One For All URC 7990 Bruksanvisning

Kategori
Fjärrkontroller
Typ
Bruksanvisning

Denna manual är också lämplig för

1
2
709084
RDN-1110113
www.ofa.com/urc7990
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
URC-7990
URC-7991
2 & 22
7 & 22
12 & 22
17 & 22
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
INFINITI-105x230 manual_Scandinavia_RDN-1110113:Infinity Manual_gedrukt 11-01-13 10:24 Pagina 1
Rikta (ärrkontrollen) mot din enhet, håll ner siffran som är tilldelat till
ditt enhetsmärke (t.ex. 6 för din Samsung TV) tills enheten stängs av
(detta kan ta upp till 60 sekunder). Släpp ”siffran” så fort din enhet
stängs av. Din Infinity är nu klar att användas till din enhet.
Din enhed SLUKKER IKKE? Følg instruktionerne for “Indstil kode direkte”,
eller prøv automatisk søgning.
Din enhed SLUKKEDE, men du kan stadig ikke styre den? TÆND for din
enhed manuelt (eller brug den originale ernbetjening),
gentag SimpleSet, og sørg for at slippe det “ciffer der er knyttet til dit
mærke”, så snart din enhed SLUKKER.
Din Infinity styrer din enhed, men nogle taster fungerer ikke
korrekt? Der er måske en bedre konfiguration til dit mærke.
Gentag SimpleSet, og sørg for at slippe det “ciffer der er knyttet til dit mærke”,
så snart enheden SLUKKER, eller gå til www.simpleset.com.
WWW.ONEFORALL.COM 3
Tryk “Settings-Icon”,
og hold den nede i 3
s
ekunder. Installations-
s
kærm vises.
T
ryk på “SimpleSet”.
Den SimpleSet skærm
vises.
Vælg den ENHED, du vil
o
psætte (f.eks. tv).
2
4
5
3
E.g.
6
=
Sam
su
ng
t
v
m
a
x
.
6
0
s
e
c.
SimpleSet
3
s
e
c.
INFINITI-105x230 manual_Scandinavia_RDN-1110113:Infinity Manual_gedrukt 11-01-13 10:24 Pagina 3
12 WWW.ONEFORALL.COM
1
Fin
n
s
d
in
en
h
et
s
v
ar
u
m
är
k
e m
ed
i
l
is
t
an
?
J
A
:
Se
t
i
l
l
a
t
t
d
i
n
T
V
är
p
ås
l
ag
en
(
i
n
t
e
p
å
s
t
an
d
-b
y)
.
K
om
i
h
åg
at
t
"
s
i
r
an
t
i
l
l
d
el
as
d
i
n
v
ar
um
är
k
e
"
.
T
.
ex
.
6
f
ör
d
i
n
SA
M
SU
N
G
-T
V
.
N
EJ
:
F
ö
l
j
D
i
r
e
k
t
k
o
d
up
p
s
ä
t
t
n
i
n
g
(
s
.
1
4
)
Example: SAMSUNG tv = 6
SimpleSet
S
vens
ka
Samsung
Grundig
Hitachi
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Thomson
Toshiba
CanalSat
Foxtel
Freebox
Humax
Multichoice
Pace
Philips
Samsung
Sky
Virgin Media
Denon
JVC
LG
Panasonic / Technics
Philips
Pioneer
Samsung
Sony
Toshiba
Yamaha
Denon
Harman/Kardon
JVC
Kenwood
Onkyo
Panasonic / Technics
Philips / Marantz
Pioneer
Sony
Yamaha
A.C. Ryan
Apple
Emtec
Lomega
Microsoft
Popcorn Hour
Seagate
Sumvision
Western Digital
Xtreamer
Altec Lansing
Apple
Bose /Creative
Denon
JBL
Logitech
Onkyo
Philips
Sony
Teufel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TV
STB Audio
DVD
Media MP3
INFINITI-105x230 manual_Scandinavia_RDN-1110113:Infinity Manual_gedrukt 11-01-13 10:25 Pagina 12
WWW.ONEFORALL.COM 13
Tryck på och håll ned
“Settings-Icon” 3 sekun-
d
er. Inställningsskärmen
v
isas.
T
ryck på "SimpleSet".
Den SimpleSet visas.
Vælg den ENHED, du vil
o
psætte (f.eks. tv).
