Tunturi C20 Bruksanvisning

varumärke
Tunturi
Kategori
fitness, gymnastik
Modell
C20
Typ
Bruksanvisning
62
Svenska
Index
På svenska
Denna handbok är en översättning av den
engelska texten. Vi förbehåller oss rätten till
eventuella översättningsfel. Den engelska
originaltexten råder.
Crosstrainer
Välkommen till Tunturi Fitness värld!
Tack för att du köpte denna utrustning från Tunturi.
Tunturi erbjuder ett stort utbud av professionell
träningsutrustning, exempelvis crosstrainers,
löpband, träningscyklar och roddmaskiner.
Utrustning från Tunturi passar hela familjen,
oavsett träningsnivå. Mer information finns på vår
webbplats, www.tunturi.com
Säkerhetsvarningar
VARNING
Läs säkerhetsvarningarna och instruktionerna.
Om inte säkerhetsvarningarna och instruktionerna
följs kan det medföra skador på personer eller
utrustningen. Behåll säkerhetsvarningarna och
instruktionerna för framtida bruk.
VARNING
System för övervakning av hjärtfrekvensen är inte
alltid exakta. Överträning kan medföra allvarlig
skada eller död. Sluta omedelbart att träna om du
känner dig svag.
- UUtrustningen är endast anpassad för
hemmabruk. Utrustningen är inte anpassad
- Maximal användning är begränsad
till 3 timmar per dag.
- Om utrustningen används av barn eller
personer med fysiska, sensoriska, mentala
eller motoriska handikapp, eller som saknar
erfarenhet och kunskap, kan detta medföra
risker. Personer som är ansvariga för deras
säkerhet måste ge tydliga instruktioner, eller
övervaka användningen av utrustningen.
- Innan du påbörjar din träning, uppsök en läkare
som kan kontrollera din hälsa.
- Om du upplever illamående, yrsel eller andra
onormala symptom, avsluta genast din träning
och kontakta en läkare.
- Börja varje träningspass med att värma upp och
avsluta varje träningspass med nedvarvning för
att undvika muskelsmärtor och sträckningar.
Kom ihåg att stretcha i slutet av träningen.
- Utrustningen är endast anpassad för
användning inomhus. Utrustningen är inte
anpassad för användning utomhus.
- Använd endast utrustningen i miljöer med god
ventilation. Använd inte utrustningen i dragiga
miljöer för att undvika att bli förkyld.
- Använd endast utrustningen i miljöer med
temperatur mellan 10 °C och 35 °C. Förvara
endast utrustningen i miljöer med temperatur
mellan 5 °C och 45 °C.
- Använd inte och förvara inte utrustningen i
fuktig miljö. Luftfuktigheten får aldrig överstiga
80%.
- Använd endast utrustningen för dess avsedda
ändamål. Använd inte utrustningen för andra
ändamål än de som beskrivs i handboken.
- Använd inte den här utrustningen om någon
del är trasig eller skadad. Om någon del är
trasig eller skadad, kontakta din återförsäljare.
- Håll undan händer, fötter och andra kroppsdelar
från de rörliga delarna.
- Håll undan håret från de rörliga delarna.
- Bär passande kläder och skor.
Montering (g. D) ............................................. 63
Träning ..........................................................63
Övning Instruktioner ......................................... 63
Hjärtfrekvens ..................................................... 64
Användning ..................................................65
Panel (g F) ..................................................65
Förklaring av knappar ....................................... 66
Förklaring av displayfunktioner ........................ 66
Manövrering ..................................................... 67
Rengöring och underhåll ............................68
Byta ut batterier (Fig E ).................................... 68
Fel och funktionsstörningar .............................. 68
Transport och lagring ..................................68
Ytterligare information...................................... 69
Teknisk information .....................................69
Garanti ..........................................................69
Försäkran från tillverkaren .........................70
Friskrivning ..................................................70
Crosstrainer .................................................71
Turvallisuusvaroitukset ..............................71
Kuvaus (kuva. A) ............................................... 72
Pakkauksen sisältö (kuva. B & C) ...................... 72
Kokoonpano (kuva. D) ...................................... 72
63
Svenska
- Håll undan kläder, smycken och andra föremål
från de rörliga delarna.
