaasu -
Gas
Kaasun liitäntäpaine
Gasens anslutningstryck
Supply pressure
Norm.
1 / 1