Tunturi B25 Bruksanvisning

varumärke
Tunturi
Kategori
fitness, gymnastik
Modell
B25
Typ
Bruksanvisning
52
Svenska
Index
På svenska
Denna handbok är en översättning av den engelska
texten. Vi förbehåller oss rätten till eventuella
översättningsfel. Den engelska originaltexten råder.
Upprätt cykel
Välkommen till Tunturi Fitness värld!
Tack för att du köpte denna utrustning från Tunturi.
Tunturi erbjuder ett stort utbud av professionell
träningsutrustning, exempelvis crosstrainers, löpband,
träningscyklar och roddmaskiner. Utrustning från
Tunturi passar hela familjen, oavsett träningsnivå. Mer
information finns på vår webbplats, www.tunturi.com
Upprätt cykel ..................................................... 52
Säkerhetsvarningar .......................................... 52
Description (g. A) 53
Förpackningens innehåll (g. B & C) 53
Montering (g. D) 53
Träning ............................................................... 53
Övning Instruktioner 53
Hjärtfrekvens 54
Användning ....................................................... 54
Panel (g F) ....................................................... 54
Förklaring av knappar 55
Förklaring av displayfunktioner 55
Manövrering 55
Rengöring och underhåll ................................. 55
Byta ut batterier (Fig E ) 56
Fel och funktionsstörningar 56
Transport och lagring ....................................... 56
Ytterligare information 56
Teknisk information .......................................... 56
Garanti ............................................................... 56
Försäkran från tillverkaren .............................. 57
Friskrivning ....................................................... 57
Säkerhetsvarningar
VARNING
Läs säkerhetsvarningarna och instruktionerna.
Om inte säkerhetsvarningarna och
instruktionerna följs kan det medföra skador
på personer eller utrustningen. Behåll
säkerhetsvarningarna och instruktionerna för
framtida bruk.
VARNING
System för övervakning av hjärtfrekvensen är inte
alltid exakta. Överträning kan medföra allvarlig
skada eller död. Sluta omedelbart att träna om
du känner dig svag.
- Utrustningen är endast anpassad för hemmabruk.
Utrustningen är inte anpassad
- Maximal användning är begränsad
till 3 timmar per dag.
- Om utrustningen används av barn eller personer
med fysiska, sensoriska, mentala eller motoriska
handikapp, eller som saknar erfarenhet och
kunskap, kan detta medföra risker. Personer som
är ansvariga för deras säkerhet måste ge tydliga
instruktioner, eller övervaka användningen av
utrustningen.
- Innan du påbörjar din träning, uppsök en läkare
som kan kontrollera din hälsa.
- Om du upplever illamående, yrsel eller andra
onormala symptom, avsluta genast din träning och
kontakta en läkare.
- Börja varje träningspass med att värma upp och
avsluta varje träningspass med nedvarvning för att
undvika muskelsmärtor och sträckningar. Kom ihåg
att stretcha i slutet av träningen.
- Utrustningen är endast anpassad för användning
inomhus. Utrustningen är inte anpassad för
användning utomhus.
- Använd endast utrustningen i miljöer med god
ventilation. Använd inte utrustningen i dragiga
miljöer för att undvika att bli förkyld.
- Använd endast utrustningen i miljöer med
temperatur mellan 10 °C och 35 °C. Förvara endast
utrustningen i miljöer med temperatur mellan 5 °C
och 45 °C.
- Använd inte och förvara inte utrustningen i fuktig
miljö. Luftfuktigheten får aldrig överstiga 80%.
- Använd endast utrustningen för dess avsedda
ändamål. Använd inte utrustningen för andra
ändamål än de som beskrivs i handboken.
- Använd inte den här utrustningen om någon del
är trasig eller skadad. Om någon del är trasig eller
skadad, kontakta din återförsäljare.
- Håll undan händer, fötter och andra kroppsdelar
från de rörliga delarna.
- Håll undan håret från de rörliga delarna.
- Bär passande kläder och skor.
