KTM 1090 Adventure R 2017 Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning
BRUKSANVISNING 2017
1090 Adventure R
Art.nr 3213546sv
KÄRA KTM-KUND 1
*3213546sv*
3213546sv
02/2017
KÄRA KTM-KUND
Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM-motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som du kommer ha mycket glädje av om
du tar hand om den och sköter den rätt sätt.
Vi önskar dig mycket nöje!
Notera ditt fordons serienummer.
Chassinummer ( s 22)
Återförsäljarens stämpel
Motornummer ( s 23)
Nyckelnummer ( s 23)
Vid tryck motsvarade bruksanvisningen seriens senaste version. Små avvikelser p.g.a. vidareutveckling av motorcyklarnas konstruktion
kan ej helt uteslutas.
Samtliga uppgifter är ej bindande. KTM Sportmotorcycle GmbH förbehåller sig framför allt rätten att ändra och/eller stryka teknisk infor-
mation, priser, färger, former, material, service, konstruktioner, utrustning och dyl utan ersättning eller förvarning, samt att anpassa dessa
till lokala företeelser och ställa in tillverkningen av en viss modell utan förvarning. KTM kan inte garantera leverans eller ansvara för avvi-
kelser från bilder och beskrivningar eller för tryckfel och andra fel. De avbildade modellerna innehåller delvis specialutrustning som inte
ingår som standard i leveransen.
© 2017 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Österrike
Alla rättigheter förbehållna
KÄRA KTM-KUND 2
Eftertryck, helt eller delvis, samt all typ av flerfaldigande är endast tillåtet efter upphosvrättsinnehavarens skriftliga medgivande.
ISO 9001(12 100 6061)
KTM använder kvalitetsstyrningsrutiner enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 för att uppnå högsta möjliga produktkvalitet.
Utfärdat av: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
5230 Mattighofen, Österrike
Detta dokument gäller för följande modeller:
1090 Adventure R EU (F9903QD)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3
INNEHÅLLSFÖRTEC KNING
1 FRAMSTÄLLNINGSMEDEL ................................................. 8
1.1 Symboler................................................................... 8
1.2 Format....................................................................... 9
2 SÄKERHETSANVISNINGAR.............................................. 10
2.1 Användningsdefinition - ändamålsenlig
användning ............................................................. 10
2.2 Säkerhetsanvisningar ............................................. 10
2.3 Risknivåer och symboler......................................... 11
2.4 Varning för manipulationer...................................... 11
2.5 Säker drift................................................................ 12
2.6 Skyddsutrustning .................................................... 13
2.7 Arbetsregler ............................................................ 13
2.8 Miljö......................................................................... 13
2.9 Bruksanvisning ....................................................... 14
3 VIKTIG INFORMATION ...................................................... 15
3.1 Garanti .................................................................... 15
3.2 Drivmedel, tillsatsmedel.......................................... 15
3.3 Reservdelar, tillbehör.............................................. 15
3.4 Service.................................................................... 16
3.5 Bilder....................................................................... 16
3.6 Kundtjänst............................................................... 16
4 FORDONSVY...................................................................... 18
4.1 Fordon, sett framifrån, vänster sida (översikt) ........ 18
4.2 Fordon, sett bakifrån, höger sida (översikt) ............ 20
5 SERIENUMMER ................................................................. 22
5.1 Chassinummer........................................................ 22
5.2 Typskylt................................................................... 22
5.3 Nyckelnummer........................................................ 23
5.4 Motornummer ......................................................... 23
5.5 Gaffelns artikelnummer........................................... 24
5.6 Fjäderbensartikelnummer ....................................... 24
6 REGLAGE........................................................................... 25
6.1 Kopplingshandtag................................................... 25
6.2 Bromshandtag ........................................................ 25
6.3 Gashandtag ............................................................ 26
6.4 Reglage till vänster styret .................................. 26
6.4.1 Kombinationsbrytare .......................................... 26
6.4.2 Ljusomkopplare.................................................. 27
6.4.3 Varningsblinkerknapp......................................... 27
6.4.4 Menyknapp......................................................... 28
6.4.5 Blinkersomkopplare............................................ 28
6.4.6 Signalhornsknapp .............................................. 29
6.5 Reglage till höger styret..................................... 30
6.5.1 Nödavstängningsknapp...................................... 30
6.5.2 Elstartknapp ....................................................... 30
6.6 Tändnings-/styrlås .................................................. 31
6.7 Startspärr ................................................................ 31
