Braun PRT 1000 Användarmanual

varumärke
Braun
Kategori
digitala kroppstermometrar
Modell
PRT 1000
Typ
Användarmanual
Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, κάτω από
32°C εμφανίζεται το σύμβολο «---» και το
«°C» να αναβοσβήνει, που φανερώνουν ότι
το θερμόμετρο είναι έτοιμο για την έναρξη
της μέτρησης στα διάφορα σημεία του
σώματος. (Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
πάνω από 32°C εμφανίζεται στην οθόνη η
θερμοκρασία και αναβοσβήνει το σύμβολο
«°C»)
Κατά την διάρκεια της μέτρησης η
τρέχουσα θερμοκρασία εμφανίζεται
συνεχώς στην οθόνη. Το σύμβολο «°C»
αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της
μέτρησης. Η διαδικασία της μέτρησης
ολοκληρώνεται όταν ακουστή ο
χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ μπιπ μπιπ
x 10) και το σύμβολο «°C» πάψει να
αναβοσβήνει.
Για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας
απενεργοποιείστε το θερμόμετρο
πατώντας σύντομα το πλήκτρο ON/
OFF. Διαφορετικά το θερμόμετρο θα
απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από
περίπου 10 λεπτά.
Κατάσταση μνήμης
Εάν κατά την ενεργοποίηση του
θερμομέτρου, κρατήσετε το πλήκτρο ON/
OFF πατημένο για περισσότερο από 3
δευτερόλεπτα, η τελευταία μέτρηση, η οποία
είχε αποθηκευτεί αυτόματα, εμφανίζεται
στην οθόνη. Ταυτόχρονα ένα μικρό «Μ»,
που σημαίνει μνήμη, εμφανίζεται στη
δεξιά πλευρά της οθόνης. Μετά από 3
δευτερόλεπτα η τιμή αυτή εξαφανίζεται
από την οθόνη και το θερμόμετρο περνάει
πάλι στην κανονική κατάσταση μέτρησης.
Η αποθηκευμένη τιμή μέτρησης θα
αντικατασταθεί τώρα με την νέα τιμή, η
οποία θα αποθηκευτεί αυτόματα.
∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜
∏ õ˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜
ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ë
̤ÙÚËÛË. Ÿˆ˜ õ·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Îfi ÏÔ˘ıÔ
›Ó·Î·, Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈΛÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙË Ì¤ıÔ‰Ô/ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘. ™˘ÓÂÒ˜
‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ¿ÌÂÛË Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Û ‰È¿õÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘
ÛÒÌ·ÙÔ˜.
º˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ηٿ
ÛËÌÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘:
ª·Û¯¿ÏË:
34.7–37.3 °C 94.5– 99.1 °F
∞˘Ù›: 35.5–37.5 °C 95.9– 99.5 °F
¶ÚˆÎÙfi ˜: 36.6–38.0 °C 97.9–100.4 °F
¶·Úfi Ï· ·˘Ù¿, Ë õ˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹ Ù˘
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰È·õ¤ÚÂÈ ÂÏ·õÚ¿ Û οıÂ
¿ÓıÚˆÔ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙËÓ
ÔÚ›· Ù˘ Ë̤ڷ˜. °È· ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÍ·ÎÚÈßÒÓÂÙ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜
õ˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜.
¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ӷ ÌÂÙÚ‹ÛÂÙ ÙË ‰È΋ Û·˜
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ùfi ÌˆÓ Ù˘
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜ – ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ˘ÁÈÒÓ
·Ùfi ÌˆÓ –, ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·
ÙË õ˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘.
Εντοπισμός Σφάλματος
«ERR»
Κάθε φορά που ενεργοποιείται το
θερμόμετρο εκτελείται αυτόματα ένας
αυτοέλεγχος για σωστή λειτουργία της
συσκευής. Σε περίπτωση που εμφανιστεί
το σύμβολο «ERR» στην οθόνη, καλέστε το
κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Braun.
«»
Εάν εμφανιστεί το σύμβολο «», αυτό
σημαίνει ότι η μπαταρία έχει εξαντληθεί και
θα πρέπει να αντικατασταθεί.
«H»
Η θερμοκρασία μέτρησης υπερβαίνει την
κλίμακα ένδειξης θερμοκρασίας (>42.9°C).
«- - - °C»
Η θερμοκρασία μέτρησης είναι χαμηλότερη
από την κλίμακα ένδειξης θερμοκρασίας
(<32.0°C).
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κλίμακα ένδειξης θερμοκρασίας
32.0°C έως 42.9°
Θερμοκρασία λειτουργίας
+10°C έως +40°C
Υγρασία λειτουργίας
μέχρι 85% r. h.
Ακρίβεια μέτρησης
± 0.1°C μεταξύ 34°C και 42°C της
θερμοκρασίας σώματος και θερμοκρασία
περιβάλλοντος από 18°C έως 28°C
Οθόνη
Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) με τρία
ψηφία. Μικρότερη μονάδα μέτρησης στην
οθόνη: 0.1οC
Συνιστώμενη αποθήκευση
–25°C έως +55°C
Μπαταρία
1.5/1.55 V
Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται εντός
των επιτρεπτών ορίων θερμοκρασίας και
υγρασίας, η τεχνική ακρίβεια της δεν μπορεί
να εγγυηθεί.
Εξοπλισμός τύπου BF
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης
Θερμοκρασία λειτουργίας
Θερμοκρασία φύλαξης
Το προϊόν υπόκειται σε τροποποίηση χωρίς
προειδοποίηση.
Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στους ακόλουθους
κανονισμούς:
EN 60601-1:3/96 “Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές”
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια - EN
12470-3:2000 “Θερμόμετρα σώματος” - Μέρος 3:
Απόδοση ηλεκτρικών θερμομέτρων (προβλεπόμενη
και μη προβλεπόμενη) σε εξελιγμένες συσκευές. EN
12470-3:2000 “Θερμόμετρα σώματος” - Μέρος 3:
Απόδοση ηλεκτρικών θερμομέτρων (προβλεπόμενη
και μη προβλεπόμενη) σε εξελιγμένες συσκευές.
ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ απαιτούν ειδικά μέτρα
προφύλαξης, όσον αφορά την Ηλεκτρομαγνητική
Συμβατότητα (ΗΜΣ). Για την αναλυτική περιγραφή
των κανονισμών, σχετικά με την ΗΜΣ, καλέστε τη
γραμμή πληροφοριών της Braun (βλέπε σελίδα ΧΧ).
Φορητές και κινητές συσκευές επικοινωνίας υψηλής
συχνότητας μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία
των ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.
ASTM Standard 1112-00 «Πρότυπες προδιαγραφές
για ηλεκτρονικά θερμόμετρα για τον ασυνεχή
προσδιορισμό της θερμοκρασίας του ασθενή»
Αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές
της οδηγίας της Ε.Ε. 93/94/EEC (Οδηγίες για ιατρικές
συσκευές).
ºÔÚËÙ¤˜ Î·È ÎÈÓËÙ¤˜ Û˘Û΢¤˜
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ˘„ËÏ‹˜ Û˘¯Ófi ÙËÙ·˜,
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∏§∂∫Δƒπ∫ø¡
π∞Δƒπ∫ø¡ ™À™∫∂Àø¡. ªËÓ
·ÔÚÚ›ÙÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜ ÛÙ·
ÔÈÎȷο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
ˆÊ¤ÏÈÌ˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘. ªÔÚ› Ó·
·ÔÚÚÈÊı› Û ηٿÏÏËÏ· ÛËÌ›· ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜
·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜.
