KTM 1090 Adventure 2017 Bruksanvisning

varumärke
KTM
Modell
1090 Adventure 2017
Typ
Bruksanvisning
BRUKSANVISNING 2017
1090 Adventure
Art.nr 3213545sv
KÄRA KTM-KUND 1
*3213545sv*
3213545sv
10/2016
KÄRA KTM-KUND
Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM-motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som du kommer ha mycket glädje av om
du tar hand om den och sköter den rätt sätt.
Vi önskar dig mycket nöje!
Notera ditt fordons serienummer.
Chassinummer ( s 22)
Återförsäljarens stämpel
Motornummer ( s 24)
Nyckelnummer ( s 23)
Vid tryck motsvarade bruksanvisningen seriens senaste version. Små avvikelser p.g.a. vidareutveckling av motorcyklarnas konstruktion
kan ej helt uteslutas.
Samtliga uppgifter är ej bindande. KTM Sportmotorcycle GmbH förbehåller sig framför allt rätten att ändra och/eller stryka teknisk infor-
mation, priser, färger, former, material, service, konstruktioner, utrustning och dyl utan ersättning eller förvarning, samt att anpassa dessa
till lokala företeelser och ställa in tillverkningen av en viss modell utan förvarning. KTM kan inte garantera leverans eller ansvara för avvi-
kelser från bilder och beskrivningar eller för tryckfel och andra fel. De avbildade modellerna innehåller delvis specialutrustning som inte
ingår som standard i leveransen.
© 2016 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Österrike
Alla rättigheter förbehållna
KÄRA KTM-KUND 2
Eftertryck, helt eller delvis, samt all typ av flerfaldigande är endast tillåtet efter upphosvrättsinnehavarens skriftliga medgivande.
ISO 9001(12 100 6061)
KTM använder kvalitetsstyrningsrutiner enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 för att uppnå högsta möjliga produktkvalitet.
Utfärdat av: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen, Österrike
Detta dokument gäller för följande modeller:
1090 Adventure EU (F9903QC)
1090 Adventure L EU (F9903QB)
1090 Adventure CN (F9987QC)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3
INNEHÅLLSFÖRTEC KNING
1 FRAMSTÄLLNINGSMEDEL ................................................. 8
1.1 Symboler................................................................... 8
1.2 Format....................................................................... 9
2 SÄKERHETSANVISNINGAR.............................................. 10
2.1 Användningsdefinition - ändamålsenlig
användning ............................................................. 10
2.2 Felaktig användning................................................ 10
2.3 Säkerhetsanvisningar ............................................. 10
2.4 Risknivåer och symboler......................................... 11
2.5 Varning för manipulationer...................................... 11
2.6 Säker drift................................................................ 12
2.7 Skyddsutrustning .................................................... 13
2.8 Arbetsregler ............................................................ 13
2.9 Miljö......................................................................... 13
2.10 Bruksanvisning ....................................................... 14
3 VIKTIG INFORMATION ...................................................... 15
3.1 Garanti .................................................................... 15
3.2 Drivmedel, tillsatsmedel.......................................... 15
3.3 Reservdelar, tillbehör.............................................. 15
3.4 Service.................................................................... 16
3.5 Bilder....................................................................... 16
3.6 Kundtjänst............................................................... 16
4 FORDONSVY...................................................................... 18
4.1 Fordon, sett framifrån, vänster sida (översikt) ........ 18
4.2 Fordon, sett bakifrån, höger sida (översikt) ............ 20
5 SERIENUMMER ................................................................. 22
5.1 Chassinummer........................................................ 22
5.2 Typskylt................................................................... 22
5.3 Nyckelnummer........................................................ 23
5.4 Motornummer ......................................................... 24
5.5 Gaffelns artikelnummer........................................... 24
5.6 Fjäderbensartikelnummer ....................................... 25
6 REGLAGE........................................................................... 26
6.1 Kopplingshandtag................................................... 26
6.2 Bromshandtag ........................................................ 26
6.3 Gashandtag ............................................................ 27
6.4 Reglage till vänster styret .................................. 27
6.4.1 Kombinationsbrytare .......................................... 27
6.4.2 Ljusomkopplare.................................................. 28
6.4.3 Varningsblinkerknapp......................................... 28
6.4.4 Menyknapp......................................................... 29
6.4.5 Blinkersomkopplare............................................ 29
6.4.6 Signalhornsknapp .............................................. 30
6.5 Reglage till höger styret..................................... 31
6.5.1 Nödavstängningsknapp...................................... 31