6.8 Spärra styret ........................................................... 32
6.9 Låsa upp styret ....................................................... 33
6.10 Öppna tanklocket.................................................... 33
6.11 Stänga tanklocket ................................................... 35
6.12 Bränslekranar ......................................................... 36
6.13 Öppna förvaringsfacket........................................... 37
6.14 Stänga förvaringsfacket.......................................... 37
6.15 Sadellås .................................................................. 38
6.16 Handtag .................................................................. 38
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4
6.17 Pakethållarplatta..................................................... 39
6.18 Passagerarfotpinnar ............................................... 39
6.19 Växelspak ............................................................... 40
6.20 Fotbromspedal........................................................ 41
6.21 Sidostöd.................................................................. 41
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT ......................................... 42
7.1 Översikt................................................................... 42
7.2 Aktivering och test .................................................. 42
7.3 Matrisdisplay........................................................... 43
7.4 Sifferdisplay ............................................................ 43
7.5 Bränsleindikator...................................................... 44
7.6 Kontrollampor ......................................................... 44
7.7 Meddelande matrisdisplayen............................. 45
7.8 Växlingsblixt............................................................ 46
7.9 Serviceindikering .................................................... 47
7.10 Matrisdisplayens meny ........................................... 47
7.10.1 "Favorites".......................................................... 47
7.10.2 "Trip 1"................................................................ 48
7.10.3 "Trip 2"................................................................ 48
7.10.4 "General Info"..................................................... 49
7.10.5 "Set Favorites".................................................... 49
7.10.6 "Settings"............................................................ 50
7.10.7 "Warning" ........................................................... 50
7.10.8 "Heating" (tillval)................................................. 51
7.10.9 "MTC/ABS"......................................................... 51
7.10.10 "Drive Mod" ........................................................ 52
7.10.11 Menyöversikt ...................................................... 54
7.10.12 "Language"......................................................... 55
7.10.13 "Distance"........................................................... 56
7.10.14 "Temp"................................................................ 56
7.10.15 "Pressure" .......................................................... 57
7.10.16 "Fuel Cons" ........................................................ 57
7.10.17 "Clock/Date" ....................................................... 58
7.10.18 "Shift Light"......................................................... 58
7.10.19 "Heat Grip" ......................................................... 59
7.10.20 "DRL".................................................................. 59
8 ERGONOMI ........................................................................ 61
8.1 Styrets läge............................................................. 61
8.2 Ställa in styrets läge ............................................ 61
8.3 Ställa in vindskyddet ............................................... 63
8.4 Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge ............ 64
8.5 Ställa in bromshandtagets utgångsläge.................. 65
8.6 Förarfotpinnar ......................................................... 65
8.7 Ställa in fotpinnar ................................................ 66
8.8 Kontrollera växelspakens utgångsläge................... 68
8.9 Ställa in växelspakens utgångsläge .................... 69
8.10 Ställa in fotbromspedalens utgångsläge ............. 70
9 IDRIFTTAGNING ................................................................ 72
9.1 Anvisningar för det första idrifttagandet.................. 72
9.2 Köra in motorn ........................................................ 73
9.3 Lasta fordonet......................................................... 74
10 KÖRANVISNING................................................................. 76
10.1 Kontroll- och skötselarbeten inför varje
idrifttagande ............................................................ 76
10.2 Starta motorcykeln.................................................. 77
10.3 Börja köra................................................................ 78
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5
10.4 Växla, köra.............................................................. 78
10.5 Bromsa in................................................................ 82
10.6 Stanna, parkera ...................................................... 84
10.7 Transport................................................................. 85
