Petsafe PRF-3004XW-20 Operating And Training Manual

Kategori
Husdjursomsorg
Typ
Operating And Training Manual
PRF-3004XW-20
Itsepäisen koiran maahan upotettu
In-Ground Fence -aitajärjestelmä
Rymningssäkert stängsel för envisa
hundar In-Ground Fence-system
Sta hund i innhengning In-Ground
Fence innhengningssystem
Underjordisk hegn til stædig hund
In-Ground Fence
Система подземного
заграждения In-Ground Fence
для непослушных собак
Stubborn Dog In-Ground
Fence System
Käyttö- ja koulutusopas
Bruksanvisning och dressyrhandbok
Bruksanvisning og treningsguide
Bruger- og træningsvejledning
Руководство пользователя и пособие по дрессировке
Operating and Training Guide
Lue tämä opas kokonaan ennen kuin aloita
Läs hela handboken innan du använder apparaten
Les hele bruksanvisningen før du starter
Læs hele denne vejledning før brug
Перед началом эксплуатации полностью прочтите данное пособие
Please read this entire guide before beginning
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA
Tässä oppaassa käytettyjen huomiosanojen ja symbolien merkitykset
Tämä on turvallisuusvaroitussymboli. Sitä käytetään varoittamaan sinua mahdollisesta loukkaantumisvaarasta. Noudata
kaikkia tämän symbolin jälkeisiä turvallisuusviestejä välttääksesi mahdollisen loukkaantumisen tai kuoleman.
VAROITUS tarkoittaa vaarallista tilannetta, jonka jättäminen huomioimatta voi johtaa kuolemaan tai vakavaan
loukkaantumiseen.
HUOMIO yhdessä turvallisuusvaroitussymbolin kanssa käytettynä tarkoittaa vaarallista tilannetta, jonka jättäminen
huomioimatta voi johtaa lievään tai keskivakavaan loukkaantumiseen.
HUOMIO ilman turvallisuusvaroitussymbolia käytettynä tarkoittaa vaarallista tilannetta, jonka jättäminen
huomioimatta voi johtaa vahinkoon koirallesi.
HUOMAA käytetään osoittamaan käytäntöjä, jotka eivät liity henkilöloukkaantumisiin.
•Ei saa käyttää aggressiivisilla koirilla. Älä käytä tätä tuotetta, jos koirasi on aggressiivinen tai taipuvainen
aggressiiviseen käyttäytymiseen. Aggressiiviset koirat voivat aiheuttaa vakavan vamman. Jos olet epävarma tämän
tuotteen sopivuudesta koirallesi, ota yhteys eläinlääkäriin tai valtuutettuun kouluttajaan.
•Maan alla olevissa kaapeleissa voi olla suurjännite. Pyydä merkitsemään kaikki maanalaiset kaapelit, ennen kuin
kaivat maata langan peittämistä varten. Useimmilla alueilla merkinnät tehdään ilmaiseksi. Vältä näitä kaapeleita
maata kaivettaessa.
•Järjestelmää ei saa asentaa, yhdistää tai poistaa ukonilman aikana. Jos ukkonen on niin lähellä, että kuulet jylinän,
myrsky voi aiheuttaa vaarallisia syöksyaaltoja.
•Noudata sähköisiä työkaluja koskevia kaikkia turvaohjeita. Käytä aina suojalaseja.
•Sähköiskun vaara. Käytä aitalähetintä sisällä vain kuivassa tilassa.
•Paristoa ei saa yrittää leikata tai vääntää auki. Hävitä käytetty paristo aina asianmukaisesti.
•Vahinkovaara. Maan päällä oleva lanka saattaa aiheuttaa kompastusvaaran. Sijoita johdot aina huolellisesti.
•Tämä järjestelmä EI muodosta kiinteää estettä. Järjestelmä on suunniteltu ehkäiseväksi keinoksi muistuttamaan
staattisella stimuloinnilla lemmikkejä pysymään määritetyn rajojen sisällä. On tärkeää, että vahvistat lemmikkisi
koulutusta säännöllisesti. Koska staattisen stimuloinnin sietotaso vaihtelee lemmikkien välillä, Radio Systems
Corporation EI VOI taata, että järjestelmä pitää lemmikin kaikissa tapauksissa määritettyjen rajojen sisäpuolella.
Kaikkia lemmikkejä ei voida kouluttaa välttämään rajojen ylittämistä! Jos sinulla on syytä uskoa, että lemmikkisi
saattaa muodostaa uhkan toisille tai vahingoittaa itseään, jos sitä ei estetä ylittämästä rajoja, ET saa luottaa
pelkästään tähän järjestelmään lemmikkisi kulun rajoittamisessa. Radio Systems Corporation EI ole vastuussa mistään
omaisuusvahingosta, taloudellisesta menetyksestä tai mistään välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että jokin
eläin ylittää rajat.
2 www.petsafe.net
FIDA SVRU NOEN
• Lue tämän käyttöoppaan ohjeet ja noudata niitä. Kaulapannan hyvä istuvuus on tärkeää. Liian kauan tai liian
tiukalla lemmikin kaulassa pidetty panta voi aiheuttaa ihovammoja. Näitä kutsutaan makuuhaavoiksi ja myös
painehaavautumiksi tai painekuolioksi.
• Vältä kaulapannan pitämistä koiralla yli 12 tuntia päivässä.
• Jos mahdollista, sijoita kaulapanta uuteen paikkaan lemmikin kaulassa 1–2 tunnin välein.
• Vältä liiallinen paine tarkistamalla sopivuus tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
• Älä koskaan liitä hihnaa sähköiseen pantaan; tämä aiheuttaa liiallisen paineen sähkökontakteihin.
• Kun käytetään erillistä kaulapantaa hihnaa varten, hihnapanta ei saa painaa sähköistä pantaa.
• Pese koiran kaula-alue ja pannan koskettimet viikoittain kostealla liinalla.
• Tarkasta kosketusalue päivittäin ihottuman tai haavautumien varalta.
• Jos ihottumaa tai haavautumia havaitaan, lopeta pannan käyttö, kunnes iho on tervehtynyt.
• Jos ärsytys jatkuu yli 48 tuntia, ota yhteys eläinlääkäriin.
Katso lisätietoja makuuhaavoista ja painekuoliosta verkkosivustoltamme.
Nämä toimenpiteet auttavat pitämään lemmikkisi turvassa ja tyytyväisenä. Miljoonilla lemmikeillä on miellyttävä olla,
kun ne pitävät ruostumattomasta teräksestä tehtyjä liittimiä. Jotkin lemmikit ovat herkkiä kosketuspaineelle. Jonkin
ajan kuluttua saatat havaita, että lemmikkisi sietää hyvin pantaa. Jos näin tapahtuu, voit helpottaa joitakin näistä
varotoimista. On tärkeää jatkaa kosketusalueen päivittäisiä tarkistuksia. Jos punoitusta tai haavautumia havaitaan,
lopeta käyttö, kunnes iho on parantunut.
• Sinun täytyy ehkä leikata karvaa kosketuspistealueilta. Älä koskaan parturoi koiran kaulaa, koska tämä voi johtaa
ihottumaan tai tulehdukseen.
• Älä kiristä pantaa enempää kuin mitä tarvitaan hyvään kosketukseen. Liian kireällä oleva kaulapanta lisää
kosketusalueen painekuolion riskiä.
• Lemmikkisi asianmukainen kouluttaminen on olennaista itsepäisen koiran maahan upotetun PetSafe® In-Ground
Fence -aidan onnistumiselle. Koulutuslaitetta ei saa käyttää 2 ensimmäisen koulutusviikon aikana lemmikille ilman
suoraa ohjausta.
• Tahattoman stimuloinnin estäminen:
– Vastaanotinpanta ei saa olla koirallasi, kun järjestelmää testataan.
– Poista vastaanotinpanta, ennen kuin teet mitään muutoksia järjestelmään.
– Ennen kuin asetat vastaanotinpannan lemmikillesi, testaa rajojen sijainti ja leveys mahdollisen muutoksen jälkeen.
• Jos mahdollista, älä käytä pistorasiaa, joka on suojattu jäännösvirtalaitteella (RCD) tai vikavirtakatkaisimella
(GFCI). Aitajärjestelmä toimii oikein, mutta harvinaisissa tapauksissa lähelle iskevä salama saattaa aiheuttaa RCD-
tai GFCI-laitteen laukeamisen. Kun järjestelmässä ei ole virtaa, lemmikkisi saattaisi paeta. RCD- tai GFCI-laite
täytyy nollata virran palauttamiseksi järjestelmään.
