Metos 900 Series Bruksanvisningar

varumärke
Metos
Modell
900 Series
Typ
Bruksanvisningar
700 - 900 Ravintolalaitesarja - Restaurangserie - Series
DOC.NO CR0733560
SÄHKÖ-/KAASUPARILA -
EL-/GASSTEKHÄLL - ELECTRIC/GAS FRY TOP
Asennus- ja käyttöohjeet
7.6.2011 / EDITION 001
Alkuperäisten ohjeiden käännös
Tyyppi/typ/type: 7210TFTG, 7210TFTGR, 7210TFTTGC, 7210TFTE, 7210TFTER, 7210TFTEC
7410TFTG, 7410TFTG1/3R, 7410TFTGR, 7410TFTE, 7410TFTER, 7410TFTE1/3R
4228052, 4228054, 4228056, 4228058, 4228069, 4228062, 4228064, 4228066, 4228068, 4228070, 4228072, 4228074
Översättning av tillverkarens manual
Installations- och användningsanvisningar
Installation and Operation Manual
SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLLSFÖRTECKNING - TABLE OF CONTENTS
TEKNISET TIEDOT - TEKNISK INFORMATION - TECHNICAL INFORMATION ............................................. 4
SUOMI ............................................................................................................................................................ 21
SVENSKA ........................................................................................................................................................ 29
ENGLISH ......................................................................................................................................................... 37
7.6.2011 METOS 700 Sähkö-/kaasupaistinpannut - El/gasstekbord - Electric/gas brat pans
4
Asennuskuva - installationsbild - Installation diagram
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
G: Kaasuliitäntä / Gasanslutning / Gas connection
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1G 1/2 (DK)
Mittayksikkö / måttenhet / dimensions: cm
73/10 FT.G ...72/10 FT.G ...
74/10 FT.G ...
42,5
73
45
4811
73/10 TFT.G ...72/10 TFT.G ...
74/10 TFT.G ...
73/10 FT.G ...72/10 FT.G ...
74/10 FT.G ...
42,5
73
45
4811
73/10 TFT.G ...72/10 TFT.G ...
74/10 TFT.G ...
7.6.2011METOS 700 Sähkö-/kaasupaistinpannut - El/gasstekbord - Electric/gas brat pans
5
Asennuskuva - installationsbild - Installation diagram
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
E: Liitosjohdon vedonpoistaja - Elkabelns dragavlastare /
Electric cable stress relief
Mittayksikkö / måttenhet / dimensions: cm
73/10 FTE ...72/10 FTE ...
74/10 FTE ...
73
58,5
3
45
3
4811
73/10 TFTE ...72/10 TFTE ...
74/10 TFTE ...
73/10 FTE ...72/10 FTE ...
74/10 FTE ...
73
58,5
3
45
3
4811
73/10 TFTE ...72/10 TFTE ...
74/10 TFTE ...
7.6.2011 METOS 700 Sähkö-/kaasupaistinpannut - El/gasstekbord - Electric/gas brat pans
6
Asennuskuva - installationsbild - Installation diagram
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
93/10 FT.G ...92/10 FT.G ...
94/10 FT.G ...
45
93/10 TFT.G ...92/10 TFT.G ...
94/10 .FTT ...
94/10 TFT.G ...
93/10 FT.G ...92/10 FT.G ...
94/10 FT.G ...
45
93/10 TFT.G ...92/10 TFT.G ...
94/10 .FTT ...
94/10 TFT.G ...
G: Kaasuliitäntä / Gasanslutning / Gas connection
EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1G 1/2 (DK)
Mittayksikkö / måttenhet / dimensions: cm
7.6.2011METOS 700 Sähkö-/kaasupaistinpannut - El/gasstekbord - Electric/gas brat pans
7
Asennuskuva - installationsbild - Installation diagram
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
93/10 FTE ...92/10 FTE ...
94/10 FTE ...
45
93/10 TFTE ...92/10 TFTE ...
94/10 TFTE ...
93/10 FTE ...92/10 FTE ...
94/10 FTE ...
45
93/10 TFTE ...92/10 TFTE ...
94/10 TFTE ...
E: Liitosjohdon vedonpoistaja - Elkabelns dragavlastare /
Electric cable stress relief
Mittayksikkö / måttenhet / dimensions: cm
7.6.2011 METOS 700 Sähkö-/kaasupaistinpannut - El/gasstekbord - Electric/gas brat pans
8
Laitteiden kiinnittäminen toisiinsa - Ihopkoppling av enheter - Combining Appliances
7.6.2011METOS 700 Sähkö-/kaasupaistinpannut - El/gasstekbord - Electric/gas brat pans
9
PP
PP
Um
A
UM
V
UP
R
PP
PP
Um
A
UM
V
UP
R
7.6.2011 METOS 700 Sähkö-/kaasupaistinpannut - El/gasstekbord - Electric/gas brat pans
10
0)7* 0)77*
0)7* 0)77*
)7*
)7*5
7)7*
7)7*5
)77*
)77*5
)77*&
)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*&
7)77*&5
)7*
)7*5
)7*5
7)7*
7)7*5
7)7*5
)77*
)77*5
)77*5
)77*&
)77*&5
)77*&5
7)77*&
7)77*&5
7)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*5
80    
83    
$PP   
8P  UHJ
80
   
