Crivit 103761 Instructions For Use Manual

varumärke
Crivit
Modell
103761
Typ
Instructions For Use Manual
SLINGTRÄNARE
IAN 103761
SCHLINGENTRAINER
Bedienungsanleitung
SUSPENSION TRAINER
Instructions for use
SLINGTRÄNARE
Bruksanvisning
2
3
Innehållsförteckning/Contents/Inhaltsverzeichnis
Leveransinnehåll ..................................................12
Tekniska data .......................................................12
Delbeteckning ......................................................12
Avsedd användning.............................................12
Säkerhetsanvisningar .................................. 12 - 13
Monteringsanvisningar/montering .................... 13
Förkortning och förlängning
av slingtränaren ........................................... 13 - 14
Rekommenderad längd på slingtränaren ..........14
Övningsanvisningar ............................................. 14
Uppvärmning och stretchning ..................... 14 - 15
Träning ......................................................... 15 - 18
Avkylning ...................................................... 18 - 19
Skötsel och förvaring ...........................................19
Anvisningar för avfallshantering ......................... 19
3 års garanti .........................................................20
Lieferumfang .........................................................30
Technische Daten .................................................30
Teilebezeichnung .................................................30
Bestimmungsgemäße Verwendung ....................30
Sicherheitshinweise ...................................... 30 - 31
Aufbauhinweise, Montage .................................31
Schlingentrainer verkürzen
und verlängern ............................................. 31 - 32
Empfohlene Länge des Schlingentrainers ..........32
Übungshinweise ...................................................32
Aufwärmen und Dehnen .............................32 - 34
Training .........................................................34 - 37
Abkühlen ......................................................37 - 38
Pflege und Lagerung ...........................................38
Hinweise zur Entsorgung .....................................38
3 Jahre Garantie..................................................39
Scope of delivery ................................................21
Technical data ...................................................... 21
Part names ........................................................... 21
Correct use ........................................................... 21
Safety notes ................................................21 - 22
Assembly instructions ..........................................22
Shortening and lengthening
the sling trainer.....................................................22
Recommended length of the sling trainer ..........23
Training notes .......................................................23
Warming up and stretching ........................23 - 24
Training .........................................................24 - 27
Cool down ...................................................27 - 28
Care and storage ................................................28
Advice on disposal ..............................................28
3 Years Warranty ................................................29
4
A
B C
E
D
5
F
G
H
6
I
J
K
7
L
M
8
N
O
P
9
Q
R
S
10
T
U
V
11
W
X
Y
12
Grattis!
Med ditt köp har du bestämt dig för en högvär-
dig produkt. Lär känna produkten innan första
användningen. För detta ändamål bör du noga
läsa igenom efterföljande bruksanvisning. An-
vänd produkten endast i överensstämmelse med
beskrivningen och endast för nämnda använd-
ningsändamål. Förvara denna manual väl. Om
du ger produkten vidare glöm inte att samtidigt
överlämna alla handlingar.
Leveransinnehåll
1 x Bruksanvisning
1 x Slingtränare
1 x Dörrupphängning
1 x Varningsskylt för dörr
1 x A3 Övningsplakat
1 x Tränings-dvd
1 x Förvaringspåse
Tekniska data
Vikt: ca 970 g
Max. användarvikt: 120 kg
Delbeteckning (bild A)
(1) Justeringsspännen
(2) Fotslingor
(3) Handtag
(4) Förvaringspåse
(5) Varningsskylt för dörr
(6) Förankringsögla
(7) Dörrupphängning
(8) Kardborreband
(9) Justeringsslingor
(10) Remmar
Avsedd användning
Denna artikel tillverkades som ett träningsreds-
kap, för att man ska kunna träna hela kroppen.
Slingtränaren är ämnad för privat bruk och inte
lämplig för medicinsk eller yrkesmässig använd-
ning. Produkten utvecklades endast för inomhus-
bruk och får endast fästas på dörrar med hjälp
av bifogad dörrupphängning.
