KTM 1090 Adventure R EU 2019 Bruksanvisning

varumärke
KTM
Modell
1090 Adventure R EU 2019
Typ
Bruksanvisning
BRUKSANVISNING 2019
1090 Adventure R
Art.nr 3213916sv
KÄRA KTM-KUND
*3213916sv*
3213916sv
09/2018
KÄRA KTM-KUND
Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM-motorcykel. Du är nu ägare till ett modernt sportigt fordon som du kom-
mer att ha glädje av länge om det sköts rätt sätt.
Vi önskar dig lycka till. Kör försiktigt!
Notera ditt fordons serienummer.
Fordonsidentifieringsnummer ( s 24)
Återförsäljarens stämpel
Motornummer ( s 25)
Nyckelnummer ( s 25)
Vid tryck motsvarade bruksanvisningen seriens senaste version. Små avvikelser p.g.a. vidareutveckling av
motorcyklarnas konstruktion kan ej helt uteslutas.
Inga uppgifter är bindande. KTM Sportmotorcycle GmbH förbehåller sig framför allt rätten att ändra och/eller
stryka teknisk information, priser, färger, former, material, service, konstruktioner, utrustning och dyl utan ersätt-
ning eller förvarning, samt att anpassa dessa till lokala företeelser och ställa in tillverkningen av en viss modell
utan förvarning. KTM kan inte garantera leverans eller ansvara för avvikelser från bilder och beskrivningar eller
för tryckfel och andra fel. De avbildade modellerna innehåller delvis specialutrustning som inte ingår i standard-
leveransen.
© 2018 KTM Sportmotorcycle GmbH, Mattighofen Österrike
Alla rättigheter förbehållna
KÄRA KTM-KUND
2
Eftertryck, helt eller delvis, samt all typ av flerfaldigande är endast tillåtet efter upphosvrättsinnehavarens skrift-
liga medgivande.
ISO 9001(12 100 6061)
I enlighet med den internationella kvalitetsstyrningsstandarden ISO 9001 tillämpar KTM kvalitets-
styrningsprocesser för högsta möjliga produktkvalitet.
Utfärdat av: TÜV Management Service
KTM Sportmotorcycle GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Österrike
Detta dokument gäller för följande modeller:
1090 Adventure R EU (F9903SD)
INNELLSFÖRTECKNING
3
INNEHÅLLSFÖRTEC KNING
1 FRAMSTÄLLNINGSMEDEL ........................... 10
1.1 Använda symboler .............................. 10
1.2 Format................................................. 11
2 SÄKERHETSANVISNINGAR.......................... 12
2.1 Användningsdefinition - avsedd
användning ......................................... 12
2.2 Felaktig användning............................ 12
2.3 Säkerhetsanvisningar ......................... 12
2.4 Risknivåer och symboler..................... 13
2.5 Varning för manipulationer.................. 14
2.6 Säker drift............................................ 14
2.7 Skyddsutrustning ................................ 16
2.8 Arbetsregler ........................................ 16
2.9 Miljö..................................................... 17
2.10 Bruksanvisning ................................... 17
3 VIKTIG INFORMATION .................................. 18
3.1 Garanti ................................................ 18
3.2 Bränslen, vätskor, oljor och övriga
medel .................................................. 18
3.3 Reservdelar, tillbehör.......................... 18
3.4 Service................................................ 19
3.5 Bilder................................................... 19
3.6 Kundtjänst........................................... 19
4 FORDONSVY.................................................. 20
4.1 Fordon, sett framifrån, vänster sida
(översikt) ............................................. 20
4.2 Fordon, sett bakifrån, höger sida
(översikt) ............................................. 22
5 SERIENUMMER ............................................. 24
5.1 Fordonsidentifieringsnummer ............. 24
5.2 Typskylt............................................... 24
5.3 Nyckelnummer.................................... 25
5.4 Motornummer ..................................... 25
5.5 Gaffelns artikelnummer....................... 26
5.6 Fjäderbensartikelnummer ................... 26
6 REGLAGE....................................................... 27
6.1 Kopplingshandtag............................... 27
6.2 Bromshandtag .................................... 27
6.3 Gashandtag ........................................ 28
6.4 Reglage till vänster styret .............. 28
6.4.1 Kombinationsbrytare ...................... 28
6.4.2 Ljusomkopplare.............................. 29
6.4.3 Varningsblinkerknapp..................... 30
6.4.4 Menyknapp..................................... 31
6.4.5 Blinkersomkopplare........................ 31
6.4.6 Signalhornsknapp .......................... 32
