Jabra Sport Wireless Användarmanual

varumärke
Jabra
Kategori
IP-telefoner
Modell
Sport Wireless
Typ
Användarmanual
Bruksanvisning
www.jabra.com
Jabra
®
SPORT
WIRELESS+
1
JABRA SPORT WIRELESS+
INNEHÅLL
TACK! ..........................................................2
OM JABRA SPORT..............................................3
HEADSETETS FUNKTIONER.....................................3
KOMMA IGÅNG ................................................4
LADDA JABRA SPORT .........................................4
SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV JABRA SPORT.........................5
PARA IHOP JABRA SPORT MED EN TELEFON ELLER
ANNAN ENHET.................................................5
ANVÄNDA JABRA SPORT.......................................5
BÄRSTIL OCH ÖRONKUDDAR ..................................8
LJUDINDIKATORER OCH VISUELLA INDIKATORER
FÖR HEADSET..................................................9
ANVÄNDA JABRA SPORT MED PROGRAMMET
ENDOMONDO SPORTS TRACKER FÖR MOBILTELEFONER.............11
ANVÄNDA JABRA SPORT MED TVÅ ENHETER..................12
FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR..........................13
SKÖTSEL AV HEADSETET .....................................14
ORDLISTA.....................................................15
2
JABRA SPORT WIRELESS+
TACK!
Tack för att du valde Jabra SPORT Bluetooth®-stereoheadset.
Vi hoppas att du kommer att få stor glädje av det! Den här
bruksanvisningen hjälper dig att komma igång och få ut maximalt
av headsetet.
3
JABRA SPORT WIRELESS+
OM JABRA SPORT
S På/Av, Svara/Avsluta, Spela/Paus eller Endomondo-status
B Mikrofon
C Indikatorlampa
D Volymkontroll, hoppa över spår, FM-autosökning
E FM På/Av
F Öronkuddar
G Fitclip för justering
R
L
A
B
R
E
C
D
F
G
HEADSETETS FUNKTIONER
Jabra SPORT gör det möjligt för dig att lyssna på musik och svara
på samtal trådlöst när du tränar.
Några viktiga produktegenskaper:
- Säker och bekväm passform under träningspasset
- Regn-, damm- och stötresistent. US Military- och IP54-standard
- Kraftfull bas och inbyggd FM-radio
Egenskaper och specikationer
1. Trådlös frihet genom Bluetooth-teknik
2. Optimerad komfort för aktiv livsstil
3. Testad enligt US Military- och IP54-standarderna med
avseende på regn*, damm och slagresistens
4
JABRA SPORT WIRELESS+
4. Integrerad FM-mottagare så du kan lyssna på dina
favoritradiokanaler
5. Avancerad MultiUse™ – anslut till två Bluetooth-enheter
samtidigt
6. AM3D Power Bass för en förstärkt musikupplevelse
7. 7 olika uppsättningar öronkuddar för individuell passform
8. Exklusiva egenskaper vid användning med Endomondo
Sports Tracker**
a. Direkt återkoppling; du kan få träningsstatus för
Endomondo uppläst högt genom headsetet
b. Träningskontroll; pausa din Endomondo-träning med en
knapptryckning
9. Upp till 4,5 timmars samtalstid, 4 timmars musiktid och 4 dagars
standby-tid***
10. Bluetooth-prol 3.0
11. Knappar för funktionerna svara/avsluta, spela/pausa musik***,
volym upp/ned*** och hoppa över spår***
* Observera att din Jabra SPORT klarar att utsättas för vatten en kort stund, men
inte är vattentät och inte får sänkas ned i vatten. Om enheten blir våt ska den
torkas helt torr för att skyddas från eventuell skada.
** Se avsnittet Endomondo för mer information.
*** Beroende på telefon
KOMMA IGÅNG
Innan du börjar använda headsetet ska du göra följande:
1 Ladda ditt headset (omkring 2 timmar)
2 Aktivera Bluetooth® på mobiltelefonen (se mobiltelefonens
bruksanvisning)
3 Para ihop headsetet med mobiltelefonen
LADDA JABRA SPORT
Se till att Jabra SPORT är fullt laddad innan du börjar använda den.
Batteriindikatorn blinkar grönt vid laddning.
När batteriindikatorn slutar blinka är laddningen klar. Det tar ca 2
timmar att ladda batteriet.