• Vältä silmukkalangan eristyksen vaurioittamista asennuksen aikana; vaurioituminen saattaa aiheuttaa heikon
signaalin alueita ja johtaa silmukan varhaiseen vikaantumiseen (langan murtumat).
• Varo ruohoa niittäessä tai leikatessa, että et katkaise silmukkalankaa.
• Irrota langat ja irrota järjestelmä pistorasiasta aitalähettimen lisäsuojaamiseksi ennen ukkosmyrskyjä tai silloin, kun
aitalähetin on pitkiä aikoja käyttämättä. Tämä estää lähettimelle syöksyaalloista aiheutuvat vauriot.
• Ennen kuin aloitat rajalangan asentamista, irrota aitalähettimen virtasovitin pistorasiasta.
www.petsafe.net 3
ENNO RUSV DAFI
Kiitos, että valitsit PetSafe®-tuotteen. Tuotteittemme jatkuvalla käytöllä saat paremmin käyttäytyvän koiran lyhyemmässä ajassa muihin
koulutusvälineisiin verrattuna. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen. Katso luettelo
asiakaspalvelukeskuksiemme puhelinnumeroista verkkosivultamme www.petsafe.net.
Saadaksesi parhaan takuusuojan rekisteröi tuotteesi 30 päivän aikana osoitteessa www.petsafe.net. Rekisteröitymällä ja säilyttämällä
ostokuitin saat tuotteellesi täyden takuun, ja jos sinun tarvitsee soittaa asiakaspalvelukeskukseen, voimme auttaa sinua nopeammin.
Mikä tärkeintä, ei koskaan anna tai myy arvokkaita tietojasi kenellekään. Täydelliset takuutiedot ovat saatavissa verkossa osoitteesta
www.petsafe.net.
Sisällysluettelo
Osat ................................................................................................................5
Muita mahdollisesti tarvitsemiasi nimikkeitä .................................................................................5
Järjestelmän toiminta ...................................................................................................6
Päämääritelmät .......................................................................................................6
Käyttöopas .......................................................................................................7
Aitalähettimen asentaminen ...........................................................................................7
Järjestelmän suunnittelu ...............................................................................................7
Esimerkkipohjapiirustukset .............................................................................................8
Rajalangan sijoittaminen ..............................................................................................9
Lankojen kytkeminen aitalähettimeen ...................................................................................10
Vastaanotinpannan valmistelu .........................................................................................11
Rajaleveyden asettaminen ja vastaanotinpannan testaus ...................................................................12
Rajalangan asentaminen .............................................................................................13
Rajalippujen asettaminen ............................................................................................14
Vastaanotinpannan sovittaminen ......................................................................................15
Koulutusopas ....................................................................................................17
Ole kärsivällinen lemmikkisi kanssa ....................................................................................17
Päivä 1 – rajan tiedostaminen ........................................................................................18
Päivät 2–4 – rajan tiedostamisen jatkaminen ............................................................................19
Päivät 5–8 – häirintävaihe ...........................................................................................19
Päivät 9–14 – ei enää ohjausta hihnasta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Päivät 15–30 – lemmikin valvonta .....................................................................................20
Päivät 31+ – koulutus pelkällä äänellä ja värinällä ........................................................................20
Lemmikkisi ottaminen lemmikin alueen ulkopuolelle .......................................................................20
Lisätarvikkeet ........................................................................................................21
Add-A-Dog® -ylimääräiset vastaanotinpannat – käyttöohjeet .................................................................21
Usein kysytyt kysymykset ......................................................................................23
Vianmääritys ....................................................................................................24
Lyhyen silmukan testi ..................................................................................................25
Rajalangan katkoksen paikallistaminen ...................................................................................26
Pariston hävitys .......................................................................................................26
Vaatimustenmukaisuus .................................................................................................26
Käyttöehdot ja vastuurajoitus ...........................................................................................27
Asennusmallinne ....................................................................................................158
Pohjapiirustusruudukko ...............................................................................................158
4 www.petsafe.net
FIDA SVRU NOEN
Osat
Muita mahdollisesti tarvitsemiasi nimikkeitä
• Lisälanka ja -liput (PRFA-500)
• Mittanauha
• Pieni ristipääruuvimeisseli
• Poraus- ja asennuslaitteet
• Lapio tai nurmikkoreunustin
• Pihdit
• Kuorintapihdit
• Sakset
• Tupakansytytin
• Geelitäytteiset kapselit
• Lisälankamutterit
• Vedeltä suojaava tiivistysaine (esim. silikonitiiviste)
• PVC-putki tai vesiletku
• Kiviterällä varustettu pyörösaha
• Niittipyssy
• Ei-metallinen panta ja hihna
Rajaliput – 50
Yleissovitin
Rajalanka – 152,4 m
Lankamutterit
Aitalähetin
Käyttö- ja koulutusopas
Vastaanotinpanta
9 voltin alkaliparisto
(PAC11-12067)
Testivalotyökalu
Geelitäytteiset
kapselit
Pitkät kosketuspisteet
www.petsafe.net 5
ENNO RUSV DAFI
Järjestelmän toiminta
Radiosignaali kulkee maahan peitetyn langan läpi ja merkitsee koirallesi asetettavaksi haluamasi rajat. Koirallasi on vastaanotinpanta, joka
havaitsee signaalin rajalla. Kun koirasi lähestyy rajaa, vastaanotin antaa varoitusäänen ja värisee. Jos koirasi etenee pidemmälle, koira saa
turvallisen, mutta säikäyttävän staattisen stimuloinnin. Stimulointi on vaaratonta, mutta taivuttaa koiran pysymään sillä alueella, jonka olet
määrittänyt. Itsepäisen koiran vastaanotinpannassa on 5 stimulointitasoa, jotka voidaan säätää koirasi luonteen mukaisesti. Tämä itsepäisen
koiran Maahan upotettu PetSafe® In-Ground Fence -aitajärjestelmä on osoittautunut turvalliseksi, miellyttäväksi ja tehokkaaksi yli 3,6 kg:n
painoisille lemmikeille.
Päämääritelmät
Aitalähetin: välittää radiosignaalin rajalangan kautta.
Lemmikin alue: alue varoitusvyöhykkeen sisällä, jossa lemmikkisi voi kuljeskella vapaasti.
Varoitusvyöhyke: lemmikin alueen ulkoreuna, jossa lemmikkisi vastaanotinpanta aloittaa äänimerkin ja varoittaa lemmikkiä menemästä
staattisen stimuloinnin alueelle.
Staattisen stimuloinnin alue: varoitusvyöhykkeen takana oleva alue, jossa lemmikkisi vastaanotinpanta lähettää staattisen stimulaation,
joka antaa lemmikille viestin palata takaisin lemmikin alueelle.
Rajaleveys: varoitusvyöhykkeen ja staattisen stimulaation alueen yhdistelmä.
Vastaanotinpanta: vastaanottaa radiosignaalin rajalangasta.
Stimulointitason painike: säätää sen staattisen stimuloinnin tason, jonka lemmikki saa staattisen stimuloinnin alueella.
Vastaanottimen merkkivalo: osoittaa sen stimulointitason, johon vastaanottopanta on asetettu. Tämä valo toimii myös alhaisen
paristovarauksen merkkivalona.
Kosketuspisteet: antavat turvallisen staattisen stimuloinnin, kun lemmikkisi siirtyy staattisen stimuloinnin alueelle.
Virtaliitin: kohta, josta virtasovitin kytketään aitalähettimeen. Aitalähetin saa virran tavanomaisesta pistorasiasta.
Rajahallinnan kytkin: aitalähettimessä sijaitseva kytkin, jota säädetään rajalangan käytetyn pituuden mukaisesti.
Rajalangan liittimet: kohta, jossa rajalangat liittyvät aitalähettimeen jatkuvan silmukan muodostamiseksi.
Silmukan merkkivalo: osoittaa, että rajalanka muodostaa täydellisen silmukan, jolloin signaali voidaan välittää.
Rajaleveyden hallinta: säätää varoitusvyöhykkeen ja staattisen stimuloinnin alueen leveyttä. Ilmoitus: säätimen säätäminen ei muuta
staattisen stimuloinnin tasoa vastaanotinpannassa.
