Denver BFG-551 Användarmanual

varumärke
Denver
Kategori
klockor
Modell
BFG-551
Typ
Användarmanual
SWE-1
1. Snabbstartsguide
Ö versikt
EN
SE
Adjustment Hole
Justeringshål
Display
Skärm
Function key
Funktionsknapp
Strap
Rem
Laddning
Ta ut armbandsklockan, som innehåller kontakten för
USB-laddning, och ladda klockan med en lämplig laddare. När du
laddar sätts klockan igång automatiskt.
Hur man bär klockan
SWE-2
EN
SE
Sensor
Sensor
Malleolus ulnaris
Malleolus ulnaris
Left Hand
Vänster hand
1. Det rekommenderas att du har på dig klockan bakom
handledens malleolus ulnaris.
2. ll klockans sensor nära huden.
tt igång/stäng av
1. ll inne funktionskappen i mer än 3 sekunder i standbyläge.
Klockan vibrerar och sätts igång.
2. För att snga av klockan går du till menyn “More” för att hitta
avstängningsalternativet.
Grundläggande användning
1. Tryck upprepade gånger på funktionsknappen för att växla
igenom sidorna i huvudmenyn.
2. ll inne funktionsknappen för att bekräfta ditt val, eller öppna
underalternativsidorna.
3. Skärmen stängs automatiskt av efter några sekunders
inaktivitet. Du kan också ställa in en automatisk avstängningstid
för skärmen via appen.
4. Växla till hjärtfrekvensgränssnittet för att automatiskt mäta din
hjärtfrekvens. För att sluta mäta din hjärtfrekvens lämnar du
bara hjärtfrekvensgränssnittet.
Installera appen
1. För att synkronisera data mellan klockan och din smarta telefon
installerar du appen “Denver Smart Life” och ansluter klockan
till din smarta telefon.
SWE-3
2. Skanna följande QR-koder för att installera appen “Denver
Smart Life”. Du kan också söka efter och ladda ner appen
“Denver Smart Life” från App store eller Google Play Store på
din smarta telefon.
För iOS
Anslut klockan till din smarta telefon
1. Aktivera Bluetooth på din smarta telefon.
2. Starta “Denver Smart Life” på din smarta telefon, konfigurera
din profil i alternativet Inställningar.
3. Tryck på “Connect device” i alternativet Inställningar.
4. Välj namnet på den här klockan för anslutning.
5. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra anslutning av
klockan.
Koppla bort klockan från din smarta telefon
1. Starta “Denver Smart Life” på din smarta telefon.
2. Tryck på “Disconnect device” i inställningsalternativet.
3. Koppla bort klockan genom Bluetooth-inställningarna på din
smarta telefon.
Introduktion till användning
Du kan höja handen eller trycka funktionsknappen för att
tta igång skärmen.
Tryck upprepade gånger på funktionsknappen för att byta sida
huvudmenyn.
SWE-4
ll inne funktionsknappen för att bekräfta ditt val.
2. Funktioner
Klockans framsida
Gå till menyn “More” och gå in på sidan “Dial” för att välja
klockans framsida.
Stegräknare
Klockan kan lagra din dagliga aktivitet automatiskt.
Tryck på funktionsknappen för att växla mellan sidorna steg,
kalorier och sträcka.
Uppmätta data kan synkroniseras till appen.
Hjärtfrekvens
Tryck på funktionsknappen för att växla till hjärtfrekvenssidan så
startar mätningen av din hjärtfrekvens. Uppmätta data kan
synkroniseras till appen.
SWE-5
Meddelande
Tryck på funktionsknappen för att växla till meddelandesidan.
Aviseringen inkluderar inkommande samtal, och nya
meddelanden från SMS, QQ, WeChat och Whatsapp.
Multi-sport
På sportsidan håller du inne funktionsknappen för att öppna ett
SWE-6
visst sportläge.
Klockan har sex multi-sporter: gång, löpning, cykling, vandring,
basket och fotboll.
För att lämna ett sportge håller du inne funktionsknappen, så
lagras din data.
OBS: Ingen data lagras om tiden för aktiviteten är kortare än 1
minut.
Fler funktioner
ll inne funktionsknappen för att öppna underalternativ på
sidan “More”.
Alternativen innefattar följande funktioner/gränssnitt: kamera,
uppringning, GPS-knapp, återställ klocka, sng av och lämna
gränssnitt.
Om
ll inne funktionsknappen för att visa klockans BT Mac-adress,
enhetsnamn och version av fast programvara.
SWE-7
Stäng av
ll inne funktionsknappen för att stänga av klockan.
Hitta telefon
Om klockan är ansluten till appen har sidan “Find Phone” fler
alternativ. Håll inne funktionsknappen så ringer din
android-telefon. Om du annder en iPhone måste du ta fram
appen “Denver Smart Life” på skärmen.
SWE-8
Påminnelse för stillasittande
Ange detaljerade krav i appen för påminnelse om stillasittande,
som start-/sluttid, intervall och upprepningsinställningar. När
tiden för stillasittande har uppnåtts vibrerar klockan för att
minna dig.
Vattenvarning
Ange detaljerade krav i appen för påminnelse om att dricka vatten,
som start-/sluttid, intervall och upprepningsinställningar.
Klockan vibrerar när det är dags att dricka vatten.
Alarm
Du kan ställa in fem alarm i appen. När det är dags för ett alarm
vibrerar klockarmbandet och alarmikonen på skärmen lyser upp.
SWE-9
Växla GPS
Du kan sätta igång eller stänga av klockans GPS genom att hålla
inne funktionsknappen.
Återställ
Du kan återställa klockan genom att hålla inne funktionsknappen.
Kontroll av gest
Du kan ställa in gestkontrollens stil i appen för att slå
klockskärmen.
j handen: när du höjer handen slås skärmen på.
Vrid handleden: när du vrider handleden mot dig slås skärmen
.
SWE-10
Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan
föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och
utelämnanden i handboken.
MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S
Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier
innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara
skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och
elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med
en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna
symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier
inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska
isllet slängas separat.
Som slutanndare är det viktigt att du mnar in dina använda
batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset
kerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte
skadar miljön.
SWE-11
Alla kommuner har etablerat uppsamlingssllen där elektrisk och
elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in
kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen.
Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska
förvaltning.
rmed förkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning
BFG-551 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den
fullsndiga texten till EU-förkran om överensstämmelse finns
följande webbadress: Ange: www.denver-electronics.com och
klicka sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange
modellnumret: BFG-551
Ange nu produktsida, och direktivet finns under
mtningar/övriga hämtningar.
Driftsfrekvensområde: 2.402 GHz-2.480 GHz
Maximal utgående ström: 4.0dBm
Varning för litiumbatteri inuti
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
/

Denna manual är också lämplig för