Volvo 2004 V70 R Användarmanual

varumärke
Volvo
Modell
2004 V70 R
Typ
Användarmanual
2004
V70, V70 R & XC70
VOLVO
WEB EDITION
V70w346-IB-6725(6398)-Omslag-TRYCK.p65 9/8/2003, 12:31 PM2
1
Innehåll
Ett omfattande alfabetiskt register finns sist i boken.
Sida
Säkerhet 7
Instrument, strömställare, reglage 25
Klimatstyrning 45
Interiör 57
Lås och larm 77
Start, körning, växling 87
Hjul och däck 107
Säkringar, glödlampsbyte 113
Skötsel, service 125
Specifikationer 141
Audio 149
Telefon 167
Register 188
© Volvo Personvagnar AB
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och illustrationer som
finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att
göra ändringar utan föregående meddelande.
I instruktionsboken beskrivs förutom standardutrustning även
utrustning som är extra eller tillval. Utrustning kan dessutom vara
alternativ, t ex manuell- eller automatväxellåda. I vissa länder finns
också lagkrav som påverkar bilens utrustningsnivå. Allt detta gör att
du ibland måste bläddra förbi avsnitt i boken som beskriver utrust-
ning som inte finns på din bil.
V70w346-IB-6725(6398)-Inlaga-TRYCK.p65 9/10/2003, 9:06 AM1
2
8504544m
ADVANCED
COMFORT
SPORT
Instrumentpanel – vänsterstyrd
Automatisk klimatanläggning ECC .................. 48
Manuell klimatanläggning AC .......................... 52
Eluppvärmning - stolar ...................................... 39
Eluppvärmning - bakruta, sidospeglar .............. 39
Hel/Halvljus ............................ 35
Positionsljus/parkeringsljus .... 35
Dimljus .................................... 35
Instrumentbelysning ............... 35
Ljushöjdsreglering .................. 35
Varningsblinkers ........ 39
Radio ..... 149
Rattinställning ...................... 36
Krockkudde .......................... 9
Konstantfarthållare .............. 34
Knappsats för radio .............. 155
Vindrutespolare/torkare ....... 38
Körriktningsvisarspak .......... 37
Färddator .............................. 33
Display ................................... 30
Varvtalsmätare ....................... 26
Automatisk växellåda ............ 26
Klocka .................................... 26
Yttertemperaturmätare ...........26
Bränslemätare ........................ 26
Temperaturmätare .................. 26
Hastighetsmätare .................... 26
Vägmätare .............................. 26
Trippmätare ............................ 26
Varningssymboler .................. 27
Aktivt chassi FOUR-C....32, 96
V70w346-IB-6725(6398)-Inlaga-TRYCK.p65 9/10/2003, 9:06 AM2
3
8504545m
ADVANCED
COMFORT
SPORT
Instrumentpanel – högerstyrd
Varningsblinkers ........ 39
Display ................................... 30
Varvtalsmätare ....................... 26
Automatisk växellåda ............ 26
Klocka .................................... 26
Yttertemperaturmätare ........... 26
Bränslemätare ........................ 26
Temperaturmätare .................. 26
Hastighetsmätare .................... 26
Vägmätare .............................. 26
Trippmätare ............................ 26
Varningssymboler .................. 27
Hel/Halvljus ............................ 35
Positionsljus/parkeringsljus .... 35
Dimljus .................................... 35
Instrumentbelysning ............... 35
Ljushöjdsreglering .................. 35
Rattinställning ...................... 36
Krockkudde .......................... 9
Konstantfarthållare .............. 34
Knappsats för radio .............. 155
Vindrutespolare/torkare ....... 38
Körriktningsvisarspak .......... 37
Färddator .............................. 33
Radio ..... 149
Automatisk klimatanläggning ECC .................. 48
Manuell klimatanläggning AC .......................... 52
Eluppvärmning - stolar ...................................... 39
Eluppvärmning - bakruta, sidospeglar .............. 39
Aktivt chassi FOUR-C....32, 96
V70w346-IB-6725(6398)-Inlaga-TRYCK.p65 9/10/2003, 9:06 AM3
4
Interiör – vänsterstyrd
8502691M
Manuell växellåda ................ 91
Automatisk växellåda .......... 92
Handbroms ........................... 40
Strömställare i mittkonsol.... 31
