KTM 1090 ADVENTURE 2018 Bruksanvisning

varumärke
KTM
Modell
1090 ADVENTURE 2018
Typ
Bruksanvisning
BRUKSANVISNING 2018
1090 Adventure
Art.nr 3213755sv
KÄRA KTM-KUND
*3213755sv*
3213755sv
10/2017
KÄRA KTM-KUND
Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM-motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som du kommer
ha mycket glädje av om du tar hand om den och sköter den rätt sätt.
Mycket nöje!
Notera ditt fordons serienummer.
Chassinummer ( s 24)
Återförsäljarens stämpel
Motornummer ( s 26)
Nyckelnummer ( s 25)
Vid tryck motsvarade bruksanvisningen seriens senaste version. Små avvikelser p.g.a. vidareutveckling av
motorcyklarnas konstruktion kan ej helt uteslutas.
Samtliga uppgifter är ej bindande. KTM Sportmotorcycle GmbH förbehåller sig framför allt rätten att ändra
och/eller stryka teknisk information, priser, färger, former, material, service, konstruktioner, utrustning och dyl
utan ersättning eller förvarning, samt att anpassa dessa till lokala företeelser och ställa in tillverkningen av
en viss modell utan förvarning. KTM kan inte garantera leverans eller ansvara för avvikelser från bilder och
beskrivningar eller för tryckfel och andra fel. De avbildade modellerna innehåller delvis specialutrustning som
inte ingår i standardleveransen.
© 2017 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Österrike
Alla rättigheter förbehållna
KÄRA KTM-KUND
2
Eftertryck, helt eller delvis, samt all typ av flerfaldigande är endast tillåtet efter upphosvrättsinnehavarens skrift-
liga medgivande.
ISO 9001(12 100 6061)
KTM använder kvalitetsstyrningsrutiner enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 för att uppnå högsta
möjliga produktkvalitet.
Utfärdat av: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Österrike
Detta dokument gäller för följande modeller:
1090 Adventure EU (F9903RC)
1090 Adventure L EU (F9903RB)
1090 Adventure CN (F9987RC)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
3
INNEHÅLLSFÖRTEC KNING
1 FRAMSTÄLLNINGSMEDEL ............................. 9
1.1 Använda symboler ................................ 9
1.2 Format................................................. 10
2 SÄKERHETSANVISNINGAR.......................... 11
2.1 Användningsdefinition -
ändamålsenlig användning................. 11
2.2 Felaktig användning............................ 11
2.3 Säkerhetsanvisningar ......................... 11
2.4 Risknivåer och symboler..................... 12
2.5 Varning för manipulationer.................. 13
2.6 Säker drift............................................ 13
2.7 Skyddsutrustning ................................ 15
2.8 Arbetsregler ........................................ 15
2.9 Miljö..................................................... 16
2.10 Bruksanvisning ................................... 16
3 VIKTIG INFORMATION .................................. 17
3.1 Garanti ................................................ 17
3.2 Drivmedel, tillsatsmedel...................... 17
3.3 Reservdelar, tillbehör.......................... 17
3.4 Service................................................ 18
3.5 Bilder................................................... 18
3.6 Kundtjänst........................................... 18
4 FORDONSVY.................................................. 20
4.1 Fordon, sett framifrån, vänster sida
(översikt) ............................................. 20
4.2 Fordon, sett bakifrån, höger sida
(översikt) ............................................. 22
5 SERIENUMMER ............................................. 24
5.1 Chassinummer.................................... 24
5.2 Typskylt............................................... 24
5.3 Nyckelnummer.................................... 25
5.4 Motornummer ..................................... 26
5.5 Gaffelns artikelnummer....................... 26
5.6 Fjäderbensartikelnummer ................... 27
6 REGLAGE....................................................... 28
6.1 Kopplingshandtag............................... 28
6.2 Bromshandtag .................................... 28
6.3 Gashandtag ........................................ 29
6.4 Reglage till vänster styret .............. 29
6.4.1 Kombinationsbrytare ...................... 29
6.4.2 Ljusomkopplare.............................. 30
6.4.3 Varningsblinkerknapp..................... 31
6.4.4 Menyknapp..................................... 32
6.4.5 Blinkersomkopplare........................ 32
6.4.6 Signalhornsknapp .......................... 33
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
4
6.5 Reglage till höger styret................. 34
