Denver SW-161 Användarmanual

varumärke
Denver
Kategori
klockor
Modell
SW-161
Typ
Användarmanual
SW-161 SMARTWATCH
User’s Guide
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics
ENGLISH
If the user manual is not printed in your local language, then please
enter our website to see if it is found online under the model you have.
The website address is:
www.denver-electronics.com
ENG-1
1. Quick start guide
Overview
1. Touch screen
2. Function button
3. Heart rate sensor
4. Charging plate
To charge the smart watch, connect the charging clip of the USB
cable to the charging plate on the back of the smart watch. If
successfully connected, the charging icon appears on the screen.
ESP-12
Apagado
Toque el icono para apagar el smartwatch.
SW-161 SMARTWATCH
Gebruiksaanwijzing
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics
NED-1
1. Snelstartgids
Overzicht
1. Aanraakscherm
2. Functietoets
3. Hartslagsensor
4. Laadcontact
Voor het opladen van het slimme horloge sluit u de oplaadclip
van de USB-kabel aan op de oplaadplaat aan de achterkant van
het slimme horloge. Het oplaadicoontje verschijnt op het scherm
als de verbinding tot stand is gebracht.
NED-5
2. Ga naar het meldingsneltoetsscherm
Schuif van links naar rechts in het wijzerplaatscherm.
3. Ga naar het andere sneltoetsscherm
Schuif omhoog en omlaag in het wijzerplaatscherm.
Functies
Wijzerplaatscherm
U kunt op de functietoets drukken om snel naar het
wijzerplaatscherm te gaan.
Als u de wijzerplaat van uw slimme horloge wilt wijzigen, houd
NED-11
onder de “Instellingen” van de app “Denver Smart Life" gaan om
de tijdsintervallen (minuten), starttijd en eindtijd in te stellen.
Instellingen
Tik op het icoontje om het menu Instellingen te openen.
Over
Tik op dit icoontje om het Bluetooth Mac-adres, de
apparaatnaam en de firmwareversie van uw slimme horloge te
controleren.
Uitschakelen
Tik op het icoontje om uw slimme horloge uit te zetten.
SW-161 SMARTWATCH
Användarhandbok
www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics
SVENSKA
SWE-1
1. Snabbstartsguide
Ö versikt
1. Pekskärm
2. Funktionsknapp
3. Hjärtfrekvenssensor
4. Laddningsplatta
Anslut USB-kabelns laddningsklämma till laddningsplattan på
baksidan av smartklockan för att ladda den. Om den ansluts
framgångsrikt visas laddningsikonen på skärmen.
SWE-2
Installera appen “Denver Smart Life” på telefonen
k efter och installera appen "Denver Smart Life" från Google
Play eller App Store. Eller skanna följande QR-kod för att direkt
installera appen.
Android
iOS
Anslut smartklockan med telefonen
1. Aktivera Bluetooth på din smarttelefon.
2. Ö ppna appen "Denver Smart Life" på smarttelefonen och fyll i
all önskad information i menyn "Inställningar".
3. Tryck på "Anslut enhet" i menyn "Inställningar".
4. Välj ikonen för smartklockan för att ansluta.
5. Välj enhetens namn för att ansluta till telefonen.
Koppla från smartklockan från mobiltelefonen
1. Ö ppna appen "Denver Smart Life" på smarttelefonen.
2. Tryck på "Koppla från enhet" i menyn "Inställningar" och
bekräfta med "OK".
3. För att koppla från smartklockan på en iPhone gör du följande.
Klicka på "Koppla från enhet" i menyn "Inställningar" i appen
"Denver Smart Life” och gå sedan till Bluetooth-inställningarna
din iPhone och öppna och välj alternativet "Glöm denr
enheten”.
SWE-3
Introduktion till att annda enheten
Du kan höja handen eller trycka på funktionsknappen för att
slå skärmen.
Tryck och håll klockans skärm nedtryckt och svep sedan åt
nster eller höger för att ändra urtalvan.
Tryck och håll ned funktionsknappen för att slå
smartklockan när den är avstängd.
2. Bruksanvisning
Slå på: Tryck och håll funktionsknappen nedtryckt i tre
sekunder.
Gå till menyskärmen: Svep upp/ned eller höger/vänster på
klockans skärm.
Välj en funktion: Svep upp/ned eller höger/vänster på
klockans urtavla och tryck på ikonen.
Bekräfta: Tryck på ikonen.
Lämna menyn: Svep skärmen från vänster till höger.
Gå tillbaka till klockans urtavla: Tryck kort på
funktionsknappen på valfri skärm.
Kontrollera meddelanden: Svep från vänster till höger på
klockans skärm.