Fällning av baksäten ................ 67
Fällning av nackstöd ................ 66
Inställning av nackstöd ............ 66
Integrerad barnkudde ............... 22
Handskfack ............ 63
Manuell inställning av framstolar .......... 58
Elektrisk inställning av framstolar ......... 60
Stoluppvärmning ..................................... 39
Rengöring av klädsel .............................. 129
Dörrar och Lås ........................ 78
Larm ........................................ 83
Fönsterhissar ........................... 41
Reglage yttre backspeglar....... 42
V70w346-IB-6725(6398)-Inlaga-TRYCK.p65 9/10/2003, 9:06 AM4
5
8502703m
Interiör – högerstyrd
Manuell inställning av framstolar .......... 58
Elektrisk inställning av framstolar ......... 60
Stoluppvärmning ..................................... 39
Rengöring av klädsel .............................. 129
Fällning av baksäten ................ 67
Fällning av nackstöd ................ 66
Inställning av nackstöd ............ 66
Integrerad barnkudde ............... 22
Manuell växellåda ................ 91
Automatisk växellåda .......... 92
Handbroms ........................... 40
Strömställare i mittkonsol.... 31
Handskfack ............ 63
Dörrar och Lås ........................ 78
Larm ........................................ 83
Fönsterhissar ........................... 41
Reglage yttre backspeglar....... 42
V70w346-IB-6725(6398)-Inlaga-TRYCK.p65 9/10/2003, 9:06 AM5
6
8000256M
Exteriör
Byte av helljuslampa ................. 119
Byte av halvljuslampa ............... 118
Byte av positions/parkeringsljus 121
Byte av blinkerlampa ................. 120
Byte av dimljuslampa ................ 121
Taklucka ...................... 43
Tvättning av kaross ................. 128
Rostskydd ................................ 126
Lackbättring ............................ 127
Däck ........................ 108
Hjul .......................... 108
Bromsar ................... 18
Reservhjul ............... 75
Hjulbyte ................... 111
Baklucka...................................................... 80
Byte av backljuslampa ................................ 122
Byte av bromsljuslampa ............................. 122
Byte av bakljuslampa.................................. 122
Byte av blinkerlampa .................................. 122
Byte av dimljuslampa ................................. 122
Byte av nummerskyltbelysningslampa ...... 123
Tanklock ...................................88
Tankning ................................... 88
Ekonomisk körning .................. 90
Byte av torkarblad...................... 140
V70w346-IB-6725(6398)-Inlaga-TRYCK.p65 9/10/2003, 9:06 AM6
7
Säkerhet
Bilbälten 8
Krockkuddar 9
Sidokrockkuddar 11
Krockgardin 15
WHIPS 16
Bromssystemet 18
Stabilitetssystemet 19
Barnsäkerhet 21
V70w346-IB-6725(6398)-Inlaga-TRYCK.p65 9/10/2003, 9:06 AM7
8
Använd alltid bilbältet vid all
slags körning
Till och med en häftig inbromsning kan få
svåra följder om du inte använder bilbältet! Be
därför alla dina passagerare att använda
bilbältena! Vid en olycka kommer annars de
som sitter i baksätet att slungas fram mot
framstolarnas ryggstöd. Alla personer i bilen
kan då skadas.
Så här gör du när du ska använda bilbältet: dra
ut bältet långsamt och lås fast det genom att
skjuta ner dess låstunga i låset. Ett kraftigt
"klick" indikerar att bältet är låst.
Bältet är normalt inte spärrat och du kan röra
dig obehindrat.
Bältet spärras och kan alltså inte dras ut:
om du drar ut det för snabbt
vid bromsning och acceleration
om bilen lutar kraftigt
vid kurvtagning
För att bältet ska ge maximalt skydd, är det
viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt. Bältet är avsett
att skydda vid normal sittställning.
Tänk på att:
inte använda clips eller annat som hindrar
bältet att sitta åt.
bältet inte är snott eller vridet.
höftbandet ska sitta lågt - alltså inte över
buken.
sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden ovan.
Varje bälte är avsett för bara en person!
Då bältet ska lossas: Tryck på den röda
knappen i låset. Låt sedan rullen dra in bältet
helt.