6.5.1 Nödavstängningsknapp.................. 34
6.5.2 Elstartknapp ................................... 34
6.6 Tändnings-/styrlås .............................. 35
6.7 Startspärr ............................................ 36
6.8 Spärra styret ....................................... 37
6.9 Låsa upp styret ................................... 38
6.10 Öppna tanklocket................................ 38
6.11 Stänga tanklocket ............................... 40
6.12 Bränslekranar ..................................... 42
6.13 Öppna förvaringsfacket....................... 42
6.14 Stänga förvaringsfacket...................... 43
6.15 Sadellås .............................................. 43
6.16 Handtag .............................................. 44
6.17 Pakethållarplatta................................. 44
6.18 Väskfästen .......................................... 45
6.19 Passagerarfotpinnar ........................... 46
6.20 Växelspak ........................................... 46
6.21 Fotbromspedal.................................... 47
6.22 Sidostöd.............................................. 48
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT ..................... 49
7.1 Översikt............................................... 49
7.2 Aktivering och test .............................. 49
7.3 Matrisdisplay....................................... 51
7.4 Sifferdisplay ........................................ 51
7.5 Bränsleindikator.................................. 52
7.6 Kontrollampor ..................................... 53
7.7 Meddelande matrisdisplayen......... 55
7.8 Växlingsblixt........................................ 56
7.9 Serviceindikering ................................ 57
7.10 Matrisdisplayens meny ....................... 58
7.10.1 "Favorites"...................................... 58
7.10.2 "Trip 1"............................................ 58
7.10.3 "Trip 2"............................................ 59
7.10.4 "General Info"................................. 60
7.10.5 "Set Favorites"................................ 61
7.10.6 "Settings"........................................ 61
7.10.7 "Warning" ....................................... 62
7.10.8 "Värme" (tillval)............................... 62
7.10.9 "MTC/ABS"..................................... 63
7.10.10 "Drive Mod" .................................... 64
7.10.11 Menyöversikt .................................. 66
7.10.12 "Language"..................................... 67
7.10.13 "Distance"....................................... 68
7.10.14 "Temp"............................................ 68
7.10.15 "Pressure" ...................................... 69
7.10.16 "Fuel Cons" .................................... 69
7.10.17 "Clock/Date" ................................... 70
7.10.18 "Shift Light"..................................... 70
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
5
7.10.19 "Heat Grip" (tillval).......................... 71
7.10.20 "DRL".............................................. 72
8 ERGONOMI .................................................... 73
8.1 Styrets läge......................................... 73
8.2 Ställa in styrets läge ........................ 73
8.3 Ställa in vindskyddet ........................... 75
8.4 Ställa in kopplingshandtagets
utgångsläge ........................................ 77
8.5 Ställa in bromshandtagets
utgångsläge ........................................ 78
8.6 Förarfotpinnar ..................................... 78
8.7 Ställa in fotpinnar ............................ 79
8.8 Kontrollera växelspakens
utgångsläge ........................................ 82
8.9 Ställa in växelspakens
utgångsläge .................................... 83
8.10 Ställa in fotbromspedalens
utgångsläge .................................... 85
9 IDRIFTTAGNING ............................................ 86
9.1 Anvisningar för det första
idrifttagandet ....................................... 86
9.2 Köra in motorn .................................... 88
9.3 Lasta fordonet..................................... 88
10 KÖRANVISNING............................................. 91
10.1 kontroll- och skötselarbeten inför
varje idrifttagande ............................... 91
10.2 Start .................................................... 92
10.3 Börja köra............................................ 94
10.4 Växla, köra.......................................... 95
10.5 Bromsa in.......................................... 100
10.6 Stanna, parkera ................................ 103
