One For All URC 6420 Användarmanual

varumärke
One For All
Modell
URC 6420
Typ
Användarmanual
.4
.9
. 14
. 19
. 24
. 29
. 34
. 39
. 44
. 49
. 54
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Nederlands
Magyar
Polski
Česky
. 59
. 64
69
74
. 79
. 84
. 89
. 94
. 99
.104
Norsk
Svensk
Suomi
EÏÏËÓÈο
Русский
Türkçe
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
Dansk
English
Direct Code Set Up
Deutsch
Direkte Codeeinrichtung
Français
Configuration par code
Español
Configuración por código directo
Italiano
Configurazione diretta del codice
Portugu
ê
s
Configuração de Código Directo
Nederlands
Direct codes instellen
Magyar
Změna přiřazení režimu
Polski
Konfiguracja za pomocą kodu
Český
Přímé nastavení kódů
Dansk
Direkte kodeopsætning
Norsk
Direkte kodekonfigurasjon
Svenska
Ställ in direktkod
Suomi
Määritys koodeilla
Ελληνική
Απευθεία ρύθιση κωδικού
Русский
Прямая настройка кода
Türkçe
Doğrudan Kod Ayarlama
Български
Директна настройка на код
Română
Configurarea directă a codului
Hrvatski
Izravno postavljanje šifre
Slovensk
ý
Nastavenie priameho kódu
Code List
http://www.oneforall.com/remotes/
urc6420-simple-2.html
URC-6420
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:16 Pagina b
64 WWW.ONEFORA LL.COM
Svenska
1) Välj din region (se bild på sidan 2).
Om du bor på annan plats (utanför Storbritannien/Irland, Tyskland, Frankrike,
Spanien och Italien), till exempel i Sverige, ska du ställa in omkopplaren på ”INT”.
2) Sätt i batterierna för att aktivera vald region.
3) Finns din enhet med i listan?
JA Kom ihåg det NUMMER som är tilldelat till
ditt varumärke (t.ex. Canal Digital = 4) och följ
ONE FOR ALL SimpleSet-metoden (sidan 65).
NEJ Utför automatisk sökning (sidan 66).
Sverige
Canal Digital
Foxtel
Humax
Meo/ZON
Multichoice
SKY
Topfield
UPC/Cablecom
Viasat
Ziggo
Digital tv-mottagare
Grundig
JVC
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Thomson
Toshiba
TV-huvudkontroll
Satellite, Cable, Set-Top-Box, Freeview and all Sky
INT
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:19 Pagina 64
Canal Digital
Acer
Acer
Acer
Acer
Canal Digital
WWW.ONEFORALL.COM 65
ONE FOR ALL SimpleSet
Gör att du kan installera enheter för de vanligaste
varumärkena på bara några minuter.
Ta helt enkelt reda på den NUMMERKNAPP som är
tilldelad till ditt varumärke (sidan 62) och följ stegen
A–B.
Tryck på och håll ned den ”NUMMER-
KNAPP som är tilldelad till ditt
varumärke” t.ex.
Canal Digital =
(se sidan 64) tills enheten stängs AV!
(Det här kan ta upp till 40 sekunder)
GOTOWE !
A
B
Tryck på och håll ned grönt
och gult i 3 sekunder!
peka mot
din enhet!
Lysdioden
blinkar
två gånger.
Zwolnij przycisk z CYFRĄ
zaraz po wyłączeniu się
urządzenia.
Digital tv-mottagare
Satellit-, kabel-,
STB-, Freeview-
och samtliga Sky-
mottagare
Vad gör jag om enheten INTE stängs AV?
Följ anvisningarna för automatisk sökning på sidan 66.
Vad gör jag om enheten INTE sätts PÅ igen?
Sätt PÅ enheten manuellt (eller använd originalärrkontrollen) och upprepa
SimpleSet-metoden och se till att du släpper ”NUMMERKNAPPEN som är tilldelad till
ditt varumärke” så snart enheten stängs AV.
Vad gör jag om ONE FOR ALL inte fungerar som den ska?
Det kan nnas en bättre konguration för varumärket för din enhet. Upprepa
SimpleSet-metoden.
Om du fortfarande inte lyckas följer du anvisningarna för automatisk sökning.
Kontrollera att din enhet är PÅ (och inte är i standbyläge).
AV
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:19 Pagina 65
66 WWW.ONEFORA LL.COM
Acer
Acer
Tryck på och håll ned grönt och
gult i 3 sekunder!
Tryck på och släpp OK.
Nu skickar ärrkontrollen en annan
PÅ/AV-signal (AUTOMATISKT VAR 3:E
SEKUND) och går igenom alla varumär-
ken som finns i minnet!
