Oregon Scientific RMS600 / RMS600A Användarmanual

varumärke
Oregon Scientific
Kategori
väderstationer
Modell
RMS600 / RMS600A
Typ
Användarmanual
SWE
1
Avancerad väderstation
med USB uppladdning
Modell: RMS600 / RMS600A
BRUKSANVISNING
INNEHÅLL
Produktöversikt................................................................2
Vy Framsida........................................................................2
Vy Baksida..........................................................................3
Fjärrsensor.................................................................3
Att Komma Ig
ång..............................................................3
Fjärrsensor................................................................3
Huvudenhet...............................................................4
Datverföring.............................................................4
Klocka................................................................................
5
Klockmottagning.................................................................5
Manuell Inställning av Klockan...........................................5
Installera Mjukvara (Första Gången)
..............................6
Windows XP.......................................................................6
Windows Vista....................................................................6
Avaktivera Sleep Mode
.....................................................6
Inaktivera Viloläget PÅ Datorn (Windows XP).....................6
Inaktivera Viloläge Datorn (Windows Vista)..................7
Anslutning Till PC
............................................................7
Väderprognos......................................................7
Viktig information om vädret
..........................................7
Temperatur och Luftfuktighet
.........................................8
Frostvarning ( Endast Kanal 1 )........................................8
Vädertrender...........................................................8
nfas........................................................................
8
Bakgrundsbelysning........................................................8
Reset (
Återställning).........................................................9
Specifikationer..................................................................9
rsiktighetsåtrder.................................................9
Om Oregon Scientific
.......................................................10
EU-försäkran om Överensstämmelse
............................10
P/N: 086L005521-019 REV1
81/92
SWE
2
PRODUKTÖVERSIKT
VY FRAMSIDA (FIG 1)
1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Batteriet i utomhusgivaren är svagt
2. Visar vald kanal för utomhusgivare
3. Mottagningsikon för fjärrsensor
4. Månfas
5. Prognos för kommande 12 tim / trycktrend
6. Inomhustemperatur; temperaturtrend
7. Ikon för Radiokontrollerad klocka
8. : Indikerar AM / PM (endast för RMS600A)
9. Låg batterinivå i huvudenheten
10. Frostindikator av LED-typ
11. MODE: Ändra display / inställningar
12. Öka värden i inställningar; aktivera radioklocka; välj
mellan 3 utomhuskanaler; stega genom månfaser
13. LIGHT (LJUS): Aktivera bakgrundsbelysning
14. Utomhustemperatur; temperaturtrend
15. Utomhusluftfuktighet och trend
16. Viktig information om vädret (HETTA; VIND; STORM;
FROST; DIMMA)
17. Inomhusluftfuktighet och trend
18. USB indikator
19. Tidszonindikator (endast RMS600A) (P) Pacific, (M)
Mountain, (C) Central eller (E) Eastern
20. Klocka / Datum display
21. MEM: Ändra temperatur / luftfuktighetsvisning (Aktuell,
Max / Min); nollställ Max / Min
22. USB-anslutning
23. Minska värden i inställningar; inaktivera radioklocka;
stega genom månfaser
P/N: 086L005521-019 REV1
82/92
SWE
3
VY BAKSIDA (FIG 2)
1
2
3
4
1. °C / °F: Välj temperaturenhet
2. RESET: Återställ enheten till fabriksinställning
3. EU / UK: Välj närmsta radiosignal (endast RMS600)
4. Batterifack (undersidan)
FJÄRRSENSOR (FIG 3)
2
3
4
5
1. LED indikator
2. Väggmonteringshål
3. Batterifack
4. RESET: Återställ enheten till fabriksinställning
5. Kanalomkopplare
ATT KOMMA IGÅNG
FJÄRRSENSOR
Fjärrsensor kan samla in data från upp till 3 kanaler.
Att ställa in fjärrsensor:
1. Ta bort batteriluckan.
2. Välj en kanal med kanalväljaren (1, 2, 3). Försäkra
dig om att du använder olika kanaler för de olika
sensorerna.
P/N: 086L005521-019 REV1
83/92
SWE
4
3. Se till att batteriet sätts in med rätt polaritet (+ / -). Se
FIG 3.
4. Tryck
RESET efter varje batteribyte.
5. Stäng batteriluckan.
NOTERING Installera batteriet i fjärrenheten före
huvudenheten.