10.8 Fylla bränsle ...................................................... 86
11 SERVICESCHEMA ............................................................. 89
11.1 Extra information..................................................... 89
11.2 Obligatoriskt arbete................................................. 89
11.3 Rekommenderat arbete .......................................... 91
12 INSTÄLLNING AV CHASSIT .............................................. 93
12.1 Gaffel/fjäderben ...................................................... 93
12.2 Ställa in gaffelns kompressionsdämpning .............. 93
12.3 Ställa in gaffelns returdämpning ............................. 94
12.4 Ställa in gaffelns fjäderförspänning......................... 95
12.5 Kompressionsdämpning fjäderben ......................... 96
12.6 Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning,
låg hastighet ........................................................... 96
12.7 Ställa in fjäderbenets kompressionsdämpning,
hög hastighet .......................................................... 97
12.8 Ställa in fjäderbenets returdämpning...................... 98
12.9 Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning ................. 99
13 SERVICEARBETEN CHASSIT ................................... 101
13.1 Lyfta upp motorcykeln med lyftanordningen
baktill..................................................................... 101
13.2 Ta ned motorcykeln från lyftanordningen
baktill..................................................................... 101
13.3 Lyfta upp motorcykeln med lyftanordningen
framtill ................................................................... 102
13.4 Ta ned motorcykeln från lyftanordningen
framtill ................................................................... 103
13.5 Lyfta upp motorcykeln med monteringsstativ
(istucket) ........................................................... 104
13.6 Ta ned motorcykeln från monteringsstativet
(istucket) ........................................................... 105
13.7 Ta bort sadeln....................................................... 106
13.8 Montera sadeln ..................................................... 106
13.9 Kontrollera kedjans nedsmutsning........................ 107
13.10 Rengöra kedjan .................................................... 107
13.11 Kontrollera kedjespänning .................................... 108
13.12 Ställa in kedjespänningen..................................... 109
13.13 Kontrollera kedja, bakdrev och framdrev.............. 111
13.14 Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens
vätskenivå............................................................. 113
13.15 Kontrollera styrhuvudets lagerspel ....................... 114
13.16 Demontera skydd till nedre gaffelkrona ................ 116
13.17 Montera skydd till nedre gaffelkrona..................... 117
13.18 Demontera sidokåpa fram .................................... 118
13.19 Montera sidokåpa fram ......................................... 119
13.20 Demontera maskspoilern .................................. 120
13.21 Montera maskspoilern ....................................... 123
13.22 Demontera framskärmen ...................................... 125
13.23 Montera framskärmen........................................... 126
13.24 Rengöra gaffelbenens dammtätningar .............. 126
13.25 Demontera tankkåpan .......................................... 127
13.26 Montera tankkåpan ............................................... 129
13.27 Demontera vindskyddet ........................................ 131
13.28 Montera vindskyddet............................................. 131
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6
13.29 Demontera motorskyddet ..................................... 132
13.30 Montera motorskyddet.......................................... 132
13.31 Demontera störtbågen ...................................... 133
13.32 Montera störtbågen ........................................... 135
14 BROMSSYSTEM .............................................................. 138
14.1 Låsningsfria bromsar (ABS).................................. 138
14.2 Kontrollera bromsskivorna.................................... 140
14.3 Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen ...... 141
14.4 Fylla frambromsens bromsvätska ................ 142
14.5 Kontrollera frambromsens bromsbelägg............... 144
14.6 Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen........ 145
14.7 Fylla bromsvätska för bakbromsen .............. 146
14.8 Kontrollera bakbromsens bromsbelägg................ 147
15 HJUL, DÄCK ..................................................................... 149
15.1 Demontera framhjulet ....................................... 149
15.2 Montera framhjulet ............................................ 151
15.3 Demontera bakhjulet ......................................... 153
15.4 Montera bakhjulet ............................................. 155
15.5 Kontrollera bakhjulsnavets dämpargummin ...... 158
15.6 Kontrollera däckens skick ..................................... 159
15.7 Kontrollera lufttrycket i däcken.............................. 161
15.8 Kontrollera ekrarnas spänning.............................. 161
15.9 Slanglöst däcksystem........................................... 163
16 ELSYSTEM ....................................................................... 164
16.1 Varselljus .............................................................. 164
