One For All URC 7962 Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning
Sv
e
n
s
k
a
Extrafunktioner
+
t.ex. den
FÖRSVUNNA
eller TRASIGA
originalfjärrkon-
trollen
• Key Magic®
Gör att du kan komma åt
funktioner i originalfjärrkontrollen
som FÖRSVUNNIT eller
TT SÖNDER.
Omkodning av läge
Hur du ställer in två (eller fler)
enheter av samma typ.
sidan 2
K
e
y
M
a
gic
®
En funktion saknas efter
inställningsproceduren
Philips
Sony
TV1
TV2
Få tillgång till de funktioner som du sa-
knar genom vår kundtjänst och en
(femsiffrig) Key Magic®-funktionskod.
Följ sedan proceduren på sidan 3.
sidan
3
4
5
T
ryck på och släpp
m
agic-knappen.
6
Grattis! Du har omkodat ”stb”-läget till ett andra ”tv”-läge.
Följ nu ”ONE FOR ALL SimpleSet”, ”Ställ in direktkod” eller ”Sökmetoden” för
att programmera TV:n i stb-läge.
Hur återställer jag ett enhetsläge till dess ursprungsläge?
1) Tryck på och håll ned knappen ”magic” i 3 sekunder. --> Alla ljus blinkar 2
gånger.
2) Tryck på 9 9 2.
3) Välj motsvarande enhetsläge som du vill återställa till ursprungsläget (t.ex.
mp3).
4) Tryck två gånger på magic-knappen. Alla ljus blinkar 2 gånger.
Tryck på och släpp magic-knappen. --> Alla ljus blinkar 2 gånger.
Välj mottagarenhet,
t.ex. stb.
< select >
1
Tryck på och håll ned knappen magic i
3 sekunder.
--> Alla ljus blinkar 2 gånger.
Tryck på 9 9 2 --> Alla ljus blinkar 2 gånger.
2
x2
Med den här funktionen kan du programmera två (eller fler) enheter av samma typ till ONE FOR ALL-fjärrkontrollen (t.ex. två TV-apparater).
I
följande exempel ska ytterligare en TV ställas in. Därför måste du omkoda (ändra) t.ex. ”stb”-läge till ”tv”-läge.
Exempel: Hur du omkodar ”stb” till ”tv”
Philips
Sony
TV1
TV2
+
3 sec.
x2
2
3
Välj källenhet, t.ex. tv.
< select >
Omkodning av läge
x2
Key Magic®
3
2
3
Hur återställer du en knapp till dess ursprungsfunktion?
1) Välj motsvarande enhetsläge (t.ex. tv).
2) Tryck på och håll ned knappen ”magic” i 3 sekunder. --> Alla ljus blinkar 2
gånger.
3) Tryck på 9 9 4.
4) Tryck två gånger på motsvarande knapp (t.ex. röd).
Grattis! Du har programmerat funktionen ”I/II (mono/stereo)” från din originalf-
järrkontroll till din ONE FOR ALL-fjärrkontroll. Nu när du trycker på den ”röda
knappen” (i tv-läge) aktiverar du funktionen ”I/II (mono/stereo)”.
Tryck på och håll ned knappen magic i
3 sekunder.
--> Alla ljus blinkar 2 gånger.
Tryck på 9 9 4.
-
-> Alla ljus blinkar 2 gånger.
4
Tryck på och släpp
magic-knappen.
5
Ange den femsiffriga funktionskod som du fått av kundtjänst.
(t.ex. 00123)
--> Alla ljus blinkar 2 gånger.
6
Tryck på den knapp som du vill att funk-
tionen ska tilldelas (t.ex. den röda
knappen).
K
e
y
M
a
gic®
t.ex. den
FÖRSVUNNA eller
TRASIGA
originalfjärrkontrollen
Välj motsvarande
enhet, t.ex. tv.
< select >
1
3 sec.
x
2
x2
x2
K
eyMagic® är en exklusiv ONE FOR ALL-funktion. Med ONE FOR ALL kan du utföra många av de funktioner som fanns på originalfjärrkontrollen – även om det inte finns någon knapp för funk-
t
ionen i ONE FOR ALL-knappsatsen. Funktioner som används ofta kan tilldelas en valfri knapp med hjälp av KeyMagic®-funktionen på din ONE FOR ALL-fjärrkontroll. Om du vill programmera
in en viss funktion med KeyMagic® måste du veta vad funktionen har för funktionskod. Eftersom funktionskoden varierar beroende på enhetstyp går det inte att hitta koden i handboken. Du
k
an be om funktionskoder genom kundtjänsts hjälplinje eller via brev, fax eller e-post.
T
änk på att nämna följande när du kontaktar oss:
Enhetstyp, märke och modellnummer på motsvarande enhet.
Modellnummer på den FÖRSVUNNA eller TRASIGA originalfjärrkontrollen.
• Hur funktionen var utmärkt på originalfjärrkontrollen.
D
ärefter:
kommer kundtjänst att tillhandahålla:
E
n funktionskod (femsiffrig) för varje begärd funktion.
N
är du har fått dina funktionskoder från kundtjänst är det enkelt att programmera
koden.
Exempel: Så här flyttar du ”I/II (mono/stereo)”-funktionen på den försvunna/
t
rasiga originalfjärrkontrollen till den ”röda knappen” på ONE FOR ALL-
f
järrkontrollen.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64

One For All URC 7962 Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning