KTM 1050 Adventure 2015 Bruksanvisning

varumärke
KTM
Modell
1050 Adventure 2015
Typ
Bruksanvisning
BRUKSANVISNING 2015
1050 Adventure EU
1050 Adventure AU
Art.nr 3213269sv
KÄRA KTM-KUND 1
KÄRA KTM-KUND
Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM-motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som du kommer ha mycket glädje av om
du tar hand om den och sköter den rätt sätt.
Vi önskar dig mycket nöje!
Notera ditt fordons serienummer.
Chassinummer ( s 22)
Återförsäljarens stämpel
Motornummer ( s 23)
Nyckelnummer ( s 23)
Vid tryck motsvarade bruksanvisningen seriens senaste version. Små avvikelser p.g.a. vidareutveckling av motorcyklarnas konstruktion
kan ej helt uteslutas.
Samtliga uppgifter är ej bindande. KTM Sportmotorcycle GmbH förbehåller sig framför allt rätten att ändra och/eller stryka teknisk infor-
mation, priser, färger, former, material, service, konstruktioner, utrustning och dyl utan ersättning eller förvarning, samt att anpassa dessa
till lokala företeelser och ställa in tillverkningen av en viss modell utan förvarning. KTM ansvarar ej för leveransmöjligheter, avvikelser från
bilder och beskrivningar eller för tryckfel och andra fel. De avbildade modellerna innehåller delvis speciell utrustning som ej ingår som
standard i leveransen.
© 2015 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Österrike
Alla rättigheter förbehållna
Eftertryck, helt eller delvis, samt all typ av flerfaldigande är endast tillåtet efter upphosvrättsinnehavarens skrifliga medgivande.
KÄRA KTM-KUND 2
ISO 9001(12 100 6061)
KTM använder kvalitetsstyrningsrutiner enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 för att uppnå högsta möjliga produktkvalitet.
Utfärdat av: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen, Österrike
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3
INNEHÅLLSFÖRTEC KNING
1 FRAMSTÄLLNINGSMEDEL ................................................. 8
1.1 Symboler................................................................... 8
1.2 Format....................................................................... 9
2 SÄKERHETSANVISNINGAR.............................................. 10
2.1 Användningsdefinition - ändamålsenlig
användning ............................................................. 10
2.2 Säkerhetsanvisningar ............................................. 10
2.3 Risknivåer och symboler......................................... 11
2.4 Varning för manipulationer...................................... 11
2.5 Säker drift................................................................ 12
2.6 Skyddsutrustning .................................................... 13
2.7 Arbetsregler ............................................................ 13
2.8 Miljö......................................................................... 13
2.9 Bruksanvisning ....................................................... 14
3 VIKTIG INFORMATION ...................................................... 15
3.1 Garanti .................................................................... 15
3.2 Drivmedel, tillsatsmedel.......................................... 15
3.3 Reservdelar, tillbehör.............................................. 15
3.4 Service.................................................................... 16
3.5 Bilder....................................................................... 16
3.6 Kundtjänst............................................................... 16
4 FORDONSBILD .................................................................. 18
4.1 Fordon, sett framifrån, vänster sida (översikt) ........ 18
4.2 Fordon, sett bakifrån, höger sida (översikt) ............ 20
5 SERIENUMMER ................................................................. 22
5.1 Chassinummer........................................................ 22
5.2 Typskylt................................................................... 22
5.3 Nyckelnummer........................................................ 23
5.4 Motornummer ......................................................... 23
5.5 Gaffelns artikelnummer........................................... 24
5.6 Fjäderbensartikelnummer....................................... 24
6 MANÖVERANORDNINGAR ............................................... 25
6.1 Kopplingshandtag................................................... 25
6.2 Bromshandtag ........................................................ 25
6.3 Gashandtag ............................................................ 26
6.4 Reglage till vänster styret .................................. 26
6.4.1 Kombinationsbrytare .......................................... 26
6.4.2 Ljusomkopplare.................................................. 27
6.4.3 Varningsblinkerknapp......................................... 27
6.4.4 Menyknapp......................................................... 28
6.4.5 Blinkersomkopplare............................................ 28
6.4.6 Signalhornsknapp .............................................. 29
6.5 Reglage till höger styret ..................................... 30
6.5.1 Nödavstängningsknapp...................................... 30
6.5.2 Elstartknapp ....................................................... 30