Obs! Batteriets livslängd förkortas väsentligt om det förblir oladdat
under en längre tid. Jabra rekommenderar därför att du laddar
enheten minst en gång i månaden.
5
JABRA SPORT WIRELESS+
SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV JABRA SPORT
När du vill slå på Jabra SPORT trycker du på knappen På/Av (A) tills
indikatorlampan börjar blinka med blått sken. När headsetet är på
lyser indikatorlampan fast grönt sken när batteriet är fullt laddat
eller medel samt rött om batteriet är lågt. När du vill slå av Jabra
SPORT trycker du på knappen På/Av tills indikatorlampan börjar
blinka med blått sken.
PARA IHOP JABRA SPORT MED EN TELEFON ELLER
ANNAN ENHET
Headset ansluts till telefoner eller andra Bluetooth-enheter
genom en process som kallas för "hopparning". Hopparningen kan
göras på bara några sekunder genom att följa de här enkla stegen.
Sätt headsetet i hopparningsläge
1
Första gången Jabra SPORT WIRELESS+ slås på, sätts headsetet
automatiskt i hopparningsläge. För senare hopparning, se till att
Jabra SPORT WIRELESS+ är avstängt. Sätt SPORT WIRELESS+ i
hopparningsläge genom att trycka och hålla ner Svara/Avsluta-
knappen (A) tills indikatorlampan blinkar blått sken.
2 Sök efter Bluetooth-enheter på telefonen* eller den andra
enheten och välj Jabra SPORT.
3 Om du ombeds uppge en PIN-kod, slår du 0000 (4 nollor) och
bekräftar.
4 När ihopkopplingen är klar, ansluter Jabra SPORT WIRELESS+
automatiskt till enheten när headsetet slås på.
* Följ telefonens bruksanvisning. Kontrollera först att Bluetooth är aktiverat
i mobiltelefonen. Ställ sedan in telefonen till att söka headsetet. Vanligtvis går
du till menyn ”inställning, ”anslutning” eller ”Bluetooth” på telefonen och väljer
alternativet för att söka eller ”lägga till” en Bluetooth-enhet.*
Obs! All kommunikation mellan ditt Jabra SPORT-headset och
din mobiltelefon är krypterad, vilket betyder att andra inte kan
uppfatta och höra din konversation. Upprättandet av denna
kryptering är en viktig del i hopparningsprocessen.
ANVÄNDA JABRA SPORT
Huvudegenskaper:
Spela upp eller pausa musik (vissa telefoner kan kräva att du
först startar en mediaspelare)*
Tryck lätt på knappen Spela/Paus (A) för att spela/pausa musik.
* Se bruksanvisningen för telefonen
6
JABRA SPORT WIRELESS+
Byta spår*
Använd volymknapparna (D) för att byta spår genom att trycka
i 1 sekund på knappen för att höja volym och hoppa framåt eller
trycka 1 sekund på knappen för att sänka volym för att hoppa bakåt.
Ställa in ljudvolymen
Använd volymknapparna (D) för att ställa in ljudvolymen.
Besvara eller avsluta samtal
Tryck lätt på Svara-/avslutaknappen (A) för att besvara eller avsluta
ett samtal.
Använda FM-mottagaren**
- När du ska slå på FM-radio ska du först se till att Jabra SPORT
är påslaget.
- Tryck lätt på FM-knappen (E) på headsetet för att aktivera
FM-mottagaren
- Om du vill söka efter nästa tillgängliga radiokanal ska du trycka
och hålla ner knappen för att höja (+) eller sänka volymen (-)
tills du hör en kort signal och sedan släppa upp knappen.
- Dubbeltryck lätt på FM-knappen för att spara upp till 3 FM-
kanaler.
- Tryck och håll ner FM-knappen i 1 sekund för att byta till nästa
sparade FM-kanal.
- Tryck och håll ner FM-knappen i 3 sekunder för att ta bort en
sparad FM-kanal.
** Använd FM-mottagning utomhus för bästa prestanda
OBS! FM-mottagningsförhållandena kan variera stort beroende på fysisk miljö
(t.ex. byggnader, berg, om du är inomhus eller utomhus), RF-miljö (t.ex. Wi-Fi),
närhet till sändningsstationer och andra externa faktorer.
Endomondo-egenskaper (se sidan 10 för mer information):
Direkt återkoppling**: Med ditt Jabra SPORT-stereoheadset
kan du höra direktmeddelanden om uppdateringar under
träningspasset. Tryck lätt på knappen Spela/Paus (A) för att hämta
status för hastighet, avstånd och längd.