53
Svenska
- Håll undan kläder, smycken och andra föremål från
de rörliga delarna.
- Låt bara en person åt gången använda
utrustningen. Utrustningen får inte användas av
personer som väger mer än 110 kg (242 lbs)..
- Öppna inte utrustningen utan att kontakta din
återförsäljare.
Description (fig. A)
Din upprätta cykel är en stationär träningsmaskin som
används för att simulera cykling utan att orsaka kraftigt
tryck på lederna.
Förpackningens innehåll (fig. B & C)
- Förpackningen innehåller delarna som visas i fig. B.
- Förpackningen innehåller de fästdon som visas i fig.
C. Se avsnittet “Beskrivning”.
ANMÄRKNING
Om någon del saknas, kontakta din
återförsäljare.
Montering (fig. D)
VARNING
Montera utrustningen i angiven ordning.
Var två om att bära och förflytta utrustningen.
OBS.
Placera utrustningen på en stabil och jämn yta.
Placera utrustningen på en skyddande grund för
att förhindra att golvet skadas.
Lämna åtminstone 100 cm fritt runt utrustningen.
- Illustrationerna visar det korrekta sättet att montera
utrustningen.
ANMÄRKNING
Spara verktygen som följer med denna produkt
när monteringen är klar
så att du kan använda dem för framtida
servicearbeten.
Träning
Träningen måste vara lagom lätt, men hålla på länge.
Aerobisk träning är till för att förbättra kroppens
maximala syreupptag, vilket förbättrar uthålligheten
och konditionen. Du ska svettas, men du ska inte bli
andfådd under träningen. För att uppnå och behålla en
grundkondition, träna åtminstone tre gånger i veckan,
30 minuter åt gången. Öka antalet träningspass för
att förbättra din kondition. Det är bra att kombinera
regelbunden träning med hälsosam kost. En person
som har bestämt sig för att banta bör träna dagligen,
30 minuter eller mindre till en början och sedan öka
den dagliga träningstiden till en timme. Börja din
träning i låg hastighet och med lågt motstånd för
att förhindra att hjärtkärlsystemet utsätts för kraftig
belastning. När konditionen förbättras, kan hastigheten
och motståndet ökas gradvis. Din tränings effektivitet
kan mätas genom att kontrollera din hjärtfrekvens och
din puls.
Övning Instruktioner
Användningen av ditt träningsredskap kommer att
ge dig många fördelar; det kommer att förbättra din
fysiska kondition, tona musklerna och tillsammans med
en kalorikontrollerad diet hjälpa dig att gå ned i vikt.
Uppvärmningsfasen
Denna fas får blodet att börja pumpa runt i kroppen
och förbereder musklerna på aktivitet. Den minskar
även risken för kramp och muskelskada. Det är tillrådligt
att göra några stretchövningar som visas nedan. Varje
stretchövning ska hållas i ungefär 30 sekunder. Tvinga
eller tryck inte in musklerna i en stretchövning. Om det
gör ont, SLUTA
Träningsfasen
Detta är fasen där du jobbar. Efter regelbunden
användning, kommer musklerna i dina ben att bli mer
flexibla. I denna fas är det mycket viktigt att bibehålla
ett jämnt tempo från början till slut. Ansträngningsnivån
ska vara tillräcklig för att höja din puls till målzonen som
visas i nedanstående figur
Denna fas bör pågå i minst 12 minuter, även om de
flesta börjar med ungefär 15-20 minuter.
Nedvarvningsfasen
Under denna fas får ditt kardiovaskulära system och
dina muskler varva ned. Den är en upprepning av
uppvärmningsövningen, t.ex. minska ditt tempo,
fortsätt i ca 5 minuter. Stretchövningarna ska nu
upprepas. Kom ihåg att inte tvinga eller trycka in
musklerna i stretchövningen.
När du blir mer vältränad, kan du träna längre och
54
Svenska
hårdare. Vi rekommenderar att träna minst tre gånger i
veckan, och, om möjligt, fördela dina träningstillfällen
jämnt under hela veckan.
