BaByliss 2020CE Bruksanvisning

Kategori
Plattång
Typ
Bruksanvisning
2
4
BABYLISS FUN STYLE
Fun Style, votre nouvel allié
beauté, est un outil de coiure
multi accessoires très complet
pour combler vos envies de style
les plus personnelles !
CARACTERISTIQUES GENERALES
1. Sigles de verrouillage et de
déverrouillage
2. Bouton « I/O/II »
3. Fer à friser 16mm
4. Fer à friser 19mm
5. Fer à friser carré
6. Brosse interchangeable
7. Spirale interchangeable
8. Plaques lissantes/ gaufrantes
Ceramic
9. Pochette
UTILISATION
Pour attacher un accessoire
avant d’allumer l’appareil, tenir le
manche avec l’interrupteur dirigé
vers le haut. Introduire les tiges
métalliques de l’accessoire dans
le corps de l’appareil en les faisant
correspondre avec les connecteurs.
Bien enfoncer l’accessoire et
verrouiller l’appareil en faisant
tourner l’anneau dans la direction
du mot « LOCK ».
Pour retirer un accessoire après
utilisation, le laisser d’abord
refroidir. Faire tourner l’anneau
dans la direction du mot « RELEASE
», puis tirer sur l’accessoire pour
l’enlever.
Brancher l’appareil et placer
l’interrupteur sur II. Le témoin
lumineux s’allume. Laisser chauer
pendant quelques minutes.
Lorsque le point indicateur de
température situé sur le tube
chauant devient blanc, l’appareil
a atteint la température idéale.
Veiller à ne pas toucher le tube
chauant au cours de l’utilisation.
1. Fers à friser (Fig. 1)
Diviser les cheveux secs ou
humides en mèches égales et
les peigner avant de les boucler.
Appuyer sur le levier de la pince,
placer le fer à la moitié de la mèche
de cheveux et répartir les cheveux
uniformément entre la pince et le
tube. Lorsque les cheveux sont
en place, relâcher doucement le
levier an que les cheveux soient
bien coincés. Tirer doucement le
fer à friser jusqu’à l’extrémité des
cheveux.
Enrouler les cheveux autour du fer,
en remontant depuis les pointes
jusqu’à l’endroit où vous désirez
commencer les boucles, en
prenant garde de ne pas mettre le
fer en contact avec le cuir chevelu.
Maintenir le fer en place pendant
10 à 15 secondes.
Astuce : pour des boucles
plus serrées et plus élastiques,
enrouler peu de cheveux à la fois.
Pour des boucles plus souples et
plus oues, enrouler davantage
de cheveux.
Pour éviter les frisottis, vérier
que les cheveux soient bien
enroulés sous la pince, dans
FRANÇAIS
27
SVENSKA
BABYLISS FUN STYLE
Fun Style är det enda redskap du be-
höver för att skapa coola frisyrer. Den
är ett stylingredskap med många till-
behör som låter dig skapa precis den
frisyr du vill.
ALLMÄN INFORMATION
1. Låsning/upplåsning
2.
« I/O/II »
knapp
3. Locktång 16 mm
4. Locktång 19mm
5. Fyrkantig locktång
6. Borste
7. Spiral
8. Keramisk plattång/våeltång
9. Förvaringsväska
ANVÄNDNING
För att sätta ett tillbehör innan du
sätter igång den, håll handtaget med
/av-knappen uppåt. För in tillbe-
hörets metallpinnar att de fäster
i redskapet. Tryck fast tillbehöret or-
dentligt och lås fast det genom att
vrida på låshjulet till «LOCK»
För att ta loss ett tillbehör, låt det
förs t s valna. Vrid låshjulet tillRELE ASE
och dra ur tillbehöret.
Koppla apparaten till el-nätet och pla-
cera strömbrytaren i läge II. Ljusindi-
katorn tändes. Låt apparaten värmas
upp i gra minuter. När temperatur-
indikatorn tångens uppvärmda del
blivit vit, har apparaten fått önskad
temperatur. Se till att ni inte vidrör
den uppvärmda delen, då ni använder
``locktången.
