Denver BTH-150PINK Användarmanual

varumärke
Denver
Kategori
mobila headset
Modell
BTH-150PINK
Typ
Användarmanual
36
SWE
Grattis till ditt köp och tack för att du använder vårt Bluetooth-headset. Läs användarmanualen noggrant för att
komma igång snabbt.
Var försiktig
1. Stäng av ditt headset och lägg det i lådan för att undvika skador, repor eller missbildningar på
konsolen när du inte använder produkten på länge. Ladda var sjätte månad för att förlänga batteriets livstid.
2. Ladda först om du inte har använt ditt headset på länge.
3. Batteriet är ett originalbatteri – vi rekommenderar inte att du försöker byta det själv.
4. Förvara ditt headset torrt.
5. Använd inte den här produkten i en miljö där temperaturen överstiger 60°C, och undvik bränder.
6. Undvik att böja eller vrida konsolen för att slippa missbildningar.
7. Nöt inte ner öronkuddarna mer än vad som sker vid dagligt bruk.
8. Vrid inte upp volymen till en väldigt hög nivå om du tänker fortsätta spela. Om du känner av tinnitus, sänk
volymen eller sluta spela. Höj inte volymen plötsligt. Vrid upp volymen långsamt för att undvika hörselskador till
följd av hög volym.
9. Var uppmärksam på omgivningen när du använder ditt headset, och använd det inte i områden med trafik.
Ingår:
Detta headset innehåller följande delar:
headset med Bluetooth x 1
Bruksanvisning x 1
2,5 mm – 3,5 mm ljudkabel x 1
Laddningskabel för mikro-USB x 1
Next Song / Volume +
Previous Song / Volume -
On & Off / Play & Pause
Line-in
Micro USB Charging Port
Indicator
Mic
EN
NEXT SONG/ VOLUME+
PREVIOUS SONG/ VOLUME-
On & Off / Play & Pause
Micro USB Charging Port
Line-in
MIC
Indicator
SWE
Nästa låt/volym+
Föregående låt/volym-
På och Av/Spela och Pausa
Mikro-USB-laddningsport
Line-in
Mic
Indikator
Slå på: Håll in multifunktionssknappen i omkring 3 sekunder. Headsetet övergår automatiskt i
Bluetooth-hopparningsläget och blå och röda LED-lampor börjar blinka alternerat och snabbt.
Stäng av: Håll in multifunktionssknappen i omkring 3 sekunder.
Samtal: Tryck snabbt på multifunktionsknappen för att besvara ett samtal; Håll in multifunktionsknappen för att
avvisa eller avsluta ett samtal; Tryck snabbt på multifunktionsknappen två gånger för att använda
återuppringning för tidigare nummer.
Byt låt: Tryck snabbt på knappen +/-.
Justera volymen: Tryck in knappen +/-. När maxvolymen uppnås hörs en signal från headsetet.
Para ihop:
1.Se till att din telefon eller Bluetooth-enhet är på.
2.Slå på ditt headset för att parkoppla det om det inte har parkopplats med enheten tidigare. Headsetet övergår
automatiskt i Bluetooth-hopparningsläget och blå och röda LED-lampor börjar blinka alternerat och snabbt. Om
du vill parkoppla ditt headset när det tidigare har parkopplats med en annan enhet, se till att den tidigare
parkopplade enheten är avstängd.
3.Aktivera Bluetooth-funktionen på din telefon eller dina Bluetooth-enheter, och ställ in på att söka efter
Bluetooth-enheter.
4.Välj “Denver BTH-150” från listan över påträffade enheter på din telefon eller Bluetooth-enheter.
5.Vid lyckad anslutning börjar den blå LED-lampan lysa med fast sken.
Ladda batteriet:
Koppla in Micro USB-kabeln i USB-laddningsuttaget på headsetet och koppla in andra änden i en USB-port på
datorn eller andra enheter som görs för USB-laddning. LED-lampan lyser rött vid laddningen. När den är
fulladdad börjar LED-lampan lysa med blått sken.
Batterivarning:
När batterispänningen är lägre än 3.2 V, hörs en varningssignal i intervaller om 15 sekunder.
Avstängning vid låg batterinivå:
När batterispänningen är lägre än 3.0V, stängs headsetet av automatiskt.
Applicering:
Denver BTH-150 kan ringa och ta emot samtal hands-free med din kompatibla mobiltelefon och lyssna på
musik från en kompatibel Bluetooth-enhet, men de ska finnas inom 15 meter från varandra utan något hinder
emellan
Detta headset följer Bluetooth-specifikationen 5.0 och stöder följande profiler: Headset-profil (HSP),
Handsfree-profil (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP).
37
38
MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S
Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen
som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning
och batterier) inte hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken
soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör
slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.
Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd
facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier
antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare
information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.
Härmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning BTH-150 överensstämmer med
direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande
webbadress.
Ange: www.denver-electronics.com och klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange
modellnumret: BTH-150. Ange nu produktsida, och direktivet i rött finns under hämtningar/övriga
hämtningar. Driftsfrekvensområde: 2402-2480MHz
Maximal utgående ström: 14dBm
Varning för litiumbatteri inuti
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften DK-8382
Hinnerup
facebook.com/denverelectronics
Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för
fel och utelämnanden i handboken.
/

Denna handbok är också lämplig för