Muskeltoning
För att tona musklerna när du använder
träningsredskapet, måste du ställa in en ganska hög
belastning. Detta belastar benmusklerna mer och kan
innebära att du inte kan träna så länge som du vill.
Om du även försöker förbättra din kondition, måste du
ändra ditt träningsprogram. Du bör träna som vanligt
under uppvärmnings- och nedvarvningsfaserna, men
mot slutet av träningsfasen kan du öka belastningen
så att dina ben får jobba hårdare. Du måste minska
hastigheten för att hålla pulsen i målzonen.
Viktminskning
Den viktigaste faktorn här är hur mycket du anstränger
dig. Ju hårdare och längre du tränar, desto fler kalorier
bränner du. Detta är i princip detsamma som om du
tränade för att förbättra din kondition, skillnaden är
målet.
Hjärtfrekvens
Pulsmätning
(handpulssensorer)
Pulsen mäts av sensorer i handtagen när användaren
vidrör båda sensorerna samtidigt. Bäst pulsmätning
fås när skinnet är en aning fuktigt och i ständig kontakt
med handpulssensorerna. Om skinnet är för torrt eller
för fuktigt kan pulsmätningen bli mindre exakt.
ANMÄRKNING
Använd inte handpulssensorer tillsammans med
ett pulsbälte.
Om du har ställt in en begränsning av
hjärtfrekvensen för din träning, kommer ett larm
att ljuda när den överskrids.
Maximal hjärtfrekvens
(under träning)
Den maximala hjärtfrekvensen är den högsta
hjärtfrekvens en person säkert kan få vid träning.
Följande formel används för att beräkna den
genomsnittliga maximala hjärtfrekvensen: 220 - ÅLDER.
Den maximala hjärtfrekvensen varierar från person till
person.
VARNING
Kontrollera att du inte överskrider din maximala
hjärtfrekvensen under din träning. Kontakta en
läkare om du tillhör en riskgrupp.
Nybörjarnivå
50-60% av den maximala hjärtfrekvensen
Passar nybörjare, viktväktare, konvalescenter och
personer som inte har tränat på länge. Träna åtminstone
tre gånger i veckan, 30 minuter åt gången.
Avanceradnivå
60-70% av den maximala hjärtfrekvensen
Passar personer som vill förbättra och underhålla
konditionen. Träna åtminstone tre gånger i veckan, 30
minuter åt gången.
Expert
70-80% av den maximala hjärtfrekvensen
Passar de mest vältränade, som är vana vid långa och
tunga träningspass.
Användning
Fälla upp och fälla ihop utrustningen
Dra ut låsstiftet från fogen och vik aluminiumskenan och
säkra sedan med låsstiftet.
Justering af motstandet
Du kan öka eller minska motståndet med hjälp av
reglaget upptill på handstödet. Om du vrider medsols
(+) ökar motståndet och om du vrider motsols (-)
minskar motståndet.
Med hjälp av skalan (1-8) är det lätt att ställa in önskat
motstånd.
Panel (fig F)
1
2
3
1. Skärm
2. Bok/ tablett rack
3. Knappar
55
Svenska
OBS
Skydda panelen från direkt solljus.
Torka av panelens yta när den är täckt av
svettdroppar.
Luta dig inte mot panelen.
Vidrör endast displayen med din fingertopp. Var
noga med att inte dina naglar eller vassa föremål
vidrör displayen.
ANMÄRKNING
Panelen övergår till viloläge när utrustningen inte
har använts på 4 minuter.
Förklaring av knappar
Mode
- Välj funktion genom att trycka på knappen MODE.
- Tryck och håll knappen MODE nere i 3 sekunder
för att återställa alla funktioner: TIME, SPEED,
DISTANCE, CALORIES & PULSE.
OBS
ODOMETER kan endast återställas genom att
byta batterier.
Förklaring av displayfunktioner
Scan
- I läget SCAN trycker du på knappen MODE för att
välja funktioner.