83
   
$PP
 
8P
 UHJ
80
   
83
   
$PP
  
8P
 UHJ
80
   
83
   
$PP
  
8P
 UHJ
80
   
83
   
$PP
 
8P
 UHJ
80    
83    
$PP    
8P  
80
   
83
   
$PP
   
8P
 
80
   
83
   
$PP
   
8P
 
808JHOOR0$;'VH0$;0$;QR]]OH%XVH0$;%RTXLOOD0È;6SURHLHU0$;
8P8JHOOR0,1'VH0,10,1QR]]OH%XVH0,1%RTXLOOD0,16SURHLHU0,1
833LORWD=QGEUHQQHU3LORW9HLOOHXVHJD]3LORWR:DDNYODP
$$SHUWXUD$HUHDWRUHgIIQHQ/XIWULQJ$HUDWRU2SHQLQJ2XYHUWXUH$pUDWHXU$EHUWXUDGHODLUHDGRU2SHQLQJEHOXFKWHU
0)7*
)7*
)7*5
)7*5
7)7*
7)7*5
7)7*5
)77*
)77*5
)77*5
)77*&
)77*&5
)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*5
7)77*&
7)77*&5
7)77*&5
$7&+'(+8 ** 


3/ ** 


+8 * 
3D3UHVVLRQHGLDOODFFLDPHQWR$QVFKOXVVGUXFN6XSSO\SUHVVXUH
3UHVVLRQGHUDFFRUGHPHQW3UHVVLyQGHFRQH[LyQ$DQVOXLWGUXFN
'( *
+8 *
%(%*&<&='.((
(6),)5*%*5+5
+8,(,7/7/8/9
071/1237526(
6,6.75
**

1/ *
7
$7%(%*&+&='(
'.(((6),)5*%
*5+5,(,7/7/8
/9123/37526(
6,6.75
*
**


8JHOOLHUHJROD]LRQL'VHQXQG(LQVWHOOXQJHQ1R]]OHVDQGVHWWLQJV
%XVHVHWOHVSDUDPqWUHV%RTXLOODV\ORVDMXVWHV1R]]OHVHQLQVWHOOLQJHQ
3DPEDU*DV*D]
3DHVH/DQG
&RXQWU\3D\V3DtV
0)77*
0)7* 0)77*
0)7* 0)77*
)7*
)7*5
7)7*
7)7*5
)77*
)77*5
)77*&
)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*&
7)77*&5
)7*
)7*5
)7*5
7)7*
7)7*5
7)7*5
)77*
)77*5
)77*5
)77*&
)77*&5
)77*&5
7)77*&
7)77*&5
7)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*5
80    
83    
$PP   
8P  UHJ
80
   
83
   
$PP
 
8P
 UHJ
80
   
83
   
$PP
  
8P
 UHJ
80
   
83
   
$PP
  
8P
 UHJ
80
   
83
   
$PP
 
8P
 UHJ
80    
83    
$PP    
8P  
80
   
83
   
$PP
   
8P
 
80
   
83
   
$PP
   
8P
 
808JHOOR0$;'VH0$;0$;QR]]OH%XVH0$;%RTXLOOD0È;6SURHLHU0$;
8P8JHOOR0,1'VH0,10,1QR]]OH%XVH0,1%RTXLOOD0,16SURHLHU0,1
833LORWD=QGEUHQQHU3LORW9HLOOHXVHJD]3LORWR:DDNYODP
$$SHUWXUD$HUHDWRUHgIIQHQ/XIWULQJ$HUDWRU2SHQLQJ2XYHUWXUH$pUDWHXU$EHUWXUDGHODLUHDGRU2SHQLQJEHOXFKWHU
0)7*
)7*
)7*5
)7*5
7)7*
7)7*5
7)7*5
)77*
)77*5
)77*5
)77*&
)77*&5
)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*5
7)77*&
7)77*&5
7)77*&5
$7&+'(+8 ** 


3/ ** 


+8 * 
3D3UHVVLRQHGLDOODFFLDPHQWR$QVFKOXVVGUXFN6XSSO\SUHVVXUH
3UHVVLRQGHUDFFRUGHPHQW3UHVVLyQGHFRQH[LyQ$DQVOXLWGUXFN
'( *
+8 *
%(%*&<&='.((
(6),)5*%*5+5
+8,(,7/7/8/9
071/1237526(
6,6.75
**

1/ *
7
$7%(%*&+&='(
'.(((6),)5*%
*5+5,(,7/7/8
/9123/37526(
6,6.75
*
**


8JHOOLHUHJROD]LRQL'VHQXQG(LQVWHOOXQJHQ1R]]OHVDQGVHWWLQJV
%XVHVHWOHVSDUDPqWUHV%RTXLOODV\ORVDMXVWHV1R]]OHVHQLQVWHOOLQJHQ
3DPEDU*DV*D]
3DHVH/DQG
&RXQWU\3D\V3DtV
0)77*
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
Suuttimet ja asetukset - Dysor och inställningar - Nozzles and settings
Maa - Land - Country
Kaasu -
Gas
Pääpolttimen suutin - Huvudbrännarens dys - Main Burner Nozzle
Minimiliekin suutin - Minimilågans dys - Minimum Nozzle
Sytytyspolttimen suutin - Tändbrännarens dys - Pilot Burner Nozzle
Ensiöilman rako - Primärluftens avstånd - Aerator opening
Kaasun liitäntäpaine - Gastryck - Supply pressure
7.6.2011METOS 700 Sähkö-/kaasupaistinpannut - El/gasstekbord - Electric/gas brat pans
11
0)7* 0)77*
0)7* 0)77*
)7*
)7*5
7)7*
7)7*5
)77*
)77*5
)77*&
)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*&
7)77*&5
)7*
)7*5
)7*5
7)7*
7)7*5
7)7*5
)77*
)77*5
)77*5
)77*&
)77*&5
)77*&5
7)77*&
7)77*&5
7)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*5
80
   