6.6 Tändnings-/styrlås .................................................. 31
6.7 Startspärr ................................................................ 31
6.8 Spärra styret ........................................................... 32
6.9 Låsa upp styret ....................................................... 33
6.10 Öppna tanklocket.................................................... 33
6.11 Stänga tanklocket ................................................... 35
6.12 Bränslekranar ......................................................... 36
6.13 Öppna förvaringsfacket........................................... 36
6.14 Stänga förvaringsfacket.......................................... 37
6.15 Sadellås .................................................................. 37
6.16 Verktyg som följer med fordonet............................. 38
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4
6.17 Handtag .................................................................. 38
6.18 Pakethållarplatta..................................................... 39
6.19 Passagerarfotpinnar ............................................... 39
6.20 Växelspak ............................................................... 40
6.21 Fotbromspedal........................................................ 41
6.22 Sidostöd.................................................................. 41
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT ......................................... 42
7.1 Översikt................................................................... 42
7.2 Aktivering och test .................................................. 42
7.3 Matrisdisplay........................................................... 43
7.4 Sifferdisplay ............................................................ 43
7.5 Kontrollampor ......................................................... 44
7.6 Meddelande matrisdisplayen............................. 45
7.7 Växlingsblixt............................................................ 46
7.8 Serviceindikering .................................................... 47
7.9 Matrisdisplayens meny ........................................... 47
7.9.1 "Favorites".......................................................... 47
7.9.2 "Trip 1"................................................................ 48
7.9.3 "Trip 2"................................................................ 48
7.9.4 "General Info"..................................................... 49
7.9.5 "Set Favorites".................................................... 49
7.9.6 "Settings"............................................................ 50
7.9.7 "Warning" ........................................................... 50
7.9.8 "Värme" (tillval)................................................... 51
7.9.9 "MTC/ABS"......................................................... 51
7.9.10 "Drive Mod" ........................................................ 52
7.9.11 Menyöversikt ...................................................... 54
7.9.12 "Language"......................................................... 55
7.9.13 "Distance"........................................................... 56
7.9.14 "Temp"................................................................ 56
7.9.15 "Pressure" .......................................................... 57
7.9.16 "Fuel Cons" ........................................................ 57
7.9.17 "Clock/Date" ....................................................... 58
7.9.18 "Shift Light"......................................................... 58
7.9.19 "Heat Grip" (tillval) .............................................. 59
7.9.20 "DRL".................................................................. 59
8 ERGONOMI ........................................................................ 60
8.1 Styrets läge............................................................. 60
8.2 Ställa in styrets läge ............................................ 60
8.3 Ställa in vindskyddet ............................................... 61
8.4 Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge ............ 63
8.5 Ställa in bromshandtagets utgångsläge.................. 63
8.6 Förarfotpinnar ......................................................... 64
8.7 Ställa in fotpinnar ................................................ 64
8.8 Kontrollera växelspakens utgångsläge................... 67
8.9 Ställa in växelspakens utgångsläge .................... 67
8.10 Ställa in fotbromspedalens utgångsläge ............. 68
9 IDRIFTTAGANDE ............................................................... 70
9.1 Anvisningar för det första idrifttagandet.................. 70
9.2 Köra in motorn ........................................................ 71
9.3 Lasta fordonet......................................................... 72
10 KÖRANVISNING................................................................. 74
10.1 kontroll- och skötselarbeten inför varje
idrifttagande ............................................................ 74
10.2 Starta motorcykeln.................................................. 75
10.3 Börja köra................................................................ 76
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5