SWE-4
3. Meny-navigering
r smartklockan startas visas skärmen på klockans urtavla.
r klockans skärm visas:
1. till menyskärmarna
a. Svep från höger till vänster på klockans skärm för att öppna
menyskärmarna.
b. Svep upp och ned för att byta mellan menyskärmarna.
c. Tryck på ikonen för att öppna undermenyn. Svep från vänster
till höger för att återgå till föregående meny.
SWE-5
2. till skärmen för meddelandegenvägar
Svep från vänster till höger på klockans skärm.
3. till skärmen för andra gengar
Svep upp och ned på klockans skärm.
Funktioner
Klockansskärm
Tryck på funktionsknappen för att snabbt gå till klockans skärm.
Om du vill ändra urtavlan på smartklockan gör du följande. Håll
ned den aktuella urtavlan i tre sekunder och svep sedan åt
nster eller höger för att gå igenom de olika urtavlorna och välj
den du vill annda.
SWE-6
Genväg
1. Bluetooth
Innebär att Bluetooth är frånkopplad
Innebär att Bluetooth är ansluten
2. Stör inte-läge
Stör inte-läge av
Stör inte-läge på
3. Skärmens ljusstyrka
Tryck på ikonen för ljusstyrka för att justera skärmens ljusstyrka.
Multi-sport
Tryck på sportikonen för att öppna läget multi-sport.
Smartklockan har fem sportlägen: gång, löpning, cykling,
inomhusträning och vandring. Välj det sportläge du vill annda
och utöva sedan sporten. Smartklockan registrerar din
SWE-7
träningsdata.
Svep skärmen åt höger och tryck på stopp-ikonen för att avsluta
och spara data om du vill sluta utöva sporten. Smartklockan visar
din träningsdata. Om du har anslutit din smartklocka till appen
"Denver Smart Life" via Bluetooth kan du också kontrollera
träningsdata i appen.
Obs: om träningstiden är kortare än fem minuter kan data inte
sparas.
Pulsmätare
Välj pulssymbolen för att övervaka hjärtfrekvensen. Du kan
kontrollera din hjärtfrekvensdata de senaste sju gångerna genom
att trycka på skärmen. Svep skärmen åt höger för att avsluta
pulsmätaren.
SWE-8
Om du har anslutit din smartklocka till appen "Denver Smart Life"
via Bluetooth kan du också kontrollera hjärtfrekvensdata i appen.
mnmonitor
Smartklockan övervakar automatiskt din sömn från kl. 22 h till 09
h.
Tryck på skärmen för sömnmonitorn och smartklockan visar en
veckas sömndata.
r du står upp nästa dag visar smartklockan sömnrapporten om
tiden för total sömn, lätt sömn och djup sömn. Om du har anslutit
din smartklocka till appen "Denver Smart Life" via Bluetooth kan
du också kontrollera en mer detaljerad sömnrapport i appen.
Alarm
Genom att trycka på alarmikonen kan du se alarmtimern
SWE-9
som har ställts in i appen ”Denver Smart Life. När alarmtiden är
inne animeras alarmikonen och smartklockan vibrerar.
Meddelande
Svep klockans urtavla från vänster till höger för att kontrollera
telefonsamtals-, SMS-, QQ-, WeChat-, Whatsapp-, Facebook- och
Twitter-aviseringar, etc.
Väder
Om smartklockan är ansluten till appen "Denver Smart Life" via
Bluetooth visar smartklockan väderprognosen.
Du kan manuellt ställa in staden eller låta appen ”Denver Smart
Life” automatiskt ställa in en stad.
Fjärrtagning
Se till att kameran på smarttelefonen är på för att använda den
r funktionen. Med fjärrtagnings-funktionen kan du ta bilder på
distans med din smartklocka.
SWE-10
Kontroll av musikuppspelning
Klicka på musikikonen för att öppna kontrollgränssnittet för
musikuppspelning.
Du kan välja föreende/nästa låt och spela upp/pausa musik.
Svep skärmen från vänster till höger för att avsluta kontrollen av
musikuppspelning.
Stillasittande
Tryck på ikonen för att öppna inställningarna för
stillasittande läge. Du kan slå eller stänga av funktionen. Svep
skärmen åt höger för att avsluta. Du kan också till "Avancerade
inställningar" under "Inställningar" i appen "Denver Smart Life"
för att ställa in tidsintervallerna (minuter), starttid och sluttid.
Inställningar
SWE-11
Tryck på ikonen för att öppna inställningsmenyn
Om
Tryck på den här ikonen för att kontrollera
Bluetooth-Mac-adressen, enhetsnamnet och firmwareversionen
smartklockan.
Ström av
Tryck på ikonen för att stänga av smartklockan.
/

Denna handbok är också lämplig för