Ειδικά για νεογέννητα και μικρά
παιδιά
Ειδικά για τα νεογέννητα και τα
μικρά παιδιά, το θερμόμετρο αυτιού
Thermoscan της Braun επιτρέπει μια
γρήγορη, απαλή και ακριβή μέτρηση της
θερμοκρασίας. Το αυτί είναι ένα ιδανικό
σημείο του σώματος για την μέτρηση της
θερμοκρασίας διότι το τύμπανο και το
κέντρο ελέγχου της θερμοκρασίας, που
βρίσκεται στον εγκέφαλο, αιματώνονται
από τα ίδια αιμοφόρα αγγεία. Το
θερμόμετρο αυτιού Braun ThermoScan
μετρά την υπέρυθρη θερμότητα η οποία
παράγεται από το τύμπανο του αυτιού
και τους ιστούς του περιβάλλοντα χώρου
εντός δευτερολέπτων. Μάρκα που
χρησιμοποιείται περισσότερο από τους
γιατρούς*
Italiano
Descrizione
1 Sensore per misurazione rapida
2 Punta essibile ultra delicata
3 Tasto di accensione
4 Grande display
5 Comparto batterie
6 Cappuccio di protezione
Grazie per aver scelto il termometro
digitale Braun. Questo termometro è
stato realizzato per rilevare rapidamente
la temperatura corporea orale, ascellare,
rettale.
Tuttavia, come per qualunque altro
termometro, un utilizzo corretto è
fondamentale per ottenere
misurazioni accurate. Usato in
modo appropriato vi darà anni di
misurazioni affi dabili e precise. Perciò
leggere questo manuale in tutte le sue
parti. L’uso di questo termometro non
sostituisce comunque la consultazione
del medico.
Istruzioni per la sicurezza
Questo termometro è stato realizzato
per il solo uso domestico.
Il termometro deve essere usato esclu-
sivamente per rilevare la temperatura
corporea.
Occorre rispettare il tempo minimo di ri-
levazione fi no all’emissione del segnale
di fi ne misurazione.
Tenere il termometro lontano dalla
portata dei bambini.
Non sottoporre il termometro ad urti che
possono danneggiarne il meccanismo.
Usare il cappuccio di protezione.
Non curvare il termometro oltre i 45°.
Non esporre il termometro a tempera-
ture superiori ai 60 °C. Non bollire mai il
termometro. Non esporre il termometro
alla luce diretta del sole o ad alte tem-
perature.
Per la pulizia del termometro utilizzare
solo i disinfettanti in commercio. Il
termometro deve essere integro quando
immerso in un liquido disinfettante.
Attenzione: il termometro contiene una
pila da 1,55 V (SR41). La batteria è
conforme alla vita utile del termometro.
Per ragioni di sicurezza il coperchio del
comparto batterie è saldamente attac-
cato al termometro e non può essere
rimosso senza uno strumento adeguato.
Per lo smaltimento, attenersi alle norme
locali per la raccolta differenziata.
Il termometro è calibrato al momento
della fabbricazione. La precisione della
misurazione non è infl uenzata, se il
termometro è utilizzato secondo le istru-
zioni d’uso. Se in qualsiasi momento si
avessero dubbi sulla precisione delle
misurazioni della temperatura, rivolgersi
ad un Centro Assistenza autorizzato
Kaz.
Per determinare la data di produzione
fare rifermento al numero LOT dello
strumento, posizionato nel comparto
pile. Le prime tre cifre del numero LOT
rappresentano il giorno di produzione.
Le due cifre seguenti indicano l’anno
di produzione. Le ultime tre cifre sono
la designazione del produttore. Per
esempio: LOT 12311ONB – Questo
prodotto è stato realizzato nel 123°
giorno dell’anno 2011.
Consigli per le diverse sedi di
misurazione
Misurazione orale
Non assumere bevande calde o fredde,
fare esercizi fi sici, fumare o svolgere altre
attività che potrebbero fare aumentare o
diminuire la temperatura corporea rispetto
al proprio livello normale. Si raccomanda
di misurare
la temperatura orale solo ai bambini
al di sopra dei 4 anni. Tenere la bocca
chiusa per 5 minuti prima di effettuare
una misurazione. Inserire la sonda sotto
la lingua. I bambini devono essere istruiti
a non mordere il termometro. Aprire la
bocca o non posizionare correttamente
la sonda potrebbe allungare il tempo di
misurazione.
La temperatura massima dovrebbe essere
raggiunta in circa 20 secondi.
Misurazione ascellare
L’ascella non è ideale per la misurazione
della temperatura corporea in quanto la
temperatura è misurata esternamente
sulla superfi cie cutanea e non in una
cavità chiusa del corpo (come la bocca e
il retto). Il tempo richiesto per una
misurazione della temperatura sotto
l’ascella può così essere di 90 o più
secondi.
Per una precisa misurazione della
temperature corporea è necessario:
Pulire l’ascella con un fazzoletto umido.
Tenere l’ascella chiusa per diversi minuti
prima di usare il termometro. Non aprire
troppo a lungo l’ascella per posizionare
il termometro. Mettere il termometro
sotto l’ascella e premere strettamente il
braccio contro il corpo. Assicurarsi che
il sensore di misurazione sia completa-
mente coperto sotto l’ascella e non aprirla
mai durante il processo di misurazione.
Per assicurare una precisa misurazione
ascellare raccomandiamo di leggere la
temperatura sul display non prima che
siano passati 90 secondi. La lettura ot-
tenuta subito dopo il beep potrebbe
essere compromessa dai fattori sopra
citati correlati alla misurazione ascellare.
Misurazione rettale
Inserire delicatamente la punta del termo-
metro nel retto. In caso di resistenza, non
forzare la punta nel retto. Il retto è una
cavità chiusa del corpo e permette una
misurazione più veloce.
Come utilizzare il termometro
digitale Braun
Per accendere il termometro premere il
tasto verde (acceso/spento); un breve
segnale acustico indica che il termometro
è acceso. Una verifi ca del display è
eseguita con l’illuminazione di tutti i sim-
boli. Quando la temperatura ambientale
è inferiore a 32°C , i simboli «---» e «°C»
vengono visualizzati sul display; il termo-
metro è quindi pronto per essere utilizzato
nelle differenti sedi del corpo. (Quando
la temperatura ambientale è superiore ai
32 °C, la temperatura viene visualizzata e
«°C» lampeggia.)
Durante la misurazione, la temperatura
è mostrata continuamente sul display.
Il simbolo
«°C»
lampeggia per tutto il
tempo della rilevazione. Un segnale
acustico indica la fi ne del processo di
misurazione. (un -bip- ripetuto per più
volte e il simbolo
«°C»
non è più
lampeggiante).
Per prolungare la durata delle batterie,
spegnere il termometro premendo il
tasto
(acceso/spento)
per qualche
istante. Altrimenti il termometro si
spegne automaticamente dopo circa 10
minuti.
Funzione Memoria
Quando il termometro è acceso, se si
preme il tasto (acceso/spento) per più di
3 secondi, verrà visualizzata sul display
l’ultima temperatura rilevata, automati-
camente memorizzata prima dello speg-
nimento. Nello stesso momento, una
piccola «M» di memoria apparirà sulla
destra del display. Dopo altri 3 secondi,
questo valore scomparirà e il termometro
si spegnerà. Il valore memorizzato sarà
quindi sostituito dalla nuova temperatura
rilevata, automaticamente memorizzata.