- Låt bara en person åt gången använda
utrustningen. Utrustningen får inte användas av
personer som väger mer än 120 kg (265 lbs).
- Öppna inte utrustningen utan att kontakta din
återförsäljare.
Beskrivning (fig. A)
Din crosstrainer är en stationär träningsmaskin som
används för att simulera promenad eller löpning
utan att orsaka kraftigt tryck på lederna.
Förpackningens innehåll (fig. B & C)
- Förpackningen innehåller delarna som visas i
fig. B.
- Förpackningen innehåller de fästdon som visas i
fig. C. Se avsnittet “Beskrivning”.
ANMÄRKNING
Om någon del saknas, kontakta din
återförsäljare.
Montering (fig. D)
VARNING
Montera utrustningen i angiven ordning.
Var två om att bära och förflytta utrustningen.
OBS.
Placera utrustningen på en stabil och jämn
yta.
Placera utrustningen på en skyddande grund
för att förhindra att golvet skadas.
Lämna åtminstone 100 cm fritt runt
utrustningen.
- Illustrationerna visar det korrekta sättet att
montera utrustningen.
ANMÄRKNING
Spara verktygen som följer med denna
produkt när monteringen är klar
så att du kan använda dem för framtida
servicearbeten.
Träning
Träningen måste vara lagom lätt, men hålla på
länge. Aerobisk träning är till för att förbättra
kroppens maximala syreupptag, vilket förbättrar
uthålligheten och konditionen. Du ska svettas,
men du ska inte bli andfådd under träningen.
För att uppnå och behålla en grundkondition,
träna åtminstone tre gånger i veckan, 30 minuter
åt gången. Öka antalet träningspass för att
förbättra din kondition. Det är bra att kombinera
regelbunden träning med hälsosam kost. En
person som har bestämt sig för att banta bör träna
dagligen, 30 minuter eller mindre till en början
och sedan öka den dagliga träningstiden till en
timme. Börja din träning i låg hastighet och med
lågt motstånd för att förhindra att hjärtkärlsystemet
utsätts för kraftig belastning. När konditionen
förbättras, kan hastigheten och motståndet ökas
gradvis. Din tränings effektivitet kan mätas genom
att kontrollera din hjärtfrekvens och din puls.
Övning Instruktioner
Användningen av ditt träningsredskap kommer
att ge dig många fördelar; det kommer att
förbättra din fysiska kondition, tona musklerna och
tillsammans med en kalorikontrollerad diet hjälpa
dig att gå ned i vikt.
Uppvärmningsfasen
Denna fas får blodet att börja pumpa runt
i kroppen och förbereder musklerna på
aktivitet. Den minskar även risken för kramp
och muskelskada. Det är tillrådligt att göra
några stretchövningar som visas nedan. Varje
stretchövning ska hållas i ungefär 30 sekunder.
Tvinga eller tryck inte in musklerna i en
stretchövning. Om det gör ont, SLUTA
Träningsfasen
Detta är fasen där du jobbar. Efter regelbunden
användning, kommer musklerna i dina ben att
bli mer flexibla. I denna fas är det mycket viktigt
att bibehålla ett jämnt tempo från början till slut.
Ansträngningsnivån ska vara tillräcklig för att höja
din puls till målzonen som visas i nedanstående
figur
64
Svenska
Denna fas bör pågå i minst 12 minuter, även om de
flesta börjar med ungefär 15-20 minuter.
Nedvarvningsfasen
Under denna fas får ditt kardiovaskulära system och
dina muskler varva ned. Den är en upprepning av
uppvärmningsövningen, t.ex. minska ditt tempo,
fortsätt i ca 5 minuter. Stretchövningarna ska nu
upprepas. Kom ihåg att inte tvinga eller trycka in
musklerna i stretchövningen.