1. Locktång (Fig. 1)
Dela upp det torra eller fuktiga ret
i lika hårslingor och kamma det in-
nan lockningen. Tryck tångens
hävarm, placera locktången mitt på
locken och fördela håret jämt mellan
locktångens skalmar. håret är
plats lossar man trycket hävarmen
att håret sitter fast mellanlocktån-
gens skalmar.
Rulla upp håret på tången från hår-
toppen till där du vill att locken ska
rja. Akta att den varma tången
inte kommer i kontakt med hårbot-
ten. Håll kvar i 10 till 15 sekunder.
Tips: För fastare och mer elastiska loc-
kar, locka smalare hårslingor. För mju-
kare, vågigare resultat, locka bredare
hårslingor.
r att undvika ett frissigt resultat, se
till att håret är ordentligt upprullat
under klämman i önskad riktning för
locken. Placera klämman över locken
för att locka håret inåt. För att locka
håret utåt, placera klämman under
hårslingan.
r att släppa slingan, tryck åter på
hävarmen och lossa slingan. För att
«xera» locken, borsta eller kamma
inte håret förrän det har svalnat.
Tips: r bättre llbarhet, spraya
hårslingan lätt med hårspray innan
du lockar den.
2. Borsttillbehör
r att skapa mjukare lockar eller frisyr,
använd borsttillbehöret tillsammans
med locktången.
Se till att locktången är kall. Sätt
borsten på järnet. Rulla upp en hår-
slinga runt borsten, håll kvar i cirka
15 sekunder och rulla försiktigt upp
slingan. Låt håret svalna innan du
borstar det.
28
Tips: r bättre llbarhet, spraya
hårslingan lätt med hårspray innan
du lockar den.
3. Spiraltillbehör (Fig. 2)
För att skapa fasta, denierade lockar,
använd spiraltillbehöret tillsammans
med locktången.
Se till att locktången är kall. Sätt
spiraltillbehöret locktången.
Ta en slinga 2-3 cm och rulla den
försiktigt om spiralen, håll kvar i cirka
15 sekunder och rulla försiktigt upp.
Låt svalna innan du kammar håret.
Tips: r bättre llbarhet, spraya
hårslingan lätt med hårspray innan
du lockar den.
4. Keramisk plattång/våeltång
(Fig. 3)
Den keramiska kombinerade platt- och
våeltången från BaByliss är ett unikt
stylingverktyg som enkelt slås om från
plattång till våeltång. Tack vare detta
2-i-1-tillbehör kan du skapa en massa
olika slags frisyrer.
Den keramiska beläggningen på BaBy-
liss plattång ger slätt, jämnt resultat.
Håret blir 30 % glattare. Håret blir rakt,
silkigt och blankt.
Användning av våeltången
Använd alltid torrt hår. lj ut en
slinga, placera den mellan plattorna,
och kläm ihop dem. Håll plattorna
stängda i cirka 15 sekunder. Släpp och
placera därefter tången där den sis-
tavågen slutar på hårslingan. Arbeta
alltid från rötterna till topparna.
För skarpare våeleekt, spraya håret
lätt med hårspray och håll ngen
stängd lite längre på varje slinga.
Tips: För optimalt resultat, använd
rakt eller redan plattångat hår.
Användning av plattången
Använd på torrt hår, och ta endast små
slingor i taget. Sträck håret, och kläm
fast tången uppe vid hårroten, och
låt den glida ner mot topparna. An-
vänd en mjuk rörelse för att undvika
att det skapas en upphöjning mitt
slingan.
Tips: r kort och lockigt hår, använd
en spray-gel.
r att mjuka upp och tämja lockigt
hår använd endast plattången längre
ner rslingorna, och t volymen
nnas kvar vid rötterna. Använd
plattången för att framhäva frisyrens
linjer.