VARNING!
Om bältet har varit utsatt för en kraftig
belastning, t ex. i samband med en
kollision, ska hela bältet inkl. rulle,
fästen, skruvar och lås bytas ut. Även om
bältet verkar vara oskadat kan en del av
dess skyddsegenskaper ha gått förlorad.
Byt också bältet om det är slitet eller
skadat. Gör aldrig några ändringar eller
reparationer av bältet själv utan låt en
Volvo-verkstad utföra detta arbete.
Bilbälten
Sträckning av höftband
Höftbandet ska sitta lågt
8801947d
V70w346-IB-6725(6398)-Inlaga-TRYCK.p65 9/10/2003, 9:06 AM8
9
SRS (krockkudde) och SIPS-bag (sidokrockkudde)
Krockkudden sitter i rattens centrum märkt
med SRS
Krockkudden ligger ovanför handskfacket
märkt med SRS
Sidokrockkuddarna är monterade i
framstolarnas ryggramar
VARNING!
Krockkudde (SRS) är avsedd att vara ett tillägg till - inte ersätt-
ning för - det ordinarie bilbältet.
Sidokrockkuddarna (SIPS-bag) är avsedda att vara ett tillägg till
det befintliga SIPS*-systemet. För maximalt skydd: Använd alltid
bilbältet.
SRS (krockkudde) och SIPS-bag
(sidokrockkudde)
För att ytterligare öka den inre säkerheten är din bil utrustad med
krockkudde (SRS) som ett komplement till det ordinarie trepunktsbältet.
Bilen är märkt med SRS på ratten och även på instrumentpanelen
framför passageraren, om bilen har krockkudde på passagerarsidan.
Krockkudden, som är uppblåsbar, är monterad ihopvikt i rattens
centrum. På passagerarsidan ligger den ihopvikt i ett fack ovanför
handskfacket.
SIPS-bag (sidokrockkuddarna) ökar den inre säkerheten ytterligare.
Sidokrockkuddarna är monterade i båda framstolarnas ryggramar.
8801919d
8801907e
8802092M
*Side Impact Protection System
8802099m
V70w346-IB-6725(6398)-Inlaga-TRYCK.p65 9/10/2003, 9:06 AM9
10
SRS-systemet vänsterstyrd
4
2
1
2
4
3
1
8801896d
3. Sensor
4. Bältessträckare
1. Gasgenerator
2. Krockkudde
SRS-systemet högerstyrd
1. Gasgenerator
2. Krockkudde
2
4
3
1
4
2
1
8801923d
3. Sensor
4. Bältessträckare
SRS-systemet (krockkuddarna i ratten och
instrumentpanelen)
Systemet består av en gasgenerator (1) omgiven av den uppblåsbara
krockkudden (2). Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar en sensor
(3) som aktiverar gasgeneratorns tändare och kudden blåses upp,
samtidigt som den blir varm. För att dämpa stöten mot kudden töms den
igen när den pressas samman. I samband med detta bildas också en hel
del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning
och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.
OBS! Sensorn (3) reagerar olika beroende på om säkerhetsbältet på
förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte.
Krocksituationer kan därför uppstå, då endast en av krockkuddarna
utlöses.
Volvo Dual-Stage Airbag
(Tvåstegs-krockkuddar)
Om en kollision är mindre kraftig men ändå så kraftig att det finns risk
för personskador, utlöses krockkuddarna till drygt hälften av sin totala
kapacitet. Om kollisionen är av större omfattning utlöses krockuddarna
med full kapacitet.
Bilbälten och bältessträckare
Alla bilbälten är utrustade med en pyroteknisk bältessträckare (4). En
liten drivsats, som sitter inbyggd vid bältesrullen, tänds i kollisions-
ögonblicket och sträcker åt bältet runt kroppen så att slacket från mjuka
kläder etc minskas. Bältet fångar därvid snabbare upp den åkande.
Bältessträckarna i framsätet utlöses endast om bilbältet är inkopplat.