Pulizia e disinfezione
Al fi ne di evitare il rischio di trasmissione
interpersonale di germi, si raccomanda
di pulire il termometro digitale Braun
dopo ogni uso. Raccomandiamo l’uso di
disinfettanti commerciali. Non lasciare il
termometro immerso in questa soluzione
per più di 24 ore.
La temperatura corporea
La normale temperatura corporea é com-
presa in un intervallo. La tebella seguente
dimostra che tale intervallo di temperatura
normale varia inoltre a seconda del tipo di
rilevazione effettuato.
Intervallo di temperatura normale per
localizzazione:
Ascellare: 34,7–37,3 °C 94,5– 99,1 °F
Orale: 35,5–37,5 °C 95,9– 99,5 °F
Rettale: 36,6–38,0 °C 97,9–100,4 °F
Inoltre l’intervallo di normale tem-
peratura varia da persona a persona e la
temperatura di ciascun individuo cambia
nei diversi momenti della giornata. E’
quindi importante determinare la normale
temperatura corporea propria e dei propri
familiari. Prendete pratica all’uso dello
strumento rilevando la Vostra temperatura
e quella dei Vostri familiari in condizioni
di buona salute per poter determinare i
vostri valori di normale temperatura.
Visualizzazione di errore
«ERR»
Ogni volta che il termometro viene
acceso, un test interno ne verifi ca auto-
maticamente il funzionamento. Nel caso
in cui il simbolo «ERR» appaia sul display,
contattare il centro di assistenza Kaz.
«»
Quando appare il simbolo «», la batteria
è esaurita e deve essere eliminata.
«H»
La temperatura rilevata è al di sopra
dell’intervallo di temperatura visualizzato
(>42,9 °C).
«- - - °C»
La temperatura rilevata è al di sotto
dell’intervallo di temperatura visualizzato
(<32,0 °C).
Caratteristiche del prodotto
Intervallo di temperatura
visualizzato
32,0 °C – 42,9 °C
Valori operativi di temperatura
10 °C – 40 °C
Valori operativi di umidità
Fino a 85%
Precisione di misurazione
± 0,1 °C tra 35,5 °C e 42 °C della tem-
peratura corporea ad una temperatura
ambiente tra 18 °C e 28 °C
Display
Display a cristalli liquidi (LCD) a tre cifre.
Minima unità di display: 0,1 °C
Intervallo di conservazione
raccomandato
Tra –25 °C e +55 °C
Batteria
1,55 V
La precisione tecnica del termometro
non può essere garantita, se utilizzato al
di fuori degli intervalli di temperatura e
umidità specifi cati.
Strumentazione di tipo BP
Vedere le istruzioni per l’uso
Temperatura di esercizio
Temperatura di conservazione
Soggetto a cambiamenti senza preavviso.
Questo prodotto soddisfa le seguenti disposizioni:
EN 60601-1: 3/96 «Apparecchiatura elettro-
medicale» – Parte 1: Requisiti generali per la
sicurezza EN 60601-1-2/2001 «Apparecchiatura
elettromedicale» – Parte 1-2: Requisiti generali
per la sicurezza – standard complementare: Com-
patibilità elettromagnetica – requisiti e test EN
12470-3: 2000 «Termometri clinici» – Parte 3:
Termometri elettrici compatti (a comparazione ed
estrapolazione) aventi un dispositivo di massima
Le APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
richiedono particolari precauzioni in relazione
alla compatibilità elettromagnetica. Per una
descrizione dettagliata dei requisiti di compatibilità
elettromagnetica, rivolgersi ad un Centro di
Assistenza autorizzato (vedere l’inserto della
confezione).
Apparecchiature portatili e mobili di comunica-
zione in radiofrequenza possono infl uenzare il
dispositivo elettromedicale.
ASTM Standard 1112-00 «Specifi che standard per
i termometri elettronici per la rilevazione intermit-
tente della temperatura del paziente».
Questo prodotto è conforme alla prescrizioni della
direttiva CE 93/42/EEC (Direttiva sui dispositivi
medici).
Non gettare il prodotto nei rifi uti
domestici al termine della sua
vita utile. Per lo smaltimento,
rivolgersi al rivenditore o
portarlo presso punti di raccolta
appropriati.
Termometro auricolare
ThermoScan
Per i neonati e i bambini in particolare,
raccomandiamo inoltre il termometro
auricolare Braun ThermoScan che
permette una misurarazione della
temperatura estremamente rapida,
precisa e delicata. L’orecchio è un sito
eccellente per misurare la temperatura
corporea, poiché il timpano condivide i
vasi sanguigni con il centro di controllo
della temperatura situato nel cervello.
Braun ThermoScan misura i raggi infra-
rossi generati dal timpano e dai tessuti
circostanti in pochi secondi. Il numero
1 tra medici e mamme. Il più usato tra
medici e mamme. La marca più usata
dai dottori*
Nederlands
Beschrijving
1 Hoge-Snelheid Meetsensor
2 Extra zachte fl exibele lens
3 AAN/UIT knop
4 Groot Display
5 Batterijkapje
6 Beschermkap
Hartelijk dank voor het aanschaffen van
deze Braun Digitale Thermometer. Deze
hoge-snelheids digitale koorts-thermom-
eter is onworpen om de temperatuur te
meten van het menselijk lichaam onder de
tong, onder de oksel of rectaal.
Zoals bij iedere andere
thermometer, is het van groot
belang de koorts-thermometer
met zorg te behandelen en te
bewaren om nauwkeurige meetresultaten
te behouden. Wanneer correct gebruikt
zal dit apparaat u jarenlang voorzien van
betrouwbare en nauwkeurige
temperatuurmetingen. Om deze reden
raden wij u aan deze gebruiksaawijzing
nauwkeurig door te lezen. Deze
thermometer is echter niet bedoeld ter
vervanging van een bezoek aan uw
dokter.
Veiligheidsvoorschriften
Deze thermometer is uitsluitend be-
doeld voor huishoudelijk gebruik.
Deze thermometer is uitsluitend ges-
chikt voor het meten van de lichaams-
temperatuur!
De minimale meettijd tot het geluidssig-
naal (pieptoon) moet zonder uitzonder-
ing worden aangehouden!
De thermometer buiten bereik van
kinderen houden.
Stel de thermometer niet bloot aan
een mechanische schok. Gebruik de
beschermkap om beschadigingen te
voorkomen.
Buig de lens niet meer dan 45°!
Stel de thermometer niet bloot aan
temperaturen boven de 60 °C. Kook de
thermometer NOOIT! Plaats de ther-
mometer niet in direct zonlicht of hoge
temperaturen.
Gebruik alleen commerciële ontsmet-
tingsmiddelen om de thermometer
schoon te maken. De thermometer
moet intact zijn wanneer u deze wilt on-
derdompelen in desinfecteer-vloeistof.
Let op: deze thermometer bevat een
SR41 1,55 V batterij. De batterij is zo
duurzaam, dat deze de levensduur van
de thermometer meegaat. Voor uw
veiligheid is het batterijklepje stevig
bevestigd aan de thermometer en kan
niet verwijderd worden zonder geschikt
gereedschap. Houd bij het weggooien
van deze batterij rekening met de locale
regelgeving voor speciaal afval.
De thermometer is in de fabriek geijkt.