Staattisen
stimuloinnin
alue
Aitalähetin
Varoitus-
vyöhyke
Staattisen
stimuloinnin
alue
Varoitusvyöhyke
Rajaleveys
Lemmikin alue Stimulointitason
painike
Kosketuspisteet
Aluslevyt
Vastaanottimen
merkkivalo
Rajahallinnan
kytkin
Rajalangan
liittimet
Silmukan merkkivalo
Sähkösyötön valo
Virtaliitin
Rajaleveyden
hallinta
Vastaanotinpanta Aitalähetin
6 www.petsafe.net
FIDA SVRU NOEN
KÄYTTÖOPAS
VAIHE 1
Aitalähettimen asentaminen
Sijoita aitalähetin seuraavalla tavalla:
•kuivaan, hyvin tuuletettuun ja suojattuun paikkaan (1A, 1B).
•alueelle, jonka lämpötila ei laske nollan alapuolelle (esim. autotalli, kellarikerros, vaja).
•kiinnitettynä vakaalle pinnalle asianmukaisten asennusvälineiden avulla (ei sisälly pakkaukseen). Tämän oppaan
takana on asennusmallinne.
•vähintään 1 m:n päähän isoista metalliesineistä tai -laitteista, koska nämä saattavat häiritä signaalin yhtenäisyyttä (1C).
Kun olet asentanut aitalähettimen, rajalangan täytyy mennä ulos rakennuksesta. Tämä voidaan toteuttaa ikkunan tai seinän läpi poratun
reiän kautta. Varmista, että poran reitillä ei ole mitään esineitä.
Varmista, että ikkuna, ovi tai autotalliovi ei leikkaa rajalankaa tai purista sitä, koska tämä saattaa vaurioittaa lankaa ajan myötä ja
muodostaa lankaan murtuman. Asenna aitalähetin tulipalojen ja sähköiskujen estämiseksi rakennuksiin, jotka noudattavat valtiollisia ja
paikallisia sähkösäännöksiä.
Sähköiskun vaara. Käytä aitalähetintä sisällä vain kuivassa tilassa.
1A 1B
1 m
(3ft)
1C
1 m
VAIHE 2
Järjestelmän suunnittelu
Maan alla olevissa kaapeleissa voi olla suurjännite. Pyydä merkitsemään kaikki maanalaiset kaapelit, ennen kuin
kaivat maata langan peittämistä varten. Useimmilla alueilla merkinnät tehdään ilmaiseksi. Vältä näitä kaapeleita
maata kaivettaessa.
Yksinkertaisia vinkkejä suunnitteluun
•Rajalangan TÄYTYY alkaa aitalähettimestä ja
muodostaa jatkuva silmukka takaisin (2A).
•Suunnittele pohjapiirustus, joka sopii kiinteistöösi.
Tässä osassa annetaan esimerkkipohjapiirustuksia,
ja tämän oppaan takana on ruudukko oman
pohjapiirustuksen suunnittelua varten.
•Rajalangan kahden sivun kiertäminen yhteen
peruuttaa signaalin ja sallii lemmikkisi ylittää tuon
alueen turvallisesti. Muovi- tai metalliputki ei peruuta
signaalia. Kierrä rajalankaa 30 kertaa metriä
kohden signaalin peruuttamiseksi (2A).
30 kierrosta/m
2A 2B
www.petsafe.net 7
ENNO RUSV DAFI
•Käytä yhtenäisemmän rajan aikaansaamiseksi kulmissa aina asteittaisia käännöksiä, joiden säde on vähintään 1 m (2B). Älä käytä teräviä
käännöksiä, koska tämä aiheuttaa aukkokohtia rajaan.
•Vältä tekemästä kulkureiteistä liian kapeita lemmikillesi, jotta se voi liikkua vapaasti (esimerkiksi talon sivuja pitkin).
•Vastaanotinpanta voi aktivoitua talon sisällä, jos rajalanka kulkee talon ulkoseinää pitkin. Jos näin tapahtuu, ota lemmikkisi vastaanotinpanta
pois ennen sisälle tuomista, pienennä kantomatkaa rajaleveyden hallinnan säätimellä tai harkitse vaihtoehtoista pohjapiirustusta.
Esimerkkipohjapiirustukset
2C
2D
Esimerkki 1:
kehäsilmukka
(yksi silmukka)
Kehäsilmukka on
kaikkein yleisin
pohjapiirustus.
Tämä sallii
lemmikkisi vapaan
ja turvallisen
kuljeskelun koko
kiinteistöalueella
(2C). Kehäsilmukka
voi myös suojata
kukkapuutarhoja ja
viherrakentamista
(2D).
D
E
A
C
B
2E
Esimerkki 2 (2E): kehäsilmukka aikaisempaa aitaa käyttäen
(yksi silmukka)
Tässä pohjapiirustuksessa voit sisällyttää aikaisemman aitasi osaksi
pohjapiirustusta ja estää lemmikkiäsi hyppäämästä aidan yli tai kaivamasta
aidan alle. Tämä vähentää sitä lankamäärää, joka pitää peittää maahan. Vie
lanka aitalähettimestä pisteeseen A, A:sta B:hen, B:stä C:hen, C:stä D:hen,
D:stä E:hen, E:stä A:han, kierrä langat pisteestä A takaisin aitalähettimeen.
Katso langan aitaan kiinnittämistä koskevia lisätietoja kohdasta
”Rajalangan asentaminen”.
Kaksoissilmukka
Kaksoissilmukkaa täytyy käyttää silloin, jos et määritä raja-aluetta kiinteistösi joka sivulle.
Kun käytetään kaksoissilmukkaa, rajalankojen välissä täytyy olla vähintään 1,5 m:n matka, jotta signaali ei peruunnu. Muista, et
kaksoissilmukkaan tarvitaan kaksinkertainen määrä lankaa.
E
F
BA
D
C
E
F
C
A
D
B
1.5 m
1.5 m
2F
Esimerkki 3 (2F): vain kiinteistön
etu- tai takaosa (kaksoissilmukka)
Vie lanka aitalähettimestä pisteeseen
A, A:sta B:hen, B:stä C:hen, C:stä D:hen,
D:stä E:hen, E:stä F:ään, tee U-käännös
ja seuraa reittiäsi takaisin A:han pitäen
lankojen välimatkana 1,5m.
Kierrä lanka pisteestä A
takaisin aitalähettimeen.
B
A
1.5 m
2G
Esimerkki 4 (2G):
vain kiinteistön eturaja (kaksoissilmukka)
Vie lanka aitalähettimestä pisteeseen A, A:sta
B:hen, B:stä takaisin A:han pitäen lankojen
välimatkana 1,5 m. Kierrä lanka pisteestä
A takaisin aitalähettimeen.
E
B
D
C
A
1.5 m
2H
Esimerkki 5 (2H):
pääsy järvelle (kaksoissilmukka)
Vie lanka aitalähettimestä pisteeseen
A, A:sta B:hen, tee U-käännös ja
mene pisteeseen C, C:stä D:hen,
D:stä E:hen, tee U-käännös ja seuraa
reittiäsi takaisin A:han pitäen lankojen
välimatkana 1,5 m. Kierrä lanka
pisteestä A takaisin aitalähettimeen.
8 www.petsafe.net
FIDA SVRU NOEN
Esimerkki 6 (2I): lankasilmukka aikaisempaan aitaan kiinnitettynä (kaksoissilmukka)
Tässä pohjapiirustuksessa voit sisällyttää aikaisemman aitasi osaksi pohjapiirustusta ja estää
lemmikkiäsi hyppäämästä aidan yli tai kaivamasta aidan alle. Tämä vähentää sitä lankamäärää, joka
pitää peittää maahan. Vie lanka aitalähettimestä pisteeseen A, A:sta B:hen, B:stä C:hen, C:stä D:hen,
D:stä E:hen, E:stä F:ään, tee U-käännös ja seuraa reittiäsi takaisin A:han pitäen lankojen välimatkana
1,5 m. Kierrä lanka pisteestä A takaisin aitalähettimeen. Katso langan aitaan kiinnittämistä koskevia
lisätietoja kohdasta ”Rajalangan asentaminen”.
