Danfoss CF-RF Room Thermostat Installationsguide

Kategori
Termostater
Typ
Installationsguide
24
VI.UH.R3.1C Hergestellt von Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
Instruktion CF-RF Raumthermostat mit Infrarot-Bodensensor
Bruksanvisning CF-RF rumstermostat med infraröd golvsensor
VI.UH.R3.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
SE
45
SE
Index
9. Bilder och illustrationer ................................. A1-A2
1. Funktionsöversikt .................................................. 46
2. Installation ................................................................ 46
3. Temperaturinställningar ....................................... 48
4. Kommunikationstest ............................................50
5. Montering ................................................................. 51
6. Avinstallation ...........................................................52
7. Specifikationer ......................................................... 53
8. Felsökning ................................................................. 54
Bruksanvisning CF-RF rumstermostat med infraröd golvsensor
VI.UH.R3.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 08.200946
1. Funktionsöversikt
Framsida - bild 1
Upp/ner-väljare
Tryckknapp
Röd lysdiod (under locket på framsidan)
Infraröd golvsensor
Lysdiod Aktivitet
Fast sken Tänds
Lyser inte Släcks
Långsamma blinkningar Blinkar
Snabba blinkningar Flimrar
Baksida - bild 2
Lock på baksidan
Lås till locket på baksidan (vrid 90°)
Skruvhål för väggmontering
Plats för batterier
Skruv och plugg
Observera! Ta bort remsorna från batterierna för att
aktivera batterierna.
2. Installation
Obs:
För att aktivera batterierna i rumstermostaten, tar du
bort de medföljande remsorna från batte rierna.
Placeringen av rumstermostaten vid masterkontrollen
bör vara inom en och en halv meters avstånd
Bruksanvisning CF-RF rumstermostat med infraröd golvsensor
VI.UH.R3.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
SE
47
Aktivera installationsläge på
masterkontrollen - bild 1.
Använd menyvalsknappen för att välja
Installa tionsläge. LED blinkar.
Aktivera installationsläge genom att trycka på
OK . LED sätts PÅ
Aktivera Installationsläge på
Rumstermostaten
Tryck på knappen . Indikatorlampa och
flimrar vid kommunikation
Välj uteffekt på masterregulatorn
Alla tillgängliga LEDs på masterregulatorn
börjar lysa, och de första blinkar
Tryck på utgångsknappen , för att välja vald
utgång (blinkar) och acceptera med OK
Alla LEDs för utgång SLÄCKS. Vald utgång
LYSER en kort stund
Rumstermostatens installationsstatus
Tillfredsställande - LED SLÄCKS
Inte tillfredsställande - Indikatorlampan
blinkar fem gånger
Obs: En rumstermostat kan tilldelas flera uteffekter vid
behov genom att man repeterar installationsprocessen.
Bruksanvisning CF-RF rumstermostat med infraröd golvsensor
VI.UH.R3.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 08.200948
3. Temperaturinställningar
Digital display - bild 1
Ställa in värdejustering
Minsta temperaturbegränsning
Högsta temperaturbegränsning
Låsikon (inställningar låsta med
ärrkontroll, CF-RC)
Ikon för kommunikationslänk
Indikator för svagt batteri
Larmikon
Timer-ikon (tidsprogrammet är aktivt
med ärrkontrollen, CF-RC)
Rumstemperatur
Golvtemperatur
Ändra standard visningstemperatur - bild 1.
1. Den faktiska rumstemperaturen visas på
displayen som standard
2. För att ändra standardvisning från faktisk
rumstemperatur till faktisk golvtemperatur,
tryck och håll nere knappen tills SET MAX
visas på displayen
3. Tryck på knappen kort upprepade gånger
tills eller blinkar på displayen
4. Tryck på upp/ner-väljaren för att välja
den nya standardvisningstemperaturen:
Rumstemperatur
Golvtemperatur
Bruksanvisning CF-RF rumstermostat med infraröd golvsensor
VI.UH.R3.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
SE
49
Inställning av rumstemperatur
1. Se till att den faktiska rumstemperaturen visas
på displayen
2. Tryck på upp/ner-väljaren för att ställa in
önskad rumstemperatur. SET visas på displayen
3. När du släpper upp upp/ner-väljaren
återgår displayen till faktisk temperatur
Obs: Termostaten reglerar golvvärmesystemet enligt den
rumstemperatur som är inställd, inom minsta och högsta
gränser som är definierade för golvytans temperatur