10.4 Växla, köra.............................................................. 76
10.5 Bromsa in................................................................ 80
10.6 Stanna, parkera ...................................................... 82
10.7 Transport................................................................. 83
10.8 Fylla bränsle ...................................................... 84
11 SERVICESCHEMA ............................................................. 86
11.1 Extra information..................................................... 86
11.2 Obligatoriskt arbete................................................. 86
11.3 Rekommenderat arbete .......................................... 88
12 INSTÄLLNING AV CHASSIT .............................................. 89
12.1 Ställa in fjäderbenets returdämpning...................... 89
12.2 Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning ................. 89
13 SERVICEARBETEN CHASSIT ..................................... 91
13.1 Lyfta upp motorcykeln med lyftanordningen
baktill....................................................................... 91
13.2 Ta ned motorcykeln från lyftanordningen baktill ..... 91
13.3 Lyfta upp motorcykeln med lyftanordningen
framtill ..................................................................... 92
13.4 Ta ned motorcykeln från lyftanordningen framtill.... 93
13.5 Lyfta upp motorcykeln med monteringsstativ
(istucket) ............................................................. 94
13.6 Ta ned motorcykeln från monteringsstativet
(istucket) ............................................................. 95
13.7 Ta bort sadeln......................................................... 96
13.8 Montera sadeln ....................................................... 96
13.9 Kontrollera kedjans nedsmutsning.......................... 97
13.10 Rengöra kedjan ...................................................... 97
13.11 Kontrollera kedjespänningen .................................. 98
13.12 Ställa in kedjespänningen....................................... 99
13.13 Kontrollera kedja, bakdrev och framdrev .............. 101
13.14 Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens
vätskenivå............................................................. 103
13.15 Kontrollera styrhuvudets lagerspel ....................... 104
13.16 Demontera skydd till nedre gaffelkrona ................ 106
13.17 Montera skydd till nedre gaffelkrona..................... 107
13.18 Demontera sidokåpa fram .................................... 108
13.19 Montera sidokåpa fram ......................................... 109
13.20 Demontera maskspoilern .................................. 110
13.21 Montera maskspoilern ....................................... 113
13.22 Demontera framskärmen...................................... 115
13.23 Montera framskärmen........................................... 116
13.24 Demontera tankkåpan .......................................... 116
13.25 Montera tankkåpan ............................................... 118
13.26 Demontera vindskyddet........................................ 120
13.27 Montera vindskyddet............................................. 120
13.28 Demontera motorskyddet ..................................... 121
13.29 Montera motorskyddet.......................................... 121
14 BROMSSYSTEM .............................................................. 122
14.1 ABS/låsningsfria bromsar ..................................... 122
14.2 Kontrollera bromsskivorna.................................... 123
14.3 Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen ...... 124
14.4 Fylla frambromsens bromsvätska ................ 125
14.5 Kontrollera frambromsens bromsbelägg............... 127
14.6 Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen........ 127
14.7 Fylla bromsvätska för bakbromsen .............. 128
14.8 Kontrollera bakbromsens bromsbelägg................ 130
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6
15 HJUL, DÄCK ..................................................................... 131
15.1 Demontera framhjulet ....................................... 131
15.2 Montera framhjulet ............................................ 133
15.3 Demontera bakhjulet ......................................... 136
15.4 Montera bakhjulet ............................................. 138
15.5 Kontrollera bakhjulsnavets dämpargummin ...... 140
15.6 Kontrollera däckens skick ..................................... 141
15.7 Kontrollera lufttrycket i däcken.............................. 143
16 ELSYSTEM ....................................................................... 145
16.1 varselljus............................................................... 145
16.2 Demontera batteri ............................................. 145
16.3 Montera batteri .................................................. 147
16.4 Ladda batteriet .................................................. 148
16.5 Byta huvudsäkring ................................................ 152
16.6 Byta säkringar i säkringslådan.............................. 154
16.7 Demontera strålkastarmasken med
strålkastaren ......................................................... 156