Säkerhetsanvisningar
Varning! Skaderisk!
Sök upp din husläkare innan du börjar med
träningen. Försäkra dig om att träningen är
lämplig för ditt hälsotillstånd.
Tänk på att alltid värma upp före träningspass
och träna alltid enligt din aktuella
prestationsförmåga.
Vid för hög ansträngning och för intensiv
träning riskerar man att få svåra skador.
Vid besvär, matthet eller trötthet ska träningen
avbrytas genast och läkarvård sökas.
Artikeln får endast användas under uppsikt av
en vuxen och ska inte användas som leksak.
Förvara alltid bruksanvisningen med
övningsinstruktionerna på ett lättåtkomligt
ställe.
För ett säkert träningspass behöver du
tillräckligt med utrymme. Utför övningarna
med så stort avstånd till föremål och andra
personer att ingen kan komma till skada.
Träna endast på ett plant och halkfritt
underlag.
Använd inte artikeln i närheten av trappor
eller avsatser.
Den angivna vikten för användare på 120 kg
får inte överskridas.
Varning! Slingtränaren ska
uteslutande fästas på dörrar!
Varning! Skaderisk!
Montera alltid slingtränaren på
dörrar som öppnas utåtgående
(från dig)!
Montera aldrig slingtränaren på
dörrar, som går inåt (öppnas mot
dig). En sådan dörr skulle kunna
öppnas när du drar i slingan, vilket
skulle kunna orsaka svåra skador!
Varning! Skaderisk!
Lås alltid dörren där du har monterat
slingtränaren!
OBS! Använd vid träning alltid
bifogad varningsskylt som är avsedd
för dörren! Se till att den är väl synlig
och fäst på andra sidan dörren.
SE
13
Särskild försiktighet –
skaderisk för barn!
Låt inte barn använda produkten utan uppsikt.
Se till att träningsredskapet används på rätt
sätt och behåll uppsikten. Tillåt endast
användning, om det passar barnets fysiska
och psykiska kondition. Denna produkt är inte
lämplig som leksak.
Risker vid slitage
Artikeln får endast användas så länge den är
i felfritt skick. Kontrollera alltid före
användning att artikeln inte uppvisar tecken
på skador eller slitage. Säker användning av
slingtränaren kan endast garanteras, om den
regelbundet kontrolleras för skador och
slitage.
Använd uteslutande originalreservdelar.
Skydda produkten från extrema temperaturer,
sol och fukt. Felaktig förvaring och
användning av artikeln kan leda till tidigt
slitage och eventuellt bristningar i
konstruktionen, vilket i sin tur kan medföra
skador.
Fäst inte produkten på ställen med vassa
kanter, t.ex. gångjärn på dörrar. Nylon brister,
om det skavs mot vassa kanter.
Utför inte sågande rörelser! Rörelser som
utförs sågande leder till tidigt slitage.
Undersök artikeln regelbundet för att
upptäcka eventuella skador eller slitage.
Om den är skadad får produkten inte
användas längre.
Hantera redskapet varsamt
Låt aldrig slingtränaren falla ner eller slå emot
dörren. Det skulle då kunna uppstå skador på
dörren.
Monteringsanvisningar/
montering
Välj ett träningsområde på ca 3,00 x 1,80 m
(l x b).
Fäst slingtränaren på en höjd mellan 1,80 och
2,30 m.
Träna på ett plant och halksäkert underlag.
Montera slingtränaren uteslutande på dörrar,
som öppnas utåtgående (från dig) (bild B).
Lägg upphängningen på mitten över dörren
(bild B).
Stäng till och lås dörren ordentligt.
Varning! Skaderisk!
Lås alltid dörren!
Använd alltid bifogad varningsskylt
för dörren!
Försäkra dig om att dörren där du fäster
slingtränarens förankring är stabil och stark
nog, att den bär din kroppsvikt och att
upphängningen sitter säkert. För att kontrollera
detta drar du hårt i banden några gånger
(bild C).