Träningskontroll**: Med ditt Jabra SPORT-stereoheadset,
kan du enkelt kontrollera Endomondo Sports Tracker med en
knapptryckning. Tryck på knappen Spela/Paus (A) i 1 sekund för
att pausa eller återuppta träningen
7
JABRA SPORT WIRELESS+
Övriga egenskaper:
Avvisa ett samtal**
Tryck lätt två gånger på Svara-/avslutaknappen (A) när telefonen
ringer för att avvisa ett inkommande samtal. Beroende på
telefoninställningarna kommer personen som ringer att
vidarebefordras till röstbrevlådan eller höra en upptagetton.
Ringa ett samtal**
När Jabra SPORT är ansluten till telefonen kommer alla samtal från
din telefon automatiskt att överföras till ditt headset (beroende på
telefoninställningar).
Återuppringning av senast slaget nummer**
Tryck lätt två gånger på Svara/avsluta-knappen (A).
Mikrofon av/på under ett samtal
Tryck lätt på volym upp och volym ner samtidigt för att slå av eller
på mikrofonen.
Fabriksåterställning:
Om du vill göra en fabriksåterställning trycker du och håller in
Svara-/avslutaknappen (A) och "+" (D) på volymknappen samtidigt
i 3 sekunder
** Enhetsberoende
8
JABRA SPORT WIRELESS+
BÄRSTIL OCH ÖRONKUDDAR
Placera varje hörlur så att högtalarna ligger framför hörselgången
och öronkroken ligger bekvämt runt bakre delen av örat.
Sladden ska löpa runt nacken för optimal komfort och rörelsefrihet.
Tre olika öronkuddar medföljer för att du garanterat ska hitta en
lösning som sitter bekvämt.
Rikta in högtalarens kåpor och öronkuddarna för att de ska sitta
bekvämt. Det nns även indikeringar för vilket som är vänster och
höger öronkudde.
Använda Fitclip
Fäst tclip till sladden och justera för optimal passform.
9
JABRA SPORT WIRELESS+
LJUDINDIKATORER OCH VISUELLA INDIKATORER
FÖR HEADSET
Jabra SPORT erbjuder statusmeddelanden genom att använda
både lampor och röstvägledning.
Indikatorn på baksidan av Jabra SPORT indikerar produktens olika
tillstånd:
Indikator Lampornas betydelse
Blinkande blått sken I hopparningsläge – se “Para
ihop Jabra SPORT med en
telefon eller annan enhet”
En långsam blå blinkning Ansluten till telefon och
i standby-läge
En blå blinkning Ansluten till telefon och
i aktivt läge
Snabb dubbel blinkning i blått Inkommande samtal
Blinkande grönt sken Laddar eller headset på
Fast grönt sken Fulladdat, den gröna indikatorn
släcks efter 60 sekunder
Blinkar rött Låg batterinivå eller headset
av
Indikatorn på Jabra SPORT slås av efter 60 sekunders inaktivitet.
Headsetet är fortfarande aktivt och lampan blinkar igen efter att
du har tryckt lätt på svara-/avslutaknappen eller utfört någon
annan samtalsaktivitet.
10
JABRA SPORT WIRELESS+
Röstvägledning
Jabra SPORT-meddelanden Vad det betyder
“Welcome! You are now ready
for pairing. Go to the Bluetooth
menu on your phone.
Turn on or enable Bluetooth.
Search for devices and select
your Jabra hands free device
and chose pair or OK. If asked
for a PIN code use 0000”
De här meddelandena hörs
varje gång hopparningsläget
startas.
Upprepas efter 20 sekunder.
Följ instruktionerna i telefonen.
”Pairing failed”
Hörs om hopparningsprocessen
misslyckas.
”Connected”
Hörs när Jabra SPORT
är ansluten, men inget
telefonnamn är tillgängligt
”Disconnected”
Hörs om en ansluten telefon
stängs av, hamnar utanför
täckningssområdet eller
har BT avaktiverad inom
täckningsområdet under
tiden headsetet fortfarande
är påslaget.
”Low battery”
Varning för låg batterinivå
när batteriet kommer under
en laddningsnivå på 10%.
Upprepas var 5:e minut.
När batterinivån är under 10 %
hörs meddelandet var 30:e
sekund.