16.8 Montera strålkastarmasken med strålkastaren..... 157
16.9 Byta halvljuslampa................................................ 158
16.10 Byta helljuslampa.................................................. 159
16.11 Byta lampa för körriktningsvisaren........................ 161
16.12 Kontrollera strålkastarinställningen....................... 162
16.13 Ställa in strålkastarens räckvidd ........................... 163
16.14 Aktivera/avaktivera tändningsnyckeln................... 164
17 KYLSYSTEM..................................................................... 169
17.1 Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet ...... 169
17.2 Fylla kylvätska i expansionskärlet.................... 170
18 INSTÄLLNING AV MOTORN............................................ 173
18.1 "Drive Mod"........................................................... 173
18.2 Motorcykelns traktionskontroll (MTC) ................... 173
19 SERVICEARBETEN MOTORN................................... 175
19.1 Kontrollera motoroljenivån.................................... 175
19.2 Byta motorolja och oljefilter, rengöra
oljesilarna .......................................................... 176
19.3 Fylla motorolja ................................................. 180
20 RENGÖRING, SKÖTSEL.................................................. 183
20.1 Rengöra motorcykeln............................................ 183
20.2 Kontroll- och skötselarbeten inför vinterkörning.... 185
21 FÖRVARING..................................................................... 187
21.1 Förvaring............................................................... 187
21.2 Idrifttagande efter förvaring................................... 188
22 FELSÖKNING ................................................................... 189
23 TEKNISK INFORMATION................................................. 191
23.1 motor..................................................................... 191
23.2 Åtdragningsmoment motor ................................... 192
23.3 Volymer................................................................. 196
23.3.1 Motorolja........................................................... 196
23.3.2 Kylvätska.......................................................... 196
23.3.3 Bränsle ............................................................. 196
23.4 Chassi................................................................... 196
23.5 Elsystem ............................................................... 198
23.6 Däck...................................................................... 199
23.7 Gaffel .................................................................... 199
23.8 Fjäderben.............................................................. 199
23.9 Åtdragningsmoment chassi .................................. 200
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 7
24 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR.............................. 204
25 ÖVRIGA MEDEL ............................................................... 207
26 STANDARDER.................................................................. 209
27 FACKORDSFÖRTECKNING ............................................ 210
28 LISTA MED FÖRKORTNINGAR....................................... 211
29 LISTA MED SYMBOLER .................................................. 212
29.1 Röda symboler...................................................... 212
29.2 Gula symboler....................................................... 212
29.3 Gröna och blåa symboler...................................... 212
INDEXFÖRTECKNING ............................................................. 214
1 FRAMSLLNINGSMEDEL 8
1.1 Symboler
Nedan förklaras symbolerna som används i bruksanvisningen.
Betecknar en väntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).
Betecknar en oväntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).
Alla arbeten med den här symbolen kräver expertis och tekniskt kunnande. För din egen säkerhet, överlåt dessa
arbeten till en auktoriserad KTM-verkstad! Där servas din motorcykel av utbildad personal med specialverktyg
bästa sätt.
Betecknar en sidhänvisning (mer information finns att läsa den sidan).
Betecknar en upplysning som innehåller närmare information eller tips.
Betecknar resultatet av ett testmoment.
1 FRAMSLLNINGSMEDEL 9
1.2 Format
Nedan beskrivs de typsnittsformat som används i bruksanvisningen.
Egennamn Betecknar ett egennamn.
Namn
®
Betecknar ett registrerat namn.
Varumärke Betecknar ett varumärke.
Understrukna begrepp Hänvisar till tekniska detaljer om fordonet eller facktermer som förklaras i facktermsförteck-
ningen.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 10
2.1 Användningsdefinition - ändalsenlig användning
KTM-sportmotorcyklar är utvecklade och konstruerade för att klara normala påfrestningar vid reguljär körning allmän väg och i lätt ter-
räng (grusvägar), dock inte tävlingssträckor.
Info
Motorcykeln är endast godkänd för allmän vägtrafik i ett homologerat utförande.
2.2 kerhetsanvisningar
För säker hantering av fordonet måste några säkerhetsanvisningar observeras. Läs därför igenom denna anvisning noggrant. Säkerhets-
anvisningarna är tydligt utmärkta i texten och det finns länkar till de berörda avsnitten.
