KTM 1090 ADVENTURE R 2018 Bruksanvisning

varumärke
KTM
Modell
1090 ADVENTURE R 2018
Typ
Bruksanvisning
BRUKSANVISNING 2018
1090 Adventure R
Art.nr 3213756sv
KÄRA KTM-KUND
*3213756sv*
3213756sv
10/2017
KÄRA KTM-KUND
Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM-motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som du kommer
ha mycket glädje av om du tar hand om den och sköter den rätt sätt.
Mycket nöje!
Notera ditt fordons serienummer.
Chassinummer ( s 24)
Återförsäljarens stämpel
Motornummer ( s 26)
Nyckelnummer ( s 25)
Vid tryck motsvarade bruksanvisningen seriens senaste version. Små avvikelser p.g.a. vidareutveckling av
motorcyklarnas konstruktion kan ej helt uteslutas.
Samtliga uppgifter är ej bindande. KTM Sportmotorcycle GmbH förbehåller sig framför allt rätten att ändra
och/eller stryka teknisk information, priser, färger, former, material, service, konstruktioner, utrustning och dyl
utan ersättning eller förvarning, samt att anpassa dessa till lokala företeelser och ställa in tillverkningen av
en viss modell utan förvarning. KTM kan inte garantera leverans eller ansvara för avvikelser från bilder och
beskrivningar eller för tryckfel och andra fel. De avbildade modellerna innehåller delvis specialutrustning som
inte ingår i standardleveransen.
© 2017 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Österrike
Alla rättigheter förbehållna
KÄRA KTM-KUND
2
Eftertryck, helt eller delvis, samt all typ av flerfaldigande är endast tillåtet efter upphosvrättsinnehavarens skrift-
liga medgivande.
ISO 9001(12 100 6061)
KTM använder kvalitetsstyrningsrutiner enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 för att uppnå högsta
möjliga produktkvalitet.
Utfärdat av: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Österrike
Detta dokument gäller för följande modeller:
1090 Adventure R EU (F9903RD)
1090 Adventure R CN (F9987RD)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
3
INNEHÅLLSFÖRTEC KNING
1 FRAMSTÄLLNINGSMEDEL ........................... 10
1.1 Använda symboler .............................. 10
1.2 Format................................................. 11
2 SÄKERHETSANVISNINGAR.......................... 12
2.1 Användningsdefinition -
ändamålsenlig användning................. 12
2.2 Felaktig användning............................ 12
2.3 Säkerhetsanvisningar ......................... 12
2.4 Risknivåer och symboler..................... 13
2.5 Varning för manipulationer.................. 14
2.6 Säker drift............................................ 14
2.7 Skyddsutrustning ................................ 16
2.8 Arbetsregler ........................................ 16
2.9 Miljö..................................................... 17
2.10 Bruksanvisning ................................... 17
3 VIKTIG INFORMATION .................................. 18
3.1 Garanti ................................................ 18
3.2 Drivmedel, tillsatsmedel...................... 18
3.3 Reservdelar, tillbehör.......................... 18
3.4 Service................................................ 19
3.5 Bilder................................................... 19
3.6 Kundtjänst........................................... 19
4 FORDONSVY.................................................. 20
4.1 Fordon, sett framifrån, vänster sida
(översikt) ............................................. 20
4.2 Fordon, sett bakifrån, höger sida
(översikt) ............................................. 22
5 SERIENUMMER ............................................. 24
5.1 Chassinummer.................................... 24
5.2 Typskylt............................................... 24
5.3 Nyckelnummer.................................... 25
5.4 Motornummer ..................................... 26
5.5 Gaffelns artikelnummer....................... 26
5.6 Fjäderbensartikelnummer ................... 27
6 REGLAGE....................................................... 28
6.1 Kopplingshandtag............................... 28
6.2 Bromshandtag .................................... 28
6.3 Gashandtag ........................................ 29
6.4 Reglage till vänster styret .............. 29
6.4.1 Kombinationsbrytare ...................... 29
6.4.2 Ljusomkopplare.............................. 30
6.4.3 Varningsblinkerknapp..................... 31
6.4.4 Menyknapp..................................... 32
6.4.5 Blinkersomkopplare........................ 32
6.4.6 Signalhornsknapp .......................... 33
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
4