E
F
B
A
D
C
1.5 m
2I
VAIHE 3
Rajalangan sijoittaminen
Vahinkovaara. Maan päällä oleva lanka saattaa aiheuttaa kompastusvaaran. Sijoita johdot aina huolellisesti.
Aseta rajalanka suunnittelemiesi rajojen mukaisesti ja testaa järjestelmää ENNEN kuin peität langan maahan tai kiinnität sen
aikaisempaan aitaan. Näin voit tehdä mahdollisia muutoksia helpommin. Työskentele huolellisesti. Langan eristykseen tullut
lovi voi heikentää signaalin voimakkuutta ja muodostaa heikon alueen, jolta lemmikkisi voi paeta.
Jos rajalanka on samansuuntainen ja 3 metrin sisällä sähköjohtojen, viereisten hallintajärjestelmien,
puhelinlankojen, televisio- tai antennikaapelien kanssa, tämä saattaa aiheuttaa epäyhtenäisen signaalin. Jos
jokin näistä täytyy ylittää, tee se 90 asteen kulmissa (kohtisuoraan). (3A)
Jos langan etäisyyden pitäminen vähintään 3 metrinä viereisen hallintajärjestelmän langasta ei vähennä
signaalin epäyhtenäisyyttä, ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen.
Rajalangan kiertäminen
Rajalangan kiertäminen peruuttaa signaalin ja sallii lemmikkisi ylittää tuon alueen ilman stimulointia (3B). Jotta
signaalin peruuttaminen varmistetaan, suositellaan, että leikkaat rajalangan ja liität sen kunkin kierretyn osan
välille. Signaalia ei voida peruuttaa viemällä lanka muovi- tai metalliputken läpi. Myöskään suojatun kaapelin
liittäminen rajalankaan ei peruuta signaalia. Katso kuvasta (3C) oikea menetelmä langan kiertämiseen. Voit
kiertää lankasi leikkaamalla toimitetusta rajalangasta kaksi yhtä pitkää osaa ja kiertämällä ne yhteen. Kiinnitä
lankojen toinen pää johonkin paikallaan olevaan ja vie toinen pää porakoneeseen. Vedä lanka kireälle. Poran
avulla voit kiertää langan nopeasti. Kierrä rajalankaa 30 kertaa metriä kohden signaalin peruuttamiseksi. Kun olet
saanut rajojen pohjapiirustuksen valmiiksi, kytke kierretty lanka lähettimeen.
Rajalangan yhteenliittäminen tai korjaaminen
Jos tarvitset lisää rajalankaa lankasilmukan laajentamiseen, sinun täytyy liittää langat yhteen. Laita kaikkien
liitoskohtien sijainnit muistiin myöhempää käyttöä varten. Useimmat rajalangan katkokset tapahtuvat liitoskohdissa.
Kuori noin 1 cm eristystä pois liitettävän rajalangan päistä (3D). Varmista, että kuparinen rajalanka ei ole
syöpynyt. Jos rajalanka on syöpynyt, paljasta puhdas kuparilanka leikkaamalla lankaa taaksepäin.
Vie kuoritut päät lankamutteriin ja kierrä lankamutteri lankojen ympäri. Varmista, että kuparia ei ole paljaana
lankamutterin pään takana. Sido solmu 7,5–10 cm:n päähän lankamutterista (3E). Varmista, että lankamutteri on
tiukasti kiinni langan liitoskohdassa.
Kun olet liittänyt langat tiukasti yhteen, avaa geelitäytteisen liitoskapselin kansi ja vie
lankamutteri niin syvälle kapselin sisällä olevaan vesitiiviiseen geeliin kuin mahdollista (3F).
Napsauta kapselin kansi kiinni (3G). Jotta järjestelmä toimisi oikein, liitosyhteyden täytyy
olla vesitiivis.
Jos liitoskohta vetäytyy löysäksi, koko järjestelmä ei toimi. Varmista, että liitoskohta on tiukka.
Lisää geelitäytteisiä liitoskapseleita ja lankamuttereita on saatavissa asiakaspalvelukeskuksesta.
90
Rajalanka
Maahan peitetty kaapeli
3 m
3 m
3A
30 kierrosta/m
3B
KIERRETYT LANGAT
RAJALANKA
VESITIIVIS LIITOSKOHTA
OIKEIN
VÄÄRIN
3C
www.petsafe.net 9
ENNO RUSV DAFI
1
2
1 cm 1 cm
3G
3F
3E
3D
Lisärajalanka
Lisää suoraan maahan peitettävää rajalankaa voidaan hankkia 150 m keloilla siitä
kaupasta, josta hankit tarvikepakkauksen, tai asiakaspalvelukeskuksen kautta.
Ilmoitus: Kun lisäät rajalankaa, sen täytyy toimia jatkuvana silmukkana.
Oikealla olevassa taulukossa esitetään arvioitu tarvittava rajalangan pituus
neliönmalliseen, yhden silmukan pohjapiirustukseen. Pituus vaihtelee kierretyn
langan määrän ja käytettävän pohjapiirustuksen mukaisesti. Muista, että
kaksoissilmukkaan tarvitaan kaksinkertainen määrä lankaa.
Ympäröitävä alue Arvioitu tarvittava lankapituus
aareja eekkereitä metriä jalkaa
10 1/4 127 415
13 1/3 146 480
20 1/2 180 590
40 1 255 835
80 2 360 118 0
200 5570 1870
400 10 854 2800
VAIHE 4
Lankojen kytkeminen aitalähettimeen
Rajalanka (4A)
1. Vie rajalanka aitalähettimeen ikkunan kautta, oven alta, kellaritilan tuuletusaukon tai muun
käytettäväksi sopivan reitin kautta. Voit myös porata reiän seinään.
2. Kuori noin 1 cm eristystä pois rajalangan päistä.
3. Vie rajalangat aitalähettimessä oleviin rajalangan liittimiin. Varmista, että langat eivät kosketa
toisiaan liittimissä.
4. Käännä rajaleveyden hallinnan säädin asentoon 10. Tämä asettaa varoitusvyöhykkeen
suurimpaan leveyteen.
5. Kytke virtasovitin sähkösyötön pistukkaan ja toimivaan pistorasiaan. Virtasovitin toimitetaan
pohjoisamerikkalainen pistoke asennettuna, ja mukana on Iso-Britanniaan, Eurooppaan ja Australiaan
sopivat pistokkeet.
Pistokkeen vaihtaminen:
a. Työnnä virtasovittimen salpaa ja irrota pistoke liu'uttamalla se pois, katso kuvaa (4B).
b. Liu'uta pistorasiaan sopiva oikea pistoke virtasovittimeen, katso kuvaa (4C).
6. Sähkösyötön ja silmukan merkkivalojen pitäisi syttyä. Jos näin ei tapahdu, katso
kohtaa ”Vianmääritys”.
•Järjestelmää ei saa asentaa, yhdistää tai poistaa ukonilman aikana. Jos ukkonen on niin lähellä, että kuulet jylinän,
myrsky voi aiheuttaa vaarallisia syöksyaaltoja.
•Sähköiskun vaara. Käytä aitalähetintä sisällä vain kuivassa tilassa.
Jos mahdollista, ÄLÄ käytä pistorasiaa, joka on suojattu jäännösvirtalaitteella (RCD) tai vikavirtakatkaisimella (GFCI).
Aitajärjestelmä toimii oikein, mutta harvinaisissa tapauksissa lähelle iskevä salama saattaa aiheuttaa RCD- tai GFCI-
laitteen laukeamisen. Kun järjestelmässä ei ole virtaa, lemmikkisi saattaisi paeta. RCD- tai GFCI-laite täytyy nollata virran
palauttamiseksi järjestelmään.
Irrota langat ja irrota järjestelmä pistorasiasta aitalähettimen lisäsuojaamiseksi ennen ukkosmyrskyjä tai silloin, kun aitalähetin
on pitkiä aikoja käyttämättä. Tämä estää lähettimelle syöksyaalloista aiheutuvat vauriot.
}
Rajalangan
liittimet
Silmukan merkkivalo
Sähkösyötön valo
Rajaleveyden hallinta
Virtaliitin
4A
4B 4C
10 www.petsafe.net
FIDA SVRU NOEN
VAIHE 5
Vastaanotinpannan valmistelu
(PIG19-10763)
Vastaanottimessasi voidaan käyttää kahdenlaisia kosketuspisteiden sarjoja. Vastaanotinpanta toimitetaan lyhyet kosketuspisteet
asennettuna. Pitempiä kosketuspisteitä on käytettävä koirilla, joilla on pitkä karva. Kiristä kosketuspisteet ensin sormin ja sen jälkeen
testivalotyökalulla (5A) puolen kierroksen verran. Tarkasta kireys viikoittain.