Platngen kan även användas för att
skapa fokus på vissa delar av håret (t.ex.
luggen eller formning av hårtopparna).
r att vika in hårtopparna, följ ins-
truktionerna ovan men vänd plattån-
gen it (som en borster man fönar
topparna inåt). Håll tången på plats i
ett par sekunder och släpp sedan.
r att vika topparna utåt, gör samma
sak fast på motsatt håll.
UNDERHÅLL AV APPARATEN
Dra stickproppen ur vägguttaget och
låt apparaten kallna fullständigt innan
du rengör den eller sller undan den.
Vi anbefaler at du rengjør børstene
regelmessig for å unngå opphopning
av hår, hårprodukter osv. Bruk en kam
for å erne hår fra børstene. Bruk en
torr eller tt fuktad duk r plast- och
keramikytor.
Förvara apparaten och accessoarerna
i medföljande etui tills nästa använd-
ning.
29
NORSK
BABYLISS FUN STYLE
Fun Style, din nye allierte skjønn-
hetsfronten, er et styling-verktøy med
mange tilbehør som er klare for å op-
pfylle dine mest personlig stilønsker.
FUNKSJONER
1.Låsesymboler
2.
« I/O/II »
knapp
3.16 mm klltang
4.19 mm krølltang
5. Firkantet jern
6.Børste
7. Sp ir al
8.Keramisk ate-/kruseplater
9. Oppbevaringspose
BRUK
For å koble tilbehør til enheten før
du skrur den på, holder du håndtaket
med bryteren opp. Plasser metallsten-
gene til tilbehøret inn i tilkoblingen
inne i kroppen til enheten. Trykk til-
behø ret godt på plass og lås enheten
ved å vri låseringen mot ”LOCK”. )
For å erne tilbehøret etter bruk,
du først la den kjøle seg helt ned. Vri
låseringen mot ”RELEASE”, og dra i til-
behøret for å erne det.
Kople apparatet til og slå trinn II.
Lampen lyser. La apparatet oppvar-
mes et par minutter. Det er klar til
bruk når markeringen sylinderen
lyser hvitt. Pass at du ikke rører sy-
linderen, den er meget varm.
1. Frisørtang (Fig. 1)
Fordel tørt eller fuktig r i jevne
lokker og gre gjennom håret før det
legges i modell. Trykk den auto-
matiske krølltangen, legg den midt
en hårlokk og spre håret jevnt
mellom skje og sylinder. Når håret er
plass sner du forsiktig krølltan-
gen slik at håret holdes fast mellom
skje og sylinder. La krølltangen gli
forsiktig ned mot hårtuppene.
Rull håret rundt tangen fra tuppen
til det punktet der du vil at krøllene
skal starte. Ikke la tangen komme rør
hodebunnen. Hold tangen på plass i
10 til 15 sekunder.
Tips: for tettere og mer levende
krøller, jobb med kun litt hår ad gan-
gen. For mykere, løsere krøller, jobb
med mer hår ad gangen.
For å unngå å knekker i ret,
du sørge for at håret er ordentlig rul-
let under klemmen i den retningen
du vil at ret skal krølle seg. Plasser
klemmen toppen av hårlokken
for å krølle håret innover. For å krølle
håret utover, plasserer du klemmen
under hårlokken.
For å erne krølltangen, presser du
håndtaket for å åpne. For å ”sette”
krøllene, venter du til ret har
avkjølt seg ned r du gjør noe med
det.
Tips: for bedre hold, sprayer du lok-
ken lett med rspray r du kller
den.
2. Børstetilbehør
For mykere krøller eller en mykere stil,
bruker du børsten på de krølltangen.
rg for at sylinderen er kald. Skyv
børsten ned over sylinderen. Ta en
lokk av håret og rull det rundt børs-
ten, hold i omlag 15 sekunder og rull
det forsiktig ut. La håret bli kaldt før
du grer eller børster det.
Tips: for bedr e hold, sprayer du lok-
ken medr lett medrspray før du
jobber med den.
