D-Link DWL-G810 Användarmanual

varumärke
D-Link
Kategori
routrar
Modell
DWL-G810
Typ
Användarmanual
127
Konfigurationen af DWL-G810 er nu fuldført!
Klik på Restart (Genstart)
145
Cd-rom (med manual och garanti)
DWL-G810 brygga mellan ethernet och tdst nätverk
Kontrollera förpackningens innehåll
DWL-G810
D-Link AirPlus XtremeG brygga mel-
lan ethernet och trådlöst nätverk
Du måste ha åtminstone följande:
En ethernetförberedd enhet, tex en spelkonsol, en bärbar eller stationär dator, en
nätverksskrivare eller en set-top-box, som ska anslutas till din DWL-G810.
Ethernetkabel (CAT5 UTP)
5V 2.5A strömadapter
Denna produkt kan installeras
med valfri webbläsare, tex
Internet Explorer 6 eller
Netscape Navigator 7
Innan du börjar
Vänligen kontakta din återförsäljare om någon av ovanstående komponenter saknas.
©2004 D-Link Systems, Inc. Alla rättigheter reserverade. Varumärken eller registrerade varumärken tillhör respektive ägare. Mjukvara
och specifikationer kan ändras utan föregående varsel.
Användande
av strömkälla
med annan spänning
än angiven skadar
denna produkt och gör
garantin ogiltig.
146
Anslutning av din DWL-G810 till din
ethernetförberedda enhet
A. Anslut först tadaptern till tingången baksidan av din DWL-G810. Anslut
den andra änden av tadaptern till strömllan. Lysdioden för ström nds (ON)
och anger korrekt genomförande.
B. Anslut ena änden av den medljande ethernetkabeln till ethernetporten baksidan
av din DWL-G810 och anslut den andra änden av kabeln till ethernetporten hos
den enhet du vill ansluta till (tex en set-top-box, en spelkonsol, en rbar eller
statior dator eller en tverksskrivare). Lysdioden blinkar r dataöverföring
äger rum genom den trådsa förbindelsen. (Observera: ethernetporten din
DWL-G810 har Auto-MDI/MDIX. Detta innebär att du kan använda rak eller korsad
ethernetkabel i anslutningen till ethernetporten.)
C. Antennen används av din DWL-G810 r att ansluta trådst till andra enheter
utrustade med 802.11b/g-standarderna.
C. Antenn
Används för att
ansluta trådlöst till
802.11b/g-nätverk.
A. Ingång för
strömadaptern
B. LAN-port
Här ansluter du
ethernetkablar till din
ethernetförberedda enhet.
147
Anslutning av din DWL-G810 i
Infrastructure Mode (infrastrukturläge)
Installation #1
Anslut en ethernetkabel från din DWL-G810 till en ethernetförberedd:
stationär dator, bärbar dator, set-top-box eller spelkonsol.
148
Anslutning av din DWL-G810 i läge
Ad-Hoc
Installation #2
Webb-baserad konfiguration
Innan du börjar konfigurationen
För att konfigurera din DWL-G810 är det lämpligast att använda en dator (med en
ethernetadapter) som är ansluten till en switch. (Observera: du har också möjlighet att ansluta
din DWL-G810 direkt till den dator du använder i konfigurationen.) Den rinställda IP-adressen
för din DWL-G810 är 192.168.0.30 med nätmasken 255.255.255.0. När du ska konfigurera din
DWL-G810 måste du tilldela din dator en statisk IP-adress i samma intervall som IP-adressen
för din DWL-G810. För beskrivning av hur du tilldelar din nätverksadapter en statisk IP-
adress, vänligen läs manualen på cd-skivan.
Starta din webbläsare och
skriv “http://192.168.0.30”i
adressfältet. Tryck sedan
Enter eller Return.
or or
149
Fortsättning...
Påloggningsfönstret visas.
När du har loggat in visas
skärmen “Home”.