6. Sätt igång en sensorsökning på huvudenheten för att ta
emot temperatur / luftfuktighetsdata från sensorn.
7. Montera sensorn önskat ställe genom att använda
hålet för väggmontering.
NOTERA Använd alkaline batterier för längre livslängd
och lithiumbatterier vid temperaturer under fryspunkten.
HUVUDENHET
1. Öppna batteriluckan.
2. Se till att batterierna tts in med tt polaritet (se figure 2).
3. Tryck
RESET efter varje batteribyte.
NOTERA Batterierna får inte utsättas för extrem hetta som
till exempel solsken eller eld.
PLATS
FÖRKLARING
Klocka / Alarmomde:
g batterinivå i
huvudenheten
Utomhussensoromde Låg batterinivå i sensorn
DATAÖVERFÖRING
För att leta efter en sensor:
Tryck och håll inne + MODE.
Ikonen för sensormottagningen visar följande status:
IKON BESKRIVNING
Huvudenheten söker efter
fjärrenhet(er).
En kanal har hittats.
Fjärrenheten kan inte hittas.
TIPS Sändningsräckvidden kan variera beroende många
faktorer. Du kan behöva experimentera med olika platser för
att erhålla det bästa resultatet.
P/N: 086L005521-019 REV1
84/92
SWE
5
KLOCKA
KLOCKMOTTAGNING
Denna produkt är gjord för att automatiskt synkronisera
klockan när den tar emot en klocksignal.
RMS600:
Ställ EU / UK för att välja önskad signal.
EU: DCF-77 signal: inom 1500 km från Frankfurt,
Tyskland.
UK: MSF-60 signal: inom 1500 km från Anthorn,
England.
RMS600A:
WWVB-60 signal: inom 3200 km (2000 miles) från Fort
Collins, Colorado.
Att aktivera / avaktivera klocksignalmottagning:
Tryck och håll inne
för att aktivera eller för att
avaktivera signalmottagningen.
NOTERA Mottagning tar 2-10 minuter. Om signalen är svag
kan det ta upp till 24 timmar för enheten att kontakt med
signalen. Om signalmottagningen är otillräcklig, placera
enheten i närheten av ett fönster, tryck och håll inne
för att starta en ny sökning.
Indikator för radiomottagningssignal:
STARK SIGNAL SVAG / INGEN SIGNAL
MANUELL INSTÄLLNING AV KLOCKAN
Avaktivera radiomottagningen innan manuell inställning.
1. Tryck och håll inne
MODE.
2. Tryck
eller för att ändra inställningarna.
Ordningen för inställningarna är: tidszon, 12/24 tim
format, timme, minut, år, datum mode (månad dag /
dag – månad), månad, dag och språk.
3. Tryck
MODE för att bekräfta.
RMS600: Tidszonsinställningen kan användas för att ställa
klockan upp till + / -23 timmar från den mottagna klocktiden.
Om klockradiosignalen är avaktiverad, skall inget offsetvärde
för tidszonen ställas in.
RMS600A: Välj tidszonen: (P) Pacific, (M) Mountain, (C)
Central eller (E) Eastern.
NOTERING Språkalternativen är (E) Engelska, (F) Franska,
(D) Tyska, (I) Italienska , (S) Spanska och (R) Ryska.
P/N: 086L005521-019 REV1
85/92
SWE
6
Att välja klockvisningsläge:
Tryck MODE för att växla mellan visning av klocka med
sekunder och klocka med veckodag.
INSTALLERA MJUKVARA (FÖRSTA GÅNGEN)
Huvudenhet är kapabel att anslutas till en PC med USB
anslutning. Temperatur och luftfuktighetsdata kan laddas
upp till PC:n genom att ansluta huvudenheten till datorn.
PC systemkrav
Minsta systemkrav för användning av programvaran är:
• Operativsystem: Microsoft Windows XP SP2 eller Vista
• Processor: Pentium III eller 4 (rekommenderas)
• RAM: Min. 256 MB eller 512 MB (rekommenderas)
• Ledigt hårddiskutrymme: Min. 256 MB eller 512 MB
(rekommenderas)
• Skärmupplösning:1024 x 768 pixlar (rekommenderas)
WINDOWS XP
För att installera mjukvaran:
1. Kör bifogad CD-mjukvara.
2. En setup dialogbox visas och guidar dej genom
installationsprocessen.
3. Efter en lyckad installation, skall du dubbelklicka på
genvägen på skrivbordet.
