SKODA Citigo (2014/05) Bruksanvisning

varumärke
SKODA
Modell
Citigo (2014/05)
Typ
Bruksanvisning
SIMPLY CLEVER
ŠKODA Citigo
Bruksanvisning
Struktur p denna bruksanvisning (frklaringar)
Denna bruksanvisning r systematiskt uppbyggd fr att gra det enklare fr lsaren
att ska och frst ndvndig information.
Kapitel, innehllsfrteckning och skordsindex
Texten i bruksanvisningen r indelad i relativt korta avsnitt, vilka sammanfattas i
versiktliga kapitel. Det aktuella kapitlet str alltid angivet lngs ned till hger p si-
dan.
Innehllsfrteckningen som r uppdelad efter kapitel och det utfrliga skordsindex-
et i slutet av bruksanvisningen hjlper dig att snabbt finna nskad information.
Riktningsangivelser
Alla riktningsangivelser, som "vnster", "hger", "fram", "bak", gller i fordonets
frdriktning.
Enheter
Vrden anges i metriska enheter.
Symbolfrklaring
Anger hnvisning till ett avsnitt med viktig information och skerhetsan-
visningar inom ett kapitel.
Anger att avsnittet fortstter p nsta sida.
Anger situationer d fordonet br stannas snarast mjligt.
Anger ett registrerat varumrke.
Anvisningar
VARNING
De viktigaste anvisningarna anges under rubriken VARNING. Anvisningar
knnetecknade med VARNING uppmrksammar dig p en allvarlig olycks- och
skaderisk.
VIKTIGT
Anvisningar som fregs av Frsiktigt uppmrksammar dig p mjliga skador p fordo-
net (t.ex. skador p vxelldan), eller visar p allmnna olycksrisker.
Miljövård
Anvisningen Milj uppmrksammar dig p miljskydd. Hr finns t.ex. rd fr snkt brnslefr-
brukning.
Observera
En normal Anvisning uppmrksammar dig p viktig information fr anvndning av
fordonet.

1ST012737AG
Frord
Du har valt en KODA hjrtligt tack fr ditt frtroende.
Du har skaffat ett fordon med den modernaste tekniken och en mngd olika utrustningsalternativ. Ls
igenom den hr bruksanvisningen noggrant och flj anvisningarna i den, eftersom det r en frutsttning fr
korrekt anvndning av fordonet.
Beakta gllande nationella bestmmelser fr anvndning av fordonet.
Vid eventuella frgor om fordonet, kontakta en KODA-partner.
Vi nskar dig mycket gldje med din KODA och att du alltid fr en trevlig frd.
Vnligen, KODA AUTO a.s. (fortsttningsvis bara KODA eller tillverkare)

1ST012737AG
Begrepp som anvnds
I fordonets dokumentation anvnds fljande begrepp i samband med servicear-
beten p fordonet.
- verkstad som p ett fackmssigt stt utfr servicearbeten p bilar
av mrket KODA. En fackverkstad kan vara en KODA-partner, en KODA-
servicepartner, eller en oberoende verkstad.
- verkstad som enligt avtal med tillverkaren KODA
AUTO a.s. eller dennes terfrsljare r auktoriserad att utfra servicearbeten
p bilar av mrket KODA eller att slja originaldelar frn KODA.
- fretag som av tillverkaren KODA AUTO a.s. eller dennes
terfrsljare r auktoriserat att slja nya bilar av mrket KODA och om tillmp-
ligt, utfra service p dessa bilar med KODA originaldelar samt slja KODA
originaldelar.
Instruktionsbok
Den hr instruktionsboken gller fr alla karossvarianter av fordonet samt fr alla
tillhrande modellvarianter.
I denna bruksanvisning beskrivs alla mjliga utrustningsvarianter, utan att de
anges som extrautrustning, en viss modellvariant eller som marknadsspecifik
utrustning.
Detta innebr att de utrustningskomponenter som beskrivs i denna instruk-
tionsbok inte ndvndigtvis finns i fordonet.
Ditt fordons utrustning beror p kpeavtalet fr fordonet. Mer information fr du av
den SKODA-partner dr du kpt ditt fordon.
P bilderna kan mindre detaljavvikelser frekomma i jmfrelse med ditt fordon.
Bilderna syftar bara till att ge allmn information.
Kompletterande information (gller fr Ryssland)
Det fullstndiga typgodknnandenumret fr fordonet str i fordonsdokumenten.