10.7 Transport........................................... 105
10.8 Fylla bränsle ................................ 106
11 SERVICESCHEMA ....................................... 108
11.1 Extra information............................... 108
11.2 Obligatoriskt arbete........................... 108
11.3 Rekommenderat arbete.................... 111
12 INSTÄLLNING AV CHASSIT ........................ 112
12.1 Ställa in fjäderbenets
returdämpning................................... 112
12.2 Ställa in fjäderbenets
fjäderförspänning.............................. 113
13 SERVICEARBETEN CHASSIT ............... 114
13.1 Lyfta upp motorcykeln med
monteringsstativet baktill .................. 114
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
6
13.2 Ta ned motorcykeln från
lyftanordningen baktill....................... 114
13.3 Lyft upp motorcykeln med
monteringsstativet fram .................... 115
13.4 Ta ned motorcykeln från
monteringsstativet fram .................... 116
13.5 Lyfta upp motorcykeln med
monteringsstativ (istucket) ............ 117
13.6 Ta ned motorcykeln från
monteringsstativet (istucket) ......... 119
13.7 Ta bort sadeln................................... 121
13.8 Montera sadeln ................................. 121
13.9 Kontrollera kedjans nedsmutsning.... 122
13.10 Rengöra kedjan ................................ 122
13.11 Kontrollera kedjespänningen ............ 124
13.12 Ställa in kedjespänningen................. 125
13.13 Kontrollera kedja, bakdrev och
framdrev............................................ 127
13.14 Kontrollera/åtgärda
hydraulkopplingens vätskenivå......... 130
13.15 Kontrollera styrhuvudets lagerspel ... 132
13.16 Demontera skydd till nedre
gaffelkrona ........................................ 134
13.17 Montera skydd till nedre
gaffelkrona ........................................ 135
13.18 Demontera sidoklädseln framtill........ 136
13.19 Montera sidoklädseln framtill ............ 137
13.20 Demontera maskspoilern .............. 138
13.21 Montera maskspoilern ................... 142
13.22 Demontera skärmen fram ................. 145
13.23 Montera skärmen fram...................... 145
13.24 Rengöra gaffelbenens
dammtätningar .............................. 146
13.25 Demontera tankkåpan ...................... 147
13.26 Montera tankkåpan ........................... 149
13.27 Demontera vindskyddet.................... 152
13.28 Montera vindskyddet......................... 152
13.29 Demontera motorskyddet ................. 153
13.30 Montera motorskyddet...................... 153
14 BROMSSYSTEM .......................................... 154
14.1 ABS/låsningsfria bromsar ................. 154
14.2 Kontrollera bromsskivorna................ 157
14.3 Kontrollera bromsvätskenivån i
frambromsen..................................... 158
14.4 Fylla frambromsens
bromsvätska .................................. 159
14.5 Kontrollera frambromsens
bromsbelägg ..................................... 162
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
7
14.6 Kontrollera bromsvätskenivån i
bakbromsen ...................................... 163
14.7 Fylla bromsvätska för
bakbromsen .................................. 164
14.8 Kontrollera bakbromsens
bromsbelägg ..................................... 167
15 HJUL, DÄCK ................................................. 169
15.1 Demontera framhjulet ................... 169
15.2 Montera framhjulet ........................ 171
15.3 Demontera bakhjulet ..................... 175
15.4 Montera bakhjulet ......................... 178
15.5 Kontrollera bakhjulsnavets
dämpargummin ............................. 181
15.6 Kontrollera däckens skick ................. 182
15.7 Kontrollera lufttrycket i däcken.......... 185
16 ELSYSTEM ................................................... 186
16.1 Varselljus .......................................... 186
16.2 Demontera batteri ......................... 187
16.3 Montera batteri .............................. 189
16.4 Ladda batteriet .............................. 192
16.5 Byta huvudsäkring ............................ 197
16.6 Byta säkringar i säkringslådan.......... 200
16.7 Demontera strålkastarmasken med
strålkastaren ..................................... 202
16.8 Montera strålkastarmasken med
strålkastaren ..................................... 204
16.9 Byta halvljuslampa............................ 205
16.10 Byta helljuslampa.............................. 207
16.11 Byta körriktningsvisarlampa.............. 209
16.12 Kontrollera
strålkastarinställningen ..................... 210
16.13 Ställa in strålkastarens räckvidd ....... 211