30
3. Spiraltilbehør (Fig. 2)
For tette og denerte krøller, bruker
du spiraltilbehøret på den krølltan-
gen.
rg for at sylinderen er kald. Skyv
spiraltilbehøret ned over tangen.
Ta en lokk med hår omlag 2-3 cm
og rull det forsiktig rundt spiralen,
hold i omtrent 15 sekunder og rull
det forsiktig av.
La hår et bli kaldt før du styler det.
Tips: for bedr e hold, sprayer du lok-
ken medr lett medrspray før du
jobber med den.
4. Keramisk ate-/kruseplater (Fig.
3)
Babyliss keramisk ate- og krustil-
behør er et originalt styling-verktøy
som helt enkelt gjøres om til en krep-
petang eller rettetang. Takket være
dette 2-i-1 tilbehøret, er det mulig
å lage alle typer frisyrer.
Det keramiske belegget Babyliss
varmeplater gir en glatt og jevn over-
ate. Glideevnen gjennom håret er
forbedret med 30 %. Håret blir rett,
mykt og skinnende.
Bruk av kruseplatene
Jobb med tørt hår. Ta en lokk med
hår, og plasser den mellom platene.
Hold enheten lukket i omlag 15
sekunder. Slipp og ta opp neste del
av lokken, med bruk av den siste
bølgen som guide. Jobb alltid fra røt-
tene til tuppene.
For å en mer markant eekt,
sprayer du først hårlokken med hårs-
pray og holder enheten lukket litt
lenger.
Tips: for best resultater, bør du jobbe
med rett hår eller r som først har
blitt rettet.
Bruk av ateplater
Bruk atetangen på tørt hår, og ta
små lokker ad gangen. Hold håret
stramt og begynn ved røttene, og gli
rettetangen langs med håret. Jobb
jevnt slik at du unngår å få en knekk i
midten av lokken.
For korte, krøllete frisyrer du
bruke en spraygele.
For å myke opp og temme krøllete
hår, bruker du atetangen kun
lengdene med hår, og beholder
krøller ved røttene for å beholde vo-
lum. For denne typen frisyre, lar du
rettetangen følge fasongen til stilen.
Retteplatene kan også brukes for å
fremheve spesielle lokker (luggen,
ytre bevegelse, etc.).
For frisyrer med tuppene krøllet in-
nunder, bruker du enheten som bes-
krevet ovenfor, men snur håret un-
der (akkurat som du ville gjort med
en børste når du føner ret). Hold i
noen få sekunder før du slipper.
For frisyrer med tuppene krøllet
utover, gjør du samme måte som
ovenfor, men snur endene den andre
veien.
VEDLIKEHOLD AV APPARATET
Koble fra apparatet og la det kjøle
seg helt ned før rengjøring eller opp-
bevaring.
Vi anbefaler at du rengjør børstene
regelmessig for å unngå opphop-
ning av hår, hårprodukter osv. Bruk
en kam for å erne r fra børstene.
Bruk en tørr eller lett fuktig klut
overater av plast eller keramikk.
Oppbevar apparatet og tilbehøret
i den medfølgende vesken til neste
bruk.
31
SUOMI
BABYLISS FUN STYLE
Fun Style, uusi kauneuden
liittolaisesi, on erittäin täydellinen
kampausväline monine
lisävarusteineen, jotta voisit
toteuttaa kaikkein yksilöllisimmät
tyylihalusi !
YLEISOMINAISUUDET
1. Lukitus- ja avausmerkinnät
2. « I/O/II » nappula
3. 16mm:n kiharrinrauta
4. 19mm:n kiharrinrauta
5. Neliönmuotoinen kiharrinrauta
6. Vaihdettava harja
7. Vaihdettava spiraali
8. Keraamiset suoristus-
kreppauslevyt
9. Kotelo
KÄYTTÖ
Kiinnitä lisävaruste ennen laitteen
kytkemistä päälle pitäen kahvasta
katkaisimen osoittaessa ylöspäin.