Pariston laittaminen paikalleen ja poistaminen
Ilmoitus: paristoa ei saa asentaa, kun pantavastaanotin on lemmikilläsi.
1. Irrota ruuvit ristipääruuvimeisselillä.
2. Irrota paristokansi (5B).
3. Asenna 9 voltin alkaliparisto (5C).
4. Aseta paristokansi takaisin
paikalleen (5C).
5. Asenna ruuvit takaisin paikalleen.
Älä kiristä ruuveja liiallisesti.
9 voltin alkaliparistoja on saatavana useilta jälleenmyyjiltä.
Stimulointitason asettaminen
Lue kaikki vaiheet, ennen kuin yrität asettaa stimulointitasoa.
1. Irrota kirkas muovikansi testivalotyökalun reunalla
stimulointitason painikkeen saavuttamiseksi (5D).
2. Paina paristo asennettuna stimulointitason painiketta ja
vapauta painike, kuin vastaanottimen merkkivalo syttyy (5E).
3. Vastaanottimen merkkivalo lähettää välähdyssarjan, joka
edustaa stimulointitasoa.
4. Lisää stimulointitasoa painamalla ja vapauttamalla
stimulointitason painiketta 5 sekunnin sisällä
edellisestä välähdyssarjasta.
5. Kun olet asettanut stimulointitason, aseta kansi takaisin
paikalleen stimulointitason painikkeen suojaamiseksi.
Stimulointitasojen voimakkuus kasvaa välillä 1–5. Stimulointitason painikkeen painaminen silloin, kun vastaanotinpanta on tasossa 5,
palauttaa vastaanotinpannan tasolle 1. Valitse lemmikillesi parhaiten sopiva stimulointitaso katsomalla toiminto- ja vastetaulukkoa.
Vastaanotinpanta lähettää varoitusäänen ja värisee aina, kun lemmikkisi astuu varoitusvyöhykkeelle, riippumatta siitä, mille stimulointitasolle
vastaanotin on asetettu. Jos lemmikkisi jatkaa matkaa stimulointialueelle ja vastaanotin on asetettu vähintään tasolle 2, lemmikki saa
staattisen stimuloinnin. Vastaanotinpanta on suunniteltu siten, että se nostaa automaattisesti staattisen stimuloinnin tasoa, mitä pitempään
lemmikkisi pysyy staattisen stimuloinnin alueella, jos vastaanotin on säädetty vähintään tasolle 2.
Vastaanottimen merkkivalo toimii alhaisen paristovarauksen osoittimena, välähtäen joka 5 sekunti, jos tarvitaan pariston vaihtoa. Testaa
vastaanotinpantaa vähintään kerran viikossa sen varmistamiseksi, että panta toimii oikein ja että se aktivoi rajalangan.
Ylistimuloinnilta suojaaminen
Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että lemmikkisi ”jähmettyy” staattisen stimuloinnin vyöhykkeelle, tämä ominaisuus rajoittaa staattisen
stimuloinnin keston enintään 30 sekuntiin. Samalla kun järjestelmä lukitsee staattisen stimuloinnin jatkumisen, varoitusääni jatkuu, kunnes
lemmikki lähtee staattisen stimuloinnin vyöhykkeeltä.
5A 5B 5C
5D 5E
www.petsafe.net 11
ENNO RUSV DAFI
Toiminto- ja vastetaulukko
Merkkivalovaste Stimulointitaso Pantavastaanottimen toiminto Lemmikin luonne
1 välähdys 1 Ääni ja värinä (ei staattista stimulointia) Ensimmäinen koulutusmuoto
2 välähdystä 2 Vähäinen staattinen stimulointi Arka
3 välähdystä 3 Keskitasoinen staattinen stimulointi Arka tai keskimääräinen
4 välähdystä 4 Keskitasoinen–suuri staattinen stimulointi Keskimääräinen tai hyvin energinen
5 välähdystä 5 Suuri staattinen stimulointi Hyvin energinen
Välähtää kerran 5 sekunnin välein Vähäinen paristovaraus
VAIHE 6
Rajaleveyden asettaminen ja vastaanotinpannan testaus
Aitalähettimen sivussa olevassa rajahallinnan kytkimessä on kolme
asetusta (6A). Asetusta B käytetään useimpiin ominaisuuksiin.
Seuraavassa taulukossa esitetään asetus, jota tulee käyttää.
Langan määrä Asetus
Enintään 396 m B
396 m – 732 m C
Enemmän kuin 732 m A
Käytä rajaleveyden hallinnan säädintä varoitusvyöhykkeen ja
staattisen stimuloinnin alueen leveyden asettamiseen (6B). Aseta
rajaleveys niin leveäksi kuin mahdollista, jotta lemmikkisi saa
leveimmän varoitusvyöhykkeen ja staattisen stimuloinnin alueen,
mutta lemmikin aluetta ei pienennetä liikaa. Suosittelemme
rajaleveydeksi 3,7–6 m:n matkaa.
Ilmoitus: rajaleveyden hallinnan säädin ei muuta staattisen
stimuloinnin tasoa.
Tahattoman stimuloinnin estäminen:
•Vastaanotinpanta ei saa olla koirallasi, kun järjestelmää
testataan.
•Poista vastaanotinpanta, ennen kuin teet mitään muutoksia
järjestelmään.
•Ennen kuin laitat vastaanotinpantaa lemmikillesi, testaa
rajojen sijainti ja leveys mahdollisen muutoksen jälkeen.
Varmista, että vastaanotinpannan paristo on asennettu oikein
varoitusvyöhykkeen ja staattisen stimulaation alueen tunnistamista
varten. Pidä testivalotyökalua vastaanotinpannan kosketuspisteissä
ja varmista, että testivaloliittimet koskettavat kosketuspisteitä (6C,
6D). Valitse parhaiden tulosten saamiseksi rajalangasta suora osa,
joka on vähintään 15 m pitkä.
5
28
4
10
3
9
1
7
0
6
5
28
4
10
3
9
1
7
0
6
Testivaloliittimet
Rajalanka
6A
6C
6E
6B
6D
6F
12 www.petsafe.net
FIDA SVRU NOEN
Kävele rajalankaa kohti kosketuspisteet ylös suunnattuina ja pitämällä vastaanotinpantaa lemmikkisi kaulan tasolla (6E), kunnes
vastaanotinpanta antaa äänimerkin ja testivalo välähtää (6F).
Ilmoitus: vastaanotinpanta on vesitiivis, mikä saattaa tehdä äänimerkistä vaikeasti kuultavan.
Jos vastaanotinpanta ei anna äänimerkkiä halutulla kantomatkalla, aseta rajaleveyden hallinnan säädin haluttuun asetukseen. Rajaleveyden
hallinnan säätimen kääntäminen myötäpäivään suurentaa rajaleveyttä, kun taas vastapäivään kääntäminen pienentää rajaleveyt(6B).
Toista tätä toimintoa tarpeen mukaan, kunnes vastaanotinpanta antaa äänimerkin halutulla etäisyydellä rajalangasta.
Ilmoitus: kun testivalotyökalua pidetään kosketuspisteissä, välähtely osoittaa, että vastaanotinpanta antaa staattista stimulointia.
Rajaleveyden hallinnan säätimessä olevat numerot osoittavat signaalin voimakkuutta eivätkä osoita rajaleveyden pituusmäärää. Jos
rajaleveyden hallinnan säädin ei anna haluttua kantomatkaa, aseta rajahallinnan kytkin toiseen asetukseen halutun kantomatkan
saavuttamiseksi. Jos käytät kaksoissilmukkaa, rajalangan erottavaa välimatkaa täytyy ehkä suurentaa halutun kantomatkan saavuttamiseksi.
Vastaanottopanta antaa varoitusäänen ja tikittää, kun panta antaa staattista stimulointia. Kun olet kuullut
äänimerkin, jatka kävelyä lankaa kohden. Vastaanotinpannan pitäisi tikittää ja testivalon välähtää,
mikä osoittaa staattista stimulointia, kun astut staattisen stimuloinnin alueelle (6G). Varoitusääni ja
testivalon välähtäminen osoittavat, että vastaanotinpanta ja järjestelmä toimivat oikein. Testaa useilla eri
alueilla, kunnes olet vakuuttunut, että järjestelmä toimii oikein.
