Oregon Scientific RMR203HG Användarmanual

varumärke
Oregon Scientific
Modell
RMR203HG
Typ
Användarmanual
SWE
1
Station för temperatur och luftfuktighet
med radioklocka
Modell: RMR203HG
BRUKSANVISNING
INNEHÅLL
Produktöversikt.......................................................2
Vy Framsida........................................................................2
Vy Baksida...............………..…………………………………2
Trådlös Sensor
………………………………..………………3
Att Komma Igång………………………...………………….3
Sätt i batterier………………………………………….……….3
Trådlös Sensor……………………………………………….3
Sensordataöverföring……...................................................4
Klocka..............................................................................4
Klockmottagning..................................................................4
Manuell Inställning Av Klockan
..........................................5
Temperatur och luftfuktighet………………..…………….5
Halkvarning……….……………………………..………….5
Bakgrundsbelysning.......................................................5
Reset................................................................................5
rsiktighetsåtgärder.....................................................5
Specikationer ..................................................................6
OM Oregon Scientic .................................................…..7
EU-försäkran om överensstämmelse…………………….7
RMR203HG IM SWE R4.indd 1 2007.8.9 5:34:57 PM
SWE
2
PRODUKTÖVERSIKT
VY FRAMSIDA (FIG 1)
OUT
1. Mottagningsindikator för fjärrsensor
2. Indikator för radiomottagningssignal
3. MODE: Ändra display / inställningar
4. LIGHT: Aktiverar bakgrundsbelysning i 5 sekunder
5.
/ : Öka / minska inställning, aktivera /
avaktivera klockmottagning
6. Utomhustemperatur och luftfuktighet
7. Inomhustemperatur och luftfuktighet
8. Klocka med veckodag
9. MEM: Visa nuvarande, högsta och lägsta temperatur /
luftfuktighet
10. Frostindikator av LED-typ
VY BAKSIDA (FIG 2)
1. °C / °F: Välj temperaturenhet
2. RESET: Återställ enheten till fabriksinställning
3. EU / UK: Välj närmsta radiosignal
RMR203HG IM SWE R4.indd 2 2007.8.9 5:34:59 PM
SWE
3
TRÅDLÖS SENSOR
(FIG
3)
1
2
3
4
5
1. LED indikator
2. Väggmonteringshål
3. Batterifack
4. RESET knapp
5. Kanalomkopplare
ATT KOMMA IGÅNG
SÄTT I BATTERIER
1. Öppna batteriluckan.
2. Se till att batterierna sätts in med rätt polaritet (se figur
2).
PLACERING
BETYDELSE
Klocka / alarm
Huvudbatteri svagt
Utomhustemperatur
och luftfuktighetsomr
Sensorbatterier svaga
TRÅDLÖS SENSOR
Huvudenheten kan samla in data från upp till 3 sensorer.
Att ställa in sensorn:
1. Öppna batterifacket (se figur. 3).
2. Välj en kanal och tryck sedan RESET.
3. Stäng batteriluckan.
4. Placera sensorn inom 30m från huvudenheten genom
att använda väggmontering eller bordsstativ.
TIPS Bästa placering av sensorn är på en plats ej högre
än 1,5m och skyddad från direkt sol och regn, för att få en
tillförlitlig mätning.
RMR203HG IM SWE R4.indd 3 2007.8.9 5:35:02 PM
SWE
4
1.5M
NOTERA Använd alkaliska batterier för längre livslängd
och lithiumbatterier vid temperaturer under fryspunkten.
SENSORDATAÖVERFÖRING
r att leta efter en sensor:
Tryck och håll inne
+ MODE samtidigt.
Mottagningsikonen som visas i sensorområdet visar
statusen:
IKON BESKRIVNING
Huvudenheten söker efter
fjärrenhet(er).
En kanal har hittats.
Fjärrenheten kan inte hittas.
TIPS Sändningsräckvidden kan variera beroende på
många faktorer. Du kan behöva experimentera med olika
platser för att erhålla det bästa resultatet.
KLOCKA
KLOCKMOTTAGNING
Denna produkt är gjord för att automatiskt synkronisera
klockan när den tar emot en klocksignal.
Ställ EU / UK för att välja önskad signal.
EU: DCF-77 signal: inom 1500 km från Frankfurt,
Tyskland.
UK: MSF-60 signal: inom 1500 km från Anthorn,
England.
Att aktivera / avaktivera radiosignalmottagning:
Tryck och håll inne
för att aktivera eller för att
avaktivera signalmottagning.
NOTERA Mottagning tar 2-10 minuter. Om signalen är
svag,kan det ta upp till 24 timmar innan en radiosignal kan
RMR203HG IM SWE R4.indd 4 2007.8.9 5:35:05 PM
SWE
5
mottagas. Om signalmottagningen är otillräcklig, placera
enheten i närheten av ett fönster, tryck och håll inne
för
att framtvinga ytterligare en signalsökning.
Indikator för radiomottagningssignal:
STARK
SIGNAL
SVAG
SIGNAL
INGEN
SIGNAL
MANUELL INSTÄLLNING AV KLOCKAN
Avaktivera radiomottagningen innan manuell inställning.
