KTM 1190 Adventure 2014 Bruksanvisning

varumärke
KTM
Modell
1190 Adventure 2014
Typ
Bruksanvisning
BRUKSANVISNING 2014
1190 Adventure EU
1190 Adventure FR
1190 Adventure AUS
1190 Adventure JP
Art.nr 3213105sv
KÄRA KTM-KUND 1
KÄRA KTM-KUND
Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som du kommer ha mycket glädje av om
du tar hand om den och sköter den rätt sätt.
Vi önskar dig mycket nöje!
Notera ditt fordons serienummer.
Chassinummer ( s 20)
Återförsäljarens stämpel
Motornummer ( s 21)
Nyckelnummer ( s 21)
Vid tryck motsvarade bruksanvisningen seriens senaste version. Små avvikelser p.g.a. vidareutveckling av motorcyklarnas konstruktion
kan ej helt uteslutas.
Samtliga uppgifter är ej bindande. KTM-Sportmotorcycle AG förbehåller sig framför allt rätten att ändra och/eller stryka teknisk informa-
tion, priser, färger, former, material, service, konstruktioner, utrustning och dyl utan ersättning eller förvarning, samt att anpassa dessa till
lokala företeelser och ställa in tillverkningen av en viss modell utan förvarning. KTM ansvarar ej för leveransmöjligheter, avvikelser från
bilder och beskrivningar eller för tryckfel och andra fel. De avbildade modellerna innehåller delvis speciell utrustning som ej ingår i stan-
dardleveransen.
© 2013 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Österrike
Alla rättigheter förbehållna
Eftertryck, helt eller delvis, samt all typ av flerfaldigande är endast tillåtet efter upphosvrättsinnehavarens skrifliga medgivande.
KÄRA KTM-KUND 2
ISO 9001(12 100 6061)
KTM använder kvalitetsstyrningsrutiner enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 för att uppnå högsta möjliga produktkvalitet.
Utfärdat av: TÜV Management Service
KTM-Sportmotorcycle AG
5230 Mattighofen, Österrike
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3
INNEHÅLLSFÖRTEC KNING
1 FRAMSTÄLLNINGSMEDEL ................................................. 8
1.1 Symboler................................................................... 8
1.2 Format....................................................................... 8
2 SÄKERHETSANVISNINGAR................................................ 9
2.1 Användningsdefinition - ändamålsenlig
användning ............................................................... 9
2.2 Säkerhetsanvisningar ............................................... 9
2.3 Risknivåer och symboler......................................... 10
2.4 Varning för manipulationer...................................... 10
2.5 Säker drift................................................................ 11
2.6 Skyddsutrustning .................................................... 12
2.7 Arbetsregler ............................................................ 12
2.8 Miljö......................................................................... 12
2.9 Bruksanvisning ....................................................... 13
3 VIKTIG INFORMATION ...................................................... 14
3.1 Garanti .................................................................... 14
3.2 Drivmedel, tillsatsmedel.......................................... 14
3.3 Reservdelar, tillbehör.............................................. 14
3.4 Service.................................................................... 15
3.5 Bilder....................................................................... 15
3.6 Kundtjänst............................................................... 15
4 FORDONSBILD .................................................................. 16
4.1 Fordon, sett framifrån, vänster sida (översikt) ........ 16
4.2 Fordon, sett bakifrån, höger sida (översikt) ............ 18
5 SERIENUMMER ................................................................. 20
5.1 Chassinummer........................................................ 20
5.2 Typskylt................................................................... 20
5.3 Nyckelnummer........................................................ 21
5.4 Motornummer ......................................................... 21
5.5 Gaffelns artikelnummer........................................... 22
5.6 Fjäderbenets artikelnummer................................... 22
6 MANÖVERANORDNINGAR ............................................... 24
6.1 Kopplingshandtag................................................... 24
6.2 Bromshandtag ........................................................ 24
6.3 Gashandtag ............................................................ 25
6.4 Reglage till vänster styret .................................. 25
6.4.1 Kombinationsbrytare .......................................... 25
6.4.2 Ljusomkopplare.................................................. 26
6.4.3 Varningsblinkerknapp......................................... 26
6.4.4 Menyknapp......................................................... 27
6.4.5 Blinkersomkopplare............................................ 27
6.4.6 Signalhornsknapp .............................................. 28
6.5 Reglage till höger styret ..................................... 28
6.5.1 Nödavstängningsknapp...................................... 28
6.5.2 Elstartknapp ....................................................... 29
6.6 Tändnings-/styrlås .................................................. 29
6.7 Startspärr ................................................................ 30
6.8 Uttag för elektriska tillbehör .................................... 30