83
   
$
PP
  
8P
 UH
J
80
   
83
   
$
PP

8P
 UH
J
80
   
83
   
$
PP
  
8P
 UH
J
80
   
83
   
$
PP
 
8P
 UH
J
80
   
83
   
$
PP

8P
 UH
J
80
   
83
   
$
PP
   
8P
 
80
   
83
   
$
PP
   
8P
 
80
   
83
   
$
PP
   
8P
 
80
 
83

$
PP

8P

80
 
83

$
PP

8P

808JHOOR0$;'VH0$;0$;QR]]OH%XVH0$;%RTXLOOD0È;6SURHLHU0$;
8P8JHOOR0,1'VH0,10,1QR]]OH%XVH0,1%RTXLOOD0,16SURHLHU0,1
833LORWD=QGEUHQQHU3LORW9HLOOHXVHJD]3LORWR:DDNYODP
$$SHUWXUD$HUHDWRUHgIIQHQ/XIWULQJ$HUDWRU2SHQLQJ2XYHUWXUH$pUDWHXU$EHUWXUDGHODLUHDGRU2SHQLQJEHOXFKWHU
0)7* 0)77*
)7*
)7*5
)7*5
7)7*
7)7*5
7)7*5
)77*
)77*5
)77*5
)77*&
)77*&5
)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*5
7)77*&
7)77*&5
7)77*&5
7
$7%(%*&+&='('.
(((6),)5*%*5+5
,(,7/7/8/9123/
37526(6,6.75
*
**


3DHVH/DQG
&RXQWU\3D\V3DtV
*DV*D] 3DPEDU
3D3UHVVLRQHGLDOODFFLDPHQWR$QVFKOXVVGUXFN6XSSO\SUHVVXUH
3UHVVLRQGHUDFFRUGHPHQW3UHVVLyQGHFRQH[LyQ$DQVOXLWGUXFN
'( *
+8 *
%(%*&<&='.(((6
),)5*%*5+5+8,(
,7/7/8/9071/12
37526(6,6.75
**

1/ * 

+8 * 


3/ ** 
6( *
8JHOOLHUHJROD]LRQL'VHQXQG(LQVWHOOXQJHQ1R]]OHVDQGVHWWLQJV
%XVHVHWOHVSDUDPqWUHV%RTXLOODV\ORVDMXVWHV1R]]OHVHQLQVWHOOLQJHQ
$7&+'(+8 ** 
,7&+6('. *
0)7* 0)77*
0)7* 0)77*
)7*
)7*5
7)7*
7)7*5
)77*
)77*5
)77*&
)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*&
7)77*&5
)7*
)7*5
)7*5
7)7*
7)7*5
7)7*5
)77*
)77*5
)77*5
)77*&
)77*&5
)77*&5
7)77*&
7)77*&5
7)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*5
80
   
83
   
$
PP
  
8P
 UH
J
80
   
83
   
$
PP

8P
 UH
J
80
   
83
   
$
PP
  
8P
 UH
J
80
   
83
   
$
PP
 
8P
 UH
J
80
   
83
   
$
PP

8P
 UH
J
80
   
83
   
$
PP
   
8P
 
80
   
83
   
$
PP
   
8P
 
80
   
83
   
$
PP
   
8P
 
80
 
83

$
PP

8P

80
 
83

$
PP

8P

808JHOOR0$;'VH0$;0$;QR]]OH%XVH0$;%RTXLOOD0È;6SURHLHU0$;
8P8JHOOR0,1'VH0,10,1QR]]OH%XVH0,1%RTXLOOD0,16SURHLHU0,1
833LORWD=QGEUHQQHU3LORW9HLOOHXVHJD]3LORWR:DDNYODP
$$SHUWXUD$HUHDWRUHgIIQHQ/XIWULQJ$HUDWRU2SHQLQJ2XYHUWXUH$pUDWHXU$EHUWXUDGHODLUHDGRU2SHQLQJEHOXFKWHU
0)7* 0)77*
)7*
)7*5
)7*5
7)7*
7)7*5
7)7*5
)77*
)77*5
)77*5
)77*&
)77*&5
)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*5
7)77*&
7)77*&5
7)77*&5
7
$7%(%*&+&='('.
(((6),)5*%*5+5
,(,7/7/8/9123/
37526(6,6.75
*
**


3DHVH/DQG
&RXQWU\3D\V3DtV
*DV*D] 3DPEDU
3D3UHVVLRQHGLDOODFFLDPHQWR$QVFKOXVVGUXFN6XSSO\SUHVVXUH
3UHVVLRQGHUDFFRUGHPHQW3UHVVLyQGHFRQH[LyQ$DQVOXLWGUXFN
'( *
+8 *
%(%*&<&='.(((6
),)5*%*5+5+8,(
,7/7/8/9071/12
37526(6,6.75
**