När du blir mer vältränad, kan du träna längre
och hårdare. Vi rekommenderar att träna minst
tre gånger i veckan, och, om möjligt, fördela dina
träningstillfällen jämnt under hela veckan.
Muskeltoning
För att tona musklerna när du använder
träningsredskapet, måste du ställa in en ganska
hög belastning. Detta belastar benmusklerna mer
och kan innebära att du inte kan träna så länge
som du vill. Om du även försöker förbättra din
kondition, måste du ändra ditt träningsprogram.
Du bör träna som vanligt under uppvärmnings-
och nedvarvningsfaserna, men mot slutet av
träningsfasen kan du öka belastningen så att
dina ben får jobba hårdare. Du måste minska
hastigheten för att hålla pulsen i målzonen.
Viktminskning
Den viktigaste faktorn här är hur mycket du
anstränger dig. Ju hårdare och längre du tränar,
desto fler kalorier bränner du. Detta är i princip
detsamma som om du tränade för att förbättra din
kondition, skillnaden är målet.
Hjärtfrekvens
Pulsmätning
(handpulssensorer)
Pulsen mäts av sensorer i handtagen när
användaren vidrör båda sensorerna samtidigt. Bäst
pulsmätning fås när skinnet är en aning fuktigt
och i ständig kontakt med handpulssensorerna.
Om skinnet är för torrt eller för fuktigt kan
pulsmätningen bli mindre exakt.
ANMÄRKNING
Använd inte handpulssensorer tillsammans
med ett pulsbälte.
Om du har ställt in en begränsning av
hjärtfrekvensen för din träning, kommer ett
larm att ljuda när den överskrids.
Hjärtfrekvensmätning
(pulsbälte)
Den mest exakta mätningen av hjärtfrekvensen
uppnås med ett pulsbälte. Hjärtfrekvensen mäts
av en hjärtfrekvensmottagare i kombination med
ett pulsbälte med sändare. Korrekt pulsmätning
kräver att elektroderna på sändarbältet är en
aning fuktiga och i ständig kontakt med skinnet.
Om elektroderna är för torra eller för fuktiga kan
pulsmätningen bli mindre exakt.
VARNING
Kontakta en läkare innan du använder ett
pulsbälte om du har pacemaker.
OBS.
Om det finns flera enheter för
hjärtfrekvensmätning bredvid arandra,
kontrollera att avståndet mellan dem är minst
2 meter.
Om det bara finns en hjärtfrekvensmottagare
och flera hjärtfrekvenssändare, kontrollera
att bara en person med sändare är inom
mottagningsområdet.
ANMÄRKNING
Använd inte ett pulsbälte tillsammans med
handpulssensorer.
Bär alltid pulsbältet under dina kläder, i
direktkontakt med huden. Bär inte pulsbältet
utanpå kläderna. Om du bär pulsbältet
utanpå kläderna kommer det inte att bli
någon signal.
Om du har ställt in en begränsning av
hjärtfrekvensen för din träning, kommer ett
larm att ljuda när den överskrids.
Sändaren sänder hjärtfrekvensen till panelen
upp till ett avstånd på 1,5 meter. Om
elektroderna inte är fuktiga, kommer inte
hjärtfrekvensen att visas på displayen.
Vissa klädfibrer (t.ex. polyester eller
polyamid) skapar statisk elektricitet som
kan förhindra en korrekt mätning av
hjärtfrekvensen.
Mobiltelefoner, tv-apparater och
andra elektriska apparater skapar ett
elektromagnetiskt fält som kan förhindra en
korrekt mätning av hjärtfrekvensen.
65
Svenska
Maximal hjärtfrekvens
(under träning)
Den maximala hjärtfrekvensen är den högsta
hjärtfrekvens en person säkert kan få vid träning.