2
4
5
3
Rikta (ärrkontrollen) mot din enhet, håll ner siffran som är tilldelat till
ditt enhetsmärke (t.ex. 6 för din Samsung TV) tills enheten stängs av
(detta kan ta upp till 60 sekunder). Släpp ”siffran” så fort din enhet
stängs av. Din Infinity är nu klar att användas till din enhet.
Enheten slås INTE AV? Följ instruktionerna under ”Inställning med direkt-
kod” eller försök med autosökning.
Enheten slås AV men du kan inte styra enheten? Slå PÅ enheten manu-
ellt (eller använd originalärrkontrollen) och upprepa
SimpleSet. Se till att du släpper ”siffran som tilldelats ditt märke” så snart
enheten slås AV.
Din Infinity styr enheten men vissa knappar fungerar inte som de ska?
Det kan finnas en bättre konfigurering
för ditt märke. Upprepa SimpleSet och se till att du släpper den ”siffra som
tilldelats ditt märke” så snart enheten slås AV eller gå till
www.simpleset.com.
SimpleSet
E.g.
6
=
Sam
su
ng
t
v
m
a
x
.
6
0
s
e
c.
3
s
e
c.
INFINITI-105x230 manual_Scandinavia_RDN-1110113:Infinity Manual_gedrukt 11-01-13 10:25 Pagina 13
14 WWW.ONEFORALL.COM
S
täll in ärrkontrollen för att styra dina enheter
Direkt koduppsättning
1) Hitta koden för din apparat (t.ex. Hitachi Television) i (ingår) kodlistan.
Koderna är angivna per apparattyp och märke. De vanligaste koderna
s
tår först. Se till att din TV är påslagen (inte på stand-by).
2) Tryck på och håll ned “Settings-Icon” 3 sekunder. Inställningsskärmen
visas.
3
) Tryck på “Extra”. Skärmen visar bara enhetens knappar.
4) Välj motsvarande enhet, t.ex.. TV.
5) Ange den 1: a kod för din enhetstyp och märke (t.ex. Bennett TV = 0556).
Den "Power Ring" tänds två gånger.
6
) Nu, rikta din Infinity ärrkontroll mot din enhet och tryck på POWER. Om
e
nheten stängs av, skall Infinity ärrkontroll vara klar för användning.
Om din enhet fortfarande inte har stängts av, vänligen repetera stegen
1-6 och pröva nästföljande kod till ditt märke.
• Enheten avstängd men ändå inte kan styra enheten? Slå på enheten igen manuellt (eller
a
nvända den ursprungliga ärrkontrollen) och upprepa Direkt koduppsättning försöker
nästa kod för ditt varumärke.
• Din Infinity styr enheten men vissa knappar fungerar inte som de ska? Det kan
finnas en bättre konfigurering för ditt märke. Upprepa instruktionerna i Inställning av
direktkod och använd nästa kod i listan över ditt märke.
• Om det fortfarande INTE fungerar? Följ instruktionerna för autosökning eller gå till
www.simpleset.com.
Ställ in ärrkontrollen för att styra dina enheter
Autosökning
Sökmetoden gör det möjligt för dig att hitta koden till din apparat genom att söka
igenom alla koder som finns i minnet till din Infinity. Sökmetoden kan också
användas om ditt märke inte finns med alls.
1) Tryck på och håll ned “Settings-Icon” 3 sekunder. Inställningsskärmen
visas.
2) Tryck på “Search”. Skärmen visar bara enhetens knappar.
3) Välj motsvarande enhet, t.ex.. TV.
4) Rikta ärrkontrollen mot enheten. Nu kommer ärrkontrollen att skicka
en annan AVSTÄNGNINGSSIGNAL (automatiskt var 3:e sekund) och
igenom alla märken som finns lagrade i minnet. Tryck på “Kryssruta-
symbol” så snart enheten stängs AV. Klar!
Enheten slås AV men du kan inte styra enheten? Slå PÅ enheten manuellt (eller med
originalärrkontrollen) och upprepa autosökning. Tryck på “Kryssruta-symbol” så snart
enheten slås AV.
Din Infinity styr enheten men vissa knappar fungerar inte som de ska? Det
kan finnas en bättre konfigurering för ditt märke. Upprepa autosökning. Autosökning
väljer nästa konfigurering för märket. Se till att du trycker på “Kryssruta-symbol” så snart
enheten slås AV.
----
INFINITI-105x230 manual_Scandinavia_RDN-1110113:Infinity Manual_gedrukt 11-01-13 10:25 Pagina 14
WWW.ONEFORALL.COM 15
S
täll in ärrkontrollen för att styra dina enheter
Copy
Med inlärningsfunktionen kan du lära (kopiera) en eller fler funktioner från den
ursprungliga (fungerande) ärrkontrollen till din Infinity-ärrkontroll.