"Fackverkstad"
"KODA-servicepartner"
"KODA-partner"
Innehållsförteckning
Förkortningar
Skerhet
Passiv skerhet 6
Allmnna anvisningar 6
Rtt och sker sittstllning 7
Skerhetsblten 9
Anvnda skerhetsblte 9
Bltesupprullningsautomatik och
bltesstrckare 12
Airbagsystem 13
Beskrivning av airbagsystemet 13
Airbagversikt 14
Koppla frn airbag 16
Sker transport av barn 18
Barnstol 18
Fstsystem 20
Manvrering
Instrumentering
23
versikt
22
Instrument och kontrollampor
24
Kombiinstrument
24
Multifunktionsdisplay (MFA)
26
Kontrollampor
29
Lsa upp och ppna
35
Lsa upp och lsa
35
Bagagerumslucka
39
Elektriska fnsterhissar
39
Panoramasoltak/Sollucka
40
Ljus och sikt 42
Ljus 42
Innerbelysning 45
Sikt 45
Vindrutetorkare och spolarmunstycken 46
Backspeglar 48
Stolar och nackskydd 49
Instllning av stolar och nackskydd 49
Stolsfunktioner 50
Transportering och praktisk utrustning 53
Praktisk utrustning 53
Bagagerum 58
Takrcke 61
Vrmesystem och klimatanlggning 62
Vrme-, ventilations-, kylsystem 62
Kommunikation och multimedia 65
Telefon och Move & Fun 65
Krning
Start och krning 67
Start och avstngning av motor 67
Bromsa och parkera 68
Manuell vxling och pedaler 70
Automatiserad manuell vxellda 71
Inkrning och ekonomisk krning 73
Krning genom vattensamlingar och krning
utanfr den fasta vgbanan 73
Hjlpsystem 75
Broms- och stabiliseringssystem 75
Parkeringshjlp 76
Farthllare 77
START-STOPP 78
City Safe Drive 80
Driftanvisningar
Sktsel och underhll 82
Servicearbeten, anpassningar och tekniska
ndringar 82
Tvtta bilen 85
Utvndig bilvrd 86
Invndig bilvrd 89
Kontroll och pfyllning 91
Brnsle 91
Fordonsgasbilar (komprimerad fordonsgas) 93
Motorrum 95
Motorolja 98
Kylvtska 99
Bromsvtska 101
Bilbatteri 102
Hjul 105
Flgar och dck 105
Dckkontrollindikering 107
Reserv- och ndhjul 108
Vinterkrning 109
Gr-det-sjlv
Ndutrustning och sjlvhjlp
110
Ndutrustning 110
Hjulbyte 111
Dckreparation 114
Starthjlp 116
Bogsera fordon 117
Fjrrkontroll 119
Ndupplsning/-lsning 119
Byte av torkarblad 120
Skringar och gldlampor 121
Skringar 121
Gldlampor 124
3
Innehållsförteckning
Tekniska data
Tekniska data 129
Fordonsdata 129
Alfabetiskt register
4
Innehållsförteckning
Förkortningar
Förkortning Förklaring
varv/min Motorvarvtal per minut
ABS Lsningsfritt bromssystem
AGM Fordonsbatterityp
ASG Automatiserad manuell vxellda
CNG komprimerad fordonsgas
CO
2
i g/km Utslppt mngd koldioxid i gram per krd kilometer
EDS Elektronisk differentialsprr
ECE Frenta nationernas ekonomiska kommission fr Europa
EPC Kontroll motorelektronik
ESC Stabiliseringssystem
EU Europeiska unionen
G-TEC
Motorbeteckning fr fordon som drivs med komprimerad for-
donsgas
HBA Bromsassistent
HHC Assistent fr start i backe
kW kilowatt, mttenhet fr motoreffekt
MG Manuell vxellda
MFA Multifunktionsdisplay
MPI Bensinmotor med flerpunktsinsprutning av brnsle
N1
En skpbil som uteslutande eller vervgande r konstruerad fr
godstransport
Nm Newtonmeter, mttenhet fr motorns vridmoment
OPS optiskt parkeringssystem
TC Antispinnsystem
TMC Tjnst fr verfring av trafikinformation till fraren
5
Förkortningar
Skerhet
Passiv skerhet
Allmnna anvisningar
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Fre varje frd
6
Krskerhet 6
Skerhetsutrustning 6
I detta avsnitt finns viktig information, tips och anvisningar p temat passiv
skerhet i fordonet.
Vi har hr sammanstllt vad man br veta om skerhetsblten, airbags, barnstolar
och barnskerhet.
VARNING
Detta kapitel innehller viktig information fr frare och passagerare vid kon-
takt med fordonet.
Ytterligare information om skerhet fr frare och passagerare terfinns ven i
nsta kapitel i denna bruksanvisning.
Hela dokumentationen br alltid medfras vid frd med fordonet. Detta gller
srskilt om fordonet lnas ut eller sljs.
Fre varje frd
Läs och beakta först på sidan 6.
Fr din egen skerhet och fr passagerarnas skerhet br fljande punkter beaktas
fre varje krning:
Skerstll att all belysning och blinkers fungerar felfritt.
Kontrollera att vindrutetorkarna fungerar korrekt och att torkarbladen r i
felfritt skick.
Skerstll att samtliga rutor r rena s att god sikt fs.
Stll in backspeglarna s att sikten bakt skerstlls.
Kontrollera att speglarna inte r vertckta.
Kontrollera dcktrycket.
Kontrollera motorolje-, bromsvtske- och kylvtskenivn.
Fst medfrda kollin ordentligt.
De tilltna axelbelastningarna och fordonets totalvikt fr inte verskridas.
Stng alla drrar samt motorhuven och bagagerumsluckan.
Se till att inga freml kan hindra pedalerna.
Skydda barn genom att spnna fast dem i en lmplig barnstol som r korrekt
fastspnd » sidan 18, Sker transport av barn.
Inta rtt sittlge » sidan 7, Rtt och sker sittstllning. Upplys dina passage-
rare om att de mste inta rtt sittlge.
Krskerhet
Läs och beakta först på sidan 6.
Som frare br du ansvaret fr dig och dina passagerare. Om din krskerhet pver-
kas, utstts bde du sjlv och dina medtrafikanter fr fara.
Drfr mste fljande anvisningar beaktas:
Lt inte uppmrksamheten avlnkas frn trafiksituationen, t.ex. genom passa-
gerare eller ett telefonsamtal.
Kr aldrig fordonet om din krfrmga r pverkad av exempelvis medicin, alkohol
eller droger.
Flj trafikreglerna och verskrid inte den maximalt tilltna hastigheten.
Anpassa fordonets hastighet efter krbanans tillstnd, trafiksituationen och
vderfrhllandena.
Kr aldrig fr lnge, ta regelbundna pauser - minst varannan timme.
Skerhetsutrustning
Läs och beakta först
på sidan 6.
Fljande punkter beskriver endast en del av skerhetsutrustningen i fordonet:
trepunktsblten fr samtliga sittplatser,
blteskraftbegrnsare fr framstolar,
bltesstrckare fr framstolar,
frontairbag fr frare och passagerare,
Head-Thorax - frar- och passagerar-sidoairbag med huvudskyddsfunktion,
frankringspunkter fr barnstol med ISOFIX-system,
frankringspunkter fr barnstol med TOP TETHER-system,
nackskydd instllbara i hjdled bak,
rattstng justerbar i hjdled.