4. Klicka DISPLAY
i Oregon Weather Station dialogbox.
WINDOWS VISTA
Att avaktivera User Access Control (UAC):
1. Från skrivbordet, My Computer
> Control Panel > User
Accounts and Family Safety > Change your Windows
password > Turn User Account Control On or Off.
2. Avmarkera UAC genom att klicka av.
3. Följ steg 1-4 i ovanstående sektion.
AVAKTIVERA SLEEP MODE
För att tillåta kontinuerlig uppdatering av data, se till att
Sleep Mode på datorn är avaktiverat.
INAKTIVERA VILOGET PÅ DATORN (WINDOWS XP)
1. Högerklicka på Skrivbordet.
2. Välj “Egenskaper”.
3. Klicka fliken “Skärmsläckare” i fönstret
Visningsegenskaper.
4. Klicka “Ström” som finns i den nedre halvan i
fönstret.
5. Ett nytt fönster “Strömalternativ” öppnas.
6. Under “System standby” väljer du “Aldrig”
nedrullningsmenyn.
7. Klicka på “Verkställ” och klicka sedan på “OK”.
8. Föregående fönster återkommer. Klicka “OK” för att
bekräfta och avsluta.
P/N: 086L005521-019 REV1
86/92
SWE
7
INAKTIVERA VILOGE PÅ DATORN (WINDOWS VISTA)
1. Högerklicka på Skrivbordet.
2. Välj “Anpassa”.
3. Klicka på “Skärmsläckare”.
4. Klicka på “Ändra inställningar för energisparfunktioner” i
den nedre halvan av fönstret.
5. Välj “Hög prestanda” och klicka “Ändra
schemainställningar”.
6. Klicka på “Ändra avancerade inställningar”.
7. Klicka på “Viloläge” och klicka på “Viloläge efter”.
8. Klicka på siffran och ställ in “0” minuter.
9. Klicka på “Verkställ” och sedan på “OK”.
ANSLUTNING TILL PC
Att ladda upp väderdata till datorn:
1. Sätt ena änden av USB-kabeln i USB-porten och den
andra i datorn.
2. När uppladdningen är färdig, visar displayen
”.
NOTERING USB används endast för uppladdning av
väderdata. Den kan inte användas för batteriladdning.
VÄDERPROGNOS
Denna produkt förutspår vädret för de kommande 12 till 24
timmarna inom en 30—50 km (19 –-31 miles) radie med
75% noggrannhet.
IKON BESKRIVNING
Soligt
Halvklart
Moln
Regn
Snö
VIKTIG INFORMATION OM VÄDRET
Vädermeddelandena påtalar indikationer på att speciella
förhållanden råder, baserade väderstationens kalkyler.
Betydelse av meddelandena visas nedan:
VARNING
BETYDELSE
Risk för höga temperaturer
Risk för höga vindhastigheter
Risk för storm
Risk för dimma
Risk för frost
P/N: 086L005521-019 REV1
87/92
SWE
8
TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET
För att växla temperaturenhet:
Tryck °C / °F.
För att automatiskt skanna kanaler:
Tryck och håll inne + MEM för att visa varje sensors
värde efter varandra.
För att välja kanal, tryck .
För att växla mellan aktuell, min och max temperatur /
luftfuktighet för en vald kanal:
Tryck på MEM.
Att nollställa temperatur / luftfuktighetsminnet:
Tryck och håll inne MEM.
FROSTVARNING ( ENDAST KANAL 1 )
Om sensorn för kanal 1 mäter mellan 3°C och -2 °C, blinkar
den gröna LED frostvarningsindikatorn och slutar att blinka
när temperaturen är utanför detta område.
VÄDERTRENDER
Temperaturen, luftfuktigheten och lufttryckstrendikonerna
baseras på aktuella sensormätningar.
STIGER STABIL SJUNKER
MÅNFAS
I månfasläget, tryck eller för att stega genom
åren (2001 till 2099).
Nymåne Fullmåne
Växande
måne
Avtag.
fullmåne
Halvmåne
Sista
månkvartern
Växande
halvmåne
Avtagande
halvmåne
NOTERA Stjärnikoner runt månfasen kommer att visas från
kl.18.00 till 06.00.
BAKGRUNDSBELYSNING
Tryck LIGHT för att tända LED-bakgrundsbelysningen i 5
sekunder.
