Logitech 910-004074 Användarmanual

varumärke
Logitech
Kategori
möss
Modell
910-004074
Typ
Användarmanual
2
English. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Deutsch . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Français . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Italiano. . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Español . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Português . . . . . . . . . . . . . . . 53
Nederlands . . . . . . . . . . . . . . 63
Svenska . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Norsk . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Suomi . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Ελληνικά . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Türkçe . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
www.logitech.com/support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Svenska  73
1
2
Du kan nu börja spela med din G502-mus.
Om du vill anpassa G502-musen går du
vidare till nästa avsnitt.
3
Du kan anpassa de tre profilerna som ingår
i G502 – yttre justeringar, programmering
av knappar och avläsningskapacitet – med
Logitech Gaming Software. Ladda ner den
kostnadsfria programvaran och lär dig hur
du anpassar G502 på www.logitech.com/
support/g502
On
USB
74  Svenska
4
Om du vill justera G502-musens vikt och
balans öppnar du först luckan genom att
hålla musen stadigt i höger hand och sedan
dra ner den blåa fliken med vänster tumme.
Svenska  75
5
Du kan fördela fem vikter på vardera
3,6 gram i en mängd olika riktningar.
Hitta en vikt och balans som passar
dig genom att flytta runt vikterna och prova
dig fram.
76  Svenska
6
När vikterna är placerade så stänger du
viktluckan genom att sätta in luckans flikar
i öppningarna som finns på musens vänster
sida och rotera dörren tills viktluckan stängs
av magneten.
7
G502-musens sensor är redan vid leverans
konfigurerad för att kunna avläsa på en
rad olika ytor. Du kan till och med justera
den för din specifika spelyta för att få den
optimala spelupplevelsen. Använd Logitech
Gaming Software för att justera sensorn.
Svenska  77
11 fullt programmerbara knappar
1. Vänster (knapp 1)
2. Höger (knapp 2)
3. Klicka på hjulet (knapp 3)
4. Bakåt (knapp 4)
5. Framåt (knapp 5)
6. Dpi-växling (knapp G6)
7. Dpi ner (knapp G7)
8. Dpi upp (knapp G8)
9. Rulla åt vänster (vinkla hjul åt vänster)
10. Rulla åt höger (vinkla hjul åt höger)
11. Välj profil (knapp G9)
12. Växla rullningshjulläge (inte programmerbart)
5
6
7
8
1
11
12
3
9
10
2
4
78  Svenska
Profil 1* (spelande
med högt dpi)
Profil 2* (spelande
med lågt dpi)
Profil 3* (Standard:
ej växlad)
Profil 3* (Standard:
G-växlad)
Dpi-värden 1200, 2400, 3200,
6400
400, 800, 1 600,
2400
2 400 2 400
Dpi-standardvärde 2 400 1 600 2 400 2 400
Dpi-växlingsvärde 1 200 400
Rapporter/sek 1 000 1 000 500 500
1 Knapp 1
(vänsterklick)
Knapp 1
(vänsterklick)
Knapp 1
(vänsterklick)
Knapp 1
(vänsterklick)
2 Knapp 2
(högerklick)
Knapp 2
(högerklick)
Knapp 2
(högerklick)
Knapp 2
(högerklick)
3 Knapp 3
(mellanklick)
Knapp 3
(mellanklick)
Knapp 3
(mellanklick)
Ctrl-T
Svenska  79
Profil 1* (Spelande
med högt dpi)
Profil 2* (Spelande
med lågt dpi)
Profil 3* (Standard:
ej växlad)
Profil 3* (Standard:
G-växlad)
4 Knapp 4 (bakåt) Knapp 4 (bakåt) Knapp 4 (bakåt) Ctrl-Shift-Tab
5 Knapp 5 (framåt) Knapp 5 (framåt) Knapp 5 (framåt) Ctrl-Tab
6 Dpi-växling
(krypskytte)
Dpi-växling
(krypskytte)
G-växel (dubbla
funktioner)
7 Dpi ner Dpi ner Ctrl-C Ctrl-X
8 Dpi upp Dpi upp Ctrl-V Ctrl-Z
9 Rulla åt vänster Rulla åt vänster Rulla åt vänster Ctrl-F4
10 Rulla åt höger Rulla åt höger Rulla åt höger Ctrl-Shift-T
11 Nästa profil Nästa profil Nästa profil Ctrl-0
80  Svenska
Inbyggda profiler
G502 har tre fördefinierade profiler: en för
spelande med hög känslighet, en för låg
känslighet och en för vanliga musfunktioner.
Använd knapp 9 (se bild) för att rotera
mellan dessa tre standardprofiler.
Dpi-indikatorn ändrar färg från cyanblått
till blått i cirka tre sekunder när du ändrar
profil. Det nya läget kommer att visas som
i bilden nedan:
Dpi-indikatorer
Dpi-värdena visas i de tre indikatorerna
som syns på bilden. Bilden nedan visar hur
dpi-värdet visas i indikatorpanelen.
Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3
DPI 1 DPI 2 DPI 3 DPI 4 DPI 5
Svenska  81
Supersnabbt rullningshjul
G502-musen är utrustad med Logitechs
exklusiva, supersnabba rullningshjul med
två lägen. Klicka på knappen precis under
hjulet (knapp G12) för att växla mellan
två lägen.
Tips
Utgå från eget tycke när det gäller
finjustering av musens vikt och balans.
Ju mer vikt, desto enklare blir det att
kontrollera höga dpi-inställningar medan
en lättare vikt gör spelande med lågt dpi
mindre ansträngande.
Om du centrerar vikten längs den osynliga
linjen mellan tummen och högerhandens
greppfinger (-fingrar) blir det lättare att
behålla optimal balans på både fram-
och baksida.
Viktomfördelningen är inte alltid märkbar
med en gång så för att kunna känna av
någon skillnad är det bäst att vänta ett tag
innan du ändrar tillbaks.
Innan du ändrar inställningarna bör du först
provspela med standardinställningarna.
82  Svenska
Avancerade spelare har möjlighet att
anpassa varje enskilt spel efter specifika
knappkonfigurationer och känslighetsbehov.
Denna information lagras i Logitech Gaming
Software och tillämpas automatiskt när
det aktuella spelet identifieras.
Om musen inte fungerar
•Koppla ifrån och återanslut USB-sladden
för att kontrollera att anslutningen
fungerar.
•Prova att ansluta musen till en annan
USB-port.
•Använd enbart en strömförsörjd USB-port.
•Prova att starta om datorn.
•Testa musen på en annan dator.
•Mer information och råd finns på
www.logitech.com/support/g502.
Vad tycker du?
Ägna gärna en minut åt att berätta för oss.
Tack för att du valde vår produkt.
www.logitech.com/ithink
/

Denna handbok är också lämplig för