1/ * 

+8 * 


3/ ** 
6( *
8JHOOLHUHJROD]LRQL'VHQXQG(LQVWHOOXQJHQ1R]]OHVDQGVHWWLQJV
%XVHVHWOHVSDUDPqWUHV%RTXLOODV\ORVDMXVWHV1R]]OHVHQLQVWHOOLQJHQ
$7&+'(+8 ** 
,7&+6('. *
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
Suuttimet ja asetukset - Dysor och inställningar - Nozzles and settings
Maa - Land - Country
Kaasu -
Gas
7.6.2011 METOS 700 Sähkö-/kaasupaistinpannut - El/gasstekbord - Electric/gas brat pans
12
1RP
1HHQ
1RUP
1RUPDO
0LQ 0D[
/83/ ,( *   
12 ,+ *   
1/ ,/ *   
/8 , **   
121/&<07 ,%3 **   
3/ ,%3 **   
**   
**   
*   
*   
**   
*   
**   
*   
**   
*   
**   
*   
* 
**   
*   
* 
**   
7
3DHVH/DQG&RXQWU\3D\V3DtV
&DWHJRULD
.DWHJRULH
&DWHJRU\
&DWpJRULH
&DWHJRUtD
&DWHJRULH
*DV
*D]
3UHVVLRQHGLDOODFFLDPHQWR
$QVFKOXVVGUXFN
6XSSO\SUHVVXUH
3UHVVLRQGHUDFFRUGHPHQW
3UHVVLyQGHFRQH[LyQ
$DQVOXLWGUXFN
PEDU
0)7*0)7*
&DWHJRULHDSUHVVLRQL.DWHJRULHQH'UXFN&DWHJRULHVDQGSUHVVXUHV&DWpJRULHVHWSUHVVLRQV/DV
FDWHJRUtDV\ODVSUHVLRQHV&DWHJRULHsQHQGUXN
'( ,,(//%3
,,+(6*%*5,(,7376.
,,(%()5
+8 ,,+6%3
,,+%3
'.),6(%*((/9/7&=6,75
+552
,,+%3$7&+
,,+6%3+8
1RP
1HHQ
1RUP
1RUPDO
0LQ 0D[
/83/ ,( *   
12 ,+ *   
1/ ,/ *   
/8 , **   
121/&<07 ,%3 **   
3/ ,%3 **   
**   
**   
*   
*   
**   
*   
**   
*   
**   
*   
**   
*   
* 
**   
*   
* 
**   
7
3DHVH/DQG&RXQWU\3D\V3DtV
&DWHJRULD
.DWHJRULH
&DWHJRU\
&DWpJRULH
&DWHJRUtD
&DWHJRULH
*DV
*D]
3UHVVLRQHGLDOODFFLDPHQWR
$QVFKOXVVGUXFN
6XSSO\SUHVVXUH
3UHVVLRQGHUDFFRUGHPHQW
3UHVVLyQGHFRQH[LyQ
$DQVOXLWGUXFN
PEDU
0)7*0)7*
&DWHJRULHDSUHVVLRQL.DWHJRULHQH'UXFN&DWHJRULHVDQGSUHVVXUHV&DWpJRULHVHWSUHVVLRQV/DV
FDWHJRUtDV\ODVSUHVLRQHV&DWHJRULHsQHQGUXN
'( ,,(//%3
,,+(6*%*5,(,7376.
,,(%()5
+8 ,,+6%3
,,+%3
'.),6(%*((/9/7&=6,75
+552
,,+%3$7&+
,,+6%3+8
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
Maa - Land - Country
Kategoriat ja paineet - Kategorier och anslutningstryck - Categories and pressures
Kategoria
Kategori
Category
Kaasu -
Gas
Kaasun liitäntäpaine
Gasens anslutningstryck
Supply pressure
Norm.
7.6.2011METOS 700 Sähkö-/kaasupaistinpannut - El/gasstekbord - Electric/gas brat pans
13
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
1RP
1HHQ
1RUP
1RUPDO
0LQ 0D[
/83/ ,( * 
12 ,+ *   
1/ ,/ *   
/8 , **   
121/&<07 ,%3 **   
3/ ,%3 **   
**   
**   
*   
*   
**   
*   
**   
*   
**   
*   
**   
*   
*   
**   
*   
*   
**   
* 
**   
* 
* 
* 
**   
* 
* 
* 
$7&+
+8
+8
,,D+,7&+
,,,DE+%36(
,,,D+%3'.
*DV
*D]
3UHVVLRQHGLDOODFFLDPHQWR
$QVFKOXVVGUXFN
6XSSO\SUHVVXUH
3UHVVLRQGHUDFFRUGHPHQW
3UHVVLyQGHFRQH[LyQ
$DQVOXLWGUXFN
PEDU
(6*%*5,(,7376.
),%*((/9/7&=6,75+552
3DHVH/DQG&RXQWU\3D\V3DtV
'(
%()5
&DWHJRULD
.DWHJRULH
&DWHJRU\
&DWpJRULH
&DWHJRUtD
&DWHJRULH
7
,,+%3
,,+6%3
,,+6%3
,,(
,,(//%3
,,+
,,+%3
0)77*
&DWHJRULHDSUHVVLRQL.DWHJRULHQH'UXFN&DWHJRULHVDQGSUHVVXUHV&DWpJRULHVHWSUHVVLRQV/DV
FDWHJRUtDV\ODVSUHVLRQHV&DWHJRULHsQHQGUXN
1RP
1HHQ
1RUP
1RUPDO
0LQ 0D[
/83/ ,( * 
12 ,+ *   
1/ ,/ *   
/8 , **   
121/&<07 ,%3 **   
3/ ,%3 **   
**   
**   
*   
*   
**   
*   
**   
*   
**   
*   
**   
*   
*   
**   
*   
*   
**   
* 
**   
* 
* 
* 
**   
* 
* 
* 
$7&+
+8
+8
,,D+,7&+
,,,DE+%36(
,,,D+%3'.
*DV
*D]
3UHVVLRQHGLDOODFFLDPHQWR
$QVFKOXVVGUXFN
6XSSO\SUHVVXUH
3UHVVLRQGHUDFFRUGHPHQW
3UHVVLyQGHFRQH[LyQ
$DQVOXLWGUXFN
PEDU
(6*%*5,(,7376.
),%*((/9/7&=6,75+552
3DHVH/DQG&RXQWU\3D\V3DtV
'(
%()5
&DWHJRULD
.DWHJRULH
&DWHJRU\
&DWpJRULH
&DWHJRUtD
&DWHJRULH
7
,,+%3
,,+6%3
,,+6%3
,,(
,,(//%3
,,+
,,+%3
0)77*
&DWHJRULHDSUHVVLRQL.DWHJRULHQH'UXFN&DWHJRULHVDQGSUHVVXUHV&DWpJRULHVHWSUHVVLRQV/DV
FDWHJRUtDV\ODVSUHVLRQHV&DWHJRULHsQHQGUXN
Maa - Land - Country
Kategoriat ja paineet - Kategorier och anslutningstryck - Categories and pressures
Kategoria
Kategori
Category
Kaasu -
Gas
Kaasun liitäntäpaine
Gasens anslutningstryck
Supply pressure
7.6.2011 METOS 700 Sähkö-/kaasupaistinpannut - El/gasstekbord - Electric/gas brat pans
14
* * * * * * * * * *
PP N: N: PK PK PK PK PK PK PK NJK NJK NJK
)7*
)7*5
7)7*
7)7*5
         