INNELLSFÖRTECKNING
4
6.5 Reglage till höger styret................. 33
6.5.1 Nödavstängningsknapp.................. 33
6.5.2 Elstartknapp ................................... 33
6.6 Tändnings- och styrlås........................ 34
6.7 Startspärr ............................................ 35
6.8 Spärra styret ....................................... 36
6.9 Låsa upp styret ................................... 37
6.10 Öppna tanklocket................................ 37
6.11 Stänga tanklocket ............................... 39
6.12 Bränslekranar ..................................... 41
6.13 Öppna förvaringsfacket....................... 41
6.14 Stänga förvaringsfacket...................... 42
6.15 Sadellås .............................................. 42
6.16 Handtag .............................................. 43
6.17 Pakethållarplatta................................. 43
6.18 Väskfästen .......................................... 44
6.19 Passagerarfotpinnar ........................... 45
6.20 Växelspak ........................................... 45
6.21 Fotbromspedal.................................... 46
6.22 Sidostöd.............................................. 47
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT ..................... 48
7.1 Översikt............................................... 48
7.2 Aktivering och test .............................. 48
7.3 Matrisdisplay....................................... 50
7.4 Sifferdisplay ........................................ 50
7.5 Bränsleindikator.................................. 51
7.6 Kontrollampor ..................................... 52
7.7 Meddelande matrisdisplayen......... 54
7.8 Växlingsblixt........................................ 55
7.9 Serviceindikering ................................ 56
7.10 Matrisdisplaymeny.............................. 57
7.10.1 "Favorites"...................................... 57
7.10.2 "Trip 1"............................................ 57
7.10.3 "Trip 2"............................................ 58
7.10.4 "General Info"................................. 59
7.10.5 "Set Favorites"................................ 60
7.10.6 "Settings"........................................ 60
7.10.7 "Warning" ....................................... 61
7.10.8 "Heating" (tillval)............................. 61
7.10.9 "MTC/ABS"..................................... 62
7.10.10 "Drive Mod" .................................... 63
7.10.11 Menyöversikt .................................. 64
7.10.12 "Language"..................................... 66
7.10.13 "Distance"....................................... 66
7.10.14 "Temp"............................................ 67
7.10.15 "Pressure" ...................................... 67
7.10.16 "Fuel Cons" .................................... 68
7.10.17 "Clock/Date" ................................... 68
7.10.18 "Shift Light"..................................... 69
INNELLSFÖRTECKNING
5
7.10.19 "Heat Grip" ..................................... 70
7.10.20 "DRL".............................................. 70
8 ERGONOMI .................................................... 72
8.1 Styrets läge......................................... 72
8.2 Ställa in styrets läge ........................ 72
8.3 Ställa in vindskyddet ........................... 74
8.4 Ställa in kopplingshandtagets
utgångsläge ........................................ 76
8.5 Ställa in bromshandtagets
utgångsläge ........................................ 77
8.6 Förarfotpinnar ..................................... 77
8.7 Ställa in fotpinnar ............................ 78
8.8 Kontrollera växelspakens
utgångsläge ........................................ 81
8.9 Ställa in växelspakens
utgångsläge .................................... 82
8.10 Ställa in fotbromspedalens
utgångsläge .................................... 84
9 IDRIFTTAGNING ............................................ 85
9.1 Anvisningar för första
idrifttagningen ..................................... 85
9.2 Köra in motorn .................................... 87
9.3 Lasta fordonet..................................... 87
10 KÖRANVISNING............................................. 90
10.1 Kontroll- och skötselarbeten inför
varje idrifttagande ............................... 90
10.2 Starta fordonet .................................... 91
10.3 Börja köra............................................ 93
10.4 Växla, köra.......................................... 94
10.5 Bromsa in............................................ 99