Als deze thermometer volgens de
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt,
zal de nauwkeurigheid van de meting
niet worden beïnvloed. Indien u ooit de
nauwkeurigheid van de temperatuur-
metingen in twijfel trekt, neemt u dan
contact op met een geautoriseerd Kaz
Onderhoudscentrum.
De produktiedatum van de thermom-
eter kunt u bepalen aan de hand van
het LOT nummer dat te vinden is in de
batterij ruimte. De eerste drie cijfers na
LOT geven de dag van het productiejaar
weer. De tweede twee cijfers geven
het productiejaar zelf weer. De laatste
drie cijfers verwijzen naar de fabrikant.
Bijvoorbeeld: LOT 12311ONB – Dit
product werd gefabriceerd op de 123ste
dag van het jaar 2011.
Tips voor het meten van de
temperatuur op verschillende
plaatsen
Oraal gebruik
Niet sporten, roken, hete of koude vloeist-
offen drinken of geen andere activiteiten
uitvoeren die de temperatuurmetingen
kunnen doen stijgen of dalen in vergelijk-
ing met uw normale lichaamstemperatuur.
Wij raden aan de thermometer alleen
oraal te gebruiken bij kinderen ouder
dan 4 jaar. De mond dient dicht te blijven
tot 5 minuten voordat u de temperatuur
gaat meten. Plaats de lens goed onder
de tong. Vertel kinderen dat ze niet op de
lens moeten bijten. Het openen van de
mond of het onjuist plaatsen van de lens
kunnen voor een langere meettijd zorgen.
De hoogste temperatuur zal binnen on-
geveer 20 seconden worden bereikt.
Gebruik onder de oksel
De oksel is niet ideaal om de lichaam-
stemperatuur te meten, aangezien de
temperatuur wordt gemeten op de opper-
vlakte van de huid en niet in een gesloten
lichaamsholte (zoals mond en rectum).
De tijd die vereist is voor een accurate
onderarmtemperatuur kan zodoende 90
seconden of meer duren.
Alvorens een accurate temperatuurmeting
te doen, dient u de oksel met een hand-
doek droog te maken. Hou gedurende en-
kele minuten de oksel gesloten alvorens
de thermometer te plaatsen. Hou de oksel
niet te lang open voordat u de thermom-
eter plaatst. Plaats de thermometer onder
de oksel en druk uw bovenarm licht tegen
het lichaam aan. Zorg ervoor dat de lens
volledig binnen de oksel valt; open de
oksel niet tijdens de meting.
Om een accurate onderarmmeting te
garanderen, raden wij aan de temperatuur
van de display pas na 90 seconden af
te lezen. De meting die verkregen wordt
direct na de meting, kan een compromis
zijn van de bovengenoemde tekort-
komingen, die gerelateerd zijn aan een
onderarmmeting.
Rectaal gebruik
Plaats de lens van de thermometer
voorzichtig in het rectum. Forceer de lens
niet indien er weerstand optreedt.
Het rectum is een afgesloten lichaams-
deel en zorgt voor een snellere meting.
Hoe gebruikt u de Braun
Digitale Thermometer
Om de thermometer aan te zetten, drukt
u op de lichtgroene AAN/UIT knop; een
korte pieptoon geeft aan «Thermometer
AAN». Er zal nu een display test worden
uitgevoerd, waardoor alle symbolen op
het display oplichten. In een omgeving-
stemperatuur onder 32 °C verschijnen
«---» en een «°C» op het display. De
thermometer is nu klaar voor gebruik op
de verschillende lichaamsdelen. (In een
omgevingstemperatuur hoger dan 32
°C, worden de temperatuur en een knip-
perende «°C» weergegeven).
Tijdens de meting wordt de temperatuur
van dat moment continue weergegeven.
Het «°C» symbool zal de hele tijd knip-
peren. Het meetproces is klaar wanneer
de geluidstoon klinkt (10 x pieptoon) en
de «°C» niet langer knippert.
Om de levensduur van de batterij te
verlengen, zet u de thermometer uit door
kort op de AAN/UIT knop te drukken. In-
dien u dit niet doet, zal de thermometer
automatisch na 10 minuten uitschakelen.
Geheugenfunctie
Wanneer u de AAN/UIT knop langer dan
3 seconden ingedrukt houdt tijdens het
aanzetten van de thermometer, verschi-
jnt de laatst gemeten temperatuur – die
automatisch is opgeslagen – op het
display. Tegelijkertijd zal er een kleine
«M» voor Memory rechts in het display
verschijnen. Na nog eens 3 seconden
zal deze waarde verdwijnen en zal de
thermometer worden uitgeschakeld.
De opgeslagen waarde zal worden
vervangen door een nieuwe waarde, die
tevens automatisch wordt opgeslagen.
Schoonmaken en desinfecteren
Om kruisbesmetting te voorkomen is het
belangrijk de Braun Digitale Thermom-
eter grondig schoon te maken na ieder
gebruik. Wij raden aan commerciële
ontsmettingsmid-delen te gebruiken.
Dompel de thermometer niet langer dan
24 uur in deze oplossing.
Lichaamstemperatuur
De normale lichaamstemperatuur ligt
binnen een bepaald temperatuurbereik.
De onderstaande tabel laat zien dat dit
bereik tevens afhankelijk is van de plaats
van meting. Daarom kunnen temperaturen
die op verschillende plaatsen worden
gemeten, niet direct met elkaar worden
vergeleken.
Normaal bereik per plaats van meting:
Axillair: 34,7–37,3 °C 94,5– 99,1 °F
Oraal: 35,5–37,5 °C 95,9– 99,5 °F
Rectaal: 36,6–38,0 °C 97,9–100,4 °F
Echter, het normale temperatuurbereik
varieert ook van persoon tot persoon
en schommelt gedurende de dag. Het
is daarom belangrijk dat u uw normale
temperatuurbereik vaststelt. Oefen bij
uzelf en bij uw (gezonde) gezinsleden het
temperatuur opnemen op verschillende
tijden van de dag om zo van iedereen het
normale temperatuur bereik te bepalen.
Problemen
«ERR»
Iedere keer wanneer de thermometer
wordt aangezet, wordt er automatisch
een test uitgevoerd om de werking te
controleren. Wanneer er «ERR» op het
display verschijnt, dient u contact op te
nemen met een Kaz service centrum.
«»
Als het «»-symbool verschijnt, is de
batterij leeg en dient deze op geschikte
inleverpunten, ingeleverd te worden.
«H»
De gemeten temperatuur is hoger dan het
temperatuurbereik van de thermometer
(>42,9 °C).
«- - - °C»
De gemeten temperatuur is lager dan het
temperatuurbereik van de thermometer
(<32,0 °C).
Produkt specifi caties
Temperatuurbereik
32,0 °C tot 42,9 °C
Omgevingstemperatuur voor
goede werking van de
thermometer
+10 °C to +40 °C
Vochtigheidpercentage
Tot 85% r.h.
Nauwkeurigheid
± 0,1 °C tussen 35,5 °C en 42 °C lichaam-
stemperatuur bij een omgevingstemper-
atuur tussen 18–28 °C
Display
Liquid crystal display (LCD) met drie
cijfers. Laagste cijfer op display: 0,1 °C
Opbergen
Tussen –25°C to +55°C
Batterij
1,55 V
Indien het apparaat niet wordt gebruikt
binnen de aangegeven temperatuur en
vochtigheidsadviezen, kan de technische
nauwkeurigheid niet worden gewaar-
borgd.
Type BF apparaat
Zie de gebruiksinstructies
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Wijzigingen voorbehouden.