Följande formel används för att beräkna den
genomsnittliga maximala hjärtfrekvensen: 220 -
ÅLDER. Den maximala hjärtfrekvensen varierar från
person till person.
VARNING
Kontrollera att du inte överskrider din
maximala hjärtfrekvensen under din
träning. Kontakta en läkare om du tillhör en
riskgrupp.
Nybörjarnivå
50-60% av den maximala hjärtfrekvensen
Passar nybörjare, viktväktare, konvalescenter
och personer som inte har tränat på länge. Träna
åtminstone tre gånger i veckan, 30 minuter åt
gången.
Avanceradnivå
60-70% av den maximala hjärtfrekvensen
Passar personer som vill förbättra och underhålla
konditionen. Träna åtminstone tre gånger i veckan,
30 minuter åt gången.
Expert
70-80% av den maximala hjärtfrekvensen
Passar de mest vältränade, som är vana vid långa
och tunga träningspass.
Användning
Justera stödfötterna
Utrustningen är utrustad med 4 stödfötter.
Om utrustningen inte är stabil, kan tödfötterna
justeras..
- Vrid stödfötterna för att placera utrustningen i
en stabil position.
- Vrid åt låsmuttrarna för att låsa stödfötterna.
ANMÄRKNING
Maskinen är i maximalt stabilt läge när alla
stödfötter vrids helt inåt. örja därför att placera
maskinen helt plant genom att vrida alla stödfötter
helt inåt, innan du vrider ut de nödvändiga
stödfötterna för att stabilisera maskinen.
Justering af motstandet
Du kan öka eller minska motståndet med hjälp
av reglaget upptill på handstödet. Om du vrider
medsols (+) ökar motståndet och om du vrider
motsols (-) minskar motståndet.
Med hjälp av skalan (1-8) är det lätt att ställa in
önskat motstånd.
Justera pedalpositionen
De båda pedalerna kan anpassas efter användarens
höjd och träningsposition.
- Lossa de 2 fixeringsknopparna för pedalerna.
- Flytta pedalen till önskad position.
- Dra åt pedalens fixeringsknoppar.
ANMÄRKNING
Se till att båda pedalerna alltid hamnar i
liknande positioner.
Panel (fig F)
1
2
3
1. Skärm
2. Bok/ tablett rack
3. Knappar
66
Svenska
OBS
Skydda panelen från direkt solljus.
Torka av panelens yta när den är täckt av
svettdroppar.
Luta dig inte mot panelen.
Vidrör endast displayen med din fingertopp.
Var noga med att inte dina naglar eller vassa
föremål vidrör displayen.
ANMÄRKNING
Panelen övergår till viloläge när utrustningen
inte har använts på 4 minuter.
Förklaring av knappar
UP (Dail)
- Vrid reglaget medurs för att öka värdet.
- Inställningsområde TIME: 00:00~99:00
(steg om 1:00)
- Inställningsområde CAL: 0~9990
(steg om 10)
- Inställningsområde DIST: 0.00~99.50
(steg om 0.5)
- Inställningsområde PULSE: 0-30~230
(steg om 1)
Down (Dail)
- Vrid reglaget moturs för att minska värdet.
- Inställningsområde TIME: 00:00~99:00
(steg om 1:00)
- Inställningsområde CAL: 0~9990
(steg om 10)
- Inställningsområde DIST: 0.00~99.50
(steg om 0.5)
- Inställningsområde PULSE: 0-30~230
(steg om 1
Mode/Enter
- Välj funktion genom att trycka på knappen
MODE/ENTER.
- Tryck och håll knappen MODE/ENTER nere
i 2 sekunder för att återställa alla funktioner
(samma egenskap som knappen Reset om man
trycker på den i 2 sekunder).
Reset
- I inställningsläget trycker du på knappen
RESET en gång för att återställa aktuella
funktionssiffror.
- Tryck på knappen RESET och håll den intryckt i
2 sekunder för att återställa alla funktionssiffror.
