Princess Cotton Candy Bruksanvisningar

Kategori
Leksaker
Typ
Bruksanvisningar
TYPE 292993
COTTON CANDY
Gebruiksaanwijzing
Instructions for use
Mode d’emploi
Anleitung
Instrucciones de Uso
Istruzioni d’uso
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instruções de utilização
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Anleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Instrucciones de Uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Istruzioni d’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Instruções de utilização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
MAY 2011 V1
NL
UK
F
D
E
I
S
DK
N
SF
P
GR
ARAB
12
PRINCESS COTTON CANDY ART. 292993
FÖRE ANVÄNDNING
Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
PRINCESS COTTON CANDY är en unik sockervaddsmaskin. På knappt någon tid alls gör sockervadds-
maskinen utsökt och läcker sockervadd av en sked socker. Maskinen kan användas både med vanligt
strösocker och med färgat socker. Maskinen levereras med samtliga tillbehör som stadiga sugfötter,
löstagbar skål för enkel rengöring, måttsked och pinnar.
BESKRIVNING
1. roterande skiva
2. skål
3. strömbrytare
4. bas
5. måttsked
6. sockervaddspinne
7. lock
BRUKSANVISNING
Montera sockervaddsmaskinen
- Placera maskinens bas på en slät och stabil yta.
- Montera skålen på basen.
- Lägg på locket på skålen.
- Skjut in den roterande skivan på axeln. Snurra skivan för hand ett varv för att kontrollera att den
snurrar fritt.
TILLVERKNING AV SOCKERVADD
- Sätt kontakten i vägguttaget.
- Slå på maskinen genom att trycka på strömbrytaren.
- Låt maskinen bli varm i omkring fem minuter.
- Stäng av maskinen och fyll måttskeden med socker. Vanligt strösocker kan användas för att göra soc-
kervadd, men det går förstås också bra att använda färgat socker.
- Häll sockret i hålet i mitten på den roterande skivan.
- Sätt på apparaten igen. Skivan börjar att snurra samtidigt som sockret värms upp. När sockret har smält
bildas ett nät av socker i skålen.
- När nätet har bildats går det att använda de medföljande pinnarna för att forma sockervadden.
- För att vara säker på att sockervadden fastnar ordentligt ska du snurra pinnen mot skålens kant. Då
skapas en bra mittpunkt som sockervadden kan formas runt. Efter en stund bildas sockernätet snabbare
i sockervaddsmaskinen. Sockervadden formas enkelt runt pinnen när pinnen snurras ovanför socker-
vaddsmaskinens skål.
- Stäng av maskinen när sockervaddsmaskinen inte längre bildar något sockernät.
- Måttskeden kan fyllas med socker på nytt om du vill göra mer sockervadd. Om du inte tänker använda
maskinen längre måste du dra ut kontakten. Låt maskinen svalna i 15 minuter innan du rengör den.
RENGÖRING
DRA FÖRST UT KONTAKTEN OCH LÅT MASKINEN SVALNA.
Rengör sockervaddsmaskinen efter varje användning för att förhindra att rester fastnar. Använd inte starka
rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slipmedel. Ta bort skålen, locket och den roterande skivan
och rengör delarna med diskmedel och varmt vatten. Torka av maskinens utsida med en fuktig trasa.
SÄNK ALDRIG NER APPARATEN I VATTEN ELLER NÅGON ANNAN VÄTSKA.
PRINCESS-TIPS
- Placera apparaten på en slät och stabil yta.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
- Se till att sladden eller en eventuell förlängningssladd läggs undan så att ingen kan snub-
bla över den.
- Skadade sladdar på den här typen av apparater måste bytas ut av vår serviceavdelning med
specialverktyg.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Var försiktig med tillbehören. Se till att de inte slår emot hårda föremål eller faller i golvet.
13
- Håll sockervaddsmaskinen under uppsikt när det finns barn i närheten. Var även försiktig när du använder
apparaten själv. Låt apparaten svalna helt innan du ställer undan den.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Om apparaten används av barn eller personer med ett fysiskt, mentalt eller motoriskt funktionshinder,
nedsatt sinnesförmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap kan olyckor inträffa. De personer som
ansvarar för deras säkerhet ska ge uttryckliga instruktioner eller hålla dem under uppsikt när de
använder apparaten.
- Enheter är inte konstruerad för att drivas av en extern timer eller en separat fjärrkontroll för.
- Utsidan kan vara varm när enheten är i drift.
- Stäng av och dra ut stickkontakten innan du byter tillbehör eller delar som rör sig när man närmar den
enhet som används.
PRINCESS COTTON CANDY ART. 292993
INDEN BRUGEN
Læs venligst brugsanvisningen grundigt igennem og gem denne, hvis det senere skulle blive nødvendigt
at slå noget op. Din PRINCESS COTTON CANDY er en unik candyfloss-maskine. I en håndevending
har candyfloss-maskinen lavet en lækker og flot candyfloss af en skefuld sukker. Maskinen kan anvendes
med både hvidt krystalsukker og farvede sukkervarianter. Maskinen leveres komplet med skridsikre
fødder, aftagelig bakke, der er nem at gøre ren, måleske samt pinde.
BESKRIVELSE
1. drejeskive
2. bakke
3. tænd/sluk afbryder
4. motorenhed
5. måleske
6. candyfloss-pind
7. låg
BRUGERTIPS
Montage af din Cotton Candy
- Anbring maskinens motorenhed på en solid og horisontal overflade.
- Monter bakken på motordelen.
- Læg låget på bakken.
- Skyd drejeskiven ned over akslen. Drej skiven rundt med håndkraft for at kontrollere, at skiven ikke
kører på nogen steder.
SÅDAN LAVER DU CANDYFLOSS
- Stik stikket i kontakten.
- Tænd for maskinen på afbryderen.
- Lad maskinen stå og varme op i ca. 5 minutter.
- Sluk for maskinen og kom sukker i måleskeen. Du kan bruge almindeligt krystalsukker til at lave
candyfloss med, men det er selvfølgelig også muligt at bruge farvede sukkervarianter.
- Hæld sukkeret ned i hullet i midten på drejeskiven.
- Tænd for maskinen igen. Skiven begynder at dreje rundt og sukkeret vil blive varmet op på samme tid.
Når sukkeret begynder at smelte, vil der blive dannet et spindelvæv af sukker i bakken.
- Af spindelvævet kan du med de vedlagte pinde forme flotte candyfloss.
- For at være sikker på at din candyfloss sidder ordentlig fast på pinden, må du dreje pinden rundt i
kanten af bakken. Herved dannes der en solid kerne, som candyflossen kan vikles
omkring. Efter et stykke tid producerer din Cotton Candy sukkerspindelvæv i løbet af
ingen tid, så det over Cotton Candy-bakken nemt kan formes omkring pinden med
candyfloss-kernen.
- Sluk for maskinen, når din Cotton Candy ikke producerer mere sukkervæv.
- Kom mere sukker i måleskeen, hvis du vil lave flere candyfloss. Hvis du ikke ønsker at bruge
maskinen mere, tages stikket ud af stikkontakten. Det tilrådes at lade maskinen køle af i
15 minutter inden rengøringen.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Princess Cotton Candy Bruksanvisningar

Kategori
Leksaker
Typ
Bruksanvisningar