6.5.2 Elstartknapp ....................................................... 31
6.6 Tändnings-/styrlås .................................................. 32
6.7 Startspärr ................................................................ 32
6.8 Spärra styret ........................................................... 33
6.9 Låsa upp styret ....................................................... 34
6.10 Öppna tanklocket.................................................... 34
6.11 Stänga tanklocket ................................................... 36
6.12 Bränslekranar ......................................................... 37
6.13 Öppna förvaringsfacket........................................... 38
6.14 Stänga förvaringsfacket.......................................... 38
6.15 Sadellås .................................................................. 39
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4
6.16 Handtag .................................................................. 39
6.17 Pakethållarplatta..................................................... 40
6.18 Passagerarfotpinnar ............................................... 40
6.19 Växelspak ............................................................... 41
6.20 Fotbromspedal........................................................ 42
6.21 Sidostöd.................................................................. 42
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT ......................................... 43
7.1 Översikt................................................................... 43
7.2 Aktivering och test .................................................. 43
7.3 Matrisdisplay........................................................... 44
7.4 Sifferdisplay ............................................................ 44
7.5 Bränsleindikator...................................................... 45
7.6 Kontrollampor ......................................................... 45
7.7 Meddelande matrisdisplayen............................. 46
7.8 Växlingsblixt............................................................ 47
7.9 Serviceindikering .................................................... 48
7.10 Matrisdisplayens meny ........................................... 49
7.10.1 "Favorites".......................................................... 49
7.10.2 "Trip 1"................................................................ 49
7.10.3 "Trip 2"................................................................ 50
7.10.4 "General Info"..................................................... 50
7.10.5 "Set Favorites".................................................... 51
7.10.6 "Settings"............................................................ 51
7.10.7 "Warning" ........................................................... 52
7.10.8 "Värme" (tillval)................................................... 52
7.10.9 "MTC/ABS"......................................................... 53
7.10.10 "Drive Mod" ........................................................ 53
7.10.11 Menyöversikt ...................................................... 56
7.10.12 "Language"......................................................... 57
7.10.13 "Distance"........................................................... 58
7.10.14 "Temp"................................................................ 58
7.10.15 "Pressure" .......................................................... 59
7.10.16 "Fuel Cons" ........................................................ 59
7.10.17 "Clock/Date" ....................................................... 60
7.10.18 "Shift Light"......................................................... 60
7.10.19 "Heat Grip" (tillval).............................................. 61
7.10.20 "DRL".................................................................. 61
8 ERGONOMI ........................................................................ 63
8.1 Styrets läge............................................................. 63
8.2 Ställa in styrets läge ............................................ 63
8.3 Ställa in vindskyddet ............................................... 65
8.4 Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge ............ 66
8.5 Ställa in bromshandtagets utgångsläge.................. 67
8.6 Förarfotpinnar ......................................................... 67
8.7 Ställa in fotpinnar ................................................ 68
8.8 Kontrollera växelspakens utgångsläge................... 70
8.9 Ställa in växelspakens utgångsläge .................... 71
8.10 Ställa in fotbromspedalens utgångsläge ............. 72
9 IDRIFTTAGNING ................................................................ 74
9.1 Anvisningar för det första idrifttagandet.................. 74
9.2 Köra in motorn ........................................................ 75
9.3 Lasta fordonet......................................................... 76
10 KÖRANVISNING................................................................. 78
10.1 kontroll- och skötselarbeten inför varje
idrifttagande ............................................................ 78
10.2 Starta motorcykeln.................................................. 79
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5
10.3 Börja köra................................................................ 80