Info
fordonet finns olika informations- och varningsdekaler fastsatta väl synliga ställen. Ta inte bort några informations-
/varningsdekaler. Om dessa saknas kan du själv eller andra personer missa faror och skada sig grund av detta.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 11
2.3 Risknivåer och symboler
Fara
Kännetecknar en risk som direkt eller med säkerhet leder till dödsfall eller svåra, kvarstående skador om inte lämpliga åtgärder
vidtas.
Varning
Kännetecknar en risk som sannolikt leder till dödsfall eller svåra skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
rsiktigt
Kännetecknar en risk som kan leda till lätta skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Observera
Kännetecknar en risk som leder till avsevärda maskin- och materialskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Varning
Kännetecknar en risk som kan leda till miljöskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
2.4 Varning för manipulationer
Det är förbjudet att göra ändringar ljuddämpande komponenter. Det är förbjudet enligt lag att vidta följande åtgärder eller att ändra till
något av nedanstående tillstånd:
1 Borttagning eller upphävande av funktionen av ljuddämpande utrustning eller komponenter ett nytt fordon innan det säljs eller
levereras till kunden eller under fordonets bruksperiod för andra ändamål än för service, reparation eller byte samt
2 användning av fordonet efter att sådan utrustning eller komponent har tagits bort eller tagits ur funktion.
Exempel olaglig manipulation:
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 12
1 Borttagning eller borrning av hål i slutdämpare, stötplåtar, grenrör eller andra avgasledande komponenter.
2 Borttagning eller borrning av hål i delar av insugningssystemet.
3 Användning i felaktigt underhållsskick.
4 Att byta rörliga delar fordonet eller delar av avgassystemet eller insugningssystemet mot delar som inte godkänts av tillverkaren.
2.5 ker drift
Fara
Risk för olyckor Risk grund av nedsatt körförmåga.
Ta inte fordonet i bruk om du har druckit alkohol, intagit läkemedel eller droger och därmed utgör en trafikfara eller inte är
fysiskt eller psykiskt i stånd att framföra fordonet.
Fara
Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.
När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsug-
ning.
Varning
Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.
Undvik beröring med heta komponenter som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare och bromssystem. Vänta tills kompo-
nenterna har svalnat innan du börjar med underhållsarbeten.
Fordonet får endast användas i tekniskt felfritt skick och för avsedd användning samt med hänsyn till säkerhet och miljö.
Fordonet får endast användas av personer med rätt kunskaper. Vid körning allmän väg krävs ett godkänt körkort.
Störningar som kan äventyra säkerheten ska omedelbart åtgärdas i en auktoriserad KTM-verkstad.
Observera de informations- och varningsdekaler som sitter fordonet.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 13
2.6 Skyddsutrustning
Varning
Risk för kroppsskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhetsrisk.
Kör inte utan skyddsutrustning (hjälm, kängor, handskar, byxor och jacka med skydd). Se till att skyddsutrustningen alltid är i
felfritt skick och uppfyller kraven i gällande bestämmelser.
För din egen säkerhets skull rekommenderar KTM att skyddsutrustning alltid ska användas vid körning.
2.7 Arbetsregler
Vissa arbeten kräver specialverktyg. Dessa följer inte med fordonet, men kan beställas med hjälp av de nummer som står inom parantes.
Till exempel: ventilfjäderlyftare (59029019000)
Vid montering ska ej återanvändbara detaljer (t ex självlåsande skruvar och muttrar, tätningar, tätningsringar, O-ringar, splintar,
låsbrickor) ersättas med nya.
Om skruvlåsningsmedel (t ex Loctite
®
) används i ett skruvförband ska tillverkarens anvisningar följas.
Detaljer som ska återanvändas efter isärtagningen ska rengöras och kontrolleras att de inte är skadade eller slitna. Skadade eller
slitna detaljer ska ersättas med nya.
Efter reparations- resp underhållsarbetena ska fordonets trafiksäkerhet säkerställas.