Förkortning och förlängning
av slingtränaren
Tips! Kontrollera alltid vid inställning att
banden inte har snott sig!
Förkortning:
Förkorta genom att hålla fast en av
slingtränarens remmar.
Tryck med ena tummen ner remmens
justeringsspänne och håll den svarta
justeringsslingan i andra handen.
Tryck ner spännet och dra samtidigt upp
justeringsslingan på remmen, i riktning mot
fixeringspunkten. Upprepa samma förlopp på
den andra remmen (bild D).
Skulle remmarna ändå vara för långa för en
del övningar, kan förankringspunkten ändras.
Öppna då kardborrbandet på
dörrupphängningen och ta bort
upphängningen ur förankringsöglan.
Placera den i en av de nedre slingorna och
säkra förankringen med kardborrbandet på
öglan.
OBS! Placera endast förankringen i
förankringsöglorna som på båda sidorna
kännetecknas med orange markering!
OBS! Skaderisk!
Vira aldrig upphängningsremmen runt
förankringen för att förkorta den. Remmen kan
lossna!
SE
14
Förlängning:
Förläng genom att samtidigt trycka på de
båda justeringsspännena och dra de båda
remmarna nedåt, bort från fixeringspunkten
(bild E).
Rekommenderad längd på
slingtränaren
Ställ in längden på slingtränaren före
varje övning som beskrivs nedan:
Slingtränarens längd: kort
Förkorta slingtränaren så mycket som det går.
Slingtränarens längd: medellång
Ställ in slingtränaren till medellängd genom att
fästa de svarta justeringsslingorna på de oranga
dubbelmarkeringarna, som är fastsydda mitt på
bandet.
Slingtränarens längd: knähöjd
Ställ in slingtränaren så att handtagen befinner
sig strax under knähöjd.
Slingtränarens längd: lång
Dra ut slingtränarens band helt och hållet, så att
handtagen hänger ca 7 cm över golvet.
Övningsanvisningar
Följande övningar beskriver bara ett litet
urval. Ytterligare övningar går att finna i
speciell facklitteratur.
Använd bekväma idrottskläder och halkfria
sportskor.
Före varje träningspass ska du värma upp
ordentligt.
Håll dig till träningsanvisningarnas
rörelseförlopp och överskatta inte din
förmåga. Ta tillräckligt lång paus mellan
övningarna och drick tillräckligt med vätska.
Träna inte om du är sjuk eller inte mår bra.
Gravida ska följa läkarens anvisning.
Se till att alltid ha en rak kroppshållning och
en god spänst i kroppen.
Den första gången bör man, om möjligt, be en
erfaren sjukgymnast visa övningen för att på
ett korrekt sätt utföra den.
Uppvärmning och stretchning
Ta god tid på dig före och efter varje
träningspass för uppvärmning alt. avkylning.
I följande avsnitt visar vi här några enkla
övningar.
1. Med dessa övningar värmer du
upp lårmuskler, höfter och bålen
(bild F)
Slingtränarens längd: kort
Utgångsposition:
Stå upprätt med ansiktet vänt i riktning mot
fixeringspunkten.
Grip tag i handtagen, handflatorna pekar
neråt.
Fötterna står tätt ihop, händerna är i höfthöjd
framför kroppen.
Övning:
Böj överkroppen och sträck armarna framåt
samtidigt som du lyfter ett sträckt ben bakåt.
Höften riktas mot golvet.
Håll den positionen i 5 sekunder, gå tillbaka
till utgångsläget och upprepa övningen med
andra benet.
Upprepa övningen 3 gånger per ben.
Tips:
Se till att ha en rakt utsträckt
kroppshållning, spänn
magmusklerna.
2. Med denna övning stretchar
du bröstkorgen och axlarna samt
värmer upp höfter och ben
(bild G)
Slingtränarens längd: medellång
Utgångsposition:
Stå upprätt med ansiktet bortvänt från
fixeringspunkten. Fötterna står ihop, armarna
vinklas lätt och böjs framåt med överkroppen.