10.4 Växla, köra.............................................................. 80
10.5 Bromsa in................................................................ 84
10.6 Stanna, parkera ...................................................... 86
10.7 Transport................................................................. 87
10.8 Fylla bränsle ...................................................... 88
11 SERVICESCHEMA ............................................................. 91
11.1 Extra information..................................................... 91
11.2 Obligatoriskt arbete................................................. 91
11.3 Rekommenderat arbete .......................................... 93
12 INSTÄLLNING AV CHASSIT .............................................. 95
12.1 Ställa in fjäderbenets returdämpning...................... 95
12.2 Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning ................. 95
13 SERVICEARBETEN CHASSIT ..................................... 97
13.1 Lyfta upp motorcykeln med lyftanordningen
baktill....................................................................... 97
13.2 Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill ..... 97
13.3 Lyfta upp motorcykeln med lyftanordningen
framtill ..................................................................... 98
13.4 Ta ned motorcykeln från lyftanordningen framtill.... 99
13.5 Lyfta upp motorcykeln med monteringsstativ
(istucket) ........................................................... 100
13.6 Ta ned motorcykeln från monteringsstativet
(istucket) ........................................................... 101
13.7 Ta bort sadeln....................................................... 102
13.8 Montera sadeln ..................................................... 102
13.9 Kontrollera kedjans nedsmutsning........................ 103
13.10 Rengöra kedjan .................................................... 103
13.11 Kontrollera kedjespänningen ................................ 104
13.12 Ställa in kedjespänningen..................................... 105
13.13 Kontrollera kedja, bakdrev och framdrev.............. 107
13.14 Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens
vätskenivå............................................................. 110
13.15 Kontrollera styrhuvudets lagerspel ....................... 111
13.16 Demontera skydd till nedre gaffelkrona ................ 112
13.17 Montera skydd till nedre gaffelkrona..................... 113
13.18 Demontera sidokåpa fram .................................... 114
13.19 Montera sidokåpa fram ......................................... 115
13.20 Demontera maskspoilern .................................. 117
13.21 Montera maskspoilern ....................................... 119
13.22 Demontera framskärmen ...................................... 122
13.23 Montera framskärmen........................................... 122
13.24 Rengöra gaffelbenens dammtätningar .............. 123
13.25 Demontera tankkåpan .......................................... 124
13.26 Montera tankkåpan ............................................... 126
13.27 Demontera vindskyddet ........................................ 128
13.28 Montera vindskyddet............................................. 128
13.29 Demontera motorskyddet ..................................... 129
13.30 Montera motorskyddet.......................................... 129
14 BROMSSYSTEM .............................................................. 130
14.1 ABS/låsningsfria bromsar ..................................... 130
14.2 Kontrollera bromsskivorna.................................... 132
14.3 Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen ...... 133
14.4 Fylla frambromsens bromsvätska ................ 134
14.5 Kontrollera frambromsens bromsbelägg............... 135
14.6 Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen........ 136
14.7 Fylla bromsvätska för bakbromsen .............. 137
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6
14.8 Kontrollera bakbromsens bromsbelägg................ 139
15 HJUL, DÄCK ..................................................................... 141
15.1 Demontera framhjulet ....................................... 141
15.2 Montera framhjulet ............................................ 143
15.3 Demontera bakhjulet ......................................... 146
15.4 Montera bakhjulet ............................................. 148
15.5 Kontrollera bakhjulsnavets dämpargummin ...... 150
15.6 Kontrollera däckens skick ..................................... 151
15.7 Kontrollera lufttrycket i däcken.............................. 153
16 ELSYSTEM ....................................................................... 155
16.1 Varselljus .............................................................. 155
16.2 Demontera batteri ............................................. 156
16.3 Montera batteri .................................................. 158
16.4 Ladda batteriet .................................................. 160
16.5 Byta huvudsäkring ................................................ 164
16.6 Byta säkringar i säkringslådan.............................. 166
16.7 Demontera strålkastarmasken med
strålkastaren ......................................................... 168
16.8 Montera strålkastarmasken med strålkastaren..... 169