Dit apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:
EN 60601-1: 3/96 «Medical electrical equipment»
– Deel 1: Algemene veiligheidsvoorschriften EN
60601-1-2/2001 «Medical electrical equipment»
– Deel 1-2: Algemene veiligheidsvoorschriften
– begeleidende standaard: Electromagnetische
compatibiliteit – vereisten en tests EN 12470-3:
2000 «Clinical thermometers» – Deel 3: Prestatie
van compacte electrische thermometers (voor-
spellend en niet-voorspellend) met maximaal
apparaat
MEDISCHE ELEKTRISCHE APPARATUUR heeft
speciale voorzorgsmaatregelen nodig ten aanzien
van EMC. Voo een gedetailleerde beschrijving van
de EMC-vereisten, gelieve contact op te nemen
met een geautoriseerd onderhoudscentrum bij u in
de buurt (Zie verpakkingsinhoud).
Draagbare en mobiele RF communicatie ap-
paratuur kan Medisch Electrische apparatuur
beïnvloeden.
ASTM Standard 1112-00 «Standard Specifi cation
for Electronic Thermometer for intermittent deter-
mination of patient temperature».
Dit produkt voldoet aan de voorschriften volgens
de richtlijn 93/42/EEC (Medical Device Directive).
Gelieve dit product niet weg te
gooien bij het normale
huishoudelijke afval aan het
eind van de levensduur. U kunt
het product weggooien bij uw
plaatselijke distributeur of een
geschikt verzamelpunt in uw
land.
ThermoScan oorthermometer
Voor babies en kleine kinderen in het
bijzonder, raden wij tevens de Braun
ThermoScan oorthermometer aan voor
een snel, gemakkelijk en nauwkeurig
meetresultaat. Het oor is een uitstek-
ende plaats om de lichaamstemper-
atuur te meten, omdat het trommelvlies
dezelfde bloedtoevoer deelt als het
temperatuur controlecentrum in de
hersenen. De Braun ThermoScan
oorthermometer meet binnen enkele
seconden de infrarode warmte die afge-
geven wordt door het trommelvlies en
het omliggende weefsel. Het merk dat
het meest wordt gebruikt door artsen*.
Norsk
Beskrivelse
1 Rask målesensor
2 Ekstra skånsom fl eksibel tupp
3 På/av-knapp
4 Stort display
5 Deksel til batterihus
6 Beskyttelseshette
Takk for at du har kjøpt dette Braun
digitale termometer. Dette hurtigmålende
digitale febertermometeret er utviklet for
å måle menneskelig kroppstemperatur
under tungen, i armhulen eller i rektum.
Som med alle andre febertermom-
etere, er omhyggelig håndtering
og oppbevaring nødvendig for å
sikre nøyaktige målinger. Hvis det
brukes riktig, vil det gi deg pålitelige og
nøyaktige temperaturmålinger i mange år.
Derfor er det viktig at du leser
bruksanvisningen grundig. Bruk av dette
febertermometeret kan ikke erstatte
konsultasjon hos lege.
Sikkerhetsveiledning
Dette termometeret er kun beregnet på
hjemmebruk.
Termometeret er bare egnet til måling av
kroppstemperatur.
Bruk aldri kortere måletid enn minste
måletid (til signaltonen)!
Oppbevar termomteret utenfor rekkevi-
dde for barn.
Ikke utsett termometeret for mekaniske
støt. Bruk beskyttelsesetuiet for å
unngå skader.
Ikke bøy tuppen mer enn 45°.
Må ikke utsettes for temperaturer over
60 °C. Ikke kok termometeret. Ikke
utsett termometeret for direkte sollys
eller høy temperatur.
Bruk bare desinfeksjonsmidler for å
rengjøre termometeret. Termometeret
må være intakt når det dyppes ned i
ytende desinfeksjonsmiddel.
Advarsel: Termometeret har et SR41
1,55 V batteri. Batteriet er beregnet
på å vare i hele termometerets levetid.
Av sikkerhetsmessige årsaker kan
batteridekslet ikke åpnes uten bruk
av for eksempel en penn. Følg lokale
forskrifter for spesialavfall når det skal
kastes.
Termometeret leveres kalibrert fra fab-
rikk. Hvis dette termometeret brukes i
tråd med bruksanvisningen, endres ikke
nøyaktigheten ved målingene. Om du
tviler på nøyaktigheten av temperatur-
målinger, vennligst kontakt et autorisert
Kaz servicesenter.
Produksjonsdatoen går frem av
LOT-nummeret på innsiden av batteri-
rommet. De første tre sifrene etter LOT
angir dagen i produksjonsåret. De neste
to sifrene angir produksjonsåret. De
siste tre sifrene er produksjonsbeteg-
nelsen. Eksempel: LOT 12311ONB
– Dette produktet er produsert den 123.
dagen i år 2011.
Tips for måling på forskjellige
steder
måling i munnen
Ikke drikk varme eller kalde drikker og
ikke tren, røyk eller utfør andre aktiviteter
som øker eller senker temperaturmålingen
i forhold til din normale kroppstempera-
tur. Vi anbefaler måling i munnen bare
på barn på fi re år eller eldre. Munnen
skal holdes lukket i fem minutter før en
måling foretas. Plasser sonden godt
under tungen. Gi barn beskjed om ikke
å bite i sonden. Hvis munnen åpnes eller
sondetuppen plasseres feil, kan måletiden
forlenges. Høyeste temperatur bør nås
innen omtrent
20 sekunder.
Måling i armhulen
Armhulen er ikke et ideelt sted å måle
kroppstemperaturen, fordi den da måles
på hudens overfl ate og ikke i kroppens
hulrom (som munnen og endetarmen).
Tiden som kreves for en korrekt måling
i armhulen kan derfor være opp til 90
sekunder eller lengre.
For korrekte temperaturmålinger kreves:
Tørk armhulen med et tørt håndkle. Hold
armhulen presset sammen i fl ere minutter
før plassering av termometeret. Ikke
åpne armhulen for lenge når du plasserer
termometeret. Plasser termometeret i
armhulen og press armen mot krop-
pen. Kontroller at målesensoren er helt
tildekket i armhulen og åpne den ikke
under målingen.
For å sikre en korrekt armhulemåling
anbefaler vi at målingen varer i minst 90
sekunder. Det er ikke sikkert målingen
er god nok når termometerets varseltone
lyder, pga. årsakene som er nevnt ovenfor
med hensyn til målinger i armhulen.
Måling i rektum
Skyv forsiktig tuppen på termometeret inn
i rektum. Ikke press tuppen inn i rektum
hvis du merker motstand.
Rektum er en lukket kroppssåpning og gir
raskere måling.
Slik bruker du Braun digitalt
termometer
Slå på termometeret ved å skyve på
den lysegrønne på/av-knappen. En kort
signaltone varsler at termometeret er på.
En displaytest utføres og tenner alle sym-
bolene på displayet. Ved romtemperatur
under 32 °C vises «---» og en «°C», og
termometeret er nå klart for bruk. (Ved
romtemperatur over 32 °C vises romtem-
peraturen og en blinkende «°C».)
Under målingen vises den aktuelle
temperaturen fortløpende. Symbolet
«°C» blinker i denne perioden. Målingen
er ferdig når signaltonen lyder (pip pip
pip x10) og «°C» ikke lenger blinker.
Forleng batteriets levetid ved å slå av
termometeret med et kort trykk på på/
av-knappen. Termometeret slår seg
uansett av automatisk etter omtrent 10
minutter.