P/N: 086L005521-019 REV1
88/92
SWE
9
RESET (ÅTERSTÄLLNING)
Tryck RESET för att återställa produkten till
grundinställning.
SPECIFIKATIONER
TYP BESKRIVNING
HUVUDENHET
L x B x H
82 x 60 x 210 mm
(3.23 x 2.36 x 8.27 tum)
Vikt 260 g (9.17 oz) utan batteri
Sändningsfrekvens 433 MHz
Temperaturområde -5°C till 50°C (23°F till 122°F)
Temperaturupplösning 0.1°C (0.2°F)
Temperaturområde för
frostindikator
3°C till -2°C (37°F till 28°F)
Luftfuktighetsområde 25% - 95%
Upplösning luftfuktighet 1%
Drift 3 x UM-3 (AA) 1.5V batterier
TRÅDLÖS SENSOR (THGN132N)
L x B x H
50 x 22 x 96 mm
(1.9 x 0.9 x 3.8 tum)
Vikt 62 g (2.2 oz) utan batteri
Sändningsfrekvens 433 MHz
Antal kanaler 3
Överföringsavstånd 30 m (98 ft) fri sikt
Temperaturområde -20°C till 60°C (-4°F till 140°F)
Luftfuktighetsområde 25% - 95%
Upplösning luftfuktighet 1%
Drift 1 x UM-3 (AA) 1.5V batteri
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Utsätt inte apparaten för kraftigt våld, stötar, damm,
extrema temepraturer eller fukt.
Täck inte för ventilationshålen. Försäkra dig om att
närliggande föremål såsom tidningar, dukar,
gardiner m.m. inte täcker för ventilationshålen.
Utsätt inte produkten för vatten. Om du spiller vätska
över den, torka omedelbart med en mjuk, luddfri trasa.
Rengör inte apparaten med frätande eller slipande
material.
Mixtra inte med enhetens interna komponenter då detta
kan påverka garantin.
Använd enbart nya batterier. Blanda inte nya och gamla
batterier.
Av trycktekniska skäl, kan displaybilderna i denna
manual skilja sig från dem i verkligheten.
Förbrukad produkt måste sorteras som specialavfall på
avsedd miljöstation och får inte slängas som vanligt
restavfall.
Om denna produkt placeras på ytor med speciell finish
såsom lackat trä etc. kan dessa ytor skadas. Ta kontakt
med din möbeltillverkare för att mer information
om huruvida det går bra att placera föremål ytan.
Oregon Scientific kan inte hållas ansvariga för skador
träytor som uppkommit grund av kontakt med
denna produkt.
Innehållet I denna manual får ej kopieras utan
tillverkarens medgivande.
Kassera inte gamla batterier som osorterade sopor.
P/N: 086L005521-019 REV1
89/92
SWE
10
Insamling av kasserade batterier måste ske separat.
Notera att vissa enheter är utrustade med
en batterisäkerhetsstrip. Ta bort denna strip från
batteriutrymmet innan produkten används första
gången.
NOTERING De tekniska specifikationerna för denna
produkt och innehållet I användarmanualen kan komma att
ändras utan vidare upplysning.
NOTERING Egenskaper och tillbehör kan skilja mellan
olika länder. För mer information, kontakta ditt lokala
inköpsställe.
OM OREGON SCIENTIFIC
Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för att se
mer av våra produkter såsom digitalkameror; MP3 spelare;
projektionsklockor; hälsoprodukter; väderstationer; DECT-
telefoner och konferenstelefoner.
Hemsidan innehåller också information för våra kunder i de
fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver ladda ner
information.Vi hoppas du hittar all information du behöver
på vår hemsida och om du vill komma i kontakt med Oregon
Scientific kundkontakt besöker du vår lokala hemsida
www.
oregonscientific.se eller www.oregonscientific.com för att
nna telefonnummer till respektive supportavdelning.
EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed intygar Oregon Scientific att denna Avancerad
väderstation med USB uppladdning (Modell:RMS600/
RMS600A) står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som
framgår av direktiv 1999/5/EG. En signerad kopia av
“DECLARATION OF CONFORMITY” kan erhållas vid
hänvändelse till OREGON SCIENTIFIC servicecenter.
LÄNDER SOM OMFATTAS AV RTTE-DIREKTIVET
Alla länder inom EU, Schweiz CH
och Norge N
P/N: 086L005521-019 REV1
90/92
/