Metos VCB-32 Bruksanvisning

varumärke
Metos
Kategori
mixer / matberedare tillbehör
Modell
VCB-32
Typ
Bruksanvisning
ISO
9001
Food Preparation
Fast and Easy
User instructions Bruksanvisning
Id nr 071008-002 Art. nr 13012 Bruksanvisning Hällde VCB-32 600 ex.
AB HÄLLDE MASKINER, P.O. Box 1165, SE-16426 Kista, SWEDEN
Home page: www.hallde.se Email address: [email protected]
Phone: +46 8 587 730 00 Fax: +46 8 587 730 30
HALLDE Vertical Cutter/Blender VCB-32
BRUKSANVISNING
HÄLLDE VCB-32
(SE)
VARNING!
Akta händerna för vassa knivar och
rörliga delar.
Bär alltid maskinen i de t
handtagen (F9) på maskinbasens
sidor.
Stick aldrig ner händerna i kärlet (F5).
Stäng alltid av maskinen genom att
ställa manövervredet (F7) i läge “0”
och därefter dra ut stickkontakten
ur vägguttaget alternativt slå ifrån
arbetsbrytaren före rengöring.
Maskinen får endast repareras och
maskinbasen (F8) öppnas av en
behörig fackman.
Uppackning.
Kontrollera att alla detaljer finns med samt att
maskinen fungerar och att ingenting har skadats
under transporten. Anmärkningar skall anmälas
till maskinleverantören inom åtta dagar.
Installation.
Koppla maskinen till ett el-uttag med eldata som
stämmer överens med uppgifterna på id-skylten
på maskinbasens (F8) baksida.
Placera maskinen på en stadig bänk eller ett
stadigt bord som är 650 - 900 mm högt.
Säkerhetskontroll före beredning.
Avlägsna först locket (F2), kniven (F4) samt
kärlet (F5) enligt instruktionerna under rubriken
“Demontering av kärlet”, och kontrollera därefter
att maskinen inte startar när hastighetsreglaget
(F7) ställs i läge “I”, “II” respektive “P”.
Montera kärlet och locket (men inte kniven) enligt
instruktionerna under rubriken “Montering av
kärlet”, och ställ hastighetsreglaget (F7) i läge
“II” samt vrid därefter loss locket moturs och
kontrollera att axeln (F6) då slutar att rotera
inom fyra sekunder.
Vid felfunktion, tillkalla fackman för åtgärd innan
maskinen tas i bruk.
När används VCB-32?
VCB-32 används för hackning och finfördelning
av kött, fisk, frukt, grönsaker och nötter samt
för blandning av såser, aromsmör, majonnäs,
soppor, etc.
Demontering av kärlet (F5).
Vrid locket (F2) moturs tills det tar stopp och lyft
bort locket/avskraparen (fig. G).
Pressa samman avskrapar-ringen (F3) och
avskrapar-handtaget (F1), samt rotera samtidigt
avskrapar-handtaget medurs tills det tar stopp
och separera de tre delarna.
Rotera kniven (F4) medurs tills det tar stopp och
avlägsna kniven samt lyft bort kärlet (F5). Om
innehållet i kärlet är flytande bör kärlet tömmas
innan kniven avlägsnas.
Montering av kärlet (F5).
Placera kärlet (F5) på maskinbasen (F8) så att
kärlets låsklack hamnar i försänkningen på
maskinenbasens ovansida (fig. I).
Placera kniven (F4) på axeln (F6), och rotera
samt pressa samtidigt ner kniven så att den
faller ner helt i sin koppling (fig. J).
Fäst tätningsringen i spåret på lockets insida
(fig. K).
Ta tag i avskraparringens (F3) centrum och
placera locket (F2) på avskrapar-ringen (fig.
M1).
Placera avskrapar-handtaget (F1) ovanpå
locket och pressa ihop avskrapar-ringen och
avskraparhandtaget (fig. M2), samt vrid
avskrapar-handtaget moturs tills det tar stopp
och de tre delarna sitter ihop (fig. M3).
Placera locket på kärlet så att texten “Close
Open” hamnar klockan 5 sett från
maskinbasens (F8) utlopp (H1).
Vrid locket medurs tills det tar stopp (H2).
Varumängd, varans storlek och
beredningstider.
Hur stor mängd och hur stora bitar som kan
beredas per gång samt vilken beredningstid
som krävs, beror på varans konsistens och på
vilket resultat som önskas.
För ett jämnt och bra resultat bör fasta varor
som kött och ost, etc. först delas i ungefär lika
stora bitar inte större än ca 3x3x3 cm.
I nedanstående tabeller återges den maximala
mängden som bör beredas per gång.
Kött: 1 kg. Fisk: 1 kg. Aromsmör:1 kg.
Majonnäs: 1 liter. Persilja: 1 liter.
Rengöring.
Rengör alltid maskinen noggrant omedelbart
efter användning.
Stäng först av maskinen genom att ställa
manövervredet (F7) i läge “0” och därefter dra
ut stickkontakten ur vägguttaget alternativt slå
ifrån arbetsbrytaren.
Avlägsna alla lösa delar från maskinbasen
(F8) och tätningsringen från spåret på lockets
insida (fig. K) diska och torka dem väl samt sätt
därefter tillbaka tätningsringen i spåret.
Torka av maskinbasen med en fuktig trasa.
Använd aldrig vassa föremål, repande
diskmedel, repande tvättsvampar eller
högtrycksspruta.
Lämna aldrig kniven (F4) våt eller på en rostfri
bänk när de inte används.
Kontrollera varje vecka.
Avlägsna först locket (F2), kniven (F4) samt
kärlet (F5). Vrid hastighetsreglaget (F7) till läge
“I” och kontrollera att maskinen då inte startar.
Montera kärlet (F5) och locket (F2) samt ställ
hastighetsreglaget i läge “I” och kontrollera att
axeln (F6)) slutar att rotera inom 4 sekunder
efter det att locket vridits loss moturs tills det tar
stopp.
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget alternativt
slå ifrån arbetsbrytaren och kontrollera därefter
att elkabeln är hel och inte har sprickor.
Om elkabeln ej är hel eller har sprickor, samt
om någon av ovanstående säkerhetsfunktioner
ej skulle fungera, skall fackman tillkallas för
åtgärd innan maskinen tas i bruk.
Att maskinbasens gummifötter är väl
fastskruvade.
Att knivar och rivplåt är hela och vassa.
Felsökning.
För att eliminera risken för skador på motorn,
har VCB-32 en brytarfunktion som automatiskt
stänger av maskinen om motorns temperatur
skulle bli för hög. Brytarfunktionen har
automatisk återställning vilket gör att maskinen
går att starta igen när motorn har svalnat vilket
normalt tar mellan 10 och 30 minuter.
FEL: Maskinen startar ej eller stannar under
körning och kan ej återstartas.
ÅTGÄRDER: Kontrollera att stickkontakten sitter
i vägguttaget alternativt ställ arbetsbrytaren i
läge “I”. Kontrollera att säkringarna i lokalens
säkringsskåp är hela och har rätt ampere-tal.
Kontrollera att kärlet (F5) och locket (F2) är
korrekt monterade. Vänta i upp till 30 minuter
och försök att starta maskinen på nytt. Tillkalla
fackman för åtgärd.
FEL: Lågkapacitet eller dåligt beredningsresultat
vid beredning.
ÅTGÄRD: Fördela varan i mindre och lika stora
bitar max 3x3X3 cm stora. Bered kortare eller
längre tid. Bered en mindre mängd per gång.
Ha alltid avskraparen (F1/F3) monterad och
använd den vid behov.
Data Hällde VCB-32.
TYP AV BEREDNING: Hackar och finfördelar
kött, fisk, frukt, grönsaker, nötter. Blandar/mixar
såser, aromsmör, majonnäs, soppor, dressingar,
redningar, desserter, etc.
ANVÄNDARE: Restauranger, butikskök,
dietkök, daghem servicehem, cateringkök, etc
som bereder från 10 till 80 portioner per dag.
KAPACITET OCH VOLYM: Kärlets bruttovolym:
3 liter. Kärlets nettovolym lättflytande vätska
1,5 liter.
MASKINBAS: Motor: 1000 W. 100-120 V, 1-
fas, 50-60 Hz. 220-240 V, 1-fas, 50/60 Hz.
Termiskt motorskydd. Transmission: kuggrem.
Säkerhetssystem: två säkerhetsbrytare.
Skyddsklass: IP34. Vägganslutning: jordad,
1-fas, 10 A. Säkring i lokalens säkringsskåp: 10
A, trög. Ljudnivå LpA (EN31201): 82 dBA vid
hackning. Magnetfält: mindre än 0,1 mikrotesla.
REGLAGE OCH HASTIGHETER: Två
hastigheter för perfekt beredningsresultat. Ca
1 450 varv/min i läge “I” och ca 2 500 varv/
min i läge “II”. Pulsfunktion ger 2 500 varv/min
i läge “P”.
KNIV: Hackknivens diameter: 170 mm.
MATERIAL: Maskinbas av aluminium, kärl
av rostfritt stål, knivfäste av acetal, knivblad
av knivstål av högsta kvalitet, lock av
polykarbonat, avskrapare av polysulfon.
NETTOVIKTER: Maskinbas: 8,6 kg.
Kärl komplett:1,4 kg.
NORMER: EU Maskindirektiv 89/392/EEC
samt EMC-direktiv 89/336/EEC.
/

På andra språk