)7*
)7*5
)7*5
7)7*
7)7*5
7)7*5
          
)77*
)77*5
)77*&
)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*&
7)77*&5
          
)77*
)77*5
)77*5
)77*&
)77*&5
)77*&5
7)77*&
7)77*&5
7)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*5
          
0)7*         
0)7*          
0)77*          
0)77*          
7
&RQVXPRJDVFRPSOHVVLYR*DVDPWJDVYHUEUDXFK7RWDODJDVFRQVXPSWLRQ
&RQVRPPDWLRQWRWDOHGHJD]&RQVXPRWRWUDOGHJDV7RWDDOJDVYHUEUXLN
0RGHOOL
0RGHOOH
0RGHOV
0RGqOHV
0RGHORV
0RGHOOHQ
4Q
4Q
*
/DUJKH]]D
%UHLWH
:LGWK
/DUJHXU
$QFKXUD
%UHHGWH
'DWLWHFQLFLDSSDUHFFKLDWXUHJDV7HFKQLVFKH'DWHQJDVJHUlWH7HFKQLFDOGDWDRIJDVDSSOLDQFHV
&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVGHVDSSDUHLOVjJD]'DWRVWpFQLFRVGHORVHTXLSRVGHJDV7HFKQLVFKHJHJHYHQVJDVDSSDUDWHQ
* * * * * * * * * *
PP N: N: PK PK PK PK PK PK PK NJK NJK NJK
)7*
)7*5
7)7*
7)7*5
         
)7*
)7*5
)7*5
7)7*
7)7*5
7)7*5
          
)77*
)77*5
)77*&
)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*&
7)77*&5
          
)77*
)77*5
)77*5
)77*&
)77*&5
)77*&5
7)77*&
7)77*&5
7)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*5
          
0)7*         
0)7*          
0)77*          
0)77*          
7
&RQVXPRJDVFRPSOHVVLYR*DVDPWJDVYHUEUDXFK7RWDODJDVFRQVXPSWLRQ
&RQVRPPDWLRQWRWDOHGHJD]&RQVXPRWRWUDOGHJDV7RWDDOJDVYHUEUXLN
0RGHOOL
0RGHOOH
0RGHOV
0RGqOHV
0RGHORV
0RGHOOHQ
4Q
4Q
*
/DUJKH]]D
%UHLWH
:LGWK
/DUJHXU
$QFKXUD
%UHHGWH
'DWLWHFQLFLDSSDUHFFKLDWXUHJDV7HFKQLVFKH'DWHQJDVJHUlWH7HFKQLFDOGDWDRIJDVDSSOLDQFHV
&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVGHVDSSDUHLOVjJD]'DWRVWpFQLFRVGHORVHTXLSRVGHJDV7HFKQLVFKHJHJHYHQVJDVDSSDUDWHQ
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
Kaasulaitteiden tekniset tiedot - Tekniska data för gasenheter - Technical data of gas appliances
Kaasun kokonaiskulutus - Total gasförbrukning - Total gas consumption
Leveys
Bredd
Width
Malli
Modell
Model
7.6.2011METOS 700 Sähkö-/kaasupaistinpannut - El/gasstekbord - Electric/gas brat pans
15
* * * * * * * * * *
PP N: N: PK PK PK PK PK PK PK NJK NJK NJK
)7*
)7*5
)7*5
7)7*
7)7*5
7)7*5
          
0)7*          
)77*
)77*5
)77*5
)77*&
)77*&5
)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*5
7)77*&
7)77*&5
7)77*&5
          
0)77*          
7
&RQVXPRJDVFRPSOHVVLYR*DVDPWJDVYHUEUDXFK7RWDODJDVFRQVXPSWLRQ
&RQVRPPDWLRQWRWDOHGHJD]&RQVXPRWRWUDOGHJDV7RWDDOJDVYHUEUXLN
0RGHOOL
0RGHOOH
0RGHOV
0RGqOHV
0RGHORV
0RGHOOHQ
4Q
4Q
*
/DUJKH]]D
%UHLWH
:LGWK
/DUJHXU
$QFKXUD
%UHHGWH
'DWLWHFQLFLDSSDUHFFKLDWXUHJDV7HFKQLVFKH'DWHQJDVJHUlWH7HFKQLFDOGDWDRIJDVDSSOLDQFHV
&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVGHVDSSDUHLOVjJD]'DWRVWpFQLFRVGHORVHTXLSRVGHJDV7HFKQLVFKHJHJHYHQVJDVDSSDUDWHQ
* * * * * * * * * *
PP N: N: PK PK PK PK PK PK PK NJK NJK NJK
)7*
)7*5
)7*5
7)7*
7)7*5
7)7*5
          
0)7*          
)77*
)77*5
)77*5
)77*&
)77*&5
)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*5
7)77*&
7)77*&5
7)77*&5
          
0)77*          
7
&RQVXPRJDVFRPSOHVVLYR*DVDPWJDVYHUEUDXFK7RWDODJDVFRQVXPSWLRQ
&RQVRPPDWLRQWRWDOHGHJD]&RQVXPRWRWUDOGHJDV7RWDDOJDVYHUEUXLN
0RGHOOL
0RGHOOH
0RGHOV
0RGqOHV
0RGHORV
0RGHOOHQ
4Q
4Q
*
/DUJKH]]D
%UHLWH
:LGWK
/DUJHXU
$QFKXUD
%UHHGWH
'DWLWHFQLFLDSSDUHFFKLDWXUHJDV7HFKQLVFKH'DWHQJDVJHUlWH7HFKQLFDOGDWDRIJDVDSSOLDQFHV
&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVGHVDSSDUHLOVjJD]'DWRVWpFQLFRVGHORVHTXLSRVGHJDV7HFKQLVFKHJHJHYHQVJDVDSSDUDWHQ
Kaasulaitteiden tekniset tiedot - Tekniska data för gasenheter - Technical data of gas appliances
Kaasun kokonaiskulutus - Total gasförbrukning - Total gas consumption
Leveys
Bredd
Width
Malli
Modell
Model
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
7.6.2011 METOS 700 Sähkö-/kaasupaistinpannut - El/gasstekbord - Electric/gas brat pans
16
* * * * * * * * * *
PP N: N: PK PK PK PK PK PK PK NJK NJK NJK
)7*
)7*5
7)7*
7)7*5
         