E
xempel: här lär du in (kopierar) funktionen ”Top Menu” från din original-
ärrkontroll till den ”A” på din Infinity-ärrkontroll.
1
) Placera båda ärrkontrollerna på en plan yta. Kontrollera att de ändar
s
om du normalt riktar mot apparaten är riktade mot varandra
ärrkontrollerna. Justera även båda ärrkontrollerna i höjdled.
2
) Tryck på och håll ned “Settings-Icon” 3 sekunder. Inställningsskärmen
visas.
3) Tryck på “Copy”. Enhetens knappar visas.
4
) Välj motsvarande enhet, t.ex.TV
5) * Tryck på DVD-knappen igen för att komma åt den andra skärmen
d
är "A"-tangenten är belägen.
(
*) Hoppa över detta steg om motsvarande funktioner finns på den första skärmen.
6) Först: Tryck på ”A”. Den "Power Ring" visar ”inkommande IR” 3
gånger och sen slocknar displayen.
Därefter: Tryck på “Top Menu” på originalärrkontrollen. Den "Power
Ring" tänds två gånger för att bekräfta framgångsrik
inlärning.
7) Grattis! Du har lärt in (kopierat) funktionen ”Top Menu” från din
originalärrkontroll till din Infinity-ärrkontroll. Nu när du trycker
på den ”A knappe” (i tv-läge) aktiverar du funktionen ”Top Menu”.
8) Om du vill kopiera andra funktioner upprepar du steg 3 för varje
knapp du vill kopiera.
Hur du tar bort en lärd funktion för att få den ursprungliga
funktionen?
t.ex. hur man tar bort en kopierad funktion från "A"-tangenten;
1) Tryck på och håll ned “Settings-Icon” 3 sekunder. Inställningsskärmen visas.
2) Tryck på “Copy”. Enhetens knappar visas.
3) Välj motsvarande enhetsläge (t.ex. DVD).
4) * Tryck på DVD igen för att komma åt andra skärmen.
5) Tryck på och håll ned “A” 3 sekunder. Den "Power Ring" blinkar två gånger.
(*) Hoppa över detta steg om motsvarande funktioner finns på den första skärmen.
Top
Menu
INFINITI-105x230 manual_Scandinavia_RDN-1110113:Infinity Manual_gedrukt 11-01-13 10:25 Pagina 15
16 WWW.ONEFORALL.COM
A
nvända ärrkontrollen
Smart Control
Med SmartControl kan du styra upp till 3 enheter (t.ex. TV, digitalbox och ljud) utan
att behöva välja respektive enhetsknapp. Du kan nå SmartControl genom att trycka
p
å ”watch tv” (titta på tv), ”watch movie” (titta på film) eller ”listen to music” (lyssna
p
å musik). SmartControl kräver ingen extra inställning utan fungerar automatiskt
snart du ställer in minst 2 enheter (t.ex en TV och en digitalbox). Inom SmartControl
kan du växla mellan 3 olika skärmar (se SmartControl-skärmar)
E
xempel:
Efter att du ställt in TV:n och digitalboxen måste du välja TV för att styra TV:n och STB för
att styra digitalboxen. När du trycker på ”watch tv” (titta på tv) kommer INFINITY att konfi-
g
urera knappsatsen så att knapparna VOL+/-, MUTE och AV styr TV:n och alla andra knap-
par styr digitalboxen. Då den första skärmvisningen alltid är ZAPPER-skärmen (se sidan 23)
måste du gå till nästa skärmvisning för att få motsvarande funktionalitet.
Så här når du SmartControl
(Dessa knappar är gråmarkerade när de inte används)
Tryck på ”watch tv” (titta på tv).
R
esultat: knappkonfigurering 1 (från att titta på tv) aktiveras och knappsatsen
konfigureras för att styra TV+STB (fungerar automatiskt så snart du ställt in en
TV och en digitalbox). Då den första skärmvisningen alltid är ZAPPER-skärmen
(
se sidan 23) måste du gå till nästa skärmvisning för att få motsvarande
funktionalitet.
knappkonfigurering:
• Knapparna AV, MUTE och VOLUME +/- : styr TV:n.
• ALLA ÖVRIGA tillgängliga knappar : styr digitalboxen.
• POWER (tryck in i 3 sekunder eller
vänd ärrkontrollen) : då skickas POWER-signal till TV och
digitalbox.