Kävele seuraavaksi koko lemmikin alueella varmistaaksesi, ettei ole sellaisia alueita, joissa
vastaanotinpanta voi aktivoitua signaaleista, jotka liittyvät maahan kaivettuihin lankoihin tai
kaapeleihin. Testaa kaulusta myös sisätilassa tai talossa tai niiden ympärillä. Kuten mainittiin, kaapeli-
TV:n tai sähkö- tai puhelinlinjojen kaapeli tai johdot voivat johtaa talon sisällä tai ulkopuolella
lemmikkiaidan signaaleja, jotka voivat aktivoida vahingossa koiran pannan. Vaikka tämä onkin
harvinaista, jos tätä esiintyy, rajalankasi on luultavasti liian lähellä näitä ulkopuolisia linjoja, ja
rajalankaa täytyy siirtää tai muuttaa kuten kuvassa 3A esitetään. Jos olet vakuuttunut, että järjestelmä
toimii oikein, voit aloittaa rajalangan peittämisen maahan. Jos vastaanotinpanta ei antanut äänimerkkiä
tai testivalo ei välähtänyt, katso kohtaa ”Vianmääritys”.
Ilmoitus: Rajaleveys on jaettu 20%:ksi varoitusvyöhykettä ja 80%:ksi staattisen stimuloinnin aluetta.
VAIHE 7
Rajalangan asentaminen
Maan alla olevissa kaapeleissa voi olla suurjännite. Pyydä merkitsemään kaikki maanalaiset kaapelit, ennen kuin
kaivat maata langan peittämistä varten. Useimmilla alueilla merkinnät tehdään ilmaiseksi. Vältä näitä kaapeleita maata
kaivettaessa.
•Vältä silmukkalangan eristyksen vaurioittamista asennuksen aikana. Vaurioituminen saattaa aiheuttaa heikon signaalin
alueita ja johtaa silmukan varhaiseen vikaan (langan murtumat).
•Ennen kuin aloitat rajalangan asentamista, irrota aitalähettimen virtasovitin pistorasiasta.
Rajalangan peittäminen maahan
Rajalangan peittämistä maahan suositellaan langan suojaamiseksi ja järjestelmän vikaantumisen estämiseksi.
1. Tee 2,5–7,6 cm:n syvyinen kaivanto suunniteltuja rajoja pitkin.
2. Aseta rajalanka kaivantoon löysästi, jotta lanka voi laajeta ja supistua lämpötilavaihtelujen myötä.
3. Työnnä rajalanka kaivantoon käyttämällä tylppää työkalua, kuten puista maalauskeppiä. Varo rajalangan
eristyksen vaurioittamista.
Rajalangan kiinnittäminen aikaisempaan aitaan
Rajalanka voidaan kiinnittää ketjulenkkiaitaan, säleaitaan tai puiseen raja-aitaan. Rajalanka voidaan kiinnittää niin korkealle kuin on
tarpeen. Varmista kuitenkin, että rajalanka asetetaan kantomatkan suhteen tarpeeksi korkealle, jotta lemmikki saa signaalin. Jos käytät
kaksoissilmukkaa aikaisemman, vähintään 1,5 m korkean aidan kanssa, vie rajalanka aidan päältä ja tuo se takaisin aidan alaosasta, jotta
saat tarvittavan 1,5 m:n välimatkan.
Rajalanka
6G
www.petsafe.net 13
ENNO RUSV DAFI
Ketjusilmukka-aita (7A): puno rajalanka lenkkien läpi tai
käytä muovisia pikakiinnittimiä.
Puinen säleaita tai raja-aita (7A): käytä niittejä
rajalangan kiinnittämiseen. Vältä rajalangan
eristyksen puhkaisemista.
Kaksoissilmukka ja aikaisempi aita: vie rajalanka aidan
päältä ja tuo takaisin aidan alaosasta, jotta saat tarvittavan
1,5m:n välimatkan.
Portti (yksi silmukka) (7B): peitä rajalanka maahan portin
aukon poikki. Ilmoitus: Signaali toimii edelleen portin ylitse.
Lemmikkisi ei voi kulkea avoimen portin läpi.
Portti (kaksoissilmukka) (7B): peitä molemmat rajalangat
maahan portin aukon poikki, mutta pidä langat 1,5 m:n
päässä toisistaan.
Kovien pintojen (ajoteiden, jalkakäytävien jne.) ylittäminen
Noudata sähköisiä työkaluja koskevia kaikkia
turvaohjeita. Käytä aina suojalaseja.
Betoniajotie tai -jalkakäytävä (7C): sijoita rajalanka
kätevään liitosjatkeeseen tai tee ura kiviterällä varustetulla
pyörösahalla. Aseta rajalanka uraan ja peitä sopivalla vesitiiviillä
seoksella. Harjaa lika tai muut jäämät pois ennen uran peittämistä
parhaiden tulosten saamiseksi.
Sora- tai hiekkatie (7D): suojaa rajalanka asettamalla se
PVC-putkeen tai vesiletkuun ennen peittämistä.
VAIHE 8
Rajalippujen asettaminen
Rajaliput ovat näkyviä muistutuksia lemmikillesi siitä, missä raja-alue sijaitsee.
1. Aseta testivalotyökalun liittimet kosketuspisteisiin ja pidä
vastaanotinpantaa lemmikkisi kaulan korkeudella.
2. Kävele varoitusvyöhykettä kohden, kunnes vastaanotinpanta
antaa äänimerkin (8A).
3. Aseta rajalippu maahan (8B).
4. Kävele takaisin lemmikin alueelle, kunnes äänimerkki loppuu.
5. Toista tätä menettelyä varoitusvyöhykkeen ympäri, kunnes
vyöhyke on merkitty rajalipuilla 3 m:n välein.
Ilmoitus: jos et voi kuulla äänimerkkiä, katso vaiheen 6
testivalotyökalua käsitteleviä ohjeita.
YKSI SILMUKKA
KAKSOISSILMUKKA
1,5 m 1,5 m
7B
KIINNITÄ LANKA NIITEILLÄ AITAAN
PUJOTA LANKA AITAAN
KIINNITÄ LANKA
NIITEILLÄ AITAAN
7A
7C 7D
Rajalanka
8A 8B
14 www.petsafe.net
FIDA SVRU NOEN
VAIHE 9
Vastaanotinpannan sovittaminen
Tärkeää: vastaanotinpannan hyvä istuvuus ja sijainti ovat tehokkaalle koulutukselle tärkeitä. Kosketuspisteiden on oltava suorassa
kosketuksessa lemmikkisi ihoon kaulan alapuolella.
Lue tämän käyttöoppaan ohjeet ja noudata niitä. Kaulapannan hyvä istuvuus on tärkeää. Liian kauan tai liian tiukalla lemmikin
kaulassa pidetty panta voi aiheuttaa ihovammoja. Tämä tilanne tunnetaan yleisesti nimellä makuuhaavat, ja se voi vaihdella
punoituksesta painehaavautumaan.
• Vältä kaulapannan pitämistä koiralla yli 12 tuntia päivässä.
• Jos mahdollista, sijoita kaulapanta uuteen paikkaan lemmikin kaulassa 1–2 tunnin välein.
• Vältä liiallinen paine tarkistamalla sopivuus tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
• Älä koskaan liitä hihnaa sähköiseen pantaan; tämä aiheuttaa liiallisen paineen sähkökontakteihin.
• Kun käytetään erillistä kaulapantaa hihnaa varten, hihnapanta ei saa painaa sähköistä pantaa.
• Pese koiran kaula-alue ja pannan koskettimet viikoittain kostealla liinalla.
• Tarkasta kosketusalue päivittäin ihottuman tai haavautumien varalta.
• Jos ihottumaa tai haavautumia havaitaan, lopeta pannan käyttö, kunnes iho on tervehtynyt.
• Jos ärsytys jatkuu yli 48 tuntia, ota yhteys eläinlääkäriin.
Katso lisätietoja makuuhaavoista ja painekuoliosta verkkosivustoltamme.