)7*
)7*5
)7*5
7)7*
7)7*5
7)7*5
          
)77*
)77*5
)77*&
)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*&
7)77*&5
           
)77*
)77*5
)77*5
)77*&
)77*&5
)77*&5
7)77*&
7)77*&5
7)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*5
            
0)7*         
0)7*          
0)77*           
0)77* 
7
&RQVXPRJDVFRPSOHVVLYR*DVDPWJDVYHUEUDXFK7RWDODJDVFRQVXPSWLRQ
&RQVRPPDWLRQWRWDOHGHJD]&RQVXPRWRWUDOGHJDV7RWDDOJDVYHUEUXLN
0RGHOOL
0RGHOOH
0RGHOV
0RGqOHV
0RGHORV
0RGHOOHQ
4Q
4Q
*
/DUJKH]]D
%UHLWH
:LGWK
/DUJHXU
$QFKXUD
%UHHGWH
'DWLWHFQLFLDSSDUHFFKLDWXUHJDV7HFKQLVFKH'DWHQJDVJHUlWH7HFKQLFDOGDWDRIJDVDSSOLDQFHV
&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVGHVDSSDUHLOVjJD]'DWRVWpFQLFRVGHORVHTXLSRVGHJDV7HFKQLVFKHJHJHYHQVJDVDSSDUDWHQ
* * * * * * * * * *
PP N: N: PK PK PK PK PK PK PK NJK NJK NJK
)7*
)7*5
7)7*
7)7*5
         
)7*
)7*5
)7*5
7)7*
7)7*5
7)7*5
          
)77*
)77*5
)77*&
)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*&
7)77*&5
           
)77*
)77*5
)77*5
)77*&
)77*&5
)77*&5
7)77*&
7)77*&5
7)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*5
            
0)7*         
0)7*          
0)77*           
0)77* 
7
&RQVXPRJDVFRPSOHVVLYR*DVDPWJDVYHUEUDXFK7RWDODJDVFRQVXPSWLRQ
&RQVRPPDWLRQWRWDOHGHJD]&RQVXPRWRWUDOGHJDV7RWDDOJDVYHUEUXLN
0RGHOOL
0RGHOOH
0RGHOV
0RGqOHV
0RGHORV
0RGHOOHQ
4Q
4Q
*
/DUJKH]]D
%UHLWH
:LGWK
/DUJHXU
$QFKXUD
%UHHGWH
'DWLWHFQLFLDSSDUHFFKLDWXUHJDV7HFKQLVFKH'DWHQJDVJHUlWH7HFKQLFDOGDWDRIJDVDSSOLDQFHV
&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVGHVDSSDUHLOVjJD]'DWRVWpFQLFRVGHORVHTXLSRVGHJDV7HFKQLVFKHJHJHYHQVJDVDSSDUDWHQ
Kaasulaitteiden tekniset tiedot - Tekniska data för gasenheter - Technical data of gas appliances
Kaasun kokonaiskulutus - Total gasförbrukning - Total gas consumption
Leveys
Bredd
Width
Malli
Modell
Model
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
7.6.2011METOS 700 Sähkö-/kaasupaistinpannut - El/gasstekbord - Electric/gas brat pans
17
* * * * * * * * * *
PP N: N: PK PK PK PK PK PK PK NJK NJK NJK
)7*
)7*5
)7*5
7)7*
7)7*5
7)7*5
         
0)7*         
)77*
)77*5
)77*5
)77*&
)77*&5
)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*5
7)77*&
7)77*&5
7)77*&5
            
0)77*            
7
&RQVXPRJDVFRPSOHVVLYR*DVDPWJDVYHUEUDXFK7RWDODJDVFRQVXPSWLRQ
&RQVRPPDWLRQWRWDOHGHJD]&RQVXPRWRWUDOGHJDV7RWDDOJDVYHUEUXLN
0RGHOOL
0RGHOOH
0RGHOV
0RGqOHV
0RGHORV
0RGHOOHQ
4Q
4Q
*
/DUJKH]]D
%UHLWH
:LGWK
/DUJHXU
$QFKXUD
%UHHGWH
'DWLWHFQLFLDSSDUHFFKLDWXUHJDV7HFKQLVFKH'DWHQJDVJHUlWH7HFKQLFDOGDWDRIJDVDSSOLDQFHV
&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVGHVDSSDUHLOVjJD]'DWRVWpFQLFRVGHORVHTXLSRVGHJDV7HFKQLVFKHJHJHYHQVJDVDSSDUDWHQ
* * * * * * * * * *
PP N: N: PK PK PK PK PK PK PK NJK NJK NJK
)7*
)7*5
)7*5
7)7*
7)7*5
7)7*5
         
0)7*         
)77*
)77*5
)77*5
)77*&
)77*&5
)77*&5
7)77*
7)77*5
7)77*5
7)77*&
7)77*&5
7)77*&5
            
