Melissa 635-107 Användarmanual

varumärke
Melissa
Kategori
plattång
Modell
635-107
Typ
Användarmanual
1
www.adexi.eu
DK Fladjern....................................................................... 2
SE Plattång...................................................................... 4
NO Rettetang.................................................................... 6
FI Suoristusrauta.............................................................. 8
UK Hair straightener......................................................... 10
DE Haarglätter................................................................ 12
PL Prostownica do włosów.............................................. 14
635-107
www.adexi.eu
4 5
4 5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som möjligt
av din nya apparat bör du läsa igenom
denna bruksanvisning innan du använder
apparaten första gången. Var speciellt
uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna.
Vi rekommenderar också att du sparar
bruksanvisningen så att du kan använda
den som referens senare.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Normal användning av apparaten
Felaktig användning av apparaten kan
leda till personskador och skador på
apparaten.
Använd endast apparaten för dess
avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar
inte för skador som uppstår till följd av
felaktig användning eller hantering (se
även Garantivillkor).
Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
Apparaten måste vara jordad.
Endast för hemmabruk. Får ej
användas för kommersiellt bruk eller
utomhusbruk.
Apparaten har ingen på/av-knapp.
Koppla därför alltid ur stickkontakten
från vägguttaget när du har använt
apparaten färdigt.
Observera att apparaten fortfarande är
varm en stund efter att du har stängt av
den. Låt den alltid svalna helt innan du
lägger undan den eller rengör den.
Om du ska lägga ifrån dig apparaten,
lägg den alltid på ett värmetåligt
underlag och håll den på säkert
avstånd från brännbara föremål som
t.ex. gardiner, bordsdukar och liknande.
Placera eller förvara inte apparaten nära
andra värmekällor eller i fuktig miljö.
Får ej övertäckas.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten och
vatten får heller inte tränga in i den.
Lämna aldrig apparaten obevakad
när den är igång och håll barn under
uppsikt.
Försiktigt! Plattorna blir mycket heta.
De får inte komma i kontakt med huden
eftersom det kan orsaka brännskador.
Sladd, stickkontakt och eluttag
Håll sladden på avstånd från heta
föremål och öppen eld.
Kontrollera att ingen riskerar att
snubbla över sladden eller råka dra i
den.
Undvik att dra i sladden när
stickkontakten skall dras ur
vägguttaget. Håll i stickkontakten i
stället.
Linda inte sladden runt apparaten.
Kontrollera regelbundet att inte sladden
eller kontakten är skadad, och använd
inte apparaten om någon del är skadad,
om den har tappats i golvet, i vatten
eller skadats på något annat sätt.
Om apparaten, sladden eller kontakten
har skadats ber du en auktoriserad
reparationstekniker inspektera dem och
vid behov reparera dem. Försök aldrig
reparera apparaten själv. Kontakta
inköpsstället för reparationer som
täcks av garantin. Ej auktoriserade
reparationer eller ändringar på
apparaten gör garantin ogiltig.
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
1. Sladd med kontakt
2. Upphängningsögla
3. Keramiska värmeplattor
ANVÄNDA APPARATEN
1. Rulla ut sladden (1) helt, anslut den till
ett eluttag och slå på strömmen.
2. Vänta 3-5 minuter tills de keramiska
värmeplattorna (3) har uppnått
erforderlig temperatur, innan du
använder apparaten.
3. Använd apparaten till att styla håret i
önskad frisyr.
4. Stäng av apparaten genom att dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
5. Låt alltid apparaten svalna helt innan
du lägger undan den eller rengör
den. Du kan hänga upp apparaten i
upphängningsöglan (2).
Stylingtips
Borsta först igenom håret ordentligt.
Dela upp håret i mindre delar och använd
apparaten på varje del för sig enligt
beskrivningen nedan tills önskat resultat
har uppnåtts. Håret ska vara rent och torrt
innan du använder apparaten.
Börja med en hårlock som är cirka 5
cm bred, och tryck ihop de keramiska
plattorna runt håret nära hårbotten.
Undvik att nudda hårbottnen med den
heta plattången.
SE
4 5
4 5
För apparaten långsamt mot
hårtopparna i en mjuk rörelse. Håll
håret sträckt så det inte trasslar sig.
Om du vill ha mer volym i håret, gör du
endast den yttersta delen av håret slätt.
Om du vill kan du avsluta med att vika
hårtestarna inåt eller utåt.
Du kan även avsluta genom att sno
hårtestarna runt apparaten och hålla
kvar dem några sekunder för att
åstadkomma lösa lockar.
RENGÖRING
Dra ut stickproppen ur eluttaget och låt
apparaten svalna innan du rengör den.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten och
vatten får heller inte tränga in i den.
Rengör apparaten genom att torka
av den med en fuktig trasa. Lite
rengöringsmedel kan användas om
apparaten är mycket smutsig.
Använd aldrig en slipsvamp, stålull eller
någon form av starka lösningsmedel
eller slipande rengöringsmedel för att
rengöra apparaten, eftersom de kan
skada apparatens utsida.
INFORMATION OM KASSERING OCH
ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är
märkt med följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får
kasseras ihop med vanligt hushållsavfall
eftersom avfall som utgörs av eller
innehåller elektriska eller elektroniska delar
måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller
innehåller elektriska eller elektroniska
delar kräver att varje medlemsstat vidtar
åtgärder för korrekt insamling, återvinning,
hantering och materialåtervinning av
sådant avfall. Privata hushåll inom EU
kan utan kostnad återlämna sin använda
utrustning till angivna insamlingsplatser.
I en del medlemsländer kan man i vissa
fall returnera den använda utrustningen
till återförsäljaren när man köper ny
utrustning. Kontakta din återförsäljare,
distributör eller lokala myndighet för
ytterligare information om hantering
av avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte följs
apparaten har modierats
apparaten har blivit felhanterad, utsatts
för vårdslös behandling eller fått någon
form av skada eller
fel har uppstått till följd av fel på
nätspänningen.
På grund av konstant utveckling av
våra produkter, både på funktions- och
designsidan, förbehåller vi oss rätten
till ändringar av våra produkter utan
föregående meddelande.
FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor angående
användningen av apparaten och du inte
kan hitta svaret i denna bruksanvisning
kan du gå in på vår webbplats på www.
adexi.se.
Gå till menyn "Konsumentservice" och
klicka på "Frågor och svar" om du vill se
de vanligaste frågorna och svaren.
Du hittar även kontaktinformation om du
behöver kontakta oss angående tekniska
frågor, reparationer och reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
/

Denna manual är också lämplig för