6
Skerhet
All skerhetsutrustning samverkar fr att ge frare och passagerare bsta mjliga
skydd.
Skerhetsutrustningen hjlper varken frare eller passagerare om dessa inte sit-
ter p rtt stt eller om de inte stller in eller anvnder utrustningen p rtt stt.
Ett skerhetsblte som anvnds felaktigt kan vid en olycka orsaka skador genom
den utlsta airbagen.
Rtt och sker sittstllning
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Rtt sittposition fr fraren
7
Instllning av rattlge 8
Rtt sittposition fr passageraren 8
Rtt sittposition fr passagerare p bakstet 8
Exempel p fel sittstllning 8
VARNING
Framstolar och samtliga nackskydd mste alltid vara rtt instllda efter
kroppsstorleken, och skerhetsbltena mste vara korrekt fastspnda fr att
skerstlla att fraren och passagerarna skyddas p bsta mjliga stt.
Samtliga passagerare mste p rtt stt kunna koppla det skerhetsblte som hr
till sittplatsen. Barn mste vara fastspnda med lmpligt skerhetssystem » si-
dan 18, Sker transport av barn.
Om en felaktig sittstllning intas utstter sig passageraren fr livsfara om en
airbag lser ut vid en olycka.
Om passagerarna inte har rtt sittstllning mot ryggstdet lper de hgre ska-
derisk genom att bltet kommer att sitta fel.
Under frd fr ryggstdet inte vara lutat fr lngt bakt eftersom skerhetsbltets
och airbagsystemets funktion i s fall pverkas negativt - skaderisk!
Rtt sittposition fr fraren
Bild 1
Rtt instllning p frarstolen
Läs och beakta först på sidan 7.
Fr din egen skerhet och fr att minska risken fr skador vid en olycka skall fljande
anvisningar beaktas:
Stll in frarstolen i lngdriktningen s att pedalerna kan trampas ned helt med
ltt bjda ben.
Stll in ryggstdet s att ratten i vre punkten kan ns med ltt vinklad arm.
Stll in ratten s att avstndet
A
mellan ratten och brstbenet uppgr till minst
25 cm » bild 1.
Spnn fast skerhetsbltet p rtt stt.» Sidan 11
Frarstolsinstllning » sidan 49, Instllning av framstolar.
VARNING
Inta rtt sittlge fre frden och ndra inte detta sittlge under frden. Frvissa dig
om att dina passagerare intar rtt sittstllning och att de inte ndrar den under
frd.
Hll ett avstnd till ratten p minst 25cm. Om detta minsta avstnd inte hlls
kan airbagsystemet inte skydda - livsfara!
Hll bda hnderna i rattens yttre krans i positionerna klockan "9" och klock-
an "3" nr du kr. Hll aldrig i ratten i positionen klockan "12" eller i ngot annat
grepp (till exempel i rattnavet eller p rattkransens insida). I sdana fall kan,
om den frmre airbagen utlses, svra skador uppst p armar, hnder och huvud.
Se till att det inte finns ngra freml i frarens golvutrymme eftersom frem-
len i hndelse av en kr- eller bromsmanver kan hamna bland pedalerna. Det
gr d kanske inte att frikoppla, bromsa eller ge gas.
7
Passiv skerhet
Instllning av rattlge
Bild 2
Instllning av rattlge
Läs och beakta först på sidan 7.
Ratten kan stllas in i hjdled.
Vrid spaken under ratten nedt
» bild 2 -
.
Stll in ratten i nskad hjd.
Tryck spaken uppt till anslaget.
VARNING
Spaken fr rattinstllning mste vara sprrad under frd fr att ratten inte oav-
siktligt ska ndra lge - olycksrisk!
Stll aldrig in ratten under frd utan endast vid stillastende fordon!
Rtt sittposition fr passageraren
Läs och beakta först på sidan 7.
Fr passagerarens skerhet och fr att minska risken fr skador vid en olycka ska
du beakta anvisningarna nedan.
Skjut tillbaka passagerarstolen s lngt mjligt. Passageraren mste sitta minst
25cm frn instrumentbrdan s att airbagen gr strsta mjliga nytta om den lses
ut.
Spnn fast skerhetsbltet p rtt stt.» Sidan 11
Instllning av passagerarstolen » sidan 49, Instllning av framstolar.
I undantagsfall kan airbagen p passagerarsidan kopplas frn » sidan 16, Kopp-
la frn airbag.
VARNING
Hll ett avstnd till instrumentpanelen p minst 25cm. Om detta minsta
avstnd inte hlls kan airbagsystemet inte skydda - livsfara!
Hll hela tiden ftterna i golvutrymmet under frd - lgg aldrig upp ftterna p
instrumentpanelen, mot fnstret eller p sittdynan. I hndelse av en inbroms-
ning eller olycka utstter du dig annars fr en frhjd skaderisk. Om en airbag
lses ut kan en felaktig sittstllning frorsaka ddsfall!
Rtt sittposition fr passagerare p bakstet
Läs och beakta först
på sidan 7.
I syfte att minska skaderisken vid en hftig inbromsning eller vid en olycka br
passagerarna beakta fljande vad gller ryggstdet.
Stll in nackstdet s att dess verkant om mjligt r p samma hjd som vre delen
av huvudet.
Spnn fast skerhetsbltet p rtt stt.» Sidan 11
Anvnd ett lmpligt barnstolssystem om barn ska ka med i fordonet » si-
dan 18, Sker transport av barn.
Instllning av nackskydd » Sidan 50.
Exempel p fel sittstllning
Läs och beakta först
på sidan 7.
Maximal skyddsverkan frn skerhetsbltet uppns endast med korrekt plagt sker-
hetsblte.
En felaktig sittstllning reducerar skyddsfunktionerna och frhjer skaderisken
genom att bltesbandet lper felaktigt.