Tryck på ”watch movie” (titta på film).
Resultat: knappkonfigurering 1 (från att titta på film) aktiveras och knappsat
sen konfigureras för att styra TV+DVD (fungerar automatiskt så snart du ställt
in en TV och en DVD). Då den första skärmvisningen alltid är ZAPPER-skärmen
(se sidan 23) måste du gå till nästa skärmvisning för att få motsvarande
funktionalitet.
knappkonfigurering:
• Knapparna AV, MUTE och VOLUME +/- : styr TV:n.
• ALLA ÖVRIGA tillgängliga knappar : styr DVD:n.
• POWER (tryck in i 3 sekunder eller
vänd ärrkontrollen) : då skickas POWER-signal till TV och DVD.
Tryck på ”listen to music” (lyssna på musik)
Resultat: knappkonfigurering 1 (från att lyssna på musik) aktiveras och
knappsatsen konfigureras för att styra TV+MP3 (fungerar automatiskt så snart
du ställt in en TV och en MP3).den första skärmvisningen alltid är ZAPPER-
skärmen (se sidan 23) måste du gå till nästa skärmvisning för att få motsva
rande funktionalitet.
knappkonfigurering:
• Knapparna Audio IN, MUTE och VOLUME +/- : styr ljudet.
• AV : styr TV:n.
• ALLA ÖVRIGA tillgängliga knappar : styr MP3-spelaren.
• POWER (tryck in i 3 sekunder eller
vänd ärrkontrollen) : då skickas POWER-signal till ljud och
MP3-spelare.
INFINITI-105x230 manual_Scandinavia_RDN-1110113:Infinity Manual_gedrukt 11-01-13 10:25 Pagina 16
22 WWW.ONEFORALL.COM
D
ansk - Saml op for at aktivere skærm
N
orsk - Plukk opp for å aktivere skjermen
Svenska - Ta upp för att aktivera skärmen
Suomi - Nosto aktivoi näytön
Dansk - Ryst for at skifte skærm
N
orsk - Rist for å bytte skjerm
Svenska - Skaka för att växla skärmvisning
Suomi - Näytön vaihtaminen heilauttamalla
MAIN screen
INFINITI-105x230 manual_Scandinavia_RDN-1110113:Infinity Manual_gedrukt 11-01-13 10:25 Pagina 22
Dansk - Vend med bagsiden opad for at skifte mellem TIL eller FRA
Norsk - Snu ernkontrollen for å slå av eller
Svenska - Vänd för att växla PÅ eller AV
Suomi - PÄÄLLE tai POIS kääntämällä
D
ansk - Saml op for at aktivere skærm
N
orsk - Plukk opp for å aktivere skjermen
Svenska - Ta upp för att aktivera skärmen
Suomi - Nosto aktivoi näytön
D
ansk - Ryst for at skifte skærm
Norsk - Rist for å bytte skjerm
Svenska - Skaka för att växla skärmvisning
Suomi - Näytön vaihtaminen heilauttamalla
WWW.ONEFORALL.COM 23
Z
APPER screen
ZAPPER screen
INFINITI-105x230 manual_Scandinavia_RDN-1110113:Infinity Manual_gedrukt 11-01-13 10:25 Pagina 23
WWW.ONEFORALL.COM 25
Suomi
Nosto aktivoi näyn
• Infinity-näppäimistöön syttyy valo heti, kun
nostat kaukosäätimen.
Laitetilassa (esim. televisio) ensimmäinen
avautuva näyttö on television päänäyttö.
• SmartControl-tilassa (esim. "katso televisiota")
ensimmäinen avautuva näyttö on kanavanäyttö.
Aktivoitumisen esto nostettaessa:
1
) Paina "Asetukset-kuvaketta" 3 sekunnin ajan.
Asetusnäyttö avautuu
2) Valitse "Extra".
3) Valitse "9 8 8". "Virtarengas" välähtää 4 kertaa.
Kun estettynä; paina vastaavaa Laite- tai
S
martControl-näppäintä, kun haluat vaihtaa
näyttöä.
Aktivoitumisen palauttaminen nostettaessa:
1
) Paina "Asetukset-kuvaketta" 3 sekunnin ajan.
A
setusnäyttö avautuu
2) Valitse "Extra".
3) Valitse "9 8 8". "Virtarengas" välähtää kaksi
kertaa.
ytön vaihtaminen heilauttamalla
K
un ohjaat laitteita, voit siirtyä näyttöjen välillä
h
eilauttamalla kaukosäädintä nopeasti vasemmal-
ta oikealle (tai päinvastoin) ja takaisin.