Minnemodus
Hvis du trykker på på/av-knappen i mer
enn 3 sekunder når du slår på termome-
teret, vises den sist målte temperaturen,
som ble lagret automatisk. Samtidig
vises en liten «M», for minne, på høyre
side i displayet. Etter ytterligere tre
sekunder blir denne verdien borte, og
termometeret vil slå seg av. Den lagrede
verdien erstattes av den nye, som også
lagres automatisk.
Rengjøring og desinfi sering
For å unngå smittefare skal Braun digitalt
termometer rengjøres grundig etter bruk.
Vi anbefaler bruk av desinfeksjonsmidler.
Ikke la termometeret ligge i denne
væsken i mer enn 24 timer.
Kroppstemperatur
Den normale kroppstemperaturen ligger
innenfor et område. Tabellen nedenfor
viser at dette normalområdet også
varierer etter sted på kroppen. Derfor bør
ikke avlesninger som er tatt på forskjellige
steder, sammenlignes direkte.
Normalområder etter sted:
Armhule: 34,7–37,3 °C 94,5– 99,1 °F
Munn: 35,5–37,5 °C 95,9– 99,5 °F
Rektalt: 36,6–38,0 °C 97,9–100,4 °F
person til person, og svinger i løpet av
dagen. Derfor er det viktig å fi nne ditt
normale temperaturområde. Øv deg på
å ta temperaturen på deg selv og friske
familiemedlemmer for å fi nne deres
normale temperaturområde.
Problemløsing
«ERR»
En test av termometerets funksjoner
utføres automatisk hver gang det slås på.
Hvis «ERR» vises på displayet, skal du
kontakte Kaz kundesenter.
«»
«»-symbolet indikerer at batteriet er
tomt og må kastes på en miljømessig
forsvarlig måte.
«H»
Målt temperatur er høyere enn den
høyeste temperaturen som kan vises (>
42,9 °C).
«- - - °C»
Målt temperatur er lavere enn den laveste
temperaturen som kan vises
(< 32,0 °C).
Produktspesifi kasjoner
Visbart temperaturområde
32,0 °C til 42,9 °C
Brukstemperatur
+10 °C til +40 °C
Bruksfuktighet
opptil 85 % relativ fuktighet
Målepresisjon
± 0,1 °C ved 35,5 °C – 42 °C kropps-
temperatur ved romtemperatur på 18
°C – 28 °C
Display
LCD-display med tre siffer. Minste vis-
ningsenhet: 0,1 °C
Anbefalt oppbevaring
–25°C til +55°C
Batteri
1,55 V
Hvis termometeret brukes utenfor de
angitte grensene for temperatur og
luftfuktighet, kan ikke nøyaktige målinger
garanteres.
Type BF utstyr
Se bruksanvisningen
Brukstemperatur
Lagringstemperatur
Med forbehold om endringer.
Dette apparatet oppfyller kravene i følgende
standarder: EN 60601-1:3/96 «Medical electrical
equipment» – Part 1: General requirements for
safety EN 60601-1-2/2001 «Medical electrical
equipment» – Part 1-2: General requirements
for safety – collateral standard: Electro-mag-
netic compatibility – requirements and tests EN
12470-3:2000 «Clinical thermometers» – Part 3:
Performance of compact electrical thermometers
(predictive and non-predictive) with maximum
device MEDISINSK ELEKTRISK UTSTYR trenger
spesielle forholdsregler mht. EMC. Vennligst ta
kontakt med et autorisert, lokalt servicesenter
for en detaljert beskrivelse av EMC-krav (Se
pakkevedlegg).
Mobilt elektronisk kommunikasjonsutstyr kan
forstyrre MEDISINSK ELEKTRISK UTSTYR.
ASTM Standard 1112-00 «Standard Specifi cation
for Electronic Thermometer for intermittent deter-
mination of patient temperature»
Dette apparatet oppfyller kravene i EC-direktiv
93/42/EEC om medisinsk utstyr.
Produktet må ikke kastes i hus-
holdningsavfall ved slutten av
sin brukbare levetid. Avhending
kan fi nne sted hos din lokale
forhandler eller på passende
innsamlingssteder satt opp i
landet ditt.
ThermoScan øretermometer
Spesielt for nyfødte og barn, anbefaler
vi også, Braun ThermoScan øreter-
mometer for en rask, skånsom og
nøyaktig temperaturmåling . Øret er et
utmerket sted for måling av kroppstem-
peratur fordi tromme-
hinnen deler blodforsyning med tem-
peraturkontrollsenteret i hjernen. Braun
ThermoScan øretermometer måler den
infrarøde varmen som genereres av
trommehinnen og det omkringliggende
cellevevet – på sekunder. Merket som
brukes av fl est leger*.
Svenska
Beskrivning
1 Sensor för extra snabb mätning
2 Extra skonsam, böjlig spets
3 PÅ/AV-knapp
4 Stor display
5 Batterilucka
6 Skyddskåpa
Tack för att du köpt Brauns digitalter-
mometer. Denna extra snabba, digitala
febertermometer har utvecklats för att
mäta kroppstemperaturen hos människor
under tungan, i armhålan eller rektalt.
Som för alla febertermometrar är
det viktigt att den hanteras och
förvaras med omsorg för att ge
säkra mätresultat. Använd på rätt
sätt ger den dig tillförlitliga och exakta
temperaturmått under många år. Därför
ber vi dig att noggrant läsa igenom
bruksanvisningen. Användning av denna
termometer är dock inte avsedd att
ersätta läkarbesök.
Säkerhetsinstruktioner
Denna termometer är bara avsedd för
användning i hemmet.
Termometern bör endast användas för
att mäta kroppstemperatur!
Minimitiden för mätning anges genom
tonsignal (pip) och måste följas utan
undantag!
Förvara termometern utom räckhåll för
barn.
Utsätt inte termometern för mekaniska
stötar. Använd skyddsfodralet för att
förhindra skador.
Böj inte toppen mer än 45°!
Utsätt inte för temperaturer över 60 °C.
Koka aldrig termometern! Skydda ter-
mometern från direkt solljus och höga
temperaturer.
Använd endast de kommersiella
desinfektionsmedel när du gör ren
termometern. Termometern måste
vara intakt när den sänks ner i fl ytande
desinfi ceringsmedel.
Observera: Termometern innehåller ett
batteri av typen SR41 1,55 V. Batteriet
är anpassat till termometerns livstid. Av
säkerhetsskäl är locket till batterifacket
säkert fäst till termometern och kan inte
avlägsnas utan ett standardverktyg. Var
god följ lokala bestämmelser för special-
avfall vid bortskaffning.
Termometern kalibreras första gången
vid tillverkningen. Om termometern an-
vänds i enlighet med bruksanvisningen
kommer mätningens noggrannhet inte
att påverkas. Om du vid något tillfälle
ifrågasätter temperaturmätningarnas
exakthet, var god kontakta ett service-
centrum auktoriserat av Kaz.
I batterifacket fi nns ett LOT-nummer
som visar tillverknings-datum. De tre
första siffrorna efter LOT anger dag
under tillverkningsåret. De andra två
siffrorna anger tillverkningsår. De tre
sista siffrorna är tillverkaren beteckning.
Ett exempel: LOT 12311ONB - Denna
produkt har tillverkats under den 123:e
dagen år 2011.