Även under samtal.
”Power off
Hörs när Jabra SPORT slås av
11
JABRA SPORT WIRELESS+
”Power on
Hörs när Jabra SPORT slås på
”Call ended”
Hörs när ett samtal avslutas
“Battery level is low/medium/
high”
”Battery level is high” hörs
när batterinivån har mer än
50 % kvar. Om batterinivån
ligger mellan 10 % och 50 %.
Meddelandet ”Battery
level is medium hörs. Om
batternivån är lägre än 10 %
hörs meddelandet ”Battery
level is low”.
ANVÄNDA JABRA SPORT MED PROGRAMMET
ENDOMONDO SPORTS TRACKER FÖR MOBILTELEFONER
Testa din kondition
Hör hur mycket du klarar
Analysera resultaten
Håll kontroll på din kondition när du är på väg
Om du har hämtat Endomondo-applikationen till mobiltelefonen
har du tillgång till två exklusiva funktioner som bara nns att få
med Jabra SPORT.
12
JABRA SPORT WIRELESS+
Direkt återkoppling*: Med ditt Jabra SPORT-stereoheadset kan du
höra direktmeddelanden om uppdateringar under träningspasset.
Tryck lätt på knappen Spela/Paus (A) för att hämta status för
hastighet, avstånd och längd.
Träningskontroll*: Med ditt Jabra SPORT-stereoheadset, kan
du enkelt kontrollera Endomondo Sports Tracker med en
knapptryckning. Tryck på knappen Spela/Paus (A) för att pausa
eller återuppta träningen
Jabra SPORT-egenskaperna är endast tillämpliga för iPhone-,
Android- och BlackBerry-telefoner med GPS. När du har Jabra
SPORT anslutet till telefonen och Endomondo-applikationen
öppen under tiden du tränar kan du trycka lätt på knappen Spela/
Paus för att få en statusuppdatering över träningen via headsetet.
Observera att för att funktionen för direkt återkoppling och
träningskontroll ska fungera med en Bluetooth-aktiverad produkt
från Apple (iPhone® 4, iPhone® 3Gs), behöver du produktmodellen
Jabra SPORT "Made for iPhone".
iPhone-användare kan uppleva en lätt fördröjning i musikuppspelningen när de växlar över till
FM-radio från iTunes vid användning med Endomondo-programmet. För att undvika detta ska
du pausa det aktuella spåret innan du växlar över till FM-sändaren på Jabra SPORT
Så här skaar du Endomondo Sports Tracker
Hämta Endomondo Sports Tracker från din "app store" på
datortelefonen eller gå till www.endomondo.com.
Gå med i gruppen på www.endomondo.com för att utmana dina
vänner och följa deras framsteg.
ANVÄNDA JABRA SPORT MED TVÅ ENHETER
Jabra SPORT kan hantera två olika Bluetooth-enheter som är
anslutna till headsetet samtidigt – t.ex. en mobiltelefon och en
dator för IP-telefoni (VoIP).
Om du vill para ihop med en andra enhet följer du bara anvisningarna
för hopparning enligt ovan.
* Enhetsberoende. Endomondo BlackBerry stöder bara Direkt återkoppling.
13
JABRA SPORT WIRELESS+
FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR
Vad är Bluetooth Stereo/A2DP?
Bluetooth Stereo möjliggör trådlös anslutning med stereoljud
mellan två Bluetooth Stereo-enheter. För att erbjuda en trådlös
Bluetooth Stereo-anslutning mellan två enheter måste båda
enheterna stödja A2DP (Advanced Audio Distribution Prole)
Bluetooth-prol.
Vad är AVRCP?
Audio Video Remote Control Prole (AVRCP) gör det möjligt för
dig att ärrstyra musikspelaren från Jabra SPORT med funktioner
som spela, pausa och hoppa över spår (kan variera med telefon).
Hur kan jag använda Multiuse™ på min Jabra SPORT?
Funktionen Multiuse gör det möjligt för dig att vara ansluten till
två olika enheter samtidigt (t.ex. en mobiltelefon och en dator).
Detta innebär exempelvis att du kan använda samma headset
för att både lyssna på musik från mobiltelefonen och besvara
telefonsamtal och använda det för Internet-telefoni (exempelvis
Skype och Google Talk) samtidigt.