6.5 Reglage till höger styret................. 34
6.5.1 Nödavstängningsknapp.................. 34
6.5.2 Elstartknapp ................................... 34
6.6 Tändnings-/styrlås .............................. 35
6.7 Startspärr ............................................ 36
6.8 Spärra styret ....................................... 37
6.9 Låsa upp styret ................................... 38
6.10 Öppna tanklocket................................ 38
6.11 Stänga tanklocket ............................... 40
6.12 Bränslekranar ..................................... 42
6.13 Öppna förvaringsfacket....................... 42
6.14 Stänga förvaringsfacket...................... 43
6.15 Sadellås .............................................. 43
6.16 Handtag .............................................. 44
6.17 Pakethållarplatta................................. 44
6.18 Väskfästen .......................................... 45
6.19 Passagerarfotpinnar ........................... 46
6.20 Växelspak ........................................... 46
6.21 Fotbromspedal.................................... 47
6.22 Sidostöd.............................................. 48
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT ..................... 49
7.1 Översikt............................................... 49
7.2 Aktivering och test .............................. 49
7.3 Matrisdisplay....................................... 51
7.4 Sifferdisplay ........................................ 51
7.5 Bränsleindikator.................................. 52
7.6 Kontrollampor ..................................... 53
7.7 Meddelande matrisdisplayen......... 55
7.8 Växlingsblixt........................................ 56
7.9 Serviceindikering ................................ 57
7.10 Matrisdisplayens meny ....................... 58
7.10.1 "Favorites"...................................... 58
7.10.2 "Trip 1"............................................ 58
7.10.3 "Trip 2"............................................ 59
7.10.4 "General Info"................................. 60
7.10.5 "Set Favorites"................................ 61
7.10.6 "Settings"........................................ 61
7.10.7 "Warning" ....................................... 62
7.10.8 "Heating" (tillval)............................. 62
7.10.9 "MTC/ABS"..................................... 63
7.10.10 "Drive Mod" .................................... 64
7.10.11 Menyöversikt .................................. 66
7.10.12 "Language"..................................... 67
7.10.13 "Distance"....................................... 68
7.10.14 "Temp"............................................ 68
7.10.15 "Pressure" ...................................... 69
7.10.16 "Fuel Cons" .................................... 69
7.10.17 "Clock/Date" ................................... 70
7.10.18 "Shift Light"..................................... 70
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
5
7.10.19 "Heat Grip" ..................................... 71
7.10.20 "DRL".............................................. 72
8 ERGONOMI .................................................... 73
8.1 Styrets läge......................................... 73
8.2 Ställa in styrets läge ........................ 73
8.3 Ställa in vindskyddet ........................... 75
8.4 Ställa in kopplingshandtagets
utgångsläge ........................................ 77
8.5 Ställa in bromshandtagets
utgångsläge ........................................ 78
8.6 Förarfotpinnar ..................................... 78
8.7 Ställa in fotpinnar ............................ 79
8.8 Kontrollera växelspakens
utgångsläge ........................................ 82
8.9 Ställa in växelspakens
utgångsläge .................................... 83
8.10 Ställa in fotbromspedalens
utgångsläge .................................... 85
9 IDRIFTTAGNING ............................................ 86
9.1 Anvisningar för det första
idrifttagandet ....................................... 86
9.2 Köra in motorn .................................... 88
9.3 Lasta fordonet..................................... 88
10 KÖRANVISNING............................................. 91
10.1 kontroll- och skötselarbeten inför
varje idrifttagande ............................... 91
10.2 Starta fordonet .................................... 92
10.3 Börja köra............................................ 94
10.4 Växla, köra.......................................... 95
10.5 Bromsa in.......................................... 100