SE
15
Övning:
Ta ett stort utfallssteg framåt och böj knäna,
medan du sträcker ut armarna åt sidan i
axelhöjd.
Armbågarna ska vara lätt böjda.
Håll positionen i 5 sekunder och gå tillbaka till
utgångspositionen genom att pressa ihop
axlar och armar och dra tillbaka benet.
Upprepa övningen med andra benet.
Utför övningen 5 gånger per ben.
Tips:
Halten Sie den Oberkörper gestreckt
und spannen Sie die Bauchmuskeln
an.
3. Med denna övning stretchas
höfterna, benen och bålen
(bild H)
Slingtränarens längd: medellång
Utgångsposition:
Stå upprätt med ansiktet vänt mot
fixeringspunkten. Fötterna står i axelbredd och
armbågarna är böjda.
Övning:
Ta ett steg korsvis över det andra benet, sänk
höften mot golvet.
Håll remmarna spända för att hålla balansen.
Gå tillbaka till utgångspositionen genom att
spänna magmusklerna, vrid tillbaka höfterna
och ställ tillbaka benet.
Upprepa övningen med andra benet.
Upprepa övningen 5 gånger per ben.
Tips:
Kontrollera rörelsen från höften och
magen, inte med knäna.
Öka intensiteten genom att öka
hastigheten.
4. Med denna övning stretchas
bröstkorgen, axlarna och benen
(bild I)
Slingtränarens längd: medellång
Utgångsposition:
Stå på knä med ett ben. Ansiktet bortvänt
från fixeringspunkten. Håll båda handtagen i
ena handen (samma sida som det andra
knäet). Armbågarna är böjda, handen med
handtagen är i huvudhöjd.
Den andra armen hänger löst bredvid
kroppen.
Övning:
I en rörelse för du handen med handtagen
uppåt och höften skjuts framåt.
Håll hälen på den främre foten mot golvet,
medan knäet skjuts framåt.
Behåll den positionen och gå sedan tillbaka
till utgångspositionen.
Upprepa övningen med den andra armen och
det andra benet.
Upprepa övningen 5 gånger per sida.
Tips:
För över vikten på det andra knäet,
för att säkerställa en rak hållning
och på så sätt förstärka sträckningen
i höften.
Träning
OBS! Använd alltid halksäkra
sportskor!
1. Knäböjning: Med denna övning
stärker du muskulaturen i låren
och sätet (bild J)
Slingtränarens längd: medellång
Utgångsposition:
Stå upprätt med ansiktet vänt mot
fixeringspunkten. Fötterna står i axelbredd,
armbågarna hålls böjda i sidled.
Spänn slingtränaren litet, genom en lätt
böjning bakåt.
Övning:
Gå i hukande läge. Knäna ska stå parallellt
mot tårna. Håll hälarna hårt mot golvet.
Gå tillbaka till utgångspositionen.
Upprepa övningen 15 gånger.
SE
16
Tips:
Intensifiera övningen genom att höja
tempot eller genom att utföra
övningen på ett ben.
2. Knäböjning sidledes: Med denna
övning stärks musklerna på
insidan av låret (bild K)
Slingtränarens längd: medellång
Utgångsposition:
Stå upprätt med ansiktet vänt mot
fixeringspunkten. Fötterna står litet längre isär
än axelbredd, armbågarna är lätt böjda.
Övning:
Gå med ett ben i knäböjning sidledes.
Sträck ut det andra benet och armarna
ordentligt.
Behåll den positionen i 5 sekunder och gå
sedan tillbaka till utgångspositionen, genom
att föra tillbaka höften till mitten. Hjälp
samtidigt till litet med armarna.
Upprepa övningen med andra benet.
Upprepa övningen 10 gånger per ben.
Tips:
Håll överkroppen sträckt och spänn
magmusklerna.