10.6 Stanna, parkera ................................ 102
10.7 Transport........................................... 104
10.8 Fylla bränsle ................................ 105
11 SERVICESCHEMA ....................................... 108
11.1 Extra information............................... 108
11.2 Obligatoriskt arbete........................... 108
11.3 Rekommenderat arbete .................... 111
12 INSTÄLLNING AV CHASSIT ........................ 112
12.1 Gaffel/fjäderben ................................ 112
12.2 Ställa in gaffelns
kompressionsdämpning.................... 112
12.3 Ställa in gaffelns returdämpning ....... 114
12.4 Ställa in gaffelns
fjäderförspänning.............................. 115
12.5 Kompressionsdämpning fjäderben ... 116
INNELLSFÖRTECKNING
6
12.6 Ställa in fjäderbenets
kompressionsdämpning lowspeed.... 117
12.7 Ställa in fjäderbenets
kompressionsdämpning
highspeed ......................................... 118
12.8 Ställa in fjäderbenets
returdämpning................................... 120
12.9 Ställa in fjäderbenets
fjäderförspänning.............................. 121
13 SERVICEARBETEN CHASSI ....................... 122
13.1 Lyfta upp motorcykeln med
monteringsstativet baktill .................. 122
13.2 Ta ned motorcykeln från
lyftanordningen baktill ....................... 122
13.3 Lyft upp motorcykeln med
monteringsstativet fram .................... 123
13.4 Ta ned motorcykeln från
monteringsstativet fram .................... 124
13.5 Lyfta upp motorcykeln med
monteringsstativ (istucket) ............ 125
13.6 Ta ned motorcykeln från
monteringsstativet (istucket) ......... 127
13.7 Ta bort sadeln................................... 129
13.8 Montera sadeln ................................. 129
13.9 Kontrollera kedjans nedsmutsning.... 130
13.10 Rengöra kedjan ................................ 130
13.11 Kontrollera kedjespänning ................ 132
13.12 Ställa in kedjespänningen................. 133
13.13 Kontrollera kedja, bakdrev och
framdrev............................................ 135
13.14 Kontrollera/åtgärda
hydraulkopplingens vätskenivå......... 138
13.15 Kontrollera spelet i styrhuvudets
lager.................................................. 140
13.16 Demontera skydd till nedre
gaffelkrona ........................................ 142
13.17 Montera skydd till nedre
gaffelkrona ........................................ 143
13.18 Demontera sidoklädseln framtill........ 144
13.19 Montera sidoklädseln framtill ............ 145
13.20 Demontera maskspoilern .............. 146
13.21 Montera maskspoilern ................... 150
13.22 Demontera skärmen fram................. 153
13.23 Montera skärmen fram...................... 153
13.24 Rengöra gaffelbenens
dammtätningar .............................. 154
13.25 Demontera tankkåpan ...................... 155
13.26 Montera tankkåpan ........................... 158
13.27 Demontera vindskyddet .................... 160
13.28 Montera vindskydd............................ 160
INNELLSFÖRTECKNING
7
13.29 Demontera motorskyddet ................. 161
13.30 Montera motorskyddet...................... 161
13.31 Demontera störtbågen .................. 162
13.32 Montera störtbågen ....................... 164
14 BROMSSYSTEM .......................................... 168
14.1 Låsningsfria bromsar (ABS).............. 168
14.2 Kontrollera bromsskivorna................ 171
14.3 Kontrollera bromsvätskenivån i
frambromsen..................................... 172
14.4 Fylla frambromsens
bromsvätska .................................. 173
14.5 Kontrollera frambromsens
bromsbelägg ..................................... 176
14.6 Kontrollera bromsvätskenivån i
bakbromsen ...................................... 177
14.7 Fylla bromsvätska för
bakbromsen .................................. 178
14.8 Kontrollera bakbromsens
bromsbelägg ..................................... 181
15 HJUL, DÄCK ................................................. 183
15.1 Demontera framhjulet ................... 183
15.2 Montera framhjulet ........................ 185
15.3 Demontera bakhjulet ..................... 189
15.4 Montera bakhjulet ......................... 192
15.5 Kontrollera bakhjulsnavets
dämpningsgummin ........................ 195
15.6 Kontrollera däckens skick ................. 197
15.7 Kontrollera däcktrycket ..................... 199
15.8 Kontrollera ekrarnas spänning.......... 200
15.9 Användning av punkteringsspray...... 202
15.10 Slanglöst däcksystem....................... 203