10.6 Stanna, parkera ................................ 103
10.7 Transport........................................... 105
10.8 Fylla bränsle ................................ 106
11 SERVICESCHEMA ....................................... 108
11.1 Extra information............................... 108
11.2 Obligatoriskt arbete........................... 108
11.3 Rekommenderat arbete.................... 111
12 INSTÄLLNING AV CHASSIT ........................ 112
12.1 Gaffel/fjäderben ................................ 112
12.2 Ställa in gaffelns
kompressionsdämpning.................... 112
12.3 Ställa in gaffelns returdämpning ....... 114
12.4 Ställa in gaffelns
fjäderförspänning.............................. 115
12.5 Kompressionsdämpning fjäderben ... 116
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
6
12.6 Ställa in fjäderbenets
kompressionsdämpning, låg
hastighet ........................................... 117
12.7 Ställa in fjäderbenets
kompressionsdämpning, hög
hastighet ........................................... 118
12.8 Ställa in fjäderbenets
returdämpning................................... 120
12.9 Ställa in fjäderbenets
fjäderförspänning.............................. 121
13 SERVICEARBETEN CHASSIT ............... 122
13.1 Lyfta upp motorcykeln med
lyftanordningen baktill....................... 122
13.2 Ta ned motorcykeln från
lyftanordningen baktill....................... 122
13.3 Lyft upp motorcykeln med
monteringsstativet fram .................... 123
13.4 Ta ned motorcykeln från
monteringsstativet fram .................... 124
13.5 Lyfta upp motorcykeln med
monteringsstativ (istucket) ............ 125
13.6 Ta ned motorcykeln från
monteringsstativet (istucket) ......... 127
13.7 Ta bort sadeln................................... 129
13.8 Montera sadeln ................................. 129
13.9 Kontrollera kedjans nedsmutsning.... 130
13.10 Rengöra kedjan ................................ 130
13.11 Kontrollera kedjespänning ................ 132
13.12 Ställa in kedjespänningen................. 133
13.13 Kontrollera kedja, bakdrev och
framdrev............................................ 135
13.14 Kontrollera/åtgärda
hydraulkopplingens vätskenivå......... 138
13.15 Kontrollera styrhuvudets lagerspel ... 139
13.16 Demontera skydd till nedre
gaffelkrona ........................................ 141
13.17 Montera skydd till nedre
gaffelkrona ........................................ 142
13.18 Demontera sidoklädseln framtill........ 143
13.19 Montera sidoklädseln framtill ............ 144
13.20 Demontera maskspoilern .............. 145
13.21 Montera maskspoilern ................... 149
13.22 Demontera skärmen fram ................. 152
13.23 Montera skärmen fram...................... 152
13.24 Rengöra gaffelbenens
dammtätningar .............................. 153
13.25 Demontera tankkåpan ...................... 154
13.26 Montera tankkåpan ........................... 157
13.27 Demontera vindskyddet.................... 159
13.28 Montera vindskyddet......................... 159
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
7
13.29 Demontera motorskyddet ................. 160
13.30 Montera motorskyddet...................... 160
13.31 Demontera störtbågen .................. 161
13.32 Montera störtbågen ....................... 163
14 BROMSSYSTEM .......................................... 167
14.1 Låsningsfria bromsar (ABS).............. 167
14.2 Kontrollera bromsskivorna................ 170
14.3 Kontrollera bromsvätskenivån i
frambromsen..................................... 171
14.4 Fylla frambromsens
bromsvätska .................................. 172
14.5 Kontrollera frambromsens
bromsbelägg ..................................... 175
14.6 Kontrollera bromsvätskenivån i
bakbromsen ...................................... 176
14.7 Fylla bromsvätska för
bakbromsen .................................. 178
14.8 Kontrollera bakbromsens
bromsbelägg ..................................... 180
15 HJUL, DÄCK ................................................. 182
15.1 Demontera framhjulet ................... 182
15.2 Montera framhjulet ........................ 184
15.3 Demontera bakhjulet ..................... 188
15.4 Montera bakhjulet ......................... 191
15.5 Kontrollera bakhjulsnavets
dämpargummin ............................. 194
15.6 Kontrollera däckens skick ................. 196
15.7 Kontrollera lufttrycket i däcken.......... 198
15.8 Kontrollera ekrarnas spänning.......... 199
15.9 Slanglöst däcksystem....................... 201
16 ELSYSTEM ................................................... 202