Tryck på och släpp OK så
snart enheten stängs AV
(inom 3 sekunder)!
KLAR !
AV
Lysdioden
blinkar
två gånger.
Lysdioden
blinkar
två gånger.
Kontrollera att din enhet är
(och inte är i standbyläge).
Vad gör jag om enheten stängs AV men inte sätts PÅ igen?
Du kanske tryckte på knappen OK (för att spara dina inställningar) för sent.
1) Sätt PÅ enheten manuellt (eller använd originalärrkontrollen).
2) Tryck på och håll ned ”grönt och gulti 3 sekunder.
Lysdioden blinkar två gånger (tv-huvudkontrollen = tryck
och håll ned rött och blått i 3 sekunder).
3) Rikta ONE FOR ALL-ärrkontrollen mot enheten och tryck
CH- (upprepade gånger) tills enheten stängs AV.
4) Tryck på och släpp OK snart enheten stängs AV.
Om det här inte fungerar kan du upprepa den automatiska
sökningen och se till att du trycker på OK så snart enheten
stängs AV för att spara dina inställningar!
Vad gör jag om ONE FOR ALL inte fungerar som den ska?
Det kan finnas en bättre konfiguration för varumärket för din enhet. Upprepa stegen för
automatisk sökning!
Vad gör jag om den automatiska sökningen inte lyckas?
Använd inlärningsfunktionen COPY.
Automatisk sökning
Använd det här för att ställa in alla varumärken som
inte ingår i SimpleSet
Digital tv-mottagare
Satellit-, kabel-,
STB-, Freeview-
och samtliga Sky-
mottagare
A
B
C
peka mot
din enhet!!
Acer
Acer
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:19 Pagina 66
WWW.ONEFORALL.COM 67
Justera även båda fjärrkontrollerna i höjdled.
Placera båda ärrkontrollerna på en plan yta.
Kontrollera att de ändar som du normalt riktar mot apparaten är riktade mot
varandra på ärrkontrollerna.
2 - 5 cm
Inlärning (COPY)
Med inlärningsfunktionen lär du in (kopierar) en eller flera funktioner från
originalärrkontrollen (fungerande) till din tv- och/eller digitalmottagare till
ONE FOR ALL-ärrkontrollen.
Exempel: här lär du in (kopierar) funktionen ”I/II (mono/stereo)” från din
originalärrkontroll till den ”röda knappen” på din ONE FOR ALL-ärrkontroll.
Om din tv finns med i listan för din region (se sidan 64) följer du samma
steg (A - B från SimpleSet-metoden på sidan 65), förutom:
• Vid steg A trycker du på och håller ned rött
och blått i 3 sekunder.
• Vid steg B trycker du på och håller ned
den ”NUMMERKNAPP som är tilldelad till
din tv-apparat” (t.ex. 1 för Grundig)
Om din tv INTE finns med i listan för din region (se sidan 64) följer du
samma steg (A - C från SimpleSet-metoden på sidan 66), förutom:
• vid steg A trycker du på och håller ned rött
och blått i 3 sekunder.
TV-huvudkontroll
För att underlätta för dig kan du även
programmera din ONE FOR ALL-är-
rkontroll så att den styr volymen,
på/av och ingångar på din tv.
A
TV PÅ/AV
TV VOL+/- och TYST
TV INGÅNG/AV
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:19 Pagina 67
68 WWW.ONEFORA LL.COM
2 - 5 cm
• Om du vill kopiera andra funktioner upprepar du steg C för varje knapp som
du vill kopiera.
• Om du får en lång blinkning upprepar du steg C.
• Du kan kopiera till alla knappar utom knappen COPY.
Båda lysdioderna
blinkar snabbt!
Därefter:
Tryck på och håll
ned knappen
”I/II (mono/stereo)”
ett kort ögonblick.
Båda lysdioderna blinkar två
gånger för att bekräfta att
kopieringen lyckades.
Ta bort en kopierad funktion:
1) Tryck på och håll ned knappen COPY i 3 sekunder tills båda lysdioderna blinkar två
gånger.
2) Tryck i 3 sekunder på den knapp (t.ex. den röda knappen) vars inprogrammerade
funktion du vill ta bort tills båda lysdioderna blinkar två gånger.
3) Tryck på och håll ned knappen COPY i 3 sekunder. Båda lysdioderna blinkar två
gånger.
Tryck på och håll ned knappen
COPY i 3 sekunder för att avsluta
kopieringsfunktionen..
KLAR !
C
Först:
Tryck på den
”röda” knappen.
D
Båda lysdioderna
blinkar
två gånger!
B
Tryck på och håll
ned knappen COPY
i 3 sekunder.
Båda lysdioderna
blinkar
två gånger!
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:19 Pagina 68
/

Denna manual är också lämplig för