3. Benböjning: Med denna övning
stärks musklerna i höfter, lår och
sätet (bild L)
Slingtränarens längd: knähöjd
Utgångsposition:
Ligg med ansiktet uppåtvänt och trä in
hälarna i fotslingorna.
Tips: För plastgreppen uppåt för att få en
bekväm fotställning.
Armarna ligger sidledes utmed kroppen.
Övning:
Dra upp hälarna mot bäckenet.
Gå sakta tillbaka till utgångsläget.
Upprepa övningen 10 gånger.
Tips:
Tryck hälarna hårt mot fotslingorna
under hela övningen.
Förstärk effekten av övningen genom
att samtidigt lyfta höften.
4. Rodd: Med denna övning
stärker du rygg- överkropps- och
armmuskler (bild M)
Slingtränarens längd: kort
Utgångsposition:
Stå upprätt med ansiktet vänt mot
fixeringspunkten. Ställ fötterna i axelbredd.
Håll båda handtagen med utsträckta armar.
Luta dig bakåt och gå framåt, tills du får en
lämplig motståndsvinkel.
Övning:
Dra överkroppen framåt och spänn samtidigt
ryggmusklerna.
Armbågarna ska vara i en 90°-vinkel till
kroppen.
Gå tillbaka till utgångsläget.
Upprepa övningen 10 gånger.
Tips:
Medan du drar dig framåt, pressas
skulderbladen ihop.
De flesta övningar blir svårare i
stående position, när kontaktytan blir
mindre. Med korsade ben är
övningen enklast. Om fötterna står
tätt ihop blir det svårare och på ett
ben är det svårast.
5. Bröstpress: Med denna övning
stärks bröst, axel och
överkroppens muskler (bild N)
Slingtränarens längd: lång
Utgångsposition:
Stå upprätt med ansiktet vänt bort från
fixeringspunkten.
Sträck armarna framåt och ta några steg
bakåt, tills du har en lagom motståndsvinkel.
Håll armarna så högt upp att inte remmarna
skaver på armarna.
Övning:
Böj kroppen neråt som vid armhävning.
Gå tillbaka till utgångsläget.
Upprepa övningen 10 gånger.
SE
17
Tips:
Övningen blir svårare, ju större
kroppens vinkel blir. Placera fötterna
närmare fixeringspunkten för att öka
svårighetsgraden (och omvänt).
6. Deltamuskelflygning: Med denna
muskel stärker du deltamuskeln
(bild O)
Slingtränarens längd: medellång
Utgångsposition:
Stå upprätt med ansiktet vänt mot
fixeringspunkten. Fötterna står litet längre isär
än axelbredd.
Ta några steg framåt, tills du har en lämplig
motståndsvinkel.
Luta dig bakåt och sträck armarna framåt.
Övning:
Dra dig långsamt uppåt, genom att sträcka ut
armarna sidledes.
Luta dig sakta tillbaka igen. Låt dig inte falla
tillbaka! Håll rörelsen kontrollerad!
Upprepa övningen 10 gånger.
Tips:
Under hela övningen hålls
kroppsspänningen kvar, använd
ingen fart.
7. Tricepsrotering: Med denna
övning stärker du triceps och
underarmarnas muskler (bild P)
Slingtränarens längd: lång
Utgångsposition:
Stå upprätt med ansiktet bortvänt från
fixeringspunkten. Fötterna står ihop.
Håll i båda handtagen, handflatorna är
vända uppåt.
Sträck armarna framåt och ta några steg
bakåt, tills du har en lagom motståndsvinkel.
Övning:
Häng dig i remmarna, böj sakta armbågarna.
Gå tillbaka till utgångsläget med en långsam,
kontrollerad rörelse.
Upprepa övningen 10 gånger.
8. Höftsänkning: Med denna övning
tränar du överkroppens, ryggens
och höftens smidighet (bild Q)
Slingtränarens längd: lång
Utgångsposition:
Ställ dig vid sidan om fixeringspunkten och
håll handtagen över huvudet.