Nämä toimenpiteet auttavat pitämään lemmikkisi turvassa ja tyytyväisenä. Miljoonilla lemmikeillä on miellyttävä olla, kun ne
pitävät ruostumattomasta teräksestä tehtyjä liittimiä. Jotkin lemmikit ovat herkkiä kosketuspaineelle. Jonkin ajan kuluttua saatat
havaita, että lemmikkisi sietää hyvin pantaa. Jos näin tapahtuu, voit helpottaa joitakin näistä varotoimista. On tärkeää jatkaa
kosketusalueen päivittäisiä tarkistuksia. Jos punoitusta tai haavautumia havaitaan, lopeta käyttö, kunnes iho on parantunut.
Varmista hyvä istuvuus noudattamalla seuraavia vaiheita:
1. Varmista, että vastaanotinpannan paristoa ei ole asennettu vastaanotinpantaan.
2. Aloita lemmikkisi seistessä mukavasti (9A).
3. Aseta vastaanotinpanta lemmikillesi siten, että ”PetSafe®”-logo suuntautuu lemmikkisi leukaa kohden. Keskitä
koirasi kaulan alapuolella olevat ihoa koskettavat kosketuspisteet.
Sinun täytyy ehkä leikata karvaa kosketuspistealueilta. Älä koskaan parturoi koiran kaulaa,
tämä voi johtaa ihottumaan tai tulehdukseen.
4. Tarkasta vastaanotinpannan kireys asettamalla yksi sormi kosketuspisteen pään ja lemmikkisi kaulan väliin. Pannan tulee olla riittävän
kireällä, mutta ei rajoittava (9B).
Älä kiristä pantaa enempää kuin mitä tarvitaan hyvään
kosketukseen. Liian kireällä oleva kaulapanta lisää
kosketusalueen painekuolion riskiä.
5. Anna pannan olla lemmikin kaulassa muutamia minuutteja ja tarkista istuvuus
uudestaan. Tarkista kireys uudestaan, kun lemmikkisi on tottunut pitämään
vastaanotinpantaa.
6. Kun olet tyytyväinen vastaanotinpannan istuvuuteen, voit leikata mahdollisesti
ylimääräisen pantahihnan pois seuraavasti (9C):
a. Merkitse vastaanotinpannan haluttu pituus kynällä. Varaa kasvutilaa, jos
lemmikkisi on nuori tai kasvattaa paksun talviturkin.
b. Ota vastaanotinpanta lemmikkisi kaulasta ja leikkaa pois liika pituus.
c. Ennen kuin asetat vastaanotinpannan takaisin lemmikillesi, sulje pannan leikattu
reuna lämmittämällä sitä liekillä.
9C
9B
9A
www.petsafe.net 15
ENNO RUSV DAFI
Pannan uudelleenpujotus
Liukusolki
Harjanteet
Liukusolki estää pannan löystymistä lemmikkisi kaulan ympärillä.
Harjanteiden täytyy suuntautua ylöspäin; panta liukuu, jos sitä ei ole
pujotettu oikein.
16 www.petsafe.net
FIDA SVRU NOEN
KOULUTUSOPAS
Ole kärsivällinen lemmikkisi kanssa
Lemmikkisi asianmukainen kouluttaminen on olennaista itsepäisen koiran maahan upotetun PetSafe® In-Ground
Fence™ -aidan onnistumiselle. Koulutuslaitetta ei saa käyttää 2 ensimmäisen koulutusviikon aikana lemmikille ilman
suoraa ohjausta. Lue tämä osa kokonaan, ennen kuin aloitat lemmikkisi kouluttamista.
Pidä hauskaa lemmikkisi kanssa koko koulutusprosessin ajan. Koulutuksen pitäisi olla hauskaa,
oikeudenmukaista, päättäväistä ja yhdenmukaista.
Kouluta 10–15 minuuttia kerrallaan. Älä yritä tehdä liikaa liian nopeasti. Tiheämmät lyhyet jaksot ovat
parempia kuin harvemmat pidemmät jaksot.
Ehdotamme vähintään 14 päivän koulutusta. Koulutus voi kestää pitemmän tai lyhyemmän aikaa
lemmikistäsi ja sen oppimisesta riippuen.
Jos lemmikkisi osoittaa stressin oireita, hidasta koulutusaikataulua, lisää koulutukseen lisäpäiviä tai
pidennä leikkiaikaa lemmikkisi kanssa lemmikin alueella. Yleisiä stressin oireita ovat:
– lemmikki vetää hihnassa taloa kohden
– korvat luimussa
– häntä alhaalla
– vartalo alhaalla
– lemmikin vartalon hermostunut/hätääntynyt liike tai jäykistyminen
Lemmikkisi täytyy olla täysin mukavasti rajalippujen lähellä kunkin koulutusjakson lopussa. Vietä vähintään 5 minuutin ”leikkiaikaa” kunkin
jakson päättyessä 3 m:n sisällä rajalipuista.
Lopeta kukin koulutusjakso positiiviseen palautteeseen, johon kuuluu paljon kehuja ja leikkiä.
Ota vastaanotinpanta pois kunkin koulutusjakson jälkeen.
Rajoita lemmikkisi kulkua aina muulla tavalla koulutusjakson aikana.
Jos lemmikki täytyy koulutuksen aikana ottaa ulos lemmikin alueelta, ota vastaanotinpanta pois ja joko nosta lemmikkisi syliin tai vie se
autoon lemmikin alueelta pois kuljettamiseksi.
Vaikka ajattelisitkin, että lemmikkisi reagoi hyvin koulutukseen, käy koko koulutus läpi. Opitun vahvistus on tärkeää!
123456 7
8910 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30 31
S M T W T F S
25
30
0
1545 min.
www.petsafe.net 17
ENNO RUSV DAFI
VAIHE 1
Päivä 1 – rajan tiedostaminen
Pelkän äänen ja värinän koulutusmuoto
Pidä kolme koulutusjaksoa päivänä 1, kunkin jakson kestäessä 10–15 minuuttia.
Tavoite:
Lemmikkisi oppii, että rajaliput ja vastaanotinpannan varoitusääni ja värinä määrittävät lemmikin uuden alueen.
Asetus:
•Ohjelmoi vastaanotinpannan staattisen stimuloinnin taso tason 1 pelkän äänen ja värinän koulutusmuotoon ja aseta vastaanotinpanta
lemmikkisi kaulaan.
•Aseta erillinen ei-metallinen panta lemmikkisi kaulaan vastaanotinpannan YLÄPUOLELLE ja kiinnitä hihna.
Varmista, ettei lisäpanta muodosta painetta kosketuspisteisiin.
• Pidä lemmikkisi haluamia pieniä herkkupaloja ulottuvillasi.
• Pidä lemmikkisi suosikkilelu ulottuvillasi.
Vaiheet:
1. Aloita kävelyttämällä lemmikkiäsi hihnassa lemmikin alueella. Juttele rauhallisesti lemmikillesi ja kehu sitä.
2. Siirry rajalippuja kohden (1A). Pidä mielialasi iloisena.
3. Kun lemmikkisi on täysin hallinnassasi hihnassa, kävele rajalipuille. Kun lemmikkisi astuu staattisen stimuloinnin vyöhykkeelle,
vastaanotinpanta alkaa lähettää varoitusääntä ja väristä (1B). Anna lemmikkisi jäädä staattisen stimuloinnin vyöhykkeelle 2 sekunnin
ajaksi ja auta lemmikki sitten takaisin lemmikin alueelle (1C). Kehu heti lemmikkiäsi ja anna sille herkkupala, kun se astuu lemmikin alueelle,
vaikka olisitkin auttanut hihnan kanssa.
Ilmoitus: älä koskaan anna lemmikkisi syödä herkkupalaa staattisen stimuloinnin vyöhykkeellä.
4. Toista tämä menettely samalla rajalipulla, kunnes lemmikkisi vastustaa staattiselle stimulointivyöhykkeelle menemistä.
5. Tavoittele 3–4 rajalipun hallitsemista koulutusjaksoa kohden. Tee tästä HAUSKAA! Kehu, jos lemmikkisi vetäytyy nopeasti staattisen
stimuloinnin vyöhykkeeltä tai vastustaa sinne menemistä.
1A 1C
1B
18 www.petsafe.net
FIDA SVRU NOEN
VAIHE 2
Päivät 2–4 – rajan tiedostamisen jatkaminen
Staattisen stimuloinnin esitteleminen
Pidä kolme koulutusjaksoa jokaisena päivänä, kunkin jakson kestäessä 10–15 minuuttia.
