Princess 505108 Bruksanvisningar

Kategori
Hårtorkar
Typ
Bruksanvisningar
TYPE 505104 / 505108
TRAVEL HAIRDRYER
Gebruiksaanwijzing
Instructions for use
Mode d’emploi
Anleitung
Instrucciones de Uso
Istruzioni d’uso
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instruções de utilização
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Anleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Instrucciones de Uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Istruzioni d’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Instruções de utilização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
DEC 08 V0
NL
UK
F
D
E
I
S
DK
N
SF
P
GR
ARAB
12
Använd en rund borste under torkningen för att få volym i rakt hår eller för att forma en frisyr. För att få
en slät frisyr är det bättre att använda en platt borste. För att ge håret mer volym vid rötterna måste håret
först torkas i fel riktning. Att locka håret med fingrarna är en av de bästa teknikerna för att ge naturliga
eller permanentade lockar volym och form. Detta gäller även tjockt hår. Tag en våt lock i handen och
forma den med fingrar samtidigt som du låter den varma luftströmmen blåsa genom fingrarna. Håll fast
locken när håret svalnar. När frisyren är torr kan du skaka ut lockarna och dra fingrarna genom håret. Låt
framför allt inte håret bli för varmt eller för torrt genom att hålla hårtorken för nära eller rikta den för
länge mot håret. Med en låg temperatur och snabbhet får du snabbt ett lika bra resultat.
RENGORING OCH UNDERHALL
Drag först alltid ur kontakten ur vägguttaget!
Hårtorkens utsida kan rengöras med en mjuk, fuktig trasa. Sänk aldrig apparaten i vatten eller någon
annan vätska! Kontrollera att luftinsugsöppningen på baksidan inte blockeras av hår och ludd. Rengör, om
nödvändigt, luftgallret med en borste eller pincett. Kontrollera även att detta galler inte blockeras under
torkningen.
VIKTIGA ANVISNINGAR
- Vid användning av spolar eller liknande i håret, rekommenderar vi att du är mycket försiktig med even-
tuella nålar och piggar.
- Kontrollera att dessa inte fastnar i hårtorkens ventilations- och luftöppningar.
- Drag alltid ur kontakten ur vägguttaget efter användning.
- Rikta inte den (varma) luftströmmen mot ögonen eller andra känsliga delar i ansiktet.
- Använd inga sprejflaskor i närheten av den inkopplade hårtorken.
- Linda inte sladden hårt om hårtorken för att förhindra att sladden skadas.
- Använd endast originaltillbehör.
- Låt hårtorken svalna innan den läggs undan.
- Lägg inte den inkopplade och/eller varma hårtorken på ett mjukt underlag, som t.ex. en säng, kuddar
eller liknande, för att förhindra överhettning.
- Tala om för barn att det finns faror vid användning av elektriska apparaten samt vilka regler som gäller.
- Låt inte små barn använda elektriska apparater utan tillsyn.
- Denna hårtork behöver inte smörjas. Reparation och service måste utföras av en sakkunnig service-
avdelning. Använd inte apparaten om den är skadad, utan lämna in den för reparation hos service-
avdelningen.
- Denna hårtork är endast avsedd för hushållsbruk.
- Hårtorkens nätsladd kan vid skada endast bytas ut ett särskilt verktyg av vår serviceavdelning. Om
sladden är skadad måste hårtorken skickas till vår serviceavdelning.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Om apparaten används av personer med ett fysiskt, mentalt eller motoriskt funktionshinder eller nedsatt
sinnesförmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, kan fara uppstå. Personer som är ansvariga för
deras säkerhet ska ge uttryckliga instruktioner eller hålla dem under uppsikt när de använder apparaten.
OBS!
Om hårtorken används i badrummet rekommenderar vi att kontakten dras ur vägguttaget omedelbart
efter användning. Detta på grund av faran med närheten till vatten ifall hårtorken skulle tappas. Som
en ytterligare säkerhet bör elektriska installationer i badrummet vara skyddad av en jordad strömbrytare
med en funktionsström på 30 mA. Rådfråga en elektriker vid frågor.
BLÅSMUNSTYCKE
Det optimala hjälpmedlet för att snabbt och luftigt torka håret. Med blåsmunstycket är det möjligt att
torka vissa lockar noggrant och lägga accenter där du själv vill. Detta går att göra med
varm eller kall luft.
JUSTERBAR SPÄNNING
Apparaten kan ställas in på 120 Volt eller 230 Volt. Kontrollera att spänningsväxlaren
är inställd på korrekt spänning innan apparaten ansluts. Justera spänningen med
spänningsväxlaren om nödvändigt.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Princess 505108 Bruksanvisningar

Kategori
Hårtorkar
Typ
Bruksanvisningar