6.9 Öppna tanklocket.................................................... 31
6.10 Stänga tanklocket ................................................... 33
6.11 Bränslekranar ......................................................... 34
6.12 Öppna förvaringsfacket........................................... 34
6.13 Stänga förvaringsfacket.......................................... 35
6.14 Sadellås .................................................................. 35
6.15 Verktyg som följer med fordonet............................. 36
6.16 Handtag .................................................................. 37
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4
6.17 Pakethållarplatta..................................................... 37
6.18 Passagerarfotpinne................................................. 38
6.19 Växelspak ............................................................... 38
6.20 Sidostöd.................................................................. 39
6.21 Mittenstöd (Tillval: Mittenstöd) ................................ 40
7 KOMBINATIONSINSTRUMENT ......................................... 41
7.1 Översikt................................................................... 41
7.2 Aktivering och test .................................................. 41
7.3 Matrisdisplay........................................................... 42
7.4 Sifferdisplay ............................................................ 42
7.5 Kontrollampor ......................................................... 43
7.6 Meddelande matrisdisplayen............................. 44
7.7 Växlingsblixt............................................................ 45
7.8 Serviceindikering .................................................... 46
7.9 Matrisdisplayens meny ........................................... 46
7.9.1 "Favorites".......................................................... 46
7.9.2 "Trip 1"................................................................ 47
7.9.3 "Trip 2"................................................................ 47
7.9.4 "General Info"..................................................... 48
7.9.5 "TPMS" (tillval) ................................................... 48
7.9.6 "Set Favorites".................................................... 49
7.9.7 "Settings"............................................................ 49
7.9.8 "Warnings".......................................................... 50
7.9.9 "Heat Grip" (tillval) .............................................. 50
7.9.10 "MTC/ABS"......................................................... 51
7.9.11 "Load"................................................................. 51
7.9.12 "Damping" .......................................................... 52
7.9.13 "Drive Mode" ...................................................... 52
7.9.14 Menyöversikt ...................................................... 54
7.9.15 "Language"......................................................... 56
7.9.16 "Distance"........................................................... 56
7.9.17 "Temp"................................................................ 57
7.9.18 "Volume"............................................................. 57
7.9.19 "Pressure" .......................................................... 58
7.9.20 "Clock/Date" ....................................................... 58
7.9.21 "Fuel Cons" ........................................................ 59
7.9.22 "DRL".................................................................. 59
7.9.23 "Shift Light"......................................................... 60
7.9.24 "Quick Shift" ....................................................... 60
7.9.25 "Heat Grips"........................................................ 61
8 ERGONOMI ........................................................................ 62
8.1 Ställa in förarsadel .................................................. 62
8.2 Styrets läge............................................................. 63
8.3 Ställa in styrets läge x .......................................... 63
8.4 Ställa in vindskyddet ............................................... 64
8.5 Ställa in kopplingshandtagets utgångsläge ............ 66
8.6 Ställa in bromshandtagets utgångsläge.................. 66
8.7 Förarfotpinnar ......................................................... 67
8.8 Ställa in fotpinnar x............................................... 67
8.9 Fotbromspedal........................................................ 69
8.10 Ställa in fotbromspedalens utgångsläge x ........... 69
8.11 Kontrollera växelspakens utgångsläge................... 71
8.12 Ställa in växelspakens utgångsläge x.................. 71
9 IDRIFTTAGANDE ............................................................... 73
9.1 Anvisningar för det första idrifttagandet.................. 73
9.2 Köra in motorn ........................................................ 74
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5
9.3 Lasta fordonet......................................................... 75
10 KÖRANVISNING................................................................. 77
10.1 Kontroll- och skötselarbeten inför varje
idrifttagande ............................................................ 77
10.2 Starta motorcykeln.................................................. 78
10.3 Börja köra................................................................ 79