16.9 Byta halvljuslampa................................................ 170
16.10 Byta helljuslampa.................................................. 172
16.11 Byta körriktningsvisarlampa.................................. 174
16.12 Kontrollera strålkastarinställningen....................... 175
16.13 Ställa in strålkastarens räckvidd ........................... 175
16.14 Aktivera/avaktivera tändningsnyckeln................... 177
17 KYLSYSTEM..................................................................... 182
17.1 Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet ...... 182
17.2 Fylla kylvätska i expansionskärlet.................... 183
18 INSTÄLLNING AV MOTORN............................................ 186
18.1 "Drive Mod"........................................................... 186
18.2 Traktionskontroll (TC) ........................................... 186
19 SERVICEARBETEN MOTORN................................... 188
19.1 Kontrollera motoroljenivån.................................... 188
19.2 Byta motorolja och oljefilter, rengöra
oljesilar .............................................................. 189
19.3 Fylla motorolja ................................................. 193
20 RENGÖRING, SKÖTSEL.................................................. 196
20.1 Rengöra motorcykeln............................................ 196
20.2 Kontroll- och skötselarbeten inför vinterkörning.... 198
21 FÖRVARING..................................................................... 200
21.1 Förvaring............................................................... 200
21.2 Idrifttagande efter förvaring................................... 201
22 FELSÖKNING ................................................................... 202
23 TEKNISK INFORMATION................................................. 204
23.1 motor..................................................................... 204
23.2 Åtdragningsmoment motor ................................... 205
23.3 Volymer................................................................. 209
23.3.1 Motorolja........................................................... 209
23.3.2 Kylvätska.......................................................... 209
23.3.3 Bränsle ............................................................. 209
23.4 Chassi................................................................... 209
23.5 Elsystem ............................................................... 211
23.6 Däck...................................................................... 212
23.7 Gaffel .................................................................... 212
23.8 Fjäderben.............................................................. 212
23.9 Åtdragningsmoment chassi .................................. 213
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 7
24 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR.............................. 217
25 ÖVRIGA MEDEL ............................................................... 220
26 STANDARDER.................................................................. 222
27 FACKORDSFÖRTECKNING ............................................ 223
28 LISTA MED FÖRKORTNINGAR....................................... 224
29 LISTA MED SYMBOLER .................................................. 225
29.1 Röda symboler...................................................... 225
29.2 Gula och orangea symboler.................................. 225
29.3 Gröna och blåa symboler...................................... 225
INDEXFÖRTECKNING ............................................................. 227
1 FRAMSLLNINGSMEDEL 8
1.1 Symboler
Nedan förklaras symbolerna som används i bruksanvisningen.
Betecknar en väntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).
Betecknar en oväntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).
Alla arbeten med den här symbolen kräver expertis och tekniskt kunnande. För din egen säkerhet, överlåt dessa
arbeten till en auktoriserad KTM-verkstad! Där servas din motorcykel av utbildad personal med specialverktyg
bästa sätt.
Betecknar en sidhänvisning (mer information finns att läsa den sidan).
Betecknar en upplysning som innehåller närmare information eller tips.
Betecknar resultatet av ett testmoment.
1 FRAMSLLNINGSMEDEL 9
1.2 Format
Nedan beskrivs de typsnittsformat som används i bruksanvisningen.
Egennamn Betecknar ett egennamn.
Namn
®
Betecknar ett registrerat namn.
Varumärke Betecknar ett varumärke.
Understrukna begrepp Hänvisar till tekniska detaljer om fordonet eller facktermer som förklaras i facktermsförteck-
ningen.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 10
2.1 Användningsdefinition - ändamålsenlig användning
KTM-sportmotorcyklar är utvecklade och konstruerade för att klara normala påfrestningar vid reguljär körning allmän väg och i lätt ter-
räng (grusvägar), dock inte tävlingssträckor.
Info
Motorcykeln är endast godkänd för allmän vägtrafik i ett homologerat utförande.
2.2 Felaktig användning
Använd fordonet endast avsett vis.
Vid icke ändamålsenlig användning av fordonet föreligger risk för person, material- och miljöskador.
All typ av användning av fordonet som inte motsvarar ändamålsenlig användning och användningsdefinitionen, klassas som felaktig
användning.
Felaktig användning innefattar dessutom användning av drivmedel och tillsatsmedel som inte uppfyller kraven för den aktuella tillämp-
ningen.