- Skanna automatiskt igenom varje läge i sekvens var
5 :e sekund.
- Ordningsföljd i displayen om man trycker på
knappen MODE: TIME, SPEED, DISTANCE,
CALORIES, ODO & PULSE.
Time
- Sparar träningstid automatiskt när du tränar.
- Det går inte att ställa in ett mål.
- Område 00:00~99:59
Speed
- Visar aktuell träningshastighet.
- Område 0.0~99.9
Distance
- Sparar distansen automatiskt när du tränar.
- Område 0.0~99.99 KM / 0.00~9999 KM
Odometer
- Sparar den Totala distansen automatiskt för alla
träningspass.
- Område 0.0~99.99 KM / 0.00~9999 KM
Calories
- Sparar brända kalorier automatiskt när du tränar.
- Område 0~999.9
OBS
Dessa data är en ungefärligt värde för att kunna
jämföra olika övningssessioner och kan inte
användas inom medicinsk behandling
Pulse
- Aktuell puls visas efter 6 sekunder efter att den
detekterats av panelen.
- Utan pulssignal i 6 sekunder visar konsolen “P”.
- Pulslarmet ljuder när aktuell puls ligger över
målpulsen.
- Område 0-40~206 BPM
Manövrering
Ström på
- Tryck på valfri knapp för att sätta på strömmen om
enheten befinner sig i läget SLEEP.
- Börja trampa för att sätta på panelen om den
befinner sig i viloläget.
Ström av
- Om ingen signal har överförts till monitorn inom 4
minuter kommer monitorn att gå till läget SLEEP
automatiskt.
Rengöring och underhåll
Utrustningen kräver inte något särskilt underhåll.
Utrustningen kräver inte omkalibrering när den
monteras, används eller servas i enlighet med
instruktionerna.
VARNING
Innan rengöring och underhåll, avlägsna
adaptern.
Använd inte lösningsmedel för att rengöra
utrustningen.
- Rengör utrustningen med en mjuk och
absorberande trasa efter varje nvändning.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar och muttrar
är åtdragna.
- Smörj vid behov.
Felsökning:
- Om LCD-displayen lyser svagt betyder det att
batteriet måste bytas ut.
56
Svenska
- Om det inte kommer någon signal när du trampar
måste du kontrollera om kabeln sitter i riktigt.
OBS!
Om träningen stoppas i 4 minuter slocknar
huvudskärmen.
Om datorn uppvisar onormala värden, sätt i
batteriet på nytt och försök igen.
Byta ut batterier (Fig E )
Panelen är utrustad med 2 AAA-batterier på panelens
baksida.
- Avlägsna luckan.
- Avlägsna de gamla batterierna.
- Sätt i de nya batterierna. Försäkra dig om att
batterierna är rätt placerade
mot (+) och (-) polerna.
- Montera luckan.
Fel och funktionsstörningar
Trots ständig kvalitetskontroller, kan fel och
funktionsstörningar inträffa som orsakas av enstaka
delar. I de flesta fallen räcker det med att byta ut den
felaktiga delen.
- Om utrustningen inte fungerar korrekt, kontakta
omedelbart återförsäljaren.
- Lämna utrustningens modellnummer och
serienummer till återförsäljaren. Ange problemets
art, förhållanden vid användning och inköpsdatum.
Transport och lagring
VARNING
Innan transport och förvaring, avlägsna adaptern.
Var två om att bära och förflytta utrustningen.
- Stå framför utrustningen på vardera sidan och ta ett
fast grepp i handtagen. Lyft utrustningens framsida
så att baksidan lyfts på hjulen. Förflytta utrustningen
och sätt ner den försiktigt. Placera utrustningen
på en skyddande grund för att förhindra att golvet
skadas.
- Förflytta utrustningen försiktigt över ojämna ytor.
Förflytta inte utrustningen till övervåningen med
hjulen, utan bär utrustningen med handtagen.