16.2 Demontera batteri ............................................. 165
16.3 Montera batteri .................................................. 167
16.4 Ladda batteriet .................................................. 169
16.5 Byta huvudsäkring ................................................ 173
16.6 Byta säkringar i säkringslådan.............................. 175
16.7 Demontera strålkastarmasken med
strålkastaren ......................................................... 177
16.8 Montera strålkastarmasken med strålkastaren..... 178
16.9 Byta halvljuslampa................................................ 179
16.10 Byta helljuslampa.................................................. 181
16.11 Byta körriktningsvisarlampa.................................. 183
16.12 Kontrollera strålkastarinställningen....................... 184
16.13 Ställa in strålkastarens räckvidd ........................... 184
16.14 Aktivera/avaktivera tändningsnyckeln................... 186
17 KYLSYSTEM..................................................................... 191
17.1 Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet ...... 191
17.2 Fylla kylvätska i expansionskärlet.................... 192
18 INSTÄLLNING AV MOTORN............................................ 195
18.1 "Drive Mod"........................................................... 195
18.2 Traktionskontroll (TC) ........................................... 195
19 SERVICEARBETEN MOTORN................................... 197
19.1 Kontrollera motoroljenivån.................................... 197
19.2 Byta motorolja och oljefilter, rengöra
oljesilar .............................................................. 198
19.3 Fylla motorolja ................................................. 202
20 RENGÖRING, SKÖTSEL.................................................. 205
20.1 Rengöra motorcykeln............................................ 205
20.2 Kontroll- och skötselarbeten inför vinterkörning.... 207
21 FÖRVARING..................................................................... 209
21.1 Förvaring............................................................... 209
21.2 Idrifttagande efter förvaring................................... 210
22 FELSÖKNING ................................................................... 211
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 7
23 TEKNISK INFORMATION................................................. 213
23.1 Motor..................................................................... 213
23.2 Åtdragningsmoment motor ................................... 214
23.3 Volymer................................................................. 218
23.3.1 Motorolja........................................................... 218
23.3.2 Kylvätska.......................................................... 218
23.3.3 Bränsle ............................................................. 218
23.4 Chassi................................................................... 218
23.5 Elsystem ............................................................... 220
23.6 Däck...................................................................... 221
23.7 Gaffel .................................................................... 221
23.8 Fjäderben.............................................................. 222
23.9 Åtdragningsmoment chassi .................................. 224
24 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR.............................. 228
25 ÖVRIGA MEDEL ............................................................... 231
26 STANDARDER.................................................................. 233
27 FACKORDSFÖRTECKNING ............................................ 234
28 LISTA MED FÖRKORTNINGAR....................................... 235
29 LISTA MED SYMBOLER .................................................. 236
29.1 Röda symboler...................................................... 236
29.2 Gula och orangea symboler.................................. 236
29.3 Gröna och blåa symboler...................................... 236
INDEXFÖRTECKNING ............................................................. 238
1 FRAMSLLNINGSMEDEL 8
1.1 Symboler
Nedan förklaras symbolerna som används i bruksanvisningen.
Betecknar en väntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).
Betecknar en oväntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).
Alla arbeten med den här symbolen kräver expertis och tekniskt kunnande. För din egen säkerhet, överlåt dessa
arbeten till en auktoriserad KTM-verkstad! Där servas din motorcykel av utbildad personal med specialverktyg
bästa sätt.
Betecknar en sidhänvisning (mer information finns att läsa den sidan).
Betecknar en upplysning som innehåller närmare information eller tips.
Betecknar resultatet av ett testmoment.
1 FRAMSLLNINGSMEDEL 9
1.2 Format
Nedan beskrivs de typsnittsformat som används i bruksanvisningen.
Egennamn Betecknar ett egennamn.
Namn
®
Betecknar ett registrerat namn.
Varumärke Betecknar ett varumärke.
Understrukna begrepp Hänvisar till tekniska detaljer om fordonet eller facktermer som förklaras i facktermsförteck-
ningen.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 10
2.1 Användningsdefinition - ändamålsenlig användning
KTM-sportmotorcyklar är utvecklade och konstruerade för att klara normala påfrestningar vid reguljär körning allmän väg och i lätt ter-
räng (grusvägar), dock inte tävlingssträckor.
Info
Motorcykeln är endast godkänd för allmän vägtrafik i ett homologerat utförande.