Laitetilassa (esim. televisio) voit siirtyä 2 näytön
välillä heilauttamalla kaukosäädintä tai painamalla
v
astaavaa laitenäppäintä (esim. televisio).
SmartControl-tilassa (esim. "katso televisiota") voit
siirtyä 3 näytön välillä heilauttamalla kaukosääd-
intä tai painamalla vastaavaa laitenäppäintä (esim.
"katso televisiota").
"Vaihda näyttöä heilauttamalla" & “PÄÄLLE tai
POIS kääntämällä” -toiminnon estäminen:
1) Paina "Asetukset-kuvaketta" 3 sekunnin ajan.
Asetusnäyttö avautuu.
2) Valitse "Extra".
3) Valitse "9 8 7". "Virtarengas" välähtää 4 kertaa.
"Vaihda näyttöä heilauttamalla" & “PÄÄLLE tai
POIS kääntämällä” -toiminnon palauttaminen:
1) Paina "Asetukset-kuvaketta" 3 sekunnin ajan.
Asetusnäyttö avautuu.
2) Valitse "Extra".
3) Valitse "9 8 7". "Virtarengas" välähtää kaksi
kertaa.
ÄLLE tai POIS kääntämäl
Kun SmartControl on avoinna, kaukosäätimen
kääntäminen (pöydällä) lähettää VIRTA-signaalin
laitteisiin, jotka kuuluvat valittuun SmartControl-
tilaan.
Esim. kun olet painanut "katso televisiota" -näp-
päintä ja siirtynyt katso televisiota -tilaan, näppäi-
mistö ohjaa television ja digisovittimen yhdis-
telmää. Lisäksi, kun käännät kaukosäädintä, se
lähettää VIRTASIGNAALIN televisioon ja digisovitti-
meen. Sijoita kaukosäädin tasaiselle pinnalle (esim.
pöytä) ja käännä kaukosäädin toisin päin. Tulos:
kun molemmat laitteet (televisio ja digisovitin)
ovat PÄÄLLÄ, kaukosäätimen kääntäminen kytkee
molemmat POIS PÄÄLTÄ.
Svenska
Ta upp för att aktivera skärmen
• Infinity-knappsatsen tänds så snart du tar upp
fjärrkontrollen.
När den är i ett enhetsläge (t.ex. TV) blir TV:ns
huvudskärm den första skärmvisningen.
• När den är i ett SmartControl-läge (t.ex. ”watch
tv” (titta på tv)) visas kanalvalsskärmen som första
s
kärmvisning.
Så här aktiverar du upptagningsfunktionen:
1) Håll in ”Settings Icon” (inställningsikonen) i 3
sekunder. Inställningsskärmen visas.
2
) Tryck på ”Extra”.
3) Tryck ”9 8 8”. ”Power Ring” (strömringen)
b
linkar 4 gånger.
Om avaktiverad, tryck på motsvarande knapp
för enhet eller SmartControl för att växla
s
kärmvisning.
Så här återaktiverar du upptagningsfunktio-
nen:
1) Håll in ”Settings Icon” (inställningsikonen) i 3
sekunder. Inställningsskärmen visas.
2
) Tryck på ”Extra”.
3
) Tryck ”9 8 8”. ”Power Ring” (strömringen)
blinkar två gånger.
Skaka för att växla skärmvisning
När du styr enheten/enheterna kan du enkelt växla
mellan de tillgängliga skärmvisningarna genom
a
tt skaka fjärrkontrollen från vänster till höger
(
eller tvärtom) och tillbaka.
När den är i ett enhetsläge (t.ex. TV) kan du växla
mellan 2 skärmvisningar genom att skaka fjär-
rkontrollen eller genom att trycka på respektive
enhetsknapp (t.ex. TV).
När den är i ett SmartControl-läge (t.ex. ”watch tv
(titta på tv)) kan du växla mellan 3 skärmvisningar
genom att skaka fjärrkontrollen eller genom att
trycka på respektive SmartControl-knapp (t.ex.
titta på tv).
Så här avaktiverar du funktionen ”skaka för att
växla skärm” & “vänd för att växla PÅ eller AV”:
1) Håll in ”Settings Icon” (inställningsikonen) i 3
sekunder. Inställningsskärmen visas.
2) Tryck på ”Extra”.
3) Tryck ”9 8 7”. ”Power Ring” (strömringen)
blinkar 4 gånger.
