König CMP-ADSL2ROU20 Specifikation

varumärke
König
Kategori
routrar
Modell
CMP-ADSL2ROU20
Typ
Specifikation
14
SVENSKA
Installation
Internet
1. Använd den levererade strömadaptern och anslut den till ström porten.
2. Anslut din ADSL signalkabel till signaldelaren.
3. Använd den inkluderade RJ-11 kabeln och anslut den till signaldelaren och modemet/routern.
4. Använd den inkluderade RJ-11 kabeln och anslut den till signaldelaren och din telefon.
5. Använd den inkluderade RJ-45 kabeln och anslut den modem/router och PC (eller omkopplare).
6. Tryck strömknappen för att slå PÅ.
7. Använd den medlevererade USB kabeln till att ansluta modem/router till PC istället för en RJ-45
kabel (installera den levererade drivern för att möjliggöra detta alternativ).
8. När du ska återställa modem/router tryck på RESET knappen.
Beskrivning av LED funktionerna
LED funktion Beskrivning
PWR Alltid PÅ Visar att enheten är inkopplad
SYS Blinkar Visar att systemet arbetar korrekt
DSL Alltid PÅ Visar att DSL uppkopplingen till terminalen är OK
Blinkar Visar att DSL kabeln utför dataöverläggning med terminal
LAN Alltid PÅ Visar att enheten är rätt inkopplad till PC
Blinkar Visar att enheten överför och mottar data med PC
USB Blinkar Visar att USB anslutningen är OK eller överför och mottar data
Logga in till modem/router
Bläddra till: http://192.168.1.1
Anv. namn: admin
Lösenord: admin
För den fullständiga manualen och installationsprogrammen använd den medlevererade CD
15
Säkerhetsanvisningar:
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt ENDAST
öppnas av behörig tekniker när service behövs. Dra ut strömkabeln från
eluttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle
uppstå. Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller
slipmedel.
Garanti:
Ingen garanti gäller vid ändringar eller modieringar av produkten eller för skador som har uppstått
på grund av felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
Utseende och specikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare
och är härmed erkända som sådana.
Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller elektroniska
produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det nns särskilda återvinningssystem
för dessa produkter.
ČESKY
Instalace
Internet
1. Zasuňte přiložený napájecí adaptér do portu napájení routeru POWER.
2. Zapojte váš ADSL signální kabel do rozbočovače.
3. Zapojte přiložený kabel RJ-11 do rozbočovače a modemu/routeru.
RISK FÖR ELSTÖT
ÖPPNA INTE
VARNING
/