Fraren br ansvaret fr sig sjlv och fr passagerarna, speciellt barn. Lt aldrig en
passagerare inta fel sittstllning under krning.
Fljande upprkning innehller information som mste beaktas fr att undvika all-
varliga skador eller ddsfall. Denna upprkning r inte fullstndig, men innehller
ngra punkter som uppmrksammar dig p mnet.
Fljande anvisningar skall beaktas under krning:
St inte upp
St inte p stena.
St inte p knna p stena.
8
Skerhet
Luta inte ryggstdet fr lngt tillbaka.
Luta dig inte ver instrumentbrdan.
Ligg inte i bakstet.
Sitt inte enbart p den frmre delen av sitsen.
Luta dig inte t sidan i sitsen.
Luta dig inte ut genom fnstret.
Stick inte ut ftterna genom fnstret.
Placera inte ftterna p instrumentbrdan.
Placera inte ftterna p sittdynan.
Lt inte ngon ka i golvutrymmet.
Kr inte utan skerhetsblte.
Uppehll dig inte i bagagerummet.
Skerhetsblten
Anvnda skerhetsblte
Inledning
Bild 3
Fastspnd frare
I detta kapitel finns information om:
Den fysikaliska principen fr en frontalkollision 10
Spnna fast och ta av skerhetsblten 11
Ett rtt fastspnt skerhetsblte ger ett bra skydd vid en olycka. Man minskar ris-
ken att skadas och kar chansen att verleva vid en svr olycka.
Ett rtt anbringat skerhetsblte hller fordonets trafikanter i rtt sittlge » bild 3.
Skerhetsbltena minskar rrelseenergin i avsevrd grad. Dessutom frhindrar det
okontrollerade rrelser, vilka annars kan medfra allvarliga skador.
kande med rtt placerat skerhetsblte gynnas i hg grad av det faktum att rrelse-
energin fngas upp s bra som mjligt av bltet.
ven framvagnens struktur och andra passiva skerhetssystem i fordonet, t.ex.
airbagsystemet, bidrar till bsta mjliga reducering av rrelseenergin. Den upp-
komna energin minskas drmed och skaderisken sjunker.
Vid transport av barn mste speciella skerhetsaspekter beaktas » sidan 18,
Sker transport av barn.
9
Skerhetsblten
VARNING
Spnn alltid fast skerhetsbltet fre all krning - ven i stadstrafik! Detta gller
ven passagerare i bakstet - skaderisk!
ven gravida kvinnor mste alltid anvnda skerhetsbltet. Endast d garanteras
bsta skydd fr det ofdda barnet » Sidan 11.
Maximal skyddsverkan med skerhetsbltet uppns endast med korrekt
sittstllning » sidan 7, Rtt och sker sittstllning.
Framstolarnas ryggstd fr inte lutas fr lngt bakt eftersom skerhetsbltet d
frlorar sin skyddsverkan.
VARNING
Anvisningar fr korrekt placering av bltesremmen
Observera alltid korrekt placering av sjlva skerhetsbltet. Feldraget sker-
hetsblte kan leda till skador till och med vid en ltt olycka.
Ett fr lst sittande skerhetsblte kan leda till skador, eftersom kroppen vid
en olycka p grund av rrelseenergin kan rra sig lngre framt och drmed brom-
sas upp hftigt av bltet.
Bltesbandet fr inte g ver hrda eller brckliga freml (t ex kulspetspennor,
nyckelknippor osv.). De hr fremlen kan orsaka skador.
VARNING
Anvisningar fr hantering av skerhetsblten
Bltesbandet fr inte klmmas, vridas eller skava ver skarpa kanter.
Se upp s att inte skerhetsbltet klms nr drren stngs.
VARNING
Anvisningar fr korrekt anvndning av skerhetsblten
Tv personer (ven barn) fr aldrig fastspnnas med ett skerhetsblte, sker-
hetsbltet fr heller inte lggas ver ett barn som sitter i knt p passageraren.
Lstungan fr endast anbringas i den lsdel som hr till respektive sittplats.
Fel anvndning av skerhetsbltet pverkar skyddsverkan och skaderisken kar.
Lstungans infringshl fr inte tppas igen eftersom lstungan d inte kan lsa.
Mnga kldskikt och lst sittande plagg (t.ex. verrock ver kavaj) pverkar en
korrekt sittstllning och skerhetsbltets funktion.
Anvndning av klmmor eller andra freml fr att stlla in skerhetsbltena (t.ex.
frkorta bandet fr korta personer) r frbjudet.
Trepunktsskerhetsblten i bakstet kan endast uppfylla sin funktion or-
dentligt om ryggstden r riktigt sprrade » sidan 52, Bakstesryggstd.
VARNING
Anvisningar fr sktsel av skerhetsblten
Bltesbandet ska hllas rent. Smutsiga bltesband kan pverka den automa-
tiska bltesupprullarens funktion » sidan 91, Skerhetsblten.
Skerhetsbltena fr inte demonteras eller frndras p ngot stt och vis. Frsk
inte sjlv utfra reparationer p skerhetsbltena.
Kontrollera tillstndet p skerhetsbltet regelbundet. Blten med konstatera-
de skador p vven, infstningarna, upprullningsautomatiken eller lsdelarna
ska bytas av en fackverkstad.
Skadade skerhetsblten, vilka anvnts under en olycka och drmed strckts,
mste bytas - helst av en fackverkstad. Dessutom ska skerhetsbltets infst-
ningar kontrolleras.
Observera
Vid anvndning av skerhetsbltet, fljd de nationella rttsliga bestmmelserna.
Den fysikaliska principen fr en frontalkollision
Bild 4 Ej fastspnd frare/Ej fastspnd passagerare i bakstet
Läs och beakta först på sidan 10.
S snart fordonet r i rrelse uppstr en rrelseenergi, s kallad kinetisk energi, svl i
fordonet som i de kande.
Storleken p den kinetiska energin beror till strsta delen p fordonets hastighet
och p vikten av fordonet och de kande. Vid kande hastighet och tilltagande
vikt mste mer energi reduceras i hndelse av en olycka.
Fordonets hastighet r dock den mest betydande faktorn. Nr till exempel has-
tigheten frdubblas frn 25km/h till 50km/h, fyrfaldigas rrelseenergin.
10
Skerhet
Uppfattningen att man kan hlla emot kroppen med hnderna vid en ltt olycka r
felaktig. Redan vid lga kollisionshastigheter blir de krafter som verkar p krop-
pen s hga att de inte kan hllas emot.
ven om man kr med en hastighet p 50 km/h, kan de krafter som verkar p krop-
pen vid en olycka ltt komma att verstiga motsvarande ett ton (1000kg).
Vikten hos en person som vger 80kg "kar" till exempel till 4,8ton (4800kg) vid
en hastighet p 50km/h.
Vid en frontalkollision slungas kande som inte r fastspnda framt och slr okon-
trollerat i delar inuti bilen, som t.ex. ratt, instrumentpanel eller vindruta » bild 4
-
. De kan under vissa omstndigheter t.o.m. slungas ut ur fordonet, vilket kan
ge upphov till farliga eller t.o.m. livshotande skador.
ven passagerare i bakstet mste sitta fastspnda annars kan de slungas okon-
trollerat genom bilen vid en olycka.
En passagerare som inte sitter fastspnd i bakstet utstter inte bara sig sjlv fr
fara, utan ocks de kande i framstet » bild 4 -
.
Spnna fast och ta av skerhetsblten
Bild 5 Spnna fast/Ta av skerhetsblte
Bild 6
Placering av skulder- och bckenblte/Placering av bltesbandet p
gravid kvinna
Läs och beakta först
på sidan 10.
Spnna fast
Stll in framstet rtt, innan bltet tas p » sidan 7, Rtt och sker sittstllning.
Dra lngsamt bltesbandet mot lstungan ver brst och bcken.
Stick in lstungan i blteslset » bild 5 -
fr stet tills den klickar i hrbart.
Provdra i bltet fr att kontrollera att lstungan sitter ordentligt fast i lset.
En plastknapp i bltesbandet hller lstungan i greppriktigt lge.
Det r mycket viktigt att bltesbandet dras rtt fr att skerhetsbltet ska erbjuda
strsta mjliga skyddsverkan.
Skulderbltesdelen fr aldrig lpa ver halsen, utan ska lpa ungefr mitt ver skuldran
och ligga an bra p verkroppen. Hftbltesdelen ska ligga ver bckenet och fr inte
lpa ver buken, och ska alltid sitta t ordentligt » bild 6 -
.
ven gravida kvinnor mste alltid anvnda skerhetsbltet. Endast d garanteras bsta
skydd fr det ofdda barnet.
Hos gravida kvinnor mste bckenbltesdelen placeras s lgt som mjligt ver bcke-
net, s att inget tryck utvas ver buken » bild 6 -
.
Ta av
Lossa skerhetsbltet endast vid stillastende fordon.
Tryck in den rda knappen i blteslset » bild 5 -
, lstungan hoppar ut.
Fr tillbaka skerhetsbltet manuellt s att det lttare rullas upp helt och hllet och
inte vrids.
11
Skerhetsblten
VIKTIGT
Se upp s att inte lstungan skadar drrpanelen eller andra delar av kupn nr sker-
hetsbltet tas av.
Bltesupprullningsautomatik och bltesstrckare
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Bltesupprullningsautomatik
12
Bltesstrckare 12
Bltesupprullningsautomatik
Varje skerhetsblte r utrustat med en upprullningsautomatik.
Vid lngsamt drag i skerhetsbltet r full rrelsefrihet av bltet garanterad. Vid ryck i
skerhetsbltet blockeras detta genom upprullningsautomatiken.
Bltena lser ocks vid en full inbromsning, vid acceleration, vid krning i backar
och i kurvor.
VARNING
Om skerhetsbltet inte blockerar vid ryck, ska bltet omgende kontrolleras p
en fackverkstad.
Bltesstrckare
Skerheten fr fastspnda frare och passagerare hjs med hjlp av bltesstrckare p
de frmre skerhetsbltenas upprullningsautomatik.
Vid en frontalkollision av en viss svrighetsgrad kommer skerhetsskerhetsbltet
att strckas automatiskt. Bltesstrckarna kan ocks utlsas ven om skerhetsbltet
inte r plagt.
Vid sidokollision av en viss svrighetsgrad strcks trepunkts-skerhetsbltet auto-
matiskt p olyckssidan.
Vid ltt frontalkollision, sidokollision, pkrning bakifrn, om fordonet slr runt och
vid olyckor dr inga strre krafter r verksamma framtill, kommer bltesstrckarna
inte att lsas ut.
VARNING
Alla arbeten p bltesstrckarsystemet, ssom demontering och montering av
systemkomponenter till fljd av andra reparationsarbeten, fr endast utfras
av en fackverkstad.
Systemets skyddsfunktion rcker endast fr en olycka. Om bltesstrckarna
har lst ut, mste hela systemet bytas ut.
Observera
Nr bltesstrckarna utlses frigrs rk. Detta tyder inte p en brand i fordonet.
Vid skrotning av fordonet eller delar av bltesstrckarsystemet r det viktigt att
de nationella rttsliga bestmmelserna beaktas. Dessa freskrifter r vlknda fr
KODA servicepartner, och hos dessa kan man ven f utfrligare information.
12
Skerhet
Airbagsystem
Beskrivning av airbagsystemet
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Systembeskrivning 13
Airbagutlsning 13
VARNING
Observera att en airbag erbjuder bsta mjliga skyddsverkan endast i
samverkan med ett fastspnt skerhetsblte.