16.14 Aktivera/avaktivera
tändningsnyckeln.............................. 213
16.15 Diagnoskontakt................................. 219
17 KYLSYSTEM................................................. 220
17.1 Kontrollera kylvätskenivån i
expansionskärlet............................... 220
17.2 Fylla kylvätska i
expansionskärlet............................... 221
18 INSTÄLLNING AV MOTORN........................ 224
18.1 "Drive Mod"....................................... 224
18.2 Traktionskontroll (TC) ....................... 225
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
8
19 SERVICEARBETEN MOTORN............... 226
19.1 Kontrollera motoroljenivån................ 226
19.2 Byta motorolja och oljefilter,
rengöra oljesilar ............................ 227
19.3 Fylla motorolja ............................. 233
20 RENGÖRING, SKÖTSEL.............................. 236
20.1 Rengöra motorcykeln........................ 236
20.2 Kontroll- och skötselarbeten inför
vinterkörning ..................................... 239
21 FÖRVARING................................................. 241
21.1 Förvaring........................................... 241
21.2 Idrifttagande efter förvaring............... 242
22 FELSÖKNING ............................................... 243
23 TEKNISK INFORMATION............................. 246
23.1 Motor................................................. 246
23.2 Åtdragningsmoment motor ............... 248
23.3 Volymer............................................. 253
23.3.1 Motorolja....................................... 253
23.3.2 Kylvätska...................................... 253
23.3.3 Bränsle ......................................... 253
23.4 Chassi............................................... 253
23.5 Elsystem ........................................... 255
23.6 Däck.................................................. 256
23.7 Gaffel ................................................ 256
23.8 Fjäderben.......................................... 257
23.9 Åtdragningsmoment chassi .............. 258
24 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR.......... 263
25 ÖVRIGA MEDEL ........................................... 267
26 STANDARDER.............................................. 269
27 FACKORDSFÖRTECKNING ........................ 270
28 LISTA MED FÖRKORTNINGAR................... 271
29 LISTA MED SYMBOLER .............................. 272
29.1 Röda symboler.................................. 272
29.2 Gula och orangea symboler.............. 272
29.3 Gröna och blåa symboler.................. 273
INDEXFÖRTECKNING ......................................... 274
FRAMSLLNINGSMEDEL 1
9
1.1 Använda symboler
Nedan förklaras hur några av symbolerna används.
Betecknar en väntad reaktion (t.ex. ett arbetssteg eller en funktion).
Betecknar en oväntad reaktion (t.ex. ett arbetssteg eller en funktion).
Alla arbeten med den här symbolen kräver expertis och tekniskt kunnande. För din egen
säkerhet, överlåt dessa arbeten till en auktoriserad KTM-verkstad! Där servas din motorcykel
av utbildad personal med specialverktyg bästa sätt.
Betecknar en sidhänvisning (mer information finns att läsa den sidan).
Betecknar en upplysning som innehåller närmare information eller tips.
Betecknar resultatet av ett testmoment.
1 FRAMSTÄLLNINGSMEDEL
10
Betecknar en spänningsmätning.
Betecknar en strömmätning.
Betecknar att arbetsuppgiften inklusive eventuella efterarbeten har slutförts.
1.2 Format
Nedan beskrivs de typsnittsformat som används i bruksanvisningen.
Egennamn Betecknar ett egennamn.
Namn
®
Betecknar ett registrerat namn.
Varumärke Betecknar ett varumärke.
Understrukna begrepp Hänvisar till tekniska detaljer om fordonet eller facktermer som förklaras i
facktermsförteckningen.
SÄKERHETSANVISNINGAR 2
11
2.1 Användningsdefinition - ändalsenlig användning
Detta fordon är utformat och konstruerat sätt att det klarar av vanliga belastningar i normal trafik och
användning i lätt terräng (oförlagrade vägar). Detta fordon är inte avsett för användning tävlingsbanor.
Info
Detta fordon är endast godkänt för allmän vägtrafik i ett homologerat utförande.
2.2 Felaktig användning
Använd fordonet endast avsett vis.
Vid icke ändamålsenlig användning av fordonet föreligger risk för person, material- och miljöskador.
All typ av användning av fordonet som inte motsvarar ändamålsenlig användning och användningsdefinitionen,
klassas som felaktig användning.
Felaktig användning innefattar dessutom användning av drivmedel och tillsatsmedel som inte uppfyller kraven
för den aktuella tillämpningen.