Så här återaktiverar du funktionen ”skaka för
att växla skärm” & “vänd för att växla PÅ eller
AV”:
1) Håll in ”Settings Icon” (inställningsikonen) i 3
sekunder. Inställningsskärmen visas.
2) Tryck på ”Extra”.
3) Tryck ”9 8 7”. ”Power Ring” (strömringen)
blinkar två gånger.
nd för att växla PÅ eller AV
När den är i SmartControl vänder du fjärrkontrol-
len upp och ned (när den ligger på soffbordet) för
att skicka en POWER-signal till enheterna inom det
valda SmartControl-läget.
Exempelvis, efter att du tryckt på knappen ”watch
tv” (titta på tv) och är i läget att titta på tv konfigu-
reras knappsatsen till att styra din TV+digitalbox,
så när du vänder fjärrkontrollen upp och ned skic-
kar den en POWER-SIGNAL till både TV:n och digi-
talboxen. Kontrollera att fjärrkontrollen ligger på
en plan yta (t.ex. ett soffbord) och vänd helt enkelt
fjärrkontrollen upp och ned. Resultat: när båda
enheterna (TV:n och digitalboxen) är PÅ vänder du
fjärrkontrollen upp och ned för att slå AV båda.
INFINITI-105x230 manual_Scandinavia_RDN-1110113:Infinity Manual_gedrukt 11-01-13 10:25 Pagina 25
26 WWW.ONEFORALL.COM
Dansk : Adgang til og forlade setup-skærmen
Norsk : Tilgang til og gå ut av skjermbildet for oppsett
S
venska : Tillgång till och lämna inställningsskärmen
Suomi : Pääsy ja poistua asetusnäytöstä
-/-- (10)
Back / Return
Previous Channel
Picture In Picture (PIP)
AV / VIDEO IN
AUDIO IN
Exit
www (internet)
FF / REW (=)
SKIP + / SKIP - (=)
Dansk: Den "menu ring" vil give dig mulighed for at navigere op, ned, venstre og højre.
Hrnerne af "ring menu" vil virke som rød, grøn nøgler, gul og b.
Norsk: "Menyen ring" vil tillate deg å navigere opp, ned, venstre og høyre. Hjørnene av
"ring menyen" vil fungere som røde, gnne taster, gult og blått.
Svenska : Den "Menyn ring" låter dig navigera upt, net, nster och ger. Hörnen av
"ring-menyn" kommer att fungera som röda, gröna nycklar, gult och btt.
Suomi : "Valikko ring" voit navigoida ys, alas, vasemmalle ja oikealle. Kulmat "rengas
valikosta" toimii punaisena, vihrnä avaimet, keltainen ja sininen.
1
s
ec
.
1
s
ec
.
INFINITI-105x230 manual_Scandinavia_RDN-1110113:Infinity Manual_gedrukt 11-01-13 10:25 Pagina 26
WWW.ONEFORALL.COM 27
Dansk: Ekstra taster, der kan bruges til yderligere funktioner, som kan være til stede i
den originale fjernbetjening. Du kan tilføje disse funktioner ved hlp af
k
opifunktionen.
Norsk : Ytterligere taster som kan brukes for ytterligere funksjoner som kan re tilstede
i den originale fjernkontrollen. Du kan legge disse funksjonene ved å bruke
k
opier-funksjonen.
Svenska : Ytterligare nycklar som kan användas r ytterligare funktioner som kan finnas i
den ursprungliga fjärrkontrollen. Du kangga till dessa funktioner med hjälp av
k
opieringsfunktionen.
Suomi : Lippäim voidaanytä muita toimintoja, jotka voivat olla snä
alkuperäisen kaukosäätimen avulla. Voit li nämä toiminnotytmäl
k
opiointitoimintoa.
Dansk : Muligt at sende flere kommandoer med et enkelt tastetryk. Mere information på
v
ores hjemmeside eller kontakt ofahelp@uebv.com.
Norsk : Lar deg sende flere kommandoer med et enkelt tastetrykk. Mer informasjon
re nettsider eller kontakt ofahelp@uebv.com.
S
venska : ter dig skicka flera kommandon med en enda knapptryckning. Mer informa
tion på vår webbplats eller kontakta ofahelp@uebv.com.
Suomi : Voit lähetä useita komentoja yhdellä näpimen painalluksella. Lisätietoja
n
ettisivuiltamme tai ottamalla yhteyttä ofahelp@uebv.com.
