Logitech BCC950 Användarmanual

Kategori
Webbkameror
Typ
Användarmanual
Logitech BCC950 ConferenceCam
39Svenska  39
1
2
3
4
5
14
12
6
8
11
9 8
13
14
13
6
16
10 10
1112
7
9
13
15
Produkversikt
1. Webbkamera
2. Objektiv med autofokus
3. Stativ för placering
av kameran i ögonhöjd
4. Högtalartelefon
5. Högtalare
6. Vinkla
7. Sändningslampa
8. Volym +
9. Volym -
10. Ljud av (mute)
11. Lägg på
12. Svara
13. Zooma
14. Panorera
15. Nätuttag
16. 3,5 mm-uttag
för hörlurar
Logitech BCC950 ConferenceCam
4040  Svenska
Contact
address
Contact
address
Contact
address
USB
Installera produkten
1. Starta datorn.
2. Anslut webbkameran till foten
med högtalartelefon.
3. Anslut nätadaptern till foten
och ett vägguttag.
4. Anslut USB-kabeln till en USB-port
på datorn.
5. Starta ett program för videokonferenser.
Använd stativet om du vill placera
webbkameran i ögonhöjd. Dra ut nätsladden
innan du fäster eller tar loss webbkameran
från stativet.
Logitech BCC950 ConferenceCam
41Svenska  41
Använda produkten
•Video Du kan justera bilden
i videokonferensprogrammets
förhandsgranskningsfönster med
panorerings-, vinklings- och zoomnings-
funktionerna. Tryck ned och släpp upp
dessa knappar för stegvis justering
av bilden. Tryck och håll ner knapparna
för kontinuerlig justering av bilden.
När direktvideo strömmas lyser den blå
sändingslampan på webbkameran.
•Varning! Vrid inte webbkameran
(kamerahuvudet) manuellt. Det kan
skada enheten.
•Volym Justera volymen med
volymknapparna +/-.
•Samtal Starta
videokonferensprogrammet.
Besvara samtal med Svara och avsluta
dem med Lägg på. Tryck på Ljud av-
knappen för att stänga av ljudet.
Användning:
Det är inte säkert att knapparna
Svara och Lägg på fungerar i alla
videokonferensprogram. Besvara och
avsluta i så fall samtal i programmet.
Om du vill aktivera funktionerna Svara
och Lägg på i Skype™ laddar du ner och
installerar plugin-programmet till Skype
på www.logitech.com/support/bcc950.
– Om du använder ConferenceCam
med Skype i Windows® XP
eller Windows® Vista måste du ladda
ner och installera drivrutinen för
ConferenceCam på www.logitech.com/
support/bcc950.
•Hörlurar (tillval) Anslut hörlurar
(ingår inte i BCC950 ConferenceCam)
till uttaget för hörlurar om du vill
ringa privatsamtal.
•Sändningslampan på högtalartelefonen
Blå: ConferenceCam används
i ett aktivt samtal.
Blinkar blått: Ett samtal tas
emot. (Den blå sändningslampan
på högtalartelefonen fungerar kanske
inte med alla program.)
Röd: Ljudet är av.
Blinkar rött: En USB-anslutning upprättas
mellan ConferenceCam och en dator.
Logitech BCC950 ConferenceCam
4242  Svenska
Felsökning
ConferenceCam fungerar inte
•Kontrollera att enheten är ansluten
till vägguttaget.
•Kontrollera anslutningen av USB-kabeln.
Använd en annan USB-port på datorn.
Anslut direkt till datorn. Använd inte
en USB-hubb.
•Om du använder stativet tar du bort det
från webbkameran och högtalartelefonen
och ansluter sedan webbkameran direkt
till högtalartelefonen.
Ljud eller videoproblem
•Justera volymen med +/-.
Kontrollera även volyminställningarna
i aktivitetsfältet i Windows®. Tryck på Ljud
av-knappen för att slå på ljudet. Om du
ansluter hörlurar till ConferenceCam
kommer det inget ljud från högtalarna
på högtalartelefonen.
•Justera inspelningsnivån (röstnivån)
via Kontrollpanelen i Windows.
Windows® 7 och Windows® Vista:
Gå till Start-menyn > Kontrollpanelen >
Ljud > fliken Inspelning. Windows XP:
Gå till Start-menyn > Kontrollpanelen >
Ljud och ljudenheter > fliken Röst.
•Starta om videokonferensprogrammet.
•Kontrollera routerfunktionen
och Internetanslutningen.
(Mer information finns i dokumentationen
för routern eller nätverket.)
Kontrollera Internetanslutningens
hastighet. Anvisningar finns på
www.logitech.com/support/bcc950.
•Ange ConferenceCam som
standardenhet för ingång/utgång
i videokonferensprogrammet.
(Mer information finns i dokumentationen
för videokonferensprogrammet.)
Obs! I många program visas
ConferenceCam-webbkameran,
högtalare och mikrofonen separat.
De identifieras med ConferenceCams
produktnamn.)
•Ange ConferenceCam som
standardljudingång/-utgång
för operativsystemet.
Logitech BCC950 ConferenceCam
43Svenska  43
Windows® XP
1. Gå till Start-menyn > Kontrollpanelen >
Ljud och ljudenheter > fliken Röst.
2. Välj BCC950 ConferenceCam Audio både
för röstuppspelning och röstinspelning.
Klicka på OK.
3. Gå till fliken Ljud. Välj BCC950
ConferenceCam Audio både i området
för ljuduppspelning och ljudinspelning.
Klicka på OK.
Windows® Vista och Windows® 7
1. Gå till Start-menyn > Kontrollpanelen >
Ljud > fliken Inspelning.
2. Markera BCC950 ConferenceCam Audio.
3. Klicka på Standard och sedan på OK.
4. Välj fliken Inspelning.
5. Markera BCC950 ConferenceCam Audio.
6. Klicka på Standard och sedan på OK.
Vad tycker du?
Berätta gärna för oss. Det tar bara någon minut.
Tack för att du valde vår produkt.
www.logitech.com/ithink
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68

Logitech BCC950 Användarmanual

Kategori
Webbkameror
Typ
Användarmanual