SRS (krockkudde)
V70w346-IB-6725(6398)-Inlaga-TRYCK.p65 9/10/2003, 9:06 AM10
11
SIPS-bag
1
8801920d
2
3
SIPS-bagsystemet högerstyrd
2
8801922d
3
1
1. Krockkudde
2. Ledning
3. Gasgenerator
1. Krockkudde
2. Ledning
3. Gasgenerator
SIPS-bagsystemet (sidokrockkuddarna)
Detta system består av gasgenerator (3), sensorer av elektrisk typ,
ledning (2) och sidokrockkudde (1). Vid en tillräckligt kraftig kollision
reagerar sensorerna, som i sin tur aktiverar gasgeneratorn med följd att
sidokrockkudden blåses upp. Kudden blåses upp mellan den åkande och
dörrpanelen och dämpar på så sätt stöten i kollisionsögonblicket
samtidigt som kudden töms. Sidokrockkudden blåses endast upp på
krocksidan.
SIPS-bagsystemet vänsterstyrd
V70w346-IB-6725(6398)-Inlaga-TRYCK.p65 9/10/2003, 9:06 AM11
12
8801995d
TM
TM
TM
VEHICLE
SRS
9430422
FURTHERINFORMATION.
SEEOWNERSMANUALFOR
SPECIFIEDDATEBELOW.
PLACEDACCORDINGTO
SHALLBESERVICEDORRE-
MENTALRESTRAINTSYSTEM
ELEMENTSOFTHESUPPLE-
RELIABILITY,CERTAIN
SYSTEM,SIPSBAGAND
ASUPPLEMENTALRESTRAINT
THISCARISEQUIPPEDWITH
TOPROVIDECONTINUED
INFLATABLECURTAIN,
3800776m
VARNING!
Försök aldrig reparera någon del av SRS-systemet eller SIPS-bag-
systemet själv. Alla ingrepp i systemet kan orsaka felaktig funktion
och allvarliga personskador och bör endast utföras av auktoriserad
Volvo-verkstad.
Det årtal och den månad, som anges på dekalen i dörrstolpen/arna, är
den tidpunkt då du ska kontakta din Volvo-verkstad för särskild inspek-
tion och för ev. byte av krockkuddar och bältessträckare. Har du några
frågor om de båda systemen, kontakta en auktoriserad Volvo-verkstad.
Denna dekal är placerad i bakre vänstra dörröppning
Märkning på säkerhetsbälten med bältessträckare
Varningslampan i kombinationsinstrumentet
SRS-systemet övervakas kontinuerligt av sensorn/styrenheten och i
kombinationsinstrumentet finns en varningslampa. Denna lampa tänds
då tändningsnyckeln vrids till läge I, II eller III. Lampan släcks då
sensorn/styrenheten har kontrollerat att SRS-systemet är felfritt. Detta
tar normalt ca 7 sekunder.
VARNING!
Om varningssymbolen förblir tänd eller tänds under körning, är det
ett tecken på att SRS-systemet inte har fullgod funktion. Uppsök
auktoriserad Volvo-verkstad.
SRS (krockkudde) och SIPS-bag (sidokrockkudde)
V70w346-IB-6725(6398)-Inlaga-TRYCK.p65 9/10/2003, 9:06 AM12
13
VARNING!
Klistra eller fäst inga egna emblem eller
dekaler på ratten eller instrumentpanelen!
SRS (krockkudde) och SIPS-bag (sidokrockkudde)
VARNING!
SIPS-bag
Extra klädslar får aldrig användas på
framstolarna om de inte är Volvo
original klädslar eller av Volvo
godkända klädslar för SIPS-bag.
Inga föremål eller tillbehör får placeras
i området mellan stolens yttre sida och
dörrpanelen eftersom detta område kan
påverkas av SIPS-bagen.
Gör aldrig några ingrepp i SIPS-bag-
systemet.
Uppblåsning krockkudde passagerarsidan
Krockkudde -
passagerarsidan (tillval)
När krockkudden är uppblåst är volymen ca
150 liter på passagerarsidan, medan den på
förarsidan, på grund av rattens placering, är
ca 65 liter. Krockskyddet är detsamma på båda
platserna.
VARNING!
Krockkudde - passagerarsidan
Passageraren i framsätet ska aldrig
sitta framåtböjd över
instrumentpanelen, långt fram på
stolen, eller i annan onaturlig
sittställning. Passageraren ska sitta så
upprätt som möjligt med hänsyn till
sittkomfort och med ryggen mot
ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
Se till att passageraren håller fötterna
på golvet (inte uppe på instrument-
panelen, på stolen, i kart- och tidnings-
facket eller i sidorutan).