10.4 Växla, köra.............................................................. 79
10.5 Bromsa in................................................................ 83
10.6 Stanna, parkera ...................................................... 85
10.7 Transport................................................................. 87
10.8 Fylla bränsle ...................................................... 88
11 SERVICESCHEMA ............................................................. 90
11.1 Extra information..................................................... 90
11.2 Obligatoriskt arbete................................................. 90
11.3 Rekommenderat arbete .......................................... 93
12 INSTÄLLNING AV CHASSIT .............................................. 94
12.1 "Damping" (Tillval: med EDS)................................. 94
12.2 "Load" (Tillval: med EDS) ....................................... 94
12.3 Gaffel/fjäderben ...................................................... 95
12.4 Ställa in gaffelns kompressionsdämpning (Tillval:
utan EDS) ............................................................... 95
12.5 Ställa in gaffelns returdämpning (Tillval: utan
EDS) ....................................................................... 96
12.6 Ställa in fjäderbenets returdämpning (Tillval: utan
EDS) ....................................................................... 97
12.7 Ställa in fjäderbenets fjäderförspänning (Tillval:
utan EDS) ............................................................... 98
13 SERVICEARBETEN CHASSIT ................................... 100
13.1 Lyfta fordonet med mittenstödet (Tillval:
Mittenstöd) ............................................................ 100
13.2 Släppa ned fordonet från mittenstödet (Tillval:
Mittenstöd) ............................................................ 100
13.3 Ta bort passagerarsadel....................................... 101
13.4 Montera passagerarsadel..................................... 102
13.5 Ta bort förarsadel ................................................. 102
13.6 Montera förarsadel................................................ 103
13.7 Kontrollera kedjans nedsmutsning........................ 103
13.8 Rengöra kedjan .................................................... 104
13.9 Kontrollera kedjespänningen ................................ 105
13.10 Ställa in kedjespänningen..................................... 106
13.11 Kontrollera kedja, bakdrev och framdrev.............. 108
13.12 Kontrollera/åtgärda hydraulkopplingens
vätskenivå............................................................. 111
13.13 Kontrollera styrhuvudets lagerspel ....................... 111
13.14 Demontera skydd till nedre gaffelkrona ................ 113
13.15 Montera skydd till nedre gaffelkrona x ............... 113
13.16 Demontera sidokåpa fram .................................... 114
13.17 Montera sidokåpa fram ......................................... 115
13.18 Demontera maskspoilern x ................................ 116
13.19 Montera maskspoilern x..................................... 119
13.20 Demontera framskärmen...................................... 121
13.21 Montera framskärmen x ..................................... 122
13.22 Demontera tankkåpan .......................................... 122
13.23 Montera tankkåpan ............................................... 124
13.24 Demontera vindskyddet........................................ 125
13.25 Montera vindskyddet............................................. 126
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6
14 BROMSSYSTEM .............................................................. 127
14.1 ABS / låsningsfritt bromssystem........................... 127
14.2 Kontrollera bromsskivorna.................................... 129
14.3 Kontrollera bromsvätskenivån i frambromsen ...... 130
14.4 Fylla frambromsens bromsvätska x .............. 130
14.5 Kontrollera frambromsens bromsbelägg............... 132
14.6 Kontrollera bromsvätskenivån i bakbromsen........ 133
14.7 Fylla bromsvätska för bakbromsen x ............ 134
14.8 Kontrollera bakbromsens bromsbelägg................ 136
15 HJUL, DÄCK ..................................................................... 137
15.1 Demontera framhjulet x...................................... 137
15.2 Montera framhjulet x .......................................... 138
15.3 Demontera bakhjulet x ....................................... 141
15.4 Montera bakhjulet x............................................ 143
15.5 Kontrollera bakhjulsnavets dämpargummin x.... 145
15.6 Kontrollera däckens skick ..................................... 146
15.7 Kontrollera lufttrycket i däcken.............................. 148
15.8 Kontrollera ekrarnas spänning.............................. 149
16 ELSYSTEM ....................................................................... 150
16.1 varselljus............................................................... 150
16.2 Demontera batteri x............................................ 150
16.3 Montera batteri x ................................................ 152
16.4 Ladda batteriet x ................................................ 154
16.5 Byta huvudsäkring ................................................ 158
16.6 Byta säkringar i säkringslådan.............................. 160
16.7 Demontera strålkastarmasken med
strålkastaren ......................................................... 163
16.8 Montera strålkastarmasken med strålkastaren..... 165