Klicka på Run Wizard
(Starta guiden setup)
Du ser följande
skärmbilder:
Skriv “admin” som
användarnamn och lämna
lösenordsfältet tomt.
Klicka på OK
Klicka på Next (Nästa)
150
Steg 1 - Skapa lösenord.
Du har möjlighet att skapa ett
lösenord.
Steg 2 – Konfigurering av trådlös
förbindelse
Fabriksinställningarna för trådlös
förbindelse är:
SSID = default
Channel (Kanal) = 6
Operating Mode (arbetssätt) =
Infrastructure (infrastruktur)
Steg 3 - Kryptering
DWL-G810 har kapacitet för två nivåer
av trådlös kryptering: 64-bit och 128-bit.
I installation #2, välj ad-hoc
som arbetssätt.
Fortsättning...
Klicka på Next (Nästa)
Klicka på Next (Nästa)
Klicka på Next (Nästa)
151
Installationen av din DWL-G810 är färdig!
Klicka på Restart
(Starta om)
152
Bilaga
Konfiguration för
Xbox
Step 2 - Anslut en ethernetkabel från
din DWL-G810 till ethernetporten på
baksidan av din Xbox.
Steg 1 – Vänligen se steg 4 för
konfigurering och modifiering
av inställningarna för trådlös
förbindelse i din DWL-G810.
För att kunna ansluta till tjänsten
XBox Live, behöver du erforderlig
XBox Live-utrustning och ett XBox
Live-konto.
153
Bilaga
Konfiguration för
PlayStation
Step 1 - Vänligen se steg 4 för
konfigurering och modifiering
av inställningarna för trådlös
förbindelse i din DWL-G810.
Step 2Anslut en ethernetkabel från
din DWL-G810 till ethernetporten på
baksidan av din PlayStation 2.
154
Bilaga
För att tilldela en statisk IP-adress till den bärbara eller stationära dator du använder
för att konfigurera din DWL-G810, vänligen gör följande:
Tilldelning av statisk IP-adress i Windows
Gå till Start, dubbelklicka på Control Panel
(Kontrollpanelen) > dubbelklicka på Network
Connections (Nätverksanslutningar),
högerklicka på Local Area Connections
(Trådlös nätverksanslutning) > klicka på
Properties (Egenskaper).
Välj Use the following IP address
(Använd följande IP-adress) i fönstret
för egenskaper för Internet Protocol
(TCP/IP)
Observera: Skärmbilderna som visas i
det följande är från Windows XP. Dina
skärmbilder ser likartade ut.
Skriv in din IP-adress och nätmask.
(IP-adressen måste vara i samma
intervall som IP-adressen för din DWL-
G810. IP-adressen för din DWL-G810 är
192.168.0.30. Du kan tilldela din dator
192.168.0.51. Två datorer kan inte ha
samma IP-adress. Tilldela en nätmask:
255.255.255.0.)
Markera Internet Protocol (TCP/IP)
Klicka på Properties (Egenskaper)
Klicka på OK
155
Apple Mac OS X:
Gå till Applemenyn och
välj System Preferences
(Systeminställningar). Klicka
Network (Nätverk).
Nu visas information om IP-adress,
nätmask, routerns IP-adress och
ethernetadapterns adress.
Klicka på
Network
(Nätverk)
lj Using DHCP (Använder DHCP)
i konfigurera-rullisten
Välj Built-in Ethernet (Inbyggt
Ethernet) i visa-rullistenmenu
Klick på Apply Now
(Verkställ nu)
156
Teknisk Support
På vår hemsida kan du hitta mer information om mjukvaru
uppdateringar och annan användarinformation.
D-Link tillhandahåller teknisk support till kunder i Sverige
under hela garantitiden för denna produkt.
Teknisk Support för kunder i Sverige:
D-Link Teknisk Support via telefon:
08-585 36 841
Vardagar 08.00-22.00
D-Link Teknisk Support via Internet:
http://www.dlink.se
/