Dansk : Lader dig program mangler funktioner din originale fjernbetjening (tabt
eller brudt). Mere information vores hjemmeside eller ofahelp@uebv.com.
Norsk : Lar deg programmere manglende funksjoner av den originale fjernkontrollen
(mistet eller ødelagt). Mer informasjon r nettside eller ofahelp@uebv.com.
Svenska : Låter dig programmera saknade funktionerna i din ursprungliga fjärrkontroll
(försvinna eller nder). Mer information vår webbplats eller
ofahelp@uebv.com.
Suomi : Voit ohjelma puuttuu toimintoja alkuperäises kaukosäätimestä (kadonnut
tai rikki). Litietoja nettisivuiltamme tai ofahelp@uebv.com.
INFINITI-105x230 manual_Scandinavia_RDN-1110113:Infinity Manual_gedrukt 11-01-13 10:25 Pagina 27
U
RC-7990
U
RC-7991
Code List
p. 20
Direct Code Set
Direkte Codeeinrichtung
Configuration directe du code
Direkte kodeoptning
Direkte kodekonfigurasjon
Direkt koduppsättning
äritys koodeilla
Ajuste directo del código
Impostazione con codice diretto
Directe code-instelling
Ajuste directo del código
Bezprednie ustawianie kodu
Přímé nastavekódu
Közvetlen kódbeállítás
Doğrudan Kod Ayarlama
Απευθείακαταχώρηση κωδικού
Настройка прямого кода
Setare directă a codului
Izravno postavljanje šifre
Priame nastavenie kódu
Следвайте директно набор код
English
Deutsch
Français
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Español
Italiano
Nederlands
Português
Polski
Česky
Magyar
Türkçe
Ελληνική
Русский
Româ
Hrvatski
Slovenský
Български
709149_URC-7990-7991_CODELIST_RDN-1101212:Infinity 10-12-12 09:53 Pagina 1
22
India
U
EI Electronics Private Ltd offers you, the customer, ONE YEAR WARRANTY for your Remote.
The Remote is warranted against manufacturing defects arising from faulty design, poor workmanship and materials for a period of One year (“the period”) from the date of its original
purchase by you, on the following terms and conditions.
T
o obtain warranty service, please call us at the numbers applicable to your local area mentioned on the Customer Service Page of the User Manual or available on www.oneforall.co.in
This warranty will be valid only when the original invoice/ purchase receipt (indicating date of purchase, product description, dealer’s name etc.) is presented with the defective Remote.
Universal reserves the right to refuse free-of-charge warranty replacement if the above document cannot be presented or if the information contained in it is incomplete, illegible or incorrect.
This Warranty does not apply if the type, serial number on the Remote has been altered, deleted, removed or otherwise made illegible. Universal’s liability, under this warranty, shall be strictly
l
imited to the first/original sale by the dealer/retailer to you (the first user), and will not apply or extend to any secondary or subsequent sale/transfer of the Remote by you.
You shall be liable for all expenses incurred in delivering the defective Remote to us at the applicable addresses, however, we shall bear the cost of delivery to you for the replacement Remote.
While Universal shall make all efforts to replace the defective Remote at the earliest, it is made expressly clear that Universal is under no obligation to do so in a specified period of time.
Universal reserves the right to retain the defective Remote, at its own discretion. Please note that the replacement of the Remote, shall not extend the warranty period beyond one year from
t
he original purchase. No fresh warranty shall apply to the replacement Remote.
This Warranty covers only manufacturing defects in the Remote which occur under conditions of normal operation of the Remote and in consonance with their proper and prescribed use.
This Warranty does not cover the damage resulting from adaptations, adjustments, modifications made to the Remote or normal wear and tear, misuse, reckless use, damages caused due to
natural disasters, Acts of God. This Warranty does not extend to accessories or products used with the Remote, batteries, broken or marred cabinets, cartons, carrying cases or any other item
used in connection with the Remote. This Warranty does not apply if the Remote has been tampered with, altered, serviced by any agency, person not authorized by Universal. It is your
responsibility to check and verify from Universal, the authenticity of the authorization, which any servicing agency may represent to you.
T
his Warranty is in lieu of all implied conditions and warranties under applicable law and is confined to replacement of the defective Remote and does not cover any special, consequential,
incidental or resulting liability, damage, loss arising from such defects. This warranty, in no event, shall extend to the payment of any monetary consideration or compensation whatsoever.
This Warranty does not affect your statutory rights under applicable Indian laws. This Warranty is valid only within the territory of India. In the event of a dispute arising in relation to or connected
with this Warranty, the decision of Universal shall be final and binding.