Låt aldrig barn stå eller sitta framför
passagerarstolen.
Placera aldrig barn i barnstolen eller i
barnkudden i framsätet om bilen är
utrustad med krockkudde (SRS) på
passagerarsidan.
Personer kortare än 140 cm ska aldrig
sitta i framsätet.
Inga föremål eller tillbehör får
placeras eller klistras på eller i
närheten av SRS-panelen (ovanför
handskfacket) samt i området som
påverkas av krockkudden.
Ha inga lösa föremål på golvet, på
stolen eller på instrumentpanelen.
Gör aldrig några ingrepp i
SRS-delarna i rattnavet eller på
panelen ovanför handskfacket.
8801889e
V70w346-IB-6725(6398)-Inlaga-TRYCK.p65 9/10/2003, 9:06 AM13
14
SIPS-bag
SIPS-bag-systemet är ett elektriskt system,
som består av två huvuddelar: sidokrockkud-
den och sensorerna. Sidokrockkuddarna är
monterade i framstolarnas ryggram och
sensorerna i den mittersta och bakre stolpens
insidor. När sidokrockkudden är uppblåst är
volymen ca 12 liter.
Sidokrockkudden blåses normalt endast upp på
krocksidan.
Uppblåst SIPS-bagKrockkudde och barnstol hör inte ihop!
8801909e
8801908e
SRS (krockkudde) och SIPS-bag (sidokrockkudde)
Barnstol och krockkudde
Allvarliga personskador kan uppstå på barnet
om barnstolen eller barnkudden placeras i
framsätet om passagerarsidan är utrustad med
krockkudde.
Den säkraste platsen för barn i barnstol/
barnkudde är baksätet, om bilen är utrus-
tad med krockkudde på passagerasidan.
Om bilen enbart är utrustad med SIPS-bag, kan
barn i barnstol/barnkudde placeras i framsätet.
VARNING!
Placera aldrig barn i barnstolen eller i
barnkudden i framsätet om bilen är
utrustad med krockkudde (SRS) på
passagerarsidan.
Placera aldrig ett barn i framsätet, om din bil är
utrustad med krockkudde på passagerarsidan
(med barn menas person där kroppslängden är
140 cm eller kortare).
Placera i stället barn i barnstol eller barnkudde
i baksätet.
V70w346-IB-6725(6398)-Inlaga-TRYCK.p65 9/10/2003, 9:06 AM14
15
IC (krockgardinen)
Använd alltid säkerhetsbältena!
Om du har passagerare i baksätet, måste du se till att de yttre nackstö-
den i baksätet är uppfällda, samt att det mittre nackskyddet är rätt
inställt för eventuell passagerare där.
8802260n
8802259m
IC-systemet (krockgardinen)
IC-systemet (Inflatable Curtain) (krockgardinen) skyddar huvudet mot
islag i bilens insida. Krockgardinen skyddar också mot föremål som bilen
krockat med. IC-systemet skyddar både de åkande i framsätet och
passagerarna i baksätets ytterplatser. Krockgardinen ligger dold innanför
bilens innertak. IC-systemet - den uppblåsbara krockgardinen - täcker in
den övre delen av bilens insida i fram- och baksätet.
IC-systemet aktiveras av SIPS-systemets krocksensorer, när bilen blir
påkörd från sidan. När IC-systemet aktiveras, gasfylls krockgardinen av
dess gasgenerator, vilken är placerad i gardinens bakre ände.
VARNING!
Skruva inte fast eller montera någonting i bilens innertak, dörrstol
par eller i sidopanelerna. Den avsedda skyddseffekten kan utebli.
Med baksätets ryggstöd nedfällt får bilen inte lastas högre än 50
mm under ovankanten av bakre passagerardörrarnas fönster,
annars kan skyddseffekten av krockgardinen som finns dold
innanför bilens innertak utebli.
V70w346-IB-6725(6398)-Inlaga-TRYCK.p65 9/10/2003, 9:06 AM15
16
WHIPS (Whiplash Protection System)
8502213e
WHIPS
Systemet består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet
anpassat nackskydd i framsätets stolar.