2.3 kerhetsanvisningar
För säker hantering av fordonet måste några säkerhetsanvisningar observeras. Läs därför igenom denna anvisning noggrant. Säkerhets-
anvisningarna är tydligt utmärkta i texten och det finns länkar till de berörda avsnitten.
Info
fordonet finns olika informations- och varningsdekaler fastsatta väl synliga ställen. Ta inte bort några informations-
/varningsdekaler. Om dessa saknas kan du själv eller andra personer missa faror och skada sig grund av detta.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 11
2.4 Risknivåer och symboler
Fara
Kännetecknar en risk som direkt eller med säkerhet leder till dödsfall eller svåra, kvarstående skador om inte lämpliga åtgärder
vidtas.
Varning
Kännetecknar en risk som sannolikt leder till dödsfall eller svåra skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
rsiktigt
Kännetecknar en risk som kan leda till lätta skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Observera
Kännetecknar en risk som leder till avsevärda maskin- och materialskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Varning
Kännetecknar en risk som kan leda till miljöskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
2.5 Varning för manipulationer
Det är förbjudet att göra ändringar ljuddämpande komponenter. Det är förbjudet enligt lag att vidta följande åtgärder eller att ändra till
något av nedanstående tillstånd:
1 Borttagning eller upphävande av funktionen av ljuddämpande utrustning eller komponenter ett nytt fordon innan det säljs eller
levereras till kunden eller under fordonets bruksperiod för andra ändamål än för service, reparation eller byte samt
2 användning av fordonet efter att sådan utrustning eller komponent har tagits bort eller tagits ur funktion.
Exempel olaglig manipulation:
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 12
1 Borttagning eller borrning av hål i slutdämpare, stötplåtar, grenrör eller andra avgasledande komponenter.
2 Borttagning eller borrning av hål i delar av insugningssystemet.
3 Användning i felaktigt underhållsskick.
4 Att byta rörliga delar fordonet eller delar av avgassystemet eller insugningssystemet mot delar som inte godkänts av tillverkaren.
2.6 ker drift
Fara
Risk för olyckor En oskicklig förare utgör en risk för sig själv och andra.
Använd inte fordonet om din trafikskicklighet har påverkats av alkohol, droger eller läkemedel.
Använd inte fordonet om din fysiska eller psykiska kapacitet är otillräcklig.
Fara
Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.
Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
Använd en lämplig utsugsanläggning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.
Varning
Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.
Vidrör inga delar som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromssystem innan de svalnat av.
Låt fordonsdelarna svalna av innan arbetet påbörjas.
Fordonet får endast användas i tekniskt felfritt skick och för avsedd användning samt med hänsyn till säkerhet och miljö.
Fordonet får endast användas av personer med rätt kunskaper. Vid körning allmän väg krävs ett godkänt körkort.
Störningar som kan äventyra säkerheten ska omedelbart åtgärdas i en auktoriserad KTM-verkstad.
Observera de informations- och varningsdekaler som sitter fordonet.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 13
2.7 Skyddsutrustning
Varning
Risk för personskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhetsrisk.
Bär lämplig skyddsutrustning som hjälm, stövlar, handskar samt byxor och jacka med skydd vid all körning.
Använd alltid skyddsutrustning i felfritt skick som uppfyller de lagstadgade kraven.
För din egen säkerhets skull rekommenderar KTM att skyddsutrustning alltid ska användas vid körning.
2.8 Arbetsregler
Vissa arbeten kräver specialverktyg. Dessa följer inte med fordonet, men kan beställas med hjälp av de nummer som står inom parantes.
Till exempel: ventilfjäderlyftare (59029019000)
Vid montering ska ej återanvändbara detaljer (t ex självlåsande skruvar och muttrar, tätningar, tätningsringar, O-ringar, splintar,
låsbrickor) ersättas med nya.
Om skruvlåsningsmedel (t ex Loctite
®
) används i ett skruvförband ska tillverkarens anvisningar följas.
Detaljer som ska återanvändas efter isärtagningen ska rengöras och kontrolleras att de inte är skadade eller slitna. Skadade eller
slitna detaljer ska ersättas med nya.
Efter reparations- resp underhållsarbetena ska fordonets trafiksäkerhet säkerställas.