F
or more information, write to: UEI Electronics Private Ltd
5th Floor, East Wing
Khanija Bhavan
# 49 Race course Road
Bangalore 560 001
Dansk
Universal Electronics Inc./ONE FOR ALL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden
for en periode af et (1) år fra den oprindelige købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti omfatter ikke
emballage, etui, batterier, ødelagte/skæmmede kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold.
Opstår der fejl inden for garantiperioden, bedes De venligst ringe til os på nummeret nævnt under "Kundeservice" i manualen. Bemærk venligst, at vi skal have Deres købsnota for at kunne
f
astslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice.
Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings
bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.
Norsk
U
NIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil
bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være defekt innen 1 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, ødelagte eller skadede kabinett eller noen annen gjenstand
brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. For å få garantiservice i garantiperioden, vennligst ring oss på det telefonnummeret som står på
kundeservice-siden. Vennligst merk at vi trenger gyldig kvittering fra forhandler.
Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om
s
alg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheter.
Svenska
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig
under normal användning bytes denna mot en ny utan kostnad för köparen under garanti-tiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväska, batterier - skadat hölje eller andra enheter som
används i anslutning till produkten. För att erhålla garanti-service under garanti-tiden vänligen kontakta vår kundsupport på det telefonnummer som återfinns på sidan för kundservice i
bruksanvisningen. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produkten.
Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är besläktad till din bransch, affärsverksamhet eller yrke kom ihåg att du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av
konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.
Suomi
UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä lukien koskien tuotteissa takuuaikana ilmeneviä materiaali- ja
valmistusvikoja. Tuote vaihdetaan takuunalaisissa vikatapauksissa veloituksetta uuteen samanlaiseen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Takuu ei koske mm.
paristoja, kantolaukkuja, pakkauksia, suojakoteloita tai muita oheistuotteita. Toimintaohjeet takuuhuoltoa varten saat soittamalla puhelinnumeroon, joka on mainittu Asiakaspalvelu-sivulla.
Muista liittää lähetykseen kopio ostokuitista. Huomaa, että tuotteemme eivät yleensä sisällä käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia, joten esim. laitteen kuoren avaaminen johtaa takuun
raukeamiseen.
Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen
kuluttajatuotteita koskevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.
EÏÏËÓÈο
∏ UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL ÂÁÁ˘¿Ù·È ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˘ÏÈο Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ οو ·fi Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜
Û˘Óı‹Î˜ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÓfi˜ (1) ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜. ∆Ô ÚÔ˚fiÓ ı· ÂÈÛ΢·ÛÙ› Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË ·Ó ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi
̤۷ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ (1) ¤ÙÔ˘˜. ∆· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ¤ÍÔ‰· ı· ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô. ∆· ¤ÍÔ‰· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙË UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ˙ËÌÈ¿ ‹ ÌË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· ‹ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL, ‹ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÌË Î·Ï‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Â›Û˘ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÔÈËı›/ ÂÈÛ΢·ÛÙ› ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È fi¯È ·fi ÙË UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL ‹ ·Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ù‡¯ËÌ·, η΋
ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË, ·Ì¤ÏÂÈ·, η΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, η΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, η΋ ‰È·Ù‹ÚËÛË, ÌÂÙ·ÙÚÔ‹, ÙÚÔÔÔ›ËÛË, ʈÙÈ¿, ÓÂÚfi, Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜, η΋ ¯Ú‹ÛË ‹ ·ÚÔÛÂÍ›·.. °È· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÂÁÁ‡ËÛË service ÁÈ· ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘, ·Ú·Î·ÏÒ ¤¯ÂÙ ˘’ fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÙ ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ‰Èη›ˆÌ· service. ∞Ó ¤¯ÂÙ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó ÌÂ
ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ Û·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‹ ÂȉÈÎfiÙËÙ·, ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ı˘Ì¿ÛÙ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÙ ÓÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË
·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.
Русский
Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при
условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо дополнительных выплат в
том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных
упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Для выяснения каких-либо
вопросов по сервисному обслуживанию, пожалуйста, обращайтесь по телефону сервисного центра указанному выше. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который
выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом,
профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу
конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.
709149_URC-7990-7991_CODELIST_RDN-1101212:Infinity 10-12-12 09:53 Pagina 22
1 / 1

One For All URC 7990 Bruksanvisning

Kategori
Fjärrkontroller
Typ
Bruksanvisning
Denna manual är också lämplig för