Recovery
- När panelen detekterar en pulssignal trycker
du på knappen RECOVERY för att gå till läget
RECOVERY för att övervaka hjärtfrekvensens
återhämtningsförmåga
Body Fat
- Testa kroppsfett-% och BMI.
Total reset
- Panelen startar om och går till läget “User
Profile setting”.
Förklaring av displayfunktioner
Scan
- I läget SCAN trycker du på knappen MODE/
ENTER för att välja funktioner.
- Skanna automatiskt igenom varje läge i sekvens
var 6:e sekund.
- Ordningsföljd i displayen om man trycker på
knappen MODE/ENTER: TIME » DIST » CAL »
PULSE » RPM/SPEED
Speed
- Visar aktuell träningshastighet.
- Område 0.0 ~ 99.9
- Om ingen signal har överförts till monitorn
inom 4 sekunder under träningen visar SPEED
“0.0”
RPM
- Visar varv per minut Område 0 ~ 999 Om
ingen signal har överförts till monitorn inom 4
sekunder under träningen visar RPM “0”
Time (Tid)
- Om målvärdet inte ställs in kommer tiden att
räknas nerifrån och upp.
- Om målvärdet ställs in kommer tiden att räknas
ner från din måltid till 0 och ett larm ljuda eller
blinka.
Tiden kommer att fortsätta räkna nerifrån och
upp om träningen inte avslutas efter att målet
har nåtts.
- Om ingen signal har överförts till monitorn
inom 4 sekunder under träningen kommer tiden
att STOPPA
- Område 0:00~99:59
67
Svenska
Distance
- Om målvärdet inte ställs in kommer avståndet
att räknas nerifrån och upp.
- Om målvärdet ställs in kommer avståndet att
räknas ner från ditt målavstånd till 0 och ett
larm ljuda eller blinka.
Avståndet kommer att fortsätta räkna nerifrån
och upp om träningen inte avslutas efter att
målet har nåtts.
- Område 0.00~99.99
Calories
- Om målvärdet inte ställs in kommer kalorierna
att räknas nerifrån och upp.
- Om målvärdet ställs in kommer kalorierna att
räknas ner från ditt målkalorivärde till 0 och ett
larm ljuda eller blinka.
Kalorier kommer att fortsätta räknas nerifrån
och upp om träningen inte avslutas efter att
målet har nåtts.
- Område 0~9999
OBS
Dessa data är en ungefärligt värde för att
kunna jämföra olika övningssessioner och kan
inte användas inom medicinsk behandling
Pulse
- Aktuell puls visas efter 6 sekunder efter att den
detekterats av panelen.
- Utan pulssignal i 6 sekunder visar konsolen “P”.
- Pulslarmet ljuder när aktuell puls ligger över
målpulsen.
- Område 0-30~230 BPM
Manövrering
Ström på
- Tryck på valfri knapp för att sätta på strömmen
om enheten befinner sig i läget SLEEP.
- Börja trampa för att sätta på panelen om den
befinner sig i viloläget.
LCD-displayen visar alla segment (fig. F-01)
Ström av
Om ingen signal har överförts till monitorn inom 4
minuter kommer monitorn att gå till läget SLEEP
automatiskt.
Ställa in användarprofil
- Använd UP eller DOWN (Dial) för att ställa in
SEX, HEIGHT, WEIGHT och AGE.
- Tryck på MODE/ENTER för att bekräfta.
Ställa in träning
- Tryck på knappen MODE/ENTER för att välja
funktion TIME, DISTANCE, CALORIES och
PULSE. Använd UP eller DOWN (DIAL) för att
ställa in och tryck på MODE/ENTER för att
bekräfta.
- För att t.ex. ställa in tid kan du när tidsvärdet
blinkar använda UP och DOWN (DIAL) för att
justera siffran. Tryck på knappen MODE/ENTER
för att bekräfta och gå till nästa inställning.
