Dometic Can Cooler My Drink Bruksanvisningar

Kategori
Kylboxar
Typ
Bruksanvisningar

Denna manual är också lämplig för

MyDrink
Drinkmaster
Getränkekühler
Bedienungsanleitung . . .3
Can Cooler
Instruction Manual . . . . .6
Refroidisseur de boissons
Notice d’emploi . . . . . . .9
Enfriador de bebidas
Instrucciones de uso . .12
Raffredda bevande
Istruzioni per l’uso . . . .15
Drankkoeler
Gebruiksaanwijzingen .18
Drikkevarekøler
Betjeningsanvisning. . .21
Drikkekjøler
Bruksanvisning . . . . . .24
Dryckeskylare
Bruksanvisning . . . . . .27
Juomajäähdytin
Käyttöohjeet. . . . . . . . .30
D
GB
F
E
I
NL
DK
N
S
FIN
My Drink.book Seite 1 Donnerstag, 2. Oktober 2003 3:06 15
MyDrink/Drinkmaster Information om bruksanvisningen
27
1 Information om bruksanvisningen
Läs igenom anvisningarna noga före användningen. Spara bruksanvisningen för senare
bruk.
Överlämna bruksanvisningen till den nya ägaren vid ev. vidareförsäljning.
Beakta även nedanstående säkerhetsanvisningar.
2 Säkerhetsanvisningar
2.1 Allmänt
z Anslut alltid apparaten enligt nedanstående:
anslut den till växelström med den medlevererade nätadaptern
anslut den till cigaretttändaren i fordonet med en lämplig anslutningskabel
z Dra aldrig i anslutningskabeln för att dra ut kontakten ur cigarettändaren.
z För att undvika ytterligare skador måste skadade anslutningskablar alltid bytas ut.
z Apparaten får inte användas om den uppvisar synliga skador.
z Apparaten får endast repareras av fackfolk. Ej sakkunniga reparationer kan leda till
att apparaten inte längre är säker.
Kontakta WAECO kundtjänst om apparaten måste repareras.
z Dra ut anslutningskabeln
före rengöring och skötsel
efter varje användning
z Se till att ventilationsspringorna inte täcks över.
2.2 Säkerhet under användningen
z Se till att anslutningsledningen och kontakten är torra innan apparaten används.
z Slå inte på apparaten när du har blöta händer.
z Se till att någon alltid kan iaktta apparaten när den är igång.
z Ställ inte apparaten på heta ytor.
z Ställ den inte i närheten av öppna flammor.
z Häll inte vätskan som ska värmas eller kylas direkt i apparaten. Sätt istället ned
förpackningen med drycken i apparaten, eller använd den medlevererade muggen
(bara MyDrink).
z Doppa aldrig ner apparaten i vatten.
z Skydda apparaten och kabeln mot hög värme och väta.
z WAECO ansvarar inte för skador som orsakas av icke ändamålsenlig användning
eller felaktig hantering.
3 Leveransomfattning
Nr på
fig. 1, sidan 2
Mängd Beteckning
1 1 MyDrink/Drinkmaster
2 1 Nätadapter för växelström
3 1 Anslutningskabel för cigarettändare (bara för
MyDrink)
4 1 Mugg (bara för MyDrink)
My Drink.book Seite 27 Donnerstag, 2. Oktober 2003 3:06 15
Ändamålsenlig användning MyDrink/Drinkmaster
28
4 Ändamålsenlig användning
Apparaten är avsedd för att kyla eller värma upp drycker i lämpliga behållare, resp. för att
hålla dryckerna varma/kalla.
Den kan användas för standardförpackningar, upp till 0,5 l: burkar, PET (polyetylen-
tereftalat) och glas. En mugg ingår i leveransen (bara MyDrink).
5 Teknisk beskrivning
Apparaten är en kompakt bordsapparat, som även kan användas i fordon. Den kan an-