16.1 Varselljus .......................................... 202
16.2 Demontera batteri ......................... 203
16.3 Montera batteri .............................. 205
16.4 Ladda batteriet .............................. 208
16.5 Byta huvudsäkring ............................ 213
16.6 Byta säkringar i säkringslådan.......... 216
16.7 Demontera strålkastarmasken med
strålkastaren ..................................... 218
16.8 Montera strålkastarmasken med
strålkastaren ..................................... 220
16.9 Byta halvljuslampa............................ 221
16.10 Byta helljuslampa.............................. 223
16.11 Byta körriktningsvisarlampa.............. 225
16.12 Kontrollera
strålkastarinställningen ..................... 226
16.13 Ställa in strålkastarens räckvidd ....... 227
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
8
16.14 Aktivera/avaktivera
tändningsnyckeln.............................. 229
16.15 Diagnoskontakt................................. 235
16.16 ACC1 och ACC2 fram....................... 236
16.17 ACC1 och ACC2 bak ........................ 236
17 KYLSYSTEM................................................. 237
17.1 Kontrollera kylvätskenivån i
expansionskärlet............................... 237
17.2 Fylla kylvätska i
expansionskärlet............................... 239
18 INSTÄLLNING AV MOTORN........................ 242
18.1 "Drive Mod"....................................... 242
18.2 Traktionskontroll (TC) ....................... 243
19 SERVICEARBETEN MOTORN............... 244
19.1 Kontrollera motoroljenivån................ 244
19.2 Byta motorolja och oljefilter,
rengöra oljesilar ............................ 245
19.3 Fylla motorolja ............................. 251
20 RENGÖRING, SKÖTSEL.............................. 254
20.1 Rengöra motorcykeln........................ 254
20.2 Kontroll- och skötselarbeten inför
vinterkörning ..................................... 257
21 FÖRVARING................................................. 259
21.1 Förvaring........................................... 259
21.2 Idrifttagande efter förvaring............... 260
22 FELSÖKNING ............................................... 261
23 TEKNISK INFORMATION............................. 264
23.1 Motor................................................. 264
23.2 Åtdragningsmoment motor ............... 266
23.3 Volymer............................................. 271
23.3.1 Motorolja....................................... 271
23.3.2 Kylvätska...................................... 271
23.3.3 Bränsle ......................................... 271
23.4 Chassi............................................... 271
23.5 Elsystem ........................................... 273
23.6 Däck.................................................. 274
23.7 Gaffel ................................................ 274
23.8 Fjäderben.......................................... 276
23.9 Åtdragningsmoment chassi .............. 277
24 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR.......... 283
25 ÖVRIGA MEDEL ........................................... 287
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
9
26 STANDARDER.............................................. 289
27 FACKORDSFÖRTECKNING ........................ 290
28 LISTA MED FÖRKORTNINGAR................... 291
29 LISTA MED SYMBOLER .............................. 292
29.1 Röda symboler.................................. 292
29.2 Gula och orangea symboler.............. 292
29.3 Gröna och blåa symboler.................. 293
INDEXFÖRTECKNING ......................................... 294
1 FRAMSLLNINGSMEDEL
10
1.1 Använda symboler
Nedan förklaras hur några av symbolerna används.
Betecknar en väntad reaktion (t.ex. ett arbetssteg eller en funktion).
Betecknar en oväntad reaktion (t.ex. ett arbetssteg eller en funktion).
Alla arbeten med den här symbolen kräver expertis och tekniskt kunnande. För din egen
säkerhet, överlåt dessa arbeten till en auktoriserad KTM-verkstad! Där servas din motorcykel
av utbildad personal med specialverktyg bästa sätt.
Betecknar en sidhänvisning (mer information finns att läsa den sidan).
Betecknar en upplysning som innehåller närmare information eller tips.
Betecknar resultatet av ett testmoment.
FRAMSLLNINGSMEDEL 1
11
Betecknar en spänningsmätning.
Betecknar en strömmätning.
Betecknar att arbetsuppgiften inklusive eventuella efterarbeten har slutförts.
1.2 Format
Nedan beskrivs de typsnittsformat som används i bruksanvisningen.
Egennamn Betecknar ett egennamn.