Ta ett steg med ena benet framåt, fötterna ska
stå i en linje.
Luta dig bort från fixeringspunkten och håll
remmarna sträckta.
Övning:
Luta höften utåt, bort från fixeringspunkten.
Rör dig med långsamma, smidiga och
kontrollerade rörelser.
Gå tillbaka till utgångsläget, genom att
spänna magmusklerna.
Upprepa övningen med andra benet.
Upprepa övningen 10 gånger per ben.
Tips:
Håll kroppsspänningen kontrollerad
under hela övningen.
Håll armbågarna långt utåt i linje
med höfterna.
9. Upprullning: Med denna
övning stärker du överkroppens
muskulatur (bild R)
Slingtränarens längd: lång
Utgångsposition:
Stå med ansiktet bortvänt från
fixeringspunkten, fötterna står axelbrett isär.
Ta några steg bakåt, tills du har en lagom
motståndsvinkel.
Sträck båda armarna framåt och luta dig in
mot remmarna.
Övning:
Lyft armarna sakta uppåt. Se till att behålla en
god kroppshållning i denna framåtrörelse.
Gå tillbaka till utgångspositionen igen.
Upprepa övningen 15 gånger.
SE
18
Tips:
De flesta övningarna blir enklare i
stående position, när du sätter en fot
något framför den andra och stöder
en del av kroppsvikten med denna
fot. Med framflyttad fotställning står
du stadigare.
10. Crunch: Med denna övning
stärker du mag- och
sätesmuskler (bild S)
Slingtränarens längd: knähöjd
Utgångsposition:
Placera fötterna med tårna nedåt i
fotslingorna.
Tips: Skjut plasthandtagen uppåt för en
bekväm fotställning.
Inta positionen plankan och stöd dig på
händerna.
Övning:
Dra upp knäna till bröstet.
Gå tillbaka till utgångsläget.
Upprepa övningen 15 gånger.
Tips:
Se till att behålla en kroppsspänning
och en god kroppshållning.
De flesta plankövningarna på golvet
blir mycket enklare, om du tar stöd
med underarmarna.
Tar du stöd med utsträckta armar,
förhöjer det svårighetsgraden.
11. Höfthöjning: Med denna övning
stärker du musklerna i höften,
axlarna och ryggen (bild T)
Slingtränarens längd: knähöjd
Utgångsposition:
Ligg på rygg med hälarna i fotslingorna.
Armarna ligger sidledes bredvid kroppen,
handflatorna platta mot golvet.
Spänn överkroppen innan du lyfter upp
bäckenet.
Övning:
Höj upp bäckenet från golvet, genom att
trycka in hälarna i fotslingorna.
Sänk höften igen halva vägen.
Upprepa övningen15 gånger.
Tips:
Se till att bevara kroppsspänningen
och en god kroppshållning.
De flesta övningarna på golvet blir
svårare ju längre du befinner dig från
fixeringspunkten (och omvänt).
12. Planka sidledes: Med denna
övning stärker du musklerna i
höft, armar och överkropp
(bild U)
Slingtränarens längd: knähöjd
Utgångsposition:
Lägg dig på vänster höft stödd på vänster
underarm, med tårna i fotslingorna under
fixeringspunkten.
Ett ben (det övre) är framför det andra.
Övning:
Höj bäckenet i position plankan och håll i
10 sekunder.
Gå tillbaka till utgångsläget.
Efter 10 upprepningar upprepar du övningen
med den andra armen.
Tips:
Förhöj effekten genom att stötta den
fria armen på höften eller sträcka den
uppåt.
Avkylning
1. Med denna övning stretchas
bröstkorgen och axlar (bild V)
Slingtränarens längd: medellång
Utgångsposition:
Stå upprätt med ansiktet bortvänt från
fixeringspunkten och fötterna isär i axelbredd.
Ställ den vänstra foten ett steg framåt och
sträck ut armarna sidledes i axelhöjd.