16.9 Byta halvljuslampa................................................ 166
16.10 Byta helljuslampa.................................................. 167
16.11 Kontrollera strålkastarinställningen....................... 169
16.12 Ställa in strålkastarens räckvidd ........................... 170
16.13 Aktivera/avaktivera tändningsnyckeln................... 171
17 KYLSYSTEM..................................................................... 176
17.1 Kontrollera kylvätskenivån i expansionskärlet ...... 176
17.2 Fylla kylvätska i expansionskärlet.................... 177
18 INSTÄLLNING AV MOTORN............................................ 179
18.1 "Drive Mode"......................................................... 179
18.2 MTC/Motorcykelns traktionskontroll...................... 179
19 SERVICEARBETEN MOTORN................................... 181
19.1 Kontrollera motoroljenivån.................................... 181
19.2 Byta motorolja och oljefilter, rengöra
oljesilarna x ........................................................ 182
19.3 Fylla motorolja ................................................. 186
20 RENGÖRING, SKÖTSEL.................................................. 189
20.1 Rengöra motorcykeln............................................ 189
20.2 Kontroll- och skötselarbeten inför vinterkörning.... 191
21 FÖRVARING..................................................................... 193
21.1 Förvaring............................................................... 193
21.2 Idrifttagande efter förvaring................................... 194
22 FELSÖKNING ................................................................... 195
23 TEKNISK INFORMATION................................................. 197
23.1 Motor..................................................................... 197
23.2 Åtdragningsmoment motor ................................... 198
23.3 Volymer................................................................. 202
23.3.1 Motorolja........................................................... 202
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 7
23.3.2 Kylvätska.......................................................... 202
23.3.3 Bränsle ............................................................. 202
23.4 Chassi................................................................... 202
23.4.1 Tillval: med EDS............................................... 202
23.4.2 Tillval: utan EDS............................................... 203
23.5 Elsystem ............................................................... 204
23.5.1 Tillval: utan EDS............................................... 204
23.5.2 Tillval: med EDS............................................... 204
23.6 Däck...................................................................... 205
23.7 Gaffel .................................................................... 206
23.7.1 Tillval: med EDS............................................... 206
23.7.2 Tillval: utan EDS............................................... 206
23.8 Fjäderben.............................................................. 207
23.8.1 Tillval: med EDS............................................... 207
23.8.2 Tillval: utan EDS............................................... 207
23.9 Åtdragningsmoment chassi .................................. 209
24 BRÄNSLEN, VÄTSKOR OCH OLJOR.............................. 213
25 ÖVRIGA MEDEL ............................................................... 217
26 STANDARDER.................................................................. 219
INDEXFÖRTECKNING ............................................................. 220
1 FRAMSLLNINGSMEDEL 8
1.1 Symboler
Nedan förklaras symbolerna som används i bruksanvisningen.
Betecknar en väntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).
Betecknar en oväntad reaktion (t ex ett arbetssteg eller en funktion).
Alla arbeten med den här symbolen kräver expertis och tekniskt kunnande. För din egen säkerhet, överlåt dessa
arbeten till en auktoriserad KTM-verkstad! Där servas din motorcykel av utbildad personal med specialverktyg
bästa sätt.
Betecknar en sidhänvisning (mer information finns att läsa den sidan).
1.2 Format
Nedan beskrivs de typsnittsformat som används i bruksanvisningen.
Egennamn Betecknar ett egennamn.
Namn
®
Betecknar ett registrerat namn.
Varumärke Betecknar ett varumärke.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 9
2.1 Användningsdefinition - ändalsenlig användning
KTM-sportmotorcyklar är utvecklade och konstruerade för att klara normala påfrestningar vid reguljär körning allmän väg och i lätt ter-
räng (grusvägar), dock inte tävlingssträckor.
Info
Motorcykeln är endast godkänd för allmän vägtrafik i ett homologerat utförande.
2.2 kerhetsanvisningar
För säker hantering av fordonet måste några säkerhetsanvisningar observeras. Läs därför igenom denna anvisning noggrant. Säkerhets-
anvisningarna är tydligt utmärkta i texten och det finns länkar till de berörda avsnitten.
Info
fordonet finns olika informations- och varningsdekaler fastsatta väl synliga ställen. Ta inte bort några informations-
/varningsdekaler. Om dessa saknas kan du själv eller andra personer missa faror och skada sig grund av detta.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 10
2.3 Risknivåer och symboler
Fara
Kännetecknar en risk som direkt eller med säkerhet leder till dödsfall eller svåra, kvarstående skador om inte lämpliga åtgärder
vidtas.
