Denver BFH-150 Användarmanual

varumärke
Denver
Modell
BFH-150
Typ
Användarmanual
SWE-1
1. Egenskaper
0,42 OLED skärm
Inbyggd HR-sensor som övervakar din hjärtfrekvens
Ö vervaka din dagliga aktivitet och sömn
Inbyggd stillasittande påminnelse
minnelse om SMS, e-postmeddelanden, kalenderhändelser och
sociala mediaaktiviter
Smart uppväckning, höj eller skaka armen för att väcka enheten
Inbyggt 55mAh Li-polymer batteri, upp till 7 dygn i standby tid
Kompatibel med iOS8 eller senare och Android 5.0 och senare
2. Hämta appen Denver Smart Life
Träningsarmbandet måste paras ihop med den smarta telefonen
via appen. Söka efter appen Denver Smart Life i Apple App Store
eller Google Play-butiken för en version av Android eller skanna
QR-koden nedan för att installera appen Denver Smart Life.
Android
iOS
Den här apparaten är aktiverad med Bluetooth 4.2,
telefonsupport med Android 5.0 / iOS 8 eller senare
3. Para ihop enheten
Se till att Bluetooth är PÅ i inställningar för den smarta telefonen
och öppna sedan appen “Denver Smart Life”. Tryck på “Anslut
enheten” för Inställningar --> Välj bild för “BFH-150” för
SWE-2
anslutning.
r du söker och parar ihop enheten, ska du trycka i pekområdet
apparaten och aktivera den (skärmen påslagen). Appen söker
automatiskt efter apparaten. Markera namnet på apparaten i den
smarta telefonens söklista och anslut apparaten till appen.
Efter att ha ihopparningen är klar, synkroniseras all information på
apparaten med appen, inklusive tid, steg, hjärtfrekvens och
minnelsemeddelanden.
4. Aktivera och ladda enheten
Kontrollera att apparaten är laddad före första användningen. Om
batteriet i enheten är låg, anslut enheten till laddarens klämma
och anslut USB-kabeln till datorn. Enheten startar om automatiskt
(kläm fast laddarens klämma på positionerna för 2 punkter på
baksidan av armband enligt nedan)
EN
SE
Charging point
Laddpunkt
Charging thimbles
Laddningsfickor
5. Bruksanvisning
SWE-3
r apparaten har anslutits till appen, kommer den att
synkronisera aktiviteterna och sömndata automatiskt. Tryck på
apparatens pekområde för att växla till olika visningslägen enligt
följande:
Tidsläge
Steg
Distans
Kalorier
mnövervakare
Fitnessbandet kan spela in din sömn
från 22:00 till 9:00. Sovdata finns i
"Denver Smart Life".
Pulsmätare
Pekområde
Kort tryck: funktionsknappen
ngt tryck: Slå på / av, återställ
SWE-4
Bluetooth på
OBS: Långt tryck i pekområde:
tta på
Återslla
Stäng av
SWE-5
Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan
föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och
utelämnanden i handboken.
MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S
Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier
innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara
skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och
elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med
en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan).
Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och
batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall,
utan ska istället slängas separat.
Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda
batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset
kerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte
skadar miljön.
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och
elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in
kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen.
Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska
rvaltning.
SWE-6
rmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning
BFH-150 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den
fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns
ljande webbadress:
Ange: www.denver-electronics.com och klicka sedan IKONEN
ngst upp på webbsidan. Ange modellnumret: BFH-150
Ange nu produktsida, och direktivet itt finns under
mtningar/övriga hämtningar.
Driftsfrekvensområde: 2.402 GHz2.480 GHz
Maximal utgående ström: 4.0 dBm
Varning för litiumbatteri inuti
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
/

Denna handbok är också lämplig för