En airbag r ingen ersttning fr skerhetsblten, utan en del av fordonets to-
tala passiva skerhetskoncept.
Fr att de kande i fordonet ska skyddas med strsta mjliga verkan nr airba-
gen lser ut, mste framstolarna vara riktigt instllda efter kroppsstorleken
» sidan 7, Rtt och sker sittstllning.
Nr barn inte har satt p bilbltet, lutar sig fr lngt framt eller intar en annan
felaktig sittstllning, utstts de i hndelse av en olycka fr en frhjd olycksrisk.
VARNING
Anvisningar fr hantering av airbagsystem
Om en strning finns, skall airbagsystemet omgende kontrolleras av en
fackverkstad. Det finns annars risk fr att airbagen inte lser ut vid en olycka.
Inga ndringar fr utfras p delar i airbagsystemet.
Alla arbeten p airbagsystemet och in- och urkoppling av systemkompo-
nenter p grund av andra reparationsarbeten (t.ex. byte av ratt) fr endast ut-
fras av en fackverkstad.
Genomfr aldrig ndringar p frmre sttfngare eller p karosseriet.
Det r frbjudet att manipulera enskilda delar i airbagsystemet eftersom
detta kan leda till att en airbag utlses.
Airbagsystemets skyddsfunktion rcker endast fr en olycka. Om en airbag
har lst ut mste airbagsystemet bytas.
Systembeskrivning
Läs och beakta först på sidan 13.
Funktionstillstndet fr airbagsystemet visas genom kontrollampan
p kom-
biinstrumentet » Sidan 33.
Nr airbagar lser ut, fylls de med gas och blses upp.
Nr en airbag lser ut frigrs en grvit eller rd, oskadlig gas. Det r fullt normalt och
kommer inte frn ngon brand i fordonet.
Airbagsystemet bestr av (beroende p fordonsutrustning) fljande moduler:
Elektronisk styrenhet.
Frontairbag fr frare och passagerare » Sidan 14.
Sidoairbagar Head-Thorax » Sidan 15.
En airbagkontrollampa i kombiinstrumentet » sidan 33,
Airbagsystem.
Nyckelbrytare fr frontpassagerarairbag » Sidan 17.
En kontrollampa fr frampassagerarens frontairbagavstngning i instrumentpa-
nelens mittdel » Sidan 17.
Observera
Airbagsystemet r underhllsfritt under sin hela livstid.
Vid frsljning av fordonet mste kparen f den fullstndiga dokumentationen. Ob-
servera att information om den eventuellt bortkopplade passagerarairbagen
ingr i detta!
Vid skrotning av fordonet eller delar i airbagsystemet r det viktigt att de na-
tionella lagbestmmelserna beaktas.
Airbagutlsning
Läs och beakta först
på sidan 13.
Uppblsningen av en airbag sker p brkdelen av en sekund och med hg hastighet
fr att kunna erbjuda extra skydd vid en olycka.
Airbagsystemet r funktionsklart frst efter att tndningen slagits till.
Vid speciella olyckssituationer kan flera airbags utlsas samtidigt.
Vid en ltt frontal- eller sidokollision, vid pkrning bakifrn, om fordonet vlter eller
om fordonet slr runt lser airbagarna inte ut.
13
Airbagsystem
Utlsningsfaktorer
De relevanta utlsningsfrhllandena fr respektive situation fr airbagsystemet lter
sig inte faststllas schablonmssigt. En viktig roll spelar exempelvis faktorer som
beskaffenheten av det freml som fordonet kolliderar med (hrt, mjukt), anslags-
vinkel, fordonets hastighet m.m.
Avgrande fr om airbagen lser ut r inbromsningsfrloppet. Styrenheten analyse-
rar kollisionsfrloppet och utlser aktuellt skerhetssystem.
Om den fordonsinbromsning som upptrder och mts under en kollision ligger
under de referensvrden som finns i styrenheten, kommer airbagar inte att lsas
ut trots att fordonet kan deformeras mycket kraftig under olyckan.
Vid hftiga frontalkollisioner sker utlsning av fljande airbags.
Frarfrontairbag.
Passagerafrontairbag.
Vid hftiga sidokollisioner sker utlsning av fljande airbag.
Sidoairbag Head-Thorax p olyckssidan.
I hndelse av en olycka dr airbagar har lst ut:
tnds innerbelysningen (nr omkopplaren fr innerbelysningen str i drrkontaktl-
ge),
kopplas varningsblinkersen till,
lses alla drrar upp,
avbryts brnsletillfrseln till motorn.
Airbagversikt
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Frontairbags
14
Sidoairbagar Head-Thorax 15
Frontairbags
Bild 7 Frarairbag i ratten/Passagerarairbag i instrumentpanelen
Bild 8 Skert avstnd frn ratten/gasfyllda airbags
Airbagsystemet erbjuder ett extra skydd fr huvud och brstkorg fr frare och
framstespassagerare vid kraftiga frontalkollisioner.
Frarens frontairbag r monterad i ratten » bild 7 -
.
Frontairbag fr passageraren finns i instrumentbrdan ovanfr handskfacket
» bild 7 -
.
Om airbagen lses ut, blses denna upp framfr fraren och passageraren » bild 8 -
. Nr man ker in i den fullt uppblsta airbagen dmpas frarens resp. passagera-
rens rrelse framt och skaderisken fr huvud och verkropp minskar.
14
Skerhet
VARNING
Anvisningar fr rtt sittstllning
Det r viktigt fr frare och passagerare att hlla ett avstnd p minst 25cm till
ratten resp instrumentpanelen
A
» bild 8. Om detta minsta avstnd inte hlls
kan airbagsystemet inte skydda - livsfara! Dessutom mste framstena alltid
vara riktigt instllda efter kroppsstorleken.
Airbagen utvecklar en stor kraft nr den lser ut. Vid en felaktig sittstllning
eller stolsplacering kan det leda till skador.