0)77*            
7
&RQVXPRJDVFRPSOHVVLYR*DVDPWJDVYHUEUDXFK7RWDODJDVFRQVXPSWLRQ
&RQVRPPDWLRQWRWDOHGHJD]&RQVXPRWRWUDOGHJDV7RWDDOJDVYHUEUXLN
0RGHOOL
0RGHOOH
0RGHOV
0RGqOHV
0RGHORV
0RGHOOHQ
4Q
4Q
*
/DUJKH]]D
%UHLWH
:LGWK
/DUJHXU
$QFKXUD
%UHHGWH
'DWLWHFQLFLDSSDUHFFKLDWXUHJDV7HFKQLVFKH'DWHQJDVJHUlWH7HFKQLFDOGDWDRIJDVDSSOLDQFHV
&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVGHVDSSDUHLOVjJD]'DWRVWpFQLFRVGHORVHTXLSRVGHJDV7HFKQLVFKHJHJHYHQVJDVDSSDUDWHQ
Kaasulaitteiden tekniset tiedot - Tekniska data för gasenheter - Technical data of gas appliances
Kaasun kokonaiskulutus - Total gasförbrukning - Total gas consumption
Leveys
Bredd
Width
Malli
Modell
Model
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
7.6.2011 METOS 700 Sähkö-/kaasupaistinpannut - El/gasstekbord - Electric/gas brat pans
18
/DUJKH]]D
%UHLWH
:LGWK
/DUJHXU
$QFKXUD
%UHHGWH
7HQVLRQHGLDOLPHQWD]LRQH
1HW]VSDQQXQJ
3RZHUVXSSO\YROWDJH
7HQVLRQGDOLPHQWDWLRQ
7HQVLyQGHDOLPHQWDFLyQ
9RHGLQJVVSDQQLQJ
)DVL
3KDVHQ
3KDVHV
)DVHV
)DVHQ
)UHTXHQ]D
)UHTXHQ]
)UHTXHQF\
)UpTXHQFH
)UHFXHQFLD
)UHTXHQWLH
3RWHQ]DWRWDOHPDVVLPD
0D[JHVDPWOHLVWXQJ
0D[WRWDOSRZHU
3XLVVDQFHWRWDOHPD[LPXQ
3RWHQFLDPi[LPDWRWDO
0D[WRWDDOYHUPRJHQ
6H]LRQHFDYRDOLPHQWD]LRQH
4XHUVFKQLWWQHW]NDEHO
3RZHUVXSSO\FDEOHVHFWLRQ
6HFWLRQGXFkEOHGHDOLPHQWDWLRQ
6HFFLyQGHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQ
'RRUVQHGHHOHNWULVFKVQRHU
PP 9
1U
1R
1EUH
1
$DQW
+]
N:
)7(
)7(5
)7(&
)7(&5
7)7(
7)7(5
7)7(&
7)7(&5
  1   *
)7(
)7(5
)7(5
)7(&
)7(&5
)7(&5
7)7(
7)7(5
7)7(5
7)7(&
7)7(&5
7)7(&5
  1   *
)7(
)7(5
)7(5
)7(&
)7(&5
)7(&5
7)7(
7)7(5
7)7(5
7)7(&
7)7(&5
7)7(&5
  1   *
0RGHOOL
0RGHOOH
0RGHOV
0RGqOHV
0RGHORV
0RGHOOHQ
7
'DWLWHFQLFLDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWULFKH7HFKQLVFKH'DWHQ(OHNWURJHUlWH7HFKQLFDOGDWDRIHOHFWULFDSSOLDQFHV&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVGHVDSSDUHLOV
pOHFWULTXHV'DWRVWpFQLFRVGHORVHTXLSRVHOpFWULFRV7HFKQLVFKHJHJHYHQVHOHNWULVFKHDSSDUDWHQ
/DUJKH]]D
%UHLWH
:LGWK
/DUJHXU
$QFKXUD
%UHHGWH
7HQVLRQHGLDOLPHQWD]LRQH
1HW]VSDQQXQJ
3RZHUVXSSO\YROWDJH
7HQVLRQGDOLPHQWDWLRQ
7HQVLyQGHDOLPHQWDFLyQ
9RHGLQJVVSDQQLQJ
)DVL
3KDVHQ
3KDVHV
)DVHV
)DVHQ
)UHTXHQ]D
)UHTXHQ]
)UHTXHQF\
)UpTXHQFH
)UHFXHQFLD
)UHTXHQWLH
3RWHQ]DWRWDOHPDVVLPD
0D[JHVDPWOHLVWXQJ
0D[WRWDOSRZHU
3XLVVDQFHWRWDOHPD[LPXQ
3RWHQFLDPi[LPDWRWDO
0D[WRWDDOYHUPRJHQ
6H]LRQHFDYRDOLPHQWD]LRQH
4XHUVFKQLWWQHW]NDEHO
3RZHUVXSSO\FDEOHVHFWLRQ
6HFWLRQGXFkEOHGHDOLPHQWDWLRQ
6HFFLyQGHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQ
'RRUVQHGHHOHNWULVFKVQRHU
PP 9
1U
1R
1EUH
1
$DQW
+]
N:
)7(
)7(5
)7(&
)7(&5
7)7(
7)7(5
7)7(&
7)7(&5
  1   *
)7(
)7(5
)7(5
)7(&
)7(&5
)7(&5
7)7(
7)7(5
7)7(5
7)7(&
7)7(&5
7)7(&5
  1   *
)7(
)7(5
)7(5
)7(&
)7(&5
)7(&5
7)7(
7)7(5
7)7(5
7)7(&
7)7(&5
7)7(&5
  1   *
0RGHOOL
0RGHOOH
0RGHOV
0RGqOHV
0RGHORV
0RGHOOHQ
7
'DWLWHFQLFLDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWULFKH7HFKQLVFKH'DWHQ(OHNWURJHUlWH7HFKQLFDOGDWDRIHOHFWULFDSSOLDQFHV&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVGHVDSSDUHLOV
pOHFWULTXHV'DWRVWpFQLFRVGHORVHTXLSRVHOpFWULFRV7HFKQLVFKHJHJHYHQVHOHNWULVFKHDSSDUDWHQ