2.8 Miljö
Genom ansvarsfullt bruk av motorcykeln kan man förhindra att problem och konflikter uppstår. För att säkerställa motorcyklismens fram-
tid ska man alltid förvissa sig om att man använder motorcykeln lagligt, visar miljömedvetande och respekterar andra människors rättig-
heter.
Vid återvinning och hantering av spillolja, reservdelar och övriga drivmedel och tillsatsmedel ska det aktuella landets gällande lagar och
bestämmelser alltid följas.
Eftersom motorcyklar inte berörs av EU-direktivet för skrotning av fordon finns det inga lagar som reglerar hur skrotningen av motorcyklar
ska till. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 14
2.9 Bruksanvisning
Denna bruksanvisning ska läsas noggrant och fullständigt innan den första turen med motorcykeln görs. Bruksanvisningen innehåller
mycket information och många tips som underlättar vid körning, hantering och service. Endast genom att läsa bruksanvisningen vet du
hur du bäst kan ställa in fordonet efter dina behov och hur du kan skydda dig mot skador.
Förvara alltid bruksanvisningen lättillgängligt, att den finns till hands när du måste slå upp något.
Om du vill veta mer om fordonet eller om du har frågor om bruksanvisningen är du välkommen att kontakta en auktoriserad
KTM‑återförsäljare.
Bruksanvisningen är en viktig del av fordonet och måste överlämnas till den nya ägaren om fordonet säljs.
3 VIKTIG INFORMATION 15
3.1 Garanti
Arbetena i serviceschemat ska utföras en auktoriserad KTM-verkstad och kvitteras både i service- och garantihäftet och i KTM Dea-
ler.net eftersom all garanti annars upphör att gälla. Skador och följdskador som beror manipulation eller ombyggnad av fordonet täcks
inte av garantin.
Mer information om garanti och reklamationsrätt samt hur dessa anspråk hanteras står i service- och garantihäftet.
3.2 Drivmedel, tillsatsmedel
Varning
Risk för miljöskador Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.
Bränslet får inte hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.
Använd endast drivmedel och tillsatsmedel (t.ex. bränslen och smörjmedel) enligt specifikationen i bruksanvisningen.
3.3 Reservdelar, tillbehör
För din egen säkerhets skull: Använd alltid sådana reservdelar och tillbehör som har godkänts eller rekommenderas av KTM. Låt en auk-
toriserad KTM-verkstad montera reservdelar och tillbehör. KTM ansvarar inte för andra produkter eller för skador som uppstår p g a att
andra produkter används.
Vissa reservdelar och tillbehör står angivna inom parantes vid respektive beskrivning. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna
till.
De aktuella KTM PowerParts för ditt fordon hittar du KTMs webbsida.
Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com
3 VIKTIG INFORMATION 16
3.4 Service
För att fordonet ska fungera felfritt och för att undvika ökat slitage ska anvisningarna i bruksanvisningen angående service, skötsel,
anpassning av motor och chassi beaktas. Dålig anpassning av chassit kan leda till skador och brott chassits komponenter.
Extremt tuffa förhållanden, som t ex mycket leriga och våta vägar, eller torr och dammig miljö, kan leda till att vissa komponenter som
drivsystem, bromsar eller luftfilter belastas mer än normalt. Detta innebär att servicearbete eller byte av slitdetaljer ibland måste göras
före angivet intervall i serviceschemat.
De föreskrivna inkörningstiderna samt serviceintervallen måste hållas. Detta förlänger din motorcykels livslängd.
3.5 Bilder
Bilderna i denna instruktion visar i vissa fall fordon med specialutrustning.
För att förtydliga beskrivningen och förklaringen kan vissa delar vara demonterade eller saknas bilden. Det är inte alltid nödvändigt att
demontera delen för att kunna följa beskrivningen. Följ anvisningarna i texten.
3.6 Kundtjänst
Om du har frågor om ditt fordon eller om KTM hjälper din auktoriserade KTM-återförsäljare gärna till.
En lista över auktoriserade KTM-återförsäljare finns KTM:s webbplats.
Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com
17
4 FORDONSBILD 18
4.1 Fordon, sett framifrån, nster sida versikt)
M00872-10
/