2.3 kerhetsanvisningar
För säker hantering av den beskrivna modellen måste några säkerhetsanvisningar observeras. Läs därför ige-
nom denna anvisning och alla ytterligare anvisningar i leveransen noggrant. Säkerhetsanvisningarna är tydligt
utmärkta i texten och det finns länkar till de berörda avsnitten.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR
12
Info
den beskrivna modellen finns olika informations- och varningsdekaler fastsatta väl synliga ställen.
Ta inte bort några informations- eller varningsdekaler. Om dessa saknas kan du själv eller andra perso-
ner missa faror och skada sig grund av detta.
2.4 Risknivåer och symboler
Fara
Kännetecknar en risk som direkt eller med säkerhet leder till dödsfall eller svåra, kvarstående skador om
inte lämpliga åtgärder vidtas.
Varning
Kännetecknar en risk som sannolikt leder till dödsfall eller svåra skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
rsiktigt
Kännetecknar en risk som kan leda till lätta skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Observera
Kännetecknar en risk som leder till avsevärda maskin- och materialskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Varning
Kännetecknar en risk som kan leda till miljöskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
SÄKERHETSANVISNINGAR 2
13
2.5 Varning för manipulationer
Det är förbjudet att göra ändringar ljuddämpande komponenter. Det är förbjudet enligt lag att vidta följande
åtgärder eller att ändra till något av nedanstående tillstånd:
1 Borttagning eller upphävande av funktionen av ljuddämpande utrustning eller komponenter ett nytt fordon
innan det säljs eller levereras till kunden eller under fordonets bruksperiod för andra ändamål än för service,
reparation eller byte samt
2 användning av fordonet efter att sådan utrustning eller komponent har tagits bort eller tagits ur funktion.
Exempel olaglig manipulation:
1 Borttagning eller borrning av hål i slutdämpare, stötplåtar, grenrör eller andra avgasledande komponenter.
2 Borttagning eller borrning av hål i delar av insugningssystemet.
3 Användning i felaktigt underhållsskick.
4 Att byta rörliga delar fordonet eller delar av avgassystemet eller insugningssystemet mot delar som inte
godkänts av tillverkaren.
2.6 ker drift
Fara
Risk för olyckor En oskicklig förare utgör en risk för sig själv och andra.
Använd inte fordonet om din trafikskicklighet har påverkats av alkohol, droger eller läkemedel.
Använd inte fordonet om din fysiska eller psykiska kapacitet är otillräcklig.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR
14
Fara
Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.
Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
Använd en lämplig utsugsanläggning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.
Varning
Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.
Vidrör inga delar som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromssystem innan de svalnat
av.
Låt fordonsdelarna svalna av innan arbetet påbörjas.
Fordonet får endast användas i tekniskt felfritt skick och för avsedd användning samt med hänsyn till säkerhet
och miljö.
Fordonet får endast användas av personer med rätt kunskaper. Vid körning allmän väg krävs ett godkänt kör-
kort.
Störningar som kan äventyra säkerheten ska omedelbart åtgärdas i en auktoriserad KTM-verkstad.
Observera de informations- och varningsdekaler som sitter fordonet.
SÄKERHETSANVISNINGAR 2
15
2.7 Skyddsutrustning
Varning
Risk för personskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhets-
risk.
Bär lämplig skyddsutrustning som hjälm, stövlar, handskar samt byxor och jacka med skydd vid all
körning.
Använd alltid skyddsutrustning i felfritt skick som uppfyller de lagstadgade kraven.
För din egen säkerhets skull rekommenderar KTM att skyddsutrustning alltid ska användas vid körning.
2.8 Arbetsregler
Vissa arbeten kräver specialverktyg. Dessa följer inte med fordonet, men kan beställas med hjälp av de nummer
som står inom parantes. Till exempel: ventilfjäderlyftare (59029019000)
Vid montering ska ej återanvändbara detaljer (t ex självlåsande skruvar och muttrar, tätningar, tätningsringar, O-
ringar, splintar, låsbrickor) ersättas med nya.
Om skruvlåsningsmedel (t ex Loctite
®
) används i ett skruvförband ska tillverkarens anvisningar följas.
Detaljer som ska återanvändas efter isärtagningen ska rengöras och kontrolleras att de inte är skadade eller
slitna. Skadade eller slitna detaljer ska ersättas med nya.