2.9 Miljö
Genom ansvarsfullt bruk av motorcykeln kan man förhindra att problem och konflikter uppstår. För att säkerställa motorcyklismens fram-
tid ska man alltid förvissa sig om att man använder motorcykeln lagligt, visar miljömedvetande och respekterar andra människors rättig-
heter.
Vid återvinning och hantering av spillolja, reservdelar och övriga drivmedel och tillsatsmedel ska det aktuella landets gällande lagar och
bestämmelser alltid följas.
Eftersom motorcyklar inte berörs av EU-direktivet för skrotning av fordon finns det inga lagar som reglerar hur skrotningen av motorcyklar
ska till. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 14
2.10 Bruksanvisning
Denna bruksanvisning ska läsas noggrant och fullständigt innan den första turen med motorcykeln görs. Bruksanvisningen innehåller
mycket information och många tips som underlättar vid körning, hantering och service. Endast genom att läsa bruksanvisningen vet du
hur du bäst kan ställa in fordonet efter dina behov och hur du kan skydda dig mot skador.
Förvara alltid bruksanvisningen lättillgängligt, att den finns till hands när du måste slå upp något.
Om du vill veta mer om fordonet eller om du har frågor om bruksanvisningen är du välkommen att kontakta en auktoriserad
KTM‑återförsäljare.
Bruksanvisningen är en viktig del av fordonet och måste överlämnas till den nya ägaren om fordonet säljs.
3 VIKTIG INFORMATION 15
3.1 Garanti
Arbetena i serviceschemat ska utföras en auktoriserad KTM-verkstad och kvitteras både i service- och garantihäftet och i KTM Dea-
ler.net eftersom all garanti annars upphör att gälla. Skador och följdskador som beror manipulation eller ombyggnad av fordonet täcks
inte av garantin.
Mer information om garanti och reklamationsrätt samt hur dessa anspråk hanteras står i service- och garantihäftet.
3.2 Drivmedel, tillsatsmedel
Varning
Risker r miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.
Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.
Använd endast drivmedel och tillsatsmedel (t.ex. bränslen och smörjmedel) enligt specifikationen i bruksanvisningen.
3.3 Reservdelar, tillbehör
För din egen säkerhets skull: Använd alltid sådana reservdelar och tillbehör som har godkänts eller rekommenderas av KTM. Låt en auk-
toriserad KTM-verkstad montera reservdelar och tillbehör. KTM ansvarar inte för andra produkter eller för skador som uppstår p g a att
andra produkter används.
Vissa reservdelar och tillbehör står angivna inom parantes vid respektive beskrivning. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna
till.
De aktuella KTM PowerParts för ditt fordon hittar du KTMs webbsida.
Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com
3 VIKTIG INFORMATION 16
3.4 Service
För att fordonet ska fungera felfritt och för att undvika ökat slitage ska anvisningarna i bruksanvisningen angående service, skötsel,
anpassning av motor och chassi beaktas. Dålig anpassning av chassit kan leda till skador och brott chassits komponenter.
Extremt tuffa förhållanden, som t ex mycket leriga och våta vägar, eller torr och dammig miljö, kan leda till att vissa komponenter som
drivsystem, bromsar eller luftfilter belastas mer än normalt. Detta innebär att servicearbete eller byte av slitdetaljer ibland måste göras
före angivet intervall i serviceschemat.
De föreskrivna inkörningstiderna samt serviceintervallen måste hållas. Detta förlänger din motorcykels livslängd.
3.5 Bilder
Bilderna i denna instruktion visar i vissa fall fordon med specialutrustning.
För att förtydliga beskrivningen och förklaringen kan vissa delar vara demonterade eller saknas bilden. Det är inte alltid nödvändigt att
demontera delen för att kunna följa beskrivningen. Följ anvisningarna i texten.
3.6 Kundtjänst
Om du har frågor om ditt fordon eller om KTM hjälper din auktoriserade KTM-återförsäljare gärna till.
En lista över auktoriserade KTM-återförsäljare finns KTM:s webbplats.
Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com
17
4 FORDONSVY 18
4.1 Fordon, sett framifrån, nster sida versikt)
F00685-10
/