Inställningen av DISTANCE, CALORIES och
PULS sker på samma sätt som för TIME.
- När träningen börjar och panelen tar emot
träningssignalen börjar värdet för SPEED/RPM,
TIME, DST och CAL räkna nerifrån och upp på
displayen. Om målet ställs in för ett specifikt
värde kommer värdet att räkna uppifrån och ner
tills målet nås.
Recovery
- Knappen RECOVERY fungerar endast om puls
detekteras.
- TIME visar “0:60” (sekunder) och räknar ner till
0.
- Datorn visar F1 till F6 efter nedräkningen för
att testa hjärtfrekvensens återhämtningsstatus.
Användaren hittar hjärtfrekvensens
återhämningsnivå baserad på tabellen nedan.
- Tryck på knappen RECOVERY för att gå till
början.
F1 Enastående
F2 Utmärkt
F3 Bra
F4 Ganska bra
F5 Under genomsnittet
F6 Dålig
68
Svenska
Body Fat
- Tryck på knappen BODY FAT för att starta
mätningen av kroppsfett.
- Under mätningen måste användaren hålla båda
händerna på handtagen. LCD-display “-” “- -”
“- - -” “- - - -” i 8 sekunder tills datorn slutar
mäta.
- LCD:n visar BMI och FAT % .
OBS
Korrekt “User Profile Settings” krävs för
denna funktion.
Felkoder för läget Kroppsfett
- *E-1
Ingen inmatning av hjärtfrekvens har
detekterats.
- *E-4
Förekommer när FAT% och BMI-resultatet
ligger under 5 eller över 50.
Felsökning:
- Om LCD-displayen lyser svagt betyder det att
batteriet måste bytas ut.
- Om det inte kommer någon signal när du
trampar måste du kontrollera om kabeln sitter i
riktigt.
OBS!
Om träningen stoppas i 4 minuter slocknar
huvudskärmen.
Om datorn uppvisar onormala värden, sätt i
batteriet på nytt och försök igen.
Rengöring och underhåll
Utrustningen kräver inte något särskilt underhåll.
Utrustningen kräver inte omkalibrering när den
monteras, används eller servas i enlighet med
instruktionerna.
VARNING
Innan rengöring och underhåll, avlägsna
adaptern.
Använd inte lösningsmedel för att rengöra
utrustningen.
- Rengör utrustningen med en mjuk och
absorberande trasa efter varje nvändning.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar och
muttrar är åtdragna.
- Smörj vid behov.
Byta ut batterier (Fig E )
Panelen är utrustad med 2 AA-batterier på
panelens baksida.
- Avlägsna luckan.
- Avlägsna de gamla batterierna.
- Sätt i de nya batterierna. Försäkra dig om att
batterierna är rätt placerade
mot (+) och (-) polerna.
- Montera luckan.
Fel och funktionsstörningar
Trots ständig kvalitetskontroller, kan fel och
funktionsstörningar inträffa som orsakas av enstaka
delar. I de flesta fallen räcker det med att byta ut
den felaktiga delen.
- Om utrustningen inte fungerar korrekt, kontakta
omedelbart återförsäljaren.
- Lämna utrustningens modellnummer och
serienummer till återförsäljaren. Ange
problemets art, förhållanden vid användning
och inköpsdatum.
Transport och lagring
VARNING
Innan transport och förvaring, avlägsna
adaptern.
Var två om att bära och förflytta utrustningen.
- Stå framför utrustningen på vardera sidan och
ta ett fast grepp i handtagen. Lyft utrustningens
framsida så att baksidan lyfts på hjulen. Förflytta
utrustningen och sätt ner den försiktigt. Placera
utrustningen på en skyddande grund för att
förhindra att golvet skadas.
- Förflytta utrustningen försiktigt över ojämna
ytor. Förflytta inte utrustningen till övervåningen
med hjulen, utan bär utrustningen med
handtagen.
- Förvara utrustningen på en torr plats med så
liten temperaturvariation som möjligt.