Tavoite:
Lemmikkisi oppii pysymään lemmikin alueella ja kunnioittamaan rajaa.
Asetus:
• Ohjelmoi vastaanotinpannan staattisen stimuloinnin taso tasolle 2.
• Aseta erillinen ei-metallinen panta lemmikkisi kaulaan vastaanotinpannan YLÄPUOLELLE ja kiinnitä hihna.
Varmista, ettei lisäpanta muodosta painetta kosketuspisteisiin.
• Pidä pieniä herkkupaloja ulottuvillasi.
• Pidä lemmikkisi suosikkilelu ulottuvillasi.
Vaiheet:
1. Toista koulutusvaiheen yksi vaiheet 1–5.
2. Jos lemmikkisi ei reagoi staattiseen stimulointiin, varmista vastaanotinpannan hyvä istuvuus vaiheen 9 mukaisesti.
3. Jos vastaanotinpannan istuvuus on hyvä eikä lemmikkisi reagoi staattiseen stimulointiin, lisää staattisen stimuloinnin tasoa 1 yksiköllä.
Tarkkaile ensin vähäisiä reaktioita, kuten korvien nostamista ylös, pään kääntämistä, maahan katsomista.
4. Pysy samalla rajalipulla, kunnes lemmikkisi vastustaa staattiselle stimulointivyöhykkeelle menemistä.
VAIHE 3
Päivät 5–8 – häirintävaihe
Pidä kolme koulutusjaksoa jokaisena päivänä, kunkin jakson kestäessä 10–15 minuuttia.
Tavoite:
Lemmikkisi oppii pysymään lemmikin alueen sisällä, kun lemmikin alueen ulkopuolella on häiriötekijöitä.
Asetus:
Ohjelmoi vastaanotinpannan staattisen stimuloinnin taso vähintään tasolle 2 sen mukaan, miten lemmikkisi reagoi päivinä 2–4.
Aseta erillinen ei-metallinen panta lemmikkisi kaulaan vastaanotinpannan YLÄPUOLELLE ja kiinnitä hihna.
Varmista, ettei lisäpanta muodosta painetta kosketuspisteisiin.
Pidä pieniä herkkupaloja ulottuvillasi.
Pidä lemmikkisi suosikkilelu ulottuvillasi.
Aiheuta häiriöitä houkutellaksesi lemmikkisi astumaan varoitusalueelle ja staattisen stimuloinnin vyöhykkeelle, kuten:
– anna perheenjäsenen kulkea lemmikin alueelta sen ulkopuolelle.
– heitä pallo lemmikin alueen ulkopuolelle.
– anna naapurin kävelyttää lemmikkiään lemmikin alueen ulkopuolella.
Lisää häirinnän määrää asteittain. Älä koskaan houkuttele tai kutsu lemmikkiäsi lemmikin alueen ulkopuolelle.
Vaiheet:
1. Kun lemmikkisi on täysin hallinnassasi hihnassa, anna häiriön tapahtua.
2. Jos lemmikkisi ei liiku häiriön suuntaan, kehu lemmikkiä ja anna herkkupala.
3. Jos lemmikkisi reagoi häiriöön, anna sen mennä raja-alueelle.
4. Auta lemmikkisi takaisin lemmikin alueelle, jos lemmikki ei palaa takaisin 2 sekunnin jälkeen.
5. Hemmottele lemmikkiäsi ja kehu sitä aina, kun se tulee takaisin lemmikin alueelta joko avustettuna tai ilman apua.
6. Toista tämä menettely muiden häiriötekijöiden kanssa. Käytä tämän menettelyn aikana muita perheenjäseniä.
7. Jos lemmikkisi ei reagoi staattiseen stimulointiin, varmista vastaanotinpannan hyvä istuvuus vaiheen 9 mukaisesti.
8. Jos vastaanotinpannan istuvuus on hyvä eikä lemmikkisi reagoi staattiseen stimulointiin, lisää staattisen stimuloinnin tasoa 1 yksiköllä.
www.petsafe.net 19
ENNO RUSV DAFI
VAIHE 4
Päivät 9–14 – ei enää ohjausta hihnasta
Koulutusjaksojen pitäisi alkaa 10–15 minuutin pituisina ja pidentyä asteittain yli tuntiin.
Lemmikkisi on valmis tähän vaiheeseen vasta, kun se selvästi välttää koko rajalippujen riviä häiriötekijöistä
tai kiusauksista huolimatta. Älä jätä lemmikkiäsi valvomatta tämän vaiheen aikana.
Tavoite:
Lemmikkisi saa juosta vapaasti lemmikin alueella irti hihnasta.
Asetus:
Säädä vastaanotinpannan staattisen stimuloinnin taso lemmikillesi sopivaan pysyvään asetukseen.
Vaiheet:
1. Mene lemmikin alueelle, kun lemmikilläsi on vastaanotinpanta.
2. Kävele ympäri puutarhaa ja leiki lemmikkisi kanssa koko ajan lemmikin alueella pysyen.
3. Puuhastele jotakin muuta puutarhassa, samalla kun tarkkailet lemmikkiäsi.
4. Jos lemmikkisi sattuisi karkaamaan, ota vastaanotinpanta pois tai sammuta järjestelmä aitalähettimestä ja johdata lemmikki takaisin
lemmikin alueelle.
VAIHE 5
Päivät 15–30 – lemmikin valvonta
Lemmikkisi on valmiina vapaaseen juoksuun! Tarkkaile lemmikkiäsi säännöllisesti.
Ilmoitus: kun olet vakuuttunut, että lemmikkisi koulutus on päättynyt, poista joka toinen rajalippu joka 4. päivänä, kunnes kaikki liput on
poistettu. Säästä rajaliput myöhempää käyttöä varten.
VAIHE 6
Päivät 31+ – koulutus pelkällä äänellä ja värinällä
Kun olet päättänyt koulutuksen, saatat ehkä siirtyä pelkän äänen ja värinän toimintamuotoon. Lemmikkisi pitäisi nyt ymmärtää ääntä ja
värinää ja reagoida nopeasti, jotta se välttäisi staattisen stimuloinnin vyöhykkeelle joutumista.
Ilmoitus: haluat ehkä pitää lemmikillesi vahvistuskoulutuksen kerran kuukaudessa tai vähintään joka toinen kuukausi asettamalla
pannan takaisin staattisen stimuloinnin toimintamuotoon ja noudattamalla koulutuksen aikaisempia vaiheita. Tämä auttaa lemmikkiäsi
pysymään lemmikin alueella jatkuvan koulutuksen kautta.
Lemmikkisi ottaminen lemmikin alueen ulkopuolelle
Tärkeää: ota vastaanotinpanta lemmikkisi kaulasta ja jätä panta lemmikin alueelle.
Kun lemmikkisi oppii rajavyöhykkeen, se on haluton ylittämään rajaa kävelyille tai autoajeluille.
Vaihtoehto 1: korvaa vastaanotinpanta tavallisella pannalla. Vie lemmikkisi autoon, joka on lemmikin
alueella, ja aja lemmikki ulos lemmikin alueelta.
Vaihtoehto 2: korvaa vastaanotinpanta tavallisella pannalla ja hihnalla. Kävelytä lemmikki pois lemmikin
alueelta samalla kun annat raja-alueen tietyssä paikassa (ajotien, jalkakäytävän jne. päässä) jonkin käskyn,
kuten ”OK”. Lähde aina lemmikin alueelta hihnan kanssa tästä kohdasta, ja lemmikkisi yhdistää lemmikin
alueelta lähtemisen vain hihnassa, vain tästä paikasta ja vain ihmisen kanssa lähtemiseen. Sinun täytyy ehkä
ensin vakuuttaa lemmikkisi lemmikin alueelta lähtemisestä herkkupalalla ja runsailla kehuilla.
Ilmoitus: voit myös kantaa lemmikkisi pois lemmikin alueelta.
Onnittelut! Olet saanut koulutusohjelman onnistuneesti loppuun.
20 www.petsafe.net
FIDA SVRU NOEN
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158

Petsafe PRF-3004XW-20 Operating And Training Manual

Kategori
Husdjursomsorg
Typ
Operating And Training Manual

på andra språk