Sähkölaitteiden tekniset tiedot - Tekniska data för elenheter - Technical data of electric appliances
Leveys
Bredd
Width
Malli
Modell
Model
Jännite
Spänning
Voltage
Vaiheita
Faser
Phases
Taajuus
Frekvens
Frequency
Liitäntäkaapeli
Anslutningskabel
Power supply cable
Maksimi teho
Max effekt
Max. total power
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
7.6.2011METOS 700 Sähkö-/kaasupaistinpannut - El/gasstekbord - Electric/gas brat pans
19
/DUJKH]]D
%UHLWH
:LGWK
/DUJHXU
$QFKXUD
%UHHGWH
7HQVLRQHGLDOLPHQWD]LRQH
1HW]VSDQQXQJ
3RZHUVXSSO\YROWDJH
7HQVLRQGDOLPHQWDWLRQ
7HQVLyQGHDOLPHQWDFLyQ
9RHGLQJVVSDQQLQJ
)DVL
3KDVHQ
3KDVHV
)DVHV
)DVHQ
)UHTXHQ]D
)UHTXHQ]
)UHTXHQF\
)UpTXHQFH
)UHFXHQFLD
)UHTXHQWLH
3RWHQ]DWRWDOHPDVVLPD
0D[JHVDPWOHLVWXQJ
0D[WRWDOSRZHU
3XLVVDQFHWRWDOHPD[LPXQ
3RWHQFLDPi[LPDWRWDO
0D[WRWDDOYHUPRJHQ
6H]LRQHFDYRDOLPHQWD]LRQH
4XHUVFKQLWWQHW]NDEHO
3RZHUVXSSO\FDEOHVHFWLRQ
6HFWLRQGXFkEOHGHDOLPHQWDWLRQ
6HFFLyQGHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQ
'RRUVQHGHHOHNWULVFKVQRHU
PP 9
1U
1R
1EUH
1
$DQW
+]
N:
)7(
)7(5
)7(&
)7(&5
7)7(
7)7(5
7)7(&
7)7(&5
  1   *
)7(
)7(5
)7(5
)7(&
)7(&5
)7(&5
7)7(
7)7(5
7)7(5
7)7(&
7)7(&5
7)7(&5
  1   *
)7(
)7(5
)7(5
)7(&
)7(&5
)7(&5
7)7(
7)7(5
7)7(5
7)7(&
7)7(&5
7)7(&5
  1   *
0RGHOOL
0RGHOOH
0RGHOV
0RGqOHV
0RGHORV
0RGHOOHQ
7
'DWLWHFQLFLDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWULFKH7HFKQLVFKH'DWHQ(OHNWURJHUlWH7HFKQLFDOGDWDRIHOHFWULFDSSOLDQFHV&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVGHVDSSDUHLOV
pOHFWULTXHV'DWRVWpFQLFRVGHORVHTXLSRVHOpFWULFRV7HFKQLVFKHJHJHYHQVHOHNWULVFKHDSSDUDWHQ
/DUJKH]]D
%UHLWH
:LGWK
/DUJHXU
$QFKXUD
%UHHGWH
7HQVLRQHGLDOLPHQWD]LRQH
1HW]VSDQQXQJ
3RZHUVXSSO\YROWDJH
7HQVLRQGDOLPHQWDWLRQ
7HQVLyQGHDOLPHQWDFLyQ
9RHGLQJVVSDQQLQJ
)DVL
3KDVHQ
3KDVHV
)DVHV
)DVHQ
)UHTXHQ]D
)UHTXHQ]
)UHTXHQF\
)UpTXHQFH
)UHFXHQFLD
)UHTXHQWLH
3RWHQ]DWRWDOHPDVVLPD
0D[JHVDPWOHLVWXQJ
0D[WRWDOSRZHU
3XLVVDQFHWRWDOHPD[LPXQ
3RWHQFLDPi[LPDWRWDO
0D[WRWDDOYHUPRJHQ
6H]LRQHFDYRDOLPHQWD]LRQH
4XHUVFKQLWWQHW]NDEHO
3RZHUVXSSO\FDEOHVHFWLRQ
6HFWLRQGXFkEOHGHDOLPHQWDWLRQ
6HFFLyQGHOFDEOHGHDOLPHQWDFLyQ
'RRUVQHGHHOHNWULVFKVQRHU
PP 9
1U
1R
1EUH
1
$DQW
+]
N:
)7(
)7(5
)7(&
)7(&5
7)7(
7)7(5
7)7(&
7)7(&5
  1   *
)7(
)7(5
)7(5
)7(&
)7(&5
)7(&5
7)7(
7)7(5
7)7(5
7)7(&
7)7(&5
7)7(&5
  1   *
)7(
)7(5
)7(5
)7(&
)7(&5
)7(&5
7)7(
7)7(5
7)7(5
7)7(&
7)7(&5
7)7(&5
  1   *
0RGHOOL
0RGHOOH
0RGHOV
0RGqOHV
0RGHORV
0RGHOOHQ
7
'DWLWHFQLFLDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWULFKH7HFKQLVFKH'DWHQ(OHNWURJHUlWH7HFKQLFDOGDWDRIHOHFWULFDSSOLDQFHV&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVGHVDSSDUHLOV
pOHFWULTXHV'DWRVWpFQLFRVGHORVHTXLSRVHOpFWULFRV7HFKQLVFKHJHJHYHQVHOHNWULVFKHDSSDUDWHQ
TEKNISET TIEDOT - TEKNISKA DATA - TECHNICAL DATA
Sähkölaitteiden tekniset tiedot - Tekniska data för elenheter - Technical data of electric appliances
Leveys
Bredd
Width
Malli
Modell
Model
Jännite
Spänning
Voltage
Vaiheita
Faser
Phases
Taajuus
Frekvens
Frequency
Liitäntäkaapeli
Anslutningskabel
Power supply cable
Maksimi teho
Max effekt
Max. total power
7.6.2011 METOS 700 Sähkö-/kaasupaistinpannut - El/gasstekbord - Electric/gas brat pans
20
/