2.2 kerhetsanvisningar
För säker hantering av fordonet måste några säkerhetsanvisningar observeras. Läs därför igenom denna anvisning noggrant. Säkerhets-
anvisningarna är tydligt utmärkta i texten och det finns länkar till de berörda avsnitten.
Info
fordonet finns olika informations- och varningsdekaler fastsatta väl synliga ställen. Ta inte bort några informations-
/varningsdekaler. Om dessa saknas kan du själv eller andra personer missa faror och skada sig grund av detta.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 11
2.3 Risknivåer och symboler
Fara
Kännetecknar en risk som direkt eller med säkerhet leder till dödsfall eller svåra, kvarstående skador om inte lämpliga åtgärder
vidtas.
Varning
Kännetecknar en risk som sannolikt leder till dödsfall eller svåra skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
rsiktigt
Kännetecknar en risk som kan leda till lätta skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Observera
Kännetecknar en risk som leder till avsevärda maskin- och materialskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Varning
Kännetecknar en risk som kan leda till miljöskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
2.4 Varning för manipulationer
Det är förbjudet att göra ändringar ljuddämpande komponenter. Det är förbjudet enligt lag att vidta följande åtgärder eller att ändra till
något av nedanstående tillstånd:
1 Borttagning eller upphävande av funktionen av ljuddämpande utrustning eller komponenter ett nytt fordon innan det säljs eller
levereras till kunden eller under fordonets bruksperiod för andra ändamål än för service, reparation eller byte samt
2 användning av fordonet efter att sådan utrustning eller komponent har tagits bort eller tagits ur funktion.
Exempel olaglig manipulation:
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 12
1 Borttagning eller borrning av hål i slutdämpare, stötplåtar, grenrör eller andra avgasledande komponenter.
2 Borttagning eller borrning av hål i delar av insugningssystemet.
3 Användning i felaktigt underhållsskick.
4 Att byta rörliga delar fordonet eller delar av avgassystemet eller insugningssystemet mot delar som inte godkänts av tillverkaren.
2.5 ker drift
Fara
Risk för olyckor En oskicklig förare utgör en risk för sig själv och andra.
Använd inte fordonet om din trafikskicklighet har påverkats av alkohol, droger eller läkemedel.
Använd inte fordonet om din fysiska eller psykiska kapacitet är otillräcklig.
Fara
Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.
Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
Använd en lämplig utsugsanläggning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.
Varning
Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.
Vidrör inga delar som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromssystem innan de svalnat av.
Låt fordonsdelarna svalna av innan arbetet påbörjas.
Fordonet får endast användas i tekniskt felfritt skick och för avsedd användning samt med hänsyn till säkerhet och miljö.
Fordonet får endast användas av personer med rätt kunskaper. Vid körning allmän väg krävs ett godkänt körkort.
Störningar som kan äventyra säkerheten ska omedelbart åtgärdas i en auktoriserad KTM-verkstad.
Observera de informations- och varningsdekaler som sitter fordonet.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 13
2.6 Skyddsutrustning
Varning
Risk för personskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhetsrisk.
Bär lämplig skyddsutrustning som hjälm, stövlar, handskar samt byxor och jacka med skydd vid all körning.
Använd alltid skyddsutrustning i felfritt skick som uppfyller de lagstadgade kraven.
För din egen säkerhets skull rekommenderar KTM att skyddsutrustning alltid ska användas vid körning.
2.7 Arbetsregler
Vissa arbeten kräver specialverktyg. Dessa följer inte med fordonet, men kan beställas med hjälp av de nummer som står inom parantes.
Till exempel: ventilfjäderlyftare (59029019000)
Vid montering ska ej återanvändbara detaljer (t ex självlåsande skruvar och muttrar, tätningar, tätningsringar, O-ringar, splintar,
låsbrickor) ersättas med nya.
Om skruvlåsningsmedel (t ex Loctite
®
) används i ett skruvförband ska tillverkarens anvisningar följas.
Detaljer som ska återanvändas efter isärtagningen ska rengöras och kontrolleras att de inte är skadade eller slitna. Skadade eller
slitna detaljer ska ersättas med nya.
Efter reparations- resp underhållsarbetena ska fordonets trafiksäkerhet säkerställas.