16 ELSYSTEM ................................................... 204
16.1 Varselljus .......................................... 204
16.2 Demontera 12 V-batteri ................. 205
16.3 Montera 12 V-batteri ..................... 207
16.4 Ladda 12 V-batteriet ..................... 210
16.5 Byta huvudsäkring ............................ 215
16.6 Byta säkringar i säkringslådan.......... 218
16.7 Demontera strålkastarmasken med
strålkastaren ..................................... 220
16.8 Montera strålkastarmasken med
strålkastaren ..................................... 222
16.9 Byta halvljuslampa............................ 223
16.10 Byta helljuslampa.............................. 225
16.11 Byta körriktningsvisarlampa.............. 227
16.12 Kontrollera
strålkastarinställningen ..................... 228
INNELLSFÖRTECKNING
8
16.13 Ställa in strålkastarens räckvidd ....... 229
16.14 Aktivera/avaktivera
tändningsnyckeln.............................. 231
16.15 Diagnoskontakt................................. 237
16.16 ACC1 och ACC2 fram....................... 238
16.17 ACC1 och ACC2 bak ........................ 238
17 KYLSYSTEM................................................. 239
17.1 Kontrollera kylvätskenivån i
expansionskärlet............................... 239
17.2 Fylla kylvätska i
expansionskärlet............................... 241
18 INSTÄLLNING AV MOTORN........................ 244
18.1 "Drive Mod"....................................... 244
18.2 Traktionskontroll (TC) ....................... 245
19 SERVICEARBETEN MOTORN............... 246
19.1 Kontrollera motoroljenivån................ 246
19.2 Byta motorolja och oljefilter,
rengöra oljesilar ............................ 247
19.3 Fylla motorolja ............................. 253
20 RENGÖRING, SKÖTSEL.............................. 256
20.1 Rengöra motorcykeln........................ 256
20.2 Kontroll- och skötselarbeten inför
vinterkörning ..................................... 259
21 FÖRVARING................................................. 261
21.1 Förvaring........................................... 261
21.2 Idrifttagning efter förvaring................ 262
22 FELSÖKNING ............................................... 263
23 TEKNISK INFORMATION............................. 266
23.1 Motor................................................. 266
23.2 Åtdragningsmoment motor ............... 268
23.3 Volymer............................................. 273
23.3.1 Motorolja....................................... 273
23.3.2 Kylvätska...................................... 273
23.3.3 Bränsle ......................................... 273
23.4 Chassi............................................... 274
23.5 Elsystem ........................................... 275
23.6 Däck.................................................. 276
23.7 Gaffel ................................................ 277
23.8 Fjäderben.......................................... 278
23.9 Åtdragningsmoment chassi .............. 280
24 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR.......... 285
25 ÖVRIGA MEDEL ........................................... 289
INNELLSFÖRTECKNING
9
26 STANDARDER.............................................. 291
27 FACKORDSFÖRTECKNING ........................ 292
28 LISTA MED FÖRKORTNINGAR................... 293
29 LISTA MED SYMBOLER .............................. 294
29.1 Röda symboler.................................. 294
29.2 Gula och orangea symboler.............. 294
29.3 Gröna och blåa symboler.................. 295
INDEXFÖRTECKNING ......................................... 296
1 FRAMSLLNINGSMEDEL
10
1.1 Använda symboler
Nedan förklaras hur några av symbolerna används.
Betecknar en väntad reaktion (t.ex. ett arbetssteg eller en funktion).
Betecknar en oväntad reaktion (t.ex. ett arbetssteg eller en funktion).
Alla arbeten med den här symbolen kräver expertis och tekniskt kunnande. För din egen
säkerhet, överlåt dessa arbeten till en auktoriserad KTM-verkstad! Där servas din motorcykel
av utbildad personal med specialverktyg bästa sätt.
Betecknar en sidhänvisning (mer information finns att läsa den sidan).
Betecknar en upplysning som innehåller närmare information eller tips.
Betecknar resultatet av ett testmoment.
FRAMSLLNINGSMEDEL 1
11
Betecknar en spänningsmätning.
Betecknar en strömmätning.
Betecknar att arbetsuppgiften inklusive eventuella efterarbeten har slutförts.
1.2 Format
Nedan beskrivs de typsnittsformat som används i bruksanvisningen.
Egennamn Betecknar ett egennamn.
Namn
®
Betecknar ett registrerat namn.