Sträck fram överkroppen tills du känner
spänning i bröst och armar.
SE
19
Övning:
Sträck upp den vänstra armen och låt den
högra sjunka. Vrid överkroppen åt höger och
titta mot höger hand.
Sträck sedan höger arm uppåt, vrid
överkroppen åt vänster och titta mot vänster
hand.
Upprepa övningen med andra benet.
Upprepa övningen 3 gånger per ben.
Tips:
Ta ett djupt andetag och andas in och
ut.
Tryck ner den bakre hälen hårt
i golvet, böj det främre knäet och
spänn sätesmusklerna för att stretcha
höftmusklerna och vaderna.
2. Höftböjning: Med denna övning
stretchar du ryggen (bild W)
Slingtränarens längd: kort
Utgångsposition:
Stå upprätt med ansiktet vänt mot
fixeringspunkten.
Sträck ut armarna framåt.
Övning:
Dra bäckenet nedåt och håll lätt böjda knän.
Håll positionen i 10 sekunder och upprepa
övningen 5 gånger.
Tips:
Se till att hålla överkroppen sträckt.
3. Med denna övning stretchar du
rygg och vader (bild X)
Slingtränarens längd: medellång
Utgångsposition:
Stå upprätt med ansiktet vänt mot
fixeringspunkten.
Sträck armarna rakt framåt.
Ta ett utfallssteg framåt.
Övning:
Utöva ett tryck mot handtagen och böj
överkroppen framåt.
Känn sträckningen i vadpartiet, nedre
ryggpartiet och axlarna.
Håll positionen i 30 sekunder och upprepa
stretchningen med det andra benet.
Tips:
Håll ryggen rak. Slappna av medan
du stretchar och andas lugnt.
4. Med denna övning stretchar du
ryggen, höfter och ben (bild Y)
Slingtränarens längd: kort
Utgångsposition:
Ställ dig sidledes mot fixeringspunkten.
Placera en fot i fotslingan, tårna pekar framåt.
Benet är böjt.
Använd det andra benet, för att hålla
jämvikten.
Håll det stående benet sträckt.
Övning:
Böj dig framåt och stretcha höften.
Andas lugnt och slappna av medan du
stretchar.
Håll positionen i 30 sekunder, dra foten ur
slingan och låt foten långsamt sjunka ner.
Upprepa övningen med andra benet.
Skötsel och förvaring
Artikeln ska alltid hållas torr och ren och
förvaras i ett tempererat utrymme.
Anvisningar för
avfallshantering
Sortera förpackning och produkt på ett miljö-
vänligt sätt! Vänd dig till en miljöstation eller din
kommunala avfallshantering. Beakta gällande
föreskrifter.
SE
20
3 års garanti
Produkten är producerad med stor noggrannhet
och under ständig kontroll. Du får tre års garanti
på produkten från och med köpdatumet.
Spara ditt kassakvitto. Garantin gäller endast för
material- och fabrikationsfel och upphör att gälla
vid felaktig eller icke ändamålsenlig användning.
Dina lagliga rättigheter, i synnerhet garantirätter,
begränsas ej av denna garantin.
Vid eventuella reklamationer, vänd dig till nedan-
stående service-hotline eller maila oss.
Våra servicemedarbetare kommer att i samråd
med dig fastlägga den fortsatta handläggnin-
gen. Du erhåller alltid en personlig konsultation.
Garantitiden förlängs ej på grund av reparatio-
ner som utförts på grund av garanti, lagstadgad
garanti eller kulans. Detta gäller även för utbytta
och reparerade delar.
Reparationer som måste utföras efter garantins
utgång är kostnadspliktiga.
IAN: 103761
Service Sverige
Tel.: 0770 930739
E-Mail: deltaspor[email protected]
Service Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: deltaspor[email protected]
Reservdelar till din produkt hittar du dessutom på:
www.delta-sport.com, under rubriken service -
Reservdelsservice Lidl
SE
/

På andra språk