1. Tryck och håll inne MODE.
2. Tryck
eller för att ändra inställningarna.
3. Tryck MODE för att bekräfta.
4. Ordningen för inställningarna är: tidszon, 12/24 tim
format, timme, minut, år, datum mode (dag - månad /
månad - dag), månad, dag och språk.
Tidszonsinställningen kan användas för att ställa klockan
upp till + / 23 timmar från den mottagna klocktiden.
NOTERA Språkalternativen är (E) Engelska, (F) Franska,
(D) Tyska, (I) Italienska och (S) Spanska.
Att välja visningsläge:
Tryck MODE för att välja mellan klocka med sekunder /
veckodag / datum.
TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET
För att växla temperaturenhet:
Tryck °C / °F.
För att automatiskt växla mellan sensorer:
Tryck och håll inne
+ MEM för att visa varje sensors
data i
3s. För att avsluta tryck .
För att växla mellan aktuellt, minimum och maximum
värde för aktuell sensor:
Tryck MEM upprepade gånger.
För att radera minnet:
Tryck och håll inne MEM.
HALKVARNING
Om sensorn på kanal 1 mäter mellan 3°C och -2 °C
kommer LED-indikatorn att blinka, och kommer att sluta
blinka när temperaturen är utanför detta område.
BAKGRUNDSBELYSNING
Tryck LIGHT för att tända bakgrundsbelysningen i 5
sekunder.
RESET
Tryck RESET för att återgå till grundinställningarna.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Utsätt inte produkten för extrema krafter, stötar, damm
eller kraftiga variationer i temperatur eller luftfuktighet.
Övertäck inte ventilationshål med tidningar, gardiner e.d.
Lägg aldrig ner produkten i vatten. Om du spiller vätska
RMR203HG IM SWE R4.indd 5 2007.8.9 5:35:07 PM
SWE
6
på produkten skall den omedelbart torkas torr med en
luddfri trasa.
Rengör inte produkten med rengöringsmedel som
innehåller repande eller korroderande ämnen.
Mixtra inte med interna komponenter. Detta rverkar
garantin.
Använd endast nya batterier. Blanda inte gamla och
nya batterier.
Bilder i manualen kan skilja sig från verkligheten.
Denna produkt skall vid kassering sorteras som
elektronikskrot.
Placering av denna produkt på vissa träytor kan resultera
i skador på ytan, för vilka Oregon Scientific ej ansvarar.
Konsultera möbeltillverkaren för information.
Innehållet i denna manual får ej kopieras utan tillverkarens
medgivande.
Släng inte förbrukade batterier som vanligt
restavfall. De bör slängas i avsedd behållare på en
återvinningsstation.
Observera att vissa enheter har en plastremsa för att
spara batteri. Ta bort plastremsan i batteriluckan innan
första användning.
NOTERA De tekniska specifikationerna och innehållet
i denna manual kan komma att ändras utan vidare
upplysning.
SPECIFIKATIONER
TYP BESKRIVNING
AV HUVUDENHET
L x B x H
73 x 47 x 132,5 mm
(2,87 x 1,85 x 5,22 tum )
Vikt 241 g utan batteri
Temperaturområde -5°C till 50°C
Upplösning 0,1°C
Signalfrekvens 433 MHz
Luftfuktighetsområde 25% - 95%
Upplösning luftfuktigh 1%
Drift 2 x UM-3 (AA) 1.5V batteri
TRÅDLÖS SENSOR (THGN132N)
L x B x H
50 x 22 x 96 mm
(1.97 x 0.87 x 3.78 tum)
Vikt 62 g
Överföringsavstånd 30 m fri sikt
Temperaturområde -20°C till 60°C
Luftfuktighetsområde 25% - 95%
Drift 1 x UM-3 (AA) 1.5 V batteri
RMR203HG IM SWE R4.indd 6 2007.8.9 5:35:07 PM
SWE
7
OM OREGON SCIENTIFIC
Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för att se
mer av våra produkter såsom digitalkameror; MP3 spelare;
projektionsklockor; hälsoprodukter; väderstationer; DECT-
telefoner och konferenstelefoner.
Hemsidan innehåller också information för våra kunder i de
fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver ladda ner
information.Vi hoppas du hittar all information du behöver
på vår hemsida och om du vill komma i kontakt med Oregon
Scientific kundkontakt besöker du vår lokala hemsida www.
oregonscientific.se eller www.oregonscientific.com för att
nna telefonnummer till respektive supportavdelning.
EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed intygar Oregon Scientific att denna Station för
temperatur och luftfuktighet med radioklocka
(Modell:
RMR203HG) står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som
framgår av direktiv 1999/5/EG. En signerad kopia av
“DECLARATION OF CONFORMITY” kan erhållas vid
hänvändelse till OREGON SCIENTIFIC servicecenter.
LÄNDER SOM OMFATTAS AV RTTE-DIREKTIVET
Alla länder inom EU, Schweiz CH
och Norge N
RMR203HG IM SWE R4.indd 7 2007.8.9 5:35:07 PM
/