Varning
Kännetecknar en risk som sannolikt leder till dödsfall eller svåra skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
rsiktigt
Kännetecknar en risk som kan leda till lätta skador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Observera
Kännetecknar en risk som leder till avsevärda maskin- och materialskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
Varning
Kännetecknar en risk som kan leda till miljöskador om inte lämpliga åtgärder vidtas.
2.4 Varning för manipulationer
Det är förbjudet att göra ändringar ljuddämpande komponenter. Det är förbjudet enligt lag att vidta följande åtgärder eller att ändra till
något av nedanstående tillstånd:
1 Borttagning eller upphävande av funktionen av ljuddämpande utrustning eller komponenter ett nytt fordon innan det säljs eller
levereras till kunden eller under fordonets bruksperiod för andra ändamål än för service, reparation eller byte samt
2 användning av fordonet efter att sådan utrustning eller komponent har tagits bort eller tagits ur funktion.
Exempel olaglig manipulation:
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 11
1 Borttagning eller borrning av hål i slutdämpare, stötplåtar, grenrör eller andra avgasledande komponenter.
2 Borttagning eller borrning av hål i delar av insugningssystemet.
3 Användning i felaktigt underhållsskick.
4 Att byta rörliga delar fordonet eller delar av avgassystemet eller insugningssystemet mot delar som inte godkänts av tillverkaren.
2.5 ker drift
Fara
Risk för olyckor Risk grund av nedsatt körförmåga.
Ta inte fordonet i bruk om du har druckit alkohol, intagit läkemedel eller droger och därmed utgör en trafikfara eller inte är
fysiskt eller psykiskt i stånd att framföra fordonet.
Fara
Risk för förgiftning Avgaser är giftiga och kan leda till medvetslöshet och dödsfall.
När motorn går krävs en tillräckligt kraftig ventilation. Motorn får inte startas eller köras i slutna utrymmen utan lämplig utsug-
ning.
Varning
Risk för brännskador Vissa fordonsdelar blir mycket varma när fordonet är i drift.
Undvik beröring med heta komponenter som avgassystem, kylare, motor, stötdämpare och bromssystem. Vänta tills kompo-
nenterna har svalnat innan du börjar med underhållsarbeten.
Fordonet får endast användas i tekniskt felfritt skick och för avsedd användning samt med hänsyn till säkerhet och miljö.
Fordonet får endast användas av personer med rätt kunskaper. Vid körning allmän väg krävs ett godkänt körkort.
Störningar som kan äventyra säkerheten ska omedelbart åtgärdas i en auktoriserad KTM-verkstad.
Observera de informations- och varningsdekaler som sitter fordonet.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 12
2.6 Skyddsutrustning
Varning
Risk för kroppsskador Att köra utan eller med bristfällig skyddsutrustning innebär en ökad säkerhetsrisk.
Kör inte utan skyddsutrustning (hjälm, kängor, handskar, byxor och jacka med skydd). Se till att skyddsutrustningen alltid är i
felfritt skick och uppfyller kraven i gällande bestämmelser.
För din egen säkerhets skull rekommenderar KTM att skyddsutrustning alltid ska användas vid körning.
2.7 Arbetsregler
Vissa arbeten kräver specialverktyg. Dessa följer inte med fordonet, men kan beställas med hjälp av de nummer som står inom parantes.
Till exempel: ventilfjäderlyftare (59029019000)
Vid montering ska ej återanvändbara detaljer (t ex självlåsande skruvar och muttrar, tätningar, tätningsringar, O-ringar, splintar,
låsbrickor) ersättas med nya.
Om skruvlåsningsmedel (t ex Loctite
®
) används i ett skruvförband ska tillverkarens anvisningar följas.
Detaljer som ska återanvändas efter isärtagningen ska rengöras och kontrolleras att de inte är skadade eller slitna. Skadade eller
slitna detaljer ska ersättas med nya.
Efter reparations- resp underhållsarbetena ska fordonets trafiksäkerhet säkerställas.
2.8 Miljö
Mc-sporten är underbar och vi önskar förstås att du kan njuta av den i fulla drag. Ändå kan den leda till problem för miljön samt orsaka
konflikter med andra personer. Men genom ansvarsfullt bruk av motorcykeln kan man förhindra att dessa problem och konflikter uppstår.
För att säkerställa motorcykelsportens framtid ska man alltid förvissa sig om att man använder motorcykeln enligt gällande bestämmel-
ser, visa miljömedvetande och respektera andra människors rättigheter.