Mellan de personer som sitter fram och airbagens arbetsomrde fr det inte
finnas ytterligare personer, djur eller freml.
VARNING
Frontairbag och transport av barn
Kr aldrig med barn fritt sittande utan blte i fordonets framstol. Om airba-
gar lser ut i hndelse av en olycka, kan barn skadas svrt eller ddas!
Vid anvndning av barnstol p passagerarstet dr barnet sitter med ryggen i
frdriktningen, mste passagerarens frontairbag alltid kopplas ur » sidan 17,
Koppla frn passagerarairbag. Om detta inte sker kan barnet skadas svrt av
den frmre passagerarens utlsta airbag eller till och med ddas. Vid transport
av barn i passagerarstet skall de relevanta nationella rttsliga bestmmelser-
na betrffande nyttjande av barnstolar beaktas.
VARNING
Allmnna anvisningar
Ratten och ytan p airbagmodulen i instrumentpanelen framfr passagera-
ren fr inte frses med klisteretiketter eller vertckas eller p annat stt bearbe-
tas. Dessa delar fr endast rengras med en torr eller med ltt vattenfuktad
trasa. Inga delar ssom burkhllare, telefonfsten m.m. fr monteras p kpan ver
airbagmodulen eller i dess omedelbara nrhet.
Lgg aldrig freml p ytan av passagerarens airbagmodul i instrumentbrdan.
Sidoairbagar Head-Thorax
Bild 9 Installationsplats fr sidoairbagen/utvecklingsomrde fr sidoairba-
gen
Sidoairbagsystemet Head-Thorax erbjuder ett extra skydd fr passagerarnas
verkroppar (brst, buk och bcken) och huvudet vid kraftiga sidokollisioner.
Sidoairbagarna r placerade i framstolarnas ryggstdsdynor » bild 9 -
.
Vid utlsande av sidoairbagen » bild 9 -
utlses automatiskt ven bltesstrcka-
ren p respektive sida.
Nr man ker in i den fullt uppblsta airbagen dmpas belastningen p de kande och
skaderisken fr huvud och verkropp (brst, buk och bcken) minskar p den sida
som r vnd mot drren.
VARNING
Anvisningar fr rtt sittstllning
Huvudet fr aldrig finnas i sidoairbagens utlsningsomrde. Vid en olycka kan
man i s fall skadas svrt. Detta gller speciellt barn som ker utan lmplig barns-
tol » sidan 19, Barnskerhet och sidoairbag.
Mellan de kande och airbagens arbetsomrde fr det inte finnas ytterligare
personer, djur eller freml. Inga tillbehr ssom t.ex. mugghllare fr anbringas p
drrarna.
Om barn intar en felaktig sittstllning under frd utstts de i hndelse av en
olycka fr en strre skaderisk. Detta kan leda till svra skador » sidan 18,
Barnstol.
15
Airbagsystem
VARNING
Airbagens styrenhet fungerar ihop med trycksensorer vilka r monterade i
de frmre drrarna. Drfr fr inga anpassningar gras p drrarna eller p drrpaneler-
na (t.ex. montering av extra hgtalare). Skador p dessa kan pverka airbagsys-
temets funktion negativt. Alla arbeten p de frmre drrarna och deras paneler
fr endast utfras av en fackverkstad. Fljande anvisningar skall drfr beaktas:
Kr aldrig med borttagna inre drrpaneler.
Kr aldrig om delar av de inre drrpanelerna tagits bort och ppningarna som
uppkommit inte har stngts igen p ett korrekt stt.
Kr aldrig om hgtalare i drrarna har tagits bort, svida inte ppningarna fr
hgtalarna har stngts igen p ett korrekt stt.
Skerstll alltid att ppningar tcks ver eller fylls igen om extra hgtalare eller
andra utrustningsdelar monteras in i de inre drrkldslarna.
Lt alltid en KODA servicepartner eller en kvalificerad fackverkstad utfra
arbetena.
VARNING
Hng endast lttare kldesplagg p fordonets kldkrokar. Lmna inga tunga och
vassa freml i fickorna p kldesplaggen.
Ryggstden fr inte utsttas fr stora krafter, kraftiga sttar, sparkar osv. efter-
som det kan skada systemet. Sidoairbagarna kommer inte att lsa ut i dessa
fall!
Man fr aldrig dra av verdragen frn sits eller rygg p frar- och passagerarstol
om detta inte uttryckligen godknts av KODA Auto. Eftersom airbagen veck-
lar ut sig ur ryggstdet, kommer sidoairbagens skyddsfunktion att pverkas
negativt om man anvnder kldslar eller verdrag som inte r godknda.
Skador p originalverdrag i omrdet runt sidoairbagen mste omgende
tgrdas av en fackverkstad.
Airbagmodulen i framstolarna fr inte uppvisa ngra skador, sprickor eller
djupa repor. Vldsamt ppnande r inte tilltet.
Koppla frn airbag
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Koppla frn airbags 16
Koppla frn passagerarairbag
17
Koppla frn airbags
Airbagen skall kopplas frn vid fljande tillfllen:
Om en barnstol mste anvndas p passagerarstolen dr barnet sitter med ryg-
gen i frdriktningen (i vissa lnder i frdriktningen p grund av avvikande lagbe-
stmmelser betrffande frdriktningen)» sidan 18, Sker transport av barn.
Om man trots korrekt krstllning inte kan upprtthlla ett minsta avstnd p 25cm
mellan rattnav och brstben.
Om det krvs specialinbyggnad i rattomrdet p grund av rrelsehinder.
Om man lter montera andra sten (t.ex. ortopediska sten utan sidoairbagar).
Passagerarens frontairbag kan bortkopplas med nyckelbrytaren » Sidan 17.
Vi rekommenderar att du lter en KODA servicepartner koppla bort eventuella
andra airbagar.
vervakning av airbagsystemet
Airbagsystemets funktionsberedskap vervakas elektroniskt, ven nr ngon av
airbagarna r frnkopplad.