Efter reparations- resp underhållsarbetena ska fordonets trafiksäkerhet säkerställas.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR
16
2.9 Miljö
Genom ansvarsfullt bruk av motorcykeln kan man förhindra att problem och konflikter uppstår. För att säkerställa
motorcyklismens framtid ska man alltid förvissa sig om att man använder motorcykeln lagligt, visar miljömedve-
tande och respekterar andra människors rättigheter.
Vid återvinning och hantering av spillolja, reservdelar och övriga drivmedel och tillsatsmedel ska det aktuella lan-
dets gällande lagar och bestämmelser alltid följas.
Eftersom motorcyklar inte berörs av EU-direktivet för skrotning av fordon finns det inga lagar som reglerar hur
skrotningen av motorcyklar ska till. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.
2.10 Bruksanvisning
Denna bruksanvisning ska läsas noggrant och fullständigt innan den första turen med motorcykeln görs. Bruks-
anvisningen innehåller mycket information och många tips som underlättar vid körning, hantering och service.
Endast genom att läsa bruksanvisningen vet du hur du bäst kan ställa in fordonet efter dina behov och hur du
kan skydda dig mot skador.
Förvara alltid bruksanvisningen lättillgängligt, att den finns till hands när du måste slå upp något.
Om du vill veta mer om fordonet eller om du har frågor om bruksanvisningen är du välkommen att kontakta en
auktoriserad KTM‑återförsäljare.
Bruksanvisningen är en viktig del av fordonet och måste överlämnas till den nya ägaren om fordonet säljs.
Bruksanvisningen kan dessutom laddas ner från din auktoriserade KTM‑återförsäljare och från KTMs hemsida.
Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com
VIKTIG INFORMATION 3
17
3.1 Garanti
Arbetena i serviceschemat ska utföras en auktoriserad KTM-verkstad och kvitteras både i service- och garan-
tihäftet och i KTM Dealer.net eftersom all garanti annars upphör att gälla. Skador och följdskador som beror
manipulation eller ombyggnad av fordonet täcks inte av garantin.
Mer information om garanti och reklamationsrätt samt hur dessa anspråk hanteras står i service- och garantihäf-
tet.
3.2 Drivmedel, tillsatsmedel
Varning
Risker r miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.
Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.
Använd driv- och tillsatsmedel enligt bruksanvisningen och specifikationen.
3.3 Reservdelar, tillbehör
För din egen säkerhets skull: Använd alltid sådana reservdelar och tillbehör som har godkänts eller rekommen-
deras av KTM. Låt en auktoriserad KTM-verkstad montera reservdelar och tillbehör. KTM ansvarar inte för andra
produkter eller för skador som uppstår p g a att andra produkter används.
Vissa reservdelar och tillbehör står angivna inom parantes vid respektive beskrivning. Din auktoriserade
KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.
3 VIKTIG INFORMATION
18
De aktuella KTM PowerParts för ditt fordon hittar du KTMs webbsida.
Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com
3.4 Service
För att fordonet ska fungera felfritt och för att undvika ökat slitage ska anvisningarna i bruksanvisningen angå-
ende service, skötsel, anpassning av motor och chassi beaktas. Dålig anpassning av chassit kan leda till skador
och brott chassits komponenter.
Extremt tuffa förhållanden, som t ex mycket leriga och våta vägar, eller torr och dammig miljö, kan leda till att
vissa komponenter som drivsystem, bromsar eller luftfilter belastas mer än normalt. Detta innebär att servicear-
bete eller byte av slitdetaljer ibland måste göras före angivet intervall i serviceschemat.
De föreskrivna inkörningstiderna samt serviceintervallen måste hållas. Detta förlänger din motorcykels livslängd.
3.5 Bilder
Bilderna i denna instruktion visar i vissa fall fordon med specialutrustning.
För att förtydliga beskrivningen och förklaringen kan vissa delar vara demonterade eller saknas bilden. Det är
inte alltid nödvändigt att demontera delen för att kunna följa beskrivningen. Följ anvisningarna i texten.
3.6 Kundtjänst
Om du har frågor om ditt fordon eller om KTM hjälper din auktoriserade KTM-återförsäljare gärna till.
En lista över auktoriserade KTM-återförsäljare finns KTM:s webbplats.
Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com
/