Varumärke Betecknar ett varumärke.
Understrukna begrepp Hänvisar till tekniska detaljer om fordonet eller facktermer som förklaras i
facktermsförteckningen.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR
12
2.1 Användningsdefinition - avsedd användning
Detta fordon är utformat och konstruerat sätt att det klarar av vanliga belastningar i normal trafik och
användning i lätt terräng (grusvägar). Detta fordon är inte avsett för användning tävlingsbanor.
Info
Detta fordon är endast godkänt för allmän vägtrafik i ett homologerat utförande.
2.2 Felaktig användning
Använd fordonet endast avsett vis.
Vid icke ändamålsenlig användning av fordonet föreligger risk för person, material- och miljöskador.
All typ av användning av fordonet som inte motsvarar ändamålsenlig användning och användningsdefinitionen,
klassas som felaktig användning.
Felaktig användning innefattar dessutom användning av drivmedel och tillsatsmedel som inte uppfyller kraven
för den aktuella tillämpningen.
2.3 kerhetsanvisningar
För säker hantering av den beskrivna produkten måste några säkerhetsanvisningar observeras. Läs därför ige-
nom denna anvisning och alla ytterligare anvisningar i leveransen noggrant. Säkerhetsanvisningarna är tydligt
utmärkta i texten och det finns länkar till de berörda avsnitten.
SÄKERHETSANVISNINGAR 2
13
Info
den beskrivna produkten finns olika informations- och varningsdekaler fastsatta väl synliga ställen.
Ta inte bort några informations- eller varningsdekaler. Om dessa saknas kan du själv eller andra perso-
ner missa faror och skada sig grund av detta.
2.4 Risknivåer och symboler
Fara
Informerar om en fara som omedelbart och med säkerhet leder till dödsolyckor eller bestående skador
om inte nödvändiga åtgärder vidtas.
Varning
Informerar om en fara som sannolikt leder till dödsolyckor eller svåra skador om inte nödvändiga åtgär-
der vidtas.
Se upp
Informerar om en fara som eventuellt kan leda till lättare skador om inte nödvändiga åtgärder vidtas.
Obs!
Informerar om en fara som leder till avsevärda skador maskiner och material om inte nödvändiga åtgärder
vidtas.
Obs!
Informerar om en fara som leder till skador miljön om inte nödvändiga åtgärder vidtas.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR
14
2.5 Varning för manipulationer
Det är förbjudet att göra ändringar ljuddämpande komponenter. Det är förbjudet enligt lag att vidta följande
åtgärder eller att ändra till något av nedanstående tillstånd:
1 Borttagning eller upphävande av funktionen av ljuddämpande utrustning eller komponenter ett nytt fordon
innan det säljs eller levereras till kunden eller under fordonets bruksperiod för andra ändamål än för service,
reparation eller byte samt
2 användning av fordonet efter att sådan utrustning eller komponent har tagits bort eller tagits ur funktion.
Exempel olaglig manipulation:
1 Borttagning eller borrning av hål i slutdämpare, stötplåtar, grenrör eller andra avgasledande komponenter.
2 Borttagning eller borrning av hål i delar av insugningssystemet.
3 Användning i felaktigt underhållsskick.
4 Att byta rörliga delar fordonet eller delar av avgassystemet eller insugningssystemet mot delar som inte
godkänts av tillverkaren.
2.6 ker drift
Fara
Risk för olyckor En oskicklig förare utgör en risk för sig själv och andra.
Använd inte fordonet om din trafikskicklighet har påverkats av alkohol, droger eller läkemedel.
Använd inte fordonet om din fysiska eller psykiska kapacitet är otillräcklig.
SÄKERHETSANVISNINGAR 2
15
Fara
Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.
Säkerställ alltid tillfredsställande ventilation när motorn är igång.
Använd en lämplig avgasutsugning när du ska starta eller köra motorn i ett slutet utrymme.
Varning
Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.
Vidrör inga delar som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare eller bromssystem innan de svalnat
av.
Låt fordonsdelarna svalna av innan arbetet påbörjas.
Fordonet får endast användas i tekniskt felfritt skick och för avsedd användning samt med hänsyn till säkerhet
och miljö.
Fordonet får endast användas av personer med rätt kunskaper. Vid körning allmän väg krävs ett godkänt kör-
kort.