Namn
®
Betecknar ett registrerat namn.
Varumärke Betecknar ett varumärke.
Understrukna begrepp Hänvisar till tekniska detaljer om fordonet eller facktermer som förklaras i
facktermsförteckningen.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR
12
2.1 Användningsdefinition - ändalsenlig användning
Detta fordon är utformat och konstruerat sätt att det klarar av vanliga belastningar i normal trafik och
användning i lätt terräng (oförlagrade vägar). Detta fordon är inte avsett för användning tävlingsbanor.
Info
Detta fordon är endast godkänt för allmän vägtrafik i ett homologerat utförande.
2.2 Felaktig användning
Använd fordonet endast avsett vis.
Vid icke ändamålsenlig användning av fordonet föreligger risk för person, material- och miljöskador.
All typ av användning av fordonet som inte motsvarar ändamålsenlig användning och användningsdefinitionen,
klassas som felaktig användning.
Felaktig användning innefattar dessutom användning av drivmedel och tillsatsmedel som inte uppfyller kraven
för den aktuella tillämpningen.
2.3 kerhetsanvisningar
För säker hantering av den beskrivna modellen måste några säkerhetsanvisningar observeras. Läs därför ige-
nom denna anvisning och alla ytterligare anvisningar i leveransen noggrant. Säkerhetsanvisningarna är tydligt
utmärkta i texten och det finns länkar till de berörda avsnitten.
SÄKERHETSANVISNINGAR 2
13
Info
den beskrivna modellen finns olika informations- och varningsdekaler fastsatta väl synliga ställen.
Ta inte bort några informations- eller varningsdekaler. Om dessa saknas kan du själv eller andra perso-
ner missa faror och skada sig grund av detta.
2.4 Risknivåer och symboler
Fara
Kännetecknar en risk som direkt eller med säkerhet leder till dödsfall eller svåra, kvarstående skador om
inte lämpliga åtgärder vidtas.
Varning
Kännetecknar en risk som sannolikt leder till dödsfall eller svåra skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
rsiktigt
Kännetecknar en risk som kan leda till lätta skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Observera
Kännetecknar en risk som leder till avsevärda maskin- och materialskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Varning
Kännetecknar en risk som kan leda till miljöskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR
14
2.5 Varning för manipulationer
Det är förbjudet att göra ändringar ljuddämpande komponenter. Det är förbjudet enligt lag att vidta följande
åtgärder eller att ändra till något av nedanstående tillstånd:
1 Borttagning eller upphävande av funktionen av ljuddämpande utrustning eller komponenter ett nytt fordon
innan det säljs eller levereras till kunden eller under fordonets bruksperiod för andra ändamål än för service,
reparation eller byte samt
2 användning av fordonet efter att sådan utrustning eller komponent har tagits bort eller tagits ur funktion.
Exempel olaglig manipulation:
1 Borttagning eller borrning av hål i slutdämpare, stötplåtar, grenrör eller andra avgasledande komponenter.
2 Borttagning eller borrning av hål i delar av insugningssystemet.
3 Användning i felaktigt underhållsskick.
4 Att byta rörliga delar fordonet eller delar av avgassystemet eller insugningssystemet mot delar som inte
godkänts av tillverkaren.
2.6 ker drift
Fara
Risk för olyckor En oskicklig förare utgör en risk för sig själv och andra.
Använd inte fordonet om din trafikskicklighet har påverkats av alkohol, droger eller läkemedel.
Använd inte fordonet om din fysiska eller psykiska kapacitet är otillräcklig.
SÄKERHETSANVISNINGAR 2
15
Fara
Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.
Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
Använd en lämplig utsugsanläggning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.
Varning
Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.
Vidrör inga delar som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromssystem innan de svalnat
av.
Låt fordonsdelarna svalna av innan arbetet påbörjas.
Fordonet får endast användas i tekniskt felfritt skick och för avsedd användning samt med hänsyn till säkerhet
och miljö.
Fordonet får endast användas av personer med rätt kunskaper. Vid körning allmän väg krävs ett godkänt kör-
kort.
Störningar som kan äventyra säkerheten ska omedelbart åtgärdas i en auktoriserad KTM-verkstad.