- Förvara utrustningen på en torr plats med så liten
temperaturvariation som möjligt.
Ytterligare information
Bortskaffande av förpackning
Riktlinjer från myndigheter uppmanar att vi minskar
mängden avfall som placeras i deponier. Vi ber dig
därför att borstskaffa allt förpackningsavfall på ett
ansvarsfullt sätt på allmänna återvinningscentraler.
Bortskaffande av uttjänt redskap
Vi på Tunturi hoppas att du får många års trevlig
användning av ditt träningsredskap. Men det kommer
en tid när ditt träningsredskap är uttjänt. Enligt den
europeiska WEEE-lagstiftningen, ansvarar du för korrekt
bortskaffande av ditt träningsredskap på en allmän
återvinningsanläggning.
Teknisk information
Parameter Måttenhet Värde
Längd cm
inch
102
40.2
Bredd cm
inch
53,0
20.9
Höjd cm
inch
114,0
44.9
Vikt kg
lbs
18.5
40.7
Max användarvikt kg
lbs
110
242
Batteristorlek AAA
Garanti
Tunturis ágargarantitunt
Garantivillkor
Konsumenten har rätt att tillämpa de nationellt
lagstadgade rättigheterna gällande konsumentvaror
och denna garanti begränsar inte dessa rättigheter.
Ägargarantin är giltig endast om Tunturis
träningsredskap används i de miljöer som tillåts
enligt Tunturi. Vilka miljöer som är tillåtna står i
träningsredskapets bruksanvisning.
57
Svenska
Garantivillkor
Garantivillkoren börjar att gälla från inköpsdatumet.
Garantivillkoren kan variera mellan olika länder.
Kontakta en lokal återförsäljare om garantivillkoren.
Garantins omfattning
Oavsett omständigheter, ansvarar inte Tunturi New
Fitness BV eller Tunturis återförsäljare för uppkomna
personskador som påverkar köparen, och som innebär
inkomstförlust eller andra ekonomiska följdverkningar.
Gegränsninggar i garantin
Garantin gäller för arbets- och materialfel, förutsatt
att redskapet är i originalmonterat skick. Garantin
gäller endast fel som uppstår vid normalt bruk och
då den använts enligt Tunturis instruktioner gällande
montering, skötsel och användning. Tunturi New Fitness
BV och Tunturis återförsäljare ansvarar ej för fel som
uppkommer utanför deras kontroll.
Garantin gäller endast redskapets ursprungliga ägare
och är gällande endast i de länder där det ifnns en
godkänd Tunturi New Fitness BV återförsäljare.
Garantin gäller ej för redskap eller delar som har
ändrats utan Tunturi New Fitness BV:s godkännande.
Garantin gäller ej för fel som beror på normalt slitage,
felaktig användning, användning i förhållanden som
inte är avsett för redskapet, korrosion eller lastnings-
och transportskador.
Garantin täcker inte ljud som uppstår under användning
såvida dessa inte väsentligt hindrar utrustningens
användning eller har orsakas av ett fel i utrustningen.
Garantin gäller inte för underhållsarbete, som
rengöring, smörjning eller normal kontroll av
komponenterna och inte heller för monteringsarbete
som kunden själv kan göra och som inte kräver att
redskapet plockas isär/sätts ihop. Det gäller till exempel
byte av mätare, trampor eller andra motsvarande
enkla delar. Garantireparationer utförda av andra
än en godkänd Tunturi-representant,ersätts inte.
Ifall instruktionerna i manualen inte följs upphävs
produktens garanti.
Försäkran från tillverkaren
Tunturi New Fitness BV försäkrar att produkten uppfyller
följande standarder och direktiv:
EN 957 (HC), 89/336/EEG. Produkten är därför CE-
märkt.
01-2017
Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Nederländerna
Friskrivning
© 2017 Tunturi New Fitness BV
Alla rättigheter förbehållna.
Produkten och handboken kan komma att ändras.
Specifikationer kan ändras utan förvarning.
/