WHIPS-stolen
WHIPS aktiveras vid en krock bakifrån, där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets beskaffenhet inverkar. Vid aktivering kommer
framstolarnas ryggstöd, om någon sitter där, att flyttas bakåt och
sittställningen för föraren och passageraren i framsätet att förändras. På
detta sätt minskas riskerna för s. k. whiplashskador.
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör du och din passagerare i framsätet sitta mitt
i sätet med så litet avstånd som möjligt mellan nackskydd och huvud.
WHIPS och barnstol
WHIPS-systemet inverkar inte negativt på bilens skyddsegenskaper
betr. barnstol. Så länge du inte har krockkudde (SRS) på passagerarplat-
sen, kan du placera en barnstol i passagerarstolen i framsätet. WHIPS-
systemet fungerar även om du har placerat en bakåtvänd barnstol i
baksätet med stöd mot framstolens ryggstöd.
VARNING!
Om stolen har varit utsatt för kraftig belastning, t.ex. i samband med
en kollision bakifrån, skall WHIPS-systemet kontrolleras av en
auktoriserad verkstad. Även om stolen verkar vara oskadad kan
WHIPS-systemet ha löst ut utan några synliga skador på stolen. Delar
av WHIPS-systemet skyddsegenskaper kan ha gått förlorade. Låt en
auktoriserad Volvo-verkstad kontrollera systemet även efter mindre
påkörningsolyckor bakifrån. Gör aldrig några ändringar eller
reparationer av stolen eller WHIPS-systemet själv!
8502379e
VARNING!
Tänk på att inte hindra
WHIPS-systemets funktion!
Om ett ryggstöd i baksätet är
nedfällt måste motsvarande
framstol justeras framåt att
den inte har kontakt med det
nedfällda ryggstödet.
Undvik att placera
boxliknande last att denna
kläms fast mellan baksätets
sittdyna och framstolens
ryggstöd.
V70w346-IB-6725(6398)-Inlaga-TRYCK.p65 9/10/2003, 9:06 AM16
17
När blåses krockkuddarna och
krockgardinen upp?
SRS-systemets sensor känner vid en kollision av nivån på uppbromsning-
en och den hastighetsreducering som orsakas av kollisionen. Sensorn
avgör alltså om kollisionen är av sådan karaktär och omfattning att
krockkuddarna bör utlösas eller ej.
Det bör påpekas att det inte bara är deformationen av karossen som
påverkar bilens sensor utan även hur stor hastighetsreduktionen är vid
kollisionsögonblicket. Det betyder att SRS sensorn känner av de tillfällen
då det finns en risk för de åkande i framsätet att skadas genom islag mot
bilens instrumentpanel eller ratt.
Ovanstående gäller även SIPS-bag-systemet (sidokrockkuddarna), och
krockgardinen frånsett att sidokrockkuddarna och krockgardinen endast
utlöses vid sidokollisioner, när bilen träffas av ett föremål med tillräcklig
energi.
OBS! Aktivering av SRS-systemet, SIPS-bag-systemet och IC-systemet
sker endast en gång vid en kollision i respektive kollisionsriktning.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderar vi följande:
Bärga bilen till en Volvo-verkstad. Även om bilen är körbar efter en
olycka skall du inte köra med utlösta krockkuddar.
Låt en auktoriserad Volvo-verkstad sköta byte av komponenter
i SRS-, SIPS- och IC-systemet.
SRS (krockkudde), SIPS-bag (sidokrockkudde) och IC-krockgardin
VARNING!
SRS-systemets sensor är placerad i mittkonsolen. Om kupégolvet
blivit dränkt med vatten, lossa batterikablarna i bagageutrymmet.
Försök inte starta; krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen till
auktoriserad Volvo-verkstad.
VARNING!
Kör aldrig med utlösta krockkuddar! De kan försvåra styrningen av
din bil. Även andra säkerhetssystem kan vara skadade. Den rök och
det damm som bildas vid utlösning av kuddarna kan vid intensiv
exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär
tvätta med kallt vatten och/eller kontakta läkare. Det snabba
utlösningsförloppet kan också, i kombination med kuddens material,
ge friktionsskador på huden.