Airbag frnkopplad med en diagnosenhet
Kontrollampan
lyser i ca 3 sekunder efter att tndningen slagits p och blin-
kar drefter i ytterligare 12 sekunder.
Passagerarens frontairbag kan frnkopplas med nyckelbrytaren i frvarings-
facket
Kontrollampan
tnds i ca 3 sekunder efter att tndningen slagits p.
Kontrollampan




3
» bild 10 på sidan 17 tnds efter att
tndningen slagits p.
Observera
De nationella rttsliga bestmmelserna fr frnkoppling av airbagen skall fljas.
Hos en KODA servicepartner kan man f reda p om och vilka Airbags p fordo-
net som kan resp. mste frnkopplas.
16
Skerhet
Koppla frn passagerarairbag
Bild 10 Nyckelbrytare fr passagerarens frontairbag/kontrollampa fr
frnkoppling/inkoppling av passagerarens sidoairbag
Med nyckelbrytaren kopplas passagerarens frontairbag frn.
Sl frn
Sl frn tndningen.
ppna passagerardrren.
Fll ut nyckelbladet helt p fjrrnyckeln » .
Stick in bilnyckeln nda in i spret i nyckelbrytaren.
Vrid frsiktigt spret p nyckelbrytaren till position
2
» bild 10 OFF med nyckeln.
Dra ut nyckeln ur spret i nyckelbrytaren » .
Stng passagerardrren.
Kontrollera om kontrollampa
3




p instrumentpanelens
mittdel lyser efter att tndningen slagits p.
Sl p
Sl p tndningen.
ppna passagerardrren.
Fll ut nyckelbladet helt p fjrrnyckeln » .
Stick in bilnyckeln nda in i spret i nyckelbrytaren.
Vrid frsiktigt nyckelbrytaren till positionen
1
» bild 10 ON med nyckeln.
Dra ut nyckeln ur spret i nyckelbrytaren » .
Stng passagerardrren.
Kontrollera att kontrollampa
3




p instrumentpanelens
mittdel inte lyser efter att tndningen slagits p.
VARNING
Fraren ansvarar fr att airbagen r frn- eller inkopplad.
Koppla endast frn airbagen med frnslagen tndning! Annars kan ett fel or-
sakas i systemet fr airbagavstngning.
Om kontrollampan




blinkar, kommer passagerarairba-
gen inte att utlsas vid en olycka! Lt genast kontrollera airbagsystemet p en
fackverkstad.
Lt inte nyckeln sitta kvar i nyckelbrytaren under frd.
Genom skakningar kan nyckeln i spret vridas och utlsa airbagen!
Airbagen kan lsa ut ovntat vid en olycka - skaderisk och livsfara!
VIKTIGT
Ett ej helt utfllt nyckelblad kan skada nyckelbrytaren!
17
Airbagsystem
Sker transport av barn
Barnstol
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Anvndning av barnstol p passagerarstet 18
Barnskerhet och sidoairbag 19
Gruppindelning av barnstolar 19
Anvndning av barnstolar som r fsta med skerhetsblte 20
Barn ker generellt skrare i bakstet n p passagerarstet.
I motsats till vuxna r muskler och benstruktur hos barn inte fullstndigt utveck-
lade. Barn r drfr utsatta fr en strre skaderisk.
Barn ska transporteras i verensstmmelse med tillmpliga lagbestmmelser.
Barnstolar enligt standarden ECE-R44 skall anvndas. Standarden ECE-R bety-
der: Freskrift frn Frenta nationernas ekonomiska kommission fr Europa
(Economic Commission for Europe - Regulation).
Barnstolar enligt standarden ECE-R44 r mrkta med ett ej avtagbart testmrke:
ett stort E i cirkeln, drunder testnumret.
VARNING
Vid anvndning av barnstolar skall de nationella rttsliga bestmmelserna
beaktas.
I inget fall fr barn - inte heller spdbarn - ka i knt p passagerare i fordonet.
Lmna aldrig barn utan uppsikt i fordonet. Vid vissa yttre klimatfrhllanden
kan det uppst livsfarliga temperaturer i fordonet.
Barnet mste vara skert fastspnt i fordonet under hela resan! I annat fall
kan det slungas ivg genom fordonet vid en olycka och skadas eller skada
andra passagerare allvarligt.
Nr barn under frd lutar sig framt eller intar en felaktig sittstllning, utstts
de i hndelse av en olycka fr en frhjd olycksrisk. Det gller srskilt fr barn som
ker i passagerarstet - om airbagsystemet lser ut kan barnet skadas svrt el-
ler ddas!
Observera alltid uppgifterna frn tillverkaren av barnstolen fr korrekt drag-
ning av bltet. Feldraget skerhetsblte kan leda till skador till och med vid en
ltt olycka.
VARNING (fortsättning)
Skerhetsbltets korrekta dragning ska kontrolleras. Dessutom ska man se
till att bltesbandet inte kan skadas av beslag med skarpa kanter.
Vid anvndning av barnstol p passagerarstet dr barnet sitter med ryggen i
frdriktningen mste passagerarens frontairbag ovillkorligen kopplas ur. Yt-
terligare information » sidan 18, Anvndning av barnstol p passagerarstet.
Observera
Vi rekommenderar att du anvnder barnstolar ur sortimentet KODA originaltill-
behr. Dessa barnstolar r utvecklade och utprovade fr anvndning i KODA-bilar.
De uppfyller standarden ECE-R44.
Anvndning av barnstol p passagerarstet
Anvnd aldrig ett baktriktat barnstessystem p ett ste som skyddas av en instal-
lerad aktiv airbag. Barnet kan skadas svrt eller ddas.
Bild 11
Etikett p B-stolpen p passagerar-
sidan
18
Skerhet
/