vändas för att kyla drycker till ung. 22 °C under rumstemperatur, eller värma upp dem till
ung. 60 °C.
Kylningen är en slitagefri och CFC-fri peltierkylning med värmeavledning genom fläkt.
6 Användning
Innan den nya apparaten används bör, av hygieniska skäl, ut- och insidan tor-
kas av med en fuktig duk (se även kapitel ”Rengöring och skötsel” på
sidan 29).
Använd endast skedar av trä eller plast till den medlevererade muggen (endast
MyDrink). Annars kan muggens ytskikt skadas.
Om det uppstår en störning (t.ex. genom elektrostatisk urladdning) tryck på en
av funktionsknapparna, sedan fungerar apparaten som vanligt igen.
6.1 Kyla drycker
Kyla drycker: anslut apparaten till en strömkälla och tryck på knappen ”Cold” (bara
MyDrink) (se fig. 2 A, sida 2).
Driftindikatorn (se fig. 2 A3, sida 2) lyser och kylningen börjar.
Kylningen stängs inte av automatiskt. Eftersom dryckerna kan kylas ned till en
temperatur som ligger 22 °C under omgivningstemperaturen, kan det hända
att de fryser. Se därför till att glasbehållare inte kyls ned för mycket; de kan gå
sönder.
Tryck på knappen ”Off” (bara MyDrink) för att avsluta kylningen (se fig. 2 A, sida 2).
Dra ut anslutningskabeln om apparaten inte ska användas längre.
6.2 Värma drycker (bara MyDrink)
Öppna alltid burken eller flaskan före uppvärmningen. Vätskan expanderar
under uppvärmningen och flaskan/burken kan gå sönder om den inte är
öppen.
Värma drycker: anslut apparaten till en strömkälla och tryck på knappen ”Hot”
(se fig. 2 A, sida 2).
Driftindikatorn (se fig. 2 A1, sida 2) lyser och uppvärmningen börjar.
MyDrink stängs av automatiskt när drycken har värmts upp till ca 60 °C. Den kan inte
överhettas.
När temperaturen sjunker börjar uppvärmningen igen.
My Drink.book Seite 28 Donnerstag, 2. Oktober 2003 3:06 15
MyDrink/Drinkmaster Rengöring och skötsel
29
Tryck på knappen ”Off” för att avsluta uppvärmningen.
Dra ut anslutningskabeln om MyDrink inte ska användas längre.
6.3 Ansluta till cigarettändaren
Använd inte apparaten under körning, den får bara användas när fordonet står
still.
Tänk på att tändningen ev. måste slås på för att apparaten ska få ström när
den ansluts till cigarettändaren i bilen.
7 Rengöring och skötsel
Observera!
Dra ut anslutningskabeln ur uttaget eller cigarettändaren före rengöring och
skötsel.
Observera!
Tvätta aldrig apparaten under rinnande vatten eller i diskvatten.
Observera!
Använd inga skarpa, repande rengöringsmedel eller hårda föremål för rengö-
ring. Både apparaten och muggens och mugghållarens ytskikt kan skadas.
Rengör insidan regelbundet med en fuktig duk.
Rengör även utsidan med en fuktig duk.
8 Tekniska data
Bruttovolym: för standardförpackningar, upp till 0,5 l
Vätskevolym, mugg
(bara MyDrink):
ca 0,3 l
Anslutningsspänning: 12 V DC eller 100-240 V AC
Effektbehov: 20 W
Temperaturområde: kylning: till 22 °C under omgivningstemperaturen
uppvärmning: upp till ca 60 °C (bara MyDrink)
Vikt: 0,6 kg
Provning/certifikat:
My Drink.book Seite 29 Donnerstag, 2. Oktober 2003 3:06 15
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36

Dometic Can Cooler My Drink Bruksanvisningar

Kategori
Kylboxar
Typ
Bruksanvisningar
Denna manual är också lämplig för