Wolfcraft LC 300 Användarmanual

varumärke
Wolfcraft
Modell
LC 300
Typ
Användarmanual
S
Laminatkniv
Denna laminatkniv är endast lämplig och skall användas för att kapa laminat på längden utan maskin;
maximal bredd: 40,0 cm, tjocklek på MDF/HDF plattor: 11 mm + stegljudsdämpning.
Laminatknivens klinga består av slitagefritt material. På grund av klingans speciella form behöver skärklingan
ej slipas eller filas. Detta är heller inte tillåtet.
Skruvförbandet på skärklingans hållare skall dras åt vid behov.
Ta vänligen hänsyn till illustrationerna på sida 2 - 9 för apparatens montering och användande.
Tips: När ni önskar skära tjockare laminat, kan produkten skruvas fast på en träplatta för att uppnå
högsta stabilitet.
Användningsråd
1. Fäll skärklingan vid handtaget upp helt.
2. Lägg laminatbrädan mot styrskenan varigenom man får exakt skärvinkel på 90 grader.
Tips: Stödja upp laminatbrädans andra ände för att den skall ligga vågrätt mot styrskenan.
3. Genom att jämnt trycka ned skärklingan vid handtaget får man en ren skärkant.
Ta hänsyn till att skärklingan skall tryckas ned rakt för att nå ett optimalt resultat.
4. Observera: Vid vinkelkapning och längdkapning (t ex för slutbrädor) skall vinkelanslaget avlägsnas innan
kapning.
Säkerhetsanvisningar:
• Manövrera laminatkniven endast med handtaget och håll fingrarna absolut untanför skärområdet.
• Laminatkniven skall alltid manövreras endast av en person!
• Klingan skall förbli stängd när apparaten ej används. När klingan skall öppnas öppna denna bakåt ända
till anslaget.
• Genomför inga modifieringar eller ändringar på produkten.
• Klingar får absolut aldrig slipas!
• Ta alltid hänsyn till att du och apparaten alltid står stadigt.
• Innan starten kontrolleras alltid om laminatkniven har monterats på rätt sätt (t ex skruvförbandet).
• Se till att kläderna sitter åt (framför allt ärmarna) och använd ögonskydd.
• Barnen får hållas på avstånd och förvara apparat och verktyg på säkrat sätt.
• Låt aldrig orutinerade personer utan anvisning eller uppsyn arbeta med dina apparater eller verktyg.
• Planera alltid ditt arbete som skall utföras på koncentrerat sätt samt med bra belysning.
Garanti
Till hobbysnickaren!
På denna wolfcraft
®
-produkt lämnar vi
5 års garanti
För skador som uppstår under garantitiden och som kan härledas till materialfel garanterar wolfcraft
®
kostnadsfri ersättning. Garantin gäller från och med köpdatum. Var noga med att fylla i garantisedeln
ordentligt och förvara kvittot väl. Garantin förutsätter att maskinen används endast för hobbyarbete,
att den sköts på sakkunnigt sätt samt att endast reservdelar från wolfcraft
®
används. Garantianspråk kan
endast ställas med fullständigt ifylld garantisedel.
18
Bdal 6936.000 06.04.2010 15:49 Uhr Seite 18
/