Tips för mätning på olika ställen
Oral användning
Undvik att dricka varma eller kalla
drycker, träna, röka eller utföra andra
aktiviteter som höjer eller sänker tem-
peraturen i förhållande till din normala
kroppstemperatur. Vi rekommenderar
att termometern används oralt endast
på barn från fyra år. Munnen ska hållas
stängd i upp till fem minuter innan en
mätning påbörjas. Placera sonden långt in
under tungan. Instruera barn att inte bita i
sonden. Om munnen öppnas eller sonden
inte är korrekt placerad kan längre mättid
krävas. Den högsta temperaturen nås
normalt efter cirka 20 sekunder.
Användning i armhåla
Armhålan är inte idealisk för att mäta
kroppstemperatur, eftersom temperaturen
här mäts på hudens yta och inte inuti
kroppen (som i munnen eller i ändtarmen).
Tiden som krävs för en korrekt temper-
aturmätning under armen kan därför vara
90 sekunder eller längre.
För att mäta temperaturen korrekt krävs
detta: Torka av armhålan med en torr
handduk. Håll armhålan stängd i fl era mi-
nuter innan termometern placeras. Öppna
endast armhålan snabbt vid placeringen
av termometern. Placera termometern
i armhålan och pressa armen tätt mot
kroppen. Se till att mätsensorn är helt
täckt i armhålan och öppna inte armhålan
under mätprocessen.
För att säkerställa att mätningen blir exakt
rekommenderar vi att temperaturen avläses
först efter 90 sekunder. Avläsningen som
fås direkt efter pipet kan äventyras genom
ovanstående nämnda brister som hör
samman med mätpunkten i armhålan.
Rektal användning
För varsamt in termometern i ändtarm-
söppningen. Tvinga inte in toppen i änd-
tarmen (om motstånd påträffas). Ändtarm-
söppningen är en sluten kroppsöppning,
så mätresultatet erhålls snabbare.
Att använda Brauns
digitaltermometer
För att sätta på termometern trycker du
på den gröna PÅ/AV-knappen. En kort
ton (pip) signalerar «termometer PÅ».
Ett displaytest körs där alla symboler
på displayen tänds. Vid en omgivnings-
temperatur under 32 °C framträder «---»
och ett «°C». Termometern är nu klar att
använda för att mäta temperaturen på
olika ställen. (Vid en omgivningstempera-
tur över 32 °C visas temperaturen och ett
blinkande «°C».)
Under mätningen visas hela tiden aktuell
temperatur. Symbolen «°C» blinkar under
denna tid. Mätningen är avslutad när en
signal hörs (pip pip pip x 10) och «
°C
»
inte längre blinkar.
Stäng av termometern genom att kort
trycka på PÅ/AV-knappen för att spara
på batteriet. Om inte, stängs termom-
etern automatiskt av efter cirka 10
minuter.
Minnesläge
Om du trycker på PÅ/AV-knappen i mer
än 3 sekunder när du sätter på termom-
etern kommer den senast uppmätta,
automatiskt sparade temperaturen att
visas. Samtidigt dyker ett litet «M» för
minne upp till höger på displayen. Efter
ytterligare 3 sekunder försvinner detta
värde och termometern stängs av.
Det sparade värdet ersätts av det nya
värdet, som också lagras automatiskt.
Rengöring och desinfi cering
För att undvika smittspridning är det vik-
tigt att rengöra Brauns digitaltermometer
noggrant efter användning.
Vi rekommenderar kommersiella desin-
fektionsmedel. Lämna inte termometern i
denna lösning i mer än 24 timmar.
Kroppstemperatur
Normal kroppstemperatur är ett intervall.
Följande tabell visar att detta intervall
också varierar mellan mätställen. Därför
bör man inte direkt jämföra temperatur-
erna mellan olika ställen på kroppen.
Normala intervall på olika ställen:
Armhålan: 34,7–37,3 °C 94,5– 99,1 °F
Munnen: 35,5–37,5 °C 95,9– 99,5 °F
Rektalt: 36,6–38,0 °C 97,9–100,4 °F
Vad som är ett normalt intervall varierar
dock från person till person och det förän-
dras under dagen. Det är därför viktigt att
känna till sitt normala temperaturintervall.
Träna dig på att ta temperaturen på dig
själv och friska familjemedlemmar för att
avgöra deras normala temperaturintervall.
Felsökning
«ERR»
Varje gång termometern sätts på genom-
förs ett automatiskt funktions-
test. Om «ERR» visas på displayen, bör
Kazs servicecenter kontaktas.
«»
När «»-symbolen syns är batteriet slut
och behöver kasseras.
«H»
Den uppmätta temperaturen ligger över
det visade temperaturintervallet (>42,9
°C).
«- - - °C»
Den uppmätta temperaturen ligger under
det visade temperaturintervallet (<32,0
°C).
Produktbeskrivning
Visat temperaturintervall
32,0 °C till 42,9 °C
Driftstemperatur
+10 °C till +40 °C
Luftfuktighet
upp till 85 % RH
Mätningens exakthet
± 0,1 °C för kroppstemperatur mellan
35,5 °C och 42 °C vid omgivnings-
temperatur mellan 18 °C och 28 °C
Display
LCD-display med tre siffror. Minsta
displayenhet: 0,1 °C
Rekommenderad förvaring
–25°C till +55°C
Batteri
1,55 V
Den tekniska precisionen kan inte ga-
ranteras om produkten inte används inom
det angivna temperatur- och luftfuktighet-
sintervallet.
Type BF utrustning
Se bruksanvisningen
Driftstemperatur
Förvaringstemperatur
Informationen häri kan ändras utan föregående
meddelande.
Denna apparat uppfyller följande normer:
EN 60601-1:3/96 «Medicinsk elektrisk utrustning»
– Del 1: Allmänna säkerhetskrav EN 60601-1-
2/2001 «Medicinsk elektrisk utrustning» –Del 1-2:
Allmänna säkerhetskrav – kollateral standard:
Electro-magnetisk kompatibilitet – krav och
provning EN 12470-3:2000 «Kliniska termometrar»
– Del 3: Prestanda hos kompakta, elektriska
termometrar (direktvisande och beräknande) med
maximumfunktion
MEDICINSK ELEKTRISK UTRUSTNING är i behov
av speciella försiktighetsåtgärder avseende EMC.
För detaljerad beskrivning av EMC-krav, var
god kontakta ett auktoriserat servicecenter (se
Paketbilagan).
Bärbar och mobil utrustning med RF-kommu-
nikation kan påverka MEDICINSK ELEKTRISK
UTRUSTNING.
ASTM-standard 1112-00 «Standardkrav för elek-
troniska termometrar för återkommande mätning
av patienttemperatur»
Den här produkten uppfyller bestämmelserna
i EU-direktivet 93/42/EEG (medicintekniska
produkter).
Avyttra inte produkten i hushål-
lsavfallet vid slutet av dess
livstid. Avyttring kan ske hos
din lokala återförsäljare eller på
ett lämpligt uppsamlingsställe i
ditt land.
ThermoScan örontermometer
För nyfödda och barn i synnerhet
rekommenderar vi även Braun
ThermoScan örontermometer för en
snabb, varsam och precis temperatur-
mätning. Örat är ett utmärkt ställe att
mäta kroppstemperaturen på, eftersom
trumhinnan delar blodtillförsel med hjär-
nans centrum för temperaturreglering.
Brauns ThermoScan-örontermometer
mäter den infraröda värme som ge-
nereras av trumhinnan och omgivande
vävnader på bara några sekunder.
Märket som läkare använder oftast*
* Based on survey of pediatricians and
general practitioners in UK, France,
Germany.