Observera de informations- och varningsdekaler som sitter fordonet.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR
16
2.7 Skyddsutrustning
Varning
Risk för personskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhets-
risk.
Bär lämplig skyddsutrustning som hjälm, stövlar, handskar samt byxor och jacka med skydd vid all
körning.
Använd alltid skyddsutrustning i felfritt skick som uppfyller de lagstadgade kraven.
För din egen säkerhets skull rekommenderar KTM att skyddsutrustning alltid ska användas vid körning.
2.8 Arbetsregler
Vissa arbeten kräver specialverktyg. Dessa följer inte med fordonet, men kan beställas med hjälp av de nummer
som står inom parantes. Till exempel: ventilfjäderlyftare (59029019000)
Vid montering ska ej återanvändbara detaljer (t ex självlåsande skruvar och muttrar, tätningar, tätningsringar, O-
ringar, splintar, låsbrickor) ersättas med nya.
Om skruvlåsningsmedel (t ex Loctite
®
) används i ett skruvförband ska tillverkarens anvisningar följas.
Detaljer som ska återanvändas efter isärtagningen ska rengöras och kontrolleras att de inte är skadade eller
slitna. Skadade eller slitna detaljer ska ersättas med nya.
Efter reparations- resp underhållsarbetena ska fordonets trafiksäkerhet säkerställas.
SÄKERHETSANVISNINGAR 2
17
2.9 Miljö
Genom ansvarsfullt bruk av motorcykeln kan man förhindra att problem och konflikter uppstår. För att säkerställa
motorcyklismens framtid ska man alltid förvissa sig om att man använder motorcykeln lagligt, visar miljömedve-
tande och respekterar andra människors rättigheter.
Vid återvinning och hantering av spillolja, reservdelar och övriga drivmedel och tillsatsmedel ska det aktuella lan-
dets gällande lagar och bestämmelser alltid följas.
Eftersom motorcyklar inte berörs av EU-direktivet för skrotning av fordon finns det inga lagar som reglerar hur
skrotningen av motorcyklar ska till. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.
2.10 Bruksanvisning
Denna bruksanvisning ska läsas noggrant och fullständigt innan den första turen med motorcykeln görs. Bruks-
anvisningen innehåller mycket information och många tips som underlättar vid körning, hantering och service.
Endast genom att läsa bruksanvisningen vet du hur du bäst kan ställa in fordonet efter dina behov och hur du
kan skydda dig mot skador.
Förvara alltid bruksanvisningen lättillgängligt, att den finns till hands när du måste slå upp något.
Om du vill veta mer om fordonet eller om du har frågor om bruksanvisningen är du välkommen att kontakta en
auktoriserad KTM‑återförsäljare.
Bruksanvisningen är en viktig del av fordonet och måste överlämnas till den nya ägaren om fordonet säljs.
Bruksanvisningen kan dessutom laddas ner från din auktoriserade KTM‑återförsäljare och från KTMs hemsida.
Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com
3 VIKTIG INFORMATION
18
3.1 Garanti
Arbetena i serviceschemat ska utföras en auktoriserad KTM-verkstad och kvitteras både i service- och garan-
tihäftet och i KTM Dealer.net eftersom all garanti annars upphör att gälla. Skador och följdskador som beror
manipulation eller ombyggnad av fordonet täcks inte av garantin.
Mer information om garanti och reklamationsrätt samt hur dessa anspråk hanteras står i service- och garantihäf-
tet.
3.2 Drivmedel, tillsatsmedel
Varning
Risker r miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.
Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.
Använd driv- och tillsatsmedel enligt bruksanvisningen och specifikationen.
3.3 Reservdelar, tillbehör
För din egen säkerhets skull: Använd alltid sådana reservdelar och tillbehör som har godkänts eller rekommen-
deras av KTM. Låt en auktoriserad KTM-verkstad montera reservdelar och tillbehör. KTM ansvarar inte för andra
produkter eller för skador som uppstår p g a att andra produkter används.
Vissa reservdelar och tillbehör står angivna inom parantes vid respektive beskrivning. Din auktoriserade
KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.
/