Tnnä lisävarusteen metallipiikit
laitteen rungon sisään siten, et
ne vastaavat liittimiä. Tnnä
lisävaruste kunnolla pohjaan ja
lukitse laite kääntämällä rengasta
“ LOCK ” -sanan suuntaan.
Ennen lisävarusteen poistamista
käytön jälkeen anna laitteen
ensin jäähtyä. Käännä rengasta “
RELEASE -sanan suuntaan ja vedä
sitten lisävaruste irti.
Liitä pistorasiaan ja laita katkaisin
asentoon II. Merkkivalon tulisi syt-
tyä. Anna kuumeta muutama mi-
nuutti. Kun lämmityksen merkki-
valo muuttuu valkoiseksi, laitteen
lämpötila on noussut sopivaan
muotoilulämpötilaan. Älä koske
sisusholkkiin laitetta käytettäessä,
sillä se on erittäin kuuma.
1. Kähertäjän käyttö (Kuva 1)
Jaa kosteat tai kuivat hiukset ta-
saisesti ja kampaa ne pi ennen
kampauksen tekemistä. Paina
automaattista kiharan vapautinta
ja laita piippaussakset hiusnipun,
keskiväliin. Levitä hiukset tasai-
sesti piippaussaksien väliin. Kun
hiukset on asetettu oikein, va-
pauta varovasti kiharan vapautin
niin, että hiukset pysyvät lujasti
piippaussaksien välissä.
Kierrä hiukset raudan ympärille
latvoista ylöspäin siihen kohtaan
saakka, josta haluat kiharoiden
alkavan, varoen ettei rauta joudu
kosketuksiin päänahan kanssa.
Pidä rautaa paikallaan 10-15
sekuntia.
Vinkki : saat tiukemmat ja
kimmoisammat kiharat, jos
kierrät vain vähän hiuksia
kerrallaan. Saat taipuisammat
ja väljemmät kiharat, jos kierrät
enemmän hiuksia kerrallaan.
Vältät kähertymisen, kun
valmistat, että hiukset ovat hyvin
kierrettyinä pihdin alla, halutun
kiharan suuntaisesti. Aseta pihti
hiuskimpun päälle, kun haluat
kihartaa hiukset sisäänpäin. Jos
haluat kihartaa ne ulospäin, aseta
pihti hiuskimpun alle.
Irrota kiharrinrauta hiuksista
painamalla pihdin kahvaa, jolloin
pihti aukeaa. Voit «kiinnittää»
45
délce vlasu. Pracujte plynule, aby
se uprostred pramenu netvorily
rýhy.
Doporucení : Pri tvarová
krátkých a kudrnatých úcesu
používejte gel nebo sprej.
Pro zjemnení a usmerne kudr-
natých vlasu používejte vyhlazo-
vací klešte pouze na délky vlasu.
U korínku nechte vlasy zkade-
rené, aby si uchovaly objem. Pri
tomto typu tvarování postupujte
vyhlazovacími kleštemi dle tvaru
úcesu.
Vyhlazující klešte lze rovnež
použít, když chcete nekteré pra-
meny zvýraznit (mikádo, pohyb
smerem ven …)
Pri tvarování vlasu konecky
smerem dovnitr, postupujte,
jak je uvedeno výše, ale natocte
prístroj smerem dovnitr (jako pri
práci kartácem pri brushingu).
Podržte v da poloze nekolik
vterin a potom uvolnete.
Pri tvarování konecku smerem
ven postupujte podobne, ovšem
opacným smerem.
ÚDRŽBA PŘÍSTROJE
Před čištěním nebo uklizením
vypněte přístroj ze a nechte
ho dokonale vychladnout.
Doporučujeme vám čistit kartáče
pravidelně, abyste se vyhnuli
nakumulování vlasů, vlasových
výrobků apod. Pro odstranění
vlasů z kartáče použijte hřeben.
Na očištění plastových a keram-
ických ploch použijte suchý nebo
lehce navlhčený hadřík.
Před dalším použitím ukliďte
přístroj a příslušenství do obalu,
který je dodán s přístrojem.
52
1 / 1