GfK Custom Research France. 2009
ThermoScan thermometer auriculaire
Pour les nouveaux nés et les enfants en
particulier, nous recommandons aussi
le thermomètre auriculaire ThermoScan
de Braun car il permet une prise de
température particulièrement rapide,
douce et précise. L’oreille est un très
bon site pour mesurer la température
centrale du corps, car le tympan est
irrigué par les mêmes fl ux sanguins que
l’hypothalamus, centre de contrôle de
la température situé dans le cerveau. Le
thermomètre auriculaire ThermoScan
de Braun mesure la chaleur infrarouge
générée par le tympan et les tissus
environnants en quelques secondes.
La marque la plus utilisée par les
docteurs*.
Eλληνικά
Περιγραφή
1 Αισθητήρας μέτρησης υψηλής ταχύτητας
2 Έξτρα απαλό εύκαμπτο άκρο
3 Πλήκτρο ON/OFF
4 Μεγάλη οθόνη
5 Καπάκι υποδοχής μπαταρίας
6 Προστατευτικό καπάκι
Ευχαριστούμε για την αγορά του ψηφιακού
Θερμόμετρου της Braun. Αυτό, το ποιοτικό
ψηφιακό Θερμόμετρο υψηλής ταχύτητας,
κατασκευάστηκε για να μετράει τη
Θερμοκρασία του σώματος, κάτω από τη
γλώσσα, στη μασχάλη ή στον πρωκτό.
Όπως και σε οποιοδήποτε άλλο
Θερμόμετρο, η σωστή χρήση και
αποθήκευση είναι απαραίτητα για
την εξασφάλιση μιας ακριβής
μέτρησης. Η σωστή χρήση δίνει για χρόνια
αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα
μετρήσεων Θερμοκρασίας. Για το λόγο αυτό,
παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά της
οδηγίες χρήσης. Εν τούτοις, η χρήση αυτού
του Θερμόμετρου δεν μπορεί να
αντικαταστήσει την ιατρική συμβουλή.
Οδηγίες για ασφαλή χρήση
Από το θερμόμετρο προορίζεται
αποκλειστικά για χρήση στο σπίτι.
Το θερμόμετρο είναι αποκλειστικά και
μόνο κατάλληλο για την μέτρηση της
θερμοκρασίας του σώματος!
Ο ελάχιστος χρόνος μέτρησης, μέχρι να
ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ),
πρέπει να τηρείται χωρίς εξαίρεση!
Φυλάξτε το θερμόμετρο μακριά από τα
παιδιά.
Μην εκθέτετε το θερμόμετρο σε
δυνατά χτυπήματα. Χρησιμοποιείτε την
προστατευτική θήκη για να προλαμβάνετε
τις φθορές.
Μην λυγίζετε το άκρο πάνω από 45°!
Μην εκθέτετε το θερμόμετρο σε
θερμοκρασία άνω των 60°C. Ποτέ μην
βράσετε το θερμόμετρο! Φυλάξτε το
μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή
ψηλές θερμοκρασίες.
Χρησιμοποιείτε μόνο απολυμαντικά
εμπορίου που αναγράφονται στο
κεφάλαιο «καθαρισμός και απολύμανση»
για τον καθαρισμό του θερμομέτρου. Το
θερμόμετρο θα πρέπει να είναι άθικτο,
όταν τοποθετείται σε απολυμαντικά υγρά.
Προσοχή: Το θερμόμετρο περιέχει μια
μπαταρία τύπου LR41 1,5V. Παρακαλούμε
πετάξτε τις άδειες μπαταρίες σε ειδικά
μέρη σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς.
Το θερμόμετρο έχει εργοστασιακή
ρύθμιση. Αν χρησιμοποιείται σύμφωνα
με τις οδηγίες χρήσης, η ακρίβεια της
μέτρησής του, δεν θα επηρεαστεί. Αν
έχετε αμφιβολίες για την ακρίβεια των
μετρήσεων, παρακαλούμε καλέστε τη
γραμμή πληροφοριών της Braun. (βλέπε
σελίδα Χ).
∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ
·ÚÈıÌfi ·ÚÙ›‰·˜, Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È
ÛÙË ı‹ÎË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜.
Τα τρία
πρώτα ψηφία μετά από την ένδειξη LOT
αντιπροσωπεύουν την ημέρα του έτους
κατασκευής. Τα δύο επόμενα ψηφία
υποδεικνύουν το έτος κατασκευής. Τα τρία
τελευταία ψηφία είναι ο χαρακτηρισμός
κατασκευαστή. Για παράδειγμα: LOT
12311ONB – Το συγκεκριμένο προϊόν
κατασκευάστηκε την 123η ημέρα του
έτους 2011.
Υποδείξεις για μετρήσεις σε
διαφορετικά σημεία του σώματος.
ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
Μην πίνετε καυτά ή κρύα ποτά, μην
γυμνάζεστε, μην καπνίζετε και γενικά
μην εκτελείτε άλλες ενέργειες, οι οποίες
μπορεί να αυξήσουν ή να μειώσουν την
θερμοκρασία σε σχέση με την κανονική
θερμοκρασία του σώματος. Συστήνουμε την
χρήση μόνο σε παιδιά άνω των 4 ετών.
Τοποθετήστε το θερμόμετρο καλά κάτω
από την γλώσσα. Το στόμα θα πρέπει
να έχει παραμείνει κλειστό 5 λεπτά, πριν
ξεκινήσετε την μέτρηση. Εξηγήστε στα
παιδιά να μην δαγκώνουν το θερμόμετρο.
Το άνοιγμα του στόματος καθώς και η λάθος
θέση του θερμομέτρου, μπορεί να έχουν
ως αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου
μέτρησης. Η μέτρηση της θερμοκρασίας
ολοκληρώνεται σε περίπου 20 δευτερόλεπτα.
ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΑΣΧΑΛΗ
Σκουπίστε την μασχάλη με ένα στεγνό πανί.
Τοποθετήστε το θερμόμετρο στη μασχάλη
και πιέστε το βραχίονά σας σφιχτά προς το
σώμα σας. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας
μέτρησης είναι πλήρως καλυμμένος μέσα
στην μασχάλη σας.
Λόγω του ότι η μασχάλη δεν είναι μια
κλειστή κοιλότητα του σώματος, ο χρόνος
που απαιτείται για μια ακριβή μέτρηση
της θερμοκρασίας μπορεί να διαρκέσει 90
δευτερόλεπτα ή περισσότερο και εξαρτάται
από τη θέση του θερμόμετρου και την επαφή
του βραχίονα με το σώμα.
ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΚΤΟ
Εισάγετε απαλά την άκρη του θερμόμετρου
στον πρωκτό. Μην πιέζετε με δύναμη
το θερμόμετρο στον πρωκτό (εάν
αντιμετωπίσετε αντίσταση).
Ο πρωκτός είναι μια κλειστή κοιλότητα του
σώματος και επιτρέπει μια γρήγορη μέτρηση.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το
ψηφιακό θερμόμετρο της Braun.
Για να ενεργοποιήσετε το θερμόμετρο,
πατήστε το πράσινο πλήκτρο ON/OFF.
Ένας σύντομος ήχος (μπιπ) δηλώνει ότι το
θερμόμετρο είναι σε λειτουργία. Κατά την
εκτέλεση ενός αυτοελέγχου της συσκευής,
εμφανίζονται όλες οι ενδείξεις στην οθόνη.
/