Störningar som kan äventyra säkerheten ska omedelbart åtgärdas en auktoriserad KTM-verkstad.
Observera de informations- och varningsdekaler som sitter fordonet.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR
16
2.7 Skyddsutrustning
Varning
Risk för personskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhets-
risk.
Bär lämplig skyddsutrustning som hjälm, stövlar, handskar samt byxor och jacka med skydd vid all
körning.
Använd alltid skyddsutrustning i felfritt skick som uppfyller de lagstadgade kraven.
För din egen säkerhets skull rekommenderar KTM att skyddsutrustning alltid ska användas vid körning.
2.8 Arbetsregler
Vissa arbeten kräver specialverktyg. Dessa följer inte med fordonet, men kan beställas med hjälp av de nummer
som står inom parentes. Till exempel: ventilfjäderlyftare (59029019000)
Vid montering ska ej återanvändbara detaljer (t ex självlåsande skruvar och muttrar, tätningar, tätningsringar, o-
ringar, splintar, låsbrickor) ersättas med nya.
Om skruvlåsningsmedel (t ex Loctite
®
) används i ett skruvförband ska tillverkarens anvisningar följas.
Detaljer som ska återanvändas efter isärtagningen ska rengöras och kontrolleras att de inte är skadade eller
slitna. Skadade eller slitna detaljer ska ersättas med nya.
Efter reparation eller service ska fordonets trafiksäkerhet säkerställas.
SÄKERHETSANVISNINGAR 2
17
2.9 Miljö
Genom ansvarsfullt bruk av motorcykeln kan man förhindra att problem och konflikter uppstår. För att säkerställa
motorcyklismens framtid ska man alltid förvissa sig om att man använder motorcykeln lagligt, visar miljömedve-
tande och respekterar andra människors rättigheter.
Vid återvinning och hantering av spillolja, reservdelar och övriga drivmedel och tillsatsmedel ska det aktuella lan-
dets gällande lagar och bestämmelser alltid följas.
Eftersom motorcyklar inte berörs av EU-direktivet för skrotning av fordon finns det inga lagar som reglerar hur
skrotningen av motorcyklar ska till. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.
2.10 Bruksanvisning
Denna bruksanvisning ska läsas noggrant och fullständigt innan den första turen med motorcykeln görs. Bruks-
anvisningen innehåller mycket information och många tips som underlättar vid körning, hantering och service.
Endast genom att läsa bruksanvisningen vet du hur du bäst kan ställa in fordonet efter dina behov och hur du
kan skydda dig mot skador.
Förvara alltid bruksanvisningen lättillgängligt, att den finns till hands när du måste slå upp något.
Om du vill veta mer om fordonet eller om du har frågor om bruksanvisningen är du välkommen att kontakta en
auktoriserad KTM‑återförsäljare.
Bruksanvisningen är en viktig del av fordonet och måste överlämnas till den nya ägaren om fordonet säljs.
Bruksanvisningen kan dessutom laddas ner från din auktoriserade KTM‑återförsäljare och från KTMs hemsida.
Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com
3 VIKTIG INFORMATION
18
3.1 Garanti
Arbetena i serviceschemat ska utföras en auktoriserad KTM-verkstad och kvitteras både i service- och garan-
tihäftet och i KTM Dealer.net eftersom all garanti annars upphör att gälla. Skador och följdskador som beror
manipulation eller ombyggnad av fordonet omfattas inte av garantin.
Mer information om garanti och reklamationsrätt samt hur dessa anspråk hanteras står i service- och garantihäf-
tet.
3.2 Bränslen, tskor, oljor och övriga medel
Obs!
Risker r miljön Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.
Låt inte bränslet hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.
Använd bränslen, vätskor, oljor och övriga medel enligt bruksanvisningen och specifikationen.
3.3 Reservdelar, tillbehör
För din egen säkerhets skull: Använd alltid sådana reservdelar och tillbehör som har godkänts eller rekommen-
deras av KTM. Låt en auktoriserad KTM-verkstad montera reservdelar och tillbehör. KTM ansvarar inte för andra
produkter eller för skador som uppstår p g a att andra produkter används.
Vissa reservdelar och tillbehör står angivna inom parantes vid respektive beskrivning. Din auktoriserade
KTM‑återförsäljare hjälper gärna till.
/