Jag hör ett knastrande ljud
Bluetooth är en radioteknologi som är känslig för mellanliggande
föremål mellan headset och den enhet det är anslutet till. Du ska
kunna ha minst 10 meters avstånd mellan headsetet och den
anslutana enheten när det inte nns några hinder ivägen
(väggar etc.).
Jag kan inte höra telefonsamtalet i headsetet
Öka volymen på Jabra SPORT.
Se till att din telefon är ansluten till headsetet genom att trycka
kort på Svara-/avslutaknappen (A), eller att se på indikatorlampan (C).
Jag har problem med hopparningen
Du har kanske raderat hopparningsanslutningen på din
mobiltelefon – följ anvisningarna för hopparning i ‘Para ihop ditt
headset med en telefon eller annan enhet‘.
14
JABRA SPORT WIRELESS+
Jag kan inte använda funktionerna avvisa samtal, parkera
samtal eller återuppringning
De här funktionerna är beroende av om telefonen stöder dem;
se bruksanvisningen för telefonen för mer information.
Jag hör ingen musik i headsetet
Se till att headsetet är anslutet till din Bluetooth-aktiverade enhet.
Du kan ha befunnit dig utom räckvidd (10 meter) för din
Bluetooth-aktiverade enhet eller headsetet kan ha utsatts
för elektrostatisk urladdning (ESD). Tryck kort in Svara-/
avslutaknappen för att upprätta Bluetooth-ljudlänken - öka
volymen på enheten.
Kontrollera att Jabra SPORT är laddat.
Musiken jag hör låter mycket svagt
Se till att den andra enheten stöder Bluetooth 1.1 eller högre,
inklusive Advanced Audio Distribution Prole (A2DP) för
strömmande musik.
Om åtgärden inte hjälper så är det möjligt att telefonen använder
stereoljudanslutningen på ett annat sätt. Du kan aktivera det här
läget på Jabra SPORT genom att utföra hopparning på följande sätt:
- Avlägsna Bluetooth-anslutningen till Jabra SPORT på din telefon
- Kontrollera att headsetet är avstängt
- Tryck och håll in Svara-/avsluta-knappen (A) i mer än 5 sekunder
tills indikatorn börjar blinka med blått sken
- Gå igenom stegen för hopparning av headsetet med en
Bluetooth-enhet.
SKÖTSEL AV HEADSETET
- Förvara alltid Jabra SPORT avstängt och väl skyddat.
- Undvik förvaring där det är mycket varmt (över 45 °C –
inkluderande direkt solljus) eller kallt (under -10 °C). Det kan
förkorta batteriets livslängd och påverka funktionen. Höga
temperaturer kan även försämra prestandan.
- Se till att USB-locket är helt slutet för att skydda mot vatten/
svett.
15
JABRA SPORT WIRELESS+
ORDLISTA
1. Bluetooth är en radioteknik som kopplar ihop enheter, t.ex.
mobiltelefoner och headset, utan kablar eller ledningar, på
korta avstånd (ca 10 meter). Läs mer på www.bluetooth.com
2. Bluetooth-proler är de olika sätt som Bluetooth-enheter
kan kommunicera med andra enheter. Bluetooth-telefoner
stödjer antingen headset-prolen, handsfree-prolen eller
båda. För att stödja en viss prol, måste en telefontillverkare
implementera vissa obligatoriska funktioner i telefonens
programvara.
3. Ihopparning skapar en unik och krypterad länk mellan två
Bluetooth-enheter som gör att de kan kommunicera med
varandra. Bluetooth-enheter fungerar inte om enheterna inte
har parats ihop.
4. Lösenord eller PIN-kod är en kod som du matar in på din
mobiltelefon för att para ihop den med Jabra SPORT.
Det gör att telefonen och Jabra SPORT känner igen varandra
och automatiskt kan samarbeta.
5. Standby-läge är när Jabra SPORT passivt väntar på ett samtal.
När du avslutar ett samtal på mobiltelefonen går headsetet
över till standby-läget.
81-03448 E
www.jabra.com
MADE IN CHINA
MODEL: BTE4
© 2011 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra
®
is a registered
trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein
are the property of their respective owners. The Bluetooth
®
word
mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use
of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and
specifications subject to change without notice).
© 2011 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra
®
is a registered
trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein
are the property of their respective owners. The Bluetooth
®
word
mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use
of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and
specifications subject to change without notice).
/

Denna handbok är också lämplig för