V70w346-IB-6725(6398)-Inlaga-TRYCK.p65 9/10/2003, 9:06 AM17
18
Bromssystemet/ABS/EBD
Om en bromskrets går
sönder
Om ett fel skulle uppstå i en av kretsarna är det
fortfarande möjligt att bromsa bilen. Tryck en
gång och hårt på pedalen – inte upprepade
gånger. Bromspedalen tar djupare och kan
kännas lite mjukare än normalt. Dessutom
behövs ett högre pedaltryck för att få normal
bromseffekt.
Bromsservon fungerar bara då motorn är
igång.
Om du rullar eller bogseras med avstängd
motor måste du trampa ca 5 gånger hårdare på
bromspedalen jämfört med då motorn är igång.
Bromspedalen känns stum och hård.
Fukt på bromsskivor och bromsbelägg
ändrar bromsegenskaperna!
Då du kör bilen i kraftigt regn eller genom
vattensamlingar och när du tvättar bilen blir
bromsdetaljerna blöta. Det ändrar bromsbe-
läggens friktionsegenskaper så att en viss
fördröjning av bromseffekten kan märkas.
Tryck lätt på bromspedalen då och då om du
kör längre sträckor i regn eller snöslask eller
innan du under dessa väderleksförhållanden
långtidsparkerar din bil, så att bromsbeläggen
värms upp och vattnet torkar. Det ska du också
göra då du börjar köra efter tvättning och efter
start i mycket fuktig eller kall väderlek.
Om bromsarna belastas mycket hårt
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om du inte trampar
särskilt hårt på bromspedalen. Eftersom
hastigheten dessutom ofta är låg kyls bromsar-
na inte så effektivt som vid körning på slät
väg.
För att inte belasta bromsarna hårdare än
nödvändigt, ska du i stället för att bara
använda fotbromsen, växla ned och använda
samma växel nedför som du använder uppför
(manuell växellåda). På detta sätt utnyttjas
motorbromsen effektivare och du behöver
använda fotbromsen bara korta stunder.
Tänk på att när du kör med släpvagn belastar
du bilens bromsar hårdare.
Låsningsfria
bromsar – ABS
ABS-systemet (Anti-lock Braking System) är
konstruerat så att hjullåsning förhindras under
bromsning. Detta för att bibehålla bästa
möjliga styrförmåga under ett bromsförlopp.
Detta förbättrar din förmåga att t.ex. väja för
ett hinder. ABS-systemet ökar inte den totala
bromskapaciteten. Däremot har du som förare
ökad möjlighet att styra bilen och får därmed
bättre kontroll över bilen vilket ökar säkerhe-
ten.
Efter att motorn startats sker vid en hastighet
av ca 20 km/h en kort självtest som kan kännas
och höras. När ABS-systemet arbetar kan du
höra och känna pulseringar i bromspedalen.
Detta är helt normalt.
OBS! Du måste trampa på bromspedalen med
full kraft för att maximalt utnyttja ABS-
systemet. Släpp inte bromspedaltrycket då
ABS-pulseringarna hörs och känns. Öva gärna
att bromsa med ABS-systemet på lämplig
plats, t.ex. en halkövningsbana.
ABS-symbolen tänds och lyser med fast
sken:
I ca två sekunder när du startar bilen för
kontroll av systemet.
Om ABS-systemet stängts av på grund av
ett fel.
Elektronisk
bromskraftsfördelning – EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce
Distribution) är en integrerad del i ABS-
systemet. EBD-systemet reglerar bromskraften
till bakhjulen så att det alltid finns bästa
möjliga bromskraft tillgänglig. Pulseringar
hörs och känns i bromspedalen när systemet
reglerar bromskraften.
VARNING!
Om BROMS - och ABS - varnings-
symbolerna samtidigt är tända finns risk
för att bakvagnen uppvisar sladdtendens
vid kraftig inbromsning. Om nivån i
bromsvätskebehållaren vid detta tillfälleär
normal, kan du under stor försiktighet köra
bilen till närmaste auktoriserade Volvo-
verkstad för kontroll av bromssystemet.
V70w346-IB-6725(6398)-Inlaga-TRYCK.p65 9/10/2003, 9:06 AM18
/

Denna handbok är också lämplig för