2.8 Miljö
Genom ansvarsfullt bruk av motorcykeln kan man förhindra att problem och konflikter uppstår. För att säkerställa motorcyklismens fram-
tid ska man alltid förvissa sig om att man använder motorcykeln lagligt, visar miljömedvetande och respekterar andra människors rättig-
heter.
Vid återvinning och hantering av spillolja, reservdelar och övriga drivmedel och tillsatsmedel ska det aktuella landets gällande lagar och
bestämmelser alltid följas.
Eftersom motorcyklar inte berörs av EU-direktivet för skrotning av fordon finns det inga lagar som reglerar hur skrotningen av motorcyklar
ska till. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 14
2.9 Bruksanvisning
Denna bruksanvisning ska läsas noggrant och fullständigt innan den första turen med motorcykeln görs. Bruksanvisningen innehåller
mycket information och många tips som underlättar vid körning, hantering och service. Endast genom att läsa bruksanvisningen vet du
hur du bäst kan ställa in fordonet efter dina behov och hur du kan skydda dig mot skador.
Förvara alltid bruksanvisningen lättillgängligt, att den finns till hands när du måste slå upp något.
Om du vill veta mer om fordonet eller om du har frågor om bruksanvisningen är du välkommen att kontakta en auktoriserad
KTM‑återförsäljare.
Bruksanvisningen är en viktig del av fordonet och måste överlämnas till den nya ägaren om fordonet säljs.
3 VIKTIG INFORMATION 15
3.1 Garanti
Arbetena i serviceschemat ska utföras en auktoriserad KTM-verkstad och kvitteras både i service- och garantihäftet och i KTM Dea-
ler.net eftersom all garanti annars upphör att gälla. Skador och följdskador som beror manipulation eller ombyggnad av fordonet täcks
inte av garantin.
Mer information om garanti och reklamationsrätt samt hur dessa anspråk hanteras står i service- och garantihäftet.
3.2 Drivmedel, tillsatsmedel
Varning
Risker r miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.
Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.
Använd endast drivmedel och tillsatsmedel (t.ex. bränslen och smörjmedel) enligt specifikationen i bruksanvisningen.
3.3 Reservdelar, tillbehör
För din egen säkerhets skull: Använd alltid sådana reservdelar och tillbehör som har godkänts eller rekommenderas av KTM. Låt en auk-
toriserad KTM-verkstad montera reservdelar och tillbehör. KTM ansvarar inte för andra produkter eller för skador som uppstår p g a att
andra produkter används.
Vissa reservdelar och tillbehör står angivna inom parantes vid respektive beskrivning. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna
till.
De aktuella KTM PowerParts för ditt fordon hittar du KTMs webbsida.
Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com
3 VIKTIG INFORMATION 16
3.4 Service
För att fordonet ska fungera felfritt och för att undvika ökat slitage ska anvisningarna i bruksanvisningen angående service, skötsel,
anpassning av motor och chassi beaktas. Dålig anpassning av chassit kan leda till skador och brott chassits komponenter.
Extremt tuffa förhållanden, som t ex mycket leriga och våta vägar, eller torr och dammig miljö, kan leda till att vissa komponenter som
drivsystem, bromsar eller luftfilter belastas mer än normalt. Detta innebär att servicearbete eller byte av slitdetaljer ibland måste göras
före angivet intervall i serviceschemat.
De föreskrivna inkörningstiderna samt serviceintervallen måste hållas. Detta förlänger din motorcykels livslängd.
3.5 Bilder
Bilderna i denna instruktion visar i vissa fall fordon med specialutrustning.
För att förtydliga beskrivningen och förklaringen kan vissa delar vara demonterade eller saknas bilden. Det är inte alltid nödvändigt att
demontera delen för att kunna följa beskrivningen. Följ anvisningarna i texten.
3.6 Kundtjänst
Om du har frågor om ditt fordon eller om KTM hjälper din auktoriserade KTM-återförsäljare gärna till.
En lista över auktoriserade KTM-återförsäljare finns KTM:s webbplats.
Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com
17
4 FORDONSVY 18
4.1 Fordon, sett framifrån, nster sida versikt)
S01747-10
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246

KTM 1090 Adventure R 2017 Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning