Xavax Picta Användarmanual

varumärke
Xavax
Kategori
personliga skalor
Modell
Picta
Typ
Användarmanual
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 3 21.10.13 10:43
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 2 21.10.13 10:43
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 4 21.10.13 10:43
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 6 21.10.13 10:43
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 8 21.10.13 10:43
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 14 21.10.13 10:43
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 16 21.10.13 10:43
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 18 21.10.13 10:43
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 20 21.10.13 10:43
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 22 21.10.13 10:43
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 26 21.10.13 10:43
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 30 21.10.13 10:43
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 36 21.10.13 10:43
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 38 21.10.13 10:43
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 40 21.10.13 10:43
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 42 21.10.13 10:43
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 44 21.10.13 10:43
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 46 21.10.13 10:43
47
S Bruksanvisning
Innehåll
Förklaring av varningssymboler och hänvisningar 47
Förpackningsinnehåll .........................................47
Säkerhetsanvisningar .........................................47
Manöverelement och indikeringar......................48
Börja använda ................................................... 48
Användning .......................................................48
Service och skötsel .............................................48
Garantifriskrivning ............................................. 48
Service och support ...........................................48
Tekniska data .....................................................49
Tack för att du valde en Xavax produkt! Ta dig
tid och börja med att läsa igenom de följande
anvisningarna och hänvisningarna ordentligt. Spara
sedan den här bruksanvisningen på en säker plats
så att det är möjligt att titta i den vid behov
1. Förklaring av varningssymboler och
hänvisningar
Varning
Används för att markera
säkerhetshänvisningar eller för att rikta
uppmärksamheten mot speciella faror och
risker.
Hänvisning
Används för att markera ytterligare
information eller viktiga hänvisningar.
Fara för elektrisk stöt
Denna symbol hänvisar till fara vid beröring
av oisolerade produktdelar som kan ha en
så pass hög spänning att det finns risk för
elektrisk stöt.
2. Förpackningsinnehåll
Personvåg „Picta
1 Fotofack
1 knappbatteri CR2032
Informationsblad om kassering
Denna bruksanvisning
3. Säkerhetsanvisningar
Produkten är avsedd för privat hemanvändning,
inte yrkesmässig användning.
Skydda produkten mot smuts, fuktighet och
överhettning och använd den bara inomhus.
Tappa inte produkten och utsätt den inte för
kraftiga vibrationer.
Använd inte produkten utanför de
kapacitetsgränser som är angivna för den i den
tekniska datan.
Öppna inte produkten och använd den inte mer
om den är skadad.
Det är viktigt att barn hålls borta från
förpackningsmaterialet. Det finns risk för kvävning
Kassera förpackningsmaterialet direkt enligt
lokalt gällande kasseringsregler.
Förändra ingenting på produkten. Då förlorar du
alla garantianspråk
Varning – batterier
Var mycket noga med att batteriernas
polaritet är korrekt (+ och – märkning) och
lägg in dem
enligt detta. Beaktas inte detta finns det risk
att batterierna läcker eller exploderar
Kortslut inte batterierna.
Ladda inte batterier.
Kasta inte batterier i öppen eld.
Förvara batterier utom räckhåll för barn.
Låt inte barn byta batterier utan uppsikt.
Tag ur batterier ur produkter som inte ska
användas under längre tid
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 47 21.10.13 10:43
00095306man_cs_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sk_sv_tr.indd 48 21.10.13 10:43
/