69
Svenska
Ytterligare information
Bortskaffande av förpackning
Riktlinjer från myndigheter uppmanar att vi minskar
mängden avfall som placeras i deponier. Vi ber dig
därför att borstskaffa allt förpackningsavfall på ett
ansvarsfullt sätt på allmänna återvinningscentraler.
Bortskaffande av uttjänt redskap
Vi på Tunturi hoppas att du får många års
trevlig användning av ditt träningsredskap. Men
det kommer en tid när ditt träningsredskap
är uttjänt. Enligt den europeiska WEEE-
lagstiftningen, ansvarar du för korrekt
bortskaffande av ditt träningsredskap på en allmän
återvinningsanläggning.
Teknisk information
Parameter Måttenhet Värde
Längd cm
inch
144
56.7
Bredd cm
inch
67
26.4
Höjd cm
inch
164
64.6
Vikt kg
lbs
55.6
122.5
Max användarvikt kg
lbs
120
265
Batteristorlek AA
Garanti
Tunturis ágargarantitunt
Garantivillkor
Konsumenten har rätt att tillämpa de
nationellt lagstadgade rättigheterna gällande
konsumentvaror och denna garanti begränsar inte
dessa rättigheter.
Ägargarantin är giltig endast om Tunturis
träningsredskap används i de miljöer som tillåts
enligt Tunturi. Vilka miljöer som är tillåtna står i
träningsredskapets bruksanvisning.
Garantivillkor
Garantivillkoren börjar att gälla från inköpsdatumet.
Garantivillkoren kan variera mellan olika länder.
Kontakta en lokal återförsäljare om garantivillkoren.
Garantins omfattning
Oavsett omständigheter, ansvarar inte Tunturi
New Fitness BV eller Tunturis återförsäljare för
uppkomna personskador som påverkar köparen,
och som innebär inkomstförlust eller andra
ekonomiska följdverkningar.
Gegränsninggar i garantin
Garantin gäller för arbets- och materialfel, förutsatt
att redskapet är i originalmonterat skick. Garantin
gäller endast fel som uppstår vid normalt bruk
och då den använts enligt Tunturis instruktioner
gällande montering, skötsel och användning.
Tunturi New Fitness BV och Tunturis återförsäljare
ansvarar ej för fel som uppkommer utanför deras
kontroll.
Garantin gäller endast redskapets ursprungliga
ägare och är gällande endast i de länder där
det ifnns en godkänd Tunturi New Fitness BV
återförsäljare.
Garantin gäller ej för redskap eller delar som
har ändrats utan Tunturi New Fitness BV:s
godkännande. Garantin gäller ej för fel som
beror på normalt slitage, felaktig användning,
användning i förhållanden som inte är avsett
för redskapet, korrosion eller lastnings- och
transportskador.
70
Svenska
Garantin täcker inte ljud som uppstår under
användning såvida dessa inte väsentligt hindrar
utrustningens användning eller har orsakas av ett
fel i utrustningen.
Garantin gäller inte för underhållsarbete,
som rengöring, smörjning eller normal
kontroll av komponenterna och inte heller för
monteringsarbete som kunden själv kan göra
och som inte kräver att redskapet plockas isär/
sätts ihop. Det gäller till exempel byte av mätare,
trampor eller andra motsvarande enkla delar.
Garantireparationer utförda av andra än en
godkänd Tunturi-representant,ersätts inte. Ifall
instruktionerna i manualen inte följs upphävs
produktens garanti.
Försäkran från tillverkaren
Tunturi New Fitness BV försäkrar att produkten
uppfyller följande standarder och direktiv:
EN 957 (HB), 89/336/EEG. Produkten är därför CE-
märkt.
01-2017
Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Nederländerna
Friskrivning
© 2017 Tunturi New Fitness BV
Alla rättigheter förbehållna.
Produkten och handboken kan komma att ändras.
Specifikationer kan ändras utan förvarning.
/