Rumstemperaturgräns
1. Se till att den faktiska rumstemperaturen visas
på displayen
2. Tryck på knappen tills SET MAX visas på
displayen
3. Tryck på upp/ner-väljaren för att välja
högsta rumstemperaturgräns
4. Tryck på knappen kort, SET MIN visas på
displayen
5. Tryck på upp/ner-väljaren för att välja
minsta rumstemperaturgräns
6. Tryck på knappen kort så kommer den
faktiska golvtemperaturen att visas på displayen
Gräns för golvtemperatur
1. Se till att den faktiska golvtemperatur visas på
displayen, illustrerat med
2. Tryck och håll nere knappen tills SET MAX
också visas på displayen
Bruksanvisning CF-RF rumstermostat med infraröd golvsensor
VI.UH.R3.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 08.200950
3. Tryck på upp/ner-väljaren för att välja gräns
för högsta golvtemperatur
4. Tryck på knappen kort, SET MIN också visas
på displayen
5. Tryck på upp/ner-väljaren för att välja gräns
för minsta golvtemperatur
VIKTIGT!
Eftersom värmeutstrålningen från golvet kan
variera beroende på golvytan - och därför skapa
felaktiga temperaturmätningar - kan det vara nöd-
vändigt att justera inställning för högsta och minsta
golvtemperatur.
! Det är viktigt att alltid följa rekommendationerna
från golvtillverkaren gällande högsta golvtempe-
ratur.
! Det rekommenderas att man alltid monterar en
shunt för golvvärmekretsar för att säkerställa opti-
mal flödestemperatur.
4. Kommunikationstest
Kommunikationstestet på rumstermostaten
- bild 1
Tryck på knappen
LED börjar LYSA
Linktesten är tillfredsställande
LED SLÄCKS
Bruksanvisning CF-RF rumstermostat med infraröd golvsensor
VI.UH.R3.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
SE
51
Linktesten är otillfredsställande
LED blinkar fem gånger
Ingen förbindelse med rumstermostaten
Försök att placera rumstermostaten på annan
plats i rummet
Eller installera repeaterenhet (CF-RU) och
place ras mellan masterregulatorn och rums-
termostaten
Obs: Masterregulatorns LEDs för utgång som är
anslutna till rumstermostaten, blinkar vid linktesten
5. Montering
Placera rumstermostaten - bild 3
Rumstermostaten bör placeras i enlighet med
bild 3
VIKTIGT!
När det är möjligt bör rumstermostaten installeras
på en plats fritt från starkt solljus, artificiellt ljus
(t.ex. halogenlampor), luftdrag eller annan värme-
utstrålande utrustning (t.ex. TV) etc.
! Observera att inga möbler, mattor, etc. bör pla-
ceras permanent inom området för den infraröda
golvsensorn enligt bild 3.
Bruksanvisning CF-RF rumstermostat med infraröd golvsensor
VI.UH.R3.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 08.200952
Montering - bild 2
1. Montera bottenplattan med de två skru
varna och pluggarna via skruvhålen
i bottenplattan
2. Skjut termostaten på plats och på botten-
plattan
3. Vid behov låses termostaten på på bottenplat
tan med sexkantsnyckel (vrid 90°)
6. Avinstallation
Aktivera avinstallationsläge på
masterregulatorn - bild 1
Använd menyvalsknappen för att välja
avinstallationsmenyn. LED lyser för
avinstallation
Aktivera avinstallationsläge genom att trycka
på OK . LED för avinstallation sätts PÅ
Avmarkera utgång på masterregulatorn
Välj utgång som skall tas bort med utgångs-
knappen
Ta bort den blinkande utgången med OK
Bruksanvisning CF-RF rumstermostat med infraröd golvsensor
VI.UH.R3.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
SE
53
7. Specifikationer
Inställningsområde för
temperatur
5-35°C
Kommunikationsfrekvens 868.42MHz
Kommunikationsområde i
normala byggnader (upp till)
30m
Kommunikationseekt < 1mW
Batteri Alkaliska 2xAA, 1.5V
Batterilivslängd 1-3 år
Omgivande temperatur 0-50°C
Kapslingsgrad IP21
Givarnoggrannhet (golvsensor) +/- 1°C
Bruksanvisning CF-RF rumstermostat med infraröd golvsensor
VI.UH.R3.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 08.200954
8. Felsökning
Felindikering Möjlig orsak
Lysdioden och
blinkar var femte minut
Svagt batteri
Lysdioden och
blinkar
Kritiskt svagt batteri
Lysdioden , och
blinkar
Kritiskt svagt batteri
- kommunikationen har
stoppats
Lysdioden och
blinkar fem gånger
Installations/link-testet
är otillfredsställande
E03 och
Termomotorfel vid
utgång (CF-MC)
E05 och
Rumstemperatur under
5°C
1 / 1

Danfoss CF-RF Room Thermostat Installationsguide

Kategori
Termostater
Typ
Installationsguide