2 SÄKERHETSANVISNINGAR 13
2.9 Bruksanvisning
Denna bruksanvisning ska läsas noggrant och fullständigt innan den första turen med motorcykeln görs. Bruksanvisningen innehåller
mycket information och många tips som underlättar vid körning, hantering och service. Endast genom att läsa bruksanvisningen vet du
hur du bäst kan ställa in fordonet efter dina behov och hur du kan skydda dig mot skador.
Förvara alltid bruksanvisningen lättillgängligt, att den finns till hands när du måste slå upp något.
Om du vill veta mer om fordonet eller om du har frågor om bruksanvisningen är du välkommen att kontakta en auktoriserad
KTM‑återförsäljare.
Bruksanvisningen är en viktig del av fordonet och måste överlämnas till den nya ägaren om fordonet säljs.
3 VIKTIG INFORMATION 14
3.1 Garanti
Arbetena i serviceschemat ska utföras en auktoriserad KTM-verkstad och kvitteras i service- och garantihäftet och i KTM dealer.net
eftersom all garanti annars upphör att gälla. Skador och följdskador som beror manipulation eller ombyggnad av fordonet täcks inte av
garantin.
Mer information om garanti och reklamationsrätt samt hur dessa anspråk hanteras står i service- och garantihäftet.
3.2 Drivmedel, tillsatsmedel
Varning
Risk för miljöskador Icke fackmässig hantering av bränsle innebär risk för miljöskador.
Bränslet får inte hamna i grundvattnet, marken eller avloppssystemet.
Använd endast drivmedel och tillsatsmedel (t.ex. bränslen och smörjmedel) enligt specifikationen i bruksanvisningen.
3.3 Reservdelar, tillbehör
För din egen säkerhets skull: Använd alltid sådana reservdelar och tillbehör som har godkänts eller rekommenderas av KTM. Låt en auk-
toriserad KTM-verkstad montera reservdelar och tillbehör. KTM ansvarar inte för andra produkter eller för skador som uppstår p g a att
andra produkter används.
Vissa reservdelar och tillbehör står angivna inom parantes vid respektive beskrivning. Din auktoriserade KTM‑återförsäljare hjälper gärna
till.
De aktuella KTM PowerParts för ditt fordon hittar du KTMs webbsida.
Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com
3 VIKTIG INFORMATION 15
3.4 Service
För att fordonet ska fungera felfritt och för att undvika ökat slitage ska anvisningarna i bruksanvisningen angående service, skötsel,
anpassning av motor och chassi beaktas. Dålig anpassning av chassit kan leda till skador och brott chassits komponenter.
Extremt tuffa förhållanden som t ex mycket leriga och våta vägar kan leda till att vissa komponenter som drivsystemet eller bromsarna
slits mer än normalt. Detta innebär att servicearbete eller byte av slitdetaljer ibland måste göras före angivet intervall i serviceschemat.
De föreskrivna inkörningstiderna samt serviceintervallen måste hållas. Detta förlänger din motorcykels livslängd.
3.5 Bilder
Bilderna i denna instruktion visar i vissa fall fordon med specialutrustning.
För att förtydliga beskrivningen och förklaringen kan vissa delar vara demonterade eller saknas bilden. Det är inte alltid nödvändigt att
demontera delen för att kunna följa beskrivningen. Följ anvisningarna i texten.
3.6 Kundtjänst
Om du har frågor om ditt fordon eller om KTM hjälper din auktoriserade KTM-återförsäljare gärna till.
En lista över auktoriserade KTM-återförsäljare finns KTM:s webbplats.
Internationella KTM‑webbplatsen: http://www.ktm.com
4 FORDONSBILD 16
4.1 Fordon, sett framifrån, nster sida versikt)
S00337-10
4 FORDONSBILD 17
1 Uttag för elektriska tillbehör ( s 30)
2 Kopplingshandtag ( s 24)
3 Verktyg som följer med fordonet ( s 36)
4 Handtag ( s 37)
5 Pakethållarplatta ( s 37)
6 Sadellås ( s 35)
7 Passagerarfotpinne ( s 38)
8 Mittenstöd ( s 40)
9 Förarfotpinnar ( s 67)
10 Växelspak ( s 38)
11 Sidostöd ( s 39)
12 Synglas motorolja
13 Bränslekranar ( s 34)
4 FORDONSBILD 18
4